Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014

ΦΡΕΝΟ ΣΤΗ ΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ: "ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ..."!

ΠΟΥ'ΣΑΙ ΡΕ ΣΑΜΑΡΑ; ΘΕΛΟΥΝ ΚΙ' ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ! ΤΡΕΧΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΔΩΣΕΙΣ!
Τον όρο της πιστής τήρησης των προγραμμάτων προσαρμογής, που για την Ελλάδα αντιστοιχούν στα μνημόνια, θέτει η Κομισιόν για την εκταμίευση των κοινοτικών κονδυλίων. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ότι η εκταμίευση των 13 δισ. ευρώ που έχουν εγκριθεί για την προσεχή επταετία, δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. 
Ειδικότερα, στην έκθεση του ΕΛΙΑΜΕΠ για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, αναφέρεται ότι ο νέος Κανονισμός για τα διαρθρωτικά ταμεία για κάθε χώρα ορίζει ότι οι κοινοτικοί πόροι για κάθε χώρα «υπόκεινται σε μακροοικονομική αιρεσιμότητα», σημειώνεται σε δημοσίευμα της Αυγής.
Το νέο Κοινοτικό Πλαίσιο συνοδεύεται από δύο αυστηρές προϋποθέσεις: Tην υποχρέωση τήρησης των δημοσιονομικών και μακροοικονομικών συστάσεων και τη δέσμευση για τήρηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων πριν από την έναρξη εφαρμογής των Προγραμμάτων, που δίνουν το δικαίωμα στην Ε.Ε. να διακόψει τις χρηματοδοτήσεις, εάν η χώρα δεν τηρεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις.
Η Επιτροπή, δηλαδή, θα μπορεί να ζητήσει από τα κράτη–μέλη, για τα οποία υπάρχει σύσταση του Συμβουλίου για υπερβολικό έλλειμμα ή χρέος  ή τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας ή/και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), να τροποποιήσουν τη Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και τα επιχειρησιακά τους προγράμματα ώστε να συμβάλλουν στη μακροοικονομική προσαρμογή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει την πληρωμή μέρους ή και του συνόλου των πόρων για τα επιχειρησιακά προγράμματα.
Σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΛΙΑΜΕΠ στο νέο ΕΣΠΑ υπάρχει χάσμα μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας, καθώς η Ευρώπη συναίνεσε σε πολύ χαμηλές χρηματοδοτήσεις σε όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης, στην έκθεση αναφέρεται ότι η Ελλάδα ήταν ευνοημένη τα προηγούμενα χρόνια ως αποδέκτης κοινοτικών κονδυλίων, καθώς για πολλά χρόνια λάμβανε το υψηλότερο ποσό αναλογικά με το ΑΕΠ  της.
tvxs.gr (τίτλος, μεσότιτλος: δικοί μας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου