Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ"H ανακοίνωση του Συλλόγου "Εν Δράσει" για τους Παιδικούς σταθμούς την οποία είχε δημοσιεύσει η εφημερίδα μας και μπορείτε να ξαναθυμηθείτε εδώ: ΑΥΣΤΗΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ


έτυχε της κατά πλειοψηφία απάντησης του ΔΣ του ΔΟΚΜΕΠΑ (μειοψήφισε η κα Χανιά), η οποία είναι η εξής:Με ιδιαίτερη λύπη και απογοήτευση διαβάσαμε το άρθρο και την ανακοίνωση της τοπικής εφημερίδας «30 ΜΕΡΕΣ» και του Συλλόγου «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» σχετικά με τους Παιδικούς Σταθμούς.

Δυστυχώς με τις συγκεκριμένες μεθόδους γίνεται μια προσπάθεια παραπληροφόρησης των Δημοτών και κατοίκων της πόλης μας αναφέροντας ανακρίβειες αλλά και ψεύδη.1.       Ποτέ ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. δεν κατάργησε τα βρεφονηπιακά τμήματα. Την Σχολική περίοδο 2012-2013 φιλοξενήθηκαν 87 βρέφη  στους σταθμούς μας και περίπου ίδιος αριθμός θα φιλοξενηθεί και την νέα περίοδο.

2.       Ποτέ ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. δεν επικαλέστηκε πρόβλημα κόστους ή άλλων οικονομικών προβλημάτων. Το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι η έλλειψη προσωπικού λόγω της απαγόρευσης προλήψεων των Ν.3812/2010, Ν.3833/2010, Ν.4046/2012 και η επανειλημμένη καθυστέρηση έγκρισης από τους αρμόδιους φορείς των συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

3.       Οι γονείς με οικογενειακό εισόδημα κάτω των 10.000€ είναι μόνο 29 και σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο, το ΔΣ του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. απαλλάσσει ή μειώνει τα τροφεία όπου κρίνεται απαραίτητο όπως έχει κάνει στο παρελθόν με τις υπ’ αρ. 55,60,79/2012 και 6,24,79,84/2013 αποφάσεις του.

4.       Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να μιλάει για αδιαφάνεια στην λειτουργία του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., επικαλούμενος ανύπαρκτα περιστατικά. Οι πίνακες με την μοριοδότηση των βρεφών και νηπίων έχουν ήδη αναρτηθεί στα γραφεία της διοίκησης του Νομικού Προσώπου 17ης Νοεμβρίου 121.

5.       Είναι γνωστό ότι η εκπόνηση  μελετών για κατασκευή παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών γίνεται από τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. δεν έχει το κατάλληλο προσωπικό (Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες κ.α.) αλλά ούτε και τις μεθόδους, ούτε και την χρηματοδότηση για την κατασκευή Σταθμών. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να καταγράψει την ανάγκη για ίδρυση νέων παιδικών σταθμών όπως ήδη έχει γίνει στο Επιχειρησιακό  Σχέδιο σύμφωνα με το οποίο κρίνεται αναγκαία η δημιουργία τουλάχιστον δύο (2) ακόμη Παιδικών Σταθμών στο Δήμο μας.

6.       Δεν υπάρχει κανένας ιδιότυπος αποκλεισμός για τους ανέργους αλλά σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Κ.Υ.Α. 16065/2002 προτεραιότητα εγγραφής έχουν τα νήπια και βρέφη των εργαζομένων μητέρων. Παρόλα αυτά ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. την σχολική περίοδο 2012-2013 λειτούργησε ειδικό τμήμα για άνεργες μητέρες στον Ά Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Χολαργού και εφόσον είναι δυνατόν θα το ξαναλειτουργήσει.

7.       Η χρήση του άρθρου 12 του Ν. 4019/2011 δεν είναι εφικτή από τον Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., διότι δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. στη σύσταση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων  σχετικά με τις προσλήψεις προσωπικού σας ενημερώνουμε ότι το Προσωπικό των Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143/τ Α’ /28-06-2007) και στο άρθρο 205 προβλέπεται ο τρόπος και η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ο οποίος γίνεται με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 άρθρο 21 και για κατεπείγουσες ανάγκες άρθρο 206.

      Λόγω της απαγόρευσης των προσλήψεων του Ν. 4093/2012 και της αναστολής των                προσλήψεων του Ν. 3833/2010, εγκαίρως η Διοίκηση του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. με την με Α.Π. 1024/4-06-2013 ανακοίνωσή της ζήτησε την μετάταξη δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων από άλλους φορείς του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων που καταργούνται. Επίσης με την υπ’ αρ. 393/13-03-2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ζήτησε την πρόσληψη επιπλέον είκοσι (20) ατόμων για τα προνήπια που θα φιλοξενηθούν από το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

8.       Σχετικά με τη προκήρυξη «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής» που προκήρυξε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. εγκαίρως το Δ.Σ. του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. με την υπ’ αρ. 82/2013 ομόφωνη απόφασή του, αποφάσισε να συμμετέχει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης εντάσσοντας 4 δομές για την σχολική περίοδο 2013-2014 με συνολικό αριθμό εκατό (100) νηπίων, δηλαδή αυξάνοντας κατά 40 νήπια, αύξηση 66%, τον περσινό αριθμό. Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο οι μητέρες που έχουν οικογενειακό εισόδημα βάση των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν (από 1/1/2011 έως 31/12/2011) το οποίο δεν υπερβαίνει τις 30.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 35.000€ για 3 ή 4 παιδιά και 40.000€ για 5 παιδιά και άνω. Σύμφωνα με τα στοιχεία μας το 35% των γονέων έχει μεγαλύτερο οικογενειακό εισόδημα από 30.000€, δηλαδή δεν θα ήταν δυνατή η συμμετοχή τους στη δράση με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν η φιλοξενία των παιδιών τους στους Σταθμούς. Ακόμα στη δράση μπορούν να συμμετέχουν και μη δημότες, μη κάτοικοι με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται ότι οι θέσεις θα καλυφτούν από γονείς του Δήμου μας. Η Δράση εξαιρεί όλους τους τακτικούς και αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και όλους τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε ν’ αναφέρουμε το γεγονός ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται από όλους τους εργαζομένους στο Νομικό Πρόσωπο συνεχίζονται με το ίδιο φιλότιμο και την ίδια ένταση παρά τις μεγάλες περικοπές που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλο το προσωπικό για τις προσπάθειες και την συμβολή του. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α

Ηλίας  Αποστολόπουλος


    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου