Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013

ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΟΘΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΘΑ ΚΑΘΙΣΕΙ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ Ο ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ!


Οι εταίροι της τρικομματικής κυβέρνησης κάνουν ...γαργάρα (προς το παρόν) το αδίκημα της πλαστογραφίας το οποίο έχει διαπράξει ο κ. Παπακωνσταντίνου.

Εάν τελικά τη ...σκαπουλάρει από το άρθρο 242 του ΠΚ (νόθευση δημοσίου εγγράφου), λόγω μή πρωτοκόλλησης της λίστας, για το οποίο ΝΔ, ΔΗΜΑΡ & ΠΑΣΟΚ προτείνουν την σύσταση προανακριτικής, τότε πάμε στο 216 (πλαστογραφία)!
Ιδού τα πειστήρια:
ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ
Άρθρο 216.
α. Πλαστογραφία.
1. Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος για τον παραπάνω σκοπό εν γνώσει χρησιμοποιεί πλαστό ή νοθευμένο έγγραφο.
3. Αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων (παράγραφοι 1-2) σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών «εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 25.000.000 δραχμών».
Η μέσα σε εισαγωγικά φράση που είχε προστεθεί από την περίπτ. α΄ της παρ. 7 άρθρ. 1 Νόμ. 2408/31 Μαΐου – 4 Ιουν. 1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), αντικαταστάθηκε ως άνω από την περίπτ. α΄ της παρ. 2 άρθρ. 14 Νόμ. 2721/3-3 Ιουν. 1999 (ΦΕΚ Α΄ 112), κατωτ. αριθ. 38.«Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος που διαπράττει πλαστογραφίες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 5.000.000 δραχμ.».
Το δεύτερο μέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε από την περίπτ. β΄ παρ. 2 άρθρ,. 14 Νόμ. 2721/3-3 Ιουν. 1999
(ΦΕΚ Α΄ 112), κατωτ. αριθ. 38.
Άρθρο 242.
Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κλπ.
1.Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη ορισμένων δημόσιων εγγράφων, αν σε τέτοια έγγραφα βεβαιώνει με πρόθεση ψευδώς περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπάλληλος ο οποίος με πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει, βλάπτει ή υπεξάγει έγγραφο που του εμπιστεύτηκαν ή του είναι προσιτό λόγω της υπηρεσίας του.
3. Αν όμως ο υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 και 2 είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον αθέμιτο όφελος ή να βλάψει παράνομα άλλον, επιβάλλεται κάθειρξη «εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη» υπερβαίνουν το ποσό των 25.000.000 δραχμ.». Οι μέσα σε «» λέξεις προστέθηκαν από την περίπτ. β παρ. 7 άρθρ. 1 Νόμ. 2408/31 Μαΐου-4 Ιουν. 1996
(ΦΕΚ Α΄ 104), (Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α΄ 158/11-7-1996), κατωτ. αριθ. 32 και συμπληρώθηκαν από την
παρ. 6 άρθρ. 14 Νόμ. 2721/3-3 Ιουν. 1999 (ΦΕΚ Α΄ 112), κατωτ. αριθ. 38.
4.Με την ποινή της παρ. 1 τιμωρείται όποιος εν γνώσει του χρησιμοποιεί το έγγραφο που είναι πλαστό ή νοθευμένο ή έχει υπεξαχθεί.
Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες το νομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να έχει εντοπίσει το αδίκημα της πλαστογραφίας και ετοιμάζεται να ζητήσει την δίωξη Παπακωνσταντίνου και γι' αυτό το άρθρο του ΠΚ.
Μάκης Βραχιολίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου