Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ 2011

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας
Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 πραγματοποιήθηκαν 16 συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας. Ελήφθησαν αποφάσεις για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων και παράλληλα τη βελτίωση της καθημερινότητος των συνδημοτών μας και έγιναν οι ανάλογες εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης το Συμβούλιο με αποφάσεις του έδωσε 25 προεγκρίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και 14 άδειες χρήσης μουσικών οργάνων έτσι όπως ορίζονται από τις αρμοδιότητες του Ν. 3852/2010.
Κυριότερα από τα θέματα που απασχόλησαν κατά το 2011 το Συμβούλιο είναι τα ακόλουθα:
-    Το Συμβούλιο στα πρώτα του βήματα ξεκίνησε με την οργάνωση και λειτουργία του Δημοτικού Γραφείου της Δ.Κ.Χ. (έτσι όπως καθορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο του Καλλικράτη).
-    Ακολούθησε η θεσμική διερεύνηση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και των Τοπικών Συμβούλων έτσι όπως απορρέουν από τον Καλλικράτη, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, την ΚΕΔΕ, την Περιφέρεια και το Υπουργείο Εσωτερικών (Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ) με παράλληλες προτάσεις για τη βελτίωση και διεύρυνση αυτών.
-    Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου της Δ.Κ.Χ.
-    Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού.
-    Εισηγήσεις – προτάσεις επί του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου που άπτεται της Δ.Κ.Χ.
-    Κατάρτιση προϋπολογισμού εξόδων Δ.Κ.Χ. 2011 και 2012.
-    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνα / Αττική 2021 – Στρατηγικές και προτεραιότητες για τη Δ.Κ.Χ.
-    Προτάσεις της επιτροπής περιβάλλοντος – καθαριότητας – πρασίνου για τις πλατείες, τις παιδικές χαρές, το πράσινο και τα άλση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για αναπλάσεις – βελτιώσεις – προστασία αντίστοιχα.
-    Απόφαση, κατόπιν αιτήματος πολλών δημοτών για την αλλαγή θέσης περιπτέρου, που είχε τοποθετηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή, παραμονές των εκλογών, απέναντι από το εμπορικό κέντρο – στο πεζοδρόμιο του άλσους της παιδικής χαράς, σε νέα θέση.
-    Αποκατάσταση φωτισμού του υπαίθριου πάρκινγκ.
-    Εισήγηση για διαγραμμίσεις και βελτίωση λειτουργίας του υπαίθριου πάρκινγκ.
-    Εισήγηση της επιτροπής υποδομών – φυσικό και οικιστικό περιβάλλον για τροποποίηση δρομολογίου της γραμμής 418 του ΟΑΣΑ.
-    Πρόταση – εισήγηση για αλλαγή θέσης λαϊκής αγοράς βιολογικών προϊόντων από την οδό Σύρου στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως με τη σύμφωνη γνώμη του Προεδρείου του Συλλόγου των Βιοκαλλιεργητών  στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
-    Εισήγηση για ορισμό θέσης πεζοδρομίων πώλησης χαρταετών, στεφάνων, χριστουγεννιάτικων δέντρων.
-    Απόφαση Τοπικού Συμβουλίου για τη μη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στη Δ.Κ.Χ. στην αρμόδια Επιτροπή του Υπ. Οικονομικών.
-    Εισηγήσεις για επισκευές οδοστρωμάτων.
-    Εισήγηση για καθαρισμό δεξαμενής ύδατος ελικοπτέρων.
-    Εισήγηση για αποψίλωση – καθαρισμό ακαλύπτων χώρων οικοπέδων εντός της Δ.Κ.Χ.
-    Συζήτηση – προτάσεις – εισήγηση για την πυρασφάλεια της Δ.Κ.Χ.
-    Εισήγηση για τη μέριμνα και τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικά συμπολιτών μας.
-    Συμμετοχή στην ανάπτυξη και προώθηση της Κάρτας του Δημότη.
-    Εισήγηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για ορισμό πέντε μόνιμων θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στη Δ.Κ.Χ. 
-    Συνεργασία με τους Συμβούλους του Δημάρχου στην κατεύθυνση διερεύνησης διαφόρων αναπτυξιακών προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θεματικές επιτροπές
Οι θεματικές επιτροπές που συγκροτήθηκαν με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας το μήνα Απρίλιο του 2011 είναι:
-    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Αποστολόπουλος Ν.
-    ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Συντονίστρια: Πετράκη Κ. Μέλη: Δάλλας Π., Ραγκούσης Δ., Μπασιάκου Α., Ρουφογάλη Μ., Καπουσίζη Χ., Φράγκου Ε.
-    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συντονίστρια: Αρβανίτη – Φραγκή Γ., Μέλος: Φράγκου Ε., Δεσύλλας Ν.
-    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΑΣΙΝΟ
Συντονίστρια: Χριστοδουλοπούλου Π., Μέλη: Δεσύλλας Ν., Ρουφογάλη Μ.
-    ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΝΕΟΛΑΙΑ
Συντονιστής: Μπόγρης Μ., Μέλη: Δάλλας Π., Ραγκούσης Δ.
-    ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Συντονίστρια: Καπουσίζη Χ., Μέλη: Ρουφογάλη Μ., Χριστοδουλοπούλου Π.

Δραστηριότητες Προέδρου
Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Χ. στα πλαίσια των θεσμικών του αρμοδιοτήτων είχε συχνή συνεργασία με τον κ. Δήμαρχο κ. Βασίλειο Ξύδη, τον τοπικό Αντιδήμαρχο κ. Χ. Δασκαλόπουλο και τον κ. Κ. Τσοχαλή.
-    Συμμετείχε σε συναντήσεις του τοπικού Αντιδημάρχου με τους Συλλόγους Γονέων με σκοπό την ενημέρωση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Στο πλαίσιο αυτό είχε και έχει συνεργασία με την πρόεδρο της Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Αρβανίτη και τους αρμόδιους των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
-    Συμμετείχε, όπως προβλέπεται, σε όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής για θέματα που αφορούσαν τη Δ.Κ.Χ.
-    Με εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου ο πρόεδρος συμμετείχε στην επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών υπερασπιζόμενος τις αποφάσεις του Τοπικού και του Δημοτικού Συμβουλίου για την μη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στη Δ.Κ.Χ.
-    Εισηγήθηκε στον κ. Δήμαρχο Βασ. Ξύδη την κοινή συνεδρίαση των συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων (Παπάγου – Χολαργού) με τη συμμετοχή των αντιδημάρχων, η οποία έγινε αποδεκτή και πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του κ. Δημάρχου στην οποία συμμετείχαν και οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων.
-    Συμμετείχε στις Συνεδριάσεις του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου της πολιτικής προστασίας, όπου κατέθεσε και συγκεκριμένες προτάσεις για την καλύτερη οργάνωση και το συντονισμό.
-    Συμμετείχε στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
-    Κατέθεσε τις προτάσεις του στην Εκτελεστική Επιτροπή και στην άτυπη κοινή σύσκεψη των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων με τους Αντιδημάρχους και τους επικεφαλής των παρατάξεων και των προέδρων των νομικών προσώπων υπό τον κ. Δήμαρχο για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου του Ν. 3852/2010 για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Τοπικού Συμβουλίου, του Προέδρου και των Τοπικών Συμβούλων.

Είχε συχνή συνεργασία με τον Τοπικό Αντιδήμαρχο κ. Χρ. Δασκαλόπουλο για κοινές δράσεις – παρεμβάσεις όπως για:
-    Τον προγραμματισμό βελτίωσης των παιδικών χαρών της Δ.Κ.Χ.
-    Την καλύτερη οργάνωση της πυρασφάλειας των δημόσιων κτιρίων της Δ.Κ.Χ.
-    Την αποψίλωση – καθαρισμό ακαλύπτων χώρων οικοπέδων, εντός της Δ.Κ.Χ.
-    Τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και προστασίας των εργαζομένων στον τομέα καθαριότητας.
-    Την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.
-    Τη βελτίωση της καθαριότητας.
-    Την αποκομιδή των σκουπιδιών.
-    Την τοποθέτηση εύκαμπτων κολωνακίων σε διασταυρώσεις, καθρεπτών, καθαρισμό ή τοποθέτηση νέων πινακίδων STOP, σε επικίνδυνες διασταυρώσεις και πολλά άλλα θέματα της Δ.Κ.Χ.

Λοιπά θέματα
Το Συμβούλιο, με σκοπό την ευρύτερη ενημέρωσή του προσκάλεσε με πρωτοβουλία του, τους Αντιδημάρχους κ.κ. Χρ. Δασκαλόπουλο και Κων. Τσοχαλή, οι οποίοι προέβησαν σε ενημέρωση επί των θεμάτων της αρμοδιότητός τους.
Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ.Χ. συμμετέχει ως μέλος του Συμβουλίου Παραβατικότητας του Δήμου.
Ο Πρόεδρος ή  Σύμβουλος της Δ.Κ.Χ., σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου συμμετέχει και παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του ΔΟΚΜΕΠΑ και ΔΟΠΑΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου