Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΡΙΣΤΙΚΟ: H ΕΦΟΡΙΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ!! ΚΑΡΑΓΚΙOΖΗΔΕΣ ΟΙ...ΣΩΤΗΡΕΣ ΜΑΣ! ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΧΟΝΤΡΟ ΝΟΙΚΙ 25.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΤΗ ΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ!


Αυτοί είναι οι καραγκιόζηδες της πολιτικής μας. Οι...σωτήρες μας βεβαίως, που ξεσκίζουν τον λαό στους φόρους, κόβουν μισθούς και επιδόματα, αλλά που παράλληλα όταν έχουν μπροστά τους ένα υπερσύγχρονο κτίριο χωρίς νοίκι, αποφασίζουν να του βάλουν λουκέτο και να μεταφέρουν την ΔΟΥ Χοκαργού στο παλαιό κτίριο της ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής,  όπου το μηνιαίο μίσθωμα φτάνει τις 25.000 ευρώ!!
Φωστήρες είναι ο Στουρνάρας και οι συνεργάτες του ή σκέτα στουρνάρια; Ακόμη και οι συνεχείς επιστολές του Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού προς τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Μαυραγάνη, πετάχτηκαν στα σκουπίδια. Η απόφαση είχε ληφθεί! "Η ΔΟΥ Χολαργού κλείνει και μεταφέρεται στην ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής"!!! ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΥΣ! Συνταξιούχε και μισθωτέ, θα σου κόψουν την σύνταξη και τον μισθό, για να τα δίνουν στον κο Παπαναγιώτου, τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και φίλο του Άκη Τσοχατζόπουλου στον οποίο (όπως λένε οι πληροφορίες), ανήκει το ακίνητο όπου στεγάζεται η ΔΟΥ της Αγίας Παρασκευής! Πλήρωνε συνταξιούχε και μισθωτέ από το υστέρημά σου, πλήρωνε και εισιτήρια σε λεωφορεία, για να πηγαίνεις στην ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής. Το κράτος αποφάσισε: "Για σένα λεφτά δεν υπάρχουν για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου της ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής υπάρχουν και μάλιστα πολλά"!
Κατά τα άλλα ο Στουρνάρας και οι λοιποί του υπουργείου Οικονομικών θα μας σώσουν! Και ζητούν από τους Έλληνες να βάλουμε πλάτη! ΝΑΙ κυρίες και κύριοι, βάλτε πλάτες στους ολετήρες του έθνους! 
Ιδού η απόφαση του φωστήρα Στουρνάρα: 

Θέμα: «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. »
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.-      Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α΄2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α΄265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και της παρ. 12  του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (A’ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
 β) του  εδ.  β΄ της παρ. 15 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011.
γ) της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.2469/1997 (Α΄38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών  και άλλες διατάξεις».
δ) της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.2873/2000 (Α΄285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις  και άλλες διατάξεις».
ε) Του Π.Δ. 185/2009 (Α 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
στ) Του Π.Δ. 551/1988 (Α΄259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ) Του Π.Δ. 16/1989 (Α’ 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών(Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε  με το « άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98 ) «Κωδικοποίηση  της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
2.- Την επείγουσα ανάγκη αύξησης της αποτελεσματικότητας και της μείωσης του λειτουργικού κόστους της φορολογικής διοίκησης, καθώς και της εξοικονόμησης στελεχιακού δυναμικού.
3.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου 1.500.000 ευρώ, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, (ειδικών φορέων 23120 των Δ.Ο.Υ. και 23150 της Γ.Γ.Π.Σ. – ΚΑΕ  0829) η οποία ωστόσο θα αποσβεστεί μεσοπρόθεσμα από το όφελος που θα προκύψει από τη μείωση του κόστους λειτουργίας και τη βέλτιστη απόδοση των Υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της παρούσας Απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. α) Αναστέλλουμε, από την 1η Οκτωβρίου 2012,  τη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. της στήλης Β’ του Πίνακα 1 και μεταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους, στις Δ.Ο.Υ. της στήλης Γ’  αυτού,  ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΤΗΛΗ Α’
ΣΤΗΛΗ Β’
ΣΤΗΛΗ Γ’


ΝΟΜΟΣ
Δ.Ο.Υ. [τάξη]
των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία
Δ.Ο.Υ.  ΥΠΟΔΟΧΗΣ [τάξη]
στις οποίες μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα

 1.  


ΑΤΤΙΚΗΣ
(άρθρα 12, 28, 92 και 324 του ΠΔ551/1988)
ΙΕ΄ Αθηνών  [Α]

Α΄(Α΄Β΄Γ΄) Αθηνών [Α]

 1.  
ΚΒ΄ Αθηνών [Α]

 1.  
ΙΘ΄ Αθηνών  [Α]
ΙΓ΄ Αθηνών   [Α]

 1.  
ΚΓ΄ Αθηνών  [Α]

 1.  
Ιλίου [Α]
Αγίων Αναργύρων [Α]

 1.  
Άνω Λιοσίων [Α]

 1.  
Χολαργού [Α]
Αγίας Παρασκευής [Α]

 1.  
Αργυρούπολης [Α]
Ηλιούπολης [Α]

 1.  
ΚΑ΄ Αθηνών [Α]
Ψυχικού [Α]

 1.  
Κορυδαλλού [Α]
Νίκαιας [Α]

 1.  
Κορωπίου [Α]
Παλλήνης [Α]

 1.  
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                         (άρθρο 20 του ΠΔ 551/1988)
Ναυπάκτου [Α]
Μεσολογγίου [Α]

 1.  
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                         (άρθρο 36 του ΠΔ 551/1988)
Κρανιδίου [Β]
Ναυπλίου [Α]

 1.  
ΑΡΚΑΔΙΑΣ                         (άρθρο 44 του ΠΔ 551/1988)
Μεγαλόπολης [Β]
Τρίπολης [Α]

 1.  
ΑΧΑΙΑΣ
(άρθρο 60 του ΠΔ 551/1988)
Β΄ Πατρών [Α]
Γ΄ Πατρών [Α]


 1.  
Κάτω Αχαΐας [Α]

 1.  
ΔΡΑΜΑΣ                            (άρθρο 84 του ΠΔ 551/1988)
Νευροκοπίου [Β]
Δράμας [Α]

 1.  
ΕΒΡΟΥ
(άρθρο 108 του ΠΔ 551/1988)
Σουφλίου [Β]
Αλεξανδρούπολης [Α]

 1.  

ΕΥΒΟΙΑΣ                               (άρθρο 116 του ΠΔ 551/1988)
Λίμνης [Β]
Χαλκίδας [Α]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου