Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ: "ΗΡΘΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΟΥ..."! Ο ΧΑΡΗΣ ΟΜΩΣΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ! ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ!!!

Συνέντευξη-καταιγίδα του Χάρη Κουγιουμτζόπουλου στην εφημερίδα "Αντίλογος Χολαρργού και τον Κώστα Δεληγιάννη η οποία ενδεχομένως να σηματοδοτήσει εξελίξεις στον δήμο Παπάγου-Χολαργού. 
Διαβάστε τη...

Συνεχίζοντας τις συνεντεύξεις με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων για τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής στους 16 μήνες που βρίσκεται στην εξουσία, σήμε­ρα φιλοξενούμε τις απόψεις του κ. Χάρη Κουγιουμτζόπουλου, επικεφαλής των «8 προ­τάσεων».

Κυριε Κουγιουμτζόπουλε συμπληρώθηκαν δέκα έξι μήνες διοίκησης Αποστολόπουλου, μπορείτε να μας κάνετε μια αποτίμηση του έργου της; Πιστεύετε ότι επιτελέστηκε έργο, άλλαξε κάτι προς το καλύτερο σε σχέση με το παρελθόν;

Κουγιουμτζόπουλος: Κύριε Δεληγιάννη αφού σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία των απόψεων μας, θα σας πω ότι είναι πολύ δύσκολη η ερώτηση.
Είναι ένα νέο σχήμα στη διοίκηση του δήμου με όρεξη, διάθεση, εντι­μότητα και φιλότιμο. Γίνεται μεγά­λη προσπάθεια από φρέσκα πρό­σωπα. Αυτό από μόνο του δίνει μια μορφή. Από εκεί και πέρα λείπει ο σχεδιασμός και η γνώση για μια νέα φυσιογνωμία διοίκησης. Χρησιμο­ποιούνται παλιά αποτυχημένα υλικά και αυτό οδηγεί σε μια υπερπροσπάθεια χωρίς αποτέλεσμα. Συντηρητικές αντιλήψεις κομματι­κού σωλήνα, αποσπασματικές ενέργειες, ιδεολογικές αγκυλώσεις και διοικητικά στερεότυπα του δημοσίου λασπώνουν και κάνουν δύσβατο το δρόμο της δημοτικής αρχής.
Στα βασικά ζητήματα Συμμετοχή, Δημοκρατία, Επιστημονική τεκμη­ρίωση στις αποφάσεις, Αξιολόγηση δομών, προσδιορισμός Χωρικής Ταυτότητας, Βιώσιμη Κινητικότητα, Κοινωνική Πολιτική, Ανάπτυξη, Πολιτισμός και Αθλητισμός, δεν θα μπορούσα να διακρίνω καμία αλλα­γή πολιτικής και φυσιογνωμίας.
Υπάρχουν πολλά πράγματα που άλλαξαν προς το καλύτερο, αλλά τίποτα το ουσιαστικό και αξιοσημείωτο που να μπορούσε να βραβευτεί με την ετικέτα της καινοτομίας.

Επειδή κατά καιρούς έχετε δηλώσει ότι υπάρχει ανυπαρξία έργου και ότι η διοίκηση ασχολείται περισσότερο με γιορτούλες και φωτογραφίες μπορείτε να μας πείτε ποιες ήταν οι προσδοκίες σας από αυτή τη συγκεκριμένη διοικηση που ηγείται ένας νέος άνθρωπος που πήρε τις εκλογές υποσχόμενος ανανέωση και νέες φρέσκιες ιδέες;

Κουγιουμτζόπουλος: Οι προσδοκίες μας ήταν η δημο­τική αρχή ως φρέσκια και νέα στην όψη της, να αντιληφθεί τις απαιτή­σεις της νέας εποχής και να δημι­ουργήσει συνθήκες συμμετοχής και αξιοποίησης των κοινωνικού δυναμικού. Να χρησιμοποιήσει την επιστημονική τεκμηρίωση στη λήψη των αποφάσεων. Να δημιουργήσει εργαλεία ανάπτυξης για την κοινωνική συνοχή και να σχεδιάσει μια πόλη πιο φιλική καθιερώνοντας όρους βιώσιμης κινητικότητας.
Προσδοκούσαμε ότι η νέα δημο­τική αρχή θα μπορούσε να αντιλη­φθεί την αναγκαιότητα μιας ολο­κληρωμένης συνολικής πολιτικής σε όλα τα φλέγοντα ζητήματα, όπως η καθαριότητα, το κυκλοφο­ριακό και η βιώσιμη κινητικότητα, η απασχόληση και η κοινωνική συνο­χή, η ανάπτυξη, το σχολικό περιβάλλον, ο πολιτισμός και ο αθλητι­σμός. Δυστυχώς, η δημοτική αρχή δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να χαράξει κάποιες συνολικές ολοκλη­ρωμένες πολιτικές που να μπορούν να απαντήσουν σε αυτά τα έντονα προβλήματα.
Γυρίζει γύρω από τον εαυτό της και ψάχνεται ακόμη με ενέργειες πυροσβεστικού και αντιφατικού χαρακτήρα, που οδηγούν σε μια απίστευτη σπατάλη δυνάμεων.
Το μόνο που έχει γράψει στο βιο­γραφικό της είναι κάποιες εκδηλωσούλες και άπειρες φωτογραφί­σεις.
Διοργάνωσε εκδήλωση για την Βιώσιμη Κινητικότητα αλλά δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως για την Βιώ­σιμη Κινητικότητα. Διοργάνωσε εκδήλωση για τα ΑμεΑ αλλά δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως για τα ΑμεΑ. Διοργάνωσε εκδηλώσεις για το bullying, τους κινδύνους του διαδικτύου, τα ναρκωτικά, την ασφάλεια και πολλά άλλα θέματα, αλλά δεν έχει κάνει καμία εφαρμοσμένη πολιτική που να μπορούμε να πούμε ότι κάτι άλλαξε.
Έχει ιδιαίτερη έφεση στις εκδη­λώσεις της Τρίτης Ηλικίας, αλλά δεν εφάρμοσε καμία νέα συνολική πολιτική για την Τρίτη Ηλικία, πέραν του απαρχαιωμένου και κοινωνικά απομονωμένου ΚΑΠΗ.
Ο Δήμαρχος έβγαλε δεκάδες φωτογραφίες με όλα τα μέλη όλων των κυβερνήσεων, αλλά δεν έφερε ούτε μια προγραμματική σύμβαση για να δώσει κάτι και στους δημό­τες.

Σχετικά με τα προγράμματα ΕΣΠΑ που γνωρίζετε καλά και στα οποία αναφέρεστε συχνά. θεωρείτε ότι η διοίκηση του δήμου δεν έχει κάνει βήματα για την επεξεργασία αυτών των προγραμμάτων; Πιστεύετε ότι αυτό γίνεται από άγνοια η από αμέλεια;

Κουγιουμτζόπουλος: Από τον Φεβρουάριο του 2015 έχουν βγει 19 προσκλήσεις Ευρω­παϊκών Προγραμμάτων και αυτές τις ημέρες βγαίνει και το Επιχειρη­σιακό της Αττικής για να χρηματο­δοτήσουν έργα δήμων. Ο δήμος μας θα μπορούσε να αντλήσει μέχρι σήμερα 52,3 εκατομμύρια ευρώ από τις προσκλήσεις. Δυστυ­χώς δεν έφεραν ούτε ευρώ. Εμείς, από τις 25 Ιουλίου του 2014, ένα μήνα μετά τις εκλογές στείλαμε επιστολή με πλήρη οδηγό για το πώς πρέπει να κινηθεί η δημοτική αρχή, για να διαμορφώσει εγκαίρως ολοκληρωμένες προτάσεις και να αντλήσει χρηματοδοτήσεις. Δυστυχώς μας αγνόησαν.
Εμείς τους λέγαμε από πέρσι «κινηθείτε γιατί του χρόνου δεν θα έχετε λεφτά» κι αυτοί έρχονται φέτος να μας πουν ότι δεν κάνουν έργο γιατί δεν έχουν λεφτά!
Το ιστορικό χαμηλό ρεκόρ του προϋπολογισμού των έργων, μας επιβεβαιώνει βέβαια, αλλά μας στεναχωρεί πολύ.
Άγνοια είναι, όχι αμέλεια. Έχουν ένα τρομερό άγχος να φέρουν χρή­ματα, αλλά δεν ξέρουν πώς να το κάνουν.
Για να μη δείξουν ότι δεν ξέρουν, υποδυθήκανε τους ειδήμονες και τώρα ανακαλύπτουν τον τροχό. Διαπίστωσαν το λάθος τους και τώρα βρίσκονται σε πανικό. Για να καταλάβετε προσέλαβαν τεχνικό σύμβουλο με 70.000 ευρώ, ο οποί­ος ουσιαστικά θα τους φέρνει τις φωτοτυπίες που τους στέλνουν ούτως ή άλλως τα Υπουργεία και τα Σημεία Διεπαφής των Διακρατικών Προγραμμάτων. Από την άλλη κυνηγάνε να μπουν ως εταίροι σε προγράμματα που δεν έχουν καμία σχέση με τα δικά μας προβλήματα.
Τους έχουμε κάνει δεκάδες υπο­δείξεις, αλλά φοβούνται μην κατα­λάβει ο κόσμος ότι έχουν πλήρη άγνοια.
Από την άλλη πνίγονται στην καθημερινότητα με αποτέλεσμα να μην αποκτούν καμία κατάρτιση για το θέμα.
Με λίγα λόγια είδαν το δέντρο και έχασαν το δάσος.

Επειδή γνωρίζουμε ότι είσαστε υπέρ των συνεργασιών και υπέρ των συγκλίσεων για χάραξη μιας ενιαίας στρατηγικής του δήμου σε θέματα κοινωνικά, παιδείας και γενικά σε θέματα που αποβλέπουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών ποια υπήρξε μέχρι στιγμής η ανταπόκριση του δήμου να καθίσετε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και να κουβεντιάσετε;

Κουγιουμτζόπουλος: Εμείς όπως γνωρίζετε, είμαστε προγραμματική παράταξη και απευθύναμε δημόσια πρόσκληση συνεργασίας με συγκεκριμένα βήματα από την πρώτη μέρα προς όλες τις παρατάξεις. Ο Δήμαρχος μας αντιμετώπισε με αλαζονεία και ειρωνεία. Τώρα όμως νομίζω ότι προσγειώνεται στην πραγματικότη­τα, καταλαβαίνει ότι μόνος του δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, ήρθε αντιμέτωπος με τα αδιέξοδα και ευελπιστώ ότι θα μπούμε σε μια νέα περίοδο όπου θα υπάρξει κάποια συνεννόηση.
Τους είχαμε επισημάνει ότι δεν είμαστε εμείς οι αντίπαλοι. Αντίπα­λοι της δημοτικής αρχής είναι τα προβλήματα του κόσμου. Έτσι νομί­ζω ότι έχει αρχίσει να κατανοεί ότι για να γίνεις μαέστρος, δεν αρκεί να σου δώσουν την μπαγκέτα.
Το πρόβλημα όμως είναι ότι ως σχήμα, έχουν πολύ παλιές φοβικές αντιλήψεις και νοοτροπίες μικροπολιτικής. Πρέπει να τολμήσουν και να απαλλαγούν από αυτές για να συνεργαστούμε.

Υπάρχει μια φήμη που σας θέλει να συνομιλείτε τακτικά με το δήμαρχο για μελλοντική σας συνεργασία. Το θέτουμε το ερώτημα ευθέως: υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο; Και μια και το συζητάμε η παραταξη"8 προτάσεις" υπάρχει; Υπάρχουν διαρροές; συνεδριάζετε; Οι θέσεις που εκφράζετε είναι συλλογικές και σε γνώση των υπόλοι­πων μελών;

Κουγιουμτζόπουλος: Εμείς κύριε Δεληγιάννη είμαστε μια προγραμματική παράταξη. Είχαμε όπως γνωρίζετε μια μακρά εμπειρία και πολλές γνώσεις για την αυτοδιοίκηση και πριν αποφα­σίσουμε να κατέβουμε στις εκλο­γές φτιάξαμε τις "8Προτάσεις" με σκοπό να τις υιοθετήσουν οι άλλες παρατάξεις.
Διακρίναμε από πολύ νωρίς την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα S3 που χρηματοδοτούσε με 248 δισεκα­τομμύρια ευρώ τους δήμους και τις περιφέρειες της Ευρώπης και φτιάξαμε μια Συμπαγή Πρόταση Χρημα­τοδότησης με 8 συμπληρωματικές δράσεις που απαντούσαν στα προ­βλήματα του δήμου μας και τις βγάλαμε στον αέρα.
Το 91% των συνδημοτών μας τις απέρριψε. Ήθελε κάτι άλλο.
Στην ομιλία λοιπόν της ορκωμο­σίας προσδιορίσαμε και το στίγμα μας ως αντιπολίτευση. Θα προσπα­θήσουμε να επιβεβαιώσουμε τους 2.043 συμπολίτες μας που μας εμπιστεύθηκαν, ότι ορθώς μας εμπιστεύθηκαν και θα προσπαθή­σουμε να πείσουμε την δημοτική αρχή και την κοινωνία, να υιοθετή­σει όσο γίνεται περισσότερες από τις προτάσεις μας.
Σε κοινωνικό επίπεδο νομίζω ότι πάμε πολύ καλά. Έχω την αίσθηση ότι κάποιος ακόμη κόσμος άκουσε και κατάλαβε μετεκλογικά την ανα­γκαιότητα των προτάσεων μας.
Διαρροές υπάρχουν. Όχι γιατί εμείς απογοητεύσαμε. Γιατί η κοι­νωνία απογοήτευσε κάποια μέλη μας που αποφάνθηκαν ότι δεν αξί­ζει να παλεύεις για αδιάφορους ανθρώπους.
Έχουμε κάνει έξι Γενικές Δημό­σιες Συνελεύσεις όπου συμμετεί­χαν 96 από τα114 μέλη μας και ενέκριναν το Πρόγραμμα Δράσης. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει πριν από κάθε δημοτικό συμ­βούλιο και αποφασίζουμε για τις θέσεις μας. Σε κλειστό ψηφιακό group ενημερώνονται όλα τα μέλη και εγκρίνονται όλες οι ανακοινώ­σεις μας.
Νομίζω ότι έχουμε πιάσει κορυφή στο θέμα της δημοκρατίας και της συμμετοχής.
Ξέρετε, για μας η δημοκρατία και η συμμετοχή είναι θέμα λειτουργι­κότητας και αποτελεσματικότητας. Όσο πιο πολλά μυαλά σκέφτονται, τόσο καλύτερη απόφαση παίρνεις.
Οι συνεργασίες μας λοιπόν, όπως έγινε και στις προηγούμενες εκλο­γές θα εξαρτηθούν από τις προ­γραμματικές συγκλίσεις. Αν η δημοτική αρχή υιοθετήσει κάποιες από τις θέσεις μας και υπάρξει μια σύγκλιση, πράγμα που το εύχομαι, νομίζω ότι μια συνεργασία θα είναι εφικτή. Έτσι κι αλλιώς, εγώ προσω­πικά εκτιμώ τον κ. Αποστολόπουλο. Ταμείο όμως θα κάνουμε στο τέλος της πενταετίας και βέβαια θα είναι μια συλλογική απόφαση.
Ποτέ δεν αποφασίζω μόνος μου. Και στις προηγούμενες εκλογές όλοι γνωρίζουν ότι υπάκουσα στην απόφαση της πλειοψηφίας, παρά την θέλησή μου.
Με το δήμαρχο θα έλεγα ότι μιλάω «πρωτοφανώς» σπάνια. Με κάλεσε μια φορά πρόσφατα στο γραφείο του, έγινε μια πολύ καλή και φιλική συζήτηση η οποία νομίζω ότι απέδωσε κιόλας, από εκεί και πέρα μόνο σε εκδηλώσεις βρισκό­μαστε.
Οι σχέσεις με τις άλλες παρα­τάξεις του δήμου πώς είναι; Επικοινωνείτε με τους άλλους επικεφαλής, ανταλλάσετε απόψεις, υπάρχουν θέματα που εξακολουθείτε ενιαία γραμμή  κατόπιν συνεννοήσεως φυσικά;
Κουγιουμτζόπουλος: Εδώ δεν κάνουμε παρέα. Κάνου­με διαχείριση των κοινών αγαθών που ανήκουν στους πολίτες και δεν χωράνε προσωπικές σχέσεις και υποχωρήσεις. Η ευθύνη είναι τερά­στια και τα συναισθήματα καλό είναι να μένουν στο σπίτι.
Με τις άλλες παρατάξεις έχουμε ακριβώς την ίδια σχέση που έχουμε και με την πλειοψηφούσα παράτα­ξη. Επιδιώκουμε να πείθουμε και να συνδιαμορφώνουμε απόψεις όπου είναι δυνατόν.
Υπάρχουν όμως σημαντικότατες διαφωνίες. Δεν έχουμε δει καμία παράταξη να συγκλίνει ιδιαιτέρως μαζί μας. Εμείς έχουμε και την ιδιαιτερότη­τα να είμαστε μια προγραμματική παράταξη. Ούτε κάποιος από εμάς ξύπνησε ένα πρωί με τη φιλοδοξία να γίνει δήμαρχος, ούτε κάποια κομματική ταυτότητα μας επέβαλε να κατέβουμε στις εκλογές. Εμείς πρώτα φτιάξαμε πρόγραμ­μα, μετά ψηφοδέλτιο και μετά βρή­καμε επικεφαλής, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τον ψάχναμε μέχρι τον τελευταίο μήνα.
Αυτή είναι μια ουσιαστική, δομική και λειτουργική διαφοροποίηση που θα προσδιορίσει και τις σχέσεις μας με τις άλλες παρατάξεις.
Εμείς δεν συνεργαζόμαστε με υποψήφιους δημάρχους. Συνεργαζόμαστε με προγράμματα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου