Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013

Η "ΥΠΕΡΒΑΣΗ" ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ! Ο,ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...

"ΥΠΕΡΒΑΣΗ: Κίνημα Δράσης, Πράξης και Αποτελέσματος ΚΑΝΑΜΕ ΠΡΑΞΗ ακόμη μια δέσμευση της Ιδρυτικής μας Διακήρυξης και επεξεργαστήκαμε την Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή την 21/11/2013 από τους Ανεξάρτητους Δημοκρατικούς Βουλευτές Νίκο Σταυρογιάννη, Γιάννη Κουράκο, Θεόδωρο Παραστατίδη, Νίκο Νικολόπουλο, Γεώργιο Κασαπίδη, Μάρκο Μπόλαρη, Μίμη Ανδρουλάκη, Οδυσσέα Βουδούρη, Πάρη Μουτσινά και Χρήστο Αηδόνη, 

 ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ να δώσει την ενδεδειγμένη λύση στο μείζον κοινωνικό ζήτημα των Ομολογιούχων (Φυσικών Προσώπων Ιδιωτών - Αποταμειευτών ΟΕΔ), να αναγνωρίσει τη ζημία που υπέστησαν ως αποταμιευτές, να τηρήσει τις προεκλογικές αλλά και προγραμματικές δεσμεύσεις της για την αποκατάσταση της ζημίας τους και να συμπεριλάβει τα Φυσικά Πρόσωπα-Αποταμιευτές ΟΕΔ στις φορολογικές ρυθμίσεις, διευκολύνσεις και ελαφρύνσεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), παρέχοντας τους τουλάχιστον τη νομοθετική δυνατότητα να συμψηφίσουν τις ζημιές που υπέστησαν από το PSI+ με τις μελλοντικές φορολογικές τους υποχρεώσεις, όπως αντίστοιχα, κατά τα ανωτέρω, παρέχεται η ίδια δυνατότητα στα νομικά πρόσωπα, προκειμένου τα Φυσικά Πρόσωπα-Αποταμιευτές ΟΕΔ να εμφανίσουν την ανωτέρω ζημία στις Φορολογικές τους Δηλώσεις ως Πιστωτικό Φορολογικό Υπόλοιπο, μέχρις ότου δοθεί οριστική λύση στο μείζον αυτό κοινωνικό πρόβλημα. Ταυτόχρονα, προτείναμε για την αποζημίωση των Φυσικών Προσώπων - Αποτεμιευτών ΟΕΔ ότι, επειδή αυτοί δεν είναι και δεν μπορούν να εκληφθούν ως επενδυτές αλλά, αντιθέτως, είναι αποταμιευτές, πρέπει να τύχουν από την Ελληνική Πολιτεία νομοθετικής μεταχείρισης ανάλογης και αντίστοιχης με αυτή των κατόχων, των δικαιούχων και συνδικαιούχων τραπεζικών βιβλιαρίων καταθέσεων ταμιευτηρίου, αφού και αυτοί είναι επίσης αποταμιευτές, προκειμένου για αξίες Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου έως το ποσό των 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ, αυτά να αποπληρωθούν, κατ’ αναλογία με τις καταθέσεις των βιβλιαρίων ταμιευτηρίου, στην καθορισμένη ημερομηνία ωρίμανσης και στην τιμή κτήσης τους, αφού δεν είναι σε καμία περίπτωση δίκαιο και εύλογο, η εγγύηση της Ελληνικής Πολιτείας προς τα Φυσικά Πρόσωπα-Αποταμιευτές Ο.Ε.Δ, να υπολείπεται της αντίστοιχης εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων, που ανέρχεται επίσης στα 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ και ότι, για αξίες ομολόγων μεγαλύτερες των 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ, να είναι δυνατή η ανταλλαγή των νέων ομολόγων, καθώς και των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) που κατέχουν μετά το PSI+ τα Φυσικά Πρόσωπα-Αποταμιευτές Ο.Ε.Δ, επίσης στην τιμή κτήσης τους, με νέα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, διάρκειας έως 10 ετών, ανάλογα με την ηλικία του κατόχου-ομολογιούχου. Για το ανωτέρω ζήτημα, η Επιστημονική Επιτροπή του Κινηματος επεξεργάζεται ειδική ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ, που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Θεόδωρο Παραστατίδη, Νίκο Σταυρογιάννη, Γιάννη Κουράκο, Νίκο Νικολόπουλο, Γεώργιο Κασαπίδη, Μάρκο Μπόλαρη, Μίμη Ανδρουλάκη, Οδυσσέα Βουδούρη, Πάρη Μουτσινά και Χρήστο Αηδόνη, που ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας και κατέθεσαν την ερώτηση που επεξεγραστήκαμε σε συνεργασία με το Σωματείο το Σωματείο Φυσικών Προσώπων, Καταθετών – Αποταμιευτών ΟΕΔ".
Από το γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου