Κυριακή 4 Ιουνίου 2017

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ! ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού σε θερινές κατασκηνώσεις για το έτος 2017
Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής και της προσφοράς ...

κοινωνικών παροχών προς τους δημότες, ο Δήμος μας διοργανώνει και φέτος, «Πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών σε θερινές ιδιωτικές κατασκηνώσεις», καλύπτοντας τα σχετικά έξοδα από τον Προϋπολογισμό του. Για το φετινό καλοκαίρι αυξήθηκε ο αριθμός των παιδιών των οποίων τα έξοδα καλύπτονται από το Δήμο, σε 75.
Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 6 έως 14 ετών, των οποίων οι γονείς είναι δημότες Παπάγου-Χολαργού και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο ταμείο που καλύπτει τα έξοδα θερινών κατασκηνώσεων. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των γονέων δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ με βάση τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους ( σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση του 2016, εκκαθαριστικό του 2015).
Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις, προτεραιότητα θα δοθεί σε παιδιά μονογονεϊκών ή πολυτέκνων οικογενειών. Επίσης αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των 75 αιτήσεων με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, θα συμπληρωθούν οι θέσεις με τις αμέσως επόμενες αιτήσεις.
Οι ιδιωτικές κατασκηνώσεις που θα φιλοξενήσουν τα παιδιά του Δήμου μας, θα καλύπτουν όλες τις απαραίτητες τυπικές και ουσιαστικές προδιαγραφές και οι γονείς θα μπορούν να επιλέξουν όποια κατασκήνωση προτιμούν (ανάλογα με τον αριθμό θέσεων που προσφέρουν στο Δήμο μας). Η περίοδος των κατασκηνώσεων θα αφορά ένα 11 ήμερο, από τα μέσα Ιουνίου έως τα τέλη Αυγούστου, το οποίο θα επιλέξουν οι γονείς.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την Τρίτη 6 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 12 Ιουνίου και ώρες 08:30 έως 14:30, στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού (Γραφείο Παιδείας, κα Παυλοπούλου- ισόγειο) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είναι τα εξής:
α. Φωτοτυπία ταυτότητας γονέα.
β. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
γ. Αντίγραφο τελευταίας Φορολογικής Δήλωσης. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
δ. Υπεύθυνη δήλωση των γονέων ότι τα παιδιά τους δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα θερινών κατασκηνώσεων μέσω του ασφαλιστικού τους φορέα.
ε. Αίτηση-Δήλωση Συμμετοχής (θα δίδεται στο Δημαρχείο, με την κατάθεση των υπόλοιπων δικαιολογητικών).

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Παιδείας - τηλ. 2132002910, 2132002893, 2132002831).
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
  1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ «Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» – ΑΦΙΔΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 16 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου / αριθμός θέσεων: 60
Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 27 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου/ αριθμός θέσεων: 60
Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 9 Ιουλίου έως 20 Ιουλίου/ αριθμός θέσεων: 60
Δ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 20 Ιουλίου έως 31 Ιουλίου/ αριθμός θέσεων: 60

  1. «THE RANCH» – Σοφικό Κορινθίας
Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου / αριθμός θέσεων: 10
Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 23 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: 10
Γ1’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 4 Αυγούστου έως 15 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: 10
Γ2’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 14 Αυγούστου έως 25 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: 10

  1. «ΤΟ ΞΕΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ» – Σούνιο
Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 28 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου / αριθμός θέσεων: 10
Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 21 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: 10
Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 2 Αυγούστου έως 13 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: 5
Δ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 13 Αυγούστου έως 24 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: 10

  1. «KINDERLAND» – Κάλαμος
Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 17 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου / αριθμός θέσεων: 10
Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ –  28 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου / αριθμός θέσεων: 15
Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ –  9 Ιουλίου έως 19 Ιουλίου / αριθμός θέσεων: 5
Δ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ –  23 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: 5
Ε’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ –  28 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: 10
ΣΤ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ –  6 Αυγούστου έως 16 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: 20
Η’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ –  11 Αυγούστου έως 21 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: 20


Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου