Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018

ΤΟ "ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ" ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 8,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ!!!Επιστολή-"βόμβα" από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ και συγκεκριμένα από τη Δ/ΝΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Δ7), φαίνεται να διαψεύδει τον τον Δήμο Χολαργού-Παπάγου αναφορικά με το δάνειο για και τη μελέτη που έφερε για τον Οδοφωτισμό.
Υπενθυμίζεται ότι η παράταξη "8 Προτάσεις" εξέδωσε ανακοίνωση με την...

οποία τάσσεται αναφανδόν κατά της αυτοχρηματοδότησης από ιδιώτες, ενώ υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που δίνει η μελέτη είναι λάθος και ότι υπάρχει ένας «αέρας» 8,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Και τώρα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σημειώνει για την μελέτη που έφερε ο Δήμαρχος κ. Αποστολόπουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι βάζει λάθος επιτόκια, αφού το πραγματικό επιτόκιο είναι μέχρι 2,55 και όχι 5, ότι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι 75% και όχι 50%, όπως είπε ο σύμβουλος, ότι παρακρατείται εγγύηση 30% και ότι δεν έχει ρίσκο ο δήμος, όπως υποστηρίζει η μελέτη. Το σημαντικότερο, είναι ότι η αυτοχρηματοδότηση έχει 24% ΦΠΑ το οποίο στην μελέτη δεν παρουσιάζεται.
Επίσης και το Ταμείο Παρακαταθηκών σημειώνει ότι στην μελέτη που έφερε ο κ. Αποστολόπουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο παρουσιάζει άλλο σενάριο με την αυτοχρηματοδότηση και άλλο σενάριο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η σύγκριση για το πιο συμφέρει περισσότερο.

Διαβάστε αυτούσια την επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων:

Σχετικά με την επιλογή χρηματοδοτικού μοντέλου έργων οδοφωτισμού στο Δήμο σας, σας γνωρίζουμε ότι:
Στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Τ. Π. και Δανείων εφαρμόζεται ο οδηγός μελετών, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ. Π. και Δανείων, σύμφωνα με τον οποίο:
   1.  Στόχος του προγράμματος είναι οι εκτιμώμενες ετήσιες μειώσεις των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων οδοφωτισμού που θα προκύψουν από την υλοποίησή του να δύνανται να καλύψουν την εξυπηρέτηση του δανείου (ποσοστό κάλυψης εξυπηρέτησης οφειλών>1) και να αποφέρουν και οικονομικό όφελος στο Δήμο.
   2.  Η αποπληρωμή του δανείου γίνεται εμμέσως από την εξοικονόμηση δαπάνης και όσο μεγαλύτερη είναι η έκπτωση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου τόσο μεγαλύτερο είναι το οικονομικό όφελος του Δήμου.
  3. Το δάνειο έχει διάρκεια δέκα (10) έτη με επιτόκιο δανεισμού μεσοσταθμικό σταθερό 3,78% και μεσοσταθμικό κυμαινόμενο 2,55% και όχι με το επιτόκιο που αναφέρεται στις παραδοχές σας (3% για ΕΤΕπ και 5,50% για Τ. Π. και Δανείων), ενώ η χρηματοδότηση είναι κατά ποσοστό 75% από πόρους της ΕΤΕπ και 25% από πόρους του Τ. Π. και Δανείων.
  4. Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας για δέκα (10) χρόνια με αποκατάσταση των ελαττωμάτων που προκύπτουν και ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία του έργου ή των προμηθειών κατά την περίοδο λειτουργίας. Η εγγύηση ανέρχεται στο 30% του προϋπολογισμού τους.
Επομένως, η ευθύνη δεν είναι 100% στο Δήμο, όπως αναφέρουν τα σενάριά σας, καθώς η καλή λειτουργία και η επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης ελέγχεται και αξιολογείται κάθε έτος και ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη καλής λειτουργίας για δέκα (10) χρόνια. Εφόσον δεν επιτυγχάνεται, δεν επιστρέφεται το ποσό της εγγύησης.
   5.  Η εκτέλεση των έργων με ΣΕΑ επιβαρύνει το Δήμο και με Φ.Π.Α. 24% για τις υπηρεσίες, ενώ στη χρηματοδότηση μέσω δανεισμού δεν υφίσταται η επιβάρυνση αυτή.
 Τέλος, για τη χρηματοδότηση των έργων οδοφωτισμού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και στα δύο σενάρια (χρηματοδότηση ΣΕΑ ή χρηματοδότηση Τ. Π. και Δανείων) παραδοχές κοινές που αφορούν στο μέρος των υπολογισμών που δεν σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου, όπως ο προϋπολογισμός, το ποσοστό έκπτωσης των διαγωνισμών, το κόστος συντήρησης συμβατικών και νέων φωτιστικών, η ετήσια αύξηση κόστους ρεύματος, η ετήσια εξοικονόμηση και το όφελος της εξοικονόμησης για το Δήμο, έτσι ώστε τα συμπεράσματα να είναι συγκρίσιμα.

Στο μεταξύ, στο διαδίκτυο γίνεται ένας σχετικός χαμός από καταγγελίες για στημένους και φωτογραφικούς διαγωνισμούς (ένα παράδειγμα ο διπαλανός σύνδεσμος) http://www.dimokratianews.gr/content/82579/kataggelies-gia-stimenoys-diagonismoys-sto-dimosio, ενώ υποθέσεις έχουν πάει και στον εισαγγελέα διαφθοράς.
Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η προκήρυξη δήμου που έβγαλε την PHILIPS ως ανεπαρκή εταιρεία στον Οδοφωτισμό.
 Ακόμη και το ΤΕΕ αναγκάστηκε και έβγαλε ανακοίνωση για τους στημένους διαγωνισμούς.
Νομίζουμε ότι ο Δήμος πρέπει να προσέξει και την απάντηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και την όλη κατάσταση, ώστε να μη δημιουργηθεί η παραμικρή αμφιβολία στους δημότες. Όλα πρέπει να είναι και διάφανα, να μην υπάρχει ούτε η ελάχιστη υπόνοια ότι ζημιώνεται ο Δήμος και οι δημότες.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου