Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΟΠΑΠΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΤο επιστημονικό επιτελείο του ΔΟΠΑΠ, ανακοίνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου τις προϋποθέσεις που εφαρμόστηκαν κατά το 2012 ώστε να εξοικονομηθούν πόροι στη λειτουργία του Οργανισμού υπέρ των δημοτών και στα πλαίσια του κοινωνικού του ρόλου. Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής, που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στα πλαίσια της θεματικής ενότητας « Οικονομικά Αθλητικών Φορέων»

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τα ΝΠΔΔ που παρέχουν αθλητικές και πολιτιστικές υπηρεσίες είναι υποχρεωμένα πλέον να ελέγχουν τους προϋπολογισμούς τους και να καθορίζουν τρόπους αύξησης εσόδων αλλά και περικοπής δαπανών. Η υποχρέωση αυτή γίνεται από τη φετινή χρονιά απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία τους μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 228.

Σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί καλούνται πλέον να λειτουργήσουν με το μικρότερο δυνατό οικονομικό κόστος. Ένα ισχυρό διοικητικό εργαλείο ελέγχου του κόστους και εδραίωσης οικονομικής σταθερότητας είναι η κοστολόγηση βάσει της δραστηριότητας ( Activity Based Costing – ABC ). Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο ΔΟΠΑΠ προσπάθησε να εξοικονομήσει πόρους και να πορευθεί στο νέο οικονομικό γίγνεσθαι εφαρμόζοντας το ABC. Οι αρχές του συστήματος βασίζονται στο γεγονός ότι το κόστος μιας υπηρεσίας είναι το άθροισμα επί μέρους ενεργειών σε επίπεδο κόστους που απαιτήθηκαν για να παραχθεί αυτή η υπηρεσία. Στο ΔΟΠΑΠ ομαδοποιήθηκαν οι υπηρεσίες σε διοικητικές και οικονομικές και πραγματοποιήθηκε κοστολόγησή τους. Στην ομάδα των οικονομικών υπηρεσιών συμπεριελήφθησαν η διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων πληρωμής για προμηθευτές αλλά και η διαδικασία έκδοσης πληρωμής μισθοδοσίας. Στην ομάδα των διοικητικών υπηρεσιών συμπεριελήφθησαν υπηρεσίες διεκπεραίωσης εγγράφων (γραφείο προσωπικού, πρωτόκολλο κ.λ.π.). Χρησιμοποιήθηκαν οδηγοί κόστους για κάθε ομάδα υπηρεσιών και μέσω αυτών διερευνήθηκε το συνολικό κόστος των υπηρεσιών σε επίπεδο ομαδοποίησης αλλά και συνολικά.

Έχοντας το σύνολο του κόστους των υπηρεσιών ως δεδομένο αλλά και βάσει των Υπουργικών Αποφάσεων από το Συμβούλιο της Ευρώπης ελήφθη η απόφαση 58/11 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΠ που αφορούσε στη βελτίωση των υπηρεσιών ως στρατηγικών στόχων μέσω εξοικονόμησης πόρων.

Η απόφαση αυτή υλοποιήθηκε το 2012 με τα εξής αποτελέσματα :

·          Μηχανογραφήθηκαν όλες οι υπηρεσίες του ΔΟΠΑΠ

·          Δημιουργήθηκε βάση δεδομένων για τις διοικητικές υπηρεσίες

·          Παρασχέθηκαν και παρέχονται ακόμη υπηρεσίες e – baking και e- pay

·          Δημιουργήθηκαν θέσεις πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ ( πρόγραμμα ΑΤΛΑΣ ) και θέσεις πρακτικής άσκησης ΟΑΕΔ

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με αυτές τις παρεμβάσεις το συνολικό κόστος μειώθηκε σε ποσοστό άνω του 80% ενώ ο χρόνος διεκπεραίωσης ενεργειών μειώθηκε άνω του 90% συγκριτικά με το 2011. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το Αθλητικό camp το 2011 χρειαζόταν χρόνος διεκπεραίωσης 45΄ που αποτιμήθηκε σε κόστος 110,00 €. Για το 2012 χρειάστηκαν μόνο 5΄ που αποτιμήθηκαν σε κόστος 12,00 €. Για τη μισθοδοσία του προσωπικού το 2011 χρειαζόταν 3 ημέρες και 90΄/ μήνα. Το 2012 χρειάστηκαν μόνο 10΄.

Οι παρεμβάσεις αυτές επέτρεψαν στο ΔΟΠΑΠ να μειώσει το κόστος συνδρομής των αθλητικών προγραμμάτων κατά 30% και των επιμορφωτικών μεσοσταθμικά κατά 15% για το διάστημα 2012 – 2013. Η κοστολόγηση στο Αθλητικό camp κατά το θέρος του 2012 παρέμεινε η ίδια ενώ άλλες δράσεις κατά ποσοστό παρασχέθηκαν δωρεάν. Παράλληλα αυξήθηκαν οι ομάδες των συμπολιτών μας οι οποίες επωφελούνται μεγάλων μειώσεων  ή και πλήρους απαλλαγής από τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του ΔΟΠΑΠ στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που αποφασίσθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγηση του Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού.

Η διαδικασία κοστολόγησης είναι πλέον απαραίτητη για να υπολογισθεί το εύρος δαπανών σε ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Στο άμεσο μέλλον τα έσοδα από την κρατική επιχορήγηση θα μειώνονται. Για το 2013 ο ΔΟΠΑΠ θα μπορέσει να κινηθεί στα πλαίσια του προϋπολογισμού που ψηφίσθηκε από το Διοικητικό του Συμβούλιο χωρίς να ζητήσει επί πλέον επιχορήγηση από το Δήμο εφ’ όσον συνεχίσει να ακολουθεί αυτή την επιστημονική μέθοδο ανάλυσης και τιμολόγησης των υπηρεσιών του. Στα πλαίσια του κοινωνικού του χαρακτήρα θα μπορεί να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον αλλά και να αποτελέσει μοντέλο  τιμολόγησης των υπηρεσιών του. Ήδη πολλά ΝΠΔΔ που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα ζήτησαν την τεχνογνωσία του ΔΟΠΑΠ.                                                             Ελένη Ευαγγελοπούλου

                                                            Πρόεδρος Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου