Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

ΣΟΚ! ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ!ΔΕΝ ΕΛΗΦΘΗ ΥΠΟΨΗ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ! ΑΓΝΟΗΘΗΚΕ Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΠΟΝΥΜΙΩΝ!
ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ!

Όταν η εφημερίδα μας επί δημαρχίας Νικολάου έκανε πρόταση αλλαγής της οδού "17 Νοέμβρη" σε "Μεγάλου Αλεξάνδρου", ο τότε Πρόεδρος του ΔΣ κ. Αυγουρόπουλος μας είχε πει ότι η υπόθεση δεν είναι απλή και πιθανόν να προσκρούσει στην Επιτροπή τοπωνυμιών η οποία ασχολείται και με την αλλαγή ονομάτων σε οδούς.  
Γιατί όμως η αλλαγή του σήματος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού δεν πέρασε από την ίδια διαδικασία; Αυτή η απορία, μάς οδήγησε στο να διαπιστώσουμε ότι δεν τηρήθηκε η σωστή διαδικασία στην περίπτωση της αλλαγής εμβλήματος του Δήμου! Έπρεπε δηλαδή η τελική απόφαση να έχει και τη σύμφωνη γνώμη της εν λόγω Επιτοπής, κάτι που δεν έγινε! Και κυρίως, αυτή η Επιτροπή αναφέρει ότι στην αλλαγή ενός οικοσήματος, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ιστορία της πόλης! Κάτι που επίσης δεν έγινε! Αγνοήθηκε η ιστορία του Χολαργού, ένας δήμος που είναι συνυφασμένος με τη μορφή του Περικλή! 
Ιδού λοιπόν τι προβλέπει η σχετική Νομοθεσία για το Σήμα του Δήμου: 

Σήμα Δήμου (Τι προβλέπει η σχετική Νομοθεσία)
1.      Σύμφωνα με το Δημοτικό Κώδικα (Ν.3463/2006, άρθρο 9, παρ. 2):
«Οι Δήμοι μπορούν να κάνουν χρήση σήματος δηλωτικού της ιδιαιτερότητας του χώρου που αποτελεί τη διοικητική τους περιφέρεια. Το σήμα καθορίζεται με απόφαση του οικείου συμβουλίου κατά συνεκτίμηση στοιχείων, που σχετίζονται με την ιστορία, τη μυθολογία και τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπονυμιών».

2.      Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» (Ν.3852/2010, άρθρο 5, παρ. 2):
«Οι Δήμοι μπορούν να κάνουν χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος. Το σήμα καθορίζεται με απόφαση του οικείου συμβουλίου ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου τοπονυμιών, αφού συνεκτιμηθούν στοιχεία που σχετίζονται με την ιστορία, τη μυθολογία και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους».

Η Επιτροπή τοπονυμιών σύμφωνα με το Δημοτικό Κώδικα (Ν.3463/2006, άρθρο 7, παρ.1α), αποτελείται:
α. Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ως Πρόεδρο.
β. Τον Γενικό Δ/ντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
γ. Τον Διοικητή της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.
δ. Καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
ε. Καθηγητή Αρχαιολογίας.
στ. Υπάλληλο της Εθνικής Στατικής Υπηρεσίας.
ζ. Τρείς εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.
                                               -----------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου