Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

Η ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ "ΧΟΛΑΡΓΟΣ"


Ο κ. Αριστοτέλης Ντοβόρης επέδωσε στο δημοτικό συμβούλιο Χολαργού-Παπάγου (αρ. πρωτ.32354, τὴν 27/10/2011), την παρακάτω άκρως ενδιαφέρουσα επιστολή με την οποία αποκωδικοποιεί την προέλευση  της ονομασίας του Χολαργού. Επίσης, στην μακροσκελέστατη αλλά εμπεριστατωμένη επιστολή του, ο κ. Ντοβόρης αναφέρεται και στην προέλευση των ονομάτων ἈττικήΠνύξἈθηναίηΠαλλὰς, όμως λόγω της εκτάσεως της επιστολής, περιοριζόμαστε στην περίπτωση του Χολαργού. Ευχαριστούμε τον κ. Ντοβόρη για το πολύτιμο πόνημά του.

Πρός
                                                                     α.  Δήμαρχον  Παπάγου – Χολαργού.
                                                                    
  β.  Δημοτικόν συμβούλιον.

Κύριε Δήμαρχε κ.κ. δημοτικο Σύμβουλοι τοῦ Δήμου Παπάγου - Χολαργο ὑποβάλλω ἀποκωδικοποιημένας τὰς ἑρμηνείας ὀνομάτων: Χολαργός,ττικήΠνύξθηναίηΠαλλς.

Ἡ ἐπιστήμη τῆς γλωσσολογίας ἀδυνατεῖ νά ἑρμηνεύσῃ ἑκατοντάδας λέξεις  καὶ νόματα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης ἅτινα στεροῦνται ἐτύμου, κατατάσσει δὲ ἐκεῖνα εἰς τὴν απετικν ἢ νδοευρω - γερμανικν ὁμάδα γλωσσῶν.
Ἕτερα νόματα, μή ἔχοντα σχέσιν μετά τῆς προαναφερομένης ὁμάδος, τὰ χαρακτηρίζει ὡς: μικρασιατικ, μεσογειακ, προελληνικπρωτοελληνικ, τῶν Αγαίωνξενικ, σημιτικδάνεια ἢ δήλου καὶ σκοτεινο τύμου.
Τ νευ τύμου νόματα εἶνε βεβαίως κώδικες, φέροντα ΜΝΗΜΗΝ, διότι ἐντός ἐκείνων λανθάνει [παραμένει κεκρυμμένοςπαρατήρητος,θέατος,  γνωστος] ὁ λλην Λόγος καὶ δὴ ὁ μηρικς.

To ὄνομα Χολαργός κατατάσσεται εἰς τὴν δευτέραν κλίσιν.
Ἅπαντα δν τυμολογονται καθ᾿ ὅτι ἐκεῖνα κώδικες. Πᾶσα δὲ ἀπόπειρα ἐτυμολογήσεως ἦτο καὶ θά εἶνε ἄνευ ἀποτελέσματος προκαλοῦσα τὸν γέλωτα. Παραδείγματα ἐτυμολογίας, διά τὸ ὄνομα Χολαργός ἔχομεν πολλὰ ἀναληθῆ!!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 19/06/2004. Διασκευή ες πολυτονικν γραφήν.
« Κα μως,  θηναος Περικλς το πό τν Χολαργόν ττικς. νήκεν ες τν καμαντίδα φυλήν πού ταυτίζεται τοπογραφικά μ τν Δμον Χολαργο.
κεί γεννήθη. Ες μία περιοχήν πού τυμολογικά (Χολαργός, χολή - ργς) παραπέμπει ες να τόπον ρεμον, εδυλλιακν πο καταπραΰνει (χολή = θυμόν) τ νερα, πως λεγε μπροσθεν πό τν πιβλητικν νδριάντα το μεγάλου γέτου τς θηναϊκς Δημοκρατίας δήμαρχος Χολαργο Δημήτρ. Νικολάου»

http://www.hellenica.de/Griechenland/Geo/GR/ Cholargos. html. 
«  νομασία το δήμου χάνεται ες τ βάθος τς στορίας. ποστηρίζεται δ πώς  τυμολογία τς λέξεως προέρχεται πό τ συνθετικ χολή + ργς κα ρμηνεία πού δίδεται εναι πώς κατοικετο πό νθρώπους πράους, χωρίς χολήν κα εέξαπτον χαρακτρα»

http://el.wikipedia.org/wiki/ Χολαργός. Διασκευή ες πολυτονικν γραφήν.  
«  νομασία Χολαργός δόθη πρός τιμήν το ρχαίου μωνύμου δήμου πό τν ποον κατήγετο φημισμένος θηναος πολιτικός Περικλς.
Φιλολογικ κα ρχαιολογικ (πιγραφικ) στοιχεα μως, ποδεικνύουν τι ρχαος δμος ερίσκετο ες ρκετά διαφορετικν θέσιν πό τν σημερινν συγκεκριμένως κοντά ες τ Νέα Λιόσια σως κα ες τ Καματερν. .................. »

Τὸν κώδικα τοῦ ὀνόματος Χολαργός (ἀγροτικὴ θέσις) τὸ κωδικοποίησεν ἡ φιλολογικ - μεταγραφικ ὁμὰς τοῦ ποιητοῦ νομακρίτου, μέ λέξεις ἐκ τῶν μηρικν πέων, ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ τυράννου τῶν Ἀθηναίων Πεισιστράτου.
Ὁ Πεισίστρατος (538 - 527 π.Χ.) διέσωσε τὰ μηρικ πεα καὶ τὰ ρφικ κείμενα διὰ τῶν γραμματικν τοῦ νομακρίτου, οἵτινες ἐκωδικοποίησανπλεῖστα τόσα ὀνόματα ὅπως: ττικήΠνύξΑγαονΧολαργός κ.ἄ.π.

http://www.livepedia.grνομάκριτος. Διασκευή ες πολυτονικν γραφήν.  
« θηναος ποιητής το 6ου π.Χ. αΜετέτρεψε τ δόγματα το ρφέως ες πικος στίχους, συνεργάσθη δ μ τν Πεισίστρατον διά τν καταγραφήν τνμηρικών πέων. ............................ »

Ὁ κδιξ τοῦ ὀνόματος Χολαργός δηλοῖ χθόνα, γαῖαν, τόπον, περιοχήν καὶ μάλιστα ἀγροτικὴν καὶ ὄχι ἀστικὴν. Τὸ ὄνομα ἐδόθη ἐπί Πεισιστράτου καὶ ὄχι ἐπί Κλεισθένους, διότι ἄν τὸ ὄνομα διά πρώτην φοράν ἐδίδετο εἰς Δῆμον τότε ἡ κωδικοποίησίς του θά ἦτο διάφορη τῆς παρούσης. Τότε ὁ Χολαργόςδέν το Δμος, οὔτ᾿ ἐκεῖ ἔκειτο τι ἄστυ, ἀλλ᾿ ἦτο εἷς ἀπέραντος κπος μέ μπέλους καὶ μέ πωροφόρα δένδρα. Καθ᾿ ὅλην δὲ τὴν ἔκτασιν ὑπεῖρχονγροικίαι καὶ ποιμενικαὶ κλισίαι καὶ πολλὰ παραπήγματα.

Ἀπό τὴν περιοχήν ἐκείνην τοῦ Χολαργο ἐλάμβανον οἱ Ἀθηναῖοι γλυκερν ονον, ἡ δὲ ἀνάμνησις τῆς οἰνοπαραγωγῆς τοῦ Χολαργοῦ ἐδιατηρήθη μέχρι καὶ σήμερον, καθ᾿ ὅτι τό ὄνομα μπελόκηποι εἶνε ταυτόσημον μετά τοῦ ὀνόματος Χολαργός. Αἱ δύω περιοχαί, κατά τὴν ἀρχαιότητα, ἦσαν μία, ἤτοι:Χολαργός.
Χολαργός.  Ὁ ἀμπελότοπος τῶν Ἀθηναίων.

Χολαργός

σελίς  Ο. Λ.  Πανταζίδου
§
Χ       χθόνα
ο       οἰνοπέδοιο
λ       λαοί
α       Ἀθηνάων
ρ       ῥυδόν
γ       γλυκερὸν
ό       οἶνον
ς       στείβουσιν - συλλέγουσιν
690
458
387
18
578
141
459
594 - 601
α - β" Εἰς τὴν γαῖαν τοῦ ἀμπελοτόπου οἱ λαοί τῶν Ἀθηναίων ἀφθόνως γλυκερὸν οἶνον στείβουν ἢ συλλέγουν"

Πρωΐα. πίτομον γκυκλοπαιδικν λεξικόν. Χολαργός, σελίς 2332.
« ξοχικς συνοικισμός τν θηνν πί τς δο θηνν - Μεσογείων. »

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου