Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΙΣΧΟΣ! Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΜΠΛΕΚΕΙ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ! ΤΟΥΣ ΒΑΖΕΙ ΘΕΜΑ ΤΟΝ...ΡΑΤΣΙΣΜΟ!!!

Προσέξτε το παρακάτω θέμα και τις άθλια πολιτικά παιχνίδια της κυβέρνησης στα οποία εμπλέκει τα παιδιά των σχολείων, τον σχολικό αθλητισμό, τους γονείς, τις τοπικές αρχές και τον τοπικό τύπο, για κάνει πλύση εγκεφάλου περί ρατσισμού, διαφορετικότητας και ισότητας! 

Πρώτα το δελτίο τύπου και πιο κάτω η απάντηση-χαστούκι από αναγνώστη μας: 
Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού για τα σχολεία όλης της χώρας με θεματικό άξονα «Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι». 
Σύμφωνα με έγγραφό του Υπουργείου Παιδείας για την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, σε κάθε σχολείο της χώρας (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για τον τρόπο οργάνωσης της 1ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού». Επιθυμητή είναι η συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες καθώς και τα μαθητικά συμβούλια του κάθε σχολείου στην προετοιμασία της ημέρας. Η 1η «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» πρέπει να είναι ανοικτή στην ευρύτερη κοινωνία, συνεπώς προτείνεται η πρόσκληση των τοπικών αρχών, του τοπικού τύπου, των γονέων κλπ., προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις του κάθε σχολείου. 
Οι δράσεις υλοποιούνται, κυλιόμενα καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου, από όλη τη σχολική κοινότητα, με τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών και των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, μετά από κατάλληλο σχεδιασμό και προετοιμασία. 
Η διάχυση των δράσεων της ημέρας μπορεί να επιτευχθεί, μέσω παραγόμενου υλικού, τοπικά ή ευρύτερα, με διάφορους τρόπους (π.χ. πανό, κολάζ κλπ. στις εισόδους ή σε άλλα ευδιάκριτα σημεία της σχολικής εγκατάστασης ή σε άλλα σημεία της ευρύτερης περιοχής, αρθρογραφία σε ΜΜΕ σχετικά με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν κλπ.). 
Ενδεικτικά, το πρόγραμμα της 1ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού» περιλαμβάνει:
Αθλητικές δραστηριότητες, κινητικές δραστηριότητες, παιχνίδια, χορό, αθλήματα κλπ. ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών και τις υποδομές του σχολείου. Ο τρόπος οργάνωσης όλων των παραπάνω πρέπει να διασφαλίζει την εφαρμογή της θεματικής της ημέρας (Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι) και τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών/τριών, τόσο στις δραστηριότητες όσο και στην οργάνωση της ημέρας. Οι δράσεις της ημέρας αυτής αναδεικνύουν, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, την κοινωνική διάσταση, τη φιλοσοφία και τη δυναμική του Σχολικού Αθλητισμού στο πλαίσιο του σύγχρονου «Κοινωνικού Σχολείου».
Οι κινητικές δράσεις που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο εμπλουτίζονται και συνδυάζονται με (μέρος ή το σύνολο από) τα παρακάτω:
-Προβολές ταινιών συναφούς θεματολογίας και διαδραστική συζήτηση – αναστοχασμός.
-Επεξεργασία και συζήτηση για τις έννοιες της βίας, του ρατσισμού, του κοινωνικού αποκλεισμού κ.ά. μέσα από μικρά κείμενα, τίτλους αθλητικών εφημερίδων, βιογραφίες αθλητών κλπ.
-Καλλιτεχνική – εικαστική – μουσική δημιουργία με συναφή θεματολογία (π.χ. δημιουργία αφίσας, πανό, κολάζ κλπ.). 
-Η διάχυση των δράσεων της ημέρας μπορεί να επιτευχθεί, μέσω παραγόμενου υλικού, τοπικά ή ευρύτερα, με διάφορους τρόπους (π.χ. πανό, κολάζ κλπ. στις εισόδους ή σε άλλα ευδιάκριτα σημεία της σχολικής εγκατάστασης ή σε άλλα σημεία της ευρύτερης περιοχής, αρθρογραφία σε ΜΜΕ σχετικά με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν κλπ.).
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση της 1ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού», στη φάση του σχεδιασμού και της οργάνωσης της, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας:
-Σε περίπτωση μη ύπαρξης επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής είναι δυνατόν να προγραμματιστούν οι προαναφερόμενες εκδηλώσεις σε συνεργασία με άλλη σχολική μονάδα ή αθλητικό κέντρο. Σε περίπτωση μετακίνησης να λαμβάνονται όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειας.
-Για τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ.6/311/79278/21.05.2014 (Φ.Ε.Κ. 1296 τΒ΄21.05.2014) και τις σχετικές διευκρινιστικές εγκυκλίους. Μαθητές και μαθήτριες που δεν διαθέτουν Α.Δ.Υ.Μ. σε ισχύ, μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις μη κινητικές δραστηριότητες (οργανωτικές, δημιουργικές, διαδραστικές κλπ.). Αυτοί οι μαθητές/τριες, κατά τη διάρκεια των κινητικών δράσεων, μπορούν να αναλάβουν άλλους ρόλους (πχ. γραμματεία, βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση κλπ.).
-Σε περίπτωση που στις 6 Οκτωβρίου 2014 υπάρχουν καιρικά φαινόμενα, ή άλλοι λόγοι που δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων της ημέρας αυτές μεταφέρονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων εντός του μηνός. Σε περίπτωση τοπικής εορτής – αργίας οι εκδηλώσεις μεταφέρονται σε άλλη μέρα, για όλα τα σχολεία της περιοχής, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή.
-Ολιγοθέσια σχολεία που δεν διαθέτουν εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής οργανώνουν την 1η «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» σε συνεργασία με άλλη σχολική μονάδα ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, χωρίς κινητικές δραστηριότητες.
-Σχολεία που δεν διαθέτουν κανένα εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής με πλήρες ωράριο, οργανώνουν την 1η «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» σε συνεργασία με άλλη σχολική μονάδα ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, εντός Οκτωβρίου, μετά από συνεννόηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 11 και τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης (δηλαδή με αλλαγή ημερομηνίας).
-Στο σχεδιασμό και την προετοιμασία της ημέρας συμβάλουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ11 της χώρας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ΦΑ των σχολικών μονάδων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - ΕΡΩΤΗΣΗ  ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ Η ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ: "ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ,ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ";

ΝΑ ΥΠΟΘΕΣΩ ΟΤΙ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΑΛΟΥΧΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΩΣΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ Ή ΝΑ ΥΠΟΘΕΣΩ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ;
ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ,ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ,Ο ΠΑΠΠΟΥΣ,Η ΓΙΑΓΙΑ,Η ΘΕΙΑ, Ο ΘΕΙΟΣ, ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ - ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ-  ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΛΠ.

ΝΑ ΤΟΝΙΣΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ, ΣΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΟΥ ΑΣΠΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΑΣΠΑΖΟΜΟΥΝ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΣΥΝΤΡΩΓΑΜΕ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΡΩΓΟΥΜΕ  ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΛΛΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΦΥΛΗΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ, ΕΚΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΝΩ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ. 

ΑΠΛΑ, ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΑΤΙΣΜΟ .

ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ "ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ" ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ "ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ" ; 

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΑΛΤΗ, ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΕΑ, ΣΤΟΝ ΠΑΙΧΤΗ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. 
Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΚΑΙ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ! 

ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ! 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΟ! ΚΟΥΡΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ-ΕΚΤ! ΤΡΕΞΤΕ ΝΑ ΣΩΘΕΙΤΕ! ΠΟΙΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΟ BAIL IN;

ΑΔΩΝΙΣ, ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΟΥΡΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ;;;
Ποιοι εκτελούνται πρώτοι στη διαδικασία του Bail in ;;;
Βήμα-βήμα η διαδικασία για τις τρεις εμπλεκόμενες κατηγορίες !!!
Το σχετικό σχέδιο νόμου που ετοιμάζει η Τράπεζα της Ελλάδος, θα πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί πριν το τέλος του έτους !!!
Σας το λέμε εδώ και μήνες ότι το ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ είναι ειλημμένη απόφαση της ΕΕ και της ΕΚΤ !!!Χθες σας το ξανάπαμε ΕΔΩ :

Και σήμερα ήρθε απλά η επιβεβαίωση !!!Ο μηχανισμός bail-in σχεδιάστηκε από την Ευρωζώνη με στόχο να σταθεροποιεί τράπεζες και ΕΠΕΥ που χρειάζονται άμεσα κεφάλαια με τρόπο ώστε να συνεχίσουν την παροχή βασικών υπηρεσιών, χωρίς την ανάγκη για bail-out από δημόσιους πόρους. 
Ουσιαστικά επιβάλλεται μια ανακεφαλαιοποίηση στις προβληματικές τράπεζες και ΕΠΕΥ μέσω της υποτίμησης των υποχρεώσεων ή και της μετατροπής τους σε μετοχικό κεφάλαιο η οποία θα επιτρέψει στην προβληματική τράπεζα/ΕΠΕΥ να συνεχίσει τη λειτουργία του και να αποφευχθεί έτσι η διατάραξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 
Με το συγκεκριμένο μοντέλο του bail-in οι αρχές επιδιώκουν να αποκτούν και μια χρονική παράταση, ώστε να αναδιοργανωθούν για να παρέμβουν αποτελεσματικά.

Η πιο πρόσφατη περίπτωση διάσωσης τραπεζικού ιδρύματος ήταν αυτή της μεγαλύτερης πορτογαλικής τράπεζας της Banco Santo Espirito, 
μια περίπτωση που αποδεικνύει ότι το κούρεμα των καταθέσεων που έγινε στην Κύπρο δεν είναι πάντοτε αναπόφευκτο. 
Απρόσμενες ζημίες «προσγείωσαν» τον δείκτη κεφαλαίων tier 1 της Banco Santo Espirito στο 5% και η πορτογαλική τράπεζα έπρεπε να βάλει λουκέτο. Η κυβέρνηση λόγω του συστημικού χαρακτήρα της -όπως προβλέπει η οδηγία του bail-in- προτίμησε να χρηματοδοτήσει με 4,9 δις. την τράπεζα και να μην κουρέψει τις καταθέσεις και τους ομολογιούχους υψηλής εξασφάλισης. 
Ετσι η τράπεζα εκκαθαρίστηκε και κουρεύτηκαν ομόλογα αξίας 3 δις.

Η κοινοτική οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση τραπεζών και ΕΠΕΥ (BRRD) που θα υιοθετηθεί στην ελληνική νομοθεσία μέχρι το τέλος του χρόνου, προβλέπει πως αν μια τράπεζα χρειαστεί διάσωση οι αρχές θα πρέπει πρώτα να επιβάλλουν bail-in σε όλους τους μετόχους και τους άλλους πιστωτές που επενδύουν σε τραπεζικό κεφάλαιο, όπως για παράδειγμα οι κάτοχοι των μετατρέψιμων ομολόγων και junior ομολόγων. 
Οι μέτοχοι είναι οι πρώτοι που θα υποστούν τις απώλειες και θα ακολουθήσουν με προκαθορισμένη σειρά ομολογιούχοι και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ !!! 

Οι καταθέσεις μικρότερες των 100 000 ευρώ δεν επηρεάζονται, καθώς προστατεύονται εξ ολοκλήρου ανά πάσα στιγμή. 
Η οδηγία προβλέπει πως οι καταθέσεις των φυσικών προσώπων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που υπερβαίνουν τις 100 000 ευρώ θα μπορούν να τύχουν προνομιακής μεταχείρισης, υπό την έννοια ότι δεν θα κουρευτούν πριν υποστούν τη ζημία άλλοι μη εξασφαλισμένοι πιστωτές. 
Θα είναι δηλαδή στη σειρά μετά τους μετόχους και τους ομολογιούχους.

Ταυτόχρονα όμως η οδηγία προβλέπει πως τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να τους αποκλείσουν πλήρως, προκειμένου να προστατευτεί η συστημική ευστάθεια. 
Να ενεργήσουν δηλαδή όπως η πορτογαλική κυβέρνηση στην περίπτωση της Banco Santo Espirito.

Για να διατηρηθούν οι προοπτικές ανάκαμψης μιας τράπεζας η διαδικασία του bail-in θα ισχύει τουλάχιστον μέχρι 8% του συνολικού ενεργητικού της τράπεζας. 
Αυτό συνήθως σημαίνει πως οι μέτοχοι και η συντριπτική πλειοψηφία των ομολογιούχων θα χάνουν πλήρως τα χρήματα τους. 
Αν χρειάζονται περισσότερα χρήματα για τη διάσωση, τότε οι αρχές θα μπορούν να διαθέτουν κεφάλαια από το ταμείο εξυγίανσης. 
Ήδη οι ελληνικές τράπεζες με κοινή υπουργική απόφαση πληρώνουν για το ταμείο εξυγίανσης ενώ στην Τράπεζα της Ελλάδος έχει συγκροτηθεί διεύθυνση Εξυγίανσης. 
Η κεφαλαιακή ενίσχυση από το ταμείο εξυγίανσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του ενεργητικού της προβληματικής τράπεζας. 
Το σχετικό σχέδιο νόμου που ετοιμάζει η Τράπεζα της Ελλάδος, θα πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί πριν το τέλος του έτους.

Πηγή: newmoney.gr,
kinima-ypervasi.blogspot.gr


ΣΤΡΑΠΑΤΣΟ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΗ SUPER LEAGUE: ΕΧΑΣΕ 1-0 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟ!!!

Ο Ατρόμητος πήρε σημαντική νίκη με 1-0 επί του Ολυμπιακού, χάρη στο τέρμα του Καραμάνου στο 30ο λεπτό του αγώνα και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον ΟΦΗ.
Από την άλλη, οι "ερυθρόλευκοι" προβλημάτισαν έντονα με την εμφάνισή τους, λίγες ώρες πριν την δεύτερη αγωνιστική του Champions League με την Μάλμε, το βράδυ της Τετάρτης στην Σουηδία.
onsports.gr

"ΕΣΚΑΣΕ" ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ Η ΜΥΤΙΛΗΝΗ! ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΪΚ: "ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ..."

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ. ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΟΡΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

«Δεν πάει άλλο η κατάσταση στα νησιά με τους λαθρομετανάστες. Η οργισμένη επιστολή του Δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού σε τρεις συναρμόδιους υπουργούς, δείχνει το μέγεθος του τεράστιου προβλήματος που δεν λύνεται με στρατόπεδα και με αποδοχή (από μέρους της συγκυβέρνησης - αφασίας ΝΔ - ΠΑΣΟΚ) εκατομμυρίων ευρώ για να μετατραπεί η Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών, επειδή έτσι το θέλει και το επιβάλλει το γερμανικό Διευθυντήριο της Ε.Ε.

Σάββατο πρωί, επιστρέφοντας από Κομοτηνή όπου βρίσκομαι σήμερα Παρασκευή, θα φύγω αμέσως για την Μυτιλήνη για να συναντηθώ με τον κ. Γαληνό και να εξετάσω από κοντά μία κατάσταση, για την οποία προειδοποιούσαμε συνεχώς οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ και που χρειάζεται ΑΜΕΣΕΣ ριζικές λύσεις».

Αυτή την δήλωση έκανε ο Εκπρόσωπος και Τομεάρχης Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Βουλευτής Επικρατείας Τέρενς Κουίκ, καταθέτοντας την εξής Επείγουσα Ερώτηση:

ΤΕΡΕΝΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΓΥΡΗ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

ΘΕΜΑ: Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

κ. κ. Υπουργοί,

Χωρίς περαιτέρω εισαγωγή σας κοινοποιώ επιστολή οργής που κοινοποιήθηκε στα Γραφεία σας από τον Δήμαρχο Λέσβου Σπύρου Γαληνού και η οποία έχει ως εξής:

«Μυτιλήνη 26 Σεπτεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ: 7382

Προς: 1.κ. Βασίλη Κικίλια Υπουργό Δημοσίας Τάξης
2. κ. Αργύρη Ντινόπουλο Υπουργό Εσωτερικώ
3. κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,

Με την παρούσα επιστολή σας εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την απουσία της επίσημης Πολιτείας, αναφορικά με το μείζον θέμα της υποδοχής και φιλοξενίας των μεταναστών, το οποίο βρίσκεται στην  αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα της.

Με τη μέχρι τώρα στάση της, δείχνει να μην αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος. Και αυτό γιατί τη στιγμή που αυξάνεται καθημερινά το μεταναστευτικό ρεύμα προς το νησί μας, το σύγχρονο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών και Προσφύγων, που δημιουργήθηκε πρόσφατα στην περιοχή της Μόριας και το οποίο έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει πάνω από 700 άτομα, παραμένει ουσιαστικά ανενεργό, αφού οι εν λόγω εγκαταστάσεις δεν έχουν συνδεθεί με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. και δεν διαθέτουν κρεβάτια για τη φιλοξενία των μεταναστών.

Αντ’ αυτού, οι εκατοντάδες μετανάστες στεγάζονται – στοιβάζονται στο χώρο του ΠΙΚΠΑ, που ανήκει στο Δήμο Λέσβου, όπου έχουν προκληθεί μεγάλες φθορές, αλλά και στο λιμάνι της Μυτιλήνης, σε απαράδεκτες συνθήκες, όπου πραγματικά δοκιμάζονται τα ψυχικά και σωματικά τους όρια, εκτεθειμένοι στα καιρικά φαινόμενα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των εθελοντών.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η κατάσταση αυτή δεν πάει άλλο! Έχει ξεπεράσει τα όρια προ πολλού. Καλούμε την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα και δυσμενέστερα.

Με την αδράνειά τη η Πολιτεία, δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν έπρεπε να υπάρχει και εκθέτει το νησί μας και τη χώρα μας. Απαιτούμε από τη Κυβέρνηση – ως οφείλει - να αποδείξει έμπρακτα την βούλησή της για επίλυση του προβλήματος και ανθρωπιστική αντιμετώπιση του θέματος, με μια απλή εντολή από Υπουργό ή υπηρεσιακό παράγοντα, για την ηλεκτροδότηση του κέντρου υποδοχής μεταναστών και την προμήθεια κρεβατιών.

Καθιστούμε σαφές προς κάθε κατεύθυνση, ότι η  Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να ανεχτεί άλλο τη συνέχιση της αδιέξοδης τακτικής της μεταφοράς μεταναστών στο ΠΙΚΠΑ, και ότι η προθεσμία που έχει δοθεί για εκκένωση του εν λόγω χώρου μέχρι τέλος του τρέχοντος μηνός, θα τηρηθεί απαρέγκλιτα.

Τέλος σας κάνουμε γνωστό ότι ο Δήμος Λέσβου θα απαιτήσει από την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία αποζημίωση για την αποκατάσταση του χώρου, ενώ θα προσφύγει και στα αρμόδια Ευρωπαϊκά όργανα. 
                                                                                                                        Με τιμή,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ»


Κατόπιν αυτού, σας ερωτώ κ. κ. Υπουργοί:

1.     Μέχρι πότε θα κάνετε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ατελείωτες αποθήκες ψυχών;
2.     Πότε θα αντιληφθείτε ότι με τα «τριάκοντα αργύρια» που σας δίνει η Ε.Ε. για να «φιλοξενούμε και να θρέφουμε» τις χιλιάδες των λαθραίων μεταναστών σε Κέντρα «πρώτης υποδοχής» δεν λύνεται το πρόβλημα;
3.     Έχετε εικόνα της απίστευτης κατάστασης στη Λέσβο, στο ΠΙΚΠΑ, δίπλα ακριβώς στο αεροδρόμιο, με εκατοντάδες «συλληφθέντες» παράνομους μετανάστες να κυκλοφορούν... ελεύθεροι;
4.     Τί θα απαντήσετε εγγράφως στην δικαιολογημένη επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Λέσβου Γαληνού, πρώην Βουλευτή;
5.     Σκοπεύετε να καταβάλετε τις αποζημιώσεις για την αποκατάσταση του χώρου του ΠΙΚΠΑ, καθώς αυτό είναι παρεπόμενο της δίκης σας ολιγωρίας ή αδυναμίας να πράξετε τα δέοντα;
6.     Ως πότε οι κάτοικοι της Λέσβου, αλλά και των λοιπών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, θα υφίστανται αυτή τη δοκιμασία με τους λαθραίως εισερχόμενους μετανάστες;
7.     Αντιλαμβάνεσθε ότι στη συλλογιστική πολλών πολιτών, μπαίνει και το ζήτημα ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΜΟΥ;

Ο ερωτών Βουλευτής

Τέρενς - Νικόλαος Κουίκ
ΒΙΝΤΕΟ-ΣΟΚ: "ΕΙΜΑΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΗΣ, ΖΩ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΟΒΑ ΑΝΕΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ"!!!

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΕΜΕΝΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΦΑΖΟΥΝ ΠΙΟ ΑΝΕΤΑ! 
Και όμως, αυτά ακριβώς είναι τα λόγια ενός νεαρού μουσουλμάνου τζιχαντιστή που ζει εδώ και 6 χρόνια στη χώρα μας!
Εδώ και μέρες, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου ότι υπάρχουν πυρήνες φανατικών ισλαμιστών στη χώρα μας, οι οποίοι στρατολογούν τζιχαντιστές, με απρόβλεπτες και επικίνδυνες για όλους μας συνέπειες.
Πλέον είναι ολοφάνερο! Διαβάστε τα όσα φρικτά δήλωσε ο νεαρός τζιχάντ στην κάμερα του Star και φρίξτε…
«Ναι είμαι τζιχαντιστής και θα έκοβα κεφάλια, αν ενοχλούσαν εμένα, το σπίτι μου»!!!
Όσον αφορά τους αποκεφαλισμούς των δυτικών από τους τζιχαντιστές στη Μέση Ανατολή, τους δικαιολογεί απόλυτα, μη μπορώντας ταυτόχρονα να κρύψει το μένος του για τους Αμερικάνους…
«Όποιος σκοτώνει τους Αμερικανούς καλά κάνει, γιατί κάνουν πολύ άσχημα πράγματα σε Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία και Πακιστάν».
Ο νεαρός μουσουλμάνος υποστήριξε, επίσης, ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι στη χώρα μας όπως αυτός, οι οποίοι είναι έτοιμοι, αν αισθανθούν ότι κινδυνεύουν, να κάνουν ακριβώς το ίδιο!
«Τζιχάντ είναι όλοι οι μουσουλμάνοι… Αν μου ζητήσουν να πάω στη χώρα μου, θα πάω να πολεμήσω» είπε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα, ο νεαρός μουσουλμάνος στο τέλος της συνέντευξης γύρισε ατάραχος και χωρίς να δείχνει να φοβάται κανέναν το πρόσωπό του προς την κάμερα.
Ας κρατήσουμε, όμως, την τελευταία του δήλωση… «Τζιχάντ είναι όλοι οι μουσουλμάνοι»! Αυτή από μόνη της νομίζουμε ότι λέει πολλά…
Δείτε το βίντεο ΕΔΩ!
pentapostagma.gr

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑ.Ο.Σ. ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ: "ΕΙΠΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΡΑΤΤΕΙΣ ΤΙΠΟΤΕ"!

Την παραίτησή της από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό στον οποίο είχε προσχωρήσει πριν από περίπου έναν χρόνο, ανακοίνωσε στον αρχηγό του κόμματος Γιώργο Καρατζαφέρη, η Θεοδωροβία Πλακά.
Πρόκειται για την παυθείσα υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία εδώ και χρόνια καταγγέλλει με στοιχεία τον εκφυλισμό της υπηρεσίας στην οποία εργαζόταν και προσπαθεί να αναδεικνύει οικονομικά σκάνδαλα τα οποία λυμαίνουν τον χώρο του Αθλητισμού. Στην επιστολή της προς τον Γιώργο Καρατζαφέρη η κ. Πλακά καταγγέλλει ότι παρά τις δεσμεύσεις του προέδρου του ΛΑΟΣ ότι θα συμβάλλει στην πάταξη της διαφθοράς, εκείνος δεν έπραξε τίποτα. 
Διαβάστε την επιστολή
«Ο κόσμος είναι επικίνδυνος, όχι εξ αιτίας αυτών που κάνουν κακό, αλλά εξ αιτίας αυτών που τους κοιτάζουν χωρίς να κάνουν τίποτα» (Αϊνστάιν)
Αξιότιμε Πρόεδρε του ΛΑ.Ο.Σ,
Σεβόμενη απολύτως το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίσατε και αφού σας είδα στην οθόνη της εκπομπής σας στην τηλεόραση του ΑΡΤ ότι επανήλθατε δυνατός -και αυτό είναι ευχή από καρδιάς- και αφού προσπάθησα να σας δω και να σας μιλήσω και δεν κατέστη δυνατόν και αφού έκανα υπομονή 11 μήνες σαν σήμερα μετά την επίσημη προσχώρησή μου στον ΛΑ.Ο.Σ., σας ανακοινώνω δημόσια την αποχώρησή μου.
Αυτά που θα σας αναφέρω δεν αποτελούν προσωπικά παράπονα, αλλά αγανάκτηση και πίκρα όλων αυτών που παρασύρθηκαν από τις διαβεβαιώσεις μου ότι εγγυηθήκατε σ' εμένα προσωπικά τη βοήθειά σας στην αθλητική κάθαρση και σας ψήφισαν στις εκλογές.
Παρασύρατε κι εμένα, που δύσκολα πιστεύω πια σε υποσχέσεις πολιτικών προσώπων και έτρεξα σε φίλους να σας υποστηρίξω. Είχα ανάγκη να βρω και να εμπιστευτώ κάποιον που θα έπαιρνε τα στοιχεία που σας έδωσα και θα τρέχατε να υπερασπιστείτε το δημόσιο συμφέρον. Πόσο έξω έπεσα! Κρίμα!
Έδωσα την ψυχή μου στις Ευρωεκλογές, αφού σαν εκλογικός αντιπρόσωπός σας, ήμουν ανελλιπώς στο εκλογικό κέντρο, από τις 7 το πρωί μέχρι τη 1 την νύχτα, να μαζεύω ψήφους και να καταμετρώ με πολύ πόνο για το αποτέλεσμα, που για μία ανάσα μείνατε εκτός Ευρωβουλής.
Δεν σας ζήτησα κάτι προσωπικό, κύριε Καρατζαφέρη!
Σας ζήτησα να βοηθήσετε να τιμωρηθούν οι ένοχοι τεράστιων οικονομικών εγκλημάτων που τελέστηκαν στην Ελλάδα και πίστεψα στον πατριωτισμό σας. Πίστεψα ότι θα στηρίξετε τον αγώνα μου και ότι θα μπορούσα να νοιώσω ασφαλής κάτω από την πολιτική σας ομπρέλα. Πίστεψα ότι θα μπορούσα να λάβω μέρος στις επερχόμενες εκλογές υπερασπιζόμενη το συμφέρον του κάθε Έλληνα Πολίτη. Δυστυχώς για άλλη μια φορά οι αξίες και τα ιδανικά μου προδόθηκαν.
Και ξέρετε γιατί;
Γιατί έχουμε μπερδέψει την έννοια πατριώτης, που είναι αυτός που αγαπάει τόσο πολύ την Πατρίδα του, ώστε αν χρειαστεί να δώσει και την ζωή του ακόμα! Δυστυχώς οι ήρωες θα παραμείνουν στην σφαίρα μιας άλλης εποχής που την μάθαμε, την διδαχτήκαμε και καμαρώνουμε.
Οι μετέπειτα γενιές θα διδάσκονται Ιστορία για αυτήν την Ελλάδα και θα ντρέπονται, γιατί θα μιλάει για προδοσίες, απιστίες, δωροδοκίες, αυτοκτονίες, ψεύτες, απατεώνες, διαπλοκές, διεφθαρμένους και θα ψάχνουν για κάποιον ήρωα που θα είχε χτυπήσει το χέρι του στο τραπέζι λέγοντας «ΟΧΙ, ΦΤΑΝΕΙ ΩΣ ΕΔΩ», αλλά μάταια! Δεν υπάρχει κανείς!
Το θέμα αξιότιμε Πρόεδρε, δεν είναι αν θα ξαναγυρίσετε σε αυτήν την αγνώριστη ιδεολογικά Νέα Δημοκρατία, αλλά ότι περνάει από το μυαλό σας αν χρειαστεί να συνεργαστείτε! Με έναν πρωθυπουργό που συμπλέει ιδεολογικά με το ΠΑΣΟΚ, ενώ διαβεβαίωνε για το αντίθετο, με έναν πρωθυπουργό που αυτοκτόνησε τόσες χιλιάδες Ελλήνων συμπατριωτών μας , μπορείτε να συνεργαστείτε μόνο και μόνο, για να μην βγει ο Τσίπρας;
Έλεος, κύριε Καρατζαφέρη! Σας περίμενα με πιο ανοικτούς ορίζοντες! Η ιδεολογία αυτής της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον γερασμένη χωρίς καμιά ανανέωση! Θα συνεργαστείτε με υπάκουους υπαλλήλους των ξένων; Θα συνεργαστείτε με αυτούς που ψηφίζουν νόμους σύμφωνα με τις ορέξεις τους, που δεν ξέρουν που αρχίζουν και που τελειώνουν; Θα συνεργαστείτε με αυτούς που παραβιάζουν κατά συρροή το Σύνταγμα; Θα συνεργαστείτε με αυτήν την Νέα Δημοκρατία που οι βουλευτές της παραβαίνουν τον όρκο τους ψηφίζοντας αντισυνταγματικούς νόμους;
Η μη τήρηση των προεκλογικών υποσχέσεων είναι σφετερισμός και παράβαση του όρκου περί τήρησης του Συντάγματος! Η εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας είναι κακούργημα εσχάτης προδοσίας, γιατί η γη μας ανήκει, γιατί εδώ γεννηθήκαμε!
Θα συνεργαστείτε, κύριε Καρατζαφέρη, μόνο και μόνο για να μην έρθει ο κύριος Τσίπρας, με αυτούς που απολαμβάνουν προνόμια, αντί να διώκονται με βαρύτατες ποινικές ευθύνες για παράβαση του συντάγματος και των νόμων; Θα συνεργαστείτε με αυτούς που έχουν γίνει «ΕΦΙΑΛΤΗΣ» των Ελλήνων όνομα και πράγμα;
Ε όχι, κύριε Καρατζαφέρη, εγώ δεν υποτάσσομαι στο σύστημά σας, γιατί δεν το σέβομαι και επικαλούμαι τον λαό να σας δικάσει και να σας καταδικάσει!
«Η τήρηση του συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με την βία» (άρθρο 120 παραγρ.4 του ισχύοντος Συντάγματος της Ελλάδας).

Θεοδωροβία Πλακά 

ΠΟΛΛΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΠΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΛΑΡΓΟ, ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΤΟ "ΠΟΤΑΜΙ" ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ! ΔΕΙΤΕ...

Το Ποτάμι κυλά και στις βορειοανατολικές συνοικίες
Το Ποτάμι που ακούει, τρέχει πλέον και προς το βορρά και έχει κάμει αισθητή τη παρουσία του και στις γειτονιές μας. Γνωστά ονόματα της περιοχής όπως ο Νίκος Δεπούντης και ο Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης από το Χολαργό, ο Αντώνης Μανίκας από του Παπάγου η Αφροδίτη Τρουπιώτη, ο Γιώργος Μπάλας και ο Μάριος Παπακώστας από την Αγία Παρασκευή στελεχώνουν μεταξύ άλλων τη νέα τοπική ομάδα εθελοντών Αγίας Παρασκευής- Παπάγου- Χολαργού. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας μας τα 150 μέλη της οργάνωσης συνεδριάζουν στο πρώην ΠΟΚΕΠΚΑ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στην Ελευθέριου Βενιζέλου. Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν και οι εκλογές συντονιστών με την ανάδειξη των Νίκου Δεπούντη (φωτό) και Αφροδίτης Τρουπιώτη.
Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου πραγματοποιείται η Γενική συνέλευση της τοπικής ομάδας με θέματα
1.Καταγραφή  προβλημάτων τοπικών κοινωνιών
3.Καθορισμός και επιλογή δράσεων  με σκοπό την εξωστρέφεια 
4.Δημιουργία θεματικών ομάδων δουλειάς
5.Ενημέρωση για την λειτουργία της Πλατφόρμας και της  Επιτροπής «Δια Ταύτα»
6.Αποτίμηση- συζήτηση για τις 21 Θέσεις του Ποταμιού.
Αναμένεται το προσεχές διάστημα η παρέμβαση του Ποταμιού σε όλους τους χώρους των τοπικών κοινωνιών και στους δύο δήμους της περιοχής μας.


Η ΚΟΛΑΣΗ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΙΣ ΗΠΑ: ΙΣΛΑΜΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΚΛΑΧΟΜΑ!

Σχόλιο Α.Π: Μην αμιβάλλετε ότι και στην Ελλάδα θα ζήσουμε ανάλογες στιγμές φρίκης, ειδικά μετά την συμμετοχή της χώρας μας στους βομβαρδισμούς κατά των τζιχαντιστών! 

Μετά από καβγά σε χώρο εργασίας, άντρας αποκεφάλισε γυναίκα συνάδελφό του, μέσα σε μονάδα επεξεργασίας τροφής στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο βασικός ύποπτος είναι ο 30χρονος Άλτον Αλεξάντερ Νόλεν, ο οποίος δέχθηκε στη συνέχεια τις σφαίρες των αστυνομικών. Ο φερόμενος ως δράστης νοσηλεύεται σε νοσοκομείο και αναμένεται να επιζήσει.
Όπως μεταδίδει το δίκτυο Sky News, το περιστατικό συνέβη στην πόλη Μουρ, σε μονάδα της εταιρείας «Vaughan Foods», 10 χιλιόμετρα νοτίως της πόλης της Οκλαχόμα.
Σύμφωνα με το δίκτυο CNN Ο άνδρας, αποκεφάλισε τη συνάδελφό του μετά από καυγά που είχαν στον χώρο εργασίας, ενώ προσπάθησε να σκοτώσει και μία ακόμη γυναίκα.
Πάντως, οι αρχές των ΗΠΑ επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για συσχέτιση του περιστατικού με κάποιο είδος τρομοκρατίας.
Σύμφωνα με μάρτυρες από τον χώρο εργασίας του, ο ύποπτος προσπαθούσε να πείσει τους συναδέλφους του να ασπαστούν το Ισλάμ, κάτι που εξετάζεται από τις αρχές.
news.makedonias.gr/

ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ ΠΟΖΑΡΟΥΝ ΟΛΟΓΥΜΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗ ΣΟΔΕΙΑ ΤΟΥΣ! ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ!

Οι Κλερ Μίτσελ και Ντάνιελ Κράσνικι, ιδιοκτήτριες της εταιρείας «Ten-Speed Greens Urban Farm» σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσουν χρήματα για να αγοράσουν ένα αγρόκτημα, αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα γυμνό «αγροτικό» ημερολόγιο. 
Οι δύο γυναίκες από τη Φλόριντα, είχαν επινοικιάσει ένα χωράφι, το οποίο μετέτρεψαν σε αγρόκτημα και τον πρώτο χρόνο παρήγαγαν περισσότερο από ένα τόνο ντομάτες. Συνολικά, με προσωπικό 6 ατόμων, το αγρόκτημα παρήγαγε 90 κιλά λαχανικά, ρόκα, κόκκινο λάχανο, πράσινο λάχανο και βλαστάρια μπρόκολου, ενώ ταυτόχρονα προμήθευε την τοπική αγορά εστίασης και την κοινότητα του Ταλαχάσι, η οποία υποστήριζε την επιχείρηση.
Όλα αυτά όμως μέχρι που ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να το εκμεταλλευτεί χτίζοντας σπίτια εκεί. Οι δύο γυναίκες δεν είχαν αρκετά χρήματα για να αγοράσουν καινούργια γη και άρχισαν να ψάχνουν τρόπους να μαζέψουν το απαραίτητο ποσό.
«Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα αστικό αγρόκτημα. Η γη, όμως, είναι πολύ ακριβή γύρω από την πόλη και δεν έχουμε τα χρήματα που απαιτούνται για αγορά», δήλωσε η Κράσνικι.
Όσο για την ιδέα του ημερολογίου, οι ίδιες δηλώνουν: «κοιτάξαμε γύρω μας μια μέρα και συνειδητοποιήσαμε ότι όλες οι φίλες μας είναι πολύ όμορφες! Σκεφτήκαμε, λοιπόν να τις βάλουμε σε ένα ημερολόγιο να ποζάρουν μαζί με τα λαχανικά μας, και να συγκεντρώσουμε τα χρήματα που χρειαζόμαστε για τη μελλοντική αστική φάρμα μας».
Το ημερολόγιο έχει τίτλο «Οι μαυρισμένες αγρότισσες» και τα «μοντέλα» που ποζάρουν για τον κάθε μήνα είναι εντελώς μαυρισμένα από τις αγροτικές δουλειές και...γυμνά, με φρούτα και λαχανικά τοποθετημένα σε στρατηγικά σημεία.
Τη φωτογράφηση ανέλαβε η Τζες Ντρόχορν, επαγγελματίας φωτογράφος η οποία δουλεύει εθελοντικά στο αγρόκτημα.
Μέχρι τώρα, στη σελίδα Indie Gogo, όπου έχουν αναρτήσει την καμπάνια τους, έχουν συγκεντρώσει 4.000 δολάρια, ενώ έχουν βάλει ως χρονικό όριο την 16η Οκτωβρίου.

image

image

image

image

image

image

image

image
image
athensvoice.gr

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΖΩΝΤΑΝΟΙ! ΣΑΣ ΛΕΙΨΑΜΕ; ΒΙΝΤΕΟ!

Λόγω εκτάκτου προσωπικού γεγονότος αναγκαστήκαμε σε πολύωρη απουσία από την...κονσόλα του "Ανεξάρτητου Παρατηρητή". 
"Είμαστε ακόμα ζωντανοί" που λέει και το τραγούδι, γι' αυτό πάρτε μια γεύση από την Πρωτοψάλτη στο ακόλουθο βίντεο! Συνεχίζουμε...

ΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΒΑΛΑΝ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΔΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ!

Το θέμα αναδεικνύει το site της Χρυσης Αυγής και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μακάρι να είναι αληθινό αν και η ανθελληνική προπαγάνδα τόσο των Σκοπιανών όσο και των Ευρωπαίων που τα στηρίζουν είναι αδύνατον να σταματήσει έτσι, απλά. 
Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, την 22α Σεπτεμβρίου μέσω του εσωτερικού ταχυδρομείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κυκλοφόρησε ένα κατάπτυστο προπαγανδιστικό έντυπο με αποστολέα τον υπουργό εξωτερικών των Σκοπίων.
Στο συγκεκριμένο φυλλάδιο απεικονίζονταν Βυζαντινές εκκλησίες και έργα τέχνης από τους αρχαίους Ελληνικούς χρόνους τα οποία παρουσιάζονταν σαν πολιτιστική κληρονομιά των Σκοπιανών. Επίσης γινότανε και αναφορά των Σκοπίων σαν "Δημοκρατία της Μακεδονίας".
Οι ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής είναι οι μόνοι Έλληνες ευρωβουλευτές που αντέδρασαν στην προπαγάνδα των Σκοπιανών αποστέλλοντας επιστολή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, Μάρτιν Σουλτς και κοινοποιώντας το σε όλους τους ευρωβουλευτές και τους βοηθούς τους.
Ακολουθεί η επιστολή:
\
ΥΓ. Την ίδια ώρα ο "Μακεδονομάχος" Σαμαράς μένει άπραγος και άλαλος όταν προσφωνούν το ψευδοκράτος των Σκοπίων ως "Μακεδονία".

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ! ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΣΤΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ! ΒΙΝΤΕΟ!

Μετά μας μιλάνε για αντιρατσιστικά νομοσχέδια οι ξεφτίλες της Βουλής! Έρχεται ο ισλαμικός πολιτισμός που θα φέρει την πρόοδο! Δείτε το βίντεο!
Κάντε κλικ στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.facebook.com/video.php?v=10154346568125430


ΡΑΓΔΑΙΑ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ!

Μέχρι και 10 βαθμούς Κελσίου θα πέσει η θερμοκρασία σε διάφορες περιοχές της χώρας σήμερα και η ΕΜΥ με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού προειδοποιεί ότι στα ανατολικά θα επικρατήσουν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι, 8 με 9 μποφόρ.
Σταδιακή άνοδος του υδράργυρου αναμένεται από τη Δευτέρα και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η θερμοκρασία να φτάσει και τους 28 βαθμούς πάλι.
Ειδικά αύριο όμως, στη βόρεια Αττική προβλέπονται θυελλώδεις άνεμοι και καταγίδα με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα τους 20 βαθμούς.
Η ΕΜΥ συστήνει στη βόρειο Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας που θα κτυπηθούν από την κακοκαιρία, οι πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, καθώς υπάρχουν κίνδυνοι από πτώσεις δένδρων, καλωδίων ΔΕΗ κλπ.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική αναμένεται να υποχωρήσουν τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή.
Βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές, θα εκδηλωθούν το Σάββατο στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική), την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.
Αναλυτική Πρόγνωση
Αττική
Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές. Εξασθένηση των φαινόμενων από το βράδυ.
Άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και από το απόγευμα στα ανατολικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 16 έως 20 βαθμούς κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Θεσσαλονίκη
Καιρός: νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες οι οποίες πιθανώς θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές στα ανατολικά. Βελτίωση από το απόγευμα.
Άνεμοι: βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 14 έως 18 βαθμούς κελσίου.
Μακεδονία, Θράκη
Καιρός: στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.
Άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 10 έως 18 βαθμούς κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
Νησιά Ιονίου, Ηπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και από το απόγευμα αίθριος.
Άνεμοι: βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το βράδυ.
Θερμοκρασία: από 16 έως 24 βαθμούς κελσίου. Στην Ηπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Σταδιακή βελτίωση από τα βόρεια το απόγευμα.
Άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 11 έως 23 βαθμούς κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Κυκλάδες, Κρήτη
Καιρός: νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.
Άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και από το απόγευμα 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 18 έως 24 βαθμούς κελσίου.
Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα
Καιρός: νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.
Άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και βαθμιαία στα βόρεια 8 και τοπικά 9 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 16 έως 24 βαθμούς κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Κακοκαιρία και την Κυριακή
Περιμένουμε βελτιωμένο καιρό στα δυτικά και τα βόρεια με αρκετή ηλιοφάνεια, στις υπόλοιπες όμως περιοχές θα έχουμε νεφώσεις που τοπικά θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τα φαινόμενα θα έχουν εξασθενίσει και θα υπάρχουν μεγάλα διαστήματα με ήλιο.
Σιγά - σιγά από το βράδυ τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν και στα νησιά και θα περιοριστούν μόνο στην Κρήτη όπου εκεί περιμένουμε να είναι και η τελευταία περιοχή που θα επηρεαστεί από αυτή την κακοκοκαιρία.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά και στο Αιγαίο όμως θα φτάσουν τα 7 και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη βόρεια Ελλάδα από 8 εως 23 βαθμούς, στα κεντρικά από 14 εως 23 βαθμούς και στα νησιά από 17 εως 24 βαθμούς κελσίου.
Στην Αττική περιμένουμε κάπως πιο βελτιωμένο καιρό και ορισμένες ώρες μπορεί να υπάρξει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο νότιο Αττική θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, αλλά στη βόρειο Αττική και τον Ευβοϊκό θα φτάσουν τα 7 και τα 8 μποφόρ, τοπικά το πρωί εως και 9 μποφόρ στο Κάβο Ντόρο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 εως 24 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αρχικά συννεφιές αλλά σιγά - σιγά οι νεφώσεις θα αραιώνουν και το μεσημέρι και το απόγευμα θα υπάρξουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ ενώ ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 12 εως 23 βαθμούς κελσίου.
defencencet.gr

ΕΝΑ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΑΝΕΙ ΒΟΛΤΑ ΣΤΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΚΙΑ ΤΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ! ΔΕΙΤΕ...

Η φάση είναι Χολαργός

Όσα δεις και διαβάσεις παρακάτω συνέβησαν πραγματικά, μία κατά τα άλλα, ήρεμη φθινοπωρινή νύχτα του Σεπτέμβρη στην περιοχή του Χολαργού.


0Κάπως έχει γλυκάνει τώρα τελευταία ο επισμηνίας Χρήστος Χατζηϊωάννου. Μέχρι και για ποτό βγήκαμε σου λέει. Έδωσε, λοιπόν, με τα πολλά το ελεύθερο να πάω όπου μου κατέβει αυτή την εβδομάδα. Τα έβαλα και 'γω κάτω, συμβουλεύτηκα γνωστούς και φίλους, έκρινα και αποφάσισα ότι η φάση είναι Χολαργός. Απλούστατα, γιατί πολλά ακούγονται τώρα τελευταία για την περιοχή και έπρεπε οπωσδήποτε να σχηματίσω ίδια άποψη.
Μόνο σε ένα μαγαζί μου είπε ο Σμήναρχος να μην περάσω, το Juicy Grill γιατί πήγε λέει αυτός και περιδρόμιασε κάτι πεπερόνι, κάτι μοτσαρέλες, κάτι burger σε bagel και θα δώσει πλήρες ξεχωριστό ραπόρτο σε λίγες ημέρες.

Η φάση είναι Χολαργός γιατί:


- Κατεβαίνεις από το μετρό και τσουπ βρέθηκες στη φάση. Ούτε αμάξι, ούτε άγχος να το παρκάρεις, ούτε βενζίνες, ούτε τίποτε.
- Οι Χολαργιώτες ή τουλάχιστον όσοι επισκέπτονται τον Χολαργό για να φάνε και να διασκεδάσουν είναι νορμάλ άνθρωποι.
- Είναι ό,τι πρέπει για catch up με την κολλητή ή τον κολλητό από το πρωί μέχρι όσο τραβήξει. Το ξεκινάτε με καφέ, προχωράτε στο φαΐ, μετά έτερος καφές που γίνεται μπύρα, που μετατρέπεται σε κοκτέιλ και καταλήγει σε σφηνάκια.
Στα μείον, θα βάλω μόνο ότι επειδή ήταν καθημερινή η φάση σχόλασε νωρίς. Γι' αυτό και δεν κατάφερα να τηρήσω και την υπόσχεση της προηγούμενης εβδομάδας αφού βρέθηκε αναγνώστης που δεν έχει επισκεφτεί ποτέ την πλατεία Μαβίλη και μπράβο και μαγκιά του.

Ένα φαγητό πραγματικό "ΘάΜα"


Το εστιατόριο αυτό δεν έγινε τυχαία -μέσα σε μόλις 3,5 χρόνια- το αγαπημένο όλων των γευσιγνωστών. Επίσης, καθόλου τυχαίο δεν ήταν το γεγονός ότι οι Red Hot Chilli Peppers επέλεξαν το "ΘάΜα" για να δειπνήσουν όταν βρέθηκαν στην Αθήνα το 2012 για τη συναυλία τους. Θες οι αυθεντικές μεσσηνιακές γεύσεις, θες η υπέροχη φιλοξενία της κυρίας Μαντώς, θες οι καλές τιμές, θες τα μαγικά παγωτά και η εξαιρετικά ψημένη επί 8 ώρες γουρουνοπούλα του κυρίου Θάνου, δεν θέλεις και πολύ για να λατρέψεις αυτό το μαγαζί.
Δοκίμασε, οπωσδήποτε, μπαμπανάτσα Φιλιατρών, σφέλα Μεσσηνίας, ταλαγάνι Γαργαλιάνων, καγιανά με τσιγαρίδες, κόκκορα με χυλοπίτες και φυσικά γουρουνοπούλα και παγωτό καραμέλα.
Δεν κρατιέμαι, δεν κρατιέμαι
 

Η συνέχεια θέλει "The Ritzy"


To "Ritzy", το πιο καινούργιο "παιδάκι" της πιάτσας του hot παραδρόμου της Μεσογείου, άνοιξε μόλις τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν, αλλά κατάφερε με το νεοϋορκέζικο στυλ του, τα άψογα κοκτέιλς με την υπογραφή του Παναγιώτη Φράγκου και προσεγμένο κόσμο του να κερδίσει τις εντυπώσεις.
Έτσι φτιάχνεται το σωστό το Zombie
Κι ιδού το κινηματογραφικό αποτέλεσμα
Από την ευχαρίστηση βλέπω πεταλούδες

Φύγαμε για "BookΑli"


Από τις 09.00 το πρωί μέχρι όσο πάει, από σνακ και πίτσες μέχρι ιδιαίτερα κοκτέιλς και από εναλλακτικές soul και rock μουσικές μέχρι hip- hop, στο "BookΑli" θα βρεις οπωσδήποτε ένα λόγο για να περάσεις και να αράξεις όλη μέρα ακόμα και μαζί με το σκυλί σου.
Barwoman Ρένα επί τω έργω
Στυλιστικά και γευστικά υπέροχο "Give me poison" με μαστίχα, βότκα, ελαιοσάκχαρα και πουρέ φράουλας
Η δουλειά μου είναι σκέτη απόλαυση
Φθηνή απομίμηση

Το στέκι που λέγεται "White spoon"


Είμαι στο "White spoon" για κοκτέιλ, είμαι στο "White spoon" για brunch, άκουγα από φίλους που ούτε καν μένουν στο Χολαργό και επιτέλους κατάλαβα γιατί λυσσάνε. Είναι το πρώτο καφέ- μπαράκι που άνοιξε στην πιάτσα του παραδρόμου της Μεσογείων και απέκτησε φανατικό κοινό. Σπεύσε, οπωσδήποτε, για brunch το ΣΚ με scrumbled eggs και pancakes.
Αν δεν δοκιμάσεις το best seller κοκτέιλ "White spoon" με μαστίχα roots, limoncello, λεμόνι, ζάχαρη και μαρμελάδα βερίκοκο, εσύ θα χάσεις
Μάχη με τη σερβιτόρα Σούλα για τα σφηνάκια
Λίγο κραγιόν πριν το επόμενο στέκι δεν έβλαψε ποτέ κανέναν

Σαν το σπίτι μου στο "Τζώννυ Ντέπυ"


Ο Γιάννης και η Ντέπυ (εξού και το όνομα του μαγαζιού) είναι δύο αδέρφια, βέροι Χολαργιώτες, που μέσα σε ελάχιστους μήνες, κατάφεραν να κάνουν αυτό το πολυμορφικό καφενείο/ μεζεδοπωλείο το πιο χαλαρό και κουλ μέρος της φάσης του Χολαργού. Ένοιωσα πραγματικά σαν το σπίτι μου.
Το μότο του  "Τζώννυ Ντέπυ" είναι η παρασκευή κοκτέιλς από ελληνικά ποτά με χειροποίητα σιρόπια και πουρέδες
Ο barman Δημήτρης μου ένα εξαιρετικό mojito με κουμ κουάτ με πουρέ από μανταρίνι, σιρόπι από άνθη πορτοκαλιάς και γιασεμί και βάση το τσίπουρο. Έμεινα άφωνη.
Δοκίμασε, οπωσδήποτε, ρολλάκια από προσούτο με γέμιση κατίκι Δομοκού και αρωματικά, παντζαροσαλάτα, ντάκο και το εξαιρετικό πρωινό τους. Σημείωση: όλα τα πιάτα είναι πάμφθηνα και το μενού αλλάζει κάθε μέρα.
 

Yes sir, I can "Boogie"


Γιατί πρέπει να τσεκάρεις πάση θυσία το "Boogie": Θυμίζει έντονα μαγαζί κέντρου. Παίζει πολύ ωραίες μουσικές. Έχει καλό αλκόολ για όσους είναι απαιτητικοί στο ποτό. Θέλεις κι άλλα. Να πας να τσεκάρεις ιδίοις όμμασι.
Συστήνω ανεπιφύλακτα το νοστιμότατο κοκτέιλς "Electra" με τζιν, μαστίχα Roots, μύρτιλο, μέλι, δυόσμος, λεμόνι και αφρό μανταρινιού με αχλάδι και μήλο
Φοβερός και τρομερός και κεφάτος barman Μπίλης
Dj Super Mario κάθε Τρίτη στα dexx του "Boogie" από ηλεκτρονική και disco μέχρι ψυχεδελική τούρκικη ροκ του '70
Πέτυχα και τον Κωνσταντίνο Καλφακάκο και ήπιαμε το σφηνάκι μας

Ανηφορίζω για "Bootleg"


To "Bootleg" έχει κάποια στοιχεία που εκτιμώ πάρα πολύ σε ένα μαγαζί. Βάζουν ως πρωταρχικό σκοπό την ευχαρίστηση του πελάτη, έχουν signature κοκτέιλς, επενδύουν στη μουσική με events όπως με τον Μιχάλη Δέλτα, τον Cayetano και τον Monsieur Minimal και προσπαθούν να εξελίσσονται συνέχεια. Τι άλλο θες;
Το πιο γλυκό κέρασμα κοκτέιλ από τον barman Δημήτρη
Dj SPirusD κάθε Τρίτη στο "Bootleg" με swing, soul, funk και rock 'n roll διάθεση
Στα lockers άφησα το σημειωματάριο μου Λοχαγέ Χατζηϊωάννου. Ουφ πια!
Και ξανατρώω λοιπόν. Διότι το "Bootleg" διαθέτει και pizza βεβαίως βεβαίως και όχι μόνο.

Η σταθερή αξία του Χολαργού. Το "Blue Peach"


Το "Blue Peach" δεν χρειάζεται και πολλές πολλές συστάσεις, μιας και είναι σχεδόν 20 χρόνια στο Χολαργό και το αγαπημένο στέκι όσων θέλουν να το ζήσουν και πιο αργά στην περιοχή σε μία κλασική μπάρα, αλλά και να χορέψουν. Εκεί ολοκληρώθηκε η βραδιά μου. Δεν περιγράφω άλλο.
Αγαπημένος Γιώργος Νίκας στα dexx του "Blue Peach" κάθε Τρίτη από nothern soul ως rock 'n roll μουσικές
Η barwoman Ηλιάνα επί τω έργω
Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνω και μετά χόρεψα μέχρι που μου διαλύθηκε το ένα παπούτσι

Επίλογος

Πόσο μα πόσο άξιζε αυτή η βόλτα στον Χολαργό δεν μπορώ να σου περιγράψω ακριβώς, αλλά ελπίζω να πήρες μια ιδέα από το φωτογραφικό υλικό. Αν μένεις στα πέριξ ή έχεις απλά όρεξη για μια βόλτα προς τα 'κει, συστήνω ανεπιφύλακτα να την τσεκάρεις τη φάση. Την επόμενη εβδομάδα σου ετοιμάζω κάτι hard core, γι' αυτό μείνε συντονισμένος.

Αν ψήθηκες, σπεύσε:

ΘάΜα: Λεωφ. Μεσογείων 242, Χολαργός, τηλ. 211013 9951
The Ritzy: Λεωφ. Μεσογείων 242, Χολαργός, τηλ. 21 0653 3334
BookAli: Λεωφ. Μεσογείων 236, Χολαργός, τηλ. 2106510676
White Spoon:  Λεωφ. Μεσογείων 234 και Βεντούρη 1, Χολαργός, τηλ.21 0653 3645
Τζώννυ Ντέπυ: Λεωφ. Μεσογείων 234, Χολαργός, τηλ. 6970-477614
Boogie: Λεωφ. Μεσογείων 236, Χολαργός, τηλ. 21 5550 5908
Bootleg: Φανερωμένης 8. Χολαργός, τηλ. 21 0651 1288
Blue Peach: 25ης Μαρτίου 5, Χολαργός, τηλ. 2106549139

Το Υ.Γ. του καλλιτέχνη Θοδωρή Μάρκου

Το μόνο που έχω να σας γνωστοποιήσω για τη βραδιά που περάσαμε με τον φωτογράφο και φίλο Θοδωρή Μάρκου στον Χολαργό είναι ότι στο τέλος της βραδιάς το 'σκάσε με αιθέρια ύπαρξη και μπράβο και μαγκιά του. Και εις ανώτερα.
oneman.gr