Παρασκευή 10 Απριλίου 2015

ΙΔΟΥ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ! ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΙΔΡΥΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ!

Ο Δημήτρης Αλεξανδρίδης υπήρξε Ο'  πρωτοπόρος ιδρυτής του "Ελληνικού Τηλέγραφου", της προεπαναστατικής ελληνικής εφημερίδας της Βιέννης η οποία άντεξε και περισσότερο απ'όλες στον χρόνο. Ήταν ...

η μακροβιότερη προεπαναστατική ελληνική εφημερίδα, επιβιώνοντας έως και 15 χρόνια μετά την Επανάσταση. Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1811 και διατηρήθηκε στη ζωή ως το 1836! 
Η ψυχή της εφημερίδος, ο Δημήτρης Αλεξανδρίδης (ιατρός οφθαλμολόγος, λόγιος επιστήμονας, δημοσιογράφος-εκδότης που μιλούσε 7 γλώσσες), λίγο πριν ιδρύσει και τη δεύτερη εφημερίδα του, τον "Φιλολογικό Τηλέγραφο" δημοσίευσε στον  "Ελληνικό Τηλέγραφο" προκήρυξη για τη νέα εφημερίδα. Εκεί, έγραφε για τον ρόλο της εφημερίδας και του Τύπου:
"Από όλα τα μέσα, όσα εφεύρεν ο νους προς άπονον και ταχυτέραν επαύξησιν και πολλαπλασιασμόν των φώτων μεταξύ ενός έθνους, είναι αναμφιβόλλως, τα περιοδικά συγγράμματα ή και λεγόμεναι εφημερίδες. Δι' αυτών μόνον ημπορεί πας τις οιουδήποτε τάγματος να θησαυρίζη εαυτώ με δαπάνην ολίγην και παίζων ως ειπείν ειδέας και γνώσεις παντοίου είδους επιστημών και μαθήσεως, αναγκαιοτάτας εις το επάγγελμά του. Αι εφημερίδες είναι τωόντι ως άλλοι τόσοι απόστολοι ευαγγελίζουσαι εις τα έθνη και διδάσκουσαι αυτά το καλόν και το συμφέρον αυτών, και όσο περισσότεραι ευρίσκονται μεταξύ ενός έθνους, τόσω μάλλον οράται πεφωτισμένον εκείνο το έθνος και πεπολιτευμένον.
διά τούτο αποδεικνύει, ότι τείνει κατ' ολίγον προς απόκτησιν της αληθινής και θεαρέστου ευδαιμονίας του"
Τα παραπάνω στοιχεία αναγράφονται στην πραγματεία "Τα Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά", της Ρ. Αργυροπούλου και Α. Ταμπάκη (Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου