Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

ΑΘΕΟΙ!

Τοῦ πρωτ. π. Σταύρου Τρικαλιώτη, ἐφημερίου ῾Ιεροῦ Ναοῦ ῾Αγίας Παρασκευῆς ᾿Αττικῆς.
   Τό νά διαλέξει κανείς νά εἶναι ἄθεος, μέ γειά του μέ χαρά του! ῾Ο καθένας εἶναι ἐλεύθερος νά ἐπιλέξει, ἀλλά οἱ ἐπιλογές του δέν παύουν νά τόν χαρακτηρίζουν ὡς ἄτομο καί ὡς προσωπικότητα. Προσωπικά ὅταν συνομιλῶ μέ ἀθέους, πραγματικά θλίβομαι, γιατί στεροῦν ἀπό τόν ἑαυτό τους τή δυνατότητα νά ξεδιψάσει, νά πλησιάσει τήν πηγή τοῦ "ζῶντος ὕδατος" καί προτιμοῦν νά τρέφονται ἀπό τίς ἄνυδρες ξέρες τῶν κομματικῶν, κυρίως, ἀγκυλώσεών τους. Κυρίως, ἐκεῖνο πού μέ θλίβει περισσότερο, εἶναι ὅταν ὁρισμένοι κάνουν τήν ἀθεῒα τους φλάμπουρο καί τό χειρότερο ὅταν πολεμοῦν μέ ἕναν ἀνεξήγητο φανατισμό αὐτούς πού πιστεύουν ἤ τούς εἰρωνεύονται. Καί νά φανταστεῖ κανείς ὅτι αὐτοί οἱ κύριοι κάνουν τούς ''δημοκράτες" καί τούς ὑπερασπιστές τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. ῾Ορισμένοι μάλιστα ἄθεοι ξεσαλώνουν γιά τά καλά καί ἐξασκοῦν τόσο  ἀνεξήγητη καί ἐμπαθῆ κριτική πρός αὐτούς πού πιστεύουν, ὥστε πραγματικά νά ἐπαληθεύονται ὅσοι ἔχουν πεῖ ὅτι ἡ ἀθεῒα εἶναι φαινόμενο πού ἐμπίπτει στή σφαίρα τῶν ψυχιάτρων...

   Παράλληλα συγκινοῦμαι ἀφάνταστα ὅταν βλέπω ἄτομα, τά ὁποῖα μάλιστα κατέχουν καί μιά δημόσια θέση, νά μήν φοβοῦνται τί θά πεῖ ὁ κόσμος, ἀλλά διατρανώνουν καί ὁμολογοῦν τήν πίστη τους, ἀψηφώντας τό ὁποιοδήποτε κόστος. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι γίνονται γιά τούς ἀθέους κάρβουνα ἀναμμένα στόν κόρφο τους, ἐλέγχουν τήν συνείδησή τους καί θρυμματίζουν τά ἕωλα ἐπιχειρήματά τους.
   Φαίνεται πώς ἡ οίκονομική κρίση ἔγινε ἀφορμή γιά ὁρισμένους πολιτικούς  -οἱ ὁποῖοι προφανῶς ἐκμεταλλεύονται τήν ἀνέχεια τοῦ λαοῦ μας- νά ἐκφράσουν ἕναν φθηνό λαϊκισμό καί ταυτόχρονα ἕνα ἀντιεκκλησιαστικό μένος. Θά τούς πρότεινα λοιπόν νά λάβουν τό μήνυμα γιά ἑνότητα καί συναίνεση πού ἐκπέμπει ὁ λαός μας καί νά ἀπεγκλωβιστοῦν, ἐπιτέλους- ἀπό στερεότυπα καί πρακτικές τοῦ παρελθόντος πού μᾶς πληγώνουν ὡς κοινωνία καί ὡς ἔθνος.
῾Ο νοῶν νοείτω!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου