Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΝΑ...ΣΕΡΦΑΡΟΥΝ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ!
 «ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ» .. να μάθουν να σερφάρουν στο διαδίκτυο ο παππούς και η γιαγιά!!!

Στο ΚΑΠΗ του Δήμου Παπάγου - Χολαργού παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  «ENLLNever Late to Learn. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από τη δράση GRUNDTVIG Multilateral Networks της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει στόχο τη συλλογή, αξιολόγηση και διάδοση των καλύτερων πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, για την υποστήριξη της δια βίου μάθησης. Ειδικότερη εφαρμογή του είναι η εξασφάλιση νέων ευκαιριών στους πολίτες  ηλικίας μεγαλύτερης των 55 ετών να μάθουν τη χρήση του internet.
Η παρουσίαση έγινε από στελέχη της εταιρείας μελετών και ερευνών ECO-CONSULTANTS S.A., με έδρα το Δήμο Παπάγου-Χολαργού, η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα που προαναφέρθηκε από κοινού  με άλλες  26 εταιρείες, επιστημονικά ιδρύματα και οργανισμούς από 14 χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Ρουμανία, Τσεχία  και Φιλανδία).

Τα στελέχη της εταιρείας Eco-Consultants SA ενημέρωσαν τους αρμόδιους του ΚΑΠΗ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η διεθνής συνεργασία που προαναφέρθηκε. Ιδιαίτερα παρουσιάστηκαν η  ανάλυση που έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο των προβλημάτων που έχουν οι πολίτες μιας κάποιας ηλικίας  για τη  χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου και  οι βέλτιστες λύσεις που προέκυψαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.  Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόβλημα  εξασφάλισης από τους πολίτες των δαπανών που απαιτούνται για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών στη συγκυρία της λιτότητας που επιβλήθηκε στη χώρα μας (αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές). Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη δημιουργία δημόσιων ή δημοτικών internet cafe στα ΚΑΠΗ  και στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες. Στις δομές αυτές όχι μόνο έχουν πρόσβαση οι πολίτες αλλά  μπορούν σε αυτές να διεξαχθούν και προγράμματα εκμάθησης με  αξιοποίηση των υπηρεσιών τόσο του προσωπικού όσο και εθελοντών ενώ για την υλοποίηση τέτοιων πρωτοβουλιών υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης και από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η εταιρεία Eco-Consultants SA, ανακοίνωσε στους αρμόδιους ότι θέτει στη διάθεση τους όλη την εμπειρία που αποκόμισε από τη συμμετοχή της στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος που προαναφέρθηκε και άλλων σχετικών στα οποία συμμετείχε.
Περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα καλών πρακτικών σε χώρες της Ευρώπης στην ιστοσελίδα του Προγράμματος  www.enll.eu .
Eco-Consultants S.A.
Αετιδέων 5, Χολαργός, 15561, τηλ. 210 6540 120, φαξ 210 6561 004. www.eco-consultants.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου