Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ...

Το νέο πλαίσιο ρύθμισης «κόκκινων» δανείων, καθόρισε η Τράπεζα της Ελλάδας, το οποίο και δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και θα ισχύσει από 31 Δεκεμβρίου 2014.

Οι δράσεις, που περιλαμβάνονται σ' αυτό, στόχο έχουν να ανακόψουν την «πλημμυρίδα» των μη εξυπηρετούμενων δανείων (των λεγόμενων κόκκινων δανείων) και είναι αποτέλεσμα των συζητήσεων, που είχε ο τ. Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γ. Προβόπουλος, με τους επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, και ιδιαίτερα αυτών κατά τη συνάντηση της 06.12.13.

Επισημαίνεται ότι, το νέο πλαίσιο αφορά σε όλα τα είδη δανείων και ειδικότερα, αυτά της καταναλωτικής (προσωπικά, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες) και στεγαστικής πίστης (στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια).
Συγκεκριμένα,

1η Ρύθμιση (Βραχυπρόθεσμης διάρκειας)

- Πληρωμή μόνο τόκων

- Καταβολή μειωμένων δόσεων

- Εφαρμογή «περιόδου χάριτος»

- Αναβολή πληρωμής δόσεων

- Τακτοποίηση καθυστερούμενου υπολοίπου

- Κεφαλαιοποίηση καθυστερήσεων.

2η Ρύθμιση (Μακροπρόθεσμης διάρκειας)

- Μόνιμη μείωση επιτοκίου ή περιθωρίου

- Αλλαγή τύπου επιτοκίου (π.χ. κυμαινόμενο σε σταθερό)

- Παράταση διάρκειας αποπληρωμής

- Μερική διαγραφή του δανείου

- Πρόσθετες εξασφαλίσεις (υποθήκη περιουσιακών στοιχείων).

3η Ρύθμιση (Λύση οριστικής διευθέτησης)

- Εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου ακινήτου

- Πώληση και χρηματοδοτική μίσθωση

- Πώληση και ενοικίαση.

Υπολογίζεται ότι, από τις ρυθμίσεις αυτές αναμένεται να επωφεληθούν, περίπου, 1.000.000 δανειολήπτες, ενώ βασική προϋπόθεση είναι η διαπραγμάτευση αυτών με τις δανείστριες Τράπεζες, στο πλαίσιο του «συνεργάσιμου δανειολήπτη». 
epoli.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου