Σάββατο 29 Ιουνίου 2013

ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. 1500 ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 6ΜΗΝΟ! Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ!!!

ENOPLES-DINAMEIS
ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΟΙ...ΒΙΟΛΙΤΖΗΔΕΣ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ
"Ο τελευταίος να κλείσει τη πόρτα" στις Ένοπλες Δυνάμεις. Το κύμα μαζικής φυγής στελεχών διογκώνεται αφού η απειλή "εξαϋλωσης" και του εφάπαξ οδηγεί στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην έξοδο.
Οι αριθμοί είναι τρομακτικοί.
Στον Στρατό Ξηράς από τη 1η Ιουνίου μέχρι τις 17 Ιουνίου είχαν υποβάλλει παραίτηση 849 στελέχη! 606 αξιωματικοί και 243 υπαξιωματικοί. Όλο το 2012 οι παραιτήσεις ήταν 808!
Στην Πολεμική Αεροπορία έχουν φύγει σ΄ ένα εξάμηνο 450 στελέχη από τα οποία 430 αξιωματικοί . Σ΄ αυτούς υπάρχουν 12 ιπτάμενοι. Όλη τη χρονιά πέρυσι οι παραιτήσεις στην Πολεμική Αεροπορία ήταν 449.
Στο Πολεμικό Ναυτικό οι παραιτήσεις στο πρώτο εξάμηνο του χρόνου είναι 200.
Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εξήγηση για τις αιτίες της μεγάλης φυγής. Οι περικοπές έχουν κάνει τους στρατιωτικούς να ασφυκτιούν. Και όσα έρχονται με την δραματική περικοπή του εφάπαξ το 2014, οδηγεί ακόμη περισσότερους γρηγορότερα στην έξοδο από το στράτευμα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
1 Ταξίαρχοι και συνταγματάρχες που έχουν συμπληρώσει 31 χρόνια υπηρεσίας και πάνω έχουν μία αγωνία: να διασφαλίσουν το όποιο εφάπαξ τους έχει απομείνει
2 Μέχρι στιγμής οι ταξίαρχοι έχουν χάσει ήδη 16.000 από το εφάπαξ και οι συνταγματάρχες 12.000!
Οι παγίδες
Από αρχές του έτους μέχρι σήμερα λοιπόν έχουν υποβάλλει, αιτήσεις αποστρατείας 1500 στελέχη και επειδή αναμένεται ο αριθμός αυτός να αυξηθεί δραματικά κατά τους επόμενους μήνες, πρέπει να διευκρινιστούν τα χρονικά περιθώρια στα οποία η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη, να προβεί, στην αποστρατεία των στελεχών.
Θα πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ «αίτησης αποστρατείας» και «αίτησης παραιτήσεως», ενός στρατιωτικού. Σύμφωνα με το Ν.1400/73 «Περί Καταστάσεων Αξιωματικών Ε.Δ» αναφέρεται στις παραγράφους 4, 5, 9, 10 και 11 του άρθρου 34 τα εξής :
«Αίτησις αποστρατείας ή παραιτήσεως» :
4. Οι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί, εάν συνεπλήρωσαν τον προς απόληψιν συντάξεως νενομισμένον χρόνον και εξεπλήρωσαν τας βάσει των κειμένων διατάξεων ανειλημμένας υποχρεώσεις παραμονής των εις το Στράτευμα, δύνανται να υποβάλουν αίτησιν αποστρατείας.
5. Εάν εξεπλήρωσαν μόνον τας ανειλλημένας υποχρεώσεις παραμονής των εις το Στράτευμα, δύνανται να υποβάλουν αίτησιν παραιτήσεως.
9. Εν καιρώ ειρήνης η αποδοχή της μεν αιτήσεως αποστρατείας είναι υποχρεωτική διά τον Υπουργόν Εθνικής Αμύνης δυναμένη ν' αναβληθή επί τρίμηνον από της υποβολής της λόγω υπηρεσιακών αναγκών, της δε παραιτήσεως δυνητική.
10. Αίτησις αποστρατείας άπαξ υποβληθείσα δεν δύναται ν' ανακληθή. Η υποβολή θεωρείται συντελεσθείσα από της πρωτοκολλήσεως της σχετικής αιτήσεως.
11. Υποβληθείσα αίτησις παραιτήσεως δύναται ν' ανακληθή δι' αναφοράς του υποβάλλοντος αξιωματικού εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από της υποβολής της."
Όσοι εξέρχονται από το στράτευμα λόγω παραίτησης ή απόταξης ή λόγω υποβολής ειδικής έκθεσης αποστρατείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219Α), υποχρεούνται να καταβάλουν υπέρ του Δημοσίου αποζημίωση ίση με το γινόμενο του βασικού μισθού του κατεχόμενου βαθμού επί τους υπολειπόμενους μήνες υποχρέωσης παραμονής στο στράτευμα. Όσοι αποχωρήσουν με αίτησή τους πριν από την εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεών τους και έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό υποχρεούνται να καταβάλουν εκτός από την ανωτέρω αποζημίωση και τη δαπάνη της εκπαίδευσής τους.
Η αποζημίωση ή η δαπάνη εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, καταλογίζεται και βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ.16/1989 (ΦΕΚ 89Α).
Διαγραφή αποστρατευόμενων.
Οι αξιωματικοί, που αποστρατεύονται για οποιονδήποτε λόγο διαγράφονται από την ενεργό υπηρεσία τριάντα ημέρες μετά τη δημοσίευση του Προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους, άρθρο 10 παρ.2, Ν.3257/2004.
Το εν λόγω χρονικό διάστημα θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας δι άπαντα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των αξιωματικών, άρθρο 36, παρ.2 Ν.1400/73.
Συνεπώς, από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι όσοι στρατιωτικοί έκαναν αίτηση αποστρατείας (σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν.1400/73) πρέπει να τύχουν ανάλογης αντιμετώπισης με τους στρατιωτικούς που αποστρατεύθηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, δηλαδή να εξαιρεθούν και αυτοί από την καταβολή της συγκεκριμένης εισφοράς. Επίσης το Γ.Λ.Κ. πρέπει στις συνταξιοδοτικές πράξεις να αναγράφει ως αιτία εξόδου : «ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ» και όχι το εσφαλμένο «ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ».
Συμπέρασμα, όταν ένα στέλεχος υποβάλλει αίτηση αποστρατείας, το χρονικό διάστημα που καθορίζεται είναι, εντός τριών μηνών ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να έχει κάνει δεκτή ή όχι τη υπόψη αίτηση, κατόπιν σε πόσο χρονικό διάστημα η υπηρεσία θα προβεί στην αποστρατεία του υπόψη στελέχους δεν καθορίζεται.
onalert

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου