Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PLACE BRANDING ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ


γράφει ο
Άκης Παπαγεωργίου
Οικονομολόγος-Διοικητικός επιστήμονας (ΑΣΟΕΕ)
Δημοτικός Σύμβουλος Παπάγου-Χολαργού


Η οικονομική αλλά και διοικητική αυτοτέλεια των πόλεων έτσι ώστε να παρέχουν στους κατοίκους τους ένα υψηλότερο επίπεδο ζωής, συσχετίζεται  άμεσα  είναι άμεσα συσχετιζόμενη με την ανάπτυξη των δικών τους συγκριτικών πλεονεκτημάτων και τη προβολή τους.
Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης η διατήρηση, η ενίσχυση και η αξιοποίηση των διαφορετικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων  κάθε περιοχής κρίνεται απαραίτητη. Επιπλέον η οικονομική κατάσταση της χώρας έχει δημιουργήσει την ανάγκη για την τόνωση του ενδιαφέροντος για εύρεση νέων δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο, μέσα από την ανάπτυξη του πολιτισμού, του τουρισμού και των καινοτόμων επιχειρήσεων
Τις νέες δραστηριότητες  μπορεί σημαντικά να συμβάλλει το Place branding δηλαδή το μάρκετινγκ του τόπου  έχει ως στόχο την προώθηση των αξιών και της φυσιογνωμίας του τόπου έτσι ώστε οι εν δυνάμει χρήστες να έχουν πλήρη επίγνωση των διακριτών πλεονεκτημάτων του και κατά συνέπεια να ξεχωρίζουν τον τόπο ανάμεσα σε άλλους. Πρόκειται για μια διαδικασία ιδιαίτερα σύνθετη όπου η πόλη δεν αντιμετωπίζεται σαν προϊόν αλλά σαν ένας ζωντανός οργανισμός που παράγει καινοτομία, προωθεί πρωτοβουλίες ενισχύει την συνοχή αλλά  και αναλαμβάνει ρίσκο με τελικό στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της πόλης και την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της.
Τα τελευταία χρόνια στην Χώρα μας με την αύξηση των υποδομών, των μεταφορών του διαδικτύου και της επικοινωνίας αρκετές πόλεις έχουν στραφεί στην δημιουργία τέτοιων πρακτικών. Όμως η ημιτελής αντιμετώπιση των συγκεκριμένων θεμάτων χωρίς χρήση συγκεκριμένων επιστημονικών μεθόδων  ή απλή δημιουργία λογοτύπων χωρίς να υιοθετούνται και να εφαρμόζονται στρατηγικές ανάπτυξης και στρατηγικές μάρκετινγκ οδηγούν με μαθηματική βεβαιότητα σε αποτυχία το όλο εγχείρημα.
Έτσι και στο Δήμο μας η απλή δημιουργία νέου λογοτύπου για το νέο Δήμο Παπάγου-Χολαργού δυστυχώς οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια αποτυχία την οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας προστιθεμένης αξίας στην περιοχή μας.
Η δημοτική αρχή ακολούθησε μια μονόπλευρη διαδικασία για την δημιουργία του λογοτύπου του νέου Δήμου, δεν ακολουθήθηκε δηλαδή μια επιστημονική μέθοδος για τον εντοπισμό αλλά και την δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του όπως η SWOT analysis.
Για την ανάπτυξη μιας σωστής (αποδοτικής και αποτελεσματικής) στρατηγικής και του αντίστοιχου σχεδίου marketing θα μπορούσε να διενεργηθεί για τον Δήμο μας μια SWOT Analysis, δηλαδή μια ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων του, των ευκαιριών, και δυνατοτήτων του και απειλών. Επίσης σκόπιμο είναι να γίνει και η ανάλυση του  εξωτερικού περιβάλλοντος (πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό, οικολογικό, νομικό περιβάλλον - PESTΕL Analysis: Political, Economical, Social, Technological, Ecological, Legal).
Δεν δόθηκαν ποτέ συγκεκριμένες οδηγίες στον καλλιτέχνη ενώ προτείναμε την συγκεκριμένη διαδικασία στο Δημοτικό Συμβούλιο έτσι ώστε να προβάλλεται και μέσα από το λογότυπο του Δήμου το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και επίσης δεν ακολουθήθηκε συμμετοχική διαδικασία για την δημιουργία του.
Το βασικότερο όμως όλων είναι η έλλειψη συγκεκριμένου αναπτυξιακού πλάνου για την περιοχή μας που θα περιλαμβάνει και θα προβάλει την μελλοντική μας κοινή προοπτική, ένα τμήμα του συγκεκριμένου σχεδίου σίγουρα αποτελείται  και από το λογότυπο, αλλά δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτό αν  δεν εφαρμόσουμε επιστημονικές μεθόδους για τον εντοπισμό των ανταγωνιστικών μας πλεονεκτημάτων .
Το συγκεκριμένο λογότυπο ενώ εικαστικά είναι ένα ωραίο, ή διαδικασία που προήλθε ενδεχομένως να αναστείλει την διαχρονικότητα του.
Η έλλειψη ορθής διαδικασίας που αποτελεί επιλογή της Δημοτικής Αρχής, η απουσία επιστημονικών μεθόδων αλλά και απουσία οποιασδήποτε προσπάθειας εντοπισμού των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της πόλη μας  που κανονικά πρέπει να προηγηθούν από τη δημιουργία ενός λογοτύπου, ενισχύει ακραίες απόψεις που κατατίθενται στο δημόσιο διάλογο στερούμενες οποιασδήποτε επιστημονικής βάσης και σύνθεσης του κοινού μας μέλλοντος, αλλά και αρκετές διακατέχονται από πολιτική υστεροβουλία.
Η δημιουργία ενός συνολικού αναπτυξιακού σχεδίου για το Δήμο μας βασισμένο στα κοινά μας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που θα εφαρμόζει στην πράξη την συνένωση και το κοινό μέλλον των δύο κοινοτήτων και θα προσδιορίζει το μέλλον, πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι το μέλλον μας είναι κοινό και τα πλεονεκτήματα μας είναι κοινά.
Στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού υπάρχει μια υπερπληθώρα από εν-δυνάμει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στο Δήμου αλλά και στους Δημότες μας. Συγκεκριμένα, υπάρχει ο αναξιοποίητος αρχαιολογικός χώρος στους πρόποδες του Υμηττού που κάλλιστα μπορεί να αποτελέσει έναν πόλο έλξης για επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο με χαρακτηριστικό παράδειγμα το αρχαιολογικό μνημείο των Πηγών του Ιλισού, που βρίσκονται στη Νοτιοδυτική πλευρά του Κορακοβουνίου του Υμηττού. Επίσης, η ανάδειξη και η προβολή του ορεινού όγκου του Υμηττού, της χλωρίδας και της πανίδας του μέσα από το δρόμου βουνού που θα μπορεί ο επισκέπτης να παρακολουθήσει μέσα από μονοπάτια σε συγκεκριμένες και ελεγχόμενες ζώνες την «μαγεία» του βουνού μας. Έτσι θα αναπτυχθεί ελεγχόμενα και ποιοτικά ο τουρισμός στην περιοχή μας αλλά και το βιοτικό επίπεδο στην περιοχή μας. Ένα ακόμη στοιχείο που μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της περιοχής μας είναι η σύνδεση της δημοτικής κοινότητας Χολαργού με τον Περικλή, όπως διατύπωσε πρόσφατα σε πρόταση του ο δημοσιογράφος  Μάκης Βραχιολίδης μπορούν να διοργανώνονται αγώνες στίβου με το όνομα «Περίκλεια» που μπορούν να αποτελέσουν ένα ακόμη ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το Δήμο μας και προβολής σε εθνικό επίπεδο. Επιπρόσθετα η σύνδεση της δημοτικής κοινότητας Παπάγου με το στρατό και τους στρατηγούς αποτελεί ακόμα ένα εν δυνάμει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού και της επιστήμης μέσα από την διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων και συνεργασιών με πανεπιστήμια σχετικά με τις διεθνείς στρατηγικές σχέσεις αλλά και την στρατηγική των επιχειρήσεων και των οργανισμών. 
Τα παραπάνω αποτελούν απλά παραδείγματα για την εύρεση  ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που μπορεί να έχει ο Δήμος μας, για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα πλεονεκτήματα που θα αναπτυχτούν και θα προβληθούν αποτελεσματικά, θα πρέπει να συγκροτηθεί ένα συνολικό αναπτυξιακό στρατηγικό σχέδιο για το Δήμο μας, που θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της στρατηγικής, τους τρόπους υλοποίησης αλλά και τους τρόπους προβολής του Δήμου μας σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


*Στοιχεία για την συγγραφή του άρθρου πάρθηκαν από το citybranding.gr και baltmetpromo.netΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου