Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΣΙΠΡΑ! ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΗ ΖΟΥΛΑ & ΝΥΧΤΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΤΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ! ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΥΚΕΤΟ! ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Ο ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΦΑΣΙΣΤΑΣ!

Ο Τσίπρας έχει στόχο να βάλει λουκέτο στον Τύπο. Και η εύκολη λεία...

είναι ο Τοπικός-περιφερειακός Τύπος. Χιλάδες μηνιαίες, διμηνιαίες και τριμηνιαίες εφημερίδες οδηγούνται σε λουκέτο μια και καταργήθηκε η ταχυδρομική έκπτωση που είχαν από τη Γενική Γραμματεία Τύπου. Ο Νόμος ο οποίος ίσχυε και έδινε την ταχυδρομική ατέλεια, για μέχρι 400 τεύχη, ήταν αυτός (κάντε κλικ εδώ) ο οποίος συμπεριελάμβανε τα μέλη της ΕΔΙΠΤ (Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου) και ξαφνικά ο Τσίπρας, ο Καμμένος και τα άλλα φασιστοειδή που θέλουν να φιμώσουν τον Τύπο έφεραν νύχτα Παρασκευής, μέσα στο κατακαλόκαιρο, μια τροπολογία,μέσα στις άλλες δεκάδες, για να στραγγαλίσουν όλες τις Περιφερειακές εφημερίδες. Έτσι κατάργησαν την ταχυδρομική έκπτωση!  
 Κάντε κλικ εδώ στα κόκκινα γράμματα για να διαβάσετε τον εξωφρενικό νόμο 4487 και συγκεκριμένα το άρθρο 40 του ΦΕΚ Α116 της 98/2017 με τον οποίο η κυβέρνηση Τσίπρα θανατώνει βιαίως τις εφημερίδες. Αν δεν μπορείτε να το διαβάσετε σαρώστε στο google τον διπλανό σύνδεσμο. file:///C:/Users/User/Downloads/document.pdf
Ιδού όμως τι γράφει:
Άρθρο 40
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ-
γούνται οι κάτωθι διατάξεις νόμων και κοινής υπουργι-
κής απόφασης, όπως ισχύουν:
α. Άρθρο ΜΟΝΟ παρ. Ι περίπτωση 2 και παρ. ΙΙ της
κοινής υπουργικής απόφασης 16682/2011.
β. Άρθρο 2 του ν. 2328/1995.
γ. Άρθρο 3 παρ. 19, 20, 23 και 24 του ν. 2328/1995.
δ. Άρθρο 1 παρ. 12 του ν. 2328/1995.
ε. Άρθρα 6, 7 του ν. 2328/1995.
στ. Άρθρο 10 του ν. 2328/1995.
ζ. Άρθρο 6, εκτός της παρ. 3 εδάφιο Ζ΄, και άρθρο 7
του ν. 3592/2007.
η. Άρθρο 5 παρ. 10 του ν. 3592/2007.
θ. Άρθρο 5 παρ. 16 περίπτωση β΄ του ν. 3592/2007.
ι. Άρθρο 8 παρ. 9 περίπτωση στ΄ του ν. 3592/2007.
ια. Άρθρο 9 παράγραφοι Α΄, Β΄, και ΣΤ΄ του ν. 3592/2007.
ιβ. Άρθρο 12 του ν. 3592/2007.
ιγ. Άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 2644/1998.
ιδ. Άρθρο 3 παράγραφοι 2, 3 και 6 του ν. 2644/1998.
ιε. Άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2644/1998.
ιστ. Τα εδάφια τέταρτο και πέμπτο της παρ. 12 του άρ-
θρου 5 του ν. 3845/2010.

Για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό για την εφημερίδα μας, σας λέμε ότι πληρώναμε περί τα 0,13 λεπτά του ευρώ ανά τεμάχιο εφημερίδας και τώρα, που το Ταχυδρομείο (με την κατάργηση της έκπτωσης) μας ζητούν 1,35 ευρώ ανά τεμάχιο. Αν αυτό το πολλαπλασιάσετε επί 400 τεύχη, τότε πρέπει να καταβάλουμε 540 € για να ταχυδρομήσουμε τις εφημερίδες. Κάτι αδιανόητο, διότι η εφημερίδα μας δεν έχει τέτοια έσοδα. Άρα, μας οδηγούν σε λουκέτο. 
Ενημερώνουμε τους αναγνώστες μας ότι προς το παρόν-μέχρι να βρούμε καλύτερη λύση-0 η διακίνηση των εφημερίδων θα γίνεται εκ των ενόντων, με δικά μας δηλαδή μέσα.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου