Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΞΥΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΤΟ  ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) ΠΑΠΑΓΟΥ
Έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση
Αγαπητοί  συμπολίτες,

1.    Θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε υπεύθυνα για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Παπάγου, για το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) έλαβε πρόσφατα τις τελικές αποφάσεις του, προκειμένου να ακολουθήσει η έγκρισή του από τις αρμόδιες αρχές.

2.    Επομένως, όλα όσα γράφονται ή λέγονται, βασιζόμενα δήθεν σε στοιχεία τα οποία είναι διαφορετικά από τα στοιχεία της παρούσας ενημέρωσης, είναι ανεύθυνα, ανακριβή και εκ του πονηρού και θα πρέπει να μη γίνονται αποδεκτά.

3.    Κατ΄ αρχάς, θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι η πόλη του Παπάγου δημιουργήθηκε ως πόλη κατοικίας και ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων όπου τύχει. Για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, έχουν  προβλεφθεί (από τότε που άρχισε να κτίζεται κάθε οικοδομικό πρόγραμμα του ΑΟΟΑ) έξι (6) χώροι αγορών. Αυτοί οι χώροι αγορών έχουν προβλεφθεί στα εξής οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.):  158β  (Ολυμπιάδα), 167β  (κτίριο «Αλέξανδρος» όπου το ταχυδρομείο), 217 (Αργυροκάστρου  και Πίνδου), 294 (παλαιό πρατήριο Στρατού, όπου σήμερα η Λέσχη Αξιωματικών), 462 (Πίνδου, όπου το εμπορικό κέντρο Α-Β) και 335α  (πάνω από Πλατεία Κονίτσης, όπου βρίσκεται το περίπτερο).
   Επομένως, τα περισσότερα καταστήματα που λειτουργούν στα ισόγεια οικιών είναι μη νόμιμα και λειτουργούν με την ευθύνη/συνδρομή της Δημοτικής Αρχής και την ανοχή της Αστυνομίας και της Πολεοδομίας. Αυτά τα καταστήματα με ουδένα τρόπο μπορούν να νομιμοποιηθούν (αντίκειται στο Σύνταγμα). Όσοι υπόσχονται το αντίθετο, παίζουν με τον πόνο των ιδιοκτητών τους και τους κοροϊδεύουν, ψηφοθηρώντας με αναίσχυντο τρόπο. Σημειώνεται ότι υπάρχουν και ελάχιστα καταστήματα που κατασκευάστηκαν με πολεοδομική άδεια (τους χορηγήθηκε προ πολλών ετών, με διάφορες «ειδικές» διατάξεις που ίσχυσαν στο παρελθόν) και, ως εκ τούτου, αυτά λειτουργούν νόμιμα.

4.      Επισημαίνονται τα ακόλουθα :
α. Τα Ο.Τ. αγορών ΔΕΝ τα σχεδίασε η παρούσα Δημοτική Αρχή ή οι προηγούμενες. Τα σχεδίασε και τα δημιούργησε ο Α.Ο.Ο.Α. με Προεδρικά Διατάγματα, όταν αποφάσιζε κάθε φορά να κτίσει μια περιοχή ώστε, με τα καταστήματα που θα λειτουργούν σ΄ αυτά, να εξυπηρετούνται οι περίοικοι.
β. Αυτά τα Ο.Τ. είναι ιδιοκτησία και περιουσία του ΑΟΟΑ ή του ΜΤΣ ή του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Στρατού (πρώην ΤΑΣΞ) και δεν είναι δυνατή η απαξίωσή τους ή η κατάργησή τους ή η απαλλοτρίωσή τους.

5.    Στου Παπάγου δεν υπάρχει μέχρι σήμερα Γ.Π.Σ. γιατί δημιουργήθηκε με ειδικά διατάγματα. Με την πάροδο των ετών, όμως, η ύπαρξη Γ.Π.Σ. κατέστη αναγκαία, γιατί η πόλη άρχισε να μη μπορεί «να λειτουργήσει» και να μη μπορεί να αποκτήσει την απαραίτητη υποδομή που δεν είχε προβλέψει και δεν είχε δημιουργήσει ο ΑΟΟΑ (παιδικούς – βρεφικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά κοινωνικά κτίρια κ.λ.π.).

6.    Για όλους αυτούς τους λόγους, το Δ.Σ. αποφάσισε  ΟΜΟΦΩΝΑ το 2009 την εκπόνηση ΓΠΣ. Την εκπόνησή του ανάθεσε σε μελετητικό πολεοδομικό γραφείο, δίνοντας σ΄αυτό, με ΟΜΟΦΩΝΗ  απόφασή του (Πρόεδρος τότε του Δ.Σ. ήταν ο υποψήφιος σήμερα Δήμαρχος            κ. Κ.Π. Τίγκας), τις απαραίτητες κατευθύνσεις / εντολές. Τέσσερις (4) από τις πλέον βασικές κατευθύνσεις / εντολές ήσαν:
α. Να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της πόλης ως κηπούπολης και πόλης κατοικίας,
β.  Να εξεταστεί ακόμα και η τροποποίηση των υφισταμένων όρων δόμησης, προκειμένου να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της πόλης,
γ. Να  νομιμοποιηθούν  οι  πολυκατοικίες              του 20ου προγράμματος Α.Ο.Ο.Α., περιλαμβανομένων των  χώρων  στάθμευσης αυτών και
δ. Να  προβλεφθεί  η  εξυπηρέτηση  των   κατοίκων για τις καθημερινές τους ανάγκες   (αξιοποίηση των αγορών στα Ο.Τ. της παραγράφου 3 που προαναφέρθηκαν).

7.   Με βάση τα παραπάνω, το μελετητικό γραφείο εκπόνησε το σχέδιο του Γ.Π.Σ. και το έθεσε σε διαβούλευση, στην οποία συμμετείχαν οι κάτοικοι, και οι αρμόδιοι φορείς (ΥΠΕΚΑ, Υπουργείο Πολιτισμού, Δασαρχείο, Α.Ο.Ο.Α., Μ.Τ.Σ., ΕΛΟΑΣ, Σύλλογοι / Σωματεία / Πρόσκοποι / Οδηγοί / Σχολεία Παπάγου, δημοτικοί συνδυασμοί κλπ). Η διαβούλευση διήρκεσε πάνω από 4 μήνες και κατ΄ αυτήν, διατυπώθηκαν αρκετά σχόλια, παρατηρήσεις και υποδείξεις. Πολλά από αυτά ήσαν άκρως εποικοδομητικά και υιοθετήθηκαν. Όλα τα σχόλια / παρατηρήσεις / υποδείξεις, με τα σχόλια της Δημοτικής Αρχής, δόθηκαν στο μελετητικό γραφείο για να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση του τελικού σχεδίου Γ.Π.Σ., προκειμένου το Δ.Σ. να λάβει τις τελικές αποφάσεις του.

8.  Το τελικό  σχέδιο του μελετητικού γραφείου συζητήθηκε στο Δ.Σ. στις 13-3-2014 και υπερψηφίστηκε, αφού έγιναν δεκτές όλες οι παρατηρήσεις και προτάσεις της Δημοτικής Αρχής. Το τελικό, λοιπόν, κείμενο του Γ.Π.Σ., όπως διαμορφώθηκε με τις παρατηρήσεις και προτάσεις της Δημοτικής Αρχής, προβλέπει και μεριμνά, μεταξύ των άλλων, για τα ακόλουθα βασικά ζητήματα:
α. καθορίζεται ότι όλη η πόλη είναι αμιγούς κατοικίας (με την εξαίρεση της § 8γ κατωτέρω),

β. εντάσσει στο σχέδιο πόλης τις πολυκατοικίες του 20ου Προγράμματος ΑΟΟΑ, τους χώρους στάθμευσης αυτών και τους λοιπούς χώρους που τις εξυπηρετούν και τις αθλητικές εγκαταστάσεις της οδού Νευροκοπίου,
γ. δημιουργείται  ΤΟΠΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  στις οδούς Εθνικής Αμύνης (μεταξύ Αναστάσεως και Βυζαντίου) και Ιερολοχιτών. Στο τοπικό κέντρο ισχύουν οι όροι δόμησης της αμιγούς κατοικίας, διατηρείται η χρήση κατοικίας και επιτρέπονται και οι ακόλουθες πολύ περιορισμένες χρήσεις στο 50% της επιτρεπομένης δόμησης:
(1)  γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, διοίκηση,
(2) πολιτιστικές  εγκαταστάσεις – χώροι συνάθροισης κοινού,
(3) κτίρια εκπαίδευσης  και κοινωνικής πρόνοιας,
(4)  ιατρεία και μικροβιολογικά εργαστήρια
δ. δεν  επιτρέπονται  καταστήματα  και εργαστήρια χαμηλής όχλησης       (π.χ. ζαχαροπλαστεία, καφεκοπτεία, επιδιορθώσεις ενδυμάτων κ.λ.π.) στο Τοπικό Κέντρο (πλην των Ο.Τ. 158β – Ολυμπιάδα και 167β – Αλέξανδρος),
ε. διατηρείται  η  χρήση  της  αμιγούς κατοικίας σε όλη την οδό Αναστάσεως,
στ. μειώνεται  ο  Συντελεστής  Δόμησης (Σ.Δ.) από 1,0 σε 0,9 και το ύψος των οικοδομών από 14 σε 12 μέτρα, έτσι ώστε να διατηρηθεί η δυνατότητα ανέγερσης 4ωρόφων  κτιρίων,
ζ. παραμένει  προαιρετική  η  κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης,
η. προστατεύονται όσοι έχουν αποκτήσει το δικαίωμα μελλοντικής δόμησης, αφού προβλέπεται γι΄ αυτούς ότι το ύψος της οικοδομής μπορεί να αυξηθεί μέχρι τα 14 μέτρα. 
θ.  προσδιορίζονται  οι  χώροι για την ανέγερση τριών βρεφονηπιακών σταθμών (σήμερα υπάρχει μόνο ένας χώρος στη γωνία Αλευρά – Βερσή) και ενός ακόμα νηπιαγωγείου (σήμερα στεγάζεται σε μισθωμένη κατοικία) και για τη στέγαση δημοτικών υπηρεσιών (χώρων πολιτισμού, βιβλιοθήκης, ΚΕΠ, υποθηκοφυλακείου κ.λ.π.),
ι. περιορίζονται δραστικά οι όροι δόμησης που ισχύουν σήμερα στα Ο.Τ. των αγορών (βλ. παράγραφο 3 ανωτέρω) και καθορίζονται πολύ μικροί όροι δόμησης γι΄ αυτά που δεν διαθέτουν  (ώστε να μη γίνουν υπεραγορές),
ια. καταργείται   η   οχλούσα   χρήση αναψυκτηρίου από το Ο.Τ. 217 (Πίνδου και Αργυροκάστρου). Σε τμήμα αυτού του Ο.Τ. προβλέπεται η κατασκευή Αστυνομικού Τμήματος  (όταν και αν το αποφασίσει η ΕΛ.ΑΣ.),
  ιβ. καθορίζεται ότι η δημιουργία γηροκομείου στην Πλατεία Δερέκα δεν είναι άμεσης προτεραιότητας, λόγω της δημιουργίας οίκου ευγηρίας στην οδό Κυρηνείας (κληροδότημα Σκυριανού). Επομένως, ο χώρος θα διατηρήσει τη σημερινή χρήση της πλατείας – χώρου νεολαίας). (Σημειώνεται ότι η δημιουργία του γηροκομείου αποφασίστηκε από τον Οργανισμό της Αθήνας, με το Π.Δ. δημιουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή),
ιγ.  προβλέπεται  η  δυνατότητα   δημιουργίας μικρού βοηθητικού χώρου για τις ανάγκες του Ι.Ν. Αγίας Σκέπης στο Ο.Τ. 181, το οποίο είναι παραπλεύρως αυτού και είναι χαρακτηρισμένο ως χώρος κοινωνικών κτιρίων (ο  Ι.Ν. Αγίας Σκέπης είναι ο μοναδικός ναός σε όλη τη χώρα που δεν έχει ένα βοηθητικό χώρο ή ένα wc!!),
ιδ. προτείνεται η διατήρηση των υφισταμένων εγκαταστάσεων του Ομίλου Αντισφαιρίσεως Παπάγου, χωρίς αύξηση της δομήσιμης επιφάνειας ή επέκτασής της,
ιε.  καθορίζεται   ότι  τα  καταστήματα   που διαθέτουν οικοδομική άδεια (και επομένως είναι νόμιμα) θα συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά την έγκριση του Γ.Π.Σ. Τα λοιπά καταστήματα που δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια (αυτά που σήμερα λειτουργούν με την ευθύνη/ συνδρομή της Δημοτικής Αρχής και την ανοχή της Αστυνομίας και της Πολεοδομίας και μπορούν οποτεδήποτε να κλείσουν με οποιαδήποτε επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία) θα διατηρηθούν επί μία  τουλάχιστον 10ετία και, στη συνέχεια, θα αποφασίσει το Δ.Σ. τι θα γίνουν. 

  Αγαπητοί  συνδημότες,

9. Με τα παραπάνω που εκθέσαμε συνοπτικά αλλά με σαφήνεια, προσπαθήσαμε να σας   ενημερώσουμε έγκυρα και όσο το δυνατόν πληρέστερα για το Γ.Π.Σ. Παπάγου. Ο,τιδήποτε διαφορετικό λέγεται ή υποστηρίζεται είναι σκόπιμα ανακριβές και παραπλανητικό και ως τέτοιο, θα πρέπει να το απορρίπτετε και να το αντικρούετε. Βλέπετε, λόγω των επερχομένων δημοτικών εκλογών, υπάρχουν και μερικοί υποψήφιοι που προσπαθούν να παραστήσουν τους σωτήρες και προστάτες των περιουσιών σας (!!). Ας ελπίσουμε ότι γρήγορα θα αντιληφθούν ότι «το ψέμα και η ανακρίβεια έχουν κοντά ποδάρια» και δεν ευδοκιμούν για πολύ.

10. Επειδή, όμως, πολλές ανακρίβειες λέγονται και γράφονται για τη μείωση του Σ.Δ. και του ύψους των οικοδομών καθώς και για τη δήθεν δυνατότητα«νομιμοποίησης» των επαγγελματικών χρήσεων που λειτουργούν σήμερα μη νόμιμα και με την ανοχή της Δημοτικής Αρχής, της Αστυνομίας και της Πολεοδομίας, θεωρούμε απαραίτητο να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα:
α. Μείωση του Συντελεστή Δόμησης (από 1,0 σε 0,9):
(1) Το γεγονός ότι μόνο το 25% των κτιρίων είναι σήμερα 4ώροφα, επιβάλλει τη μείωση του Σ.Δ., αν θέλουμε να αποτραπεί η υπερδόμηση και να διατηρηθεί ο χαρακτήρας του Παπάγου ως Κηπούπολης.
(2) Με τη μείωση του Σ.Δ., η αξία της περιουσίας αυξάνονται και δεν μειώνεται. Αρκεί να παρατηρήσει κανείς άλλες περιοχές αμιγούς κατοικίας (π.χ. Ψυχικό, Φιλοθέη, Πολιτεία κλπ) όπου η αξία γης και διαμερισμάτων είναι μεγάλη,  λόγω του ότι δεν κτίζονται μεγαθήρια.
(3) Αυτοί που θα οικοδομήσουν στο μέλλον με Σ.Δ. 0,9 (αντί για 1) δεν θα κτίσουν λιγότερα τ.μ.  από αυτούς που έχουν κτίσει με Σ.Δ. 1. Αντιθέτως, θα κτίσουν περισσότερα τ.μ. αφού τώρα πλέον ισχύει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός – ΝΟΚ (Ν.4067/12), σύμφωνα με τον οποίον δεν προσμετρώνται στη δόμηση:
-  τα κλιμακοστάσια, οι ανελκυστήρες και τα πλατύσκαλα, μέχρι 25 τ.μ. ανά όροφο,
-   40 τ.μ. στο επίπεδο της εισόδου,
-  το 50% υπογείου ορόφου, όταν αυτός εξυπηρετεί κύριες χρήσεις,
-  πατάρια, κλειστά πατάρια και σοφίτες (υπό προϋποθέσεις)
                   και άλλες επιφάνειες.
 (4)  Ας πάρουμε ένα παράδειγμα:
 (α) Με Σ.Δ. 1 και με το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό – ΓΟΚ που ίσχυε μέχρι το έτος 2012, ένα οικόπεδο εμβαδού 450 τ.μ. έκτιζε 450 τ.μ. συνολική επιφάνεια. Το κατοικήσιμο όμως εμβαδόν ήταν πολύ μικρότερο γιατί στα 450 τ.μ. περιελαμβάνοντο οι επιφάνειες της εισόδου, των κλιμακοστασίων, των ανελκυστήρων κλπ.

(β) Το ίδιο οικόπεδο και με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό – ΝΟΚ, αν κτίσει με Σ.Δ. 0,9 ένα τριώροφο, θα κτίσει: (450Χ0,9) 405 + (2 όροφοι Χ 25τ.μ.) 50 + (1 είσοδος) 40 = 495 τ.μ.

      (γ) Το ίδιο οικόπεδο και με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό – ΝΟΚ, αν κτίσει με Σ.Δ. 0,9 ένα τετραώροφο, θα κτίσει: (450 Χ 0,9) 405 + (3 όροφοι Χ 25 τ.μ.) 75 + (1 είσοδος) 40 = 520 τ.μ.
Επομένως ουδείς αδικείται, μιας και με την ελάχιστη μείωση του Σ.Δ. που αποφασίστηκε αλλά με την εφαρμογή του ΝΟΚ, κάποιος που θα κτίσει στο μέλλον, εξαντλώντας το Σ.Δ., θα κτίσει περισσότερα τ.μ. από αυτούς που έχουν ήδη κτίσει και έχουν και αυτοί εξαντλήσει το Σ.Δ.

β.   Μείωση του ύψους των οικοδομών:
(1) Το γεγονός ότι μόνο 1 στα 4 κτίρια είναι πάνω από 3ώροφο ενώ διατηρούνται ακόμα πολλές μονοκατοικίες και διώροφα κτίρια, μας επιβάλλει να τολμήσουμε για να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της πόλης ως κηπούπολης, αποτρέποντας την κατασκευή στο μέλλον και άλλων υψηλών κτιρίων που θα μεταλλάξουν την πόλη μας σε πυκνό αστικό μοντέλο.
(2) Είναι βέβαιο ότι η μείωση ύψους στα 12 μέτρα θα αυξήσει την αξία γης και την αξία της περιουσίας μας.
 (3) Με  το ύψος  των  12  μέτρων,  ο οικοπεδούχος μπορεί να κτίσει πυλωτή και 3ώροφο ή 4ώροφο. Το μόνο που δεν μπορεί είναι να κτίσει πυλωτή και 4ώροφο. 
 (4) Αξίζει να σημειωθεί ότι με το άρθρο 15 του ΝΟΚ, το επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου ορίζεται σε συνάρτηση με το Σ.Δ. (για Σ.Δ. 0,8 → ύψος 14,00 μ. και για Σ.Δ. 0,8 – 1,2 → 17,25 μ.).
Επομένως, αν δεν θέλουμε να δούμε στην πόλη μας «μεγαθήρια», θα πρέπει να καθορίσουμε το ύψος με σαφήνεια και το ύψος των 12 μ. προσφέρει πολλά, χωρίς να μας στερεί κάτι από την περιουσία μας.

γ. «Νομιμοποίηση» παρανόμων  επαγγελματικών χρήσεων:

(1)  Είναι γεγονός ότι όλα τα καταστήματα που έγιναν χωρίς πολεοδομική άδεια  εξυπηρετούν την κοινωνία μας στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών. Γι’αυτό το λόγο, τόσον οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές όσο και η παρούσα επέτρεψε και επιτρέπει τη λειτουργία τους, αναλαμβάνοντας όλο το ρίσκο και όλες τις ευθύνες.
(2)   Αυτά όμως τα καταστήματα είναι ΑΔΥΝΑΤΟ να νομιμοποιηθούν γιατί δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα, το οποίο απαγορεύει οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης γης προς το δυσμενέστερο για το περιβάλλον (από κατοικία σε κατάστημα). Γι’ αυτό και από ιδρύσεως του Παπάγου προβλέφθηκε η δημιουργία αγορών και καταστημάτων σε έξι (6) περιοχές. Αυτά τα καταστήματα  θα εξυπηρετούν την καθημερινότητα της κοινωνίας μας και όχι της ευρύτερης περιοχής (γι’ αυτό ελαττώνουμε δραστικά με το ΓΠΣ τους όρους δόμησής τους).
(3)  Η λύση που δίνεται με το ΓΠΣ, αυτά τα καταστήματα να συνεχίσουν να λειτουργούν και να αποφασίσει μετά από μια 10ετία το Δ.Σ. αν θα απομακρυνθούν, είναι η καλύτερη, στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχουμε. Ένα είναι το βέβαιο: μετά 10ετία, το τότε Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα απομακρύνει αυτά τα καταστήματα, αν δεν έχουν κτιστεί οι έξι (6) θεσμοθετημένες αγορές.

Αγαπητοί συμπολίτες,

11. Με αυτά που παραθέσαμε, εκτιμούμε ότι σας πληροφορήσαμε υπεύθυνα και ξεκάθαρα για το Γ.Π.Σ. της πόλης μας. Αυτά που σας παραθέσαμε ισχύουν και όχι αυτά που μερικοί διαδίδουν, είτε γιατί είναι ανενημέρωτοι είτε γιατί θέλουν να σας δελεάσουν, αποβλέποντας στην ψήφο σας στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές.

12. Δική μας ακράδαντη πεποίθηση είναι ότι με αυτά που αποφάσισε το  Δ.Σ., μετά από δική μας εισήγηση, θα προστατευτεί η πόλη μας ώστε να διατηρήσει το χαρακτήρα της, χωρίς οι ιδιοκτήτες να ζημιωθούν έστω και στο ελάχιστο. Αντιθέτως, θα κερδίσουν, αφού η αξία της περιουσίας τους θα αυξηθεί, γιατί αυτή συναρτάται ευθέως όχι μόνο με το εμβαδόν της κατοικίας τους (το οποίο δεν ελαττώνεται) αλλά και με το επίπεδο ζωής της πόλης μας. Και είναι καθήκον όλων μας να φροντίσουμε για να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο επίπεδο και μία καλύτερη ποιότητα ζωής όχι μόνο για μας αλλά κυρίως για τα παιδιά μας και για τα παιδιά των παιδιών μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Βασίλειος Ξύδης
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού
Υποναύαρχος Π.Ν.  ε.α.

4 σχόλια:

 1. Εγώ έχω ένα πενταώροφο στου Παπάγου, με ύψος 15 μέτρα και δόμηση 1,5. Ολες οι παραβάσεις έγιβαν επί εποχής ναυαρχίδας. Τώρα με το ΝΓΠΣ θα πάρει μεγαλύτερη αξία ; Δηλαδή κοντά στο βασιλικό ποτίζεται κι' η γλάστρα ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Βεβαίως και θα έχει μεγαλύτερη αξία γιατί τώρα με τον ΝΓΠΣ θα αποκτήσει ο Παπάγος πολλά μαγαζιά, μεγαλύτερη κίνηση από αυτοκίνητα θα είναι ακριβώς όπως το Π. Ψυχικό, Φιλοθέη, Πολιτεία κλπ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Κύριοι αοριστολογείτε ηλιθιοδώς και ανεύθυνα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σε ταΐζουμε 60 χρόνια για να κοπρίζεις και να προκαλείς ζημιές στον κόσμο

  ΑπάντησηΔιαγραφή