Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

ΟΛΑ ΣΤΗ ΦΟΡΑ! Ο,ΤΙ ΕΠΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ! ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

Τα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου από την κρίσιμη συνεδρίαση για τα αποθεματικά του Δήμου τα οποία ζήτησε-απαίτησε η κυβέρνηση Τσίπρα, είναι ενώπιόν σας. Για να ξέρετε ό,τι είπε και αποφάσισε κάθε σύμβουλος...

ΘΕΜΑ 1ο
Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσήλθε ο κ. Τούτουζας, η κ. Ρουφογάλη και ο κ. Κεχρής. Θα
δώσω στον κ. Τούτουζα να μας διαβάσει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ημερομηνία και τέτοια Δημήτρη και νούμερο αν έχει μέσα στις
Πράξεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ ησυχία, για να ακούσουμε την Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Είναι "Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αριθμός Φύλλου 41, 20
Απριλίου του 2015.
-Άρθρο 1ο. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από
το ισχύον Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που τηρείται με ευθύνη της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β'
Βαθμού υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να
μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων στους λογαριασμούς
ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά παρέκκλισης
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, ή διαδικασίας.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την
κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και
τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω φορείς στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων. Εξαιρούνται επίσης οι δημόσιες επιχειρήσεις κατά
την έννοια της παραγράφου 5, οι δημόσιοι οργανισμοί κατά την έννοια της
παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005, καθώς και οι φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, οι οποίοι δύνανται να μεταφέρουν τα ως άνω αναφερόμενα κεφάλαια
στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον ίδιο σκοπό. Επί των κεφαλαίων που είναι
κατατεθειμένα ή θα κατατεθούν στους ανώτερους λογαριασμούς της Τράπεζας
της Ελλάδος, εφαρμόζονται οι διατάξεις στις περιπτώσεις Ζ' της παραγράφου 11
του άρθρου 15 του Ν. 2469/1997, όπως ισχύουν".

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Τούτουζα. Να περάσουμε στην ανακοίνωση του Συλλόγου των Εργαζομένων. Παρακαλώ κ. Τούτουζα.

ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: "Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Παπάγου –Χολαργού, 24-04-2015.

Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε να διαβαστεί το συνημμένο ψήφισμα του Συλλόγου μας στην έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου -Χολαργού για το θέμα της μεταφοράς των αποθεματικών του Δήμου.

Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Παπάγου -Χολαργού. Ψήφισμα.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Παπάγου -Χολαργού σε έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε να εκφράσει την άποψή του με το παρόν ψήφισμα, σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει για τη μεταφορά των αποθεματικών του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στα πλαίσια αυτά δηλώνουμε ότι:
1. Διαφωνούμε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και με τη διαδικασία
που ακολουθήθηκε, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση και ενημέρωση
της Κυβερνήσεως με τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς.
2. Κρίνουμε ότι οι Κυβερνήσεις των πέντε τελευταίων ετών μας έφεραν σε αυτή
την κατάσταση και ήταν αυτές που είχαν περάσει νομοσχέδια για μειώσεις
μισθών και συντάξεων, απολύσεις, διάλυση εργασιακών σχέσεων, διάλυση
ασφαλιστικών δικαιωμάτων και ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας με
πολυάριθμες πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.
3. Στη σημερινή πραγματικότητα υποστηρίζουμε την αντίσταση που προβάλει η
Κυβέρνηση στις περαιτέρω μειώσεις μισθών και συντάξεων, στις ομαδικές
απολύσεις και στο ασφαλιστικό. Είμαστε σύμφωνοι στο να στηρίξουμε
οικονομικά και πολιτικά ότι γίνεται σε αυτή την κατεύθυνση.
4. Επιπλέον κρίνουμε, ότι η Κυβέρνηση πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα διαθέσει
αυτά τα αποθεματικά για αποπληρωμή δόσεων του χρέους. Σε αυτή τη βάση
ζητάμε από την Ελληνική Κυβέρνηση να σταθεί αμετακίνητη στις θέσεις στήριξης
των εργαζομένων και οποιαδήποτε Κίνηση που αφορά το δημόσιο χρήμα, να
γίνει για την εξασφάλιση των Ελλήνων πολιτών και της χώρας μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων".

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ τον κ. Τούτουζα. Οι συνάδελφοι κ.κ. Κουγιουμτζόπουλος και Στάππας έχουν αποστείλει επιστολή. Παρακαλώ τον κ. Τούτουζα να την αναγνώσει.

ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: "Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, σε απάντηση της προσκλήσεως εκτάκτου
Δημοτικού Συμβουλίου που μας αποστείλατε για σήμερα 24-04-2015, με θέμα
"Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών
διαθέσιμων του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος, θα θέλαμε να σας
επισημάνουμε τα εξής.

Όπως γνωρίζετε, η "Συνεργασία για τις οκτώ προτάσεις για το Δήμο Παπάγου -Χολαργού", είναι μία Προγραμματική Παράταξη. Συγκροτήθηκε από μία σύγκλιση πολιτών γύρω από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα προτάσεων προς την τοπική μας κοινωνία και δεν δημιουργήθηκε ούτε από καμία προσωπική φιλοδοξία ενός ανθρώπου, ούτε με καμία εντολή Κόμματος για να εκπροσωπηθεί στις Δημοτικές Εκλογές στο Δήμο μας.

Ως εκ τούτου, οι τοποθετήσεις μας και οι θέσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο εκπορεύονται αποκλειστικά και μόνο από το πρόγραμμά μας και την εντολή που έχουμε πάρει από τους συμπολίτες μας, που μας ψήφισαν, η οποία είναι συγκεκριμένη. Η σημερινή σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει μια
έντονη οσμή κομματικής αντιπαράθεσης.

Εκείνοι που δέχθηκαν εδώ και πέντε χρόνια σιωπηρά και αδιαμαρτύρητα τρείς Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, με τις οποίες η Τοπική Αυτοδιοίκηση
έχασε 3 δισεκατομμύρια ευρώ, τώρα έρχονται να καταδικάσουν τις Πράξεις
Νομοθετικού Περιεχομένου και να προτείνουνε το κλείσιμο των Δήμων. Οι ίδιοι
που σε κάθε διαμαρτυρία επικαλούνται τη νομιμότητα ως απόλυτη υποχρέωση
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τώρα έρχονται να μας προτείνουνε ανυπακοή και
παραβιάζοντας τους νόμους του Κράτους και το Σύνταγμα, να μη μεταβιβάσουμε
σύμφωνα με το νόμο τα διαθέσιμα του Δήμου μας στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Στον αντίποδα οι άλλοι, που κατήγγειλαν μέχρι τις 25 Ιανουαρίου τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, χαρακτηρίζοντάς τες ως Πραξικόπημα, έρχονται να μας παρουσιάσουν τώρα ως αναγκαίο κακό. Αυτοί που ζήταγαν συνεχώς το οριστικό κλείσιμο των Δήμων, για να προστατευτεί το Αυτοδιοίκητο, προκειμένου να μη δώσουν οι Δήμοι ούτε ευρώ για την εθνική προσπάθεια, τώρα μας δείχνουν ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να βάλει πλάτη στην εθνική διαπραγμάτευση.

Για να μην τρελαθούμε τελείως και να προστατεύσουμε τη δημοτική μας ισορροπία, σας ενημερώνουμε ότι δεν θα παραστούμε στο συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο, αν και έχουμε ολοκληρωμένη και σαφή άποψη επί του θέματος, αλλά εντελώς προσωπική ο καθένας μας και δεν επιθυμούμε σε καμία περίπτωση να εμπλακούμε σε ιστορίες κομματικής ελληνικής σχιζοφρένειας.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ"

Χάρης Κουγιουμτζόπουλος, Νίκος Στάππας".

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Τούτουζα. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Με την Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου φαίνεται ότι εγκαινιάζεται μία νέα σχέση μεταξύ Κεντρικής
Εξουσίας και Δήμων.

Είμαι από αυτούς που έχοντας την εμπειρία της αγοράς, λειτουργώντας για πολλά χρόνια μία δική μου επιχείρηση, που βλέπουν πάντα το δάσος και όχι το δέντρο. Γνωρίζω λοιπόν από όλες τις απόψεις την κατάσταση της οικονομίας. Είμαι από αυτούς που συναισθάνονται την εθνική κρίσιμη στιγμή στην οποία βρισκόμαστε και δεν θα μπω στη λογική των άναρθρων κραυγών και των ακραίων αντιδράσεων, μένοντας πιστός στις θέσεις και τις αρχές μου.

Είμαι σίγουρος ότι αν αυτό που σήμερα συζητάμε, συνέβαινε το προηγούμενο φθινόπωρο επί παραδείγματι, νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε καν να συγκαλέσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί θα ήμασταν ήδη υπό κατάληψη. Από εμένα και την Παράταξή μας θα ακούσετε μόνο την αλήθεια και την πραγματικότητα, πέρα από κομματικά κελεύσματα και μικροπολιτικά συμφέροντα.

Έχουμε εκλεγεί στη Διοίκηση του Δήμου για να υπηρετήσουμε την πόλη και τους δημότες μας. Αυτή είναι η εντολή που μας δεσμεύει και αυτό θα πράξουμε με όποιο κόστος. Η συγκεκριμένη απόφαση πάνω από όλα τείνει να καταργήσει την αυτοτέλεια, την αυτονομία και το αυτοδιοίκητο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αιφνιδιαστικά λοιπόν και χωρίς καμία ενημέρωση η Κυβέρνηση αποφάσισε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου τη δέσμευση των διαθεσίμων του Δήμου μας.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί περικοπές των πόρων της, που ξεπερνούν το 65%. Έχει υποστεί απολύσεις εργαζομένων, μεταφορές αρμοδιοτήτων. Στην περίπτωση δε του Δήμου μας ζητάνε χρήματα, που διαχρονικά οι Διοικήσεις και τα Δημοτικά Συμβούλια έχουν διαχειριστεί με σύνεση, ώστε να δημιουργηθεί αυτό το αποθεματικό. Ζητάνε και τα χρήματα που η δική μας η Διοίκηση κατάφερε να συγκεντρώσει στο διάστημα που διοικούμε, ιδιαίτερα δε το προηγούμενο φθινόπωρο, μετά από μία συντονισμένη προσπάθεια της Οικονομικής μας Υπηρεσίας, σε μία περίοδο μάλιστα που κυριαρχούσε η λογική του Κινήματος "ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ".

Στο σημείο αυτό θα αναφέρω ότι μόλις αναλάβαμε το Δήμο, τα ταμειακά διαθέσιμα ήτανε 3.514.879,67 ευρώ και σήμερα σύμφωνα με το χαρτί που έχω από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, είναι κάτι λιγότερο από 5.000.000, 4.906.128,50 ευρώ. Ζητά δε η Κυβέρνηση τα χρήματα, ώστε να τα δεσμεύσει τουλάχιστον έως τα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού στη Συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, χωρίς όμως να μας επιτρέπει να κρατήσουμε τα απαραίτητα για τα λειτουργικά μας έξοδα ως αυτή την ημερομηνία, αλλά μόνο για τις επόμενες δεκαπέντε ημέρες, δίνοντάς μας δηλαδή το περιθώριο να εξασφαλίσουμε τη μισθοδοσία μόνο της ερχόμενης Δευτέρας ουσιαστικά.

Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε οι περισσότεροι τη θέση και την απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, τις αιτιάσεις περί της συνταγματικότητας ή μη της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και την πρόθεσή της να την
καταγγείλει στο ΣΤΕ, προσδοκώντας την ανακοπή της.

Είμαι επίσης σίγουρος, ότι γνωρίζετε και την αντίδραση της ΠΟΕ-ΟΤΑ, η οποία με δήλωση του Προέδρου της καλεί Αιρετούς και εργαζόμενους να κλείσουν τους Δήμους. Όπως είπα και πριν, εμείς πρέπει να λειτουργήσουμε με βάση την πραγματικότητα και όχι με γνώμονα το λαϊκισμό και την μικροπολιτική. Η θέση μου είναι ότι τα προβλήματα αντιμετωπίζονται με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα.

Έχω την αίσθηση ότι η Κυβέρνηση χάνει όσο περνάει ο χρόνος τους συμμάχους της τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Για ν' αντιμετωπιστεί η κατάσταση απαιτείται υπευθυνότητα, σύνεση, αλλά πάνω από όλα σχέδιο. Προσωπικά πιστεύω ότι αν η Κυβέρνηση δεν μας πει την αλήθεια σε εμάς και τον ελληνικό λαό, δεν μπορεί να δημιουργήσει το αρραγές εθνικό μέτωπο που απαιτείται. Δεν μπορούμε να λέμε ότι τα διαθέσιμα είναι εξασφαλισμένα, όταν την ίδια στιγμή παραδεχόμαστε ότι μας λείπουν τα χρήματα για να ανταποκριθούμε στη μισθοδοσία και στις συντάξεις του Απριλίου.

Επιπλέον, όσον αφορά στην Αυτοδιοίκηση, η Κυβέρνηση διοχετεύει διαρκώς αντικρουόμενα μηνύματα. Από τη μία ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε τους Σχολικούς Φύλακες, τους Δημοτικούς Αστυνομικούς και τους επιτυχόντες των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ τα προηγούμενα χρόνια, μας ζητάνε τις ανάγκες για
πρόσληψη επιπλέον προσωπικού και απ' την άλλη ουσιαστικά ο Δήμος δεν θα
έχει διαθέσιμα χρήματα να καλύψει τη μισθοδοσία των υπηρετούντων υπαλλήλων, όχι και αυτών που θα έρθουνε.

Μιλάει ο Υπουργός Εσωτερικών για ένα νέο πλαίσιο της Ανεξάρτητης
Αυτοδιοίκησης και την ίδια στιγμή εκδίδει Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,
που ουσιαστικά καταλύει το ρόλο των Αιρετών. Μιλάμε για κατάργηση του
Παρατηρητηρίου των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και ουσιαστικά καταργούμε
τους ίδιους τους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ, τη στιγμή που μας παίρνουν τα
διαθέσιμά μας.

Δεν μπορώ ειλικρινά να αντιληφθώ με ποιο σκεπτικό η Κυβέρνηση αφήνει
εκτός τα Ασφαλιστικά Ταμεία, για παράδειγμα. Η ακόμα, γιατί δίνει τη
δυνατότητα στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου να αποφασίζουν τα
Συλλογικά τους Όργανα, ενώ τα Δημοτικά Συμβούλια δεν έχουνε καν αυτή τη
δυνατότητα. Γιατί δεν μπορούμε εμείς μόνοι μας να αποφασίσουμε, αν θα
δώσουμε και πόσα χρήματα θα δώσουμε.

Θεωρώ λοιπόν την ενέργεια της Κυβέρνησης ανεδαφική και κατά τη γνώμη μου ανειλικρινή. Ως Δήμαρχος είμαι διατεθειμένος να συζητήσω οποιαδήποτε διευκόλυνση. Είμαι διατεθειμένος να συστρατευτώ, με βάση όμως ένα σχέδιο, το οποίο θα καταλήγει κάπου και θα έχει μία προοπτική. Η ενέργεια της Κυβέρνησης είναι το λιγότερο ατυχής. Δεν αντιμετωπίζει ένα εθνικό θέμα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και με δηλώσεις στα Κανάλια. Λείπει ο θεσμικός διάλογος, ο εθνικός διάλογος και η θέληση για συναίνεση και για αρραγές εθνικό μέτωπο.

Ο Δήμος μας, οι δημότες μας δεν θα επιτρέψουν να στερηθούν αυτά, για τα οποία έχουν ήδη καταβάλει. Δεν θα επιτρέψουν την παύση λειτουργίας των κοινωνικών δομών, όπως οι Βρεφονηπιακοί και οι Παιδικοί Σταθμοί, το ΚΑΠΗ, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, τα Δημοτικά Πολυϊατρεία. Δεν θα διακινδυνεύσουν την υγεία των πολιτών, αφήνοντας αμάζευτα τα σκουπίδια.

Με κάθε τρόπο θα περιφρουρήσω την ομαλή εξέλιξη των έργων που έχουν ήδη προγραμματιστεί και θα φροντίσω στο μέτρο του δυνατού με συνετή διαχείριση, να μην ανατραπεί ο προγραμματισμός και ο προϋπολογισμός του Δήμου μας. Ως εκ τούτου αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, προτείνω την καταδίκη της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ως πολιτικής πράξης, που καταλύει το Δημοτικό Συμβούλιο και κατά συνέπεια τη λαϊκή βούληση. Την καταδίκη Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου ως προς το περιεχόμενό της, καθώς δεν εντάσσεται
σε ένα συνολικό εθνικό σχέδιο και δεν διασφαλίζει τα χρήματα των δημοτών μας
και των εργαζομένων του Δήμου μας. Την έναρξη ενός ειλικρινούς εθνικού
διαλόγου στα θεσμικά Όργανα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την έντονη αντίθεσή του και τη διαμαρτυρία του για την μεθόδευση αυτή, η οποία όχι μόνο αγγίζει, αλλά ξεπερνάει τα όρια της συνταγματικής νομιμότητας με καταστρατήγηση της συνταγματικής κατοχυρωμένης (Άρθρο 102 του Συντάγματος) αυτοδιοικητικής υπόστασης των ΟΤΑ. Το Δημοτικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του, προκειμένου να προστατευτούν τα χρήματα των πολιτών μας".

Αυτές είναι οι πέντε προτάσεις που έκανα κ. Πρόεδρε. Βεβαίως νομίζω ότι θα ακούσουμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους και μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα ψήφισμα. Αλλά προς το παρόν η δική μου πρόταση είναι αυτά τα πέντε σημεία, τα οποία ανέφερα στο τέλος και θα τα επαναλάβω βεβαίως μετά το τέλος της κουβέντας.
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε Δήμαρχε.

Προσήλθε η κ. Παρίση και η κ. Βεντουζά.

Λοιπόν, να ανοίξουμε ένα κατάλογο για τις κυρίες και τους κυρίους συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουνε. Παρακαλώ κ. Τούτουζα να ξεκινήσουμε τον κατάλογο. Ποιοι εκ των συναδέλφων θέλουνε να μιλήσουνε. Κοίταξε, θα πάμε στη διαδικασία, επειδή ο Δήμαρχος ανέγνωσε ένα σκελετό του ζητήματος, αλλά κ. Τίγκα μπορείτε να το ενσωματώσετε. Δηλαδή είναι καλό, θα σας δώσω εγώ αρκετό χρόνο, έτσι ώστε να μιλήσετε επί του ψηφίσματος. Κοιτάξτε, ναι, θα μπούμε σε μία διαδικασία, όπου θα έχετε αρκετό χρόνο.

ΤΙΓΚΑΣ: Όχι, όχι, δεν εννοώ. Εγώ όταν λέω ερώτηση, θα έλεγα π.χ. στον κ.
Βαλυράκη, εάν δώσουμε αυτά που ζητάνε, έξω δηλαδή οι μισθοί, έξω τα
λειτουργικά μέχρι τέλος του μηνός, έξω τα ανταποδοτικά που δεν μπαίνουν στο
λογαριασμό, τι τελικά χρήματα δίνουμε. Ένα ερώτημα, για το οποίο προσωπικά
δεν μπορώ να δώσω απάντηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να κάνετε ερωτήσεις;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν μπορεί να μας απαντήσει ο κ. Βαλυράκης σε αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα, θα το ενσωματώσετε. Παρακαλώ να ανοίξουμε
κατάλογο. Ο κ. Τίγκας, ο κ. Κεχρής, ο κ. Ζήκας, ο κ. Ρεμούνδος, ο κ. Νικολάου, η
κ. Πολυκαλά, ο κ. Κουτάκης, ο κ. Αποστολόπουλος, ο κ. Σκουτέρης, ο κ.
Αυγουρόπουλος, ο κ. Τούτουζας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είστε από το Σύλλογο Γυναικών; Θα σας δώσουμε το λόγο μετά
τους Δημοτικούς Συμβούλους άμα θέλετε να κάτσετε. Εκτός αν δεν προλαβαίνετε. Δεν προλαβαίνετε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, μείνετε ένα λεπτάκι, για να αναγνώσετε την επιστολή
σας. Παρακαλώ επειδή οι κυρίες θα πρέπει από το Σύλλογο των Γυναικών
Χολαργού -Παπάγου να φύγουν, παρακαλώ μία εκ των κυριών. Είστε η κυρία; Η
κ. Τζιατζή. Πείτε το όνομά σας στο μικρόφωνο και αναγνώστε την επιστολή σας.

ΤΖΙΑΤΖΗ (ΕΚΠΡ. ΦΟΡΕΑ): Γεια σας. Η Βάνα η Τζιατζή είμαι, Αντιπρόεδρος του
Συλλόγου Γυναικών Χολαργού -Παπάγου. Καταθέσαμε ήδη το υπόμνημα στα
πρακτικά σας. Ουσιαστικά σήμερα συμμετέχουμε και σε ένα συλλαλητήριο που
γίνεται στην Αθήνα και αφορά τη μη παράδοση των αποθεματικών όλων των
φορέων που έχουν σχέση με τις ανάγκες υποτίθεται των δανειστών.

Διαφωνούμε βαθύτατα με τη συγκυβέρνηση, που με Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου που πριν, όταν την έκανε ο κ. Σαμαράς την έλεγαν αντισυνταγματική, που σήμερα υποχρεώνει φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Διοίκησης να καταθέσουν τα ταμειακά τους υπόλοιπα στην Τράπεζα της Ελλάδας, για να καλυφθούν οι δόσεις προς τους δανειστές. Βάζουν χέρι ουσιαστικά στα λιγοστά των Σχολικών Επιτροπών, των ΑΕΙ -ΤΕΙ, του πρώην ΟΣΚ και των Βρεφονηπιακών Σταθμών, των Οργανισμών Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.α., βάζοντας σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια τη λειτουργία της καθημερινότητας κάθε γειτονιάς. Αφήνουν στους Δήμους διαθέσιμα για δεκαπέντε μέρες και βλέπουμε.

Όλα ουσιαστικά για τους δανειστές και τους θεσμούς, για την τρόικα. Απ' τη μια αποφασίζουν εξοπλιστικά προγράμματα 500.000.000 ευρώ, νέες φοροαπαλλαγές και σβήσιμο προστίμων στο μεγάλο κεφάλαιο και απ' την άλλη επικαλούνται άδεια ταμεία, για ν' αρπάξουν τα ψίχουλα των καθημερινών μας αναγκών. Δεν δίνουν δεκάρα για τις ανάγκες μας. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του ΟΑΕΔ, που ενώ τόσα χρόνια δεν είχε για να δώσει επίδομα σε όλους τους ανέργους, τώρα σε μία μέρα βρήκε επιπλέον 50.000.000 ευρώ, πέρα από τα 120.000.000 που έδωσε πριν τρείς εβδομάδες, για να επιτελέσει το πατριωτικό του καθήκον.

Είναι τεράστιες οι ευθύνες και των συνδικαλιστικών δυνάμεων, που βάζουν πλάτη γι' αυτή τη ληστεία και πρέπει να καταδικαστούν. Δεν μπορούν να εκπροσωπούν τους εργαζόμενους. Οι διαπραγματεύσεις της Κυβέρνησης δεν αφορούν τη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων. Τα δάνεια και το χρέος δεν είναι του λαού. Μας καλούν να δεχθούμε να ζούμε στη φτώχεια και την εξαθλίωση, για να συνεχιστεί η κερδοφορία των Τραπεζιτών και των μονοπωλιακών ομίλων. Δεν θα υποταχτούμε.

Αρκετά ματώσαμε για την πλουτοκρατία και για τα κέρδη της. Να απορρίψουμε τους εκβιασμούς και τις απειλές. Κάτω τα χέρια από τα χρήματα των εργαζομένων. Προτείνουμε να μην προχωρήσει καμία δέσμευση διαθέσιμων και αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων, του ΟΑΕΔ, των ΟΤΑ και των άλλων δημόσιων φορέων.

Απαιτούμε από το Δήμο Παπάγου -Χολαργού να μην καταθέσει ούτε ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδας. Να συμπορευτεί στη γενικότερη διεκδίκηση να επιστραφούν και όσα έχουν ήδη δεσμευτεί και να αποκατασταθούν οι απώλειες που υπέστησαν τα τελευταία χρόνια, όπως στην περίπτωση του P.S.I. Να σταματήσουμε την εφαρμογή της απόφασης στην Πράξη.
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Τζιατζή. Το λόγο έχει ο κ. Τίγκας.

ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα τοποθετηθώ κατευθείαν, διότι πράγματι δεν έχει
νόημα, εφόσον είναι μεγάλα τα μεγέθη που λέει και ο Δήμαρχος.

Κυρίες και κύριοι, η Αυτοδιοίκηση όπως και στο παρελθόν έχει δείξει ότι είναι πρόθυμη να συμβάλει στις εκρηκτικές ανάγκες της πατρίδας μας και της
κοινωνίας, το ίδιο είναι διατεθειμένη να κάνει και τώρα, όχι όμως χωρίς
προϋποθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι διατεθειμένη να
βοηθήσει την εκάστοτε Κυβέρνηση, άρα και την παρούσα, προκειμένου να
αντιμετωπίσει τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που πλήττει τη χώρα μας και
να στηρίξει κάθε εθνική προσπάθεια, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα προηγηθεί διάλογος και διαβούλευση.

Επομένως, βασική προϋπόθεση για μία επιτυχημένη συνεργασία είναι να υπάρξει ο απαραίτητος σεβασμός μεταξύ της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς όμως, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου είναι μία Πράξη που αντίκειται στο άρθρο 102, παρ. 5 του Συντάγματος, που προβλέπει και διασφαλίζει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων.

Η αιφνιδιαστική όμως απόφαση της Κυβέρνησης να προωθήσει με Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου την υποχρέωση των Δήμων να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουνε τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, ή διαδικασίας, απαξιώνει προφανέστατα την Αυτοδιοίκηση και αποτελεί συνταγματικό και οικονομικό πλήγμα κατά αυτής.

Η ενέργεια αυτή μόνο ως κίνηση πανικού της Κυβέρνησης μπορεί να χαρακτηριστεί για την αντιμετώπιση του αδιέξοδου, στο οποίο βρίσκεται. Η πράξη αυτή θίγει την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ και είναι προδήλως αντισυνταγματική και παράνομη, δεδομένης και της αναδρομικότητάς της. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εξέδωσε, δεν είναι πράξη πατριωτικής ευθύνης, όπως χαρακτηρίστηκε από ορισμένους.

Θα έλεγα ότι πράξη πατριωτικής ευθύνης είναι η Κυβέρνηση να μας εξηγήσει τι σχέδιο έχει μετά το χέρι που έβαλε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Δήμων και των Περιφερειών και εάν δεν βρεθεί λύση με τους εταίρους και δανειστές τι θα κάνει; Όσο επεκτείνεται και παρατείνεται η αβεβαιότητα, η οικονομία και η κοινωνία μας απειλούνται με αργό θάνατο. Για το λόγο αυτό η επίκληση των τεράστιων δημοσιονομικών προβλημάτων και της έλλειψης ρευστότητας που αντιμετωπίζει το Δημόσιο, δεν μπορούν να αποτελέσουν για την περίπτωσή μας επαρκείς δικαιολογίες, για να δεσμεύονται τα ταμειακά διαθέσιμα που διατηρούμε.

Αντίθετα, λειτουργεί ως επιβεβαίωση της ανικανότητας των Κυβερνητικών
-Οικονομικών Επιτελείων των τελευταίων ετών, να βρουν βιώσιμη λύση στο
πρόβλημα. Η Κυβέρνηση οφείλει να γνωρίζει, ότι η Αυτοδιοίκηση όλα τα
προηγούμενα χρόνια συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη του τεθέντος μεγάλου
εθνικού στόχου για τη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος. Κατά την άποψή
μας η δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων είναι μία κίνηση αποσπασματικού
χαρακτήρα, που δεν λύνει με μόνιμο τρόπο και μακροπρόθεσμα τις αιτίες που
μας οδήγησαν στη σημερινή κρίση ρευστότητας.

Είναι μια λανθασμένη πολιτική απόφαση, που αποδεικνύει ότι οι μέχρι σήμερα επιλογές των Οικονομικών Επιτελείων των τελευταίων ετών, δημιούργησαν αδιέξοδα που δύσκολα θα ξεπεραστούν και τις συνέπειες των οποίων θα πληρώσουμε ακριβά όλοι μας. Από τη σκληρή διαπραγμάτευση με τους δανειστές, μέχρι τη δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων, η απόσταση είναι τεράστια.

Τέλος, σε αυτές τις κρίσιμες για τον τόπο και την κοινωνία μας στιγμές, τα
μισόλογα και οι δικαιολογίες είναι καιρός να σταματήσουν. Όπως και να το δει
κανείς, πρόκειται ουσιαστικά για εσωτερικό αναγκαστικό δανεισμό και δέσμευση
των αποθεματικών με πραξικοπηματικό τρόπο από τους ΟΤΑ και τις Δημόσιες
Υπηρεσίες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το χρέος και οι δανειστές.

Θέλουμε να καταγγείλουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις
αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις, με τις οποίες χωρίς καμία ειδοποίηση, καμία
ενημέρωση, καμία διαβούλευση, παρά με μία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
που μέχρι χθες καταδικάζαμε, καταργείται στην ουσία το αυτοδιοίκητο των ΟΤΑ.
Την ίδια στιγμή που οι Ευρωπαίοι Αξιωματούχοι δηλώνουν πως η κεντρική
διαχείριση των χρημάτων ήταν και είναι πάγιο αίτημα των θεσμών, ζητάμε την
άμεση απόσυρση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου που ως διαδικασία ξόρκιζαν όλες οι πολιτικές
δυνάμεις κατά περίπτωση και σε διαφορετικούς βέβαια χρόνους.

Η σημερινή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχει σκοπό να
αναζητήσουμε τρόπους επίλυσης της δυσκολίας που αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση.
Θέλουμε να αναδείξουμε και να καταγγείλουμε μέσω του ψηφίσματος που θα
εκδώσουμε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου τόσο ως πολιτική πράξη, όσο
και ως προς το περιεχόμενό της.

Καταδικάζουμε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη δέσμευση των ταμειακά διαθέσιμων και ζητάμε διάλογο με την Κυβέρνηση, προκειμένου να αποσυρθεί ή τροποποιηθεί ανάλογα, εξαιρώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δηλώνουμε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε κάθε πολιτική και νομική δυνατότητα. Καλούμε τη Δημοτική Αρχή και όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις του Δήμου μας να συναινέσουν, όπως μέχρι τη σύγκλιση του Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ της 7ης Μαΐου, οπότε θα ληφθεί οριστική απόφαση να μην εφαρμόσουμε όσα προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Τέλος, καλούμε τη Δημοτική Αρχή και όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις του Δήμου μας, να αναλάβουμε όλοι μαζί εκστρατεία, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσον, προκειμένου να ενημερωθούν οι δημότες με υπεύθυνο και έγκαιρο τρόπο για τις δραματικές επιπτώσεις που θα έχει και στην τοπική οικονομία και σε κάθε επαγγελματία η εφαρμογή αυτής της πρωτοφανούς κυβερνητικής απόφασης.
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Τίγκα. Παρακαλώ τον κ. Ζήκα.

ΖΗΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα καταρχήν δύο ερωτήσεις. Όχι, γιατί είναι
σημαντικό για την τοποθέτησή μου στη συνέχεια.

Η πρώτη ερώτηση είναι, υπήρξαν συναντήσεις του αρμόδιου Υπουργού με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και τους εκπροσώπους Τοπικής Αυτοδιοίκησης πριν τις 20 του μήνα, που ενημερώθηκαν για την επικείμενη Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου; Μία ερώτηση είναι αυτή.

Η δεύτερη ερώτηση, τα ταμειακά διαθέσιμα αυτή τη στιγμή του Δήμου μας, που είναι σε Τράπεζες, με τι επιτόκιο είναι κατατεθειμένα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ Δήμαρχε, απαντήστε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απ' όσο γνωρίζω κ. Ζήκα, ο αρμόδιος Υπουργός, ο Αναπληρωτής
κ. Μάρδας, εμφανίστηκε στο Συμβούλιο της ΚΕΔΕ πρώτη φορά, αφού είχε
ψηφιστεί η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Δηλαδή, ήμουνα κι εγώ παρών
εκεί. Ήταν την Τρίτη, 21 Απριλίου κιόλας, γιατί πολλοί αναφερθήκανε ότι είναι
σημαδιακή και συμβολική ημέρα που γίνεται, αυτό το οποίο έγινε.

Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια πιο πριν συνάντηση. Αλλά όλοι εκεί που τοποθετήθηκαν, είπανε ότι αν είναι δυνατόν να μας το φέρνετε προ τετελεσμένων γεγονότων στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, χωρίς να 'χετε καν συζητήσει μαζί μας. Οπότε, στην πρώτη ερώτηση που κάνατε, νομίζω ότι απάντησα. Για τη δεύτερη ερώτηση, αν δεν κάνω λάθος, είναι 2% το επιτόκιο το οποίο έχουμε.
Ελεύθερα χρήματα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζήκα, προχωρήστε στην ομιλία σας. Παρακαλώ κ. Ζήκα,
ξεκινήστε.

ΖΗΚΑΣ: Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι χαίρομαι γιατί υπάρχει αυτή η ορμητική
εισβολή της πολιτικής πλέον στην καθημερινότητα όλων των πολιτών και στο
Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί υπήρχε επί χρόνια μία μεθοδική προσπάθεια αποκλεισμού της πολιτικής και χαίρομαι επίσης, γιατί όλοι αυτοί που εξόρκιζαν τις κινητοποιήσεις, αυτή τη στιγμή πρωτοστατούν σε κινητοποιήσεις και χαίρομαι γιατί έτσι διαπαιδαγωγούν πραγματικά τους πολίτες στο να είναι ενεργοί και όχι να είναι στον καναπέ τους.

Όλα αυτά είναι διαδικασίες, οι οποίες επισυμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία και θα φανούν τα αποτελέσματα στην πορεία. Σε αυτή ακριβώς την εξέλιξη των πραγμάτων είναι αναμενόμενο λοιπόν να υπάρχουν και συγκεχυμένες καταστάσεις και τοποθετήσεις, οι οποίες είναι και αντιφατικές. Θα ξεκαθαρίσουν όμως τα πράγματα στην πορεία των πραγμάτων, γιατί ακριβώς μέσα από αυτή την τεράστια σύγκρουση συμφερόντων που επισυμβαίνει όχι μόνο σε επίπεδο της δικιάς μας χώρας, αλλά και σε επίπεδο ευρωπαϊκό, αλλά ακόμα περισσότερο και παγκόσμιο, θα ξεκαθαρίσουν πάρα πολλά πράγματα και θα πάρουν θέση όλοι, γιατί πραγματικά οι καινούριες συνθήκες το απαιτούν και θα 'λεγα το επιβάλλουν.

Ποια είναι λοιπόν η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια; Υπήρχε μία πορεία από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις μνημονιακών μέτρων, που ουσιαστικά και το 'χουμε πει τόσες φορές και σε αυτή την αίθουσα, εγώ τουλάχιστον, καταλύσανε την αυτονομία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε την οικονομική με την περικοπή 65% των πόρων, είτε τη διοικητική με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, το Οικονομικό Παρατηρητήριο, με τη μείωση, μάλλον κατάλυση της αρχής της εγγύτητας και τόσα άλλα πράγματα.

Η αυτονομία λοιπόν είναι πετσοκομμένη εδώ και χρόνια, με ανοχή και των
περισσότερων Διοικήσεων των Δήμων και του κ. Πατούλη, ο οποίος πρωτοστατεί
αυτή τη στιγμή. Θα αναφερθώ όμως στη συνέχεια γι' αυτή την περίπτωση. Άρα
λοιπόν, αν μιλάμε για κατάλυση της αυτονομίας, δεν υφίσταται και δεν υφίσταται
και για ένα ακόμα λόγο. Γιατί το συγκεκριμένο μέτρο, η συγκεκριμένη Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου έχει περιορισμένο χρονικό ορίζοντα.

Αν μιλάγαμε για μία μόνιμη κατάσταση, θα μπορούσα να θεωρήσω ότι υπάρχει μία βασιμότητα. Δεν υφίσταται όμως κάτι τέτοιο. Και επίσης, προσωπικά το λέω αυτό τώρα, θεωρώ το ότι θα μπορούσε η Κυβέρνηση αν ήθελε πραγματικά, να βάλει μία τέτοια διαδικασία, όπου τα διαθέσιμα των Δήμων να πηγαίνουν σε μία δημόσια Τράπεζα Αναπτυξιακή και να ενισχύεται αυτή η κατεύθυνση και όχι αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή.

Ας πάμε όμως να δούμε τι γίνεται επί της ουσίας, γιατί η Κυβέρνηση έκανε αυτή την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, γιατί ο Υπουργός ήταν απόλυτα ειλικρινής τόσο στην Οικονομική Επιτροπή της Βουλής, όσο και σήμερα στην Ολομέλεια και είπε πάρα πολύ ξεκάθαρα και μάλιστα κάλεσε και τον κ. Σταϊκούρα να το επιβεβαιώσει. Με βάση την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους είχε διαφανεί ως πρόβλεψη, το ότι στις 24 του μήνα τα ταμειακά διαθέσιμα του Κράτους δεν θα επαρκούσαν, για να καλυφθούν στο τέλος του μήνα οι υποχρεώσεις για μισθούς και συντάξεις. Το είπε ξεκάθαρα και το τεκμηρίωσε και με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Μπροστά λοιπόν σε αυτό τον κίνδυνο τον προβλεπόμενο, προληπτικά η Κυβέρνηση προχώρησε σε αυτή την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, για να αποκλείσει ένα πιθανό κίνδυνο ατυχήματος.
Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου τώρα όμως, είναι ένα ζήτημα να δούμε, γιατί την εξοβελίζουν οι πάντες, αλλά πρέπει να δούμε, την εξοβελίζουμε άπαξ δια παντός σαν νομικό μέσον, ή υπάρχει ένα ζήτημα να αξιολογούμε πότε γίνεται ορθή χρήση και πότε γίνεται κατάχρηση. Γιατί, εγώ λέω το δεύτερο.

Γιατί, υπάρχει στο Σύνταγμα ακριβώς για να καλύπτει τις έκτακτες περιπτώσεις που απαιτείται μία Κυβέρνηση να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον και στη συγκεκριμένη περίπτωση μπροστά στο διαφαινόμενο κίνδυνο, πάρθηκε ακριβώς αυτή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Καμία σχέση με τις πρακτικές τις προηγούμενες και μάλιστα, ένα βασικό στοιχείο είναι ότι αυτή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κατατέθηκε ….

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζήκα, πόσο χρόνο χρειάζεστε;

ΖΗΚΑΣ: Θα μου επιτρέψετε, είναι μοναδικό το θέμα, να 'χουμε χρόνο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυο λεπτά;

ΖΗΚΑΣ: Όχι, περισσότερο. Παρακαλώ την ανοχή. Την άλλη φορά με διακόψατε
για τον προϋπολογισμό, που πάλι έκανα μία εκτενή αναφορά. Λοιπόν, τώρα μου
διακόψατε τον ειρμό μου.

Η πράξη η συγκεκριμένη λοιπόν, ενώ έχει ημερομηνία 20 του μήνα, στις 22 του μήνα ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή της Βουλής για συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν και οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κι άλλοι φορείς, όπως ο Εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Μιχαλόπουλος.

Συζητήθηκε λοιπόν δύο μέρες στην Οικονομική Επιτροπή της Βουλής κι ήρθε σήμερα στην Ολομέλεια. Δηλαδή, δύο μέρες μετά τη δημοσίευσή της ως πράξης, ήρθε στη Βουλή για συζήτηση και την τρίτη μέρα ψηφίζεται. Αν έχετε κάποια άλλη τέτοια περίπτωση από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που ψηφίσαν οι προηγούμενες Κυβερνήσεις, παρακαλώ να μου την προσκομίσετε, για να συνεκτιμήσουμε την κατάσταση.

Αντιθέτως, υπάρχει μια κραυγαλέα περίπτωση, όπως η πράξη κλεισίματος της ΕΡΤ, που δεν ήρθε ποτέ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να επικυρωθεί. Άρα λοιπόν, υπάρχει η ορθή χρήση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που προβλέπει το Σύνταγμα και η κατάχρηση.

Για να δούμε λοιπόν τώρα, ήταν αντισυνταγματική αυτή η πράξη; Εδώ υπάρχει η εκτίμηση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, σας την καταθέτω κιόλας για τα πρακτικά, που δεν βρίσκει το παραμικρό μεμπτό σε αυτή την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Οι προηγούμενες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου είχανε παρατηρήσεις
από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής και μη μου πείτε ότι η Επιστημονική
Επιτροπή της Βουλής έχει συγκροτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το ξέρετε ότι όχι.

Γίνεται όμως ένα τεράστιο παιχνίδι σπέκουλας πάνω σε όλο αυτό το ζήτημα και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, για να καταλάβουν όλοι το πως παίζονται τα παιχνίδια, γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή η Κυβέρνηση διαπραγματεύεται σκληρά, με πρώτο και καλύτερο τον Πρωθυπουργό και αυτό είναι η μεγάλη τους ατυχία, ότι ο πιο σκληρός διαπραγματευτής είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη διαπραγμάτευση και τους χαλάει τη "σούπα".
Το ποια θα 'ναι η έκβαση αυτής της διαπραγμάτευσης, θα φανεί σύντομα.

Ας δούμε λοιπόν τι δυνατότητες υπήρχαν για το Ελληνικό Δημόσιο, για την
Κυβέρνηση, για πηγές χρηματοδότησης. Της κόψαν τη δυνατότητα να πάρει τα
χρήματα, που με βάση ακόμα και τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου έπρεπε να
πάρει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Της κόψαν τη δυνατότητα να δανείζεται με
έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, απαγορεύοντας στις Τράπεζες να
αγοράζουν τέτοια γραμμάτια.

Θα 'πρεπε λοιπόν με κάποιο τρόπο η Κυβέρνηση να βρει πηγή χρηματοδότησης, για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες. Μπροστά λοιπόν στο ενδεχόμενο του να μην πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις στο τέλος του μήνα, φρόντισε με μια τέτοια ενέργεια προληπτική να το διασφαλίσει.

Τι ισχύει αυτή τη στιγμή; Κι όχι τώρα. Γιατί, μέχρι τώρα, όπως είπε ο κ. Μιχαλόπουλος στην Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή της Βουλής, 700 φορείς του Ελληνικού Δημοσίου έχουν ήδη κατατεθειμένα τα διαθέσιμά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος και αυτό ισχύει με αναγκαστικό Νόμο του 1950. Δεν ήταν Κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ τότε.

Η πράξη λοιπόν αναγκαστικού νόμου, το τονίζω, του 1950, η οποία ισχύει μέχρι σήμερα, δεσμεύει ακόμα και τώρα και είναι σε χρήση τα διαθέσιμα των φορέων του Δημοσίου και εδώ είναι η μεγάλη διαφορά και γίνεται η σπέκουλα, σε λογαριασμό που η μοναδική του χρήση είναι τα ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, που πραγματικά εκεί υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη ρευστότητα. Δεν πρόκειται όμως με αυτή τη πράξη για δέσμευση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

Πρόκειται για κατάθεση σε λογαριασμό, ας το πω ισοδύναμου τραπεζικού, που θα χρησιμοποιηθούν από την Κυβέρνηση για ρέπος. Βραχυπρόθεσμο δανεισμό δηλαδή ας το πούμε εβδομάδος, γιατί κάθε ρέπος έχει μία εβδομάδα ισχύ. Δεν έχει παραπάνω, γι' αυτό και υπάρχουν και οι προβλέψεις για την δυνατότητα προειδοποίησης για μεγάλα ποσά, κ.λπ.

Είναι οικονομικά επωφελής αυτή η ρύθμιση για τους Δήμους; Γι' αυτό ρώτησα ποιο είναι το επιτόκιο. Το επιτόκιο που δίνει αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι 2,5% -2,6%, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, είναι πάνω από το επιτόκιο που παίρνουν αυτή τη στιγμή από οποιαδήποτε μορφή, ακόμα και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που δίνει προθεσμιακά 2,1%, είναι πάνω και από αυτή την απόδοση. Άρα, δεν πρόκειται για μία δυσμενή απόδοση.

Ας δούμε όμως και το ζήτημα του κινδύνου, επειδή λέει, το οποίο καλύπτεται με τη ρύθμιση τη συγκεκριμένη, με την ψήφιση του νόμου σήμερα, ότι υπάρχει εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Αλλά ας δούμε, ας πάρουμε το ενδεχόμενο το ότι οι Δήμοι τα έχουν στις Τράπεζες τις ιδιωτικές. Γιατί εκεί είναι ασφαλέστερα από ένα ενδεχόμενο πτώχευσης;

Ως γνωστόν, το Ελληνικό Δημόσιο καλύπτει τις καταθέσεις απ' τις Ελληνικές Τράπεζες μέχρι 100.000 ευρώ. Άρα, οι καταθέσεις πάνω από αυτό το ποσόν που αφορούν βασικά και τις καταθέσεις των Δήμων, δεν έχουν την εγγύηση ούτε στις ιδιωτικές τράπεζες, ούτε καν από το Ελληνικό Δημόσιο. Δεν υφίσταται λοιπόν ούτε εκεί σε περίπτωση πτώχευσης η διασφάλιση που διατείνονται κάποιοι κι εδώ είναι όλο το παιχνίδι που παίζει ο κ. Πατούλης και διάφοροι άλλοι, ακριβώς εμφανιζόμενος ότι είναι διατεθειμένος να στηρίξει την Κυβέρνηση, αλλά δεν λέει κουβέντα για την οικονομική ασφυξία που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Δεν είδα να βγάλει μία ανακοίνωση που να καταγγέλλει τον Ντράγκι, γιατί
απαγορεύει στις ελληνικές Τράπεζες να αγοράζουν ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Και θα συμφωνούσα αν πραγματικά ήταν μία ειλικρινής στάση αυτή, ή τουλάχιστον αν περίμενε να δει δεκαπέντε μέρες ποια θα 'ταν η συμπεριφορά και η πρακτική της Κυβέρνησης, γιατί μέχρι στιγμής επειδή ακριβώς η Κυβέρνηση υπερασπίστηκε και υπερασπίζεται και έχει εξαγγείλει μια σειρά μεταρρυθμίσεις και για το προσωπικό των Δήμων με τις επαναπροσλήψεις, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο Δήμαρχος και για την κατάργηση του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ", που έχει καταλύσει την αυτονομία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μια σειρά άλλα πράγματα, που ακριβώς είναι στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του ρόλου της Αυτοδιοίκησης, της ενίσχυσης της αυτονομίας της.

Θα περίμενα λοιπόν από τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να έχουν την καλή έστω πρόθεση και όχι την καχυποψία αυτή που επιδεικνύουν και η οποία δεν περιορίζεται απλώς στην καχυποψία, γιατί άλλοι έχουν τα κακά προηγούμενα. Άλλοι δεν δίναν τα παρακρατηθέντα τόσων ετών. Να φανεί ποια είναι η πραγματική συμπεριφορά της Κυβέρνησης και της εξέλιξης των πραγμάτων και τότε πραγματικά κι εγώ θα είμαι από αυτούς οι οποίοι θα καταγγείλουν την ασυνέπεια.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, έτσι όπως έχουν οδηγηθεί τα πράγματα μέχρι σήμερα, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο και ειλικρινής ήταν η εξήγηση που έδωσε ο Υπουργός και σήμερα στην Ολομέλεια, για όσους ακούσανε τη συζήτηση στη Βουλή και οι επισημάνσεις οι οποίες υπήρξαν, ή οι ερωτήσεις, ή οι ασάφειες αν θέλετε, οι φόβοι οι οποίοι διατυπώθηκαν από όλη τη συζήτηση και στην Οικονομική Επιτροπή, έχουν απαντηθεί θεωρώ ικανοποιητικά.

Θα περίμενα λοιπόν κι αυτό προτείνω βασικά και στη Δημοτική Αρχή, να μη βιαστεί να πάρει θέση σε ένα ζήτημα, το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα από την άποψη του ποια πραγματικά θα είναι η πορεία και της διαπραγμάτευσης, αλλά και γιατί δεν έχει διαφανεί με κανέναν τρόπο η αναξιοπιστία της Κυβέρνησης, όσον αφορά αυτά τα οποία είχε εξαγγείλει κι έχει δεσμευτεί με αυτή την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και με το νόμο που ψηφίζει σήμερα.

Δεν είναι κάτι το οποίο θα αργήσει να φανεί. Είναι ζήτημα μερικών εβδομάδων για να φανεί ποια είναι η πορεία, συν το ότι είναι ρητά μέσα στο νόμο το ότι οι ανάγκες οι ταμειακές των Δήμων για τις δεκαπέντε μέρες κάθε φορά, ανακυκλούμενες βέβαια, θα καλύπτονται. Δεν υπήρξε καμία δέσμευση των καταθέσεων. Υπήρξε μεταφορά των καταθέσεων από ιδιωτικές τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ζήκα. Παρακαλώ τον κ. Κεχρή.

ΚΕΧΡΗΣ: Εγώ είμαι αντίθετος στη συγκεκριμένη πολιτική που εφαρμόζει η
Κυβέρνηση σε ότι αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση για πολλούς λόγους. Πρώτα
από όλα, είναι μία ενέργεια η οποία καταλύει κάθε έννοια ανεξαρτησίας,
αυτοτέλειας, αυτονομίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι μία πολιτική θα έλεγα
άδικη. Άδικη γιατί επιβραβεύει Δήμους που όλα αυτά τα χρόνια εφαρμόσανε μία
άφρονα πολιτική, που οδηγούσε αυτούς τους Δήμους σε ελλείμματα και χρέη και
αντίθετα, τιμωρεί Δήμους σαν και το δικό μας, που εφάρμοσαν μία αυτοπεριοριστική πολιτική, η οποία δημιουργούσε πλεονάσματα και ταμειακά διαθέσιμα.

Επικαλείται η Κυβέρνηση μία επιχειρηματολογία, που επικαλείται κάθε Κυβέρνηση όταν αναλαμβάνει την εξουσία. Βρισκόμαστε σε μία αδιέξοδη κατάσταση εξαιτίας των προηγούμενων πολιτικών. Θα εφαρμόσουμε μία πολιτική, στην οποία δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, γιατί φταίνε οι προηγούμενοι. Είναι μία επιχειρηματολογία που τη χρησιμοποιεί κάθε Κυβέρνηση, άρα δεν πείθει.

Θα έλεγα, τα ίδια είπε η προηγούμενη Κυβέρνηση, Σαμαράς -Βενιζέλος, ότι παραλάβανε ένα χάος, υποχρεούνται να εφαρμόσουν μία πολιτική για την οποία δεν πιστεύουν, γιατί φταίει ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Τα ίδια είπε και ο Γιώργος Παπανδρέου, ότι παρέλαβε ένα χάος από τον Κώστα Καραμανλή και αναγκάζεται να πάρει αυτά τα μέτρα, να εφαρμόσει αυτή την πολιτική, γιατί δεν έχει άλλη διέξοδο. Άρα, η επιχειρηματολογία που ισχυρίζεται η Κυβέρνηση, είναι μία γνωστή επιχειρηματολογία, κάθε Κυβέρνηση που αναλαμβάνει και θα έλεγα, όπως είπα πριν, ότι δεν πείθει.

Απ' την άλλη, είναι και μια αδιέξοδη πολιτική. Δίνει μία δυνατότητα ρευστότητας για ένα μήνα, για λίγες εβδομάδες. Από εκεί και πέρα τι θα ακολουθήσει; Τι άλλο έχει να δεσμεύσει η Κυβέρνηση; Ισχυρίζεται η Κυβέρνηση ότι με αυτό τον τρόπο κερδίζει χρόνο, ώσπου να καταλήξει κάπου η διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση έχει δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι το σενάριο της ρήξης και το άλλο σενάριο, είναι το σενάριο της συμφωνίας.

Αν είναι να οδηγηθούμε σε ρήξη και χρεοκοπία, αν μη τι άλλο είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή να σπαταλάμε, να ξοδεύουμε το τελευταίο ευρώ του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ πρόκειται σε ένα -δύο μήνες να οδηγηθούμε σε χρεοκοπία. Αν μη τι άλλο, αν πρόκειται να πάμε σε χρεοκοπία, καλύτερα να είχαμε πάει χθες, προχθές και να 'χουμε αυτά τα χρήματα, τα οποία τα δίνουμε τώρα στους δανειστές μας, ώστε να διαχειριστούμε τη χρεοκοπία με καλύτερους όρους.

Είναι αδιανόητη πολιτική, αν πρόκειται μετά από δύο μήνες να οδηγηθούμε σε χρεοκοπία, να δεσμεύουμε αυτή τη στιγμή οτιδήποτε υπάρχει στον κρατικό προϋπολογισμό, για να πληρώσουμε τους δανειστές μας. Η Κυβέρνηση λέει ότι δεν σκοπεύουμε να οδηγηθούμε σε χρεοκοπία και σε ρήξη με τους δανειστές, αλλά σε έντιμη συμφωνία. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ και τέσσερις μήνες και θα έλεγα εδώ και δέκα μήνες, μετά τις Ευρωεκλογές τίποτα δεν κινείται στην αγορά.

Η παραγωγική βάση της Ελλάδος διαλύεται, ο ιδιωτικός τομέας συρρικνώνεται, οι επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα μένουν απλήρωτοι για πολλούς μήνες και το πλήγμα στην οικονομία είναι ολέθριο. Αν είναι να οδηγηθούμε σε μία συμφωνία, το τίμημα θα είναι τεράστιο για την οικονομία της χώρας. Αυτή η συμφωνία δεν θα πρέπει να είναι απλά έντιμη, θα πρέπει να είναι επικερδέστατη και κάτι τέτοιο δεν φαίνεται.

Άρα, πιστεύω ότι αυτή η πολιτική είναι πραγματικά αδιέξοδη. Από την άλλη, δεν πιστεύω σε αυτή την πολιτική. Δεσμεύουμε το ταμειακό διαθέσιμο των Δήμων με τι σκοπό, με τι προτεραιότητα; Πρώτα απ' όλα, να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Εγώ σας λέω αυτή τη στιγμή, γιατί κινούμαι στον ιδιωτικό τομέα και είμαι Γιατρός του ιδιωτικού τομέα, ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει χρηματοδοτηθεί κι έχει να πληρώσει τους παρόχους της Υγείας εδώ και μήνες. Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα του χώρου της υγείας μένουν απλήρωτοι για μήνες, εταιρείες κλείνουν η μία μετά την άλλη, ή οδεύουν σε πτώχευση κι αναρωτιέμαι πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση.

Στο κάτω -κάτω της γραφής η Κυβέρνηση έχει κηρύξει στάση πληρωμών στον ιδιωτικό τομέα. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση και πώς θα εξελιχθεί; Αυτό που πρέπει πραγματικά να συνειδητοποιήσουμε, γι' αυτό εγώ πραγματικά ως Κεχρής …

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσο χρόνο χρειάζεστε;

ΚΕΧΡΗΣ: Τρία λεπτάκια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας δίνω τρία λεπτά.

ΚΕΧΡΗΣ: Αυτό που θα έλεγα, είναι ότι πραγματικά αν θέλουμε να δούμε τα
πράγματα στη σωστή τους βάση, αν αυτή τη στιγμή χρειάζεται κάτι η χώρα,
χρειάζεται αναβάθμιση της παραγωγικής της βάσης κι αυτή η πολιτική δεν οδηγεί
πουθενά, γιατί δεν έχει το στοιχείο ούτε της αξιολόγησης, ούτε της αριστείας
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ώστε θα οδηγήσει σε πραγματικό εξυγχρονισμό
του δημόσιου τομέα. Είτε είμαστε σε ευρώ, είτε είμαστε σε δραχμή, είναι μία
ανέξοδη πολιτική που οδηγεί σε έναν κρατισμό και σε ένα δυσκίνητο, δυσλειτουργικό Κράτος, που δεν θα οδηγήσει πουθενά.

Από εκεί και πέρα θα κριθεί, ήθελα να κάνω μία παρένθεση σε ότι αφορά τα τοπικά δεδομένα. Μιλάμε για ένα ταμειακό διαθέσιμο των 5.000.000. Αυτή η εξέλιξη ουσιαστικά πιστεύω ότι με δικαιώνει για τη στάση μου που κράτησα τα
προηγούμενα πέντε χρόνια. Η στάση μου ήτανε συγκεκριμένη απέναντι στην
προηγούμενη Διοίκηση. Ο Δήμος δεν είναι μία ιδιωτική επιχείρηση. Δεν οφείλει
να καταγράφει κέρδη και καλούς αριθμούς στον προϋπολογισμό τους και στον
απολογισμό του κάθε έτους.

Αν έχεις τέτοιο τεράστιο ταμειακό διαθέσιμο, οφείλεις να το επιστρέφεις στους δημότες. Το ταμειακό διαθέσιμο δημιουργήθηκε, γιατί εφαρμόστηκε τα
προηγούμενα χρόνια μία πολιτική, η οποία υποβάθμισε σε μεγάλο βαθμό την
κοινωνική πολιτική του Δήμου και υποβάθμισε την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους δημότες του Δήμου. Σε αυτή την πολιτική εγώ ήμουνα
αντίθετος κι εδώ δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δεν μιλάω για μία οικονομική
πολιτική των Δήμων που θα δημιουργεί χρέη και ελλείμματα, αλλά μιλούσα για
μία πολιτική που δεν θα δημιουργεί τεράστια πλεονάσματα εις βάρος της
κοινωνικής πολιτικής.

Ήταν μία πολιτική που κάποια στιγμή θα πρέπει αυτοί, οι οποίοι συμμετείχαν στην προηγούμενη Διοίκηση να κάνουν την αυτοκριτική τους, γιατί βλέπουν τελικά πού οδηγεί. Οδηγεί όλα αυτά τα χρήματα, τα οποία πραγματικά δημιουργήθηκαν και υπάρχουν στο ταμείο του Δήμου μας με θυσίες των δημοτών, τελικά να χάνονται, επειδή ήρθε μία Κυβέρνηση να τα δεσμεύσει ενόψει των ταμειακών αναγκών του Κράτους.

Αυτά θα ήθελα να πω. Με καλύπτει η εισήγηση του Δημάρχου. Θα συμφωνήσω στην πρότασή του και ας προχωρήσουμε μπροστά σε αυτό το ψήφισμα κι ελπίζω να είναι ομόφωνο το ψήφισμα.
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κεχρή. Κύριε Αποστολόπουλε, παρακαλώ το
λόγο.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή αγαπητοί συνάδελφοι, κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε εδώ μπορούμε ανοίγοντας την βεντάλια, ο καθένας από όποια πολιτικοιδεολογική
αναφορά ξεκινά και αφετηρία, θα μπορεί εδώ να συζητάει μέχρι αύριο το πρωί, επί της ουσίας ιεραρχώντας τις σκέψεις μου και βάζοντας μία ρεαλιστική θέση στη συζήτηση, θέλω να καταθέσω αυτά, πέφτει πολύ νερό στο μύλο της ίδιας της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που σε αυτή καθεαυτή την Πράξη είμαι αντίθετος για πολλούς και διάφορους λόγους.

Θα μπορούσε η Κυβέρνηση και ιδιαίτερα αυτή η Κυβέρνηση, αν και είναι σύντομο το χρονικό διάστημα και αντιμετωπίζει, όπως γνωρίζουμε όλοι, αυτή τη λαίλαπα και τον πόλεμο που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εταίρους, τους λεγόμενους εταίρους, θα μπορούσε να κάνει ένα βήμα νωρίτερα, να έχει μπει σε διαβούλευση, να έχει καλέσει τους αρμόδιους συλλογικούς φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας και πιστεύω ότι σήμερα δεν θα ήμασταν εδώ, διότι από όλες τις συζητήσεις που βγαίνουνε, αυτό τέλος πάντων έχουνε εκφράσει τα συλλογικά Όργανα, ότι αν είχε γίνει αυτό, εμείς τέλος πάντων θα βοηθούσαμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Άρα λοιπόν, το ένα θέμα αγαπητοί συνάδελφοι είναι το διαδικαστικό. Σε αυτό το διαδικαστικό είμαστε όλοι αντίθετοι κι εγώ προσωπικά. Η ουσία όμως είναι άλλη.

Ποιος είναι ο στόχος της κίνησης αυτής; Ο στόχος της κίνησης αυτής είναι η ρευστότητα, η ταμειακή ρευστότητα της χώρας, της Κυβέρνησης. Η Κυβέρνηση δεν είναι απρόσωπη. Είναι μία εκλεγμένη Κυβέρνηση, ανεξάρτητα αν την ψηφίσαμε, ή δεν την ψηφίσαμε, η οποία προσπαθεί να διαχειριστεί την κρίση, .... αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση με όλα τα παρελκόμενα που έχει.

Άρα λοιπόν, τι προτιμούμε σήμερα; Να συζητάμε εδώ ο καθένας και να προσθέτει; Κι εγώ θα μπορούσα να προσθέσω διάφορα. Η ουσία του πράγματος ποια είναι όμως; Θέλουμε να έχει η χώρα να έχει διαχείριση του ταμείου με λίγα λόγια και να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της; Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Εδώ θα πρέπει να τοποθετηθούμε όλοι και όχι να χύνουμε κροκοδείλια δάκρυα.

Εγώ πιστεύω ότι στο δεύτερο σκέλος, καταδικάζοντας το πρώτο διαδικαστικό, οφείλω να πάρω θέση και είμαι υπέρ. Τα πολλά λόγια αγαπητοί συνάδελφοι είναι φτώχεια.
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Αποστολόπουλο. Παρακαλώ τον κ. Νικολάου.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, θα 'μαι πολύ σύντομος. Να πω ότι καλύφθηκα
σε ένα πολύ μεγάλο μέρος από τον κ. Αποστολόπουλο και από τον κ. Ζήκα. θέλω
όμως να προσθέσω κάποιες σκέψεις που 'χω, απλώς να προβληματίσω τη Δημοτική Αρχή. Θα ήθελα όμως να σας παρακαλέσω να ακούσετε δύο -τρείς σκέψεις που έχω.

Καταρχάς, επειδή ακούστηκε ότι παραβιάζεται το αυτοδιοικητικό, σας λέω ότι το αυτοδιοικητικό έχει παραβιαστεί επανειλημμένα από Κυβερνήσεις του παρελθόντος και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Ν.Δ. ακόμα -ακόμα με τον "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ". Ποιος μας ρώτησε εμάς, το Χολαργό, αν θέλουμε να ενωθούμε με του Παπάγου; Φώναζε ο Ξύδης, δεν θέλω, εγώ δεν θέλω και τελικά μας κάνανε με το ζόρι. Δεν παραβιάστηκε; Πάει αυτό. Άρα, πού είναι το αυτοδιοικητικό; Να μη σας πω άλλα παραδείγματα. Ένα σας είπα μόνο, της περιοχής μας.

Δεύτερον. Παρακαλώ κύριοι, να με ακούτε, γιατί με βλέπετε και σπάνια. Δεύτερον. Επειδή σήμερα βρεθήκανε κάτι όψιμοι αυτοδιοικητικοί, παλιοί μου συνάδελφοι και συναγωνιστές, θέλω να τους πω το εξής. Όταν ήμουν Γραμματέας της ΤΕΔΚΝΑ τότε, της ΠΕΔΑ, τότε πήγαμε Επιτροπή να σώσουμε, όταν είχανε πρωτοβγεί Δήμαρχοι, κάποιους Δημάρχους, που 'χανε χρέη υπέρογκα, 80.000.000 από τα 5.000.000 το Μαρούσι. Έλεγε ο Πατούλης, εγώ δεν μπαίνω στο Δήμο, αν δεν μου διακανονίσετε το χρέος. Του το κάναμε ογδόντα χρόνια. Ποιος το 'κανε; Η Ελλάδα. Από πού πήραν τα λεφτά; Από το Κράτος.

Πάρα πολλοί Δήμοι και εμάς στο Δήμο του Χολαργού, όταν πήραμε έργα από το "ΘΗΣΕΑ", είχε συμμετοχή το Ελληνικό Δημόσιο στο 15%, στο 20%. Πήραμε χρήματα από το Κράτος. Πολλές φορές ενισχυθήκαμε από το Κράτος.

Τούτη τη στιγμή λοιπόν που το κράτος κινδυνεύει, δεν θα κάνουμε εμείς αυτό που κάνανε οι αρχαίοι ημών πρόγονοι πιο νεότερα στην Κωνσταντινούπολη, όταν οι κατέχοντες βγάλανε εγκαίρως πολύ πιο μπροστά τα χρήματά τους σε χρυσό στη Δύση και αφήσανε τον Παλαιολόγο όταν πήγε για Αυτοκράτορας χωρίς λεφτά, να μην μπορεί να πάρει στρατό, μισθοφόρους, να οργανώσει κι έτσι χωρίς χρήματα, χωρίς τίποτα, ήρθαν οι Οθωμανοί και βρήκανε ανοχύρωτη την πόλη. Τα 'χανε βάλει στο εξωτερικό οι κύριοι κι αυτοί και τα παιδιά τους και μπήκαν στα πλοία πρώτοι και λακίσανε.

Αν κινδυνεύει η πατρίδα, δεν σώζεται κανείς κύριοι. Ούτε στην τράπεζα τα λεφτά αν τα βάλετε κ. Δήμαρχε, θα σας τα πάρουνε μέρα μεσημέρι. Άμα γίνει δραχμή, πήγαινε να πάρεις λεφτά, τα αποθεματικά σου. Άρα προτρέχει, όπως είπε και ο κ. Αποστολόπουλος, το συμφέρον της πατρίδος. Μην παρασύρεστε από του καθενός το Κομματικό Γραφείο, όπως θα σας πει και σε λίγο εδώ και ο κ. Γιώργος, του το 'χει γράψει από το ΚΚΕ τι θα σας πει. Λοιπόν, θα το διαβάσετε, θα το ακούσετε. Συγνώμη Γιώργο. Έτσι; Με το συμπάθιο.

Πάμε λοιπόν στο εξής και τελειώνω. Άραγε, για εμένα καταρχάς στην κατάσταση που βρισκόμαστε, στην προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση ακριβώς να βαστήξει κάποιες κόκκινες γραμμές, μήπως σε μια διαπραγμάτευση δεν θιγούν το εργασιακό, το 'να, τ' άλλο, αυτά που ξέρετε, να μην τα επαναλαμβάνω, πρέπει όλοι να βοηθήσουμε, να βάλουμε πλάτη και όχι να λέμε ότι βάζουμε πλάτη με το ναι μεν, αλλά και να πηγαίνουμε στη Γερμανία και να λέμε, χτυπήστε την Κυβέρνηση. Αυτό είναι γεγονός.

Εκείνο που θέλω να σας πω και να τελειώσω, είναι ότι βέβαια εγώ δεν θα ψηφίσω την εισήγηση του κ. Δημάρχου. Θα είμαι Κατά. Τα διαθέσιμα δεν κινδυνεύουνε. Είναι προσωρινό το μέτρο. Εάν σωθεί η Ελλάδα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εάν δεν σωθεί η Ελλάδα, χαιρέτα μας τον πλάτανο. Επίσης, να πω και το άλλο, θα το δείτε τώρα και στα Συνέδρια, γιατί εντός των ημερών μέχρι να κάνουμε το Συνέδριο, θα 'χουμε και εξελίξεις πολιτικές και υπάρχουν και κάποια σενάρια, που θα τα δείτε, που διευκολύνουν τα πράγματα, όσον αφορά αυτά που λέμε.

Θα δείτε ότι και οι Ευρωπαίοι, αυτοί κυρίως, αυτοί οι πιστωτές μας οι οποίοι είναι ανάλγητοι και λέω λοιπόν το εξής, αν είχαμε ένα παράδειγμα, να απαντήσω στο Γιώργο, εάν είχε το ΚΚΕ στην Κυβέρνηση, είχαμε βουλιάξει από χέρι. Αν είχαμε το ΚΚΕ, είχαμε τελειώσει, τελείωσε. Και λέω το εξής. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνοντας λέω το εξής. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να εκφράσει σε ένα τόνο αυστηρό, αυτά που είπε ο κ. Δήμαρχος, τις ανησυχίες του για την πορεία των χρημάτων τα οποία θα δώσει τα αποθεματικά, να δοθούν περισσότερες εξηγήσεις από την Κυβέρνηση, που θα δοθούνε, που δεν δοθήκανε στη Βουλή σήμερα, αν παρακολουθεί κανείς Βουλή και ακριβώς να 'χει κάνει το καθήκον του, ότι εγώ εξέφρασα τις ανησυχίες μου.

Από την άλλη μεριά όμως, πάνω από όλα προτρέχει το συμφέρον της πατρίδος. Εάν η πατρίδα πέσει έξω, θα πέσει και ο Δήμος Χολαργού και να ξέρετε, ο Δήμος Χολαργού αν θα πέσει, θα πέσει τελευταίος, γιατί φροντίσαμε εμείς κάποιοι Αυτοδιοικητικοί να είμαστε σε τέτοια θέση οικονομική, που θα πεθάνουμε τελευταίοι. Θα πεθάνουμε όμως, αν πέσει η πατρίδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Νικολάου.

Προσήλθαν οι κ.κ. Δεμέστιχας και Τσουροπλής. Παρακαλώ τον κ. Ρεμούνδο. Κύριε Κουτάκη, παρακαλώ στο βήμα.

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Νομίζω ίσως όχι πολλούς από εδώ, αλλά κάποιους θα τους βοήθησε η τοποθέτηση του συναδέλφου του κ. Νικολάου να καταλάβουνε, γιατί
η ίδια η κινδυνολογία που ακούγαμε επί των προηγούμενων Κυβερνήσεων και που μας έφτασε εδώ, συνεχίζει να επαναλαμβάνεται και σήμερα από ίδια ή άλλα στόματα και να μας ζητάει τις ίδιες θυσίες.

Θυσία των μισθών τα προηγούμενα χρόνια, θυσίες σήμερα να πάρουνε λέει και δεν το 'χουμε καταλάβει -δηλαδή τι συζητάμε; -να πάρουνε τα λεφτά που είναι απ' τους Δήμους για μισθοδοσίες του προσωπικού, για παιδικούς σταθμούς, για Σχολικές Επιτροπές, για ότι τα ελάχιστα έστω παρέχει αυτός ο Δήμος, να πάρουν τα λεφτά από τον ΟΑΕΔ, που δίνουν τα επιδόματα ανεργίας και λέει δεν έχει να δώσει για τους άνεργους, να πάρουν τα λεφτά από τα Ταμεία τα Ασφαλιστικά που είναι για τις συντάξεις, εκεί όχι αναγκαστικά γιατί έχουνε τις Διοικήσεις και τα 'χουν ήδη δώσει τα λεφτά, απ' τις Περιφέρειες. Η κ. Δούρου τα 'χει πάει ήδη από τις 17 Μαρτίου, γι' αυτό την κάνουν αναδρομική, για να καλύψουνε τυχόν παρανομία. Και για να τα δώσουνε πού; Σε αυτό που ψευδώς λένε, σε μισθούς και συντάξεις;

Μα, το ζητούμενο είναι να έχουν να πληρώσουν τους δανειστές, αυτό που λέει ο κ. Νικολάου και το ξέρουν όλοι. Αν ήταν να τα δώσουν για μισθούς και συντάξεις, είναι για μισθούς και συντάξεις τα χρήματα, απλούστατα. Το πρόβλημα είναι ότι η Κυβέρνηση έκανε 20 Φλεβάρη μία συμφωνία, να μη συμφωνήσει, επειδή τα λεφτά που παίρναμε απ' την Ευρώπη για να πληρώνουμε τους ίδιους, τελειώνανε και οι συμφωνίες, έπρεπε να υπογραφεί καινούριο μνημόνιο, για να πάρουμε καινούριο δάνειο, να πληρώνουμε τα χρέη που χρωστάμε.
Αυτή ήταν η κατάσταση και είναι. Η Κυβέρνηση επέλεξε και καλώς επέλεξε να μην υπογράψει μνημόνιο και να μην υπογράφει μνημόνιο. Όμως τι κάνει; Συνεχίζει να πληρώνει τους τοκογλύφους που έλεγε, τους δανειστές που έλεγε εξ ολοκλήρου και στο ακέραιο. Με ποια λεφτά; Τα λεφτά που φτάνανε στον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό της χώρας ίσα -ίσα γι' αυτά που είχαμε. Όσο πληρώνει λοιπόν δόσεις δανείων, το Μάη είναι πάρα πολλές, μέχρι τώρα ήταν σχετικά λίγες, τον Ιούνη και τον Ιούλιο είναι τρελές, δεν έχει λεφτά και ζητάει τα λεφτά του κοσμάκη, να βάλει πλάτη, να της τα δώσει, να πληρώσει τους τοκογλύφους και μας λέει ότι δεν κάνει, δεν συνεχίζει ότι κάνανε οι προηγούμενοι.

Σε αυτό το κομμάτι το συνεχίζει και στο χειρότερο. Η Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου δεν έχει ημερομηνία λήξης. Είναι άπειρη, το ξεχάσανε; Δεν είναι για δύο μήνες, ούτε για τρείς. Δεν έχει ημερομηνία λήξης. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ήταν απαίτηση της τρόικας και από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Για το λόγο το δικό τους θέλανε να ελέγχουνε ανά πάσα στιγμή όλα τα διαθέσιμα, πόσα είναι, πού βρίσκονται, κ.λπ., να τα 'χουνε σε ένα κουμπαρά ενιαίο για δική τους διαχείριση.

Βολεύτηκε και αυτή η διαδικασία. Όμως τώρα δεν δεσμεύει κανέναν, δεν μας δεσμεύει καθόλου η Κυβέρνηση, ούτε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου το περιέχει, ότι δεν θα πηγαίνουνε για τις δόσεις των δανειστών και αυτά τα λεφτά υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Ή η Κυβέρνηση δεν θα έρθει σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε έτσι και αλλιώς ξεχάστε τα, είτε αν έρθει σε συμφωνία με μνημόνιο, εννοείται, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δάνεια που θα πάρει θα είναι για τις επόμενες υποχρεώσεις, όχι γι' αυτές που θα χρωστάει στα Ασφαλιστικά Ταμεία, στους Δήμους και δη αλλού, όπως έγινε και με το P.S.I. Κουρεύτηκαν, τα πήρανε, χαθήκανε. Περασμένα, ξεχασμένα! Όπως γίνεται κάθε χρόνο με τα μη αποδιδόμενα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα παρακρατηθέντα.

Δεν πάει να λέει ο νόμος 20% του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος, κ.λπ., παράνομες όλες οι Κυβερνήσεις, νομιμότατα. Δηλαδή, τώρα ποιος να ανακαλύψει τη νομιμότητα, ρε παιδιά; Θα τρελαθούμε; Έχει γίνει, τη νομιμότητα και το Σύνταγμα που ψηφίζουν αυτές οι Κυβερνήσεις, σουρωτήρι. Εγώ δεν θα μπω στο δημοκρατικό, ηθικό, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, άντε, κ.λπ. Γίνονται τα ίδια. Πάω λίγο στην ουσία. Τρία λεπτά.

Αν οι Δήμοι, οι εργαζόμενοι, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, όλοι, βάλουν τα λεφτά τους για να πληρωθούν οι δόσεις και μη μας λένε ψέματα, για να βάλουμε τα λεφτά μισθών και συντάξεων, για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Δεν θα μας τρελάνουνε. Πρέπει το Μάη να πληρώσουνε επτά νομίζω, οκτώ δόσεις των 800.000.000 στο Δ.Ν.Τ. και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λέμε, ούτε 1 ευρώ από τα χρήματα των εργαζομένων, που είναι να πάνε για κοινωνικές ανάγκες, για μισθούς και συντάξεις, ούτε 1 ευρώ στους δανειστές.
Αυτά τα έλεγε και παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα όμως αποφάσισε, έκανε επιλογή, γιατί ήρθε η ώρα της πράξης, να πληρώνει τους δανειστές και δυστυχώς θα κάνει και την επιλογή να καταλήξει σε μνημόνιο με χειρότερα μέτρα, με μειώσεις των μισθών στο Δημόσιο μέσω μείωσης των επιδομάτων, κ.λ.π., κ.λπ., κ.λπ., γιατί πλέον δεν έχει τίποτα στο παντελόνι, να πω έτσι, να διαπραγματευτεί. Αν ήταν να κάνει διαπραγμάτευση, θα την έκανε Φλεβάρη, βία Μάρτη. Τώρα έχει φτάσει στο αμήν και μάλλον δεν το ήθελε ποτέ.

Να τελειώσω κ. Δήμαρχε, εντάξει. Άρα, τελειώνοντας, εμείς καταγγέλλουμε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και καταγγέλλουμε και την ΚΕΔΕ και τις Διοικήσεις της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, όπως η σημερινή, στο Δήμο μας για δύο λόγους. Πρώτον, διότι τόσα χρόνια και με τις προηγούμενες Κυβερνήσεις κάναν το πατριωτικό τους όπως λένε καθήκον, να γδάρουν τον κοσμάκη για να πληρώνονται οι δανειστές και θέλουν να το συνεχίσουνε. Γι' αυτό ο Πατούλης τα μάσησε και μετά το Συνέδριο του Μάη θα τα δώσουνε όλα τα λεφτά των Δήμων και θα οπισθοχωρήσουνε. Εμείς το επισημαίνουμε και το λέμε. Δεν πρέπει να φύγει ούτε 1 δραχμή και από τους Δήμους. Ευρώ, σε ότι αποτιμάται η περιουσία του κόσμου.

Να το πω αυτό, γιατί αφορά και τη Διοίκηση. Έχουμε καταγγείλει, όσες Διοικήσεις Δήμων και τη δικιά μας, το Δήμο μας, δεν αξιοποιεί τα χρήματα των δημοτών και τα κρατάει στις τράπεζες και εδώ δεν πρόκειται μόνο για προβλέψεις κάποιων έργων. Δεν μπορεί να έχουμε 5.000.000 διαθέσιμα ταμειακά και να έχουμε παιδικούς σταθμούς, συνέχεια ψηλά τα τροφεία, αθλητισμό παντού, παντού, κ.λπ. Κινούνται στην ίδια πολιτική. Οικονομία στον κοσμάκη, συνέχεια να πληρώνει, να τον γδέρνουμε από παντού, μέχρι και στα νεκροταφεία το μεγαλύτερο έσοδο και δεν επιστρέφεται ποτέ, μένει στην μπάντα, στις τράπεζες. Οικονομία στον κοσμάκη, για να 'χουμε αποθέματα, λεφτά για ποιον, για πότε.
Είχα προειδοποιήσει και στη Διοίκηση Ξύδη, που ξεκίνησε αυτή την πολιτική, ότι θα 'ρθεί η ώρα που η Κεντρική Κυβέρνηση θα τα πάρει αυτά τα λεφτά.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ρεμούνδο, σας παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν άκουσα κάτι προσωπικό, κ. Νικολάου.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ανεφέρθη σε εμένα, κ. Πρόεδρε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για καλό όμως. Για καλό σας είναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Όχι, δεν είπε. Παρακαλώ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας χρησιμοποίησε σαν καλό παράδειγμα.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Θα ζητήσω και εγώ επί προσωπικού, γιατί αναφέρθηκε σε εμένα.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κ. Πολυκαλά έχει το λόγο.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν μου δίνετε το λόγο δηλαδή. Έτσι; Αυτή είναι παράβαση του
Κανονισμού. Ήταν επί προσωπικού. Πώς θα γίνει; Γι' αυτό και δεν έρχομαι στο
Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έχετε χαμηλό επίπεδο εδώ. Μίλησε επί προσωπικού σε
εμένα, ότι είπα στην ομιλία μου αναληθή πράγματα, που είπε ο κ. Ρεμούνδος ψευδή πράγματα. Οι μισθοί των εργαζομένων δεν θίγονται από αυτή τη μεταφορά των χρημάτων. Θα πληρώνονται κανονικά. Το δήλωσε η Κυβέρνηση, θα πληρώνονται κανονικότατα, γιατί εξαιρούνται των εργαζόμενων.

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Το γράφει η Πράξη; Να την διαβάσετε. Διαβάστε την, γιατί δεν την ακούσατε καθόλου. Να το βάλουμε στην πράξη λοιπόν, να το βάλουμε.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν το διαβάσατε καλά, κ. Ρεμούνδο.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο λαός κ. Νικολάου δεν είναι μόνο ο Περισσός.

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Αυτό που ψηφίστηκε, να μπει μέσα όμως. Ότι, μισθοί, ανταποδοτικά. Το δήλωσε, δεν υπάρχει στην Πράξη, πουθενά. Τι να σας κάνω; Τα θέλατε.

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αναφέρεται ότι από την
υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των
ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο δεκαπενθήμερο, όχι γενικώς για κάθε
δεκαπενθήμερο. Άρα, αναφέρεται και μόνο στο επόμενο δεκαπενθήμερο.
Επειδή είμαι σε αυτή έτσι δυσάρεστη θέση και επειδή δεν θέλω να εμπλακώ σε πολιτικές ας πούμε κριτικές, πρέπει να πω ότι η κατάσταση φαίνεται ότι είναι τραγική των οικονομικών και είναι κρίμα που αυτό δεν διατυπώνεται απ' τη μεριά της Κυβέρνησης με μία απόλυτη σαφήνεια. Έχει η Κυβέρνηση πάρει όχι μόνο από τους Δήμους που ζητάει, που θα τα πάρει, δεν είναι θέμα, θέλουμε ή δεν θέλουμε, από τα Ταμεία τα Ασφαλιστικά, το ΕΣΠΑ εδώ και καιρό δεν πληρώνεται. Υπάρχουν εταιρείες ιδιωτικές, οι οποίες δεν παίρνουνε το κομμάτι του ΕΣΠΑ που αφορά τα κρατικά χρήματα. Έχουν πάρει τα πάντα.

Άρα λοιπόν, πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Ή θα πάμε σύντομα σε μία συμφωνία, ή πρέπει να αναφερθεί αυτό ευθαρσώς στον ελληνικό λαό, ότι δύο είναι οι λύσεις. Ή θα πάμε σε μία συμφωνία, στην οποία θα κερδίσουμε ένα, θα χάσουμε πέντε, ή δεν ξέρω τι άλλο πολύ γρήγορα, ή θα πάμε σε μία ρήξη και από εκεί και πέρα ο καθένας ας καταλάβει τι σημαίνει αυτό και ας αναλάβει τις ευθύνες του.

Εδώ μιλάμε για ένα τρύπιο πάτο. Να δώσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση αυτά τα λεφτά. Και λοιπόν; Τα επόμενα από πού θα τα πάρουμε; Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Τα Ασφαλιστικά Ταμεία δώσανε, τα Νοσοκομεία δώσανε, τα Πανεπιστήμια δώσανε, η Τοπική Αυτοδιοίκηση δίνει. Τι άλλο θα πάρουμε; Δεν φαίνεται στον ορίζοντα πού είναι ο πάτος του βαρελιού.
Τι είναι; Υπάρχει κάποια συμφωνία, η οποία δεν ειπώθηκε με την κ. Μέρκελ, ότι
κάτι θα γίνει και άρα λοιπόν θα αρχίσει να ρέει το χρήμα; Δεν υπάρχει; Εμείς είμαστε λοιπόν σε μία πλήρη άγνοια, σε μία θολούρα. Δεν ξέρουμε τίποτα.

Υπάρχει μερίδα της Κυβέρνησης που θέλει να φτάσουμε στη ρήξη, υπάρχουν αντιφατικές δηλώσεις. Υπάρχει από το Υπουργείο Οικονομικών ο κ. Σταθάκης, που τον εκτιμώ πάρα πολύ, ο οποίος πριν από δεκαπέντε μέρες είπε ότι δεν θα πειράξουμε τα αποθεματικά των Δήμων. Δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα. Το μόνο που μπορώ να καταλάβω, ότι βρισκόμαστε σε μία οικτρή οικονομική κατάσταση και δεν μπορώ να καταλάβω πώς θεωρούμε, ότι παίρνοντας αυτά τα λεφτά, κάτι θα γίνει. Αύριο πάλι θα υπάρχει ανάγκη.
Τα ανταποδοτικά. Κάτι ψέλλισε χθες ο κ. Μάρδας το βράδυ, που άκουγα στη Βουλή, ότι θα δούμε για τα ανταποδοτικά των Δήμων και να τα κρατήσουμε, αυτά να μην τα πάρουμε. Μα, αυτά έτσι κι αλλιώς πάνε στη ..., αμέσως μόλις έρχονται, πληρώνουμε τους μισθούς. Τι νόημα έχει; Ή, πριν από καιρό υπέγραψε 200 τόσα εκατομμύρια ενίσχυση στους Δήμους, επιδότηση. Γιατί τα έδωσε στους Δήμους αυτά; Ας τα 'παιρνε, ας τα κράταγε την επιχορήγηση. Δεν καταλαβαίνω καθόλου τι γίνεται.

Ακούω με προσοχή τους εκπροσώπους της Κυβέρνησης, να προσπαθούνε να αιτιολογήσουν κάποια πράγματα, κ.λπ. και σωστό και δικαιολογημένα και εγώ πολύ θα το ήθελα. Όμως θεωρώ ότι τα χρήματα αυτά που έχει ο Δήμος, και θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τον κ. Ρεμούνδο, ότι έπρεπε πολλά από αυτά τα χρήματα που ευτυχώς σαν Δήμος έχουμε, να έχουνε δοθεί για τις κοινωνικές, για τις ανάγκες που έχει τόσος κόσμος και δεν έχουνε δοθεί και αυτό πρέπει να το κάνουμε τέλος πάντων, αλλά είναι λεφτά που πάνε στους εργαζόμενους τους διοικητικούς, γιατί τα ανταποδοτικά πάνε μόνο σε ένα κομμάτι των εργαζομένων. Τα υπόλοιπα πάνε στους υπόλοιπους εργαζόμενους. Πάλι πάνε λοιπόν σε μισθούς των εργαζομένων.

Σε μισό λεπτό. Εάν λοιπόν υπάρξει έστω και τώρα, λέω εγώ, μία συνεννόηση με τους Δήμους, μία συνεννόηση. Το θεωρώ απαράδεκτο για μία τέτοια Κυβέρνηση, να φέρνει μια τέτοια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με αναδρομική ισχύ, για να καλύψει και εκείνους της Περιφέρειας, που δώσανε τα λεφτά προκαταβολικά και να μην έχει κάνει μία διαβούλευση με τους Δήμους, μία Κυβέρνηση η οποία θα έπρεπε να θεωρεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση κάτι πάρα πολύ σοβαρό.

Μια ζωή η Αριστερά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση μιλάει για την αυτοδιοίκηση των Δήμων, των Περιφερειών, κ.λπ. Άρα λοιπόν, μπορούμε έστω και τώρα να κάνουμε μία συνεννόηση; Μπορούνε να πούνε, να ανοίξουν τα χαρτιά τους και να πούνε ακριβώς τι συμβαίνει; Η πρέπει εμείς να πούμε ναι στα λεφτά, πάρε τα λεφτά και δεν ξέρουμε ούτε πού θα πάνε. Δεν υπάρχει εδώ μέσα πού θα πάνε, τίποτα, ούτε να το 'χουνε πει έστω σε συνεννόηση με τους Δήμους και τις Περιφέρειες.

Δεν μ' αρέσει το αντιπολιτευτικό παιχνίδι, ούτε τα παιχνίδια που μπορεί να παίζουνε οι Πατούληδες και ο ένας και ο άλλος και δεν με αφορά καθόλου αυτό και ούτε είμαι εγώ σε αυτήν τη θέση. Όμως θεωρώ ότι αν δεν γίνει μία άμεση συνεννόηση με τους Δήμους, δεν μπορεί να δοθούν αυτά τα λεφτά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Πολυκαλά. Το λόγο έχει ο κ. Αυγουρόπουλος.
Κύριε Αυγουρόπουλε, βάσει κανονισμού έχετε δύο λεπτά. Θα σας δώσω τρία.

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Καλοσύνη σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν θα πω,
ίσως και τα δύο να μην τα χρησιμοποιήσω, ας πούμε. Λοιπόν, για εμένα δεν
υπάρχουν καλές και κακές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου. Οι Πράξεις
Νομοθετικού Περιεχομένου είναι απαράδεκτες, καταδικαστέες και κάποτε πρέπει
να καταργηθούνε. Δεν ξέρω αν αυτή η Κυβέρνηση, η οποία είναι Κυβέρνηση της
Αριστεράς τολμήσει να τις καταργήσει. Εγώ θα την χειροκροτήσω, όταν θα τις
καταργήσει.

Πάμε τώρα παρακάτω. Άκουσα χθες, επειδή ελέχθησαν πολλά, δεν θα επαναλάβω τα ίδια, απ' τον κ. Μάρδα, διάβασα δήλωσή του, ότι τελικά μας λείπουν 400.000.000. Αν όντως λείπουν 400.000.000, καμία αντίρρηση, να συμβάλλει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναλογικά, πέρα από το 65% που το είπε ο Δήμαρχος και το ξέρουμε όλοι μας, ότι έχουμε συμβάλλει περισσότερο από κάθε άλλο φορέα, να συμβάλλουμε κι εμείς. Πόσο είναι, στο 20% είμαστε εμείς η Τοπική Αυτοδιοίκηση; Τα 80.000.000 θα τα δώσουν οι 300 Δήμοι που είναι, από 1.000.000 -1.500.000 αναλογικά ο καθένας με την οικονομική δύναμη που έχει, τη δυνατότητα που έχει, γιατί κάποιοι, εκείνοι οι οποίοι κάνανε άφρονα πολιτική, δεν έχουν ευρώ στο ταμείο τους και αυτή τη στιγμή δεν συμβάλλουν καθόλου.
Εμείς επειδή έχουμε τα 5.000.000 και δεν θα διαφωνήσω καθόλου και με τον κ. Ρεμούνδο και την κ. Πολυκαλά, ότι τα 5.000.000 αυτά πρέπει να επιστρέψουν στους δημότες. Δώστε μας λίγο χρόνο ακόμα. Πιστεύω ότι η βούληση υπάρχει να επιστρέψουν στους δημότες, αν όχι και τα 5.000.000, τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό.

Εγώ θα επαναλάβω αυτό που ελέχθη για την αναδρομικότητα. Είναι απαράδεκτο, ότι κάποιοι οι οποίοι είναι φιλοκυβερνητικοί ήδη χωρίς νομοθετική κάλυψη από τις 17-03 δώσανε τα λεφτά. Δεν τα δώσανε από την τσέπη τους. Δώσανε λεφτά της Περιφέρειας και για να μην καθίσουν στο σκαμνί αύριο μεθαύριο, δεν έχει ξανασυμβεί Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου να 'χει αναδρομικότητα.

Και τελειώνοντας, τελειώνοντας, δεν άκουσα από κανέναν, διαβάστηκε μία επιστολή από δύο συναδέλφους, που λέει: "Η σημερινή σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει μία έντονη οσμή κομματικής αντιπαράθεσης". Από πότε κύριοι συνάδελφοι έχουν το δικαίωμα αυτοί εμάς να μας τοποθετούνε, πού είμαστε και πού δεν είμαστε; Έχω τριάντα χρόνια εδώ μέσα, τριάντα ένα μαζί σαν Συνοικιακός, ποτέ κανένας Δήμαρχος, ούτε ο κ. Σκούρτης δεν ήτανε τόσο φιλοκυβερνητικός, όσο άκουσα απόψε τον κ. Ζήκα, δεν ήτανε ούτε ο κ. Νικολάου, ούτε ακόμα και ο κ. Ξύδης τόσο φιλοκυβερνητικός. Ήταν καθαρά αυτοκυβερνητικοί.
Ο καθένας είχε το δικαίωμα να είναι σε οποιαδήποτε και να ψηφίζει οποιοδήποτε Κόμμα, αλλά τόσο φιλοκυβερνητικοί, εγώ αν δεν γνώριζα τον κ. Ζήκα απόψε, θα νόμιζα ότι το διαβάζει κάποιος εκπρόσωπος του κ. Βούτση, του κ. Σακελλαρίδη, του κ. Παππά, δεν ξέρω, κάποιος φιλοκυβερνητικός. Αλλά επειδή τον ξέρω, ξέρω ότι είναι δικά του. Έχει και τη δεινότητα αυτή ο κ. Ζήκας ας πούμε, αλλά τέτοια φιλοκυβερνητικότητα δεν την έχω ξανασυναντήσει.

Πάει μετά ο κ. Κουγιουμτζόπουλος και ο κ. Στάππας, λένε εδώ μέσα, εκείνοι που δέχθηκαν εδώ και πέντε χρόνια. Ποιοι είναι εκείνοι; Γιατί δεν ήρθαν απόψε, να μας πουν ποιοι είναι εκείνοι που δεχθήκαμε; Όταν το 2013 εγώ και η κ. Πολυκαλά εδώ μέσα λέγαμε πρώτος εγώ και η κ. Πολυκαλά το είπε, αν θυμάμαι καλά και στη Γενική Συνέλευση κάτω των εργαζομένων, να παραιτηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν σήκωσε κανένας το χέρι και δεν φώναξε κανένας τότε, να πει ναι και από την προηγούμενη Διοίκηση και από την Αντιπολίτευση και πολλοί άλλοι.

Δεύτερον. Οι άλλοι. Ποιοι είναι οι άλλοι; Και μετά λέει, έχουνε θέση, γιατί δεν ήρθανε να μας πουν τη θέση απόψε, μήπως μας πείσουνε ότι είναι η καλύτερη, αλλά την κρατάνε, είναι η προσωπική τους, την κρατάνε στο σπίτι τους, δεν ξέρω, ή όταν θα γίνουν Διοίκηση του Δήμου, ας πούμε.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Νομίζω ήμουν στα 3 παρά κάτι.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο κ. Σκουτέρης.
Παρακαλώ κ. Σκουτέρη. Θα σας δώσω κι εσάς τρία λεπτά.

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Ο τελευταίος, γιατί σχεδόν είμαι από τους
τελευταίους που μιλούν, έχει το καλό διότι προηγούνται αρκετοί ομιλητές και
κατά κανόνα τον καλύπτουν πράγματι, εγώ αναφέρομαι και αποδέχομαι την πρόταση του κ. Δημάρχου με ορισμένες παρατηρήσεις, φυσικά.

Δεν μπορώ όμως να αντιληφθώ τι νόημα θα έχει το Συνέδριο της ΚΕΔΕ 7,8,9 του μηνός. Άκουσα για έξοδα μεταφοράς, ξενοδοχείων, κ.λπ. Δεν θα έπρεπε ο Δήμος να έχει κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις σήμερα, ή να κάνει ένα έκτακτο Συμβούλιο, ή η ΚΕΔΕ;

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη κ. Σκουτέρη, θα σας επαναφέρω στο θέμα. Είστε
λίγο εκτός θέματος. Θα μου επιτρέψετε. Το θέμα μας είναι άλλο. Είναι το ψήφισμα. Δεν είναι το Συνέδριο της ΚΕΔΕ.

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Επομένως, είστε εκτός. Και
ολοκληρώνω, συγνώμη κ. Πρόεδρε, μην γελάτε. Εγώ δεν γελάω, προσπαθώ, ναι.
Γιατί το λέω; Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Δεν αντιληφθήκατε, διότι ενώ
έχουμε ενόψει στην αυλή μας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου κ. εκτελούντα
χρέη Προέδρου, σπεύδουμε και λέμε ε, τι γίνεται. Να πάμε στις 7, 8, 9 Μαΐου
κατόπιν εορτής;

Ξέρετε, ξέρουμε όλοι σχεδόν ότι κάποια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου είναι σχεδόν οιονεί νόμος, ο οποίος υπόκειται. Πάλι γελάτε; Γελάστε. Ναι, άμα ξέρετε, να με συμπληρώσετε, να πάρετε το λόγο, ναι. Κάθε νόμος, ή νομοθετική πράξη, νομοθετικού περιεχομένου υπόκειται σε ακύρωση ή και αναστολή.
Επομένως, αφού απόψε όλοι παρακολουθούμε τη συζήτηση και λέμε, έρχεται ο
κ. Βρούτσης και λέει, δεν κάνουμε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, διότι
δεν υπήρχε νομοσχέδιο από τη Δευτέρα. Τρομερά πράγματα. Δηλαδή, ...... τρείς
μέρες.
Και δεύτερον, αποδίδει κατηγορία στους Τοπικούς Άρχοντες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' και Β' Βαθμού, ότι είναι περιορισμένης ευθύνης. Το αντιλαμβάνεστε κ. Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, πόσο μας υποβαθμίζουν;

Και τελειώνω σε μισό λεπτό, γιατί βλέπω ότι δυσανασχετείτε, με το εξής. Με την εξής παρατήρηση. Γνώριζε η Κυβέρνηση και γνωρίζει ότι τα έσοδα, τα ληξιπρόθεσμα έσοδα από 76 έφτασαν μόλις τα 80 δισεκατομμύρια. Ξέρει ότι κάθε μήνα ανεβαίνουν τα ανείσπρακτα 1 δις. Ξέρει ότι από το 2009 μέχρι σήμερα η δαπάνη στην υγεία και στην παιδεία μειώθηκαν κατά 36%. Ξέρει ότι ο προσδόκιμος χρόνος σύνταξης των γυναικών πάει 86 και των ανδρών 80.
Δηλαδή, ήξερε την κρίση, την ξέρει η Κυβέρνησις και από εξαμήνου, να μην πω
και παραπάνω, επομένως δεν δικαιολογείται το έκτακτο, το σημαντικό, το άκρως
απόλυτο κ. Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, να προβεί σε αυτή την τοποθέτηση, σε
αυτή την σύνταξη της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου.

Και το τελευταίο. Εδώ ο φίλος μου ο κ. συνάδελφος, ο κ. Τίγκας ήρθε να μας πει ότι είναι μαλακός ο Υπουργός, ότι σε λίγες εβδομάδες λήγει το θέμα. Ποιας κ. Τίγκα αν λήγει το θέμα σε μία εβδομάδα; Τέλη Ιουνίου, τελείωσα, είναι το θέμα σοβαρό κ. Πρόεδρε, τέλη Ιουνίου θα πληρώσει 7 δισεκατομμύρια.
Συνεχίζετε να γελάτε εσείς. Επτά δισεκατομμύρια, το ξέρει. Η 11η Μαΐου δεν θα
έχει κανένα αποτέλεσμα νομικό, κανένα αποτέλεσμα στο μνημόνιο. Ούτε η 11η,
ούτε η σημερινή. Τότε θα επικυρωθούν μάλλον τα θέματα εκείνα, τα οποία είχε
προτείνει και η προηγούμενη Κυβέρνηση.

Όχι ότι ήτανε αθώα, να εξηγούμεθα. Όχι ότι απαλλάσσεται ημαρτημένων. Όμως σχεδόν θα επαναληφθούν και αυτό που έλεγε ο κ. Βαρουφάκης, ότι δεν θέλω δραχμή, έρχεται σήμερα να μας δεσμεύσει τα χρήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάνει κάτι χειρότερο. Μιας και ο Νικολάου πήρε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, θα πάω στο 1842, που υποχρεώθησαν οι πολίτες, οι ένστολοι μάλλον να πληρώνονται με χωράφια. Να παρακρατείται το 50% του φόρου. Τελείωσα, είναι κρίσιμα. Θα τ' ακούσετε.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σεβαστείτε το.

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Το σέβομαι. Να σεβαστείτε και εμένα κάτι. Όχι εμένα, τη διαδικασία, που πλήρωναν οι φορολογούμενοι προκαταβολικώς το 50% για την επόμενη χρονιά και επικρατούσε το Κράτος, οι δανειστές επίσης το 20%. Αυτά κ. Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Αλλά να μην είστε τόσο ορμητικός. Αν ξέρετε κάτι καλύτερο, να καθίσετε εκεί και να ολοκληρώνετε. Έτσι; Ευχαριστώ πολύ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ πολύ. Εκείνο που πήγα να σας διακόψω προηγουμένως, πήγα να σας διορθώσω, διότι κάνατε ένα λάθος στο όνομα και
δεν με αφήσατε να σας διορθώσω. Είπατε κ. Τίγκα, ενώ εννοούσατε τον κ. Ζήκα
προηγουμένως και πήγα να σας διορθώσω για τα πρακτικά και μόνο.
Ευχαριστώ πολύ.

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Δεν με απασχολεί αυτό, δεν μας πειράζει. Εδώ είναι η ουσία των
πληγών μας. Μας παίρνουν τα χρήματα, κ. Πρόεδρε.

ΑΝΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Κύριε Τούτουζα.

ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Αν και μ' έχουν καλύψει, εννοώ τους τελευταίους κι εγώ ομιλητές,
με έχουν καλύψει οι περισσότεροι εκ των συναδέλφων και θα στηρίξω βεβαίως την πρόταση της Δημοτικής Αρχής γιατί με καλύπτει, θα πω ορισμένα πράγματα που είναι η δική μου πιο προσωπική άποψη.

Με χαροποιεί ιδιαίτερα που συμφωνήσαμε να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, γιατί με αυτό τον τρόπο αποδεικνύουμε ότι σεβόμαστε τόσο τους συνδημότες μας, όσο και τα χρήματά τους. Με αυτή την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου πλήττεται η συνταγματική κατοχυρωμένη ανεξαρτησία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και βέβαια τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των Οργανισμών της.

Γι' αυτό το λόγο σε αυτή τη Συνεδρίαση θα πρέπει να δράσουμε συλλογικά και να ορθώσουμε το ανάστημά μας, χωρίς μισόλογα και χωρίς συμβιβασμούς. Πιστεύω άμεσα και αυτές είναι κάποιες προτάσεις τις επιπλέον από αυτές που άκουσα από το Δήμαρχο, ότι πρέπει η Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της ΚΕΔΕ να προσφύγει εναντίον της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και επίσης να γίνει μία μελέτη για τις επιπτώσεις που θα έχει στην τοπική οικονομία ένα τέτοιο μέτρο.

Την Τρίτη ζήτησα με δημόσια δήλωσή μου να συνταχθούμε όλοι υπέρ της ακύρωσης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με κάθε τρόπο και με κάθε μέσον. Έχουμε χρέος να υπερασπιστούμε τα έσοδα του Δήμου μας για το καλό του τόπου μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Ας το κάνουμε λοιπόν. Να συμμετάσχουμε όλοι μαζί στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούνε και να προσφύγουμε είτε ως Δήμος, είτε μαζί με άλλους Δήμους κατά της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Δήμαρχε, καθώς με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εξέδωσε η
Κυβέρνηση, ισοπεδώνεται η αυτονομία του θεσμού της Αυτοδιοίκησης και παραβιάζεται ευθέως το Σύνταγμα, σας καλώ να μη γίνετε συνεργός στις μεθοδεύσεις της Κυβερνήσεως. Ανεξάρτητα των εξελίξεων και των προφορικών δεσμεύσεων που δίνονται από τους διαφόρους Υπουργούς, να μη δεχθείτε την υλοποίησή της και να διαφυλάξετε σε συνεργασία με τους ομολόγους σας τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων. Εγώ όπως σας είπα και από την αρχή, στηρίζω με την ψήφο μου την πρόταση της Δημοτικής Αρχής.
Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Τούτουζα. Ο κ. Κουτάκης.

ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Κι εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να απευθυνθώ στον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο σήμερα απ' ότι απεδείχθη, τον κ. Ζήκα, ότι πριν
από τέσσερις μήνες ήσασταν υπέρμαχος της Αυτοδιοίκησης και όταν λέγαμε
Αυτοδιοίκηση, εσείς λέγατε, έπρεπε να διευρυνθεί η Αυτοδιοίκηση. Εδώ όχι μόνο
διευρύνεται, εδώ συρρικνώνεται, καταργείται και το λέω αυτό διότι, θα δεχόμουν
ενδεχομένως μία πρόταση από την Κυβέρνηση, η οποία να έλεγε ότι θα γίνει μία
ισομερής και δίκαιη κατανομή των καταθέσεων σε όλους τους Δήμους.

Τι σημαίνει αυτό; Ένας Δήμος των 100.000 κατοίκων να δίνει 5 ευρώ, ένας των 200.000 να δίνει 10 ευρώ, να γίνει μια κατανομή τέτοια. Δεν μπορεί το καλό παιδί, ο καλός δημότης, ο καλός Δήμος να πληρώνει τη λέζα πάλι επειδή ήταν συνεπής. Είναι σαν να τιμωρώ κι εγώ το παιδί μου επειδή έκανε μία αποταμίευση και ήταν σοβαρός και δεν πήγε να τα φάει στο κυλικείο. Αυτό το πράγμα γίνεται σήμερα.

Μας είπατε ότι δεν έχει καμία διαφορά λέει αν τα 'χουμε σε ιδιωτική τράπεζα, ή αν τα 'χουμε σε δημόσια. Κι όμως, έχετε μεγάλη διαφορά, διότι αύριο το πρωί αν θα θέλουμε να νοικιάσουμε ή να αγοράσουμε ένα κτίριο, για να φτιάξουμε παιδικό σταθμό που μας λείπει, θα μπορέσουμε να πάμε στον ιδιωτικό, να τα πάρουμε τα λεφτά και να το κάνουμε. Εδώ, με αυτό τον τρόπο που λέει η Κυβέρνηση, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Σε δέκα μέρες μας λέει η Κυβέρνηση, σε δεκαπέντε μέρες. Ου καν λάβεις παρά του μη έχοντος, κ. Ζήκα. Όταν δεν θα έχει σε δεκαπέντε μέρες, δεν θα μπορέσεις να παραλάβεις, ούτε να λάβεις.

Είπατε, εξοβελίζει λέει τον κίνδυνο μη πληρωμής. Απλώς την αναστέλλει για
δεκαπέντε μέρες. Και μετά από δεκαπέντε μέρες τι θα γίνει; Η ερώτησή μου είναι
αυτή, όπως και σε όλους και ελάτε εσείς να μου πείτε τι θα πω στο δημότη, όταν
μου λέει ότι πληρώνω τα ψηλότερα δημοτικά τέλη, ότι θέλω αυτό, ότι κάνω εκείνο. Θα του πω ότι δεν έχω λεφτά, γιατί στα μάζευα τόσο καιρό, για να τα παραχωρήσω. Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό κ. Ζήκα. Με συγχωρείτε και μιλάμε για ειλικρινή στάση. Εμένα προσωπικά δεν με έχει πείσει η ειλικρινής στάση. Απλώς η μετονομασία είναι ειλικρινής.

Δηλαδή τους θεσμούς, την τρόικα τη λέγαμε θεσμούς, το ένα το λέμε έτσι, το λέγαμε αλλιώς προχθές. Απλώς αλλάζουμε ονόματα. Δεν βλέπω να 'χει αλλάξει κάτι κι επειδή προέρχομαι και από το εμπόριο, όλη αυτή η ανησυχία που υπάρχει στην κοινωνία, έχει ρίξει και το εμπόριο, που το εμπόριο ήταν το μέσον είσπραξης μέσω ΦΠΑ, μέσω φόρων του Κράτους. Όταν έχει καταποντιστεί αυτό το πράγμα, από πού θα εισπράξει τα λεφτά να μας τα δώσει και εντόκως; Εγώ δεν βλέπω κάποια πόρτα να ανοίγει.

Για το λόγο αυτό λοιπόν, εγώ συντάσσομαι με την πρόταση και θα ήθελα στον κ. Ζήκα να θυμίσω κι απευθύνομαι σε εσάς κ. Ζήκα, διότι είχαμε μία ομιλία, συνομιλία μάλλον και πριν στις προηγούμενες, όταν ήμασταν κι εμείς Διοίκηση, εγώ προσωπικά και σας έλεγα να 'στε λίγο ήπιος, διότι αυτά που λέτε, ενδεχομένως να τα λουστείτε και φτάσατε σήμερα να τα λουστείτε και να βάζετε και σαμπουάν.
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κουτάκη. Παρακαλώ το Δήμαρχο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να σας ενημερώσω για μία τελευταία εξέλιξη η οποία υπάρχει. Ο Πρωθυπουργός δέχθηκε και θα συναντηθεί αύριο 3.00 η ώρα το μεσημέρι με αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ, οπότε θεωρώ ότι είναι ένα θετικό βήμα στην όλη υπόθεση.

Νομίζω ήταν μία πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Έχω σημειώσει μερικά πράγματα, για να απαντήσω σε κάποια θέματα, τα οποία αναφέρθηκαν. Όπως, θα ήθελα απλά να ενημερώσω και το Σώμα, ότι υπάρχει και μία ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
Μέσα σε αυτά, για να μην σας κουράσω, μπορείτε να την βρείτε στο διαδίκτυο, απλά έχω σημειώσει να σας αναφέρω, ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει ότι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου πρέπει να είναι εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για να γίνουνε και πρέπει να μνημονεύεται με συγκεκριμένο τρόπο, έστω και περιληπτικά στο σώμα της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, κάτι το οποίο βεβαίως δεν γίνεται.

Δεύτερον. Σημειώνει ότι παρεμβαίνει ανεπίτρεπτα στην οικονομική διαχείριση των πόρων Αυτοδιοικούμενων Νομικών Προσώπων, όπως οι ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού. Έγινε μία μεγάλη κουβέντα για το θέμα των χρημάτων που έχει ο Δήμος μας, για τα αποθεματικά τα οποία έχει. Δεν είναι, τα 5.000.000 δεν τα έχουμε εκεί για να κάθονται. Μάλλον έχετε ξεχάσει ότι έχουμε υπογράψει μία σύμβαση, που την έχουμε βρει από τις προηγούμενες Διοικήσεις για το κολυμβητήριο 3.100.000, αν δεν κάνω λάθος.

Έχουμε κάνει ένα διαγωνισμό πρόσφατα για την επισκευή των παιδικών σταθμών 190.000. Έχουμε κάνει ένα διαγωνισμό προχθές για την επισκευή νηπιαγωγείων και δημοτικών 140.000. Έχουμε κάνει ένα διαγωνισμό προχθές πάλι για τα γυμνάσια -λύκεια 140.000. Θέλουμε να αγοράσουμε μία σκούπα 200.000 ευρώ. Να μη σας κουράσω και συνεχίσω και λέω πράγματα. Δεν μιλάω πράγματα που θα γίνουνε. Μιλάω διαγωνισμοί που ήδη γίνανε και τρέχουνε. Μιλάω για συμβάσεις, οι οποίες…. Ακριβώς γι' αυτό τα λέω κ. Σκουτέρη, για να γραφτούνε στα πρακτικά. Γι' αυτό ακριβώς τα λέω.

Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαία και βεβαίως χαίρομαι ότι βρήκαμε ένα Α ποσόν και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα με μία καλή διαχείριση κι εμείς από τη δική μας πλευρά έχουμε καταφέρει να το ανεβάσουμε αυτό το ποσόν. Έτσι; θα συμφωνήσω απόλυτα με την κ. Πολυκαλά, τον κ. Κουτάκη, τον κ. Κεχρή, τον κ. Τούτουζα, θα έπρεπε να υπάρξει μία συνεννόηση αν μη τι άλλο. Δεν μπορεί με ελαφρά την καρδία η Κυβέρνηση να βγάζει μία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και να μας λέει μεταφέρετε όλα τα λεφτά.

Νομίζω ότι θα ήταν τελείως διαφορετικό το τοπίο αν μόνο μας το Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορούσε να πει, έχει ανάγκη η πατρίδα; Να βάλουμε όλοι πλάτη. Να μεταφέρουμε 500.000, 1.000.000 σήμερα και αν έχει ανάγκη μεθαύριο, να μεταφέρουμε άλλο 1.000.000. Τώρα με αυτό τον τρόπο, ότι ξεκάθαρα, βιαστικά, με πράξη η οποία έχει αναδρομική ισχύ, να σου λέει θα μεταφέρεις και θα κρατήσεις μόνο για δεκαπέντε ημέρες, νομίζω ότι δείχνουν ότι δεν μας υπολογίζουνε. Μακάρι αύριο στη συνάντηση να φανεί κάτι διαφορετικό.

Είναι σίγουρο ότι με αυτό τον τρόπο γίνεται ουσιαστικά ένας έλεγχος των κεφαλαίων των ΟΤΑ. Με αυτή την πράξη της η Κυβέρνηση ξεκαθαρίζει, ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε μόνοι μας τα χρήματά μας και βεβαίως ποιος έχει σειρά, όπως ανέφερε η κ. Πολυκαλά, μετά; Εξαντλήθηκαν αυτά τα διαθέσιμα που μάζεψε από τους Δήμους, από τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Θα πάμε στις καταθέσεις των ιδιωτών; Πού θα πάμε;

Νομίζω γι' αυτό από την αρχή στην εισήγησή μας αναφέραμε, ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Νομίζω ότι δυστυχώς η Κυβέρνηση, η οποία πρέπει να έχει την υποστήριξη όλων μας και το θέμα εδώ μέσα δεν είναι πολιτικό σήμερα και το έχουμε δείξει και τουλάχιστον εγώ σαν Δήμαρχος και η συγκεκριμένη Παράταξη με το ξεκίνημα δείξαμε, ότι δεν παίρνουμε γραμμές πολιτικές από κανέναν.

Θα σας θυμίσω ότι ήμασταν ενάντια στην αξιολόγηση, όταν η Κυβέρνηση ήταν της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ πάνω. Έτσι και σήμερα είμαστε ενάντια, όταν πιστεύουμε ότι θίγονται τα συμφέροντα των δημοτών μας, γιατί εδώ μας έστειλε το 62% των δημοτών του Παπάγου και του Χολαργού, για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά τους. Νομίζω λοιπόν ότι η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Πιστεύουμε στην αυτονομία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πιστεύουμε ότι οι λύσεις πρέπει να δίνονται ύστερα από συζητήσεις, ύστερα από Συσκέψεις στα Συνέδρια.

Γι' αυτό είπαμε κ. Σκουτέρη κιόλας να πάμε στο Συνέδριο 7-8-9 Μαΐου, για να έχουμε μία συγκροτημένη άποψη όλοι οι Δήμοι της Ελλάδος εκεί.

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Κύριε Δήμαρχε, συγνώμη. Η απόφαση ήδη
εξεδόθη, το διάγραμμα. Τι νόημα θα έχει σε αυτό και ότι δεν έλαβα μία απάντηση. Εάν αποφασίζετε να γίνει η ακύρωση του διαγράμματος και μη αναστολής με ασφαλιστικά μέτρα, συμφωνώ απόλυτα και συγνώμη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε διακόψει.
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ζήτησα συγνώμη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Το αποδεχόμεθα. Παρακαλώ Δήμαρχε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, νομίζω ότι έχω καταθέσει ένα ψήφισμα με πέντε σημεία,
θα τα επαναλάβει στο τέλος ο Πρόεδρος. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να
διαφοροποιήσουμε κάτι. Αλλά αν είναι να το πείτε νομίζω τώρα στη δευτερολογία σας, για να μην τρώμε το χρόνο και να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Έτσι; Το αναφέρουμε. Προσφυγή θα κάνει η ΚΕΔΕ, οπότε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ να περάσουμε στις δευτερολογίες. Προβλέπεται από τον
κανονισμό. Ποιος εκ των συναδέλφων θέλει να μιλήσει;

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Πρώτα να διαβάσετε τα πέντε σημεία του ψηφίσματος, για να
τοποθετηθούμε, διότι τώρα δεν τα θυμάται κανένας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα βοηθήσει κανένας; Ωραία. Λοιπόν, το διαβάζω:

"Το Δημοτικό Συμβούλιο:

1. Καταδικάζει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ως πολιτική πράξη που
καταλύει το Δημοτικό Συμβούλιο και κατά συνέπεια τη λαϊκή βούληση.
2. Καταδικάζει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ως προς το περιεχόμενό
της, καθώς δεν εντάσσεται σε ένα συνολικό εθνικό σχέδιο και δεν διασφαλίζει τα
χρήματα των δημοτών μας και των εργαζομένων του Δήμου μας.
3. Προτείνει την έναρξη ενός ειλικρινούς εθνικού διαλόγου στα θεσμικά Όργανα
στο πλαίσιο του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ.
4. Εκφράζει την έντονη αντίθεσή του και τη διαμαρτυρία του για τη μεθόδευση
αυτή, η οποία όχι μόνο αγγίζει, αλλά ξεπερνάει τα όρια της συνταγματικής νομιμότητας με καταστρατήγηση της συνταγματικής κατοχυρωμένης (Άρθρο
102) αυτοδιοικητικής υπόστασης των ΟΤΑ.
5. Επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του, προκειμένου να προστατευτούν
τα χρήματα των συμπολιτών μας".

Παρακαλώ να ανοίξουμε κατάλογο για τις δευτερολογίες. Ο κ. Ζήκας, ο κ. Τίγκας, ο κ. Ρεμούνδος, ο κ. Κεχρής, ο κ. Σκουτέρης. Ο κ. Τίγκας. Έχετε τρία λεπτά.

ΤΙΓΚΑΣ: Εγώ βλέπω ότι το ψήφισμα αυτό είναι στην κατεύθυνση που και στην
τοποθέτησή μου είπα. Πιστεύω όμως ότι είναι ένα ψήφισμα, το οποίο καλύπτει
γενικά το ζήτημα και θα έλεγα ότι δεν διαφέρει από ένα ψήφισμα ενός Οργάνου,
όπως η ΚΕΔΕ, η ΠΕΔΑ, ή ενός υψηλότερου του χώρου του δικού μας.

Συμφωνώ με τις πέντε αρχές που τοποθετεί, αλλά θα ήθελα να συμπληρωθεί και κάτι, το οποίο να αγγίζει και τον τοπικό παράγοντα. Δηλαδή συγκεκριμένα, θα πρότεινα να συμπληρωθεί: "Καλούμε όπως όλες οι Δημοτικές Παρατάξεις του Δήμου μας υιοθετήσουν την άποψη, ότι μέχρι τις 7 Μαΐου που θα γίνει το Συνέδριο της ΚΕΔΕ να μη δώσουμε καθόλου χρήματα".

Και το δεύτερο: "Καλούμε όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις να αναλάβουμε όλοι μαζί εκστρατεία, χρησιμοποιώντας την πειθώ και την ειλικρίνεια, για να πούμε στους δημότες μας ποιες θα είναι οι τρομερές επιπτώσεις από το εάν υλοποιηθεί η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου".

Αυτά τα δύο σημεία πιστεύω, καταρχήν όλο το ψήφισμα πιστεύω εκτός από ένα όπλο στα χέρια της ΚΕΔΕ δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά πιστεύω ότι μας φέρνει και πιο κοντά στο δημότη. Είναι ένα ψήφισμα πιο πολύ Δημοτικού Συμβουλίου, παρά ενός Οργάνου ανώτερου. Τίποτα άλλο κ. Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Παρακαλώ Δήμαρχε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά, από τις πρωτομιλίες των Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων δεν έχει φανεί ότι υπάρχει μία ομοφωνία ως προς το ψήφισμα. Οπότε, δεν μπορούμε σε ένα ψήφισμα να γράψουμε, ότι καλούμε όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις, ενώ κάποιος θα μειοψηφήσει. Αν θέλετε να το γράψουμε ότι, το Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερώσει, να το προσθέσουμε το τελευταίο που είπατε. Να πάρει πρωτοβουλίες το Δημοτικό Συμβούλιο και να ενημερώσει τους πολίτες μας. Έτσι, αυτό αν θέλετε μπορούμε να το βάλουμε σαν έκτακτο από κάτω. Θα σας το δώσει ακριβώς, όπως το διατύπωσε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα, να μας το δώσετε γραπτώς, παρακαλώ. Κύριε Ζήκα.

ΖΗΚΑΣ: Λοιπόν, καταρχήν να ξαναδιατυπώσω, για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου όταν χρησιμοποιείται ορθά, είναι ένα μέτρο επείγουσας αντίδρασης για κίνδυνο, ο οποίος συντρέχει άμεσα. Δεν νοείται να κάνεις Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που μπορεί να τον κάνεις και νόμο δηλαδή στη συνέχεια, μετά από μία εβδομάδα ή δέκα μέρες. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν τραπεζικά παιχνίδια και κίνδυνοι τέτοιας μορφής, που εκτυλίσσονται ακαριαία.

Με αυτή την έννοια, όπως επίσης ενημέρωσε ο Υπουργός κ. Μάρδας στην Οικονομική Επιτροπή της Βουλής, άμεσα μετά τις 20, δηλαδή με το που ανακοινώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, εισέρρευσαν στην Τράπεζα της Ελλάδος 160.000.000 ευρώ. Αυτή την έννοια έχει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, της άμεσης αντίδρασης σε έναν κίνδυνο.

Δεύτερο ζήτημα. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου απόψε θα πάψει να υφίσταται, γιατί πλέον θα είναι Νόμος του Κράτους. Ψηφίζεται στη Βουλή και δεν υπάρχει περίπτωση να μην ψηφιστεί. Άρα, εδώ πλέον δεν μπορείς να προσβάλλεις την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Αν θέλεις να αρνηθείς να υλοποιήσεις το νόμο, είναι άλλο ζήτημα. Απόψε θα αποτελεί Νόμο του Κράτους. Αν θέλει ο οποιοσδήποτε να προσβάλλει την εφαρμογή αυτής της Πράξης, είναι άλλη ιστορία.

Με αυτή την έννοια, γι' αυτό και κάλεσα τη Δημοτική Αρχή να μην βιαστεί να πάρει απόφαση απόψε, αν θέλει να προσβάλλει αργότερα με νομικό τρόπο την Πράξη, το Νόμο, είναι άλλο ζήτημα κι έχει όλο το περιθώριο να το κάνει.

Ένας επιπλέον λόγος είναι το ότι πιθανολογώ ότι αύριο στη συνάντηση ο κ. Πατούλης θα στρατευτεί στην εθνική προσπάθεια και θα είναι εκτεθειμένη η Δημοτική Αρχή εδώ στην σημερινή της απόφαση.

Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει όλο το περιθώριο να ενεργήσει, ή να κάνει οτιδήποτε άλλο σε μέλλοντα χρόνο. Δεν δεσμεύεται από κάτι, να μην το κάνει, αλλά να μη βιαστεί να το κάνει απόψε.

Να διευκρινίσω επίσης, επειδή ακούστηκαν διάφορα, ότι εγώ χαιρέτισα το ότι εισβάλλει ξανά η πολιτική και γίνονται τέτοιου είδους συζητήσεις. Εγώ δεν κρύβω την πολιτική μου ταυτότητα, ούτε την έκρυψα ποτέ και θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται πολιτικές συζητήσεις παντού, σε όλα τα επίπεδα, γιατί αυτή είναι η ουσία και εδώ αποδεικνύεται η υποκρισία όσων θεωρούσαν ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ανεξάρτητη από το τι συμβαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Οι πράξεις και οι εξελίξεις το αποδεικνύουν, ότι δεν υφίσταται τέτοιο πράγμα και αποδεικνύεται από την υποκρισία αυτών που το ισχυριζόντουσαν τόσα χρόνια. Εγώ χαίρομαι που γίνεται αυτή η συζήτηση. Χαίρομαι, γιατί πραγματικά συζητάμε επί της ουσίας.

Επίσης, να διορθώσω και κάποια άλλα πράγματα κι εδώ θα φανεί και θα καλέσω τους συναδέλφους, επειδή αυτή η Κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αλλαγές της νομοθεσίας που θα κατοχυρώνουν την αυτονομία της Αυτοδιοίκησης, θα χαρώ όμως τότε να δω και περιμένω τη τάση τους, να τα επικροτήσουν όλα αυτά, όπως την Απλή Αναλογική, όπως διάφορα άλλα πράγματα τα οποία θα προωθηθούν και θα χαρώ τότε να δω πραγματικά, αν είναι υπερασπιστές της αυτονομίας ή όχι, γιατί εκεί θα κριθούν και θα φανούν ποιος είναι ειλικρινής και τώρα και μετά.

Να διευκρινίσω επίσης ότι ο Υπουργός κ. Βαρουφάκης, όταν μίλαγε ότι δεν θέλουμε λεφτά, διευκρίνιζε, δεν θέλουμε άλλα λεφτά, δεν θέλουμε να παίρνουμε δανεικά τα οποία θα προστίθενται. Θέλουμε να πάρουμε αυτά που υπάρχουν συμφωνημένα. Αυτά δηλαδή που προέβλεπε η προηγούμενη συμφωνία, που ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει με αίμα και υποχρεούνταν η τρόικα και οι θεσμοί ν' ανταποκριθούν και δεν τα έχουν δώσει αυτά που υποχρεούντο και με βάση την Συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Είπε ότι δεν έχει νόημα να δανείζεται η Ελλάδα με τον τρόπο που δανειζόταν μέχρι τώρα, με τον τρόπο που οι προηγούμενες Κυβερνήσεις προχωρούσαν στο δανεισμό. Για διευκρίνιση όλων αυτών των πραγμάτων.
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ζήκα. Παρακαλώ το Δήμαρχο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή νομίζω ότι έστω και για τα πρακτικά, υποθέτω βέβαια ότι ο
κ. Ζήκας δεν ήθελε να υπονοήσει κάτι τέτοιο, αλλά κ. Ζήκα δεν μιλάτε στον κ.
Πατούλη. Είμαι ο Ηλίας ο Αποστολόπουλος. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω
να κοιτάω τους δημότες μου και τους εργαζόμενους του Δήμου στα μάτια. Ούτε
πρόκειται να κάνω ότι θα αποφασίσει ο κ. Πατούλης, ούτε ότι θα αποφασίσει η
ΠΕΔΑ, που Πρόεδρος είναι ένας Δήμαρχος, ο οποίος προέρχεται κομματικά από
το ΣΥΡΙΖΑ.

Απλά, πάρα πολλοί Δήμοι έχουνε πάρει ήδη την απόφαση του ψηφίσματος μάλλον, συγνώμη, έχουνε ήδη πάρει αποφάσεις με ψηφίσματα και νομίζω ότι και εμείς πρέπει να πάρουμε απόφαση για ένα ψήφισμα και σε ότι με αφορά, όσο μπορώ με τις δυνάμεις μου, θα κρατήσω τα χρήματα των δημοτών μας στο Δήμο μας. Βεβαίως, αν κάποια στιγμή αντιληφθούμε ότι δεν γίνεται διαφορετικά, θα ακολουθήσουμε τους άλλους Δήμους. Αλλά ο Δήμος Αθηναίων πήρε ήδη απόφαση, ο Δήμος Θεσσαλονίκης πήρε απόφαση, ο Δήμος Πειραιά πήρε απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας, που είναι πάλι Δήμαρχος που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, πήρε απόφαση. Το ίδιο έκανε και ο Δήμος Πόρου, το ίδιο έκανε και ο Δήμαρχος Βύρωνα, το ίδιο έκανε και ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής. Να μη συνεχίσω. Νομίζω είναι σχεδόν, όλα τα Δημοτικά Συμβούλια έχουνε πάρει αποφάσεις.

Οπότε νομίζω ότι εμείς θα πάρουμε σήμερα την απόφασή μας, έτσι όπως ακριβώς την έχουμε τοποθετήσει, εκτός αν υπάρξει κάποια άλλη παρατήρηση από τους ομιλούντες στη συνέχεια και από εκεί και πέρα θα κάνουμε το σταυρό μας για το καλό της χώρας. Αυτό μόνο μπορώ να πω κι εγώ, γιατί δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάντως, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει δείξει ότι βάζει πλάτη και θα συνεχίσει να βάζει πλάτη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε το Δήμαρχο. Παρακαλώ τον κ. Κεχρή.

ΚΕΧΡΗΣ: Εγώ θα επαναλάβω ότι συμφωνώ απόλυτα με την εισήγηση του
Δημάρχου. Δεν έχω πρόβλημα να προστεθούνε οι εισηγήσεις και προτάσεις και
του κ. Τίγκα και του κ. Τούτουζα και να προχωρήσουμε σε ένα ψήφισμα του Δήμου μας, που να δίνει τη δυνατότητα στη Δημοτική Αρχή να συνταχθεί στο πλευρό της ΚΕΔΕ, του Συνδικαλιστικού μας Οργάνου προς την κατεύθυνση της ακύρωσης αυτής της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Από εκεί και πέρα συμφωνώ και με το ψήφισμα, την απόφαση -ψήφισμα της ΚΕΔΕ, όπως έχει ανακοινωθεί πριν από λίγες ημέρες. Με καλύπτει η στάση και οι θέσεις που πήρε τόσο ο Δήμαρχος σήμερα, όσο και η ΚΕΔΕ τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε, δεν θα 'χα κανένα πρόβλημα να τους δώσω τη δική μου συγκατάθεση, ώστε να έχουνε μία ευελιξία, σε περίπτωση κ. Ζήκα που η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου μετατραπεί σε νόμο, ή υπάρχουν αλλαγές αύριο, να κινηθούμε προς την κατεύθυνση τόσο ο Δήμαρχος, όσο και η ΚΕΔΕ, το Συνδικαλιστικό μας Όργανο, της διασφάλισης των χρημάτων των δημοτών μας.
Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κεχρή. Προηγείται ο κ. Ρεμούνδος. Κύριε
Ρεμούνδο.

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εμείς δεν θα συμφωνήσουμε με την πρόταση του Δημάρχου. Θα
ψηφίσουμε στην πρόταση Παρών. Νομίζω το εξήγησα στην ομιλία μου, ότι δεν
συμφωνούμε ότι τα Δημοτικά Συμβούλια μπορούν να διαχειρίζονται τα λεφτά του κόσμου που είναι για συγκεκριμένους λόγους, όπως θέλουνε. Όπως και οι
Κυβερνήσεις τα λεφτά των Ταμείων των Ασφαλιστικών να τα κάνουνε ομόλογα
και να τα κουρεύουνε και να τα εξαφανίζουνε.

Είναι λεφτά του κόσμου. Πρέπει να πάνε στις ανάγκες και να καλύψουν τις ανάγκες του κόσμου, όπου ο κόσμος τα 'χει πληρώσει. Με αυτή την έννοια, δεν υπάρχει για εμάς κανένα περιθώριο πρώτον, να συζητήσουμε με την Κυβέρνηση, να ακολουθήσουμε την ενδεχόμενη τακτική του κ. Πατούλη, που λέει ότι να
θυσιαστούμε κι άλλο οι εργαζόμενοι και οι ανάγκες τους, για να πληρωθούνε οι
δανειστές. Σε καμία περίπτωση και επειδή τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, ο καθένας επιλέγει τι θα κάνει. Εμείς ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο μία και μόνη απόφαση.

Έχουμε την ισχύ νόμου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου έτσι και αλλιώς. Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο και να καλύψει την Ταμειακή Υπηρεσία, να μην προχωρήσει σε καμία μετακίνηση εκταμίευση ούτε 1 ευρώ προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αυτό για πάντα. Οι πέντε Δήμοι που την Διοίκηση έχει η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έχουνε πάρει αυτή την απόφαση.

Δηλαδή, διαμαρτυρόμαστε για το νόμο, τον καταγγέλλουμε, ενημερώνουμε τους δημότες και την κοινωνία και δίνουμε εντολή στις Ταμειακές Υπηρεσίες και στη Διοίκηση να μην προχωρήσει σε καμία εφαρμογή και μετατόπιση των χρημάτων από το Δήμο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτή είναι και η πρόταση που καταθέτουμε. Προφανώς δεν συμφωνεί η Διοίκηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ρεμούνδο. Παρακαλώ την κ. Πολυκαλά.

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Μπορεί να μην κατάλαβα καλά κ. Πρόεδρε, αλλά μέσα στο κείμενο
λέτε της απόφασης, ότι θα δούμε τι θα κάνει η ΚΕΔΕ. Όχι, τι λέμε; Τι ακριβώς
είναι εκεί;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: "Καταδικάζουμε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και ως
πολιτική πράξη και ως περιεχόμενο", να μην ξαναδιαβάζω. Έτσι; Ζητάμε να γίνει
ένας ειλικρινής εθνικός διάλογος με την ΚΕΔΕ, μέχρι το Συνέδριο της ΚΕΔΕ. Άρα,
ουσιαστικά λέμε μέχρι το Συνέδριο να μη μεταφερθούν τα χρήματα.
"Εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας για την κατάργηση της συνταγματικά
κατοχυρωμένης αυτοδιοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και επιφυλασσόμαστε για
κάθε νόμιμο δικαίωμά μας".

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Ωραία. Ήθελα απλώς να κάνω μία παρατήρηση, ότι το κείμενο
αυτό.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό που είπε ο κ. Τίγκας. Προσθέτουμε το να αναλάβουμε όλοι
μαζί εκστρατεία, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσον, προκειμένου να
ενημερωθούν οι δημότες με υπεύθυνο και έγκαιρο τρόπο για τις δραματικές
επιπτώσεις που θα έχει για την τοπική οικονομία και για κάθε επαγγελματία η
εφαρμογή αυτής της πρωτοφανούς κυβερνητικής απόφασης. Αυτό.

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αν, αυτό είναι νόμος ουσιαστικά, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου είναι νόμος. Δεν είναι θέμα λοιπόν να εκτεθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, λέγοντας ότι διαφωνεί με αυτό και ότι το καταδικάζει. Νόμος θα είναι. Το θέμα είναι πόσο είμαστε διατεθειμένοι να πάμε κόντρα στο νόμο. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι θέμα έκθεσης λοιπόν, κακής έκθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το θέμα είναι αν πούμε εμείς, ότι μέχρι να γίνει το Συνέδριο της ΚΕΔΕ, ή όπως λέει ο κ. Ρεμούνδος ποτέ, θα πάμε κόντρα στην απόφαση. Δεν είναι λοιπόν ούτε έκθεση, ούτε κάτι άλλο. Επίσης, όταν λέμε ότι έχει ξεκινήσει κ. Ζήκα μία συζήτηση που δεν υπήρχε και ότι αυτή η τραγική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, είναι μία καλή, εξελίχθηκε σε καλό σε σχέση με την τοποθέτηση και τη συζήτηση που γίνεται, ενώ πρώτα δεν γινόταν, το θέμα δεν είναι αυτό. Αλίμονο αν τέτοιες καταστάσεις έχουν αυτό σαν αποτέλεσμα, θετικό. Δεν ήτανε. Πάντα μπορούσε κανείς να κουβεντιάσει.

Εκείνο που δεν μπορούσε να κάνει, είναι να υποτάξει τα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις κομματικές επιταγές. Αυτό είναι αυτό που δεν πρέπει να γίνεται ποτέ. Συζήτηση πολιτική μπορεί να γίνει. Να μη γίνεται όμως κάτι τέτοιο. Αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνεται. Από εκεί και πέρα συζητήσεις πολιτικές θα μπορούσαν πάντα να γίνονται και με πολύ καλό τρόπο και γινόντουσαν. Δεν είναι αυτή η τραγική κατάσταση που μας έφερε στην καλή κατάσταση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία; Να εξηγήσω λίγο. Εκ
του κανονισμού δεν επιτρέπεται να δώσουμε το λόγο για δευτερολογία σε Δημοτικούς Συμβούλους. Να κάνουμε μία εξαίρεση, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κύριε Κουτάκη, πόσο χρόνο θέλετε;

ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ.

ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Θα είμαι σύντομος κ. Πρόεδρε. Εγώ εκείνο που θα ήθελα να πω, επειδή το θεώρησα προσωπική μομφή, είμαι συνεπέστατος στην πολιτική μου, γιατί ακούστηκε εδώ ότι πρέπει να 'μαστε συνεπείς και καλά που μπήκε η πολιτική. Σαφώς και καλώς που μπήκε η πολιτική. Όχι όμως η πολιτική η εννοούμενη από τα Κόμματα. Η πολιτική που έχουμε ο καθένας μας και η πολιτική η δική μου είναι να υπηρετήσω το δημότη και νομίζω το απέδειξα και για να υπηρετήσω το δημότη αυτή τη στιγμή με τα λεφτά του, δεν τον υπηρετώ έτσι.

Όχι ο κομματισμός. Άλλο η πολιτική. Υπήρξα συνεπής όσες φορές δεν ψήφισα. Παράδειγμα, ψήφισα τότε για τους Δημοτικούς Αστυνόμους και νομίζω πολλοί συνάδελφοι, όχι μόνο εγώ, για την απόλυση των Δημοτικών Συμβούλων. Ήμουν ενάντια στην πολιτική την κομματική. Σε πολλά άλλα σημεία ήμουν ενάντια, όταν ερχόταν σε πρόσκρουση και σε αντίθεση με τα δημοτικά συμφέροντα, γιατί μην ξεχνάμε κύριοι ότι εμείς από τους δημότες κρινόμεθα, από τους δημότες εκλεγόμεθα και από τους δημότες αν θέλετε, θα πω και μία χοντρή έκφραση, τα παίρνουμε και τα λεφτά αυτά. Αυτών είναι τα λεφτά, δεν είναι δικά μας τα λεφτά. Των δημοτών είναι.

Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς εκπροσωπούμε τους δημότες και δεν εκπροσωπούμε κανένα Κόμμα, δεν εκπροσωπούμε καμία Κυβέρνηση. Εμείς κληθήκαμε σε αυτή την αίθουσα για να διαχειριστούμε αυτά τα λεφτά και σήμερα ερχόμαστε λοιπόν να πάρουμε μία απόφαση, πως θα διαχειριστούμε αυτά τα λεφτά.
Για να αποφασίσουμε λοιπόν, ερχόμαστε σήμερα και για εμένα η απόφαση είναι να μείνουν τα λεφτά στα χέρια μας, να μπορούμε να τα διαχειριστούμε.
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κουτάκη. Κύριε Σκουτέρη, πόσο χρόνο χρειάζεστε;

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Μισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σκουτέρη, θα σας δώσω εκτός διαδικασίας δύο λεπτά. Παρακαλώ.

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε και η επιείκεια είναι μορφή δικαίου, δικαιοσύνης. Αλλά δεν πιστεύω να το κάνετε προσωπικά για εμένα. Εδώ ήρθαμε να κάνουμε μία συζήτηση και διαμαρτύρονται αυτοί που δεν ομιλούν. Αυτό είναι το περίεργο. Τελείωσα λοιπόν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Δικαίως διαμαρτύρονται. Ξεκινήστε κ. Σκουτέρη, συνεχίστε.

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Παραχωρώ τη θέση μου, αν θέλουν να μιλήσουν τα κορίτσια. Τελείωσα. Κύριε Πρόεδρε, πέραν από την προσθήκη που ήθελα να γίνει εις το να ασκηθεί αίτηση για συγκεκριμένα πράγματα, τώρα το τι θα κάνει η ΚΕΔΕ, βεβαίως θα συμπορευθούμε, συγκεκριμένα να προστεθεί η εβδόμη περίπτωση, άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής κατά της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία ακυρώνεται απόψε.

Ο δε συνάδελφος και φίλος μας έδωσε, αν προσέξατε απόψε, ο κ. Ζήκας, το εξής προνόμιο. Την εξής μάλλον ευνοϊκή μελλοντική μεταχείριση από το Κράτος, ότι θα αναζητήσουμε και τα παρακρατηθέντα από το 1989, κάποια τέτοια σκέψη. Ξέχασε όμως και ο κ. Ζήκας να μας πει, ότι σκεπτόταν η Κυβέρνηση να μεταφέρει την αρμοδιότητα, να εκχωρήσει την αρμοδιότητα του ΕΝΦΙΑ στους Δήμους. Φαίνεται τα 'βαλε στην μπάντα. Είπαμε να είμαστε, να προσπαθούμε να αποκτήσουμε τη συνταγματική και νομική αυτοτέλεια όσον αφορά την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, αλλά να μη γινόμαστε εξάρτημα κάποιας κομματικής ας το πούμε κατάστασης.
Δηλαδή να λέμε μαλθακούς τους Υπουργούς, τον κ. Βούτση και τον κ. Μάρδα, οι οποίοι είναι μάλλον συγκεχυμένοι και ακολουθούν την τακτική της δημιουργικής ασάφειας.
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην ψηφοφορία. Κύριε Τούτουζα.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Οικονόμου την πρόταση της Δημοτικής Αρχής με την
προσθήκη Τίγκα, η κ. Παρίση ομοίως, ο κ. Δεμέστιχας ομοίως, ο κ. Αυγουρόπουλος ομοίως, η κ. Βεντουζά ομοίως, ο κ. Χατζής ομοίως, η κ. Τσικρικώνη ομοίως, η κ. Ρουφογάλη ομοίως, η κ. Σουρανή ομοίως, ο κ. Βαλυράκης ομοίως, η κ. Αρβανίτη ομοίως, ο κ. Τσουροπλής ομοίως, η κ. Δημητριάδου ομοίως, η κ. Μπουφούνου ομοίως, ο κ. Τράκας ομοίως, ο κ. Σιαμάνης ομοίως, ο κ. Σκουτέρης ομοίως, ο κ. Χαρακτινιώτης ομοίως, ο κ. Τίγκας ομοίως, ο κ. Κουτάκης ομοίως, ο κ. Ζήκας Κατά, η κ. Γεωργακοπούλου Κατά, ο κ. Κεχρής συμφωνείτε με την πρόταση της Δημοτικής Αρχής, Τούτουζας Δημήτρης σύμφωνα με την πρόταση της Δημοτικής Αρχής, η κ. Φασούλη ομοίως, συμφωνεί με την πρόταση της Δημοτικής Αρχής, ο κ. Αποστολόπουλος Νίκος Κατά, ο κ. Ρεμούνδος Παρών και η κ. Πολυκαλά, συμφωνεί με την πρόταση της Δημοτικής Αρχής η κ. Πολυκαλά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα, η έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την υποχρεωτική μεταφορά
των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος περνά Κατά
Πλειοψηφία.

Ώρα λήξης Συνεδρίασης, 20.50.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου