Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

"Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ"


"Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 74445/29.12.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα  «Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των Δήμων που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3852/2010» και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 267 του ν. 3852/2010 ο Δήμος θα έπρεπε :

Ø  Να απογράψει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις καθώς και τα διαθέσιμα χρηματικά μέσα που διαθέτει την 1.1.2011.
Ø  Έως της 31η Μαρτίου 2011 θα έπρεπε  να είχε συγκληθεί  το Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητήσει και να αποφασίσει την έγκριση της Απογραφής της περιουσίας του Ενιαίου Δήμου Παπάγου -Χολαργού και του Ισολογισμού Έναρξης 1/1/2011.
Ø  Να αναρτήσει στο  δικτυακό τόπο του Δήμου τον Ισολογισμός έναρξης και την σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου  και να την δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα.

Η Δημοτική Αρχή είναι ΥΠΟΛΟΓΗ και ΕΚΘΕΤΗ για τη μεγάλη αυτή καθυστέρηση, απέναντι στο ΝΟΜΟ, αλλά κυρίως απέναντι στους ΔΗΜΟΤΕΣ αφού είναι ήδη εκπρόθεσμη 9 μήνες
( Ν.3852/2010).
Τα ερωτήματα που πρωτίστως ενδιαφέρουν  τους δημότες και πρέπει να απαντηθούν από τη δημοτική αρχή είναι:

Ø  Υπήρχαν ελλείμματα στα ταμεία των Δήμων που συνενώθηκαν ;
Ø  Εάν υπήρχαν χρέη, γιατί έως τώρα δεν δημοσιοποιήθηκε αναλυτικά η οικονομική κατάσταση του κάθε Δήμου ξεχωριστά????
Ø  Ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετεί η μεγάλη καθυστέρηση στην έγκριση της Απογραφής από το Δημοτικό Συμβούλιο????
Ø  Υπάρχουν τελικά στον Δήμο Χολαργού τα  δάνεια των 22.000.000 € όπως ισχυρίζονταν ο Δήμαρχος προεκλογικά και τα χρησιμοποίησε ως όχημα για την άνοδο του στην εξουσία????
Ø  Πως πληρώνονται τα τιμολόγια-εντάλματα  παρελθουσών χρήσεων χωρίς να έχουν απογραφεί και εγκριθεί από το Δημοτικό  Συμβούλιο????????
Τα ερωτήματα αυτά πρέπει να απαντηθούν από τη δημοτική αρχή ΔΗΜΟΣΙΑ όπως ΔΗΜΟΣΙΑ  κατασυκοφάντησε  προεκλογικά τον πρώην Δήμαρχο Χολαργού.

Όσο σιωπά, παραμένει εκτεθειμένη ΗΘΙΚΑ και ΠΟΛΙΤΙΚΑ απέναντι στους δημότες.

Περιμένουμε  από το Δήμαρχο  να φέρει επιτέλους προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο την απογραφή έναρξης του ενιαίου Δήμου.

Όσο και να καθυστερεί η ΑΛΗΘΕΙΑ θα ΛΑΜΨΕΙ και οι δημότες θα την πληροφορηθούν.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
τ.Δήμαρχος Χολαργού"


     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου