Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-"ΒΟΜΒΑ" ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΖΗΚΑ: "ΘΕΤΙΚΟ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ! ΕΚΑΝΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΑ ΚΑΤΑΛΥΘΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ...ΞΥΔΟΚΡΑΤΙΑΣ! ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΜΩΣ ΠΟΛΛΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ"! ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ "ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΠΩΣ...ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΑΣΗ!!!

Υπάρχουν όμως πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα με σημαντικότερο όλων το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμάτων του δήμου
Η αποκλειστική συνέντευξη δόθηκε στον δημοσιογράφο και εκδότη του "Αντίλογου", Κώστα Δεληγιάννη...


Κύριε Ζήκα έχουν περάσει σχεδόν δυόμιση χρόνια διοίκησης Αποστολόπουλου, μπορείτε να μας κάνετε μια αποτί­μηση του έργου της; Το ισοζύγιο είναι θετικό η αρνητικό;
Ζήκας: Κύριε Δεληγιάννη, στον πρόσφατο απολο­γισμό της Δημοτικής Αρχής στις 28/09/2016 (σας παραπέμπω στα σχετικά βίντεο και τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου), επισήμανα ότι η παρουσίαση ή η απλή απαρίθμηση έργων δεν συνιστά απολογισμό και δεν αρκεί για την ουσιαστική αποτίμησή τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Την ίδια επισήμανση είχα κάνει και στην προηγού­μενη Δημοτική Αρχή, αλλά χωρίς δυστυ­χώς να εισακουσθώ.
Η ουσιαστική αποτίμηση απαιτεί τη σαφή αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και των αναγκών του Δήμου μας στην αρχή και στο τέλος του κάθε έτους. Στη συνέ­χεια, τη σύγκριση των δεδομένων με όσα είχαν σχεδιαστεί / εξαγγελθεί / προϋπολο­γιστεί. Τέτοια δουλειά όμως με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, δεν έχει γίνει και συνεπώς δεν έχουμε την απαιτούμενη εικό­να. Π.χ. δημιουργήθηκε η Πύλη διαμεσο­λάβησης του Δήμου μας και δεν έχουμε εικόνα (τουλάχιστον εμείς) για το αν τη χρησιμοποιούν και πόσοι συμπολίτες μας.
Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν έχει παραχθεί και δεν παράγεται έργο. Εξάλ­λου η συντριπτική πλειονότητα των έργων αποφασίζεται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμ­βούλιο.
θα εστιάσω λοιπόν, συνοπτικά, σε κάποια ιδιαίτερης σημασίας ζητήματα του έργου της Δημοτικής Αρχής :
• Έκανε σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της κατάλυσης του καθεστώ­τος... «Ξυδοκρατίας» στο Δήμο μας. Το «έργο» όμως δεν έχει ολοκληρωθεί. Π.χ. δεν έχει αποσύρει ακόμα την αίτηση ακύ­ρωσης του Π.Δ. του 2011 για την προστα­σία του Υμηττού, που κατέθεσε στο ΣτΕ ο πρώην Δήμαρχος.

• Αποκατέστησε κλίμα εμπιστοσύνης, σεβασμού, συνεργασίας και υποστήριξης με το Σωματείο και τους εργαζόμενους του Δήμου μας.
Καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια για κοι­νωνικές δράσεις.
Επιδιώκει τη συναίνεση της αντιπολίτευσης, υιοθετώντας μάλιστα και προτάσεις της.
Έφερε για συζήτηση και λήψη απόφα­σης στο Δ.Σ. νέο Κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, υιοθετώντας την πλειονότητα των προτάσεων του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ». Ζήτημα που εκκρε­μούσε από το 2011, από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
Έφερε για συζήτηση και λήψη απόφα­σης στο Δ.Σ. νέο Κανονισμό καθαριότητας, υιοθετώντας και προτάσεις της αντιπολί­τευσης.
Υλοποίησε την εκπόνηση Τοπικού Σχεδί­ου για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο μας.
Ως προβληματικά στοιχεία θεωρώ ότι: Κινείται βασικά στη λογική της ανοχής ή και αποδοχής των ακολουθούμενων μνημονιακών πολιτικών και δεν τις αντιμάχεται.
Συνακόλουθα με την ανωτέρω λογική, «συμπλέει» με τον κ. Πατούλη.
Δεν καταδεικνύει τις συνέπειες των μνημονιακών πολιτικών στο Δήμο μας, με απο­τέλεσμα αφενός να μην γνωρίζουν οι πολίτες την πραγματική κατάσταση, αφετέρου να της καταλογίζονται «φταιξίματα» που δεν είναι δικά της.
Διατηρεί «παραδοσιακές» αλλά, ξεπερα­σμένες πρακτικές.
Δεν τολμά την οριστική ρήξη με το παλιό κατεστημένο που εξακολουθεί να «δηλητηριάζει» το παρόν.

Πού πιστεύετε ότι πρέπει να δοθεί μεγα­λύτερη έμφαση για να γίνει πιο αποδοτι­κό το έργο της διοίκησης και πού εντο­πίζετε παραλείψεις αν υπάρχουν;
Ζήκας: Συμπληρωματικά στα όσα ανέφερα, θα εστιάσω στο ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο Δήμο μας.
Ως «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» ήμασταν οι πρώτοι που επισημάναμε την ανάγκη εκπόνησης ενός Τοπικού Σχεδίου για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο μας. Παρου­σιάσαμε μάλιστα το Μάρτιο 2014 ένα πρώτο σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρι­σης, πολύ πριν δοθεί ως κατεύθυνση από την Περιφέρεια Αττικής και ήταν η βασική μας αιχμή την προεκλογική περίοδο του 2014 αλλά και μετέπειτα. Η Δημοτική Αρχή παρουσίασε τον Ιούλιο 2015 ένα Τοπικό Σχέδιο για το Δήμο μας, με σημαντικές αλλαγές στο υφιστάμενο σύστημα, το οποίο υπερψηφίσαμε παρά τις ενστάσεις και διαφωνίες μας, διαφωνίες που οφείλονται στο ότι δεν τόλμησε να κάνει τις αναγκαίες τομές σε μια σειρά ζητήματα. Τομές που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία την οποία έχουμε ενσωματώσει με το Νόμο 4042 / 2012. Σημειωτέον δε ότι, αν δεν δρομολογηθούν άμεσα, θα επιφέρουν σημαντική οικονομική επιβάρυνση και απώλεια εσόδων.
Συνοπτικά αναφέρω:

Τη διαλογή στην πηγή με δίκτυο ξεχωρι­στών κάδων (3, 4 ή 5 ρευμάτων)
Την κατάργηση των μπλε κάδων
Τη χωροθέτηση Κέντρου Διαλογής Ανα­κυκλώσιμων Υλικών στον υφιστάμενο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων στη Λ. Κατεχάκη.

Εσείς εκλεγήκατε με την παράταξη του Σύριζα και ήσασταν μάλιστα και επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Τι έγινε μετά γιατί τελικά αποχωρήσατε από το κόμμα και που ανήκετε σήμερα. Λένε μερικοί πρώην σύντροφοι σας ότι αφού εκλεγήκατε με τη σημαία του Σύριζα και μετά φύγατε, θα έπρεπε να παραιτηθείτε και από δημοτικός σύμβουλος. Τι απαντάτε; 
Ζήκας: Καταρχήν, όπως έχω ξαναπεί, το «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» δεν είναι κομματική παράταξη και προϋπήρχε του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μια πορεία και ιστορία έντεκα χρόνων και διατη­ρεί την αυτόνομη λειτουργία και δράση του. Ο ΣΥΡΙΖΑ απλώς παρείχε την πολιτική του στήριξη (το 2010 και το 2014). Η απόπειρα δε του νεομνημονιακού ΣΥΡΙΖΑ να «καπε­λώσει» το 2016 το «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και να το μετατρέψει σε όργανο της τωρινής πολιτικής του απέτυχε παταγωδώς. Κατέληξε μάλιστα στην ανεξαρτητοποίηση της Δημοτικής Συμβούλου Ελένης Γεωργακοπούλου - απτή απόδειξη της μετάλλαξης του ΣΥΡΙΖΑ και ενέργεια που συνιστά σφε­τερισμό της έδρας του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ» και παραβίαση της διακήρυξής του και των προεκλογικών δεσμεύσεων. Εγώ, τόσο το 2010 όσο και το 2014 εξελέγην με τη «σημαία» του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ» και δεσμεύομαι αταλάντευτα από τη διακήρυξη και το πρόγραμμά του. Ως επικεφαλής του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ», πρώτα και κύρια είμαι υπόλογος στην τοπι­κή κοινωνία και κυρίως στους 3000 συμπολίτες μας που μας ψήφισαν, για όσα εξαγγείλαμε και δεσμευθήκαμε προεκλογικά. Σε δεύτερο επίπεδο είμαι υπόλογος στη συνέλευση των μελών του. Δεν είμαι υπόλογος, ούτε υπόχρεος, στο νεομνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, θεώρη­σα επιβεβλημένη την αποχώρησή μου από αυτόν μετά την υπογραφή του 3ου μνημο­νίου από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τη μνημονιακή και γενικότερη μετάλλαξή του, η οποία συνιστά κατάφωρη παρα­βίαση των αρχών και των διακηρύξεών του. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, όπως σκόπιμα προ­παγανδίζουν κάποιοι.
Η στάση μου αυτή αποτελεί ατράνταχτη απόδειξη ότι η όποια κομματική μου έντα­ξη δεν καθορίζει τη στάση μου στο Δημοτι­κό Συμβούλιο. Παραμένω φυσικά στο χώρο της Αριστεράς, αλλά δεν είμαι ενταγ­μένος σε κάποιο κόμμα. Τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου και οι δημόσιες τοποθετήσεις μου αποτε­λούν αδιάψευστα στοιχεία για το ότι κινού­μαι απολύτως μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η πολιτική διακήρυξη και το πρόγραμμα του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ». Αυτά οφείλω να τηρώ και να εγγυώμαι και αυτό κάνω.
Ποια παραίτηση, λοιπόν, απαιτούν οι νεο-μνημονιακοί πρώην «σύντροφοί» μου; Την παραίτηση από τις αρχές μου - αυτές που άλλοτέ ποτέ ήταν και δικές τους;

Υπάρχουν φήμες που σας θέλουν να δια­τηρείτε άψογες σχέσεις με τον κύριο Αποστολόπουλο. Να υποθέσουμε ότι μπορεί να σας δούμε να συνεργάζεστε εκλογικά με τον δήμαρχο;
Ζήκας: Οι σχέσεις μου σε προσωπικό επίπεδο με όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι καλές έως άριστες. Γεγονός που και εσείς είχατε επισημάνει για το προηγούμε­νο Δημοτικό Συμβούλιο (ακόμη και με τον πρώην Δήμαρχο και παρά τις σφοδρές πολιτικές αντιπαραθέσεις μας). Η εκλογική συνεργασία όμως δύο παρατά­ξεων δεν είναι ζήτημα προσωπικών σχέσεων, αλλά συμφωνίας πολιτικών θέσεων, προγραμμάτων κ.λπ.
Η Διακήρυξή μας για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 ορίζει με σαφήνεια το πλαίσιο των συνεργασιών, με όσους συμ­φωνούν στην αντίκρουση των κυβερνητικών πολιτικών των τελευταίων χρόνων, των μνημονιακών πολιτικών του ΔΝΤ και της τρόικας, καθώς και των αντιδημοκρατικών και αντικοινωνικών ρυθμίσεων του «Καλλικράτη».
Το πλαίσιο αυτό, λοιπόν, αποκλείει την εκλογική συνεργασία με την παράταξη του Δημάρχου.

Συζητείται ότι οι επόμενες δημοτικές εκλογές θα γίνουν με σύστημα απλής αναλογικής. Εσείς πώς τοποθετείστε επ' αυτού; Συμφωνείτε; Θα μπορέσει μια νέα δημοτική αρχή να διοικήσει απρόσκοπτα το δήμο, όταν θα είναι υποχρεωμένη να αναζητήσει τις συνεργασίες και άλλων παρατάξεων;
Ζήκας: Εδώ θίγετε πολύ βασικά ζητήματα. Η απλή αναλογική και η κατάργηση του «Καλλικράτη» αποτελούν προεκλογικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δεσμεύσεις που ουσιαστικά επανέλαβε και ο νυν Υπουργός Εσωτερικών στη χθεσινή ομιλία του στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Μένει φυσικά να δούμε με ποιο τρόπο θα τις υλοποιήσει. Είναι αναγκαίο ένα νέο, πραγματικά δημο­κρατικό και συμμετοχικό θεσμικό πλαίσιο για την Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας. Χάρη στο αντιδημοκρατικό εκλογικό σύστημα του «Καλλικράτη», το ποσοστό του 25,7%, της πρώτης Κυριακής των εκλογών του 2010, που πήρε ο συνδυασμός του πρώην Δημάρχου στο Δήμο μας, μετατρά­πηκε στο ποσοστό του 60% των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.). Το ίδιο έγινε και το 2014. Το ποσοστό του 25%, της πρώτης Κυριακής των εκλογών του 2014, που πήρε ο συνδυασμός του νυν Δημάρχου, μετατράπηκε στο ποσοστό του 60% των εδρών του Δ.Σ.. Δεν έχουμε δηλαδή μια πραγματική κοινω­νική πλειοψηφία, αλλά μια «Καλλικρατική πλειοψηφία». Δεν αποτυπώνεται δηλαδή στο Δημοτικό Συμβούλιο η πραγματική λαϊκή βούληση.
Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται πραγματι­κά για ένα αντιπροσωπευτικό και δημοκρα­τικά εκλεγμένο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουν κάθε λόγο να επιδιώκουν την καθιέρωση της απλής αναλογικής. Όσοι υποψήφιοι έλκονται μόνο από τις «Καλλικρατικές πλειοψηφίες» φυσικά την αντιμάχονται. Είμαι λοιπόν υπέρμαχος της θέσπισης ως πάγιου εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής. Του μόνου εκλογικού συστή­ματος που σέβεται και αποτυπώνει πραγ­ματικά τη λαϊκή βούληση και δεν συμμερίζομαι την κινδυνολογία που διακινείται. Έχουμε ήδη Δημοτικά Συμβούλια (π.χ. Δήμου Βύρωνα και Δήμου Ναυπλιέων) που έχει χαθεί η πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής λόγω ανεξαρτητοποιήσεων και οι Δήμοι συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουρ­γία τους.
Η κατάρρευση του παλαιού δικομματισμού στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο, προκάλεσε και την κατάρρευση των σχημάτων εκπρο­σώπησης σε τοπικό επίπεδο. Αρχικά, με την αποσύνθεση των δύο βασικών συνδυα­σμών των εκλογών του 2010 («Ενεργοί Δημότες» του κ. Νικολάου και «Συμπολι­τεία» του κ. Δεμερτζή) και στη συνέχεια τη διάλυση του τρίτου βασικού συνδυασμού, την παράταξη «Νέα Πορεία» του πρώην Δημάρχου κ. Ξύδη, την οποία είχα επανειλημμένα χαρακτηρίσει ως «συγκυριακή πλειοψηφία».
Με την εφαρμογή της απλής αναλογικής θα δούμε μια νέα αναδιάταξη του πολιτι­κού σκηνικού και στο Δήμο μας. Αναδιάτα­ξη που θα υποχρεώσει σε νέες συνεργασίες, συνθέσεις απόψεων και συναινέσεις. Στοιχεία απαραίτητα για να αλλάξει ουσια­στικά η λειτουργία των Δήμων και η συμμε­τοχή των πολιτών να γίνει πιο ενεργή και ουσιαστική.
13 σχόλια:

 1. χα χα χα χα

  Ζήκοοοοοοοοο....

  -στα διάλο...Ζήκο και Ζήκο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Βούρκος η αριστερά . Σκοτάδι , οπισθοδρόμισης και δυστυχία η κυβέρνησης των κομμουνιστών του ΣΥΡΙΖΑ . Πριν τις εκλογές και για μεγάλο διάστημα ο κομμουνιστής Ζήκας έγλειφε τον ΣΦΑΓΕΑ του Ελληνικού Λαού και ΑΠΑΤΕΩΝΑ Τσίπρα . Το Δίκτυο Πολιτών είναι μία ΑΓΕΛΗ ΛΥΣΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΚΩΝ που μισούν την Ελλάδα και τις Παραδόσεις αυτού του τόπου . ΓΕΜΙΣΕ Ο ΤΟΠΟΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΔΟΣΙΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ . ΕΦΙΑΛΤΗΣ . ΠΗΛΙΟΣ ΓΟΥΣΗΣ . ΝΕΝΕΚΟΣ . ΚΚΕ , ΣΥΡΙΖΑ , ΑΝΤΑRCIA και όλα τα ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ της ΞΕΝΟΦΕΡΤΗΣ ΒΡΟΜΟ αριστεράς ρήμαξαν τον τόπο μας . Σε λίγο καιρό ούτε χορτάρι δεν θα φυτρώνει σε αυτή την χώρα .......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Κύριε Βραχιολίδη καλημέρα και χρόνια πολλά . Εχθές ο Ρεμούνδος έγραψε ένα άθλιο άρθρο εναντίον του Ελ. Βενιζέλου και υμνεί το κόμμα του που μόνο προδοσίες και εγκλήματα έχει προσφέρει σε αυτή την χώρα . Κάτω από το άρθρο του κομμουνιστή Ρεμούνδου στις 12.37 υπάρχει ένα δυνατό σχόλιο με ακλόνητα στοιχεία για την προδοτική δράση του ΚΚΕ στην Μικρά Ασία . Είναι το 21 σχόλιο . Αξίζει να το δημοσιεύσεις . Χρόνια Πολλά σε όλους και Καλλή Λευτεριά από την κομμουνιστική κατοχική ψευτοκυβέρνηση Τσίπρα ΣΟΙΜΠΛΕΡ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το διάβασα και εγώ, πράγματι είναι αυτό που λέμε "πληρωμένη απάντηση" στους κουμουνιστές.Θα σχολιάσω και εκεί.

   Διαγραφή
 4. Είδα την φωτογραφία εχθές του Σταλινοφασίστα Ρεμούνδου και κατάλαβα ότι πρόκειται για έναν κομμουνιστή που έχει μεγάλο μίσος για την Ελλάδα . Αυτό το ανθρωπάκι εάν είχαμε κομμουνιστικό καθεστώς θα είχε σφάξει χιλιάδες αθώους Έλληνες .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Κότες οι Κρητικοί δεν απάντισαν στον κατσαπλιά Ρεμούνδο . Με τόσες ύβρεις τον άφησαν να λέει ότι θέλει . Εγώ κατάγομαι από την Μακεδονία . Εκεί οι Έλληνες τιμούν τον Μέγα Αλέξανδρο και σιχαίνονται τα κομμούνια .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. PORKA MIZERIA ΣΎΝΤΡΟΦΕ ΡΕΜΟΥΝΔΟ . PORKA MIZERIA . MIA ΖΩΗ ΚΑΡΜΙΡΗΔΕΣ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΕΞΙΕΣ ΤΣΕΠΕΣ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ποιός είναι αυτός ο ουτιδανός που τολμάει να πιάνει στο στόμα του τον θρύλο Ξύδη ; Τον άνθρωπο που πρώτος διέβη το Σαγγάριο με ένα κανό κι' ένα κουπί ; Που κατατρόπωσε τους Ιταλούς στην Πίνδο; Που πετσόκοψε τους Βορειοκορεάτες το '52 ; Που σταμάτησε τη νταλίκα με τον τρομοκράτη στη Μαλακάσα ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. χα χα χα χα πολύ καλό.
   Αλλά με ένα κουπί;;; το άλλο του το κλέψανε στον Ρουβικώνα;;;
   Στην Πίνδο είχε πάει για σκι, από έγκυρη πηγή, άλλο τώρα που έτυχε να περνάνε κάτι ιταλοί εκείνη την ώρα και τους είπε ότι τα σύνορα είναι κλειστά...από τον άλλο χρόνο και, βλέπουμε...
   Όσο για τους Βορειοκορεάτες γνωρίζω από φίλο φίλου, του φίλου μου ξάδερφος, ότι είχε "προσωπική αντιπαλότητα" με τον πατέρα του Κιμ γιον Ουν από την εποχή της σχολής δοκίμων. Ο αστικός μύθος λέει ότι όλα ξεκίνησαν, όταν ο κορεάτης αντέγραψε από την κόλλα του στις εξετάσεις και πήρε καλύτερο βαθμό από τον ίδιο. Αυτό δεν του το συγχώρησε ποτέ...never!!!
   Για την Μαλακάσα δεν έχω ακούσει κάτι, αν ξέρει κάποιος ας μας το γράψει. Αλλά να είναι διασταυρωμένο, όχι μυθοπλασίες, να είμαστε και λίγο σοβαροί στο τι λέμε, έτσι;;;
   [Ροζ Πάνθηρας]

   Διαγραφή
 8. Ε όχι και κλέφτες οι κομμουνιστές ρε παιδιά . Λωποδύτες και ρουφιάνοι του φασίστα ΣΠΙΜΠΛΕΡ είναι . Είναι και αγωνιστές με γεμάτες τις τσέπες τους από βρώμιμο χρήμα . Ρεμάλιαααααααααααα . Λεχρίτεεεεεεεεεεεεες . Κοπρίτρεεεεεεεεες .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Πιο ξεφτίλας από το να είσαι κομμουνιστής δεν γίνεται .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γίνεται, υπάρχουν ισάξιοι ξεφτίλες οι ΑΝ.ΕΛ. τα μπατζανάκια τους!

   Διαγραφή
 10. Την ελληνική ταινία "ο μπακαλόγατος" την έχετε δει;
  Την "κουτοπονηριά" του πρωταγωνιστή με το όνομα Ζήκος την θυμάστε;
  Αν ναι,τα συμπεράσματα δικά σας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή