Τετάρτη 15 Απριλίου 2015

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού στα πλαίσια του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», και της ΠΝΠ (ΦΕΚ 35/27,03,2015 τ.Α΄) ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε...

 χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.
Στον παραπάνω Νόμο, ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 26η Μαΐου 2015 (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 4321/2015).
Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015, υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το Ν. 1337/1983.
Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόστιμα και τις προσαυξήσεις  που τις επιβαρύνουν.
Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015, πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως και  την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών, από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι ευρώ (20€). 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην ταμειακή υπηρεσία, στα τηλέφωνα 2132002866,2132002667. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου