Σάββατο 17 Μαρτίου 2012

Kατοχή επί 17,5 χρόνια χωρίς ασυλία (πλέον) της κρατικής περιουσίας

πηγή: kolotoubes.blogspot.com
Κατοχή για τουλάχιστον μέχρι το 2030 και καμία ασυλία για οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του κράτους θελήσουν οι δανειστές να κατάσχουν, αν κάτι δεν πάει καλά, φέρνει η νέα δανειακή σύμβαση.
Το δίκαιο που διέπει τη σύμβαση είναι το αγγλικό και η όποια διαφορά θα πρέπει να διευθετηθεί στα δικαστήρια του Λουξεμβούργου.

Ειδική αναφορά γίνεται στο θέμα της ασυλίας της περιουσίας, για την οποία αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Το δικαιούχο κράτος-μέλος, το ΤΧΣ και η Τράπεζα της Ελλάδος παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τα ίδια και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι νομικών διαδικασιών σχετικά με την παρούσα συνθήκη και καθένα από τα παραρτήματα και τα προσαρτήματά της [...], συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διαταγής κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης και αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που δεν απαγορεύεται αυτό με αναγκαστικό νόμο».


Ρητά αναφέρεται ότι η η Ελλάδα δεν θα εισπράξει σε καμία περίπτωση πάνω από 109,1 δισ. ευρώ (σ.σ.: το υπόλοιπο της βοήθειας θα προέλθει από τα 28 δισ. του ΔΝΤ). Η μέση διάρκεια της χρηματοδοτικής ενίσχυσης είναι περίπου 17,5 χρόνια.

Αναφέρει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να πληρώνει τις δόσεις εγκαίρως. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε η Ελλάδα θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον τόκο για τα καθυστερούμενα χρήματα. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα στην περίπτωση αυτή οφείλει να καταβάλλει επιπλέον τόκο υπερημερίας στο EFSF από την ημέρα λήξης της υποχρέωσης μέχρι την ημέρα πλήρους καταβολής. Ο τόκος υπολογίζεται σε 200 μονάδες βάσης (2%) υψηλότερα από το επιτόκιο Euribor εκείνης της περιόδου.


από την εφημ. Δημοκρατία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου