Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019!

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ο Προϋπολογισμός ...


του Δήμου Παπάγου – Χολαργού για το έτος 2019, σύμφωνα με το υπ. αριθ. 280/15-11-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν το τέλος του 2018. 

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, για μια ακόμα χρονιά κατάφερε να έχει έγκαιρα επικυρωμένο προϋπολογισμό, αποτελώντας παράδειγμα αξιοπιστίας, αποτελεσματικότητας και χρηστής διοίκησης.

Ο Δήμαρχος, κ. Ηλίας Αποστολόπουλος και η Αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Βίκυ Νικάκη, ευχαριστούν ιδιαίτερα τη Διευθύντρια, τους Προϊσταμένους και όλο το προσωπικό της Οικονομικής Υπηρεσίας, για τη συνεργασία και την αποτελεσματικότητά τους, που οδήγησε για μια ακόμα χρονιά στην κατάρτιση ενός ρεαλιστικού, εφαρμόσιμου και πλήρως εναρμονισμένου με τα οικονομικά δεδομένα προϋπολογισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου