Σάββατο 1 Μαρτίου 2014

ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ! ΦΟΒΕΡΗ ΖΕΪΜΠΕΚΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ALPHA!

ΜΙΑ ΖΩΗ ΠΛΗΡΩΝΩ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΑΛΛΩΝΩΝ!!!
Ο Βασίλης Γιαννακόπουλος πριν από λίγα λεπτά ολοκλήρωσε έναν εκπληκτικό "σόλο" χορό στην εκπομπή "Στην υγειά μας", κάτω από τους ήχους του τραγουδιού "Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλλωνών"! 
Λέτε να'ταν τυχαία η επιλογή του τραγουδιού; Αποκλείεται! Αχ μεγάλο ντέρτι έχει ο Βασίλης. 
Μπράβο του όμως, στον χορό σκίζει !!!

ΙΔΟΥ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ!

Κάποτε στούς μεγάλους διωγμούς τῶν Χριστιανῶν,
σέ ἕνα ἀπό τά μαρτύρια τούς ἔκαιγαν ζωντανούς!
Τώρα στούς ἔσχατους καιρούς,
θέλουν νά μᾶς καῖνε ἀκόμα καί νεκρούς!
Ἡ Νέα Ἐποχή τοῦ Διαβόλου καί τῶν Ἀντιχρίστων, ὠς γνωστόν, βλασφημεῖ κατά τοῦ Θεοῦ μέ κάθε τρόπο καί μέσο, προκειμένου νά διαλύσει τήν Ὀρθοδοξία καί νά ρημάξει τίς ἀνθρώπινες ψυχές, γιά χρῆμα καί πρόσκαιρη ἐπίγεια δόξα. Ἕνα ἀπό τά «ἐπινοήματά» της πού προσπαθεῖ νά ἐπιβάλλει τά τελευταῖα χρόνια καί μάλιστα μέ Νόμο, εἶναι καί ἡ «καύση» τῶν νεκρῶν!
Ἔχοντας ὑπόψιν σημαντικά κείμενα πού εἴτε γράφτηκαν, εἴτε κηρύχθηκαν ἀπό Πατέρες, Θεολόγους καί ἄλλους ἀξιόλογους πιστούς κατά καιρούς, παραθέτω ἕνα φτωχό ἀλλά χρήσιμο γιά τούς ἁπλούς πιστούς, ἐπιχειρηματολόγιο. Τό ἐπιχειρηματολόγιο αὐτό, συμμαζεύει σύντομα τή θέση τῆς Ἐκκλησίας μας κυρίως καί τῶν πιστεύω μας, ἀντικρούοντας τήν ξενόφερτη-αἱρετική «καύση» τῶν νεκρῶν καί ἀνατρέπει τήν ὁποιαδήποτε συγκατάβαση ἀπό μέρους τῶν εὐσυνείδητων Χριστιανῶν. Ταυτόχρονα, ἐνημερώνει ὅσους δέν γνωρίζουν τήν βαρύτητα τοῦ θέματος ἤ ἀμέλησαν νά ἐνδιαφερθοῦν μέ τήν χρήζουσα ζέση πίστεως καί πιό σφαιρικά, γιά τό ἐν λόγῳ θέμα.
Ὁ Χριστός ἐτάφη, τό ἴδιο καί ἡ Παναγία καί οἱ Ἅγιοι (ἐξαιροῦνται αὐτοί πού μαρτύρησαν διά πυρός ἤ φαγώθηκαν ἀπό ἄγρια ζῶα ἤ παραπέταξαν σέ ἄγνωστα σημεῖα κλπ.).
Μέ τήν καύση τῶν νεκρῶν, δέν θά εἴχαμε μεταστάσεις Ἁγίων καί τῆς Παναγίας, ἀλλά οὔτε θά ἔχουμε πιθανές μεταστάσεις μελλοντικῶν Ἁγίων.
Ὅλοι οἱ Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι, ἐδῶ καί χιλιάδες χρόνια σύμφωνα μέ τήν Ἱερά Παράδοση, θάπτονταν μέ εὐλάβεια καί τιμή.
Ἀκόμη καί στήν ἀρχαία Ἑλληνική παράδοση τοῦ τόπου μας, οἱ πρόγονοί μας ἄν καί εἰδωλολάτραι, τιμοῦσαν ἰδιαιτέρως τούς νεκρούς τους καί ἡ καύση θεωρεῖτο ἱεροσυλία καί ἔλλειψη τιμῆς τῶν νεκρῶν. Χάριτι μάλιστα τῆς ταφῆς, ἔχουν βρεθεῖ ἀρχαῖοι τάφοι σέ διάφορα σημεῖα τῆς Ἑλλάδας, καί μαζί μέ αὐτούς, «ἀναστήθηκαν» μεγάλα κεφάλαια τῆς μακραίωνης ἱστορίας μας καί τοῦ πολιτισμοῦ μας, ὅπως ἐπί παραδείγματι οἱ Μακεδονικοί Τάφοι τῆς πολυπαθούσης Μακεδονίας μας πού καπηλεύονται οἱ Σκοπιανοί, μέ τήν «εὐγενική χορηγία» τῶν ὑποστηρικτῶν τους καί ἀνθελλήνων ἰμπεριαλιστῶν.
Καί πρίν τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, στήν Παλαιά Διαθήκη, δέν ὑπῆρχε καύση νεκρῶν τῶν πιστῶν τοῦ Θεοῦ, τἠν ὁποία ἀντίθετα συναντοῦμε ἐξ ἀρχαιοτάτων χρόνων σέ παγανιστικές-μαγικές τελετές σέ περίπτωση θανάτου ἤ σέ ἀνθρωποθυσίες σέ λατρεῖες δαιμονικῶν θεοτήτων, μέ καύσεις ζώντων ἀνθρώπων!
Τό ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο λάβαμε στό Βάπτισμα μέ τό Ἅγιον Χρίσμα. Πῶς γίνεται νά τό πυρπολοῦμε καί νά τό βεβηλώνουμε; Ἕνα ἄψυχο κτίριο πού θεωρεῖται σημαντικό, ἡ Πολιτεία δέν τό κατεδαφίζει, οὔτε τό καίει. Ἀντίθετα, τό χαρακτηρίζει «διατηρητέο», τό ἀνακαινίζει καί σέ κάποιες περιπτώσεις τό ἀναμορφώνει πρός ἐπαναλειτουργία (πχ ὠς μουσεῖο, βιβλιοθήκη, πινακοθήκη κλπ). Πῶς τό σῶμα πού εἶναι ἔμψυχος Ναός τοῦ Θεοῦ, εἰκόνα Θεοῦ, μέ τό μυρωμένο μέτωπο, τό κάνουμε στάχτη ὡς ἐμπρηστές ἀφειδῶς καί ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ;
Στήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, ὅλοι θά ἀναστηθοῦμε μέ τά γήινα σώματά μας, ἑπομένως, ἡ καύση τους ἀποτελεῖ ἔμεση ἄρνηση τοῦ δόγματος τῆς ἀναστάσεως καί τῆς αἰωνίου ζωῆς, τά ὁποῖα ἐμπαίζουμε συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα.
Ἡ φωτιά στήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας, ἔχει συνδεθεῖ μέ τήν δικαιοσύνη, τήν ὀργή καί τήν τιμωρία- τήν παιδαγωγία τοῦ Θεοῦ, ὅπως στά Σόδομα καί Γόμορρα γιά παράδειγμα. Ἐπίσης, εἶναι συνδεδεμένη μέ τήν αἰώνια κόλαση καί τό πῦρ της.
Ὁ Χριστός ταπεινώθηκε. Ἀπό Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, πῆρε ἀνθρώπινο σῶμα, ἔζησε, ἔδρασε, θαυματούργησε, ἔπαθε καί ἀναστήθηκε μέ αὐτό, γιά νά μᾶς σώσει ἀπό τόν διάβολο, τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο. Ἐνῶ λοιπόν ὁ Ὕψιστος μᾶς τίμησε μέ τό ἀνθρώπινο σῶμα πού πῆρε, ἐμεῖς θά κάψουμε τό δικό μας πού εἶναι δημιουργία Του καί εἰκόνα Του;
Ἄν ἔκαιγαν τούς νεκρούς, ὁ Χριστός καί ἄλλοι Ἅγιοι μέχρι σήμερα, δέν θά ἔκαναν θαύματα ἀναστάσεως. Κι ἔτσι, ὄχι μόνο δέν θά εἶχαν δεύτερη εὐκαιρία ζωῆς χιλιάδες ἀναστημένοι, ἀλλά δέν θά πίστευαν λόγῳ τῆς μεγάλης βαρύτητας αὐτῶν τῶν θαυμάτων, ἑκατομμύρια πιθανόν ἀνθρώπων ἀνά τούς αἰῶνας κι οὔτε θά ἐνισχυόταν ἡ πίστη μας τό ἴδιο χωρίς αὐτά (ἡ ἀνάσταση νεκροῦ, θεωρεῖται ἴσως τό μεγαλύτερο θαῦμα ἀπό ὅλο τό φάσμα θαυμάτων, εὔλογα, γιατί ἀποτελεῖ ὑπόσχεση αἰωνιότητος κι ἀθανασίας),
Μέ τήν καύση τῶν νεκρῶν, δέν θά εἴχαμε χιλιάδες ἅγια λείψανα πού εὐωδιάζουν, θαυματουργοῦν καί ἐνισχύουν τήν πίστη μας καί πού ἀκόμη φέρνουν στήν ὁδό σωτηρίας καί ἀπίστους.
Μέ τήν καύση τῶν νεκρῶν, θά ἐκλείψουν καί ἅγια λείψανα μελλοντικῶν Ἁγίων πού θά ζήσουν στήν ἀνθρωπότητα μέχρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων!
Ὁ Κύριος μᾶς ἔπλασε ἀπό τήν γῆ καί στήν γῆ εἶναι φυσικό νά ἐπιστρέψουμε. Ἑπομένως, ἡ γῆ εἶναι ὁ φυσικός μας τάφος. Ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, ἡ κατάληξή μας εἶναι παρά φύσιν .
Τό σῶμα μας φυσικῷ τῷ τρόπῳ ἀποσυντίθεται, δηλαδή ἄς τό ποῦμε ἁπλά: αὐτοδιαλύεται. Κι ἑπομένως, ἡ παρέμβαση καταστροφῆς του μέ πῦρ, ἀποτελεῖ περιττή καί παρά φύσιν διαδικασία, ἐπίσης μακάβρια, τρομακτική καί ἀποκρουστική.
Ὅμως, ὑπάρχει καί μεταφυσική ἑρμηνεία τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ νεκροῦ σώματος στήν γῆ. Θάβεται ἕνας σπόρος καί ἀνασταίνεται ἕνα καρποφόρο φυτό ἤ δέντρο. Στόν ἄνθρωπο θάβεται ὁ θάνατος μέ τό νεκρό σῶμα (νικᾶται) καί ἀνασταίνεται ἡ αἰώνιος ζωή πεπληρωμένη μέ τόν καρπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μήν ξεχνᾶμε γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές, ὅτι ὁ Χριστός ὅταν πέθανε, μέ τό ἀνθρώπινο σῶμα Του ἐπί τρεῖς ἡμέρες ἐκήρυττε στόν Ἅδη κι ἐκεῖ ἀνέστησε μαζί Του στήν αἰώνιο ζωή, ὅσους μετανόησαν καί Τόν πίστεψαν.
Μέ τήν καύση συμβαίνουν δύο τινά: α) Διατηροῦμε τήν στάχτη σέ ἀγγεῖο σά νά εἴμαστε ἐμεῖς ὁ Πλάστης τοῦ κεκοιμημένου κι αὐτός κτῆμα μας. Αὐτό ἀποτελεῖ ὑπερηφάνεια, γιατί δέν ἀποδεχόμαστε τόν θάνατό του κατά τό θέλημα τοῦ Κυρίου γιά αὐτόν καί τήν ἀπώλειά του στήν ζωή μας καί θέλουμε ἐγωιστικά νά τόν κρατᾶμε μέσα στό σπίτι μας καί μάλιστα σέ τέτοια μορφή! Ἐπιπλέον, ἀποτελεῖ ὑπερηφάνεια ἀπό μέρους μας, γιατί δέν τόν παραδίδουμε στή γῆ ἀπό τήν ὁποία πλάστηκε ἀπό ἀπό τόν Θεό, ἀλλά καί πού ἠ ἴδια ἡ γῆ ὁλάκερη ἀνήκει στόν Θεό. Μέ ἄλλα λόγια, κρατᾶμε ἐμεῖς τά «ἀποκαΐδια» μίας ψυχῆς σέ ἀγγεῖο σάν ἰδιοκτῆτες του, ὅπως κρατᾶμε σέ ἕνα κουτάκι ἕνα μπιζοῦ ἤ ἕνα ὁποιοδήποτε πράγμα. β) Σκορποῦμε τήν στάχτη στήν θάλασσα, στό βουνό ἤ ὅπου βάζει ἡ νοσηρή φαντασία τοῦ καθενός, πάλι σά νά εἶναι ἰδιοκτησία μας καί ὁπωσδήποτε κάποιο μέρος τῆς σκορπισμένης στάχτης θά καταπιοῦν ψάρια, θά ποδοπατήσουν ζῶα καί ἄλλοι ἄνθρωποι, ἤ θά ἀνακατευθεῖ μέ σκουπίδια, ἀκαθαρσίες ἤ ὁ,τιδήποτε ἄλλο, ἤ καί ὅλα αὐτά μαζί. Μπορεῖ κανείς νά κατευθύνει ποῦ θά καταλήξει κάθε ἕνα ἀπό τά ἀπειροελάχιστα μόρια τῆς τέφρας τοῦ νεκροῦ;
Ἡ ταφή τοῦ νεκροῦ στό χῶμα πού πατᾶμε, ἀποτελεί ἐκδήλωση ταπείνωσης καί ὁπωσδήποτε ἔλκει τό ἔλεος καί τήν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ καί ὠφελεῖται ἡ ψυχή τοῦ κεκοιμημένου, γιά τῆς ὁποίας τήν σωτηρία ἔχουμε χρέος ἀγάπης. Εἰδικά ὅταν εἶναι νεκρός, ἄρα δέν μπορεῖ νά βοηθήσει πλέον τόν ἑαυτό του ὡς πρός τήν σωτηρία του.
Στό κοιμητήριο, γιά ὅσα χρόνια παραμείνει ὁ νεκρός, τελοῦνται τρισάγια γιά τήν ψυχή του, ἀνάβεται καντήλι στόν τάφο του, χύνονται δάκρυα ἀπό τούς προσφιλεῖς του ἀνθρώπους καί ὅλα αὐτά ἕλκουν ἐπιπλέον τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί ὠφελοῦν ἔτι περισσότερο τήν κατάσταση τῆς ψυχῆς τοῦ νεκροῦ.
Μέ τήν καύση τοῦ νεκροῦ, ποῦ θά διαβαστοῦν τό τρισάγιο, τά ἐννιάμερα καί τά σαράντα γιά νά βοηθηθεῖ καί νά λυτρωθεῖ ἡ ψυχή του; Στήν θάλασσα, στό βουνό, στόν ἀέρα πού θά σκορπιστεῖ ἡ τέφρα του; (αὐτό θά μοιάζει καί μέ παγανιστική λατρεία τῆς φύσης), ἤ μπροστά στόν φοῦρνο νούμερο τάδε πού τόν κάψαμε θά ψέλνουμε καί θά θυμιατίζουμε;
Οἱ ἐπισκέψεις καί τά τρισάγια στόν τάφο τοῦ κεκοιμημένου, ὠφελοῦν καί τούς ζῶντες ἐπισκέπτες. Δείχνοντας ταχτικά αὐτό τό ἔλεος στόν νεκρό, συνάγουν οὐράνιο μισθό καί οἱ ἴδιοι. Ἐπιπλέον καλλιεργοῦν τήν ταπείνωση, τό κατά Θεόν πένθος, μαλακώνει ἡ σκληροκαρδία τους, ἀποκτοῦν συναίσθηση καί συνέτιση, ὤστε νά διάγουν τόν δικό τους ὑπόλοιπο βίο μέ μετάνοια καί μεγαλύτερη προσοχή.
Ἀκόμη κι ἕνας ξένος ἐπισκέπτης ἤ περαστικός ἀπό ἕνα κοιμητήριο, μέ τήν θέα τῶν τάφων, τήν ἡσυχία καί ἠρεμία τοῦ περιβάλλοντος, τἠν ἀκρόαση κάποτε κλαυθμῶν ἀγάπης καί πένθους, τήν θέα σκυθρωπῶν πενθούντων, νιώθει τήν ματαιότητα τοῦ πρόσκαιρου βίου, συνετίζεται, κεντρίζονται οἱ ὑπαρξιακές του ἀνησυχίες, ξυπνᾶ ὁ σωτήριος φόβος κολάσεως καί ὁ φόβος Θεοῦ, λυπᾶται πιό ἐγκάρδια τόν ἑαυτό του καί τόν πλησίον του, συνειδητοποιεῖ τήν ματαιότητα τοῦ πρόσκαιρου βίου κι ἀρχίζει νά ἀναζητᾶ τό ἀσφαλές καί αἰώνιο. Ἄν ἐκλείψουν τά νεκροταφεῖα, τά κέντρα καύσης τῶν νεκρῶν, τί θά μᾶς θυμίζουν; Θά μᾶς ἑλκύσει ὁ φοῦρνος; ἤ μήπως ἡ μυρωδιά τοῦ καμμένου ἀνθρωπίνου κρέατος, ἤ ἀκόμη καί ἡ ἰδέα αὐτῆς (σέ περίπτωση καλοῦ ἐξαερισμοῦ) καί θά κατανυχθοῦμε;
Δέν εἴμαστε μπριζόλες γιά μπάρμπεκιου, οὔτε φραντζόλες γιά φούρνισμα! Νά τί λέγει ἡ Ἁγία Γραφή διά στόματος Ἀποστόλου Παύλου τί εἴμαστε:
«Οὐκ οἴδατε ὅτι τό σῶμα ὑμῶν ναός τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματος ἐστίν,
οὗ ἔχετε ἀπό Θεοῦ καί οὐκ ἐστέ ἑαυτῶν;»
(Α΄ Κορ. στ΄19)
Ἀκούσατε οἱ ὅποιοι πυρομανεῖς;
Ἔχουμε Ἅγιον Πνεῦμα!
Τό ἔχουμε ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό!
Δέν ἀνήκουμε σέ ἐμᾶς, ἀλλά σέ Αὐτόν! Κι Αὐτός γιά ὅσους ξεχνοῦν, μᾶς ἔκανε ἀπό χῶμα!
«Ἀντανελεῖς τό πνεῦμα αὐτῶν, καί ἐκλείψουσι, καί εἰς τόν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν.»
(Ψαλμ. 103)
Οἰ παλιοί ἔλεγαν: «μήν παίζεις μέ τήν φωτιά γιατί θά καεῖς»!
Οἱ Νεοεποχίτες, μᾶλλον ἐπιθυμοῦν τά παιχνίδια τῆς γεέννης τοῦ πυρός, τά ὁποῖα καί ἄς κρατήσουν γιά τόν ἑαυτό τους, χωρίς νά τούς τό εὐχώμεθα, ἀλλά σεβόμενοι τό αὐτεξούσιό τους!
Δέν μᾶς ἀφήνετε νά ζήσουμε κατά Θεόν ὅπως θέλουμε,
ἀφῆστε μας νά πεθάνουμε ὅπως ἀρμόζει κατά τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ μας!!!
Ἐπιγραφή στόν τάφο τοῦ ἁγίου Γέροντος Παϊσίου
Καλή φώτιση. Καλή μετάνοια σέ ὅλους μας. Τέλος ἀγαθόν.


ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΙ, ΧΑΝΕΙ: Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ!!!

Ένας Εβραίος αποφάσισε να γίνει χριστιανός και θέλησε να εξετάσει τις εκδοχές του χριστιανισμού για να επιλέξει. Βρίσκει λοιπόν έναν ορθόδοξο, έναν προτεστάντη κι έναν παπικό. Τους λέει τις προθέσεις του κι εκείνοι συμφωνούν να τον “ξεναγήσουν” στις εκκλησίες τους.
Πάει ο Εβραίος με τον προτεστάντη μια Κυριακή, μπαίνει στο ναό και βλέπει τους ανθρώπους τακτοποιημένους με τα καλά τους ρούχα, ο καθένας στο κάθισμα του, μπροστά από τον κάθε πιστό μια Καινή Διαθήκη, η χορωδία να λέει τους ύμνους αρμονικά, τα πάντα να λάμπουν από καθαριότητα και μετά το τέλος όλοι του φερθήκαν ευγενικά με πολύ καλούς τρόπους.
Την επόμενη Κυριακή συνεννοήθηκε με τον παπικό να πάει στο δικό του ναό. Μπαίνει μέσα, πλένει τα χέρια, ρίχνει το κέρμα ν ανάψει το λαμπάκι αντί για κερί και κάθεται. Ούτε εκεί όρθιοι, όλοι στα καθίσματά τους με τάξη και αρμονία. Άκουσε και την εγκύκλιο του Πάπα, είδε και τις φωτογραφίες του που δέσποζαν ακόμα και εντός του ναού. Πέρασε η ωρα, τέλειωσε η λειτουργία ,τον καλοδεχθήκαν, τον κέρασαν κι έφυγε.
Την τρίτη Κυριακή κανόνισε να πάει στην ορθόδοξη εκκλησία. Μπαίνει μέσα και βλέπει άλλους να μιλάνε μεταξύ τους, πολλούς όρθιους γιατί δεν έφθαναν τα καθίσματα, τη νεωκόρο να μαλώνει με μια κυρία γιατί της έσβησε γρήγορα το κερί που άναψε, άκουγε τα μωρά να τσιρίζουν και να μη τα παρατηρεί κανείς, ο παπάς να φωνάζει στον ψάλτη να τελειώσει τα τεριρέμ κλπ. Μόλις τελείωσε η λειτουργία άρχισαν και τα μνημόσυνα, όπου άλλοι έβγαιναν στην εκκλησία κι άλλοι έμπαιναν με θόρυβο και φασαρία..
Ο ορθόδοξος απογοητεύτηκε από την εικόνα που είδε ο προσήλυτος Εβραίος. Την επόμενη εβδομάδα συναντήθηκαν όλοι για να μάθουν τι αποφάσισε ο Εβραίος. Όταν βρεθήκαν όλοι μαζί τους λέει:
Στην προτεσταντική εκκλησιά είδα μεγάλη τάξη και ευγένεια.
Στην παπική είδα μεγάλη αφοσίωση στον πνευματικό σας αρχηγό και τις οδηγίες του ιερέα σας.
Στην ορθόδοξη εκκλησιά είδα τέτοιο μπάχαλο που δεν το περίμενα!!! Ο ορθόδοξος σκυθρώπιασε απογοητευμένος, ενώ οι άλλοι δυο αναθάρρησαν. Και καταλήγει ο Εβραίος: Θα γίνω ορθόδοξος!!!
Μα πώς; αναρωτιούνται οι άλλοι.
Ακούστε, λέει ο Εβραίος. Τα δικά σας δικαιολογούνται με την τάξη που έχει ο ένας και την πειθαρχία που έχει ο άλλος. Τούτο εδώ – και δείχνει τον ορθόδοξο – δεν δικαιολογείται αλλιώς. Με τέτοιο μπάχαλο, μόνο αν έχεις τον Θεό μαζί σου διατηρείσαι 2000 χρόνια!

Ότι πρέπει πριν την νηστεία!
Καλή Σαρακοστή, Πηνελόπη

ΥΓ: Ευχαριστούμε Πηνελόπη. Αληθινή Σαρακοστή σε όλους σας.

manitaritoubounou.wordpress.com

ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΕΦΤΙΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΣΑΜΑΡΟΒΕΝΙΖΕΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ! ΓΡΑΜΜΑ-ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ!

Λάβαμε και δημοσιεύουμε το παρακάτω γράμμα από ψυχωμένο Έλληνα της διασποράς που ξεφτιλίζει τους προδότες της χώρας. Ακόμη και τα φωτομοντάζ με το Σαμαρά-Βενιζέλο δεν είναι δικά μας, έρχονται κατευθείαν έτοιμα από την Αμερική. Αφήνουμε το κείμενο με τα όποια λάθη του αν και αρχικά επιχειρήσαμε να το διορθώσουμε. Προτιμήσαμε να το αφήσουμε τελικά όπως είναι πρωτόλειο γιατί είναι πιο γνήσιο. Ιδού τι λέει ο Ελληναράς από την Αμερική. 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΕΣ  ΞΥΠΝΗΣΤΕ !!!

ΠΡΟΔΟΤΕΣ!!!

 Ένας πατριώτης σας φτύνει από το Τορόντο αλλά εσείς κρατάτε ομπρέλα, έχετε γουρουνίσια πέτσα, είσαστε προδότες από τα γεννοφάσκια σας! Αλλά δεν φταίτε εσείς αλλά ο Ελληνικός λαός που δεν διάλεξε την ποιότητα αλλά όλα τα πολιτικά ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ σκατά!!!

ΠΛΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

1ον Σήμερα είναι Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014 το κρύο είναι ανυπόφορο. Με τον αέρα περίπου 35 υπό το μηδέν. Βγήκα από το σπίτι 6 ή ώρα το πρωί να πάρω την εφημερίδα και έφτυνα στραγάλια. Το σάλιο πάγωνε στον αέρα. Τόσο κρύο είχα να νιώσω από την δεκαετία του 90 . Τότε που οι Έλληνες πολιτικοί μας παρότρυναν να διαμαρτυρόμαστε για το Μακεδονικό !! Τότε που αυτοί πούλησαν το όνομα “ και όχι μόνο” και εμείς γυρίσαμε στα σπίτια μας οι μισοί με πούντα.

Τότε που ό σημερινός Πρωθυπουργός Αντώνης ( the clown ) I know it’s unpleasant to call your head of state names BUT Οχαρακτήρας και ή προσωπικότητα των πολιτικών ήγετών και δημοσιο — γράφων δεν είναι ίδιωτική, άλλά δημόσια ύπόθεσις . !!!!!

Δήλωνε : Δεν θα άποδεχτώ όποιαδήποτε λύση για το θέμα των Σκοπίων που θα έχη ώς παραγωγό του όνόματος !!!!! Το Μακεδονία .!!!!!!


Και σήμερα δηλώνει : Θά προστατέψουμε τα συνορά μας ( Δ.Ε.Θ.) Το όνομα τον πολιτισμό μας και την ίστορία μας την ξέχασε.!!!! Αλλά για πιά συνορά μας κυρ. Αντώνη ? Αύτά που δωρίσατε σε Τούρκους και Σκοπιανούς όπως γράφει ό πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Σαρτζετάκης. ?

Τί έκανες τότε ? Γιατί δεν τα ύπερασπιζόσουνα ? Α ! ξέχασα δεν άδειαζες ήσουν άπασχολημένος με το φαγοπότι .!!!!

Θυμηθείτε την ήμέρα .!!! Τή μιά μέρα θά πεθάνη ό Κωσταντίνος Μητσοτάκης και την έπόμενη θα κάνουν παρέλαση με τους Σκοπιανούς στα Σκόπια ο Αλέξης και τα ύπόλοιπα clowns γιά την άναγνώριση και γέννηση της Μεγάλης Μακεδονίας. !!!!!

2ον Η διαφορετική ΜΠΟΧΑ !!!!

Headlines των Ελληνικών Μ.Μ.Ε. ( Τουρκική φρεγάτα έκανε κρουαζιέρα φτάνοντας ώς το Λαύριο. ) OR ( Στο στενό Καφηρέα έφτασε Τουρκική φρεγάτα. ) Εδώ είναι .!!! Η διαφορετική ΜΠΟΧΑ της Ελληνικής δημοσιογραφικής ΕΛΙΤ. !!!

Οί μεγαλοδημοσιογράφοι ( Και όχι ό άνεργος βιοπαλαιστής ο μικροδημοσιογράφος που πρέπει να κρατήση τη γραμμή των έκδοτών.) Τώρα βλέπεται τον κύνδυνο .κύριοι !! Τότε πού χάριζαν τό Αίγαίο ( και πάλι όπως γράφει ό κύριος Σαρτζετάκης ) Τί κάνατε ?

Α ! ξέχασα ήσαστε και έσείς στο γλέντι . Και κάποιοι από έσάς τα έπαιρναν.!!! Δεν το λέω εγώ άλλά ό Παπαδάκης.!! ( Μήπως το άκούει κάποιος είσαγγελέας ) ? Μήπως φταίνε οί Τούρκοι ? Και αν φταίνε οί Τούρκοι τί συνιστάται ? Νά τρέξει ό άπόδημος ελληνισμός και να διαμαρτύρεται ?

Φταίνε οί Εύρωπαίοι που οί προηγούμενοι ( και κάποιοι σημερινοί ) CLOWNS ύπέγραφαν συμβάσεις στη Μαδρίτη και όπου άλλού και έδιναν δικαιώματα στούς Τούρκους στο Αίγαίο ? Φταίνε οί Εύρωπαίοι που και σήμερα συνεχίζουν οί διοικούντες μας να προκαλούν με την άνικανοτητά τους να προστατέψουν τη Χώρα ?

Π.Χ. Ο Πρωθυπουργός σε λόγο του. Τα πετρέλαια της Ελλάδος είναι και της Εύρώπης !!! Τα σύνορα της Ελλάδος είναι και της Εύρώπης !!! Μπάς και περιμένουν να έρθουν Εύρωπαίοι φαντάροι νά φυλάξουν τα συνορά μας ?

Βενζέλος για το Μακεδονικό : Για την όνομασία θα άποφασίση ή Εύρώπη.!!!!! Εάν είναι να τα κάνουν όλα οί Εύρωπαίοι τότε τί χριάζονται οί πολιτικοί μόνο για το φαγοπότι. ?

Φταίει ή Εύρώπη που ο Χρυσοχοϊδης είναι ξανά ύπουργός ? Οταν ο ίδιος παραδέχτηκε την άνικανοτητά του για παράβαση των καθηκόντων του ? ( Ψήφισε το μνημόνιο χωρίς να το διαβάση )

Εσείς πρώτοι δεν διαβάσατε τα όσα γράφει ο κύριος Σαρτζετάκης ? ( Δεν έχω λόγο να άμφισβητώ την είλικρίνεια του κ. Σαρτζετάκη ) Εσείς δεν άκούσατε πρώτοι τα λόγια της θείας Μπενάκη όταν όρκιζε τον τωρινό πρόεδρο της Δημοκρατίας να μηλάει για άλλαγή συνόρων ? Ρώτησε κάποιος τη θείτσα ? Θείτσα τη λές ? Για κάντα πιό λιανά για να καταλάβη και ό λαουτζίκος .

Εσείς δεν σιωπήσατε άντί να έξεγερθήτε όταν ο ΓΑΠ έδόριζε σποριές ? Δεν άδιάζατε για έρωτήσεις είσασταν άπασχολημένοι με το φαγοπότι. !!

Journalism is nothing but the effort to get as close to truth as possible . ( Jim Reed Canαdian Jurnalist ) Καί έσείς μας χορτάσατε με ψέματα.

3ον Μνημόνιο και Τρόϊκα .

Headlines στα ΜΜΕ . ( Ερχεται ή Τρόϊκα και θέλει αίμα .) — ( Ανεξήγητες οί άπαιτήσεις της Τρόϊκας — θά έλεγε κανείς οτι έκδικούνται τους Ελληνες.– Σαραντάκος Εθνος ) — ( Η Τρόϊκα άπαιτεί νέα μέτρα. — 22 Ιανουαρίου Παπαδάκης Αντ.)

Αναρωτιέμαι : Η Τρόϊκα δεν έφαρμόζει τους ίδιους νόμους ( κανόνες ) για όλα τα κράτη μέλη της ? Και έάν όχι άς μου άπαντήση κάποιος. Δεν άπαιτούσαν μέτρα από τους Ιρλανδούς και Πορτογάλους ? Οχι άκριβώς τα ίδια . Αλλά μέτρα .!!!

Εάν είσαι άρρωστος πάς στο γιατρό. Και ή Ελλάδα είναι άρρωστη . Πολύ άρρωστη. !!! Sο ή Τρόϊκα είναι ο γιατρός. Και άνάλογα με την άρρώστια και ή συνταγή. Δεν λέω το χάπι είναι πικρό !! Πολύ πικρό !!! Αλλά και ο άσθενής πολύ άρρωστος. Και έπιμένεται τη συνταγή να την γράψεται έσείς . ( ο άρρωστος )

Είναι ο γιατρός πάντα σωστός ? Καμμιά φορά και όχι . Αλλά ο άσθενής τον βοηθάει. Πάντα οταν έπισκέπτεσαι το γιατρό ή πρώτη έρωτησή του είναι τι έχεις και που σε πονάει ? Εάν έχεις πονοκέφαλο και του πής έχω κολόπονο ( i am sorry for my expression ) Τον ποπό θα σου κοιτάξη και φάρμακα για τον ποπό θα σου δώση.

—— Ετσι και ή Τρόϊκα δίνει συνταγές — according to GREEK STATISTICS .!!!!!!!

Πήγε ή Τρόϊκα στην Ιρλανδία και Πορτογαλία με λίστες τύπου Lagard ? Εγώ πάντως δεν άκουσα. !!!

Γράφει ο κύριος Σηφης Πολυμιλης στο Βημα 2-12-12. Από την 1-1-12 μέχρι της 2-12-12 εκδόθηκαν από την Κυβέρνηση 251 έγκύκλιοι για φορολογικά θέματα.

Και δεν έφαρμόστηκε καμμία .!!!!!!

Φταίει ή Τρόϊκα που τα τελευταία 3-4 χρόνια δεν έχει άλλάξει τίποτα ?

—-Μαζί τα τρώγατε και συνεχίζεται νά τα τρώτε..

4ον Επενδύσεις και ίδιοτικοποιήσεις .!!!!

Ο πατέρας μου έλεγε, πες μου με ποιόν κάνεις παρέα να σου πώ ποιός είσαι. Εγινες ΥΠΟΚΡΙΤΗΣ κυρ Αντώνη όπως τα Πασόκια. Αν δεν κάνω λάθος ετσι τους άποκαλούσατε στη Βουλή πριν τους κάνετε συνεταιράκια.

Ολό για άνάπτυξη μιλάς και άνάπτυξη δεν φαίνεται. Μιλάς για έπενδύσεις και έπενδύσεις δεν φαίνονται. ( Δεν τρελλάθυκαν οι έπενδυτές )

Μιλάς για ίδιοτικοποιήσεις. Είπες οτι έχεις στρώσει RED CARPET και οτι κάθε μέρα σε έπισκέπτωνται στο γραφείο σου 4-5 έπενδυτές. Εδώ κυρ Αντώνη έχεις μπερδέψει το ρόλο σου. !!!

—– Είσαι Πρωθυπουργός και όχι κτηματομεσίτης. !!!!!!

Διορθωσέ με εαν κάνω λάθος. Αλλά λόγια δικά σου ήταν όταν είπες , στο ταξίδι σου στα Εμμυράτα έκανες και το Deal για την Οξιά . Τι ! προίκα σου ήταν .?

Δεν λέω να μην πουληθή αλλά γι’ αύτά τα ζητήματα έχουμε τους κτηματομεσίτες. Πουλήσατε το ύπόλοιπο του ΟΠΑΠ και σώνι και καλά να το πάρη ένας. Δεν το άφήσατε στο χρηματιστήριο να άγοράση όποιος θέλει. Και πρίν στεγνώσει το μελάνι από τις ύπογραφές παραιτήθηκε ο μεσίτης. Θέλετε να πουλήσεται τις ύπόλοιπες κρατικές έταιρείες << και οτι άλλο κρατικό >> ? και εγώ μαζί σου. Αλλά αύτά γίνονται άνοιχτά και με ίδικούς έκτιμιτές και όχι στο Πρωθυπουργικό γραφείο όπως έκανε ο προκατοχός σου με το Ελληνικό χρυσό. << Ο καλός καθηγητής κυριος Μπίλις Ευριπίδης πάντα πρόθυμος να σας στείλη τη φωτογραφία >> Από 13 ή 15 εκατομμύρια που την άγόρασαν από το Ελληνικό κράτος την πούλησαν στην Eldorado για ( 2.5 ) διόμιση δις δολλάρια.

Γιατί έπιμένεται π.χ. να πουλήσεται τη ΔΕΠΑ όλόκληρη σε έναν και όχι στο χρηματιστήριο να πάρουν και οί Ελληνες άλλος 10 άλλος 100 και άλλος 1000 μετοχές και κοιτάτε μόνο για Ρώσους ή Κινέζους έπενδυτές. Και μη μου πής οτι περιμένεις και άπόδημους Ελληνες διότι εγώ δεν ξέρω κανέναν να έχει ένα δις να το βάλη στον ντορβά και να το φέρη. Οχι κανένας διότι ό κύριος Μακρής από την Αυστραλία είχε μερικά έκατομμύρια ( οχι στον ντορβά ) για τις μαρίνες αλλά προτιμήσατε τον Τούρκο.

—– Τώρα γιατί το μυαλό μου πάει στις μίζες μη με ρωτάτε. !!!!!!!!!

Ελληνες ακούω για πετρέλαια . Με αύτούς τους CLOWNS που βάλατε να τα διαχειριστούν να είσται σύγουροι.!!!!! Δεν θα μείνη για την Ελλάδα στους ( Ελληνες ) ήτε ενα μπουκαλάκι να άνάψουμε το καντήλι της Παναγιάς στην Χάρι της. !!!!!

5ον Η Ελλάδα είναι και δικιά μας Πατρίδα . ( Των άπόδημων ) Ημαστε και έμείς παιδιά της. Δεν την έγκαταλείψαμε μέχρι τώρα. Μάς προδόσατε πολλές φορές μην μας κάνεται να την έγκαταλείψουμαι.

Δεν το παίζω ( παίζουμε ) πατριώτες αλλά είμαστε. Πάντα βοηθάμε. Ολοι μας ( οί άπόδημοι ) το πρώτο Δολλάριο – Μάρκο – Φράγκο που βγάλαμε το στείλαμε στην Πατρίδα. Και κάποιοι απο μας και το τελευταίο τους δολλάριο και αύτό στην Ελλάδα καταλήγει.

Ολοι έκτός αύτών που διάλεξαν τους παραδείσους του Λένιν . Οχι μόνο δεν έστειλαν αλλά γύρισαν και σας κατάστρεψαν και τα ταμεία σας.

Τα παιδιά και τα έγγόνια των άποδήμων δεν θα κληρονομήσουν περιβόλια και μαντρειά. Αύτά σας τα χαρίσαμε. Το μόνο που θα κληρονομήσουν είναι ή ίστορία μας και ό πολιτισμός μας. Και αύτά είναι ή Αρκαδία ή Μακεδονία ή Κρήτη and so on . Και τα πουλάτε.

Δεν αίσθανόμαστε ύπερήφανοι όταν κριτικάρουμε άδέλφια. Αλλά είληκρινά στεναχοριώμαστε.

Διότι όπως έλεγε ο πατέρας μου — φτύνεις κάτω φτύνεις τα γένεια σου, φτύνεις άπάνω και φτύνεις τα μούτρα σου. ————

Και το τελευταίο. Αν δεν ύπάρχουν 300 Ελληνες άξιόπιστοι ίκανοί να διοικήσουν αύτή τη Χώρα τότε ας άφήσουμε τους ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ….!!!!!!!!!!!!!

Peter Triantafyllos Toronto

Dimitrios Adamopoulos makrinitsa@hotmail.com

Share Button

28 Φεβρουαρίου, 2014, 6:51 μμ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ | 2 σχόλια |

2 comments to ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  • ΜΑΡΙΖΑ
ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ…….
ΔΕΝ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ ΜΑΖΙ,ΕΝΩ ΕΣΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΤΡΩΤΕ.
ΕΧΕΤΕ ΞΕΣΚΙΣΤΕΙ ΣΤΗ ΜΑΣΑΜΠΟΥΚΑ
  • ΜΑΡΙΖΑ
ΔΕΝ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ ΜΑΖΙ……
ΕΣΕΙΣ ΤΑ ΤΡΩΤΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ………….ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ
ΕΝΑ-ΕΝΑ ΟΜΩΣ ΤΑ ΕΓΓΕΦΑΛΙΚΑ

ΣχολιάστεΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΞΕΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ!!

Να «κατέβει» από το YouTube το νέο βίντεο κλιπ της Κέιτι Πέρι, καθώς θεωρήθηκε προσβλητικό για τη θρησκεία τους, ζητούν οι Μουσουλμάνοι.

Ως άλλη Κλεοπάτρα, μετατρέπει σε σκόνη έναν άντρα που φορά ένα...
μενταγιόν με την λέξη «Αλλάχ» γραμμένη επάνω του, στα αραβικά - 43 εκατομμύρια προβολές μέχρι σήμερα!

Στο οπτικοποιημένο της κομμάτι «Dark Horse» υποδύεται μια αιγύπτια πριγκίπισσα που πρέπει να επιλέξει έναν από τους μνηστήρες της. Οι υποψήφιοι καταφθάνουν διαδοχικά με δώρα τα οποία απορρίπτει η πριγκίπισσα, και για να τους τιμωρήσει τους μετατρέπει σε άμμο με αστραπές που ρίχνει από τα δάχτυλά της.

Η 29χρονη ερμηνεύτρια, ως άλλη Κλεοπάτρα, μετατρέπει σε σκόνη έναν άντρα που φορά ένα μενταγιόν με την λέξη «Αλλάχ» γραμμένη επάνω του, στα αραβικά.

Πάνω από 65.000 άνθρωποι υπέγραψαν στη διαδικτυακή καμπάνια, δηλώνοντας πως το βίντεο ήταν προσβλητικό. 

Το βίντεο του κομματιού «Dark Horse», καταγράφει, μέχρι τώρα, περισσότερες από 43 εκατομμύρια προβολές.
.paraskinia.com

ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ! ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΡΥΒΟΥΝ!!! ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ!!!ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ!!! Ο ΝΙΓΗΡΙΑΝΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ!!!

Ένας φιλέλληνας που σε κάνεις να ανατριχιάζεις. Ο αναγνώστης μας που μάς έστειλε το βίντεο υπογραμμίζει: 
Το παρακάτω video το αφιερώνω στη Χρυσή Αυγή, ο Νιγηριανός οδοντίατρος Sam Chekwas, λάτρης της ελληνικής γραμματείας, άνοιξε  ελληνικό βιβλιοπωλείο, με στόχο να διαφυλάξει την ελληνική γλώσσα, και  να μυήσει σ΄αυτή και τη λογοτεχνία της ακόμα και τους Αμερικανούς!  Είναι το μοναδικό Ελληνικό βιβλιοπωλείο στη Νέα Υόρκη!
Φταίω εγώ τώρα να αναρωτιέμαι ποιος είναι περισσότερο Έλληνας, ο μαύρος Νιγηριανός ή ο λευκός Κασιδιάρης με τα «άπταιστα» ελληνικά του;


Αντώνης Κρούστης

Fileleftheros1966.blogspot.com

Ακούστε με προσοχή τι λέει και θα καταλάβετε ότι πρέπει να ντρεπόμαστε!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΗ ΜΠΟΥΛΑ: ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 3 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΕ!

Μετά το θάνατο του Σάκη Μπουλά, όλο και περισσότερες λεπτομέρειες βλέπουν το φως της...

δημοσιότητας για τον ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή στα 60, χτυπημένος από τον καρκίνο.

Ο αγαπημένος σε όλους καλλιτέχνης, λέγεται πως ήθελε να βοηθήσει ΤΡΙΑ πρόσωπα.

Οι άνθρωποι αυτοί, αναφέρονται στη διαθήκη του ηθοποιού, και αποτελούν τους πιο κοντινούς του ανθρώπους.

Πρώτη είναι φυσικά, η κατά 28 χρόνια μικρότερη αγαπημένη του, Αλεξάνδρα Ούστα. Οι δυο τους μέχρι που τους χώρισε ο θάνατος, ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα και χαμηλών τόνων ζευγάρια.

Πολλά ήταν αυτά που τους ένωναν: Το πάθος τους για την υποκριτική, τις μεγάλες ταχύτητες, ταεναλλακτικά μπαράκια, αλλά και το γενικότερα low profile που είχαν υιοθετήσει.

Το δεύτερο πρόσωπο, είναι ο αδελφός του Νίκος, ένα από τα τραγικά πρόσωπα της όλης ιστορίας.

Το τρίτο πρόσωπο, ήταν ο Θεολόγος Στρατηγός ή αλλιώς «Στρατηγός της ηλεκτρικής κιθάρας», ο οποίος ήταν υπό την προστασία του Σάκη Μπουλά όσο βρισκόταν εν ζωή.

Ο Στρατηγός, είχε επιλέξει ν΄απουσιάζει από το μουσικό στερέωμα, αρνούμενος να συμβιβαστεί με τον σύγχρονο τρόπο διασκέδασης.

Οι δυο τους γνωρίζονταν από το 1975, με τον Στρατηγό να θεωρείται ένας από τους καλύτερους Έλληνες κιθαρίστες, ο οποίος ωστόσο τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα.


Πηγή: star.gr

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, στο αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στο Δημαρχείο, έγινε η εκδήλωση της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα  «Το Δικαίωμα στην Υγεία στο Μνημονιακό Παρόν και δύο Δρόμοι για το Μέλλον».
Το εξαιρετικό πάνελ ομιλητών αποτελούσαν οι κ.κ.  Παναγιώτης Ψυχάρης, Πρόεδρος του Συλλόγου γιατρών ΕΟΠΥΥ Αττικής & μέλος ΔΣ ΙΣΑ, Χαρά Ματσούκα, Διευθύντρια Αιματολογικού τμήματος ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» & μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ, Μαρία Διαλλινά Διευθύντρια Ψυχιατρικού τμήματος ΓΝΑ “Γ. Γεννηματάς”, Χαρά Καφαντάρη, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και Ανδρέας Ξανθός, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Συντόνιζε ο κ. Δημήτρης Πλειώνης.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τσουκαλάς και Χρήστος Μαντάς. Επίσης παρευρέθηκε και χαιρέτησε ο πρώην δήμαρχος Χολαργού Δημήτρης Νικολάου.
Οι ομιλητές, εκ των οποίων οι τέσσερεις ήταν ιατροί, στοιχειοθέτησαν με την προσωπική τους εμπειρία αλλά και με άφθονα στατιστικά στοιχεία από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς σε παρουσιάσεις επί της οθόνης, την τραγική κατάσταση του τομέα της δημόσιας Υγείας σήμερα στην Ελλάδα.
Μετά από τρία χρόνια νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών, έχουμε σχεδόν τρία εκατομμύρια συμπολίτες μας ιατρικώς ανασφάλιστους, επανεμφάνιση λοιμωδών νόσων που είχαν εξαλειφθεί, απίστευτες ελλείψεις σε προσωπικό και ιατροφαρμακευτικό υλικό στα νοσοκομεία, το κλείσιμο των εκατοντάδων ιατρείων του ΕΟΠΥΥ και πολλά άλλα.
Όμως δεν αρκέστηκαν στην αποτύπωση της μνημονιακής πραγματικότητας, αναφέρθηκαν εκτενώς και στις αιτίες της κατάστασης αυτής, χωρίς να εξωραΐζουν και την προηγούμενη κατάσταση στο χώρο της δημόσιας υγείας, που εξάλλου οι ίδιες με τις σημερινές κυβερνήσεις διαχειρίζονταν.  Παρουσίασαν τις προτάσεις διεξόδου που καταθέτει δημόσια ο ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ των προτάσεων είναι και η ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση όλων στο δημόσιο σύστημα Υγείας, όπως προβλέπεται στην απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Ιούλιος 2013).
Το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο για το θέμα και τέθηκαν αρκετές ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους, ενώ έγιναν και τοποθετήσεις. Η εκδήλωση τελείωσε σχεδόν μεσάνυχτα.   

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΥ ΑΡΗΣ-ΟΦΗ!

Όπως αναφέρουν οι κάτωθι ιστοσελίδες, για την σημερινή αναμέτρηση ΑΡΗΣ - ΟΦΗ
, θα υπάρχει live streaming, από τα παρακάτω links, που κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο, για όλους τους χρήστες, εσωτερικού και εξωτερικού...

http://www.sportlemon.tv/20140208/vv52f59df95fa8c2.34903055-742978.html


http://www.feed2all.eu/watch/243380/1/watch-aris-thessaloniki-vs-ofi-crete.html


http://www.hahabar.com/20140208/v-haha_sport_1_name-742978-52f59df9649510.02690909.html


* To indobserver.blogspot.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την μετάδοση των αγώνων και για αυτό που προβάλλεται. Το site, δεν κάνει stream, απλά σας γνωρίζει τις ιστοσελίδες που κάνουν αναφορά στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

loutrakiblog.gr 

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΞΟΥΛΙΔΟΥ! ΜΠΡΑΒΟ ΤΗΣ

Στο facebook η βουλευτής των ΑΝΕΛ Σταυρούλα Ξουλίδου ανήρτησε το παρακάτω μήνυμα, για το οποίο της αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.
Ιδού τι γράφει:
"Καλημέρα και καλό μήνα. Σήμερα είναι ένα από τα δύο μεγαλύτερα ψυχοσάββατα που μνημονεύει η εκκλησία μας τους απελθόντες από αυτόν το κόσμο. Ας προσευχηθούμε κι ας ανάψουμε ένα κεράκι στην μνήμη όλων των Ελλήνων που έχασαν την ζωή τους μην αντέχοντας την μνημονιακή πολιτική που τους οδήγησε στην αυτοχειρία. Είναι χρέος κι ευθύνη όλων όσοι μαχόμαστε ενάντια σε όσους μας θέλουν γονυπετείς και ραγιάδες να αντισταθούμε και να ΜΗΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ την αιτία του θανάτου των χιλιάδων αυτοχείρων. Δεν ήταν επιλογή τους. Τους σκότωσαν αυτοί που κυβερνάν μαζί με τα τσιράκια τους. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ. ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΙ ΤΙΜΩ. ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΟΥ. ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΔΩ ΧΗΡΕΣ ΚΙ ΟΡΦΑΝΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΑ".

ΑΠΙΘΑΝΟ-ΦΟΒΕΡΟ! ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ....ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ! ΔΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙ ΑΛΛΟ ΜΟΙΑΖΕΙ!!!

"Πολύχρωμες χάντρες
και καθρεφτάκια"...
...γέλια και χαρές
στο ΥΠΕΚΑ!


Ένα μοναδικό και συμβολικό δώρο έκανε στον Αντώνη Σαμαρά ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης, κατά τη προχθεσινή σύσκεψη-παρουσίαση για τους υδρογονάνθρακες.

Κατά την επίσκεψή του στο ΥΠΕΚΑ ο κ. Σαμαράς έλαβε από τον υπουργό ένα αντι-στρες «μπαλάκι», ένα ενεργειακό βαρελάκι, σύμφωνα με τον κ. Μανιάτη.

Το αντι-στρες βαρελάκι πετρελαίου έχει κίτρινο, μπλε και μαύρο χρώμα, που κατά τον Γιάννη Μανιάτη συμβολίζουν το πρωτογενές, το δευτερογενές και το τριτογενές κοίτασμα. (;) 


Τι έχουν δει τα μάτια μας...            ...και τι θα δούνε ακόμη !!!

Η ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΤΗΣ "ΛΑΜΨΗΣ" ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ!!!

Θέλει να εκλεγεί Δήμαρχος της πόλης της, η πανέμορφη, ταλαντούχα και γνωστή από τη συμμετοχή της στη «Λάμψη», του αείμνηστου Νίκου Φώσκολου, Αντωνία Γιαννούλη.

«Δεν θέλω να γίνω Δήμαρχος για να "σηκώσω" μόνη μου τα προβλήματα της πόλης μου, αλλά να βάλω στο "παιχνίδι" και τους συνδημότες μου» τονίζει η επίσημη υποψήφια Δήμαρχος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., για τον Δήμο της Τρίπολης.

«Θέλω μία Τ.Α. που θα αντιπαρέλθει τη λογική των πολιτών ότι, αναθέτουν διά της ψήφου τους σε άλλους να λύσουν τα προβλήματα και θα φέρει στο προσκήνιο την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, να ενημερώνονται και να συναποφασίζουν για την αυτοδιοίκηση που θέλουν» τονίζει, συγκεκριμένα, μιλώντας, στο «Έθνος της Κυριακής» και συνεχίζει:

«Το ευχάριστο είναι ότι, και οι συμπατριώτες μου έχουν δεχτεί την υποψηφιότητά μου θετικά.

Στην προσέγγισή τους, μου μεταδίδουν αισιοδοξία και δίνουν κουράγιο και ελπίδα σε έναν καινούργιο σ' αυτόν τον χώρο άνθρωπο, που θέλει να προσφέρει στον Δήμο του».
epoli.gr

ΒΙΝΤΕΟ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Ο ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΜΑΣ ΒΡΙΖΕΙ ΠΟΝΗΡΑ "ΒΡΩΜΟΕΛΛΗΝΕΣ"

Ο Στέλιος Κούλογλου είναι ο δημοσιογράφος που είχε πει ότι τη δολοφονία των δύο χρυσαυγιτών στην Μεταμόρφωση της είχαν σχεδιάσει η ίδια η Χρυσή Αυγή για να γλιτώσει τις επόμενες συλλήψεις! 
Εδώ τον βλέπετε στο ντοκυμαντέρ του απ'την εκπομπή "Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα".

Με αφορμή την απαγόρευση της κυκλοφορίας των Αλβανών μετά την δύση του ηλίου απ'τον κοινοτάρχη του χωριού Παλαιό Κεραμμύδι, τον Μάρτιο του 1998, ο Σ.Κούλογλου επισκέπτεται τους κατοίκους του χωριού και συμφωνούν σε μια συζήτηση πάνω στο θέμα της μετανάστευσης και του ρατσισμού, μετά την προβολή ενός ντοκυμαντέρ για τους Έλληνες μετανάστες στην Αμερική και την αντιμετώπισή τους. "Βρωμοέλληνες" ήταν το παρατσούκλι που είχαν δώσει οι Αμερικανοί που τους υποδέχθηκαν, μέσα απ'το οποίο επιχειρείται μια σύγκριση των Ελλήνων της Αμερικής, με τους Αλβανούς της Ελλάδας, οι οποίοι με την σειρά τους έχουν επιφορτιστεί με παρόμοιους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς από τον ντόπιο πληθυσμό.


ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕ ΝΟΜΟ-ΚΟΥΡΕΛΟΧΑΡΤΟ, ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΙ ΔΟΛΙΟ! ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ!

ΜΕ ΝΟΜΙΚΙΣΤΙΚΟΥΣ ΑΚΡΟΒΑΤΙΣΜΟΥΣ, Ο ΝΟΜΟΣ ΒΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ!!!
Ο ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΦΤΕΡΟ

1) Από την Εφημερίδα Κυβερνήσεως, Άρθρο 8, εδάφιο στ΄ (διορθωμένο)

"Αν συγγενής ή σύζυγος με τον ανωτέρω βαθμό συγγένειας επιθυμεί να δωρήσει όργανο σε ασθενή χρήζοντα μεταμόσχευσης, αλλά δεν υπάρχει ιστοσυμβατότητα, τότε η αφαίρεση γίνεται και ο ασθενής προτάσσεται στην κατάταξη στο Εθνικό Μητρώο"

Απάντηση Κυπριανού Χριστοδουλίδη:
Πέραν της εμφανούς αδυναμίας σύνταξης - βλέπε Εφημερίδα Κυβερνήσεως - 
τι έχει να μας πει ο νομοθέτης,όταν ο ασθενής βρίσκεται στην Αμερική και ο αλτρουιστής συγγενής ή σύζυγος σε άλλο τόπο. Ποιος θα καθίσει να ψάξει - εννοείται από εκείνους που χάνουν την προτεραιότητα στη μεταμόσχευση - αν  ο αλτρουιστής, συγγενής ή σύζυγος, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της γης, πήγε και δώρησε (πού;) το όργανό του κι έτσι αυτός μπήκε πρώτος στη
λίστα και εκείνος που ήταν πρώτος, ήρθε δεύτερος; Τι παλαβομάρες είναι αυτές;
Και ακόμη. Μήπως θα πληροφορηθούν οι αλτρουιστές δότες ή δότης, ότι ενδεχομένως να πάει χαμένο το όργανο; Δεν είναι πάντα έτσι όπως τα περιγράφουν οι κύριοι συνάδελφοι. Ιστοσυμβατότητα μπορεί να υπάρχει, κάποιες φορές όμως τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περιμένουμε.

2) Από την Εφημερίδα Κυβερνήσεως, Άρθρο 9, εδάφιο 5 (διορθωμένο)

"Η αφαίρεση οργάνων από θανόντα δότη διενεργείται μετά την επέλευση
του θανάτου κριτήριο του οποίου είναι (σ.σ.  πάλι μούσκεμα τα έκανε ο
συντάκτης) η νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους σύμφωνα με τα ευρέως
αποδεκτά και σύγχρονα δεδομένα της επιστήμης
"


Απάντηση Κυπριανού Χριστοδουλίδη:
Τα σύγχρονα δεδομένα της επιστήμης είναι ανίσχυρα και εντελώς ψευδή. Και τούτο διότι η επικαλούμενη "νέκρωση" (του εγκεφαλικού στελέχους) είναι ιατρικός όρος  αδιαμφισβήτητης ακριβείας. Αφορά σε μακροσκοπική ή
μικροσκοπική - δηλαδή παθολογοανατομική  (διάβαζε βιοψία) επιβεβαίωση, πράγμα το οποίο δεν πιστοποιείται στο φερόμενο, αλλά και εικαζόμενο, "θανόν πρόσωπο". Βιοψία στον εγκέφαλο (στέλεχος) δεν γίνεται. Αν έχουν την τόλμη και το θάρρος οι νέοι Κολόμβοι της
Ιατρικής Επιστήμης ας καλέσουν  ακόμη και έναν φοιτητή της Ιατρικής να
τους το υποδείξει και να τους το υπενθυμίσει.
Τα έχω γράψει κατ΄ επανάληψη, αλλά κανείς δεν μου δίνει σημασία.
Εκείνοι έχουν τα διαπιστευτήρια της υψηλής Ιατρικής, εγώ ... της παρακατιούσης. Το θανόν πρόσωπο εικάζεται ότι είναι θανόν, όμως, εξ αντικειμένου δεν είναι. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αναγκάστηκαν εκ των υστέρων να φτιάξουν νόμο περί εικασίας. Τον ονόμασαν "εικαζόμενη συναίνεση". Όταν όμως το Δίκαιο, ή η απόδοση δικαιοσύνης εικάζεται, τότε καθίσταται ad hoc έννομος και σύννομος πάσα εικασία, οπότε δεν μας χρειάζονται πλέον τα λεγόμενα facts. Η εικασία του "κυρίου προέδρου της Έδρας" αρκεί, φτάνει να συμπίπτει με την εικασία του (απρόσωπου;) Νομοθέτη. Παρένθεση: απρόσωπος δεν είναι καθόλου, απλά συμμορφώνεται προς τις οδηγίες που του έχουν δώσει.Η παρένθεση κλείνει.
Έτσι, η πολιτική όπως και η εκκλησιαστική - πρέπει να ξεχάσουμε τη λέξη θρησκεία - ορθότητα αποκτούν σταθερή βάση.

Αυτά, μετά από μια πρώτη ιατρική ανάγνωση. Οι των νόμων εγκρατείς θα έχουν πολλά να γράψουν γι’ αυτό το διάτρητο νομοθέτημα.

ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ JUMBO!

Μελετήσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή τις οικονομικές καταστάσεις της Jumbo του κ. Βακάκη και διαπιστώσαμε το εξής ενδιαφέρον φαινόμενο.
Στην Ελλάδα επί καθαρών πωλήσεων 241 εκ Ευρώ τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων είναι 61,5 εκ Ευρώ ή ποσοστό 25,5% περίπου επί του τζίρου. Στη Βουλγαρία επί καθαρών πωλήσεων 21 εκ Ευρώ τα κέρδη είναι 4,9 εκ Ευρώ ή ποσοστό 23,3% επί τζίρου και στην Κύπρο με πωλήσεις 32,5 εκ Ευρώ τα κέρδη 12,1 εκ Ευρώ ή ποσοστό 37% επί του τζίρου. Και το ερώτημα είναι αν αποτελεί τυχαίο γεγονός ότι στην Κύπρο που έχει χαμηλό συντελεστή φορολογίας το περιθώριο κέρδους εκτινάσσεται. Βέβαια υπάρχει και το θέμα της Βουλγαρίας όπου επίσης είναι χαμηλοί οι συντελεστές αλλά εκεί έχουμε μια μεγάλη επιστροφή κεφαλαίου 20 εκ Ευρώ που αποφασίστηκε αρχές του 2014 και αν δεν κάνουμε λάθος δεν υπάρχει διπλή φορολόγηση σε σχέση με την Ελλάδα. Με δεδομένο ότι ο όμιλος Jumbo πραγματοποιεί εντός ομίλου σημαντικές συναλλαγές είναι απορίας άξιον αν έχει ελεγχθεί αν οι συναλλαγές αυτές επηρεάζουν την κερδοφορία που εμφανίζεται σε κάθε χώρα και άρα τους φόρους που πληρώνει η εταιρία; Προφανώς βέβαια για έναν τέτοιου είδους έλεγχο αρμόδια είναι τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών.
ΝΙΚ
fpress.gr

ΟΙ 8 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ- "ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ" ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ!

Με ανυπομονησία αναμένουν οι δημότες Παπάγου-Χολαργού τις 8 προτάσεις του Συλλόγου "Εν Δράσει"-Χάρη Κουγιουμτζόπουλου την Τετάρτη 7.00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου. Πρόκειται για προτάσεις που ουσιαστικά θα θέσουν τους πάντες προ των ευθυνών τους και θα κληθούν να τις υιοθετήσουν. 
Εμείς όμως πιστεύουμε ότι είναι προτάσεις που θα θέσουν προ των ευθυνών του τον ίδιο τον Σύλλλογο μια και ήδη πολλοί δημότες ζητούν από τον Χάρη Κουγιουμτζόπουλο να κατέβει ως υποψήφιος Δήμαρχος. Δεν ξέρουμε, αλλά πιθανολογούμε ότι αυτό θα το δούμε και θα το ακούσουμε το βράδυ της εκδήλωσης από όσους παρευρεθούν σε αυτή.
"Ο γεννήτωρ των προτάσεων θα τις εμπιστευτεί σε άλλους; Και πώς θα τις εφαρμόσουν; Πώς είναι σίγουρος ο Χάρης ότι αυτές οι προτάσεις του δεν θα αλλοιωθούν ή παραποιηθούν;". Αυτά τα ζητήματα προβάλλουν δημότες του Παπάγου-Χολαργού για να τεκμηριώσουν το επιχείρημα ότι είναι αναγκαία η κάθοδος του Χάρη ως υποψηφίου Δημάρχου.
Τέλος πάντων. Εμείς αναμένουμε με ενδιαφέρον την παρουσία του το βράδυ της Τετάρτης. 

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ “ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ” ΕΛΒΕΤΙΑΣ

Γράφει ο Παναγιώτης Αποστόλου
twitter: @egerssi

            Το άρθρο 1 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδος αναφέρει: «Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία». Στο ίδιο άρθρο, παράγραφος 3 αναφέρεται: «Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα». 
            Και το Σύνταγμα της Ελλάδος ορίζει στο άρθρο 44 παράγραφος 2: «O Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα….Δημοψήφισμα προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημοσιονομικά, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τα τρία πέμπτα του συνόλου των βουλευτών….».
            Για την Ιστορία να αναφέρουμε πως στην πατρίδα μας μέχρι σήμερα από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους το 1831, έχουν διενεργηθεί όλα και όλα επτά δημοψηφίσματα. Από τα επτά αυτά δημοψηφίσματα στις έξι περιπτώσεις το ερώτημα σχετιζόταν με το πολίτευμα (βασιλευόμενη ή αβασίλευτη δημοκρατία). Το τελευταίο δημοψήφισμα πραγματοποιήθηκε το 1974 μετά την πτώση της δικτατορίας, στις 8 Δεκεμβρίου από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, με ερώτημα τη μορφή του πολιτεύματος.
            Όπως, εύλογα διαπιστώνουμε με μια πρώτη ματιά, ο Ελληνικός λαός δεν είναι ούτε κυρίαρχος, ούτε βεβαίως οι εξουσίες πηγάζουν από αυτόν. Γιατί, πως είναι δυνατόν να πιστέψει ένας έστω Έλληνας πως από το 1831 μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κανένα μα κανένα σημαντικό ζήτημα που να ταλανίζει και να απασχολεί το Ελληνικό Έθνος και για το οποίο θα έπρεπε να αποφασίσει ο Ελληνικός λαός, όπως ορίζει το Σύνταγμα; Πως είναι δυνατόν να πιστέψουμε πως το μόνο πρόβλημα που απασχολούσε ετούτο εδώ το Έθνος ήταν η βασιλευόμενη ή αβασίλευτη δημοκρατία; Και πιο συγκεκριμένα επί των ημερών μας! Δεν συντελέστηκαν τα τελευταία 40 χρόνια κοσμογονικές αλλαγές στην ζωή των Ελλήνων; Δεν έπρεπε να ερωτηθεί ο κυρίαρχος λαός για την είσοδό μας στην ΕΕ, που ξεκίνησε αρχικά ως ΕΕ των Εθνών και στην πορεία μεταλλάχτηκε ως η ΕΕ των Διεθνών τοκογλύφων-δανειστών; Δεν έπρεπε να ερωτηθεί για την είσοδο της χώρας στην Ευρωζώνη και της αποδοχής του ευρώ; Δεν έπρεπε να ερωτηθεί ο κυρίαρχος λαός για την υπαγωγή της χώρας μας στην τρόικα (ΔΝΤ-ΕΚΤ-ΕΕ); Διά μέσω όλων των παραπάνω εγκληματικών πολιτικών αστοχιών χωρίς την έγκριση του λαού μας δεν δημιουργήθηκαν σήμερα αυτά τα τεράστια δημοσιονομικά προβλήματα που έχουν ως αποτέλεσμα να συντελείται μια πρωτόγνωρη στα Παγκόσμια χρονικά Γενοκτονία του λαού μας;
            Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν κοινωνικά ζητήματα στην Ελληνική κοινωνία και για τα οποία θα έπρεπε να αποφασίσει ο Ελληνικός λαός με δημοψήφισμα όπως ορίζει το Σύνταγμα; Το ζήτημα της αθρόας λαθρομετανάστευσης, που επί δεκαετίες μαστίζει την κοινωνία μας, δεν είναι ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να τεθεί της απόφασης του Ελληνικού λαού;  
            Άλλωστε, αυτή η ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση ποτέ και από καμία κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, δεν αντιμετωπίστηκε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα ενώ ταυτόχρονα υποδείχτηκε από όλες μια περίεργη ανοχή. Με αλλόφρονες και νεοταξικές πολιτικές, «άνοιξαν τα σύνορα» μετατρέποντας την Ελλάδα σε ξέφραγο αμπέλι και επέτρεψαν να εισέλθουν στην χώρα κάθε καρυδιάς καρύδι, χωρίς κριτήρια εισόδου. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως όλοι οι πολιτικοί των κομμάτων τους αποκαλούσαν και τους αποδέχονταν – αρκετοί ακόμη και σήμερα - ως «οικονομικούς μετανάστες» πιστεύοντας πως η είσοδός τους στη χώρα θα προσέφερε τα μέγιστα στην ανάπτυξη της οικονομίας μας, παραγνωρίζοντας τον ελλοχεύοντα κίνδυνο της πληθυσμιακής τους αύξησης. Έτσι, συνειδητά εθελοτυφλούσαν μπροστά στο καθημερινώς διογκούμενο πρόβλημα και σήμερα αυτό το τεράστιο Εθνικό  ζήτημα έχει φτάσει στην κορύφωσή του και σε όλους τους Έλληνες έχει δημιουργήσει ανασφάλεια και φόβο που σαν θηλιά σφίγγει το λαιμό τους.
            Ωστόσο, το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης δεν είναι μόνο Ελληνικό φαινόμενο. Είναι ένα καρκίνωμα που κατατρώγει τις σάρκες όλης της Ευρώπης. Αντίθετα όμως, με την Ελλάδα και τους Έλληνες πολιτικούς, οι οποίοι με προεκλογικά ψεύδη υφαρπάζουν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, παραβιάζοντας ταυτόχρονα θεμελιώδη άρθρα του Συντάγματος, σε άλλες χώρες η άποψη του πολίτη είναι θεμελιώδες θεώρημα.
            Έτσι, στην Ελβετία διενεργήθηκε δημοψήφισμα υπέρ της πρότασης να επιβληθούν περιορισμοί στη μετανάστευση και να γίνει εκ νέου διαπραγμάτευση των συμφωνιών ανάμεσα στην Ελβετική Συνομοσπονδία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η πρωτοβουλία, είχε ονομαστεί «Σταματήστε τη μαζική μετανάστευση» και την πρότασή της την είχε υποβάλει το ακροδεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP), με την επιχειρηματολογία της ραγδαίας αύξησης της εγκληματικότητας, της υποβάθμισης της ζωής των πολιτών σε πολλές, κυρίως βιομηχανικές πόλεις και της άποψης πως οι μετανάστες διαβρώνουν τον Αλπικό πολιτισμό της χώρας. Υπέρ αυτής της πρότασης τάχθηκε το 50,3% των Ελβετών εκλογέων παρακάμπτοντας το γεγονός πως η χώρα τους, παρ΄ότι δεν είναι μέλος της ΕΕ, είχε δεσμευθεί με βάση τη θεμελιώδη ελευθερία της ελεύθερης κίνησης προσώπων προς και από την ΕΕ. Αυτή η συμφωνία ΕΕ και Ελβετίας είχε τεθεί σε εφαρμογή μόλις 12 χρόνια πριν και πλέον, ενδέχεται να πλήξει σοβαρά την ελβετική οικονομία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ξένους εργαζόμενους και έτσι θα θέσει υπό αμφισβήτηση το νομικό πλαίσιο που διέπει την παραμονή και την εργασία τους εκεί. Επιπλέον, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ενδεχομένως να προκαλέσει μεγάλη ρήξη στις σχέσεις και το καθεστώς των πολυάριθμων πολυεθνικών εταιρειών και οι οποίες έχουν έδρα την Ελβετία. Επίσης, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, αναμένεται να πλήξει αρκετά τις σχέσεις ΕΕ και Ελβετίας. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι «λυπάται πολύ» για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και ότι θα «εξετάσει τις συνέπειες της πρωτοβουλίας στο σύνολο των σχέσεών τους».
            Πάντως, παρά τις άνευ προηγουμένου αντιδράσεις της ΕΕ, η Ελβετική κυβέρνηση αναφέρει πως αυτό το αποτέλεσμα είναι δεσμευτικό για την κυβέρνηση, γεγονός που σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένη να εντάξει όσα προβλέπει το δημοψήφισμα στη νομοθεσία της χώρας.
            Θα πρέπει επίσης, να σημειωθεί πως αυτό καθ΄ αυτό το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι μια άνευ ορίων νίκη του ακροδεξιού σχηματισμού, του κόμματος SVP και του αρχηγού του Τόνι Μπρούνερ, ο οποίος αμέσως μετά δήλωσε: «Πρόκειται για μια στροφή στην πολιτική μας όσον αφορά την μετανάστευση». Επιπρόσθετα, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος αποτελεί παταγώδη ήττα των κομμάτων του «Συνταγματικού Τόξου», κατά τω ελληνικότερον, από τη στιγμή που όλα τα κόμματα καλούσαν τους εκλογείς να ψηφίσουν υπέρ του «όχι». Ο αρχηγός δε, του Ελβετικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, Κριστιάν Λεβρά, είπε χαρακτηριστικά ό,τι το κόμμα του «ηττήθηκε» και αυτό είναι «πολύ άσχημο».
            Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε τις τεράστιες διαφορές μεταξύ δυο κρατών. Της «Δημοκρατικής» Ελλάδος και της «ακροδεξιάς» Ελβετίας. Στην Ελλάδα καταπατείται  ασύστολα το Σύνταγμα, ο λαός είναι κυρίαρχος κατ΄ ευφημισμό και για το θέμα της αθρόας λαθρομετανάστευσης δεν υπάρχει καν σκέψη για δημοψήφισμα. Αντίθετα στην Ελβετία, η οποία το 2011 κατατάχθηκε ως η πλουσιότερη κατά κεφαλή χώρα στον κόσμο, διενεργεί δημοψήφισμα παρ΄ ότι χρειάζεται εργατικά χέρια μεταναστών και παρ΄ ότι ο αριθμός αυτών είναι κατά πολύ ολιγότερος των λαθρομεταναστών της πατρίδος μας. Στην Ελλάδα το ακροδεξιό κόμμα είναι στη φυλακή, ενώ στην Ελβετία το αντίστοιχο κόμμα, επιβάλλει τη διενέργεια δημοψηφισμάτων και οι μεν πολίτες τους επιβραβεύουν με την ψήφο τους, η δε κυβέρνηση αποδέχεται και υλοποιεί Συνταγματικά το αποτέλεσμα.

            Κλείνοντας, να επισημάνω πως οι εδώ αχρείοι και τυχάρπαστοι κυβερνώντες πολιτικάντηδες, αντί να παραδειγματιστούν από την Ελβετία, ενοχλήθηκαν σφόδρα και έτσι, σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν ως ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, εκφράζουν τη λύπη τους για την πρωτοβουλία «ενάντια στη μαζική μετανάστευση» και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Τονίζοντας ιδιαίτερα πως «η εισαγωγή ποσοστώσεων στη μετανάστευση των πολιτών της ΕΕ αντιβαίνει στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετικής Ομοσπονδίας, όπως αυτή περιγράφεται, στη σχετική διμερή συμφωνία που βρίσκεται σε ισχύ και η οποία αποτελεί κύριο παράγοντα, για την αρμονική ανάπτυξη των σχέσεών μας». 
"Ελεύθερη Ώρα"