Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Η ΘΥΕΛΛΩΔΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΕ ΤΟ ΓΠΣ ΠΑΠΑΓΟΥ! ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΙΠΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛOΙ

Σας δίνουμε για να κρατήσετε στο αρχείο σας όλα όσα ειπώθηκαν στο ΔΣ Παπάγου-Χολαργού και πώς ψήφισαν το ΓΠΣ Παπάγου! Σας τους δίνουμε όλους...φακελωμένους μέσα από τα επισήμως καταγεγραμμένα πρακτικά του ΔΣ Παπάγου-Χολαργού. 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.

Εγκριση του Σταδίου Β1 της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, ησυχία! Είναι σημαντικό το ζήτημα, υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται και είναι εδώ, παρακαλώ από όλους σας θέλω τη συνεργασία σας έτσι ώστε να προχωρήσει η κουβέντα και σωστά, να βγουν και τα συμπεράσματα που πρέπει και να καταλήξουμε κάπου. Ξέρω ότι θα μιλήσουν πάρα πολλοί, πρέπει να δώσουμε το λόγο και σε δημότες, γι' αυτό θέλω να γίνει, πρώτον, και σεβασμός του χρόνου που θα πάρει ο καθένας και να τηρηθεί και, δεύτερον, δεν θέλω να γίνει διάλογος μεταξύ σας. Ο καθένας θα λέει την άποψή του, θα καταγράφεται και θα προχωράμε στον επόμενο ομιλητή. Διάλογο δεν θα επιτρέψω καθόλου.
Λοιπόν, το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ισως είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα τα οποία συζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Παπάγου, ο οποίος Παπάγος από της ιδρύσεώς του δεν είχε Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο διότι κάθε περιοχή που πολεοδομείτο, πολεοδομείτο με τους δικούς της όρους δόμησης που τους έβγαζε ο ΑΟΑ. Επομένως και βέβαια στην αρχή δεν υπήρχε και ανάγκη άμεση να φτιαχτεί ένα ΓΠΣ αλλά... ΔΗΜΟΤΕΣ: Δεν ακούγεστε. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορώ, εγώ φωνάζω αλλά... ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και είναι στο μάξιμουμ σκεφτείτε, είναι στο μάξιμουμ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και βεβαίως οι ανάγκες ειδικώς για το Δήμο Παπάγου κατά τα παρελθόντα έτη δεν ήταν τόσο επιτακτικές για να συντάξει ένα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, συν τω χρόνω όμως έγιναν πολύ επιτακτικές και επομένως επιβάλλεται ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού ως προς την Κοινότητα Παπάγου να έχει ένα ΓΠΣ όπως έχει και για τη Δημοτική Κοινότητα του Χολαργού.
Οι ενέργειες είχαν ξεκινήσει από το 2010 και έφτασαν στην Β1 φάση που είναι να εγκρίνουμε το βασικό κείμενο του ΓΠΣ να το παραλάβουμε καταρχήν και να το εγκρίνουμε και να κάνουμε τις παρατηρήσεις, τις οποίες θα τις πάρει ο μελετητής για να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του Β2 σταδίου, που και αυτό θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.


Εχοντας επίγνωση της ευθύνης που έχει η Δημοτική Αρχή συνέταξε μία εισήγηση την οποία σας μοίρασε και πολύ εγκαίρως και είναι πολύ αναλυτική. Επομένως, θα ήθελα να μην την διαβάσω την εισήγηση αυτή αλλά να καταχωρηθεί στα πρακτικά έτσι ακριβώς όπως έχει. Θα πω όμως ότι το ΓΠΣ το οποίο συντάσσεται από το τεχνικό γραφείο, το πολεοδομικό γραφείο του κ. Μαραβέα, ο οποίος παρίσταται εδώ πέρα και είναι στη διάθεσή μας και για ερωτήσεις, είχε επιλεγεί με διαγωνισμό και στο γραφείο που επελέγη με διαγωνισμό το Δημοτικό Συμβούλιο τότε του Παπάγου είχε δώσει ορισμένες κατευθύνσεις τις οποίες όφειλε να τις τηρήσει. Οι κατευθύνσεις αυτές λοιπόν θα είναι σκόπιμο, παρά που τις περιλαμβάνω στην εισήγηση που σας έχει μοιραστεί, η οποία εισήγηση αυτή είναι της Τεχνικής Υπηρεσίας αλλά και της Δημοτικής Αρχής και νομίζω ότι είναι σαφές πιο κομμάτι είναι της Δημοτικής Αρχής και ποιο κομμάτι είναι της Τεχνικής Υπηρεσίας, π.χ. η παράγραφος (ε) που λέει "Ιδιαίτερες επισημάνσεις Δημοτικής Αρχής" είναι φανερό ότι είναι επισημάνσεις της Δημοτικής Αρχής και προσωπικά δικές μου.
Οι γενικές αρχές λοιπόν οι οποίες είχαν δοθεί, ο μελετητής ο οποίος έπρεπε να τις τηρήσει ειδάλλως δεν θα ήταν σωστή η μελέτη του, ήταν σεβασμός του αστικού και περιαστικού πρασίνου, διατήρηση του χαρακτήρα της πόλης ως κηπούπολης και πόλης αμιγούς κατοικίας, αντιμετώπιση της καθημερινότητας των κατοίκων, δηλαδή η ύπαρξη βασικών εμπορικών δραστηριοτήτων, όχι μόνο των κατοίκων αλλά και του Δήμου για την εκπλήρωση του έργου του, ανάπτυξη των κοινωνικών και κοινωφελών δημοτικών δραστηριοτήτων που είναι αναγκαίες ώστε οι ιδιωτικές να περιοριστούν στις όλως απαραίτητες και να αποτελούν συμπλήρωμα των πρώτων. Μη επέκταση της πόλης με εξαίρεση την ένταξη στο σχέδιο πόλεως των πολυκατοικιών του 20ου προγράμματος του ΑΟΟΑ και των χρήσεων που εξυπηρετούν αυτές, δηλαδή οι υπόγειοι και επίγειοι χώροι στάθμευσης κ.λπ., του εμπορικού κέντρου της οδού Πίνδου που είναι συνδεδέμενο με τις πολυκατοικίες του 20ου προγράμματος και των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων του πρώην Εθνικού Αθλητικού Κέντρου που αρχές της δεκαετίας του '90 αυτές όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις παραχωρήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο Δήμο.
Μια άλλη κατεύθυνση που είχε δοθεί στον μελετητή ήταν να ληφθεί υπόψη ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής που σχετίζεται με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της πόλης, δηλαδή με αποφάσεις για απαλλοτριώσεις που είχε λάβει τότε ο Δήμος Παπάγου, μη επέκταση του υπογείου των οικιών πέραν του περιγράμματος του κτιρίου κ.λπ..
Ενα άλλο σοβαρό σημείο που είχαμε πει στον μελετητή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνη, εξέταση αναγκαιότητας τροποποίησης των όρων δόμησης προκειμένου να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της πόλης ως κηπούπολης. Και βεβαίως το τελευταίο ήταν τα υφιστάμενα δημοτικά κτίρια, η περιουσία δηλαδή του Δήμου, να διατηρήσουν το χαρακτήρα και τη χρήση τους, εκτός και αν αντικατασταθούν με άλλα καλύπτοντα τις απαιτήσεις.
Ακολούθησαν λοιπόν τα διάφορα στάδια της μελέτης μέχρι που φτάσαμε στο Β1 στάδιο της μελέτης, το οποίο περιλαμβάνει πολλά σημαντικά θέματα όπως είναι ότι διατηρείται ο χαρακτηρισμός της αμιγούς κατοικίας της πόλης και δημιουργούνται δυνατότητες επαρκούς κάλυψης των αναγκών της καθημερινότητας, οργανώνεται η κοινότητα χωροταξικά σε τέσσερα πολεοδομικά και σε ενότητες γειτονιές, εντάσσονται στο σχέδιο πόλεως οι πολυκατοικίες του
20ου προγράμματος του ΑΟΟΑ κ.λπ.. Το τμήμα της οδού Εθνικής Αμύνης μεταξύ των οδών Αναστάσεως και Βυζαντίου και η οδός Ιερολοχιτών χαρακτηρίζονται ως τοπικό κέντρο στο οποίο διατηρείται η χρήση κατοικίας και επιτρέπονται και ορισμένες χρήσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε.
Τα τμήματα της οδού Αναστάσεως που ανήκουν στου Παπάγου χαρακτηρίζονται ως γενική κατοικία, κάτι το οποίο το αμφισβητούμε και θα προτείνουμε κάποια τροποποίηση.
Μειώνεται ο συντελεστής δόμησης από 1 σε 0,8 και το ύψος των οικοδομών από 14 σε 11 μέτρα σε εφαρμογή της κατεύθυνσης και εντολής του Δημοτικού Συμβουλίου να τροποποιηθούν οι όροι δόμησης εάν απαιτηθεί, προκειμένου να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της πόλεως ως κηπούπολης.
Τμήμα του Ο.Τ. 217, υπενθυμίζω ότι το 217 είναι στη γωνία Αργυροκάστρου και Πίνδου που ανήκει ιδιοκτησιακά στον ΑΟΟΑ και ένα κομμάτι του μικρό ανήκει ιδιοκτησιακά στο Δήμο, χαρακτηρίζεται ως χώρος για την ανέγερση Αστυνομικού Τμήματος, το οποίο σήμερα στεγάζεται σε μία μικρή και ακατάλληλη μονοκατοικία.
Προσδιορίζονται τρεις χώροι για την ανέγερση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών: στο Ο.Τ. 205 που είναι το κληροδότημα Γκανασούλη, γωνία Εθνικής Αμύνης και Λαχανά, στο 188Ζ που είναι στη γωνία Εφέσου και Ελ. Βενιζέλου και στο 356 στη γωνία Βερσή και Αλευρά, αντί του ενός που υπάρχει σήμερα.
Προσδιορίζονται επακριβώς τα Ο.Τ. τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως ελεύθεροι χώροι και αστικό πράσινο για να ξέρουμε ποιες είναι οι παιδικές χαρές, ποιες είναι οι πλατείες, ποια είναι τα άλση μέσα στου Παπάγου. Το Ο.Τ. 341 που είναι στην οδό Καλαβρύτων το χαρακτηρίζουμε ως χώρο Νηπιαγωγείου αντί της αγοράς, ούτως ώστε να έχουμε και το 3ο Νηπιαγωγείο που τώρα στεγάζεται σε μισθωμένο οίκημα.
Διατηρούνται οι χώροι που είναι χαρακτηρισμένοι ως χώροι αγορών, ο 217 δηλαδή στην γωνία Πίνδου και Αργυροκάστρου, στο Ο.Τ. 294 που είναι στην οδό Λάσκου, εκεί που είναι η Λέσχη Αξιωματικών δηλαδή σήμερα, στο 335Α που είναι πάνω από την πλατεία Κονίτσης, εκεί που είναι το περίπτερο. Στο 167Β που είναι Εθνικής Αμύνης το κτίριο Αλέξανδρος και επίσης είναι και η Ολυμπιάδα και το εμπορικό κέντρο του Βασιλόπουλου.
Καταργείται η χρήση του αναψυκτηρίου στο Ο.Τ. 217, καθορίζονται όροι δόμησης στους χώρους αγορών που δεν υπάρχουν, επιλύεται το πρόβλημα έλλειψης χώρου πολιτισμού και δημοτικών υπηρεσιών Βιβλιοθήκης, ΚΕΠ, Εκθεσιακού Κέντρου κ.λπ.. Δίνεται διέξοδος στα διάφορα καταστήματα και επαγγελματικές στέγες που λειτουργούν σήμερα παράνομα και με την ανοχή και ευθύνη της Δημοτικής Αρχής και της Αστυνομίας. Καταβάλλεται προσπάθεια να επιλυθεί το θέμα των βοηθητικών χώρου του Ι.Ν. Αγίας Σκέπης, η οποία δεν διαθέτει ούτε ένα γραφείο ούτε μία τουαλέτα και σκεφτείτε τους ιερείς καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας που έχουν ανάγκη να πάνε σε μια τουαλέτα δεν ξέρουν τι να κάνουν ή δεν έχουν να κάνουν ένα κατηχητικό ή δεν έχουν ένα γραφείο για να δεχθούν τους επισκέπτες του ναού.
Επιλύεται το πρόβλημα των βοηθητικών χώρων στο Δημοτικό Κηποθέατρο και στο μεγάλο πάρκο. Καθορίζονται ότι διατηρούνται οι χώροι χρήσεως και οι δραστηριότητες οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις αλλά υφίστανται σήμερα νόμιμα. Υπάρχουν δηλαδή ορισμένα καταστήματα τα οποία παρ' όλο ότι ο Δήμος Παπάγου, ο τέως Δήμος Παπάγου ήταν χαρακτηρισμένος ως αμιγή κατοικία αυτά τα καταστήματα είναι νόμιμα. Ποια είναι αυτά; Να σας πω ένα παράδειγμα. Αυτά που είναι Αργυροκάστρου 34 που είναι του Παπαευθυμίου που λέμε, ξέρω 'γω, τα μαγαζιά. Αυτά για κάποιο λόγο είναι νόμιμα. 'Η αυτά που είναι εκεί που είναι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στην πλατεία Μεταξά. Λοιπόν, αυτά που είναι νόμιμα εμείς δεν τα πειράζουμε. Εμείς δεν τα πειράζουμε. Ολα τα άλλα είναι παράνομα. Ολα τα άλλα σχεδόν είναι παράνομα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κοιτάχτε κ. Κεχρή, εγώ δεν είμαι πολεοδόμος να πω αν αυτό το κατάστημα είναι νόμιμο ή μη. Αυτός ο οποίος είναι ιδιοκτήτης θα πρέπει να αποδείξει ότι το μαγαζί του είναι νόμιμο. Αλλά σας λέω δηλαδή ότι υπάρχουν και νόμιμα καταστήματα και σας έφερα δύο παραδείγματα. Από 'κει κι έπειτα, τα πιο πολλά καταστήματα που είναι στου Παπάγου είναι παράνομα. Εάν θέλει κάποιος να τα κλείσει μπορεί να τα κλείσει αύριο. Εάν θέλει κάποιος να στείλει στο δικαστήριο τη Δημοτική Αρχή μπορεί να την στείλει κάλλιστα διότι είμαστε παράνομοι έχοντας δώσει αυτές τις άδειες και μιλάμε τώρα για τα παράνομα μαγαζιά τα οποία θα πρέπει να δουλέψουν γιατί εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων. Είναι γεγονός ότι εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων και θα πρέπει να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις - μη μιλάτε σας παρακαλώ, κ. Κουτάκη. κ. Κουτάκη, σας παρακαλώ πολύ.
Καταρχήν, από εμένα δεν θα ακούσετε ούτε μία ανακρίβεια. Ούτε μία ανακρίβεια. Επομένως, ό,τι λέω να το πάρετε σαν δεδομένο διότι δεν έχω σκοπό με αυτό εδώ πέρα να κοροϊδέψω αλλά θέλω να δώσω τις γνώσεις μου για να ψηφίσετε σωστά.
Επομένως, όλα τα καταστήματα, τα περισσότερα καταστήματα είναι παράνομα αλλά εξυπηρετούν τις ανάγκες μας. Επομένως, θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να καλύψει η κοινωνία τις ανάγκες της και μετά αυτά τα καταστήματα να κλείσουν. Αλλά μέχρι να καλυφθούν οι ανάγκες της κοινωνίας μας με νόμιμο τρόπο αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να τα ανεχθούμε.
Καθορίζονται και προσδιορίζονται οι περιοχές ειδικής προστασίας και τέτοιες περιοχές προστασίας είναι η απολύτου προστασίας της φύσης στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Γουδή, η προστασία αρχαιολογικών χώρων και παραρρεματίων ζωνών και καθορίζονται ως περιοχές ειδικών χρήσεων το Κοιμητήριο, το Στρατόπεδο Φακίνου που σύμφωνα με το Μητροπολιτικό Πάρκο του Γουδή αυτό κάποια στιγμή θα περιέλθει στο Δήμο μας, ο χώρος βοηθητικών υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινότητας, ο υπόγειος χώρος στάθμευσης, το πρώην εργοτάξιο της Αττικής Οδού που είναι επάνω στην Κατεχάκη και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του ΑΟΟΑ.
Η Β1 ετέθη σε διαβούλευση. Η διαβούλευση ξεκίνησε 24 Ιουλίου και έληξε 30 Νοεμβρίου, ένας τεράστιος χρόνος δόθηκε η δυνατότητα στους δημότες να συμμετάσχουν στη διαβούλευση. Η διαβούλευση για μας τη Δημοτική Αρχή ήταν πάρα πολύ χρήσιμη διότι αντλήσαμε ορισμένες παρατηρήσεις από τους δημότες τις οποίες τις υιοθετήσαμε, διότι πιστεύουμε ότι υιοθετώντας αυτές τις προτάσεις τους, όχι όλες, γιατί υπήρχαν και ανεδαφικές προτάσεις, υιοθετώντας όμως ορισμένες προτάσεις βελτιώναμε και επιλύαμε προβλήματα της κοινωνίας μας. Και εδώ μέσα είμαστε για να επιλύουμε τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι να δημιουργούμε προβλήματα. Αλλά βεβαίως είμαστε κι εδώ μέσα για να προστατεύουμε την πόλη μας και να την διατηρήσουμε κηπούπολη και αμιγούς κατοικίας. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου)
Μήπως είπε κανείς τίποτα; Αυτά που είπανε γράφ' τα σε παρακαλώ στα πρακτικά και δώσ' τα μου να τα διαβάσω.
Επομένως, σκόπιμα δόθηκε μεγάλος χρόνος, ούτως ώστε όσοι θέλουν να εκφράσουν τις απόψεις τους. Και βεβαίως στη διαβούλευση συμμετείχαν όχι μόνον οι κάτοικοι, συμμετείχε το Υπουργείο Πολιτισμού, ο ΑΟΟΑ, το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, η Ενωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, ο Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας του Στρατού, ο Δήμος Ζωγράφου, το Δασαρχείο Πεντέλης, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και Ελληνίδων Οδηγών, η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο, η Δημοτική Κοινότητα Παπάγου βεβαίως, οι δημοτικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερα ο δημοτικός συνδυασμός Κοινωνία Δημοτών της κας Πολυκαλά, ο οποίος συνδυασμός έκανε και εποικοδομητικές προτάσεις πάρα πολλές και σωστές, η οργάνωση Lions, ο τοπικός Τύπος και βεβαίως περίπου 60 δημότες και κάτοικοι Παπάγου.
Οπως είπα από τις παρατηρήσεις πάρα πολλές ήταν χρήσιμες και τις υιοθετήσαμε. Και βεβαίως ήταν και στη διαβούλευση κάτοικοι οι οποίοι μας είπαν μπράβο, συγχαρητήρια, πολύ σωστά, τοποθετείτε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο σε σωστή βάση και σωστή κατεύθυνση και βεβαίως αναφέρω μέσα και ορισμένα ονόματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν εκφραστεί θετικά για το ΓΠΣ. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, δεν κάνουμε διάλογο τώρα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γραφ' τα αυτά που λένε, είναι πολύ χρήσιμα. Ειρωνεύομαι.
Επειδή από τη διατύπωση των παρατηρήσεων και σχολίων των ατόμων που συμμετέχουν στη διαβούλευση φαίνεται ότι δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητά ορισμένα θέματα ή υπάρχει λανθασμένη πληροφόρηση, έκρινα σκόπιμο να αναφερθώ στην εισήγηση αναλυτικά για τη μείωση του συντελεστή δόμησης, για τη μείωση του ύψους των οικοδομών, για τον ορισμό του τοπικού κέντρου στην οδό Εθνικής Αμύνης και για άλλα σημεία τα οποία θεώρησα ότι ειναι μεγίστης σημασίας.
Πριν κλείσω την εισήγησή μου και αναφερθώ στις προτάσεις, θέλω να διαβάσω τις επισημάνσεις που γράφω στην εισήγησή μου.
Αν θέλουμε να σώσουμε τη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου πρέπει να υιοθετήσουμε το μικρό περιορισμό του συντελεστή δόμησης και του ύψους των οικοδομών χωρίς ενδοιασμούς. Από αυτό τον περιορισμό ουδείς αδικείται. Αν δεν μειώσουμε τον συντελεστή δόμησης και το ύψος των οικοδομών, και το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μονοκατοικία στου Παπάγου, δεν έχω εξαντλήσει ούτε συντελεστή δόμησης ούτε τίποτα, ούτε έχω σηκώσει τίποτα από πάνω μου και το λέω εγώ, αν δεν μειώσουμε λοιπόν τον συντελεστή δόμησης και το ύψος των οικοδομών σύντομα θα δούμε να κατασκευάζονται στου Παπάγου μεγαθήρια και πρέπει επομένως να τολμήσουμε και να φανούμε άξιοι της εμπιστοσύνης που μας έδειξαν οι συμπολίτες μας και συνεπείς με την αποστολή μας και τις υποχρεώσεις μας.
Πριν από 12 χρόνια επί δημαρχίας της κας Πίτσας Λιάπη, το Δημοτικό Συμβούλιο με την 89/1992 απόφαση, πριν από 22 χρόνια, με την 89/1992 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε μειώσει το ύψος των οικοδομών από 18 μέτρα στα 14. Εγώ ήμουν Δημοτικός Σύμβουλος τότε και αντιπολίτευση και την ψήφισα αυτή την απόφαση. Ομόφωνη απόφαση. Και τον αριθμό των ορόφων από 5 σε 4. Εκείνοι οι συνάδελφοί μας είχαν τολμήσει. Εμείς δεν θα τολμήσουμε; ΔΗΜΟΤΕΣ: Οχι!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Θα   αφήνουμε   τους   ελάχιστους   απληροφόρητους   και ανενημέρωτους πολίτες να μας παρασύρουν στην υποβάθμιση του Παπάγου; ΔΗΜΟΤΗΣ: Ποιοι είναι ανενημέρωτοι και ποιοι είναι απληροφόρητοι; Νομίζεις ότι μόνο εσύ είσαι ενημερωμένος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, αφήστε τον κ. Δήμαρχο να ολοκληρώσει και στο τέλος θα έχουμε την ευκαιρία και μάλιστα σας το λέω και από τώρα αν θέλετε, βγάλτε δυο τρεις εκπροσώπους να πουν δυο λόγια. Ολοι να μιλήσουν το καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο. Αν θέλετε κάντε μια προεργασία για να σας δώσω και το λόγο.

Παρακαλώ, ελάτε κ. Δήμαρχε. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι το ΓΠΣ, είναι αδύνατον να συμφωνούν όλοι σε όλα. Δεν πρέπει επομένως να παρασυρθούμε από τις επιμέρους διαφωνίες μας και να καταψηφίσουμε το ΓΠΣ. Αν συμφωνούμε με τα βασικά στοιχεία του θα πρέπει να το ψηφίσουμε.
Λόγω της ισχύος του νέου Οικοδομικού Κανονισμού, αν δεν μειωθούν τώρα ο συντελεστής δόμησης και το ύψος των οικοδομών, θα πρέπει να πάψουμε να λέμε ότι η Κοινότητα Παπάγου είναι μια κηπούπολη. Επίσης, αν δεν... (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου)
κ. Πρόεδρε, μπορώ να μιλήσω; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, μπορείτε τώρα...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είμαι δήμαρχος, έτσι; Είμαι δήμαρχος και δεν είμαι δήμαρχος για 100 άτομα, είμαι για τις 15.000 Παπαγιώτες!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ το ακροατήριο! Πρέπει να προχωρήσουμε την κουβέντα τώρα! Δυσκολεύετε την κουβέντα με αυτό που κάνετε. Σεβαστείτε όλο τον κόσμο εδώ πέρα όλοι και θα μιλήσει ο καθένας. Τώρα το να το διακόπτουμε... Παρακαλώ κα Κούτρα! Παρακαλώ! Ο κ. Δήμαρχος δεν θα του αλλάξετε άποψη. Εχει την εισήγησή του, αυτή είναι. Θα την σεβαστείτε. Οπως και εμείς θα σεβαστούμε ο καθένας την άποψη που θα έχει το κάθε άτομο. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Και έχουμε και τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου.
Λοιπόν, παρακαλώ κ. Δήμαρχε. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λόγω της ισχύος του νέου Οικοδομικού Κανονισμού αν δεν μειωθούν τώρα ο συντελεστής δόμησης και το ύψος των οικοδομών θα πρέπει να πάψουμε να λέμε ότι η Κοινότητα Παπάγου είναι μια κηπούπολη. Επίσης, αν δεν δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να κλείσουν κάποτε οι διάσπαρτες στην πόλη μας παράνομες επαγγελματικές χρήσεις και καταστήματα και δεν συγκεντρωθούν αυτές σε χώρους που θα λειτουργούν νόμιμα, θα πρέπει να πάψουμε να λέμε ότι η Κοινότητα Παπάγου είναι αμιγούς κατοικίας και θα βλέπουμε να ανοίγουν συνεχώς και παρανόμως και άλλες τέτοιες δραστηριότητες από αυτούς που πιστεύουν ότι όλες οι παρανομίες αργά ή γρήγορα τακτοποιούνται.
Αν η αξία των οικοπέδων και των οικιών της Φιλοθέης, του Ψυχικού, της Πολιτείας κ.λπ. είναι μεγάλη, αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους όρους δόμησης που έχουν και σας παραθέτω ένα παράρτημα με τους όρους δόμησης συναφών με τον Παπάγο περιοχών, γιατί η αξία της περιουσίας συναρτάται περισσότερο με το επίπεδο ζωής της πόλης που αυτή βρίσκεται παρά με το εμβαδόν των οικιών της.
Οι περισσότερες επαγγελματικές στέγες και καταστήματα στου Παπάγου είναι παράνομες και λειτουργούν με την ανοχή και ευθύνη του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και με τα στραβά μάτια της Αστυνομίας και της Πολεοδομίας. Αυτές οι επαγγελματικές στέγες και καταστήματα μπορούν να εξυπηρετούν, δεν είναι όμως δυνατή η νομιμοποίησή τους όσες αποφάσεις και αν λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί αντίκειται στο Σύνταγμα.
Θα πρέπει να τεθούν στην Κοινότητα Παπάγου ορθολογικοί και σωστοί κανόνες για τη λειτουργία της. Αν δεν γίνει αυτό, με δεδομένο τη φυγή σιγά σιγά αλλά σταθερά των πρώτων οικιστών και των παιδιών τους που δημιούργησαν την Κοινότητα, οι οποίοι αγαπούσαν την πόλη τους με πάθος μέχρι λατρείας, και με την έλευση των νέων κατοίκων από άλλες περιοχές οι οποίοι ούτε ένα έστω και μικρό συναισθηματικό δεσμό έχουν με τη νέα τους πόλη, η Κοινότητα του Παπάγου θα γίνει πολύ σύντομα ένα προάστιο συνηθισμένο και υποβαθμισμένο που θα απωθεί αυτούς που θέλουν να ζουν σε ένα πολιτισμένο και υψηλού επιπέδου προάστιο. Αυτό το νέο προάστιο ουδεμία σχέση θα έχει με το σημερινό και πολύ περισσότερο με το χθεσινό και προχθεσινό προάστιο.
Ηρθε, επομένως, η ώρα να επιλέξουμε το επίπεδο ζωής που θέλουμε να ζούμε εμείς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Ηρθε η στιγμή να το αποφασίσουμε ενεργούντες σωστά, ανεπηρέαστα και με αντικειμενικά κριτήρια. Και το τελευταίο που θέλω να επισημάνω με τις δικές μου ευθύνες εν μέρει ήδη έχουμε καθυστερήσει για τη σωτηρία του Παπάγου. Δεν είναι όμως σήμερα αργά. Δεν είναι όμως σήμερα αργά. Ακόμα και τώρα προλαβαίνουμε. Αν όμως δεν το αποφασίσουμε σήμερα αύριο θα είναι πολύ αργά και οι ευθύνες μας θα είναι μεγάλες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κ. Δήμαρχε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, κύριε. Θα σας το πω εγώ όταν ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρωτάω. Εντάξει, κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι προτάσεις. Οι προτάσεις μας. Τις προτάσεις τις έχετε όλοι μπροστά σας και παρακαλώ πολύ να ανατρέξετε στο παράρτημα Ε.
Προτείνω λοιπόν να παραληφθεί η Β1 φάση, να εγκριθεί και να δοθούν οι ακόλουθες παρατηρήσεις στον μελετητή προκειμένου να τις περιλάβει στο επόμενο στάδιο που είναι το Β2. Και αναφέρομαι βεβαίως στην Β1 φάση σ' αυτά που λέει μέσα.
Η πρώτη παρατήρηση και πρόταση είναι το εξής: εκτιμάται ότι ο χαρακτηρισμός της οδού Αναστάσεως ως γενικής κατοικίας δεν είναι αναγκαίος και θα πρέπει να ισχύσει και γι' αυτήν ο χαρακτηρισμός της αμιγούς κατοικίας. Αυτή είναι πρόταση της Δημοτικής Αρχής, κατοίκων της Δ.Κ. Παπάγου και της Κοινωνίας Δημοτών και των Lions.
Κατόπιν αυτού προτείνεται να τροποποιηθεί η σελίδα 7 και η σελίδα 49 και η σελ. 50 του Σχεδίου, ούτως ώστε να πάψει να λέμε ότι η οδός Αναστάσεως την κάνουμε γενικής κατοικίας και να παραμείνει αμιγούς κατοικίας.
Με την υπ' αρ. 170/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδεκτή η δωρεά της Αγνής Σκυριανού και τμήμα του Ο.Τ. 164 στην οδό Κυρηνείας χαρακτηρίστηκε ως χώρος οίκου ευγηρίας. Προτείνεται να περιληφθεί αυτό στο ΓΠΣ.
Το τρίτο: Λόγω της χωροθέτησης οίκου ευγηρίας στο οικόπεδο της οδού Κυρηνείας, αυτό που σας είπα προηγουμένως, εκτιμάται ότι η ανέγερση γηροκομείου στην πλατεία Δερέκα δεν θα είναι άμεσης προτεραιότητας. Για τη δημιουργία αυτού στην πλατεία Δερέκα έχουν εκφράσει αντίθετη άποψη οι πρόσκοποι και οι οδηγοί καθώς και η επιτροπή αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.
Κατόπιν αυτών προτείνονται τα ακόλουθα: Σελ. 41 και 57 να τροποποιηθούν δύο παράγραφοι, ούτως ώστε να φανεί ότι εκεί το Γηροκομείο στην πλατεία Δερέκα θα γίνει εφόσον οι ανάγκες της πόλης δεν θα καλύπτονται από τον οίκο ευγηρίας που θα έχει φτιαχτεί στην οδό Κυρηνείας. Επομένως θα τροποιήσουμε ανάλογα τις σελ. 41 και 57 της Β1 φάσης.
Τέταρτη παρατήρηση και πρόταση: Εκτιμάται ότι η επιβολή κεραμοσκεπούς στέγης δεν είναι απαραίτητη και θα αυξήσει το κόστος κατασκευής των οικοδομών. Προτείνεται αυτή η διάταξη να απαλειφθεί και να διαγραφούν οι φράσεις "κεραμοσκεπούς στέγης" από ορισμένες σελίδες της Β1 φάσης. Εδώ θα στενοχωρήσω τον κ. Σταθογιάννη βέβαια αλλά τι να κάνουμε, κ. Σταθογιάννη. Κάνουμε και compromise.
Πέμπτη παρατήρηση. Με το Β1 στάδιο του ΓΠΣ το ύψος των οικοδομών περιορίζεται από 14 στα 11 μέτρα, προσέχτε το αυτό σας παρακαλώ, κ. Τίγκα προσέχτε το, το κυριότερο...
ΤΙΓΚΑΣ: κ. Δήμαρχε, σας παρακολουθώ ακόμα και στα ... ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, με το Β1 στάδιο καθορίζεται ότι περιορίζεται το ύψος λέει μέσα από 14 στα 11 μέτρα, ενώ διατηρείται η κάλυψη του 40% του οικοπέδου. Για τον περιορισμό του ύψους έχουν εκφράσει αντίθετη άποψη μερικοί κάτοικοι. Προτείνεται λοιπόν το ύψος να αυξηθεί στα 12, με τις επιπλέον δυνατότητες του άρθρου 15 του ΝΟΚ, προσαύξηση δηλαδή 1 μέτρου για φυτεμένα δώματα και 40 εκατοστά για στέγες, ώστε να υπάρξει δυνατότητα κατασκευής τετραωρόφων κτιρίων, πράγμα που θα έχει το θετικό αποτέλεσμα να μειωθεί η κάλυψη του οικοπέδου.
Κατόπιν αυτού προτείνεται ο τελευταίος στίχος σε ορισμένες σελίδες να διορθωθεί, ούτως ώστε να γίνει αντί για 11 σε 12.
Θεωρείται αναγκαίο να προστατευθούν και να μην απωλέσουν το δικαίωμά τους όσοι έχουν αποκτήσει το δικαίωμα μελλοντικής δόμησης καθ' ύψος. Αυτό τον αέρα που λέμε. Είναι πρόταση της Δημοτικής Αρχής και κατοίκων. Προτείνεται λοιπόν να προστεθεί νέα παράγραφος με το ακόλουθο περιεχόμενο: ότι το ύψος της οικοδομής αυξάνεται όσον απαιτείται και μέχρι τα 14 μέτρα σε περίπτωση που το δικαίωμα μελλοντικής δόμησης καθ' ύψος, δηλαδή ο αέρας, έχει γεννηθεί με συμβολαιογραφική πράξη η οποία έχει συνταχθεί πριν από την έγκριση του ΓΠΣ και αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να υλοποιηθεί με το επιβαλλόμενο ύψος των 12 μέτρων. Δηλαδή, αν κάποιος έχει πουλήσει ή έχει δωρίσει ή έχει με διαθήκη αφήσει στα παιδιά του τον αέρα αυτός άμα για να υλοποιηθεί θέλει παραπάνω ύψος, το ύψος θα φτάσει στα 14 μέτρα. (Παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζει ο κ. Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το Τοπικό Κέντρο που είναι στην οδό Εθνικής Αμύνης από την Αναστάσεως μέχρι τη Βυζαντίου, η Β1 φάση γράφει ότι διατηρούν τους παλιούς όρους δόμησης. Εμείς αυτό θέλουμε να αλλάξει και να έχει και το Τοπικό Κέντρο τους όρους δόμησης της αμιγούς κατοικίας, δηλαδή 12 μέτρα και 0,8. Αυτό επίσης για το Τοπικό Κέντρο για να μην επανέλθω, θέλουμε να κάνουμε μία νέα πρόταση, οπότε να διαγραφούν στη σελ. 51 της μελέτης που λέει για το Τοπικό
Κέντρο, να διαγραφούν τα εμπορικά καταστήματα και τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, να μην υπάρχουν δηλαδή και να προστεθούν τα Ιατρεία, μικροβιολογικά εργαστήρια και κτίρια ειδικής εκπαίδευσης όπως είναι τα φροντιστήρια. Επομένως, το Τοπικό Κέντρο με τη νέα πρότασή μας θα περιλαμβάνει κατοικία, όπως και τώρα περιλαμβάνει, τα εμπορικά καταστήματα διαγράφονται, γραφεία, τράπεζες ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί παραμένουν. Διοίκηση παραμένει, χώρος συνάθροισης κοινού παραμένει, πολιτιστικά κτίρια όπως είναι του Αλέξανδρος κ.λπ. παραμένει, κτίρια εκπαίδευσης, κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης φεύγουν. Το πρατήριο βεν^νης μόνο αυτό που υπάρχει στο 158Β, δηλαδή στην Ολυμπιάδα εκεί, και τα εστιατόρια, αναψυκτήρια μόνο πάλι στην Ολυμπιάδα εκεί που υπάρχει και προσθέτουμε τα ιατρεία και μικροβιολογικά εργαστήρια και τα κτίρια ειδικής εκπαίδευσης όπως είναι τα φροντιστήρια.
Στο Ο.Τ. 158Β επί της Ολυμπιάδας υπάρχει από ιδρύσεως του Παπάγου το ζαχαροπλαστείο-αναψυκτήριο Ολυμπιάδα. Προτείνεται αυτό να παραμείνει σαν χρήση όπως σας το είπα και προηγουμένως.
Για το Γηροκομείο στην πλατεία Δερέκα θέλουμε να μικρύνουμε τους όρους δόμησης, να είναι ο συντελεστής δόμησης 0,3, επιτρεπόμενη κάλυψη 20% και μέγιστο ύψος 9 μέτρα. Σημειώνω ότι ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας έχει συντελεστή δόμησης 0,8 και εμείς προτείνουμε να γίνει 0,3, έχει κάλυψη 40% κι εμείς λέμε 20% και έχει ύψος 11 μέτρα κι εμείς λέμε να γίνει 9 μέτρα.
Εχω επίσης άλλες δύο παρατηρήσεις που αφορούν τους αρχαιολογικούς χώρους επάνω στον Υμηττό, που νομίζω ότι αυτές οι παρατηρήσεις είναι οι παρατηρήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, νομίζω δεν έχουμε λόγους να μην τους υιοθετήσουμε, όπως γράφουμε μέσα.
Σχετικά με τους χώρους που απαιτούνται για τον Ι.Ν. της Αγίας Σκέπης προτείνεται να εξεταστεί από το μελετητικό γραφείο η χωροθέτησή τους στο Ο.Τ. 181. Είναι αυτό που είναι κάτω από την Αγία Σκέπη εκεί που λέμε του Σαμαρτζή που λέμε, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως χώρος κοινωνικών κτιρίων και στο οποίο υπάρχει περίγραμμα τώρα το οποίο μπορούμε να ζητήσουμε να αλλάξει θέση γιατί είναι ενδεικτικό το περίγραμμα. Είναι το ΦΕΚ 19Α/1953. Σ' αυτό το χώρο εκτιμάται ότι μπορεί να προβλεφθεί ένα κτίριο επιφανείας όχι 300 που γράφουμε εδώ αλλά 250 και ύψος 4,50 μέτρα, ούτως ώστε να καλύψει η Αγία Σκέπη τις ανάγκες της σε κατηχητικά, σε γραφεία, σε τουαλέτες κ.λπ.
Συμφωνούμε με την πρόταση του ΑΟΟΑ ότι θα πρέπει να ονοματιστούν ρητά και συγκεκριμένα με την αρίθμηση της αρχικής χωροθέτησης οι χώροι στάθμευσης των πολυκατοικιών και θα πρέπει να το πούμε στον μελετητή να το κάνει. Και επίσης, μια πρόταση ενός κατοίκου του Παπάγου μέσα στην... ότι κατοικία κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν χώροι κτιρίου κατοικίας για άσκηση επαγγέλματος συμβατού προς την κυρία χρήση του κτιρίου όπως είναι ένας δικηγόρος να έχει το γραφείο του μέσα, ένας γιατρός το ιατρείο του, ένας οδοντίατρος το οδοντιατρείο του να προσθέσουμε και τα ιατρεία μικρών οικοσίτων ζώων.
Αυτές λοιπόν είναι οι παρατηρήσεις που προτείνουμε εμείς να δοθούν στον μελετητή συν την αλλαγή των όρων δόμησης στο Ο.Τ. 217 που είναι η γωνία Πίνδου και Αργυροκάστρου, που εκεί έχουμε πει ότι θα ειναι δημοτικές υπηρεσίες, χώρος αγοράς που είναι του ΑΟΟΑ και το Αστυνομικό Τμήμα. Οι δημοτικές υπηρεσίες και το Αστυνομικό Τμήμα ενώ έχουμε βάλει ειδικούς όρους μεγαλύτερους από της πόλεως τους όρους δόμησης, να τροποποιηθούν αυτοί οι όροι δόμησης στους όρους δόμησης που ισχύουν για όλο τον άλλο Παπάγο, δηλαδή 0,8, 12 μέτρα ύψος, 40% κάλυψη και ο συντελεστής δόμησης της αγοράς που είναι τώρα 0,8 το βάζουμε στο Β1 στάδιο έχει γίνει 0,5, εμείς λέμε τώρα να πούμε στον μελετητή να γίνει 0,4, ακόμα μικρότερο. Και βεβαίως όπως προείπα να φύγει και το αναψυκτήριο, το κέντρο διασκεδάσεως πώς το λέει μέσα, να μην υπάρχει εκεί και να είναι αμιγής αγορά.
Αυτές λοιπόν είναι οι παρατηρήσεις και προτάσεις της Δημοτικής Αρχής. Εκτιμώ ότι καλύπτει όλες τις ανάγκες το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο μιας πόλης όπως είναι του Παπάγου χαρακτηρισμένη ως αμιγούς κατοικίας και κηπούπολη και βεβαίως εφόσον θέλουμε να καλύπτονται οι ανάγκες των κατοίκων, οι ανάγκες της καθημερινότητας με αυτό τον τρόπο καλύπτονται φτιάχνοντας το τοπικό κέντρο στην οδό Εθνικής Αμύνης και στα έξι σημεία τις αγορές και βεβαίως όταν θα φτιαχτούν αυτές οι αγορές θα πρέπει να κλείσουν τα παράνομα μαγαζιά τα οποία υπάρχουν, στα οποία δίνουμε ένα περιθώριο 10 ετών να λειτουργούν, ούτως ώστε να γίνουν αυτές οι αγορές. Εάν αυτές οι αγορές δεν γίνουν το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από 10 χρόνια ασφαλώς θα προσπαθήσει να προστατεύσει τους κατοίκους και θα δώσει κάποια άλλη παράταση, ούτως ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της καθημερινότητας των πολιτών μέχρι και πάλι να φτιαχτούν τα εμπορικά κέντρα. Ευελπιστούμε ότι σε 10 χρόνια θέλουμε να φτιαχτούν, δεν πιστεύουμε ότι θα φτιαχτούν, επομένως αυτά τα μαγαζιά θα δουλεύουν και μετά από 10 χρόνια οι επόμενοι από μας θα αποφασίσουν τι θα γίνει με αυτά τα μαγαζιά. Προς το παρόν βέβαια τα μαγαζιά επειδή καλύπτουν τις ανάγκες της καθημερινότητας των πολιτών θα συνεχίσουν να παραμένουν με την ανοχή και την ευθύνη τη δικιά μας.
Τώρα τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο. Θα συνεχίσουμε με τους επικεφαλής. Προσήλθε η κα Σπηλιωτοπούλου και η κα Δοπτόγλου και ο κ. Ρεμούνδος.
κ. Νικολάου. Είναι επικεφαλής ο κ. Νικολάου. Ο κ. Νικολάου μου ζήτησε το λόγο, ξέρει τι θα πει. Αν θέλετε κάθεστε; Υπάρχει λόγος να είστε όρθιος; ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εάν είμαι όρθιος σας πειράζει; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, αλλά νομίζω ότι...
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εάν δεν σας ενοχλεί θα μείνω όρθιος. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: κ. Πρόεδρε, σηκώθηκα να είμαι όρθιος γιατί πράγματι δεν μπορεί να είμαι καθιστός για ένα τέτοιο σπουδαίο θέμα που έρχεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Νικολάου, όμως υπάρχει πρόβλημα. Επειδή είστε ψηλός αρκετά δεν ακούγεστε στο μικρόφωνο, δεν καταγράφονται τα πρακτικά. Εκτός αν θέλετε να σας δώσουμε το μικρόφωνο χειρός που δίνουμε να μας τα πείτε. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: κ. Πρόεδρε - όχι, δεν μου τρώει το χρόνο, δεν μπορεί να μου τον φάει τον χρόνο γιατί εξάλλου δεν έχω πολύ χρόνο. Δεν θέλω να έχω.
Σήμερα, κ. συνάδελφοι, έρχεται ένα θέμα που είναι πράγματι υψίστης σημασίας για την Κοινότητα του Παπάγου, τον Δήμο μας γιατί για μένα πλέον δεν υπάρχει πλέον Δήμος Παπάγου-Χολαργού, υπάρχει ένας Δήμος, ένας ενιαίος και αδιαίρετος. Λυπάμαι γιατί τόσα χρόνια που ήταν Δήμος δεν είχε μπορέσει να θεσμοθετήσει αν θέλετε αυτές τις χωροταξικές εντολές ώστε να μην υπάρχουν σήμερα αυτές όλες οι αιτίες για να γίνει μετά από τόσα χρόνια, φανταστείτε μια πόλη το Παπάγο, μια πόλη των στρατηγών να μην έχει Γενικό Πολεοδομικό. Εμείς στο Χολαργό εδώ που υποτίθεται ότι είμαστε μια πόλη που δεν έχει αν θέλετε την τάξη, την εννοούμενη τάξη πειθαρχίας, έχουμε χρόνια πάρα πολλά χωροταξικό και εγώ σαν Δήμαρχος έκανα κάποιες μετατροπές και ξέρουμε τι θέλουμε, τι ζητάμε και υπάρχει. Λυπάμαι.
Ομως, ποτέ δεν είναι αργά. Σήμερα, κ. Πρόεδρε, δεν μπορούμε να μιλάμε προ των εκλογών για τέτοιο θέμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο κ. Δήμαρχος έστω που φεύγει, θέλει να εκφράσει τις απόψεις του. Ομως, δεν χαίρομαι διότι οι απόψεις του εμένα σε κάποια σημεία δεν με βρίσκουν σύμφωνο, σε κάποια με βρίσκουν. Δεν μπορώ να δεχθώ εγώ ποτέ ότι το δικαίωμα που έδωσε η Πολιτεία στους αξιωματικούς εκεί με τα οικόπεδά τους, την περιουσία τους σήμερα να θέλουμε να την υποβιβάσουμε από το 1 στο 0,8. Δεν θέλουμε. (χειροκροτήματα)
Παρακαλώ πολύ, δεν κάνω... Θα σας πω γιατί. Τα λέω από την ψυχή μου γιατί δεν είχα ποτέ την ευχέρεια να είμαι δήμαρχος και του Παπάγου. Ημουνα του Χολαργού. Τώρα μπορεί να είμαι.
Λέω λοιπόν το εξής: αυτό το δικαίωμα, κ. Δήμαρχε, σε σχέση με την κηπούπολη, μπορεί να μαζευτεί, μπορεί να απλοποιηθεί, μπορεί να ... Μην βάζετε την Εκάλη, το Ψυχικό με 0,3 με τον Παπάγο. Ο Παπάγος σήμερα οι κάτοικοι είναι κάτοικοι μικρομεσαίοι, μάλιστα με μισθούς που πήγαν στο μισό και δεν μπορείτε σε καμία περίπτωση την περιουσία τους να την υποβιβάζουμε. Αδύνατον! Δεν συντρέχει όμως και λόγος να χαλάσουμε τον χαρακτήρα της κηπούπολης. Κηπούπολη πράγματι είναι ο Παπάγος, θα παραμείνει ο Παπάγος, έχει τόσα πράγματα να αξιοποιήσει κοινοχρήστων χώρων, να δούμε πού χρειάζονται να μπουν χρήσεις επαγγελματικές, βεβαίως να διορθώσουμε λάθη, να αποκαταστήσουμε έτσι...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντομεύετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Σε καμία περίπτωση, κ. Πρόεδρε, δεν μπορούμε να κάνουμε κινήσεις τέτοιες που θα είναι εις βάρος των δημοτών χωρίς να έχει όφελος ο Δήμος. Θα ήμουν εγώ σύμφωνος μαζί με τον Δήμαρχο και τον οποίο παρακαλώ και κάνω έκκληση γιατί τον σέβομαι, τον σέβομαι αφού είναι 20 χρόνια Δήμαρχος στου Παπάγου έχει γνώμη. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνοψίστε, ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Θέλω να σεβαστεί και αυτός τη γνώμη, αφού είμαστε ενιαίος Δήμος, ότι πρέπει το θέμα αυτό και για να μην κουραστούν και οι κάτοικοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι να αναβληθεί, να το δει η νέα Δημοτική Αρχή, η οποία θα έχει και την ευθύνη της πενταετίας, να κάνει τη διαβούλευση, κάνατε βέβαια 4 μήνες. Πλην όμως, κ. Δήμαρχε, τη διαβούλευση που κάνατε επιτρέψτε μου να σας πω ότι ήταν σε ένα διάστημα που η διαβούλευση είχε διακυμάνσεις τις οποίες κι εγώ προσωπικά σαν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορούσα να έχω συμμετοχή. Είδατε προηγουμένως λέτε για το οικόπεδο αυτό δεν μπορείς να συμμετέχεις. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή... ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κ. Νικολάου τώρα πήρατε και παραπάνω χρόνο. Σεβαστείτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: κ. Πρόεδρε, θα μου αφήσετε το χρόνο που θέλω. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι που θέλετε. Που δίνει ο Κώδικας.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δυο λεπτά, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Διαφορετικά θα αποχωρήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνο ο Δήμαρχος έχει το ελεύθερο.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κι εγώ ήμουνα Δήμαρχος. Κι εγώ είμαι Δήμαρχος. Δεν κατάλαβα, επειδή δεν έχω τη φωτογραφία μου εδώ; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Του έχω δώσει τον διπλάσιο ήδη. Εντάξει... ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Σας λέω λοιπόν το εξής: ότι θερμή παράκληση στον κ. Δήμαρχο να αποσύρει σήμερα το θέμα αυτό. Θα 'ρθει στη νέα Δημοτική Αρχή, η οποία, άσχετα τις απόψεις που σας είπα εγώ, μπορεί και τότε να μην είμαι Δήμαρχος και να μην περάσουν. Εγώ η άποψή μου είναι ξεκάθαρη. Η άποψή μου είναι η μείωση του συντελεστή μπορεί έχει σε κάποια σημεία δίκιο, είναι ελάχιστη. Ομως είναι καταψηφιστική ας πούμε αν θέλετε, καταλυτική αν θέλετε στην περιουσία και στην, αν θέλετε, της ιδιοκτησίας. Η ιδιοκτησία στην Ελλάδα σήμερα ένα μέτρο να του πάρεις του άλλου, εμένα αν πάρετε, έχω ένα κτήμα 24 στρέμματα, αν μου πάρετε 1 μέτρο μου κακοφαίνεται. Είμαστε οι Ελληνες με την ιδιοκτησία ταυτισμένοι.
Κατά συνέπεια λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν θέλω να συμβεί αυτό. Παράκληση στον κ. Δήμαρχο να φύγουμε από 'δω ήρεμα και όμορφα, να μην βάλουμε σε περιπέτεια τους κατοίκους, σε αντιδικία, δεν το θέλω ούτε για τον Δήμαρχο ούτε για μένα να με χειροκροτήσουν. Να το αφήσουμε το θέμα τον Σεπτέμβριο μήνα που θα φύγετε με το καλό θα έρθει η νέα Δημοτική Αρχή να το δει. Και πρέπει να το δει με σοβαρότητα, πρέπει να το δει αν θέλετε σε κάθε πτυχή του. Σήμερα όπως έρχεται εμένα δεν με καλύπτει, δεν μπορώ να το ψηφίσω, δεν μπορώ να ανεχθώ μια συζήτηση η οποία είναι σε ένα κλίμα αν θέλετε προεκλογικό και δεν μπορώ να διανοηθώ γιατί δεν το φέρνατε πριν ένα χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κ. Νικολάου, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, εντάξει. Κλείστε το μικρόφωνο αν θέλετε.
Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχήν εγώ δεν συμφωνώ με την πρόταση του κ. Νικολάου. Το θέμα είναι πολύ ώριμο να συζητηθεί, έχουν ενημερωθεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με τον καλύτερο τρόπο πιστεύω. Ως προς τη διαβούλευση που ανεφέρθη ο κ. Νικολάου εγώ το τόνισα αλλά φαίνεται δεν το πρόσεξε ο κ. Νικολάου ή δεν ήθελε να το προσέξει. Διήρκησε πάνω από 4 μήνες η διαβούλευση, δεν ήταν καλοκαίρι, διήρκησε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Οποιος ήθελε να λάβει μέρος στη διαβούλευση έλαβε μέρος διότι ενημερώθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Υπήρξαν και δημοσιεύματα στην εφημερίδα και βεβαίως έλαβαν μέρος στη διαβούλευση και πολλές αρχές όπως είναι και ο ΑΟΟΑ κ.λπ., και θέλω να αναφερθώ ειδικώς για τον ΑΟΟΑ που έπρεπε να το πω στην πρωτολογία μου, ο οποίος είχε εκφράσει τις απόψεις του και οι μεν πολυκατοικίες του 20ου προγράμματος έχουν φύγει από την ευθύνη του ΑΟΟΑ και έχουν έρθει στην ευθύνη του Δήμου και υπάρχει κάποια νομιμότητα των πολυκατοικιών αλλά χωρίς να είναι πλήρης η νομιμοποίηση, γι' αυτό με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο προτείνουμε να νομιμοποιηθούν και να ενταχθούν στο Σχέδιο Πόλεως.
Για το θέμα του Ο.Τ. 217 που είναι στη γωνία Πίνδου και Αργυροκάστρου, το επαναλαμβάνω αυτό πού είναι το κάθε Ο.Τ. διότι δεν είναι σε θέση ο καθένας να θυμάται τώρα νούμερα κ.λπ., ο ΑΟΟΑ λοιπόν για το 217 που είναι ιδιοκτησία του το περισσότερο μέρος, εκτός από ένα κομμάτι που ήταν δρόμος και σαν δρόμος το κερδίσαμε εμείς δικαστικά και περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου μας και το άλλο μισό του δρόμου και αυτό μπορούμε να το κερδίσουμε με το ίδιο σκεπτικό του δικαστηρίου κ.λπ., αλλά εν πάση περιπτώσει, το 217 επαναλαμβάνω έχει δύο χρήσεις. Η μία είναι αγορά, που είναι του ΑΟΟΑ και η άλλη χρήση είναι Δημαρχείο που είναι του ΑΟΟΑ ιδιοκτησία αλλά δεν μπορεί να το κάνει τίποτε άλλο παρά μόνο να το πουλήσει στο Δήμο για να το κάνει Δημαρχείο ή δημοτικές εγκαταστάσεις εν πάση περιπτώσει.
Γι' αυτό λοιπόν το Ο.Τ. ο ΑΟΟΑ είχε πει στη διαβούλευση ο ΑΟΟΑ για το 217 να μην μεταβληθεί ο συντελεστής δόμησης για τα καταστήματα αγορά, αυτό που ήταν 0,8 και το Β1 στάδιο λέει 0,5 και σήμερα λέμε 0,4, είχε πει να μην μεταβληθεί ο συντελεστής δόμησης, να καταργηθεί η υποχρέωση της κατασκευής στέγης, πράγμα που το δεχόμαστε για όλο τον Παπάγο και τρίτον, να επιδιωχθεί η ενοποίηση-ομογενοποίηση των επιμέρους μεριδίων.
Σήμερα το μεσημέρι ο ΑΟΟΑ έστειλε ένα καινούριο χαρτί, ένα έγγραφο που αφού αναφέρεται στα στοιχεία πόσο είναι ιδιοκτησία του ΑΟΟΑ εκεί, πόσο είναι κομμάτι του χαρακτηρισμένο για Δημαρχείο κ.λπ., λέει ότι και αφού μας θυμίζει, λες και το ξεχάσαμε εμείς, ότι είχαμε προσπαθήσει να το πάρουμε αυτό το οικόπεδο να το αγοράσει ο Δήμος, επί δημαρχίας δική μου είχαμε έρθει σε επαφή με τον ΑΟΟΑ, είχαμε κάνει επιτροπές κ.λπ. και είχαμε καταλήξει να το πάρουμε περί τα 4 εκατομμύρια ευρώ και την τελευταία στιγμή ο ΑΟΟΑ έκανε πίσω και λέει δεν το πουλάω. Κι έτσι χάλασε η αγορά. Βέβαια, έχασε ο ΑΟΟΑ διότι άμα είχαμε δώσει 4 εκατομμύρια τότε τώρα θα ήταν ολόκληρη περιουσία. Εμείς κερδίσαμε βέβαια εκ των υστέρων διότι ευτυχώς που δεν είχαμε δώσει 4 εκατομμύρια διότι η αξία αυτή τώρα με τη σημερινή πτώση των τιμών της αγοράς είναι πολύ μικρότερη. Και λέει ότι στον προβλεπόμενο χώρο καταστημάτων με την εισήγηση επιχειρείται η χωροθέτηση χώρου Αστυνομίας χωρίς σαφή καθορισμό και μέγεθος. Η χωροθέτηση αυτή σημαίνει αφ' ενός επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του Δήμου - δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. Εμείς θα το χαρακτηρίσουμε ένα κομμάτι Αστυνομικό Τμήμα και βεβαίως όταν θα θέλει να κτίσει η ΕΛΑΣ Αστυνομικό Τμήμα εκεί θα το αγοράσει από τον ΑΟΟΑ. Οπως κι εμείς όταν θα θέλουμε να κτίσουμε δημοτικές εγκαταστάσεις εκεί θα πρέπει να τις αγοράσουμε από τον ΑΟΟΑ, εκτός από το κομμάτι που ανήκει σε μας ιδιοκτησιακά που σας είπα προηγουμένως με την κατάργηση του δρόμου κ.λπ.. Και αφ' ετέρου, λέει, υποβιβασμό της αξίας του χώρου των καταστημάτων εξ αιτίας της συγκεκριμένης χρήσης και της μείωσης της επιφανείας. Λες και το Αστυνομικό Τμήμα, αντί να λέει ότι θα ανέβει η αξία των καταστημάτων διότι θα προστατεύονται κιόλας από την Αστυνομία που θα είναι δίπλα λέει το αντίθετο εδώ πέρα. Και τα λέω αυτά επειδή αύριο ξέρω ότι θα πάνε στον ΑΟΟΑ, καλό είναι να πάνε και να τα μάθουν ποιες είναι οι απόψεις του Δήμου από σήμερα. Και λέει, ξέρω 'γω, να το αναβάλλουμε το θέμα, συμπλέει δηλαδή ο ΑΟΟΑ με τον κ. Νικολάου, εμείς όμως έχουμε άλλη κατεύθυνση. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Επί προσωπικού, κ. Πρόεδρε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι προσωπικού; ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Είναι προσωπικό. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι σας είπε ο κ. Δήμαρχος επί προσωπικού; ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να σας πω τι μου είπε. Να σας πω. Είπε ότι έκανε διαβούλευση σε προτάσεις που έδωσε. Ομως, σας πληροφορώ ότι προτάσεις που δεν μπήκανε, π.χ. σήμερα το τέννις του Παπάγου είναι παράνομο. Το έχει μέσα να το νομιμοποιήσει; Οχι! Και πρέπει να νομιμοποιηθεί. Και έχει βγάλει και βρώμα ότι ο Νικολάου το κλείνει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιος σας είπε ότι δεν το έχω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι λέτε, κ. Νικολάου; Τι λέτε; Τι λέτε, κ. Νικολάου;
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μισό λεπτό!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, εντάξει. Δεν είναι προσωπικό αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: κ. Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Προτάσεις που μπορούμε να βάλουμε να τις συζητήσουμε δεν μας δόθηκε η ευκαιρία. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γίνατε κατανοητός.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μισό λεπτό. Υπάρχουν προτάσεις για τον Παπάγο και σε σχέση με
τον Χολαργό που δεν συμπεριλαμβάνονται εδώ.  Είπα την αναβολή να
συμπεριλάβουμε κι αυτές. Είναι προτάσεις π.χ. πώς θα νομιμοποιήσουμε το
τέννις Παπάγου, πώς θα αξιοποιήσουμε το βουνό, όχι για κτίρια, θα κάνουμε μία
κατασκήνωση για τα παιδιά μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Νικολάου, ευχαριστούμε, εντάξει.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κάποιες αθλοπαιδιές. Αυτά υπάρχουν εδώ, κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως, αυτό δεν είναι προσωπικό από τον κ. Δήμαρχο που είπατε
επί προσωπικού.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Με συγχωρείτε πάρα πολύ! Εγώ για τον Παπάγο θέλω να προτείνω κάποια πράγματα τα οποία δεν μου δίνετε την ευκαιρία σήμερα. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο. (Παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου)
Μα του λέει ότι δεν έχει βάλει πράγματα. Δεν πρέπει να απαντήσει; Μα τι λέτε; Την διαδικασία την ξέρετε; Την διαδικασία δεν την ξέρετε. Παρακαλώ, κ.
Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Νικολάου, για το τέννις έχουμε φροντίσει. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Το έχετε μέσα εδώ; ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε του τη σελίδα να το δει. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πέστε μου σε ποιο σημείο είναι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας το βρω και θα σας το πω. Εχουμε φροντίσει. Δεύτερον... ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δώστε τό μου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό, θα σας το πω, ναι. Καθίστε να τελειώσω όμως. Πρώτον, για το τέννις έχουμε φροντίσει. Και το δεύτερο είναι ότι είχαμε 4,5 μήνες διαβούλευση, είχατε όλο το περιθώριο κι εσείς να λάβετε μέρος στη διαβούλευση, όπως έλαβε η κα Πολυκαλά, όπως έλαβε ο κ. Καρατζάς, όπως έλαβαν οι άνθρωποι εδώ μέσα που είμαστε και όχι να ερχόσαστε τώρα και να λέτε "έχουμε προτάσεις να σας κάνουμε". Και γιατί δεν μας τις κάνατε; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα απαντήσετε γιατί δεν σας δίνω το λόγο. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: κ. Δήμαρχε...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κάνετε διάλογο. Εκμεταλλεύεστε το λόγο και από τους άλλους συναδέλφους και εγώ σας τον έδωσα πάντα όπως σας δίνω, είστε πρώην Δήμαρχος, μην κάνετε κατάχρηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: κ. Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό που σας έχω δεν κάνω κατάχρηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κάνετε διάλογο με τον Δήμαρχο.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν κάνω κατάχρηση. Δεν νομίζω να κουράζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μην κάνετε κατάχρηση. Και το λέω και στους άλλους
συναδέλφους. Το λέω και στους άλλους συναδέλφους και θα το διακόψω και θα τον παίρνω το λόγο. Σήμερα επειδή έχει κόσμο, επειδή έχει κόσμο σήμερα αν αρχίσετε αυτά όλοι που μόλις βλέπετε τον κόσμο λέτε 10 λεπτά και θυμάστε και κάνετε προεκλογικές ομιλίες, θα τον πάρω τον λόγο. Θα τοποθετηθείτε όλοι επί του θέματος.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εγώ δεν κάνω προεκλογική ομιλία. Εγώ έχω έργο. Πάτε στο
Χολαργό να δείτε τι έχω φτιάξει. Πάτε, δεν κάνω προεκλογική.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέω γενικά εγώ. Ναι, εντάξει. Δεν λέω για εσάς. Είπα γενικά και για
εσάς.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εχω ευθύνη και για τον Παπάγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, λοιπόν. Διευθύνω την κουβέντα εγώ. Ο κ. Νικολάου έχει πρώτος το λόγο, είναι μείζων αντιπολίτευση και περνάω στην κα Πολυκαλά. κα Πολυκαλά, παρακαλώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό. κα Πολυκαλά, να συμπληρώσω.
κ. Νικολάου... ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάει τώρα, δεν μπορεί.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Νικολάου, σας παραπέμπω στις σελ. 41 έως 43 του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου για το ενδιαφέρον σας το μεγάλο που δείξατε τώρα για τον ΑΟΟΑ όταν πήγατε και κλείσατε το εστιατόριο του ΑΟΟΑ. Αυτό που σας λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κάνετε διάλογο! ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 41 με 43 σελίδα κοιτάχτε το. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Πολυκαλά έχει το λόγο.
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Επί της διαδικασίας καταρχήν, κ. Πρόεδρε. Για να ακολουθήσουμε μια διαδικασία και να την ξέρουμε όλοι, γιατί δώσατε το λόγο στον κ. Νικολάου ο οποίος, παρακάμψαμε το στάδιο των ερωτήσεων ενώ θα έπρεπε να μπει πρώτα το στάδιο των ερωτήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, με είχε ενημερώσει ότι ήθελε να κάνει πρόταση αναβολής. Οπότε μπορούσαμε να το βάλουμε πριν τις ερωτήσεις αυτό. ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση, παρακαλώ πάρα πολύ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η οποία σαφέστατα δεν πέρασε η πρόταση αναβολής όπως είδα το συμβούλιο και θα συζητηθεί το θέμα κανονικά. ΠΟΛΥΚΑΛΑ: κ. Πρόεδρε και κ. Δήμαρχε... ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Την έθεσες σε ψηφοφορία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να θέσω; Γιατί, είπε κανείς...; Ωραία, λοιπόν, η πρόταση του κ. Νικολάου. Πόσοι θέλουν να αναβληθεί το θέμα. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κάτσε να έρθει και ο κ. Νικολάου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τον βάλω εγώ παρόντα τον κ. Νικολάου. Πόσοι επιθυμούν την αναβολή. Ο κ. Αυγουρόπουλος, ο κ. Κεχρής, ο κ. Ζήκας, ο κ. Νικολάου. Οι υπόλοιποι;
Συνεπώς, η πρόταση απορρίπτεται, το θέμα συζητείται κανονικά.
Παρακαλώ, κα Πολυκαλά. ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Λοιπόν, στο στάδιο των ερωτήσεων επομένως είμαστε, κ. Πρόεδρε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Ωραία. κ. Δήμαρχε, αναφερθήκατε στην πλατεία Δερέκα και να ξέρουμε όλοι και πού είναι η πλατεία Δερέκα, έτσι; Είναι στο κομμάτι που είναι ανάμεσα στο Δημοτικό και το Λύκειο και είναι και οι Οδηγοί εκεί. Αυτό το κομμάτι δεν είναι του Δήμου Αθηναίων, κ. Δήμαρχε; Επομένως, εμείς πώς συζητάμε για να κάνουμε πιθανόν ένα γηροκομείο όταν αυτό το κομμάτι είναι του Δήμου Αθηναίων. Εχουμε συζητήσει, αυτό ρωτάω, έχουμε συζητήσει με το Δήμο Αθηναίων και είναι σύμφωνος; Αυτή είναι η ερώτησή μου. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το κομμάτι αυτό ιδιοκτησιακά δεν είναι του Δήμου Αθηναίων. Είναι στα διοικητικά του όρια και το βάζουμε εμείς ότι εκεί να γίνει το γηροκομείο διότι αρχικά σας θυμίζω ότι το είχαμε, η σκέψη μας ήταν να μπει στην Αλφα Μπετόν, εκεί που είναι στην Κατεχάκη. Αλλά επειδή αυτό το χώρο τον έχουν για κεντρικό σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων και επομένως, έτσι είναι στο Π.Δ. της προστασίας του Υμηττού, και δεν μπορούμε να το κάνουμε εκεί, είχε πει το ΥΠΕΧΩΔΕ ότι να το κάνετε το Γηροκομείο σ' αυτό το χώρο, στην πλατεία Δερέκα και γι' αυτό το έχουμε βάλει εμείς.
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Ναι, αλλά δεν έχουμε συνεννοηθεί με το Δήμο Αθηναίων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι.
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Αρα, λοιπόν, αυτό είναι σε μία εκκρεμότητα, έτσι δεν μπορούμε να συζητάμε.
Θα ήθελα επίσης, κ. Πρόεδρε... ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή το βάζουμε εκεί διότι το Σχέδιο Διάταξης του Πάρκου του Γουδή, το βάζει εκεί το Γηροκομείο.
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Τώρα, κ. Πρόεδρε, θα ήθελα επί της διαδικασίας το εξής: να μας πείτε πόσο χρόνο έχουμε, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, αν θα υπάρχει δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα υπάρχει δευτερολογία.
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Να μπορούμε να κανονίσουμε το τι θα πούμε και σε πόσο χρόνο. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Τρία λεπτά και η πρωτολογία και η δευτερολογία. ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Τρία λεπτά δεν μπορεί, κύριε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι πολύ. Δεν είναι...
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Οχι. κ. Πρόεδρε, τρία λεπτά για τόσο σοβαρό θέμα. Τρία λεπτά μας δίνετε όταν συζητάμε το οποιοδήποτε θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δύο δίνουμε. Πέντε λεπτά. Πέντε λεπτά η πρωτολογία, τρία η δευτερολογία.
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Και πάλι είναι λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και πάλι σκεφτείτε το και πολλαπλασιάστε το γιατί από κάτω δεν θα προλάβει να μιλήσει κανείς.
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Μισό λεπτό. Είπαμε ότι οι επικεφαλής των παρατάξεων ουσιαστικά θα μιλήσουν περισσότερο γιατί καλύπτουν σε έναν βαθμό και τους υπόλοιπους. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πάρετε πέντε λεπτά. Ο σύμβουλος θα πάρει δύο. κα Πολυκαλά, εσείς ξέρετε ότι αν ξεκινήσετε - κ. Αυγουρόπουλε, εσείς ξέρετε ότι αν ξεκινήσετε και είναι τα πράγματα ομαλά θα σας δώσουμε κι ένα λεπτό παραπάνω, μην ανησυχείτε. Ερωτήσεις, πείτε τώρα.
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Οχι, ερώτηση δεν έχω. Αν υπάρχει κάποιος άλλος. Μετά θα έχω... ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε, για το γηροκομείο ήταν, μόνον αυτή. Ο κ. Κουτάκης έχει ζητήσει να κάνει κάποιες ερωτήσεις.
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να αναφερθώ σε μία επιστολή που έχει στείλει ο ΑΟΟΑ και έχει την υπογραφή του γενικού διευθυντή, του κ. Κουτρουμπέλη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την είπε ο κ. Δήμαρχος πριν.
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Την είπε. Θα ήθελα να αναφερθώ σ' αυτήν επειδή ακριβώς την είπε και ο κ. Δήμαρχος και να πω ότι εδώ θέλουμε να διατηρήσουμε τη μορφή του αστικού περιβάλλοντος στο Δήμο μας. Εάν τα καταστήματα τα πιάσουμε από αρχή Αργυροκάστρου μέχρι και στο τέρμα των λεωφορείων επάνω, δεν υπερβαίνουν τα καταστήματα τα 1.000 τ.μ. σαν καταστήματα. Με βάση λοιπόν και το χαρτί αυτό σας λέω ότι προβλέπονται μόνο στο Ο.Τ. 217 5.600 τ.μ. καταστήματα. Αν αυτό είναι διατήρηση του οικιστικού περιβάλλοντος, η ερώτησή μου είναι αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ερώτησή σας, εντάξει. Ο κ. Τίγκας. Σας γράφω όλους. Δεν το είδα το χέρι σας, τώρα το σηκώσατε. Δεν το είδα εξ αρχής. κ. Τίγκα, πείτε. Θα σας δώσω μετά κ. Ζήκα.
ΤΙΓΚΑΣ: Καταρχήν, εγώ εκπλήσσομαι από το γεγονός ότι ενώ από το 2009 είχαμε πάρει σαν Δημοτικό Συμβούλιο τότε Παπάγου την απόφαση να συνταχθεί Γενικό Πολεοδομικό, φτάσαμε δύο μήνες προ των εκλογών, όταν η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει πολιτικό βίο δύο μήνες, να φέρουμε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Κι επειδή δεν θέλω να σπεύσουμε να πούμε πόσο ζημιώνεται η περιουσία του καθενός, εγώ θα σταθώ στην τοποθέτησή μου εν συνεχεία στην φιλοσοφία του Γενικού Πολεοδομικού.
Αυτή τη στιγμή θα πρέπει, κ. Δήμαρχε, να λάβετε σοβαρά υπόψη σας ότι διαβούλευση κάνανε και άλλοι φορείς. Αν κατάλαβα καλά φαίνεται ότι τις προτάσεις που σας είχαμε υποβάλει ή δεν τις πήρατε ή ήταν λάθος όλες. Πάντως, κάνανε διαβούλευση πάνω από 200 άτομα στην Ολυμπιάδα στις 7 και στις 23 Οκτωβρίου.
Επί των ερωτήσεων τώρα. Δεν βλέπω πουθενά στις κατευθύνσεις που δώσατε τότε σαν Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου να μιλάμε πουθενά να εξετάσει το μελετητικό γραφείο τον συντελεστή δόμησης και το ύψος και διερωτώμαι, γιατί πιστέψτε με ακόμα ηχεί στα αυτιά μου η απάντηση που μου είχατε δώσει τότε που σας είχα ρωτήσει τι γίνεται με τον συντελεστή και μου είχατε πει επί λέξει τον συντελεστή δεν τον αγγίζουμε. Κλείνω το κεφάλαιο με σας και απευθύνομαι στο μελετητικό γραφείο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι λέτε τώρα; Καταρχήν, εγώ δεν θυμάμαι τέτοια κουβέντα.
ΤΙΓΚΑΣ: Ε, διαγράψτε το.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τίγκα, δεν είναι ερώτηση αυτό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά εσείς τις κουβέντες του καφενείου ερχόσαστε και λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι ερώτηση, κ. Τίγκα, αυτό. Δεν είναι ερώτηση.
ΤΙΓΚΑΣ: κ. Δήμαρχε, συγγνώμη. Ξεχάστε το. Εάν δεν το θυμάστε, ξεχάστε το.
Συγγνώμη, δεν άκουσα τι είπατε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορεί να ειναι ανακρίβεια αυτό που λέτε.
ΤΙΓΚΑΣ: Ξεχάστε το κι έτσι. Πέστε ότι κάνω λάθος εγώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οτι λέτε ανακρίβειες, εντάξει.
ΤΙΓΚΑΣ: Οχι, ανακρίβειες δεν λέω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ετσι είναι, έτσι είναι.
ΤΙΓΚΑΣ: κ. Δήμαρχε...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ετσι είναι διότι άμα ρωτήσετε τον μελετητή εγώ για τον συντελεστή δόμησης και τέτοια, το συζητάμε από την αρχή. Επομένως, ή εγώ σας έλεγα ψέματα, λέτε εσείς ότι σας έλεγα ψέματα ή εσείς λέτε ανακρίβειες. ΤΙΓΚΑΣ: Οχι, ίσως δεν καταλάβατε τι είπα. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, κατάλαβα πολύ καλά. ΤΙΓΚΑΣ: Δεν καταλάβατε, ακούστε. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολύ καλά κατάλαβα. ΤΙΓΚΑΣ: Δεν συνεννοούμαστε έτσι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ετσι συνεννοούμεθα. Οχι, θα μου μεταφέρετε τώρα τα λόγια του καφενείου τώρα; Μου λέτε ότι εγώ σας είπα ότι δεν τον πειράζουμε τον συντελεστή;
ΤΙΓΚΑΣ: κ. Δήμαρχε, ξεχάστε το.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τίγκα, ολοκληρώστε, κ. Τίγκα, την ερώτησή σας.
ΤΙΓΚΑΣ: Ρωτάω λοιπόν τώρα ποιοι είναι οι λόγοι να μας πει το μελετητικό
γραφείο που επέβαλαν την αλλαγή του συντελεστή δόμησης, όταν η φιλοσοφία
είναι να διατηρηθεί  η αμιγής κατοικία  και  η  κηπούπολις.  Νομίζω δύο
χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ο συντελεστής δόμησης και το ύψος δόμησης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας τα πει ο κ. Μαραβέας αυτά.
ΤΙΓΚΑΣ: Ακριβώς, στον κ. Μαραβέα απευθύνομαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. κ. Μαραβέα, έχετε το λόγο.
ΤΙΓΚΑΣ: Να τις βάλουμε όλες τις ερωτήσεις να τελειώσουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, μία μία. Παρακαλώ, κ. Μαραβέα. Αν θέλετε επαναλάβετε και
την ερώτηση.
ΜΑΡΑΒΕΑΣ: Οχι, το είπατε ακριβώς όπως το είπατε. Ο χαρακτήρας της κηπούπολης και τι άλλο είπατε;
ΤΙΓΚΑΣ: Αμιγούς κατοικίας και κηπούπολης. ΜΑΡΑΒΕΑΣ: Αυτό τα λέει όλα, το είπατε μόνο σας.
ΤΙΓΚΑΣ: Δηλαδή αν λέγαμε κάποιοι να γίνει 0,6 θα ήταν καλύτερη κηπούπολη; ΜΑΡΑΒΕΑΣ: Βεβαίως θα ήταν καλύτερη. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως θα ήταν καλύτερη. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή οι κηπουπόλεις ένα από τα χαρακτηριστικά τους είναι ο συντελεστής δόμησης, επειδή όμως κάνετε ερωτήσεις οι οποίες είναι παραπλανητικές γι' αυτόν ο οποίος δεν ξέρει την εισήγηση, θα σας θυμίσω ότι το Ψυχικό έχει 0,6 και 11 μέτρα, η Φιλοθέη έχει 0,6 και 0,4, η Εκάλη έχει 0,4, η Πολιτεία 0,4 και 0,6, το Καστρί έχει 0,6, η Πεντέλη έχει 0,4, τα Μελίσσια έχουν 0,8 και 0,6. Τώρα εντάσσουν στο σχέδιο πόλεως περιοχές με 0,6. Επομένως... (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. Καθίστε κάτω κ. Νικολάου. κ. Τίγκα, την επόμενη ερώτησή σας. Είμαστε στο στάδιο των ερωτήσεων.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: κ. Δήμαρχε, και με 1 ο Δήμος Παπάγου είναι πιο ωραίος από την Εκάλη.
ΤΙΓΚΑΣ: Μπορώ να συνεχίσω, κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, τις ερωτήσεις σας. Σας υπενθυμίζω από τον Κώδικα ότι ο κ. Δήμαρχος, για να το ξέρουν και οι ακροατές, επιτρέπεται να ζητάει το λόγο μετά από κάθε ομιλητή. Αντιθέτως οι ομιλητές περιορίζονται μόνο σε αυτά που έχουν να πουν. Προχωρήστε.
ΤΙΓΚΑΣ: Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω τον κ. Μαραβέα για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε εάν το Γενικό Πολεοδομικό είναι σε σωστό δρόμο, πρέπει να εμπιστευθούμε τα στοιχεία που αναφέρονται. Διαβάζοντας λοιπόν πόσες είναι οι διπλοκατοικίες και οι μονοκατοικίες στου Παπάγου, έμαθα διαβάζοντας διότι ήξερα άλλα πράγματα, ότι είναι 54% είναι τα τριώροφα-τετραώροφα και 46% ενός ή δύο ορόφων. Εάν αυτά τα στοιχεία είναι αληθή, τότε η σύνταξη του Γενικού Πολεοδομικού είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Ομως, θα παρακαλούσα να λάβετε υπόψη σας το εξής: επειδή εγώ πήγα και στο Κτηματολόγιο και στο Υποθηκοφυλακείο, η απάντηση που πήρα είναι ότι στοιχεία επίσημα πόσες είναι οι μονοκατοικίες ή οι διπλοκατοικίες για να οραματιζόμαστε ότι εάν τις κρατήσουμε χαμηλές βελτιώνουμε τη φυσιογνωμία του Παπάγου, δεν υπάρχουν. Και η πληροφόρηση που έχω, το λέει και μέσα στη σύνταξη, ότι τα στοιχεία αυτά τα συνέλεξε, προσέξτε με, η πρώην Δημοτική Αστυνομία. Δηλαδή οι δημοτικοί αστυνόμοι περπάτησαν τους δρόμους του Παπάγου και κατέγραψαν τα σπίτια. Για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό, η παράκληση είναι εγώ θα ήθελα να έχω τα στοιχεία αυτά και δεσμεύομαι μες στο Δημοτικό Συμβούλιο να περπατήσω 15 με 20 δρόμους και αν θέλει να έρθει και κάποιος άλλος συνάδελφος μαζί μου, να τα μετρήσουμε και αν είναι έτσι θα ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη εδώ μέσα, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι οι μονοκατοικίες του Παπάγου είναι 25% έως 30% μάξιμουμ και όχι 50%.
Ευχαριστώ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Τίγκα, δεν μπορεί να ερχόσαστε εδώ και να αμφισβητείτε τα στοιχεία, διότι εμείς όταν είπαμε στη Δημοτική Αστυνομία να μετρήσει, να γυρίσει όλους τους δρόμους του Παπάγου και να μετρήσει τις μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες και τις τριπλοκατοικίες θέλαμε να φτιάξουμε ένα σωστό Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Δεν ξεκινάγαμε από το τέλος και πηγαίναμε στην αρχή. Ξεκινάγαμε από την αρχή για να φτάσουμε στο τέλος που είναι η σημερινή ημέρα. Επομένως, όταν είπαμε εμείς στη Δημοτική Αστυνομία δεν της είπαμε βγάλε μας ψεύτικα νούμερα. ΤΙΓΚΑΣ: Οχι, δεν είπα κάτι τέτοιο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αρα, λοιπόν, δεν μπορείτε να αμφισβητείτε τα σπίτια, τις μετρήσεις που έχει κάνει η Δημοτική Αστυνομία, η οποία τα έβγαλε τα στοιχεία και τα πήρε ο μελετητής. Τα πήρε ο μελετητής, δεν πήγαν πουθενά αλλού τα στοιχεία. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, κ. Τίγκα, δεν θα αμφισβητείτε στοιχεία εδώ μέσα.
ΤΙΓΚΑΣ: Δεν μπορούμε να τα έχουμε αυτά; Σας το είπα και στο γραφείο σας, τα
στοιχεία αυτά, αφού είναι η επίσημη έκφραση...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν τα έχω, τα έχει ο μελετητής μας.
ΤΙΓΚΑΣ: Ναι, για τον κ. Μαραβέα μιλάω. Δεν μπορούμε να τα έχουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μαραβέας έχει το λόγο.
ΜΑΡΑΒΕΑΣ: Η Δημοτική Αστυνομία πάνω στο χάρτη σημείωσε ένα ένα σπίτι. Εμείς κάναμε μία επιβεβαίωση, επειδή στις γωνίες υπήρχε κάποιο πρόβλημα γυρίσαμε κι εμείς στις γωνίες, γιατί κάναμε και ορισμένες επιβεβαιώσεις μόνοι μας. Η Δημοτική Αστυνομία ένα ένα επί του χάρτη. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση γι' αυτό. Αλλο η αίσθησις και άλλο η πραγματικότητα. ΤΙΓΚΑΣ: Αυτά τα στοιχεία μπορούμε να τα δούμε, κ. Μαραβέα; ΜΑΡΑΒΕΑΣ: Ζητήστε τα από την ... ΤΙΓΚΑΣ: Μα ο κ. Δήμαρχος είπε ότι τα έχετε εσείς. ΜΑΡΑΒΕΑΣ: Τα έχω εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τίγκα, ρωτήσατε αν μπορείτε να τα πάρετε. Θα πάρετε την απάντηση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα; Τι θέλετε τώρα; Είναι ψεύτικα τα στοιχεία; Παραμύθια σας φέρνουμε εδώ μέσα; Δηλαδή εμείς ξυπνήσαμε μια μέρα και λέμε να χαντακώσουμε τον Παπάγο; Μα τι είναι αυτά τα πράγματα που λέτε; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τίγκα, ερώτηση άλλη. Παρακαλώ.
ΤΙΓΚΑΣ: Και ερχόμαστε στο τελευταίο σημείο που είπατε για το 217. Το 217 όπως ξέρουμε όλοι είναι ένα μικρό κομμάτι περίπου στα 1.500-1.600 μέτρα του Δήμου για Δημαρχείο τότε ήταν σχεδιασμένο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι περίπου 2.400.
ΤΙΓΚΑΣ: Μαζί με τους δρόμους λέτε που κερδίσατε δικαστικά. Σωστό είναι αυτό. Εγώ λέω αυτό που θα πληρωθεί, όχι το τζάμπα. Λοιπόν, κι ερχόμαστε τώρα στο τι πρέπει να γίνει. Εγώ δεν θα σας κάνω μια πρόταση αυτή τη στιγμή να γίνει το άλφα ή το βήτα, αλλά οπωσδήποτε καταλαβαίνετε για να δοθούν τόσα χρήματα και να αγοραστεί αυτό το οικόπεδο, διότι ο Δήμος θα το πληρώσει στον ΑΟΟΑ για να το πάρει, δεν μπορεί να πάμε να κάνουμε ένα ΚΕΠ, ένα Υποθηκοφυλακείο που είναι ήπιες χρήσεις. Η πρότασή μας δεν είναι, μπορεί αυτό να είναι το σωστότερο, να γίνει μια αρχιτεκτονική μελέτη να δει ποιο είναι το καλύτερο και αυτό να κάνουμε. Εξάλλου, θέλουμε δεν θέλουμε από τη στιγμή που εξέλιπε ο λόγος του Δημαρχείου πρέπει να συνεργαστούμε με τον ΑΟΟΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ολοκλήρωσε ο κ. Τίγκας τις ερωτήσεις. ΤΙΓΚΑΣ: Οχι, μία ακόμη. Περιμένω να απαντήσει ο κ. Δήμαρχος. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε κι άλλη; Ο κ. Δήμαρχος. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τώρα αυτές δεν είναι ερωτήσεις, κ. Πρόεδρε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση είναι, ερώτηση. Παρακαλώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Τίγκα, εμείς ερχόμαστε εδώ και λέμε ότι σ' αυτό το οικόπεδο το οποίο είναι περίπου 5.600 τ.μ. θα γίνει το αστυνομικό τμήμα, ένα κομμάτι θα γίνει αγορά και ένα κομμάτι θα γίνουν δημοτικές υπηρεσίες. Ούτε ορίσαμε τις δημοτικές υπηρεσίες, τώρα μπορεί εγώ να είπα ότι έχουμε ανάγκη από το ΚΕΠ, να στεγάσουμε το ΚΕΠ, να στεγάσουμε μια βιβλιοθήκη κ.λπ. Αυτά θα τα βρει η πολεοδόμηση που θα γίνει σε επόμενο στάδιο, από ένα πολεοδομικό γραφείο θα γίνει πολεοδόμηση αυτού του οικοδομικού τετραγώνου και θα πει ότι ένα αστυνομικό τμήμα για μια Κοινότητα της τάξεως του Παπάγου θέλει τόσα τετραγωνικά κτίρια, θέλει τόσα τετραγωνικά υπόγεια, θέλει τόσα. Αρα, θέλει ένα οικόπεδο τόσο. Μία αγορά εξυπηρετείται από τόσα τετραγωνικά μέτρα, από τόσα καταστήματα και ένας Δήμος ο οποίος έχει αυτές κι αυτές τις ανάγκες έχει ανάγκη από τόσα τετραγωνικά μέτρα. Επομένως, αυτό είναι επόμενο στάδιο.
Λέμε λοιπόν εμείς στο 217 να γίνει το αστυνομικό τμήμα, που έπρεπε να είχε προβλεφθεί και αν ο ΑΟΟΑ είχε κάνει μια πιο σωστή δουλειά, διότι πραγματικά έχει κάνει μια πολύ σωστή δουλειά ο ΑΟΟΑ αλλά άμα είχε κάνει μία πιο σωστή δουλειά θα έπρεπε να είχε προβλέψει και για Δημαρχείο, όπως είχε προβλέψει για σχολεία π.χ. και για την Αγία Σκέπη, θα έπρεπε να είχε προβλέψει για παιδικούς σταθμούς, για νηπιαγωγεία, για Δημαρχείο, για όλα. Δεν έχει προβλέψει. Εντάξει, θα τα προβλέψουμε εμείς. Αλλά τώρα σ' αυτό το 217 εμείς θέλουμε να γίνει αστυνομικό τμήμα, αγορά και δημοτικές υπηρεσίες. Και λέμε οι δημοτικές υπηρεσίες και το αστυνομικό τμήμα με τους όρους δόμησης της πόλης. Για την αγορά, επειδή οι αγορές του Παπάγου όπου θα γίνουν θα πρέπει να έχουν τοπικό χαρακτήρα και όχι υπερτοπικό, δεν θέλουμε δηλαδή, γιατί κάποιος ήρθε προχθές και λέει τελείωσε το ΚΤΕΟ, γιατί να μην γίνει εκεί ένα Αττικα, ένα Μολ. Οχι, δεν θέλουμε μολ. Δεν θέλουμε μολ, διότι δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι φωνάζουν, εμείς είμαστε που δουλεύουμε για του Παπάγου και τον προστατεύουμε τόσα χρόνια. Και το έχουμε αποδείξει.
Επομένως, εμείς θέλουμε μια τοπική αγορά. Η τοπική αγορά αυτή θα έχει κάλυψη 0,4, ύψος 8 μέτρα, δηλαδή δυώροφο και κάλυψη πόσο λέμε, ξέρω 'γω, 30%, δεν θυμάμαι πόσο λέμε. Περιορισμένα πράγματα. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, την ερώτησή σας, κ. Τίγκα. Τελευταία. ΤΙΓΚΑΣ: Μία ερώτηση και τέλος. Λέμε στους όρους δόμησης εάν στο μέλλον κάποτε γίνει στην πλατεία Δερέκα ένα γηροκομείο, που ενδεχομένως θα χρειαστούμε, αφού το πρώτο Γηροκομείο είναι Κυρηνείας 34, λέμε ότι εκεί οι όροι δόμησης να γίνουν στο 0,3 να πάει και από 40% το κατεβάζετε στο 20% αν θυμάμαι καλά. Εγώ, κ. Δήμαρχε, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Και όχι δεν το καταλαβαίνω επειδή το μειώνετε. Ο,τι μειώνεται είναι στην σωστή κατεύθυνση για τους κοινούς και μαζικούς χώρους αλλά από την άλλη μεριά πάμε στο Κυρηνείας και βάζουμε συντελεστή 1,3. Ποια είναι η αντινομία; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Διότι ένα γηροκομείο, ένας οίκος ευγηρίας θέλει τουαλέτες μέσα αναπήρων, θέλει γυναικών, ανδρών, θέλει νεκροθάλαμο, θέλει κουζίνες, θέλει αποθήκες τροφίμων, θέλει του κόσμου τα πράγματα. Οταν λοιπόν έχεις ένα οικόπεδο 400 τ.μ. αυτά όλα δεν μπορεί να βολευτούν σε 320 τ.μ. οικοδομή όταν ο συντελεστής είναι 0,8 ή σε 400 τ.μ. οικοδομή όταν ο συντελεστής δόμησης είναι 1. Αλλο να έχεις ένα χώρο που να είναι 3.000 τ.μ., οπότε λες θα κάνω ένα κτίριο με 0,3 αλλά με 3.000 τ.μ. το 30% είναι 900 μέτρα και άλλο να έχεις ένα οικόπεδο 400 μέτρα οπότε για να βολευτείς θα πρέπει να βάλεις αυξημένο συντελεστή δόμησης. Αλλά, κ. Τίγκα, το σπουδαιότερο είναι το εξής: ότι η πολιτεία -θα με ακούσετε- η Πολιτεία έβγαλε ολόκληρο νόμο και λέει για δημόσια και δημοτικά κτίρια επιτρέπεται να υπερβαίνεις το συντελεστή δόμησης. Γιατί; Γιατί αυτό είναι το σπίτι του δημότη, ο οίκος ευγηρίας του δημότη, δεν είναι του Ξύδη και του Τίγκα ο οίκος ευγηρίας. Οταν λοιπόν έχεις ένα δημοτικό κτίριο που πρέπει να εξυπηρετήσεις μια κοινωνία σου δίνει το δικαίωμα ο νόμος να υπερβείς το συντελεστή δόμησης με τους νόμιμους τρόπους. Δηλαδή να μην υπερβείς το ύψος και να μην υπερβείς και την κάλυψη. Με αυτούς τους όρους. Και αν θα πάτε στο Κυρηνείας 34 θα δείτε ότι είναι το ισόγειο, είναι ο 1ος όροφος πλήρης, είναι ο 2ος όροφος πλήρης και ο 3ος ειναι ο μισός. Δηλαδή άμα κτίσεις και τον 3ο όροφο το από πίσω δύο δωμάτια, τρία, οπότε φτάνεις το συντελεστή δόμησης 1,3 πείραξε κανέναν; Η κοινωνία εξυπηρετείται. Διότι όταν εγώ βγήκα Δήμαρχος και είχε πάρει η κα Λιάπη το Δημαρχείο του Παπάγου και είχε κάνει υπερβάσεις ο μηχανικός, είχε κλείσει βεράντες, είχε κλείσει τέτοια πράγματα και αντί για 1 είχε φτάσει στο 1,46, πήγα στο Δεκλερή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και του λέω, κ. Πρόεδρε, θέλω να μου αυξήσετε το συντελεστή δόμησης στο Δημαρχείο γιατί έχουν γίνει υπερβάσεις και το αγοράσαμε και τώρα βρισκόμαστε με 1,46 συντελεστή μη νόμιμο και δεν μπορούμε να ηλεκτροδοτηθούμε. Και ξέρετε τι μου είπε ο
Δεκλερής που ήταν πρόεδρος στο Ε' τμήμα; Αλίμονο, κ. Δήμαρχε, να μην σας δώσω αύξηση του συντελεστή δόμησης για το σπίτι του δημότη. Δεν είναι το σπίτι σας, μου λέει, είναι το σπίτι του δημότη. Αλίμονο να μην έχετε ένα δημαρχείο σωστό.
ΤΙΓΚΑΣ: Ολα νόμιμα είναι, κ. Δήμαρχε. Δεν είπε κανείς ότι δεν ειναι νόμιμα. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επομένως, και τον οίκο ευγηρίας πάμε να εξυπηρετήσουμε τους δημότες μας. Επομένως, εάν κτιστεί κι ένα σπίτι με λίγο παραπάνω συντελεστή δόμησης, με νόμιμο τρόπο, έτσι;
ΤΙΓΚΑΣ: Δεν το συζητάμε το νόμιμο. Την αντινομία εγώ λέω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι είπατε, κ. Τίγκα; Τι είπατε, ισονομία είπατε;
ΤΙΓΚΑΣ: Αφήστε να το πω εγώ. Εγώ είπα ότι όλα αυτά που λέτε για την αύξηση
του συντελεστή είναι νόμιμα, δεν το παζαρεύουμε. Απλώς λέω την αντινομία των
δύο περιπτώσεων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιων;
ΤΙΓΚΑΣ: Να σας το πω πάλι. Στο ένα γηροκομείο λέμε... ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το εξήγησε, το εξήγησε. ΤΙΓΚΑΣ: Το κατάλαβα, κ. Πρόεδρε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είπε ο κ. Δήμαρχος. ΤΙΓΚΑΣ: Αυτό είπα κι εγώ, δεν είπα κάτι άλλο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Διότι το ένα είναι σε μία μεγάλη έκταση και το άλλο είναι σε 400
τ.μ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Ο κ. Ζήκας.
ΖΗΚΑΣ: Η πρώτη ερώτηση, κ. Δήμαρχε, αφορά στην επιστολή που μας απευθύνατε, στην οποία στην τελευταία παράγραφο λέτε "ήδη έχουμε καθυστερήσει". Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε τους λόγους που καθυστερήσατε, γιατί ήσασταν Δήμαρχος στον Παπάγο, έτσι; ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είσαστε εκτός θέματος, κ. Ζήκα.
ΖΗΚΑΣ: Οχι, μισό λεπτό. Γιατί επικαλείστε το ότι καθυστερήσατε και τώρα πρέπει να επισπεύσουμε. Θέλω να μου πείτε λοιπον ποιοι είναι οι λόγοι που καθυστερήσατε. Γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να το φέρετε εσπευσμένα πριν λήξει η θητεία σας χωρίς να εξηγείτε τους λόγους που εδώ γράφετε ότι καθυστερήσατε. Γιατί καθυστερήσατε όσο ήσασταν Δήμαρχος Παπάγου και τώρα το επισπεύδετε τελευταία στιγμή. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος σας είπε ότι δεν έχει να απαντήσει κάτι σ' αυτό. ΖΗΚΑΣ: Ωραία. Δεν ολοκλήρωσα τις ερωτήσεις, κ. Πρόεδρε. Θα απαντήσει ο Δήμαρχος μόλις ολοκληρώσω εγώ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπε δεν έχει πρώτη. Στη δεύτερη.
ΖΗΚΑΣ: Δεύτερη ερώτηση. Απ' ό,τι είδα και έκανε αναφορά και ο Αντιδήμαρχος, συγγνώμη, ο κ. Κουτάκης, ο πρώην Αντιδήμαρχος, λάβατε μία επιστολή από τον ΑΟΟΑ με σημερινή ημερομηνία. Θα ήθελα να ρωτήσω καταρχήν αν θα τη διαβάσετε στο σώμα για να ενημερωθεί το σώμα γι' αυτή την επιστολή και τι έχετε να απαντήσετε όσον αφορά αυτή την επιστολή.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φαίνεται ότι δεν με προσέχετε. Σχεδόν την επιστολή τη διάβασα. Διάβασα τα κυριότερα σημεία. Σας είπα ότι αναφέρετε στη μία παράγραφο πόσα τμήματα είναι τα μεν και πόσα είναι τα δε, αναφέρεται στις επιτροπές που είχαμε φτιάξει για να το αγοράσουμε με 4 εκατομμύρια περίπου, 4,200 τότε και χάλασε η υπόθεση υπαιτιότητι του ΑΟΟΑ και είπε ότι έκανε προτάσεις ότι υποβαθμίζεται η περιοχή επειδή θα πάει το αστυνομικό τμήμα εκεί κ.λπ. Σας το διάβασα. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.
Ο Δήμος, προσέχτε να δείτε, εμείς την ιδιοκτησία του ΑΟΟΑ δεν την αμφισβητούμε. Αν θέλετε ακούστε, κύριοι. Εμείς δεν αμφισβητούμε την ιδιοκτησία του ΑΟΟΑ. Ο,τι είναι εκεί και είναι του ΑΟΟΑ είναι του ΑΟΟΑ. Σαν Δημοτικό Συμβούλιο όμως έχουμε το δικαίωμα στην πόλη μας να χωροθετούμε χρήσεις. Και αν νομίζετε εσείς ότι εκεί πρέπει να είναι το αστυνομικό τμήμα που ειναι μια κεντρική θέση, μία σωστή θέση κατά τη γνώμη μας, εκεί θα βάλουμε το αστυνομικό τμήμα. Βεβαίως για να φτιάξεις εκεί το αστυνομικό τμήμα θα πρέπει να αποκτήσεις τη γη. Αυτό δεν το αμφισβητούμε εμείς. Αλλά εμείς θα πούμε πού θα είναι το αστυνομικό τμήμα. Εάν εμείς θέλουμε να είναι οι δημοτικές υπηρεσίες κάπου εκεί, να έχουμε μια βιβλιοθήκη, ένα κέντρο νεότητας, το ΚΕΠ σ' αυτό το χώρο θα το βάλουμε εκεί, θα πούμε αυτός ο χώρος είναι δημοτικών υπηρεσιών και όταν θα θέλουμε να φτιάξουμε τις υπηρεσίες θα πρέπει να αγοράσουμε την έκταση από τον ΑΟΟΑ. Ο ΑΟΟΑ όμως έχει μια ιδιοκτησία που δεν μπορεί να την κάνει τίποτε άλλο παρά να την πουλήσει στο Δήμο.
Επομένως, κι εμείς σεβόμαστε την ιδιοκτησία του ΑΟΟΑ και ο ΑΟΟΑ πρέπει να σεβαστεί και να μην μας εκμεταλλεύεται. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ζήκα, συνεχίστε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί είχε φτάσει κάποτε ο ΑΟΟΑ με άλλη διοίκηση, όχι τη σημερινή διοίκηση, και έλεγε αφήστε να κτίσω τον Παπάγο και σας το δωρίζω αυτό. Και σας το πουλάω με τη συμβολική τιμή 100 δραχμές το τετραγωνικό. Αυτός είναι εκβιασμός.
ΖΗΚΑΣ: Σύμφωνοι. Απλώς, προεξοφλείτε όμως το ότι ο ΑΟΟΑ τελικά θα συμφωνήσει με αυτή τη χρήση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι θα συμφωνήσει. Το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει τα της πόλης.
ΖΗΚΑΣ: Οχι, θα παραχωρήσει, θα πουλήσει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει τα της πόλης του.
ΖΗΚΑΣ: Σύμφωνοι. Για να μπορεί όμως η πόλη να το χρησιμοποιήσει θα πρέπει
να αποκτήσει την ιδιοκτησία του. Αν ο ΑΟΟΑ λοιπόν, αυτό λέω, προεξοφλείτε ότι
θα το πουλήσει ο ΑΟΟΑ στο Δήμο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι θα το πουλήσει. Δεν μπορεί να το κάνει τίποτα. Δηλαδή αν εμείς πούμε ότι αυτό το κομμάτι του Ο.Τ. 217 το χαρακτηρίζω για αστυνομικό τμήμα, ο ΑΟΟΑ δεν μπορεί να το κάνει τίποτε άλλο. Δηλαδή άμα πει δεν το πουλάω, τι θα το πει; Δεν μπορεί να πει δεν το πουλάω. Το πολύ πολύ να πει ότι σας το πουλάω, ξέρω 'γω, με 80.000 το τετραγωνικό μέτρο άμα θέλει να... Και, λοιπόν; Τι θα το κάνει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κ. Ζήκα; Πολύ ωραία. Ο κ. Ρεμούνδος θέλει; Οχι. Λέω για τις ερωτήσεις. Ο κ. Πατεργιαννάκης.
ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, μια διευκρίνιση θέλω. Αναφέρθηκε ο κ. Δήμαρχος προηγουμένως σε κάποιες χρήσεις όπου ένας κτηνίατρος θα μπορεί να αξιοποιεί το σπίτι του και σαν χώρο παροχής υπηρεσιών για τους μικρούς φίλους, έτσι; Να ρωτήσω αν υπάρχει πρόβλεψη και για έναν καθηγητή, έναν φιλόλογο, ένα μαθηματικό να κάνει την οικοδιδασκαλία ή γενικότερα ένα φροντιστήριο. Υπάρχει πρόβλεψη; Αν όχι, θα ήθελα να υπάρξει. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στις περιοχές αμιγούς κατοικίας που έχουν Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο επιτρέπεται εκεί μέσα να έχεις γραφεία δικηγορικά, μηχανικού, ιατρείο, οδοντιατρείο κ.λπ. Επειδή λοιπόν δεν προβλέπεται σαφώς και ένα ιατρείο μικρών ζώων λέμε να το γράψουμε μέσα. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σταθογιάννης.
ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να πάμε σε μία πιστεύω πολύ πρακτική ερώτηση γιατί πολλές φορές η θεωρία είναι καλή αλλά να δούμε στην πράξη τι γίνεται.
Ας υποθέσουμε ότι ισχύει ο καινούριος συντελεστής. Το ερώτημα είναι οι δημότες θα κτίζουν λιγότερα τ.μ. στο μέλλον από αυτά που θα έκτιζαν μέχρι σήμερα με το παλαιό ΓΟΚ; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η απάντηση είναι ότι αν κτίσεις με συντελεστή δόμησης 0,8 και με το ΝΟΚ κτίζεις περισσότερα τετραγωνικά μέτρα αν έκτιζες με συντελεστή δόμησης 1 και με τον ΓΟΚ. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ησυχία παρακαλώ! Η κα Βεντουζά έχει το λόγο για ερώτηση. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και μέσα στην εισήγηση... ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, νόμιζα ότι τελειώσατε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και μέσα στην εισήγηση έχω δύο παραδείγματα, εάν κτίσεις ένα τριώροφο και ένα τετραώροφο πόσο κτίζεις με το τριώροφο και με πόσα κτίζεις τετραώροφο. Και βλέπεις ότι κτίζεις περισσότερα τετραγωνικά μέτρα. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Βεντουζά έχει το λόγο.
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Εγώ ήθελα να κάνω τις εξής ερωτήσεις: πρώτον, υπάρχουν κάποια μαγαζιά όπως είπατε, του κ. Παπαευθυμίου π.χ., που είναι νόμιμα. Αυτά τα μαγαζιά που δεν είναι νόμιμα, όπως είναι της κας Κουκουλή, της κας Αποστολοπούλου και τόσα άλλα, δεν μπορούμε σαν Δήμος να τα νομιμοποιήσουμε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι. ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Για ποιο λόγο; ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορούμε.
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Αυτοί πώς τα νομιμοποιήσανε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ξέρω. Πώς τα νομιμοποιήσανε δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς τα νομιμοποιήσανε. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην διακόπτετε, κ. Νικολάου! Το λόγο έχει η κα Βεντουζά, κάνει ερωτήσεις.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ, κ. Νικολάου! Σας παρακαλώ πολύ, κ. Νικολάου! Εγώ δεν κάνω σπέκουλα εδώ μέσα. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν υπάρχει "δεν ξέρω"!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ λέω ότι αυτά τα καταστήματα τα οποία είναι νόμιμα θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Τη νομιμότητα... ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Για πόσο καιρό, κ. Δήμαρχε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για πάντα, εφόσον είναι νόμιμα. κ. Κουτάκη, γράφουμε μέσα. Υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος διατηρούνται για μία δεκαετία και απομακρύνονται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι οποίες αντίκεινται. Μετά την παύση, απομάκρυνση λειτουργίας της ασύμβατης χρήσης, δραστηριότητας κ.λπ., επιτρέπεται η συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση όλων των κτισμάτων που υφίστανται κατά τη δημοσίευση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου με νέα χρήση συμβατή με τις επιτρεπόμενες. Υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες, οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος αλλά υφίστανται νόμιμα, με βάση την οικοδομική άδεια διατηρούνται. Σε περίπτωση κατεδάφισης η νέα χρήση πρέπει να είναι συμβατή με τις επιτρεπόμενες από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.
Δηλαδή, αν εσείς το μυαλό σας είναι στο μαγαζί σας, λέω π.χ., αυτά τα καταστήματα για κάποιο λόγο που τον ξέρει ο ιδιοκτήτης και η Πολεοδομία είναι νόμιμα. Εάν γκρεμιστεί αυτό το σπίτι, αυτό το σπίτι θα κτιστεί σαν αμιγής κατοικία. Οσο υπάρχει αυτό το σπίτι, αυτά τα μαγαζιά εφόσον είναι νόμιμα και τη νομιμότητα την ξέρει ο ιδιοκτήτης, παραμένουν και λειτουργούν. ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Εμείς λοιπόν με αυτούς τους ιδιοκτήτες δεν μπορούμε να έρθουμε σε κάποια επαφή να μας πουν τον τρόπο που τα νομιμοποιήσανε, ώστε να νομιμοποιηθούν και τα άλλα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βρε Ειρήνη...
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Ρωτάω..... Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Βεντουζά κάνει ερωτήσεις. Δεύτερη ερώτηση, προχωρήστε κα Βεντουζά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αμα κτίσεις ένα δώμα και το νομιμοποιήσεις με κάποιο αυτό... ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Τέλος πάντων. Το δεύτερο, ήθελα να ρωτήσω η αστυνομία διοικητικά έρχεται στους Δήμους; ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι διοικητικά;
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Δηλαδή, είχαν πει κάποια στιγμή ότι τα αστυνομικά τμήματα θα έρθουν στους Δήμους στο μέλλον. Εχουμε κάτι;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι.
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Οχι. Γιατί κτίζουμε εμείς τότε για την Αστυνομία; ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και τα σχολεία δεν είναι... ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Τα σχολεία είναι στους Δήμους.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και τα σχολεία δεν τα κτίζουμε εμείς τα σχολεία αλλά εμείς προβλέπουμε οικόπεδα.
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Και το επόμενο που ήθελα να ρωτήσω, άλλο ένα. Εχουμε ρωτήσει τους κατοίκους που είναι στο Βασιλόπουλο, που θέλουμε να ανεβάσουμε άλλο ένα όροφο στο τετράγωνο που είναι ο Βασιλόπουλος. Εχουμε ρωτήσει τους κατοίκους εκεί αν θέλουν, δεν θέλουν; Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν κατάλαβα.
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Αν το ξέρουν οι κάτοικοι των πολυκατοικιών εκεί ότι θα ανοίγουν το παράθυρό τους και θα βλέπουν ένα σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε απέναντί τους. Δεν το ξέρουν.
Και το τελευταίο που ήθελα να ρωτήσω είναι Αλεβιζάτου και Πίνδου αυτός ο χώρος από τον ΟΣΚ ήταν χαρακτηρισμένος για σχολεία. Τώρα έχει γίνει δασικός. Αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε ώστε εκεί να γίνει σχολείο; ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν θέλουμε άλλο σχολείο εμείς. ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Δεν θέλουμε άλλο σχολείο. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θέλουμε άλλο σχολείο. ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Εντάξει, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκλήρωσε η κα Βεντουζά τις ερωτήσεις της και πάω στην κα Ευαγγελοπούλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Εγώ θέλω να διευκρινίσουμε εάν: πρώτον, τα νόμιμα καταστήματα θα διατηρήσουν τις χρήσεις γης ή ισχύει αυτό που είπε ο κ. Δήμαρχος όταν για κάποιο λόγο πάψουν να υφίστανται η περιοχή, η χρήση γης γίνεται αμιγής κατοικία. Και σε συνάρτηση με αυτό, εφόσον για τα καταστήματα τα υπάρχοντα, νόμιμα ή μη, η Δημοτική Αρχή εισπράττει εδώ και χρόνια δημοτικά τέλη εμμέσως δεν τα έχει νομιμοποιήσει; Ερώτηση δεύτερη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μία μία. Προσήλθε ο κ. Τούτουζας. Εντάξει, με την κουβέντα επάνω... το θέμα δεν έχει ψηφιστεί.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Ευαγγελοπούλου, διάβασα την διάταξη όπως την έχουμε μέσα. Εάν έχετε εσείς διαφορετική γνώμη πέστε το. Εμείς...
ΔΗΜΟΤΗΣ: κ. Πρόεδρε, εκ μέρους ορισμένων κατοίκων του Παπάγου σας δηλώνω ότι φεύγουμε διότι ώσπου να τελειώσετε εσείς αυτή την απεραντολογία, εμείς δεν έχουμε θέση να πάρουμε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα είπα, κύριέ μου.
ΔΗΜΟΤΗΣ: Πρέπει να ξέρετε ότι δεν μπορείτε να πάρετε αποφάσεις σε βάρος των οικιστών του Παπάγου. Εχουμε περιουσίες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να... (χειροκροτήματα, δεν έχει καταγραφεί)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως, να σας πω κάτι; Να σας πω κάτι; κ. Τίγκα, παρακαλώ! Ακούστε με λίγο. Υπάρχει κανονισμός. Υπάρχει κανονισμός. Δεν είπε κανείς ότι δεν θα μιλήσετε. Ο κανονισμός όμως πρώτα λέει τους δημοτικούς συμβούλους και μετά τους δημότες. Και πραγματικά επειδή είναι πολύ σημαντικό θέμα - κ. Κεχρή, αφήστε το λαϊκισμό!!! Αφήστε το λαϊκισμό εδώ πέρα! Σας αφαιρώ το λόγο, κ. Κεχρή!
ΔΗΜΟΤΗΣ: κ. Πρόεδρε, ακούστε πρώτα εμάς και μετά...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι, κύριέ μου. Είναι ο κανονισμός αλλιώς. Καθίστε εδώ πέρα,
είναι σημαντικό θέμα, να το συζητήσουμε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Επί της διαδικασίας, Πρόεδρε. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να αλλάξει η διαδικασία. Προτείνω λοιπόν να δώσουμε το λόγο σε τρεις από τους δημότες να προηγηθούν, για να μην φύγουν. Είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΔΗΜΟΤΗΣ: κ. Πρόεδρε, το μόνο που θέλω να πω είμαι πανεπιστημιακός καθηγητής, διδάκτωρ πολιτικός μηχανικός. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, καθίστε εδώ να σας ακούσουμε. ΔΗΜΟΤΗΣ: Θέλω να σας διευκολύνω σε δύο τρία πράγματα. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, καθίστε δυο λεπτά. Ακούστε με λίγο να σας πω. Εντάξει, σας ακούσαμε! Το στάδιο των ερωτήσεων δεν μπορώ να το παρακάμψω. Μετά τις ερωτήσεις, ήδη το έχω προβλέψει, γιατί έχω πει από την αρχή κάντε μια προεργασία να βγάλετε τρεις ομιλητές. Το έχω πει, δεν το έχω πει; Βγάλτε τρεις ομιλητές ανά αντικείμενο και εξειδίκευση και θα πάρετε το λόγο. Να τελειώσουμε δυο λεπτά με τις ερωτήσεις.
Λοιπόν, όχι κ. Κεχρή, στην σειρά των ερωτήσεών σας θα κάνετε. Η κα Ευαγγελοπούλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Διευκρίνιση έκανα, κ. Δήμαρχε, διότι ψηφίζω. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Ευαγγελοπούλου, εμείς λέμε μέσα ότι οι υφιστάμενες νόμιμες, τα υφιστάμενα νόμιμα καταστήματα διατηρούνται όσο υπάρχει το κτίριο. Οταν το κτίριο κατεδαφιστεί θα πρέπει να ακολουθήσει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Αν είναι σε περιοχή αμιγούς κατοικίας να γίνει αμιγής κατοικία, αν είναι στο τοπικό κέντρο να γίνει ό,τι προβλέπεται στο τοπικό κέντρο. Νομίζω ότι αυτό είναι το λογικότερο.
ΕΥΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ: Μάλιστα. Ερώτηση δεύτερη. Θα ήθελα να μου πει ένας μηχανικός ή και ο Δήμαρχος εάν γνωρίζει, πόση αύξηση ή μείωση... ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Ερωτήσεις καταρχάς εδώ  κάνετε  στον Δήμαρχο  ή  στον Αντιδήμαρχο. Από κάτω δεν μπορεί να σας απαντήσει κανείς. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Οχι, όταν λέω μηχανικός είναι το μελετητικό γραφείο και η Τεχνική Υπηρεσία, όχι από κάτω. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, εντάξει, ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Πόση αύξηση ή μείωση με την προτεινόμενη μείωση του συντελεστή δόμησης θα έχει αύξηση ή μείωση ένα οικόπεδο, ένα διώροφο, ένα τριώροφο ή ένα τετραώροφο οικοδόμημα. Αν κάποιος είναι πρόχειρος να μου απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος θα απαντήσει, έχει ζητήσει το λόγο. Ο κ. Δήμαρχος σας είπα θα απαντήσει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Ευαγγελοπούλου, στην εισήγηση μέσα γράφουμε γι' αυτό το θέμα αναλυτικά και λέμε ότι είναι μία, ευτυχή θα την έλεγα; συγκυρία το ότι άλλαξε ο ΓΟΚ με το ΝΟΚ και σύμφωνα με το ΝΟΚ κατασκευάζεις ορισμένα πράγματα τα οποία δεν μετράνε στο συντελεστή δόμησης. Ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία ενώ μετρούσαν με το ΓΟΚ στον συντελεστή δόμησης με το ΝΟΚ δεν μετράνε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Το είδα, το είδα κ. Δήμαρχε. Ευχαριστώ, μην κουράζεστε. Μην κουράζεστε, το είδα. Είναι σαφές, το κατάλαβα.
Επόμενη ερώτηση. Βλέπω στη σελίδα 6 τους συμμετασχόντες στη διαβούλευση. Από όλες αυτές τις ομάδες που αναφέρονται όλοι συμφώνησαν με το προτεινόμενο από τη Δημοτική Αρχή σχέδιο, την προτεινόμενη εισήγηση; Υπήρξαν διαφωνίες; Ποιες;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μάλιστα. Οι διαφωνίες, αυτά όλα γράφονται στο παράρτημα Δ. Στο παράρτημα Δ γράφουμε ποιος φορέας με ποιο έγγραφο τι πρότεινε και ποιες είναι οι θέσεις οι δικές μας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία, ευχαριστώ. Και τελευταίο ερώτημα. Η ανάθεση στο μελετητικό γραφείο του Πολεοδομικού Σχεδίου έγινε στις 6/4/2010 επικειμένου του Καλλικράτη, ο οποίος δημοσιεύθηκε αν θυμάμαι καλά στις 7 Ιουνίου και ίσχυσε από 1η Ιανουαρίου του 2011. Αφού λοιπόν γνωρίζαμε την επικείμενη συγχώνευση επικαιροποιήσαμε τις κατευθύνσεις ώστε να συνεκτιμήσουμε τις δυνατότητες της Κοινότητας Χολαργού με την οποία ενσωματώνεται ο Δήμος Παπάγου όσον αφορά τα τοπικά κέντρα, τα αθλητικά κέντρα, τα πολιτιστικά κέντρα ή δεν ξέρω τι άλλο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οταν βγάλαμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου δεν υπήρχε Καλλικράτης και δεν υπήρχε και προοπτική συγχωνεύσεως. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ρώτησα, κ. Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε, είπα ότι η ανάθεση στο μελετητικό γραφείο έγινε στις 6/4/2010. Βεβαίως όταν το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε την απόφασή του δεν υπήρχε Καλλικράτης. Στις 6/4/2010 όμως που κάνετε την σύμβαση ήταν... ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ούτε τότε υπήρχε. Ούτε τότε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Υπήρχε, κ. Δήμαρχε. Αφού δημοσιεύθηκε ήταν γνωστός ο Καλλικράτης, αφού το ΦΕΚ έχει ημερομηνία 7/6. Υπήρχε Καλλικράτης, κ.
Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπήρχε Καλλικράτης, κα Ευαγγελοπούλου. Δεν υπήρχε Καλλικράτης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος είπε δεν υπήρχε Καλλικράτης. Καταγράφηκε. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία, δεν υπήρχε. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκλήρωσε η κα Ευαγγελοπούλου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Παπάγου δεν έχει καμία σχέση με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Χολαργού, διότι ο Δήμος είναι ένας, η Διοίκηση του Δήμου είναι ενιαία και ο Δήμος Παπάγου Χολαργού αποτελείται από δύο Δημοτικές Κοινότητες. Η κάθε μία έχει τα χαρακτηριστικά της, έχει τις ευκολίες της, έχει τα σχολεία της, έχει τα νηπιαγωγεία της, είναι ανεξάρτητη η μία Κοινότητα από την άλλη. Και μην κοιτάτε εμάς που συνορεύουμε και είναι η μία συνέχεια της άλλης. Πηγαίντε στο Δήμο Κηφισιάς. Αποτελείται από την Πολιτεία, ένα κομμάτι της Πολιτείας, από την Κηφισιά, από την Ερυθραία, από το Καστρί που είναι σε μεγάλη απόσταση, από την Εκάλη που είναι σε μεγάλη απόσταση. Αυτό είναι ένα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο; Η Εκάλη έχει το ΓΠΣ το δικό της, η Ερυθραία έχει το δικό της, η Κηφισιά έχει το δικό της, ο καθένας έχει το δικό του. Θα μπορούσε ξέρω 'γω να μου πείτε ότι να φτιάξουμε ένα ΓΠΣ; Βεβαίως, αν ο Χολαργός δεν είχε ΓΠΣ και δεν είχε και ο Παπάγος και σκεπτόμασταν κάποτε να φτιάξουμε, μπορούσαμε να πούμε να φτιάξουμε ένα, αλλά βεβαίως το ΓΠΣ του Παπάγου θα είχε άλλη φιλοσοφία και το ΓΠΣ της Κοινότητας Χολαργού θα είχε άλλη φιλοσοφία, διότι η Κοινότητα Παπάγου είναι αμιγούς κατοικία, είναι κηπούπολη, δεν έχει μαγαζιά κ.λπ., η Δημοτική Κοινότητα Χολαργού εξ ίσου αξιόλογη και σπουδαία και ωραία, αλλά έχει άλλα χαρακτηριστικά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ωστόσο στην κηπούπολη της Κοινότητας Παπάγου σχεδιάζουμε τοπικά κέντρα και επειδή γίνεται μία σύγκριση με τη Φιλοθέη ή με την Πολιτεία, γνωρίζουμε όλοι ότι στην Πολιτεία δεν υπάρχει τοπικό κέντρο. Υπάρχει ένα φαρμακείο και ένας φούρνος. Εξυπηρετείται από τη Νέα Ερυθραία. Στην Φιλοθέη δεν υπάρχει τοπικό κέντρο. Υπάρχει ένα ψιλικατ^δικο κι ένα ζαχαροπλαστείο. Στο Ψυχικό επίσης. Συνεπώς, δεν είναι απόλυτη η σύγκριση την οποία κάνουμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως η μία κηπούπολις με την άλλη δεν είναι ίδιες. Οι κατευθύνσεις όμως που δόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν αυτές που σας διάβασα και λέγανε να φτιάξουμε μία κηπούπολη, η οποία να είναι κηπούπολη, να είναι αμιγούς κατοικίας και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της καθημερινότητας. Θα μπορούσατε λοιπόν να πείτε αυτό εάν σας λέγαμε εμείς ότι στην πλατεία Κονίτσης, πάνω από την πλατεία Κονίτσης εκεί που ειναι χαρακτηρισμένο σαν εμπορικό κέντρο, να φτιάξουμε ένα μολ, ένα Αττικα. Εμείς δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των κατοίκων όπως το Δημοτικό Συμβούλιο του Παπάγου τότε ήθελε, αλλά νομίζω ότι συνεχίζει και τώρα να το θέλει, θα κάνουμε καταστήματα ούτως ώστε να εξυπηρετούνται οι καθημερινές ανάγκες των κατοίκων. Δηλαδή να έχουμε ένα κομμωτήριο -αφήστε όμως να ολοκληρώσω για να μην φαίνεται και στα πρακτικά ότι δεν έχω συνέχεια. Θα φτιάξουμε ένα οπωροπωλείο..
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Οχι, το αντιλαμβάνομαι, κ. Δήμαρχε, το αντιλαμβάνομαι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα φτιάξουμε ένα κρεοπωλείο, θα φτιάξουμε ένα μανάβικο, θα φτιάξουμε... εντάξει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Κούτρα. Και μετά είναι η κα Δημητριάδου και κλείνουμε με τον κ. Κεχρή τις ερωτήσεις και θα περάσουμε στους δημότες. Κανονίστε δύο με τρία άτομα για τρία λεπτά να μας πείτε δυο πράγματα. Στις ερωτήσεις. Τοποθετήσεις θα κάνουμε αφού ακούσουμε τους δημότες και δευτερολογία. κα Κούτρα.
ΚΟΥΤΡΑ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Θέλω να βεβαιώσω τους συναδέλφους και τον κ. Δήμαρχο ότι μετά από τόσα χρόνια θητείας μου στο Δημοτικό Συμβούλιο αισθάνομαι ιδιαίτερα απόψε προβληματισμένη, διότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό κατά τη δική μου την εκτίμηση. Θα ήταν πολλές οι ερωτήσεις που θα ήθελα να κάνω μελετώντας όλη αυτή τη διαδικασία, για την οικονομία όμως του χρόνου και σεβόμενη το ότι οι κάτοικοι περιμένουν και θα πρέπει κι αυτοί να συμμετέχουν που είναι οι πρωταγωνιστές του θέματος αυτού, θα επιμείνω σε μία ερώτηση και θα ήθελα την απάντηση όχι μόνο από τον κ. Μαραβέα αλλά και από τους εκπροσώπους που είναι εδώ του ΑΟΟΑ. Εχει πολύ μεγάλη σημασία το θέμα αυτό για μένα και στέκομαι σε όλη τη διαδικασία αυτή ιδιαίτερα στο θέμα των πολυκατοικιών και θέλω υπεύθυνη απάντηση και από τους εκπροσώπους του
ΑΟΟΑ.
Παρεμπιπτόντως όμως θέλω να πω ότι εγώ προσωπικά επειδή στο παρελθόν όπως είπε ο κ. Δήμαρχος ψήφισα στην ομόφωνη απόφαση την αλλαγή του συντελεστή δόμησης επί κας Λιάπη, είμαι κι εγώ μες στην ομόφωνη απόφαση, θέλω να πω στον κ. Δήμαρχο ότι τότε ήταν άλλες οι συνθήκες και σήμερα είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες. Δεν μπορεί να γίνει εξομοίωση γιατί τότε ψηφίσαμε την μείωση του συντελεστή δόμησης με σήμερα. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα, έτσι; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, την ερώτησή σας. ΚΟΥΤΡΑ: Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω... ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα μας πείτε ποια είναι τα διαφορετικά πράγματα; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι τώρα, την ερώτηση.
ΚΟΥΤΡΑ: Θα ήθελα να ρωτήσω κ. συντάκτα του σχεδίου αυτού, της μελέτης αυτής και θα ήθελα και τον ΑΟΟΑ που είναι εδώ να μου πει συγκεκριμένα, οι πολυκατοικίες έχουν κτιστεί με συντελεστή δόμησης 1,6. Το τονίζω αυτό. Σε περίπτωση λοιπόν που χρειαστεί να ξανακτιστούν για τον άλφα βήτα λόγο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί έτσι ήθελε ο θεός, πώς θα ξανακτιστούν; Με ποιο συντελεστή θα κτιστούν οι πολυκατοικίες; Γιατί είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Και συμπληρώνω το εξής, σας παρακαλώ. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον ΑΟΟΑ γιατί από τον ΑΟΟΑ έχω σπίτι στου Παπάγου. Οπως θέλω να πω και παρακαλώ να μην παρεξηγηθώ, θα ήθελα σας παρακαλώ πάρα πολύ να κατανοήσετε το πνεύμα μου. Το θέμα αυτό αφορούσε αποκλειστικά τον Παπάγο, ειλικρινά σας λέω ότι βρίσκομαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όταν σπουδαίοι συνάδελφοι που είναι εδώ για κάποιους λόγους δικούς τους έχουν πάρα πολύ καιρό να έρθουν και σήμερα ήρθαν εδώ για να ψηφίσουν αυτό που θα ψηφίσουν. Εμένα οι άλλοι που λείπουν και δεν είναι εδώ, ένα τόσο σοβαρό θέμα που θα έπρεπε να είμαστε όλοι εδώ και επιμένω και θα επιμείνω και ας κατηγορηθώ. Το θέμα αυτό αφορά εσωτερικά τον Παπάγο.
Παρακαλώ θα ήθελα μία απάντηση για το 1,6 τι θα συμβεί εάν προκύψει. Ευχαριστώ πολύ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ: Να σας απαντήσω; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. μελετητής, ναι.
ΜΑΡΑΒΕΑΣ: Εσείς λέτε εάν με ένα βίαιο γεγονός, ένα σεισμό, υπάρχει νομοθεσία που λέει όταν έχουμε ένα βίαιο γεγονός ξανακτίζεται ακριβώς όπως ήταν πριν. Το λέει η νομοθεσία ότι όπως ήταν θα ξανακτιστεί. ΚΟΥΤΡΑ: κ. Μαραβέα, ...εδώ θα γραφτεί, με το 1,6. ΜΑΡΑΒΕΑΣ: Ακριβώς όπως είναι σήμερα.
ΚΟΥΤΡΑ: Οπως ήταν. Οπως είναι. Θα ήθελα και την άποψη των εκπροσώπων του ΑΟΟΑ. Θα ήθελα την άποψη των εκπροσώπων του ΑΟΟΑ σας παρακαλώ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο του ΑΟΟΑ αν υπάρχει εδώ και παρίσταται κάποιος.
ΚΟΥΤΡΑ: Ναι, ειναι εδώ ο κ. Μαυραγάνης, ο κ. Αντωνακόπουλος να μας πει. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί, τι να μας πει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά στις ομιλίες θα δώσουμε το λόγο έτσι κι αλλιώς. Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχήν, νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο να μιλήσουμε γι' αυτό το θέμα, δεδομένου ότι είναι τελείως τελείως τελείως θεωρητικό. Τελείως θεωρητικό. Είναι τελείως θεωρητικό. Αλλά ό,τι ισχύει για τις πολυκατοικίες του ΑΟΟΑ θα πρέπει να ισχύει και για τις πολυκατοικίες των ιδιωτών. Δηλαδή, τι περισσότερο έχουν αυτοί που πήραν διαμερίσματα με το 20ο πρόγραμμα του ΑΟΟΑ, το οποίο κατέστρεψε τον Παπάγο, διότι γίνανε μεγαθήρια αυτές οι πολυκατοικίες. Μπορεί να εξυπηρετήθηκαν αξιωματικοί πολλοί αλλά δεν ήταν σωστή η δόμηση του ΑΟΟΑ. Επρεπε να κτίσουν μικρές πολυκατοικίες τριώροφες, με ελεύθερους χώρους κ.λπ. και πήγανε και κτίσανε με μεγάλο συντελεστή δόμησης και τώρα λέτε εσείς αυτοί να έχουν ευεργέτημα αλλά αν έχουν αυτοί το ευεργέτημα θα πρέπει να το έχουν και οι ιδιώτες που κτίσανε με συντελεστή δόμησης 1 και επομένως αν γκρεμιστεί στη θεωρητική περίπτωση, που δεν γκρεμίζεται τίποτα στου Παπάγου γιατί από κάτω είναι βράχος και ένα από τα λίγα προάστια που δεν είχε πάθει στους σεισμούς της Αθήνας τίποτα ήταν ο Παπάγος. Επομένως, ό,τι ισχύει για τους μεν θα πρέπει να ισχύει και για τους δε. Γιατί ξεχωρίζουμε τους μερισματούχους του ΑΟΟΑ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τίγκα, όχι. Θέλω να τελειώσω με όσους δεν έχουν ρωτήσει καθόλου για να πάμε στους δημότες.
Η κα Δημητριάδου. Και κλείνω με τον κ. Κεχρή. Σας έχω γράψει όλους και
ετοιμαστείτε για πρωτολογίες, δευτερολογίες.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Στη σελίδα 10 γράφετε ότι οι περισσότερες επαγγελματικές στέγες και καταστήματα του Παπάγου είναι παράνομες και λειτουργούν με την ανοχή της Δημοτικής Αρχής και της Αστυνομίας. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής: πόσοι είναι οι παράνομοι επαγγελματίες και πόσοι είναι οι νόμιμοι και εάν αυτοί οι παράνομοι, οι οποίοι βέβαια θα θιγούν επειδή θα κλείσει η επαγγελματική τους στέγη, θα μπορέσουν να ενταχθούν και πόσοι θα είναι αυτοί στο τοπικό κέντρο. Δηλαδή, αν ορισμένοι από αυτούς ή πολλοί από αυτούς επαγγελματίες θα μπορέσουν αφού κλείσουν οι επαγγελματικές τους στέγες να βρουν κάποια στέγη στο τοπικό κέντρο, το οποίο θα είναι κατά κάποιο τρόπο μία... θα περιλαμβάνει αρκετές επαγγελματικές στέγες. Δηλαδή και τι μας πείθει ότι με το νέο ΓΠΣ δεν θα υπάρξει πάλι παρανομία και ανοχή της Δημοτικής Αρχής και της Αστυνομίας. Δηλαδή τόσα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι εκμεταλλεύονταν, οι επαγγελματίες εκμεταλλεύονταν την έλλειψη του ΓΠΣ και παρανομούσαν; Δεν υπήρχε δηλαδή και κάποιος νόμος στον οποίο αντικείτο η παρανομία τους; Γιατί τότε γινόταν; Τώρα με το νέο ΓΠΣ δεν θα γίνεται;
Ευχαριστώ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος θα απαντήσει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Δημητριάδου, οι περισσότερες επαγγελματικές στέγες του Παπάγου είναι παράνομες. Και δεν μιλάω βεβαίως γι' αυτές οι οποίες είναι στο Βασιλόπουλο, που είναι το εμπορικό κέντρο ή στον Αλέξανδρο από κάτω που ειναι τα μαγαζιά ή στην Ολυμπιάδα. Μιλάω για τα άλλα τα μαγαζάκια τα οποία είναι στο ισόγειο αυτών των οικιών που υπάρχουν στου Παπάγου. Οι περισσότερες είναι παράνομες. Εξαιρέσεις, ανέφερα προηγουμένως 2-3 που είναι γνωστές σε μένα. Μπορεί να υπάρχουν άλλες 1-2 ακόμα. Αυτές λοιπόν δημιουργήθηκαν παράνομα και επειδή βολεύανε την κοινωνία μας τις ανεχόμαστε. Και δίναμε και παράνομες άδειες για να λειτουργήσουν επειδή βολεύετο η κοινωνία μας. Οταν όμως θα δημιουργήσουμε τα εμπορικά κέντρα εκεί που πρέπει να τα δημιουργήσουμε, κεντροβαρή, σε κάθε περιοχή να υπάρχει και κάποια καταστήματα νόμιμα τα οποία να εξυπηρετούν την κοινωνία, αυτά θα πάψουν να υφίστανται. Και λέμε λοιπόν μετά από 10 χρόνια... ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Δεν θα ενσωματωθούν στο τοπικό κέντρο κάποια; ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αμα πάνε να νοικιάσουν... Αμα θέλουν θα πάνε να νοικιάσουν στο τοπικό κέντρο. Λοιπόν, αυτά όμως αν πάτε αύριο να κάνετε μία καταγγελία θα το κλείσουν αυτό το μαγαζί. Απλώς δεν πάει ο κόσμος διότι εξυπηρετείται. Αλλά μπορεί να βρεθεί όμως κάποιος παράλογος και να πάει να το κλείσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο άλλος σου λέει ότι εγώ δεν μου επιτρέπει ο νόμος να φτιάξω κατάστημα και δεν το φτιάχνω. Ο άλλος γιατί τον αφήνεις και φτιάχνει κατάστημα; Ασε και μένα. Ε, λοιπόν, θα είμαστε συνέχεια σ' αυτή την παρανομία; Δεν θα πρέπει κάποτε να βάλουμε τάξη; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλυφθήκατε;
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ναι, ναι, καλύφθηκα. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κεχρής τελευταίος για τις ερωτήσεις.
ΚΕΧΡΗΣ: Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ο λεγόμενος χώρος βοηθητικών εγκαταστάσεων στον Παπάγο, το λεγόμενο εργοτάξιο του Παπάγου ανήκει στον πυρήνα του Μητροπολιτικού Πάρκου. Υπάρχει και απόφαση του Διοικητικού Εφετείου που χρεώνει το Δήμο με ένα πρόστιμο 182.000 ευρώ για παράνομη χρήση αυτού του χώρου. Πώς είναι δυνατόν, ερωτώ τον μελετητή, να έρχεται το καινούριο ΓΠΣ να μην σέβεται ουσιαστικά την κείμενη νομοθεσία και να προσπαθεί να νομιμοποιήσει εκ των υστέρων, επιτρέψτε μου τον όρο, μια παράνομη δραστηριότητα, λέω τη λέξη παράνομη με βάση την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, δεν την κρίνω εγώ. Αυτή είναι μια ερώτηση. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Κεχρή, όσο παράνομο είναι το... ΚΕΧΡΗΣ: Δεν το έκρινα εγώ, Δήμαρχε. Το εφετείο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι. Σας είπα εγώ τίποτα; Οσο παράνομο είναι ο χώρος των βοηθητικών υπηρεσιών της Κοινότητας Παπάγου σε εκείνη τη θέση, άλλο τόσο παράνομος είναι και ο χώρος βοηθητικών υπηρεσιών της Κοινότητας Χολαργού εκεί που είναι τώρα. Επομένως, εάν πάει κάποιος και κάνει μια καταγγελία μπορεί να φάμε κι άλλο πρόστιμο. Εμείς αυτό το πρόστιμο όμως δεν το δεχόμαστε. Εμείς αυτό το πρόστιμο δεν το δεχόμαστε και όταν θα πάμε στο Συμβούλιο Επικρατείας θα το κερδίσουμε. Γιατί; Πρώτον, διότι υπάρχει απόφαση... ΚΕΧΡΗΣ: Εντάξει, με καλύψατε. Απλά ήθελα να δω αν δικαιούται το ΓΠΣ να... ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Διότι υπάρχει απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που λέει ότι οι βοηθητικές υπηρεσίες του Δήμου είναι κοινωφελείς υπηρεσίες και επομένως δικαιολογούνται να είναι σ' αυτό το χώρο που είναι χαρακτηρισμένος ως Ζώνη Β' Υμηττού ήταν τότε. Καταλάβατε; Και επίσης, το 185.000 το οποίο το λέτε για να κάνετε εντύπωση, εγώ ξέρω γιατί τα λέτε αυτά. Για να κάνετε τις εντυπώσεις. Αλλά θα πάρετε τις απαντήσεις. Το 185.000 είναι το πλέον παράνομο. Γιατί; Διότι το πρόστιμο, όταν κάνεις κάποια παρανομία πολεοδομική το πρόστιμο συναρτάται με την τιμή ζώνης. Επομένως, πρέπει να υπάρχει τιμή ζώνης σ' αυτή την περιοχή και στο εργοτάξιο του Δήμου εκεί δεν υπάρχει τιμή ζώνης γιατί είναι χώρος πρασίνου. Η τιμή ζώνης πιάνει από την Κύπρου και αριστερά όπως ανεβαίνουμε. Επομένως, όταν θέλει να σου βάλει κάποιος, κάποια αρχή πρόστιμο σου βάζει με το πρόστιμο της μικροτέρας τιμής ζώνης που υπάρχει στο Νομό. Και αν θυμάμαι καλά η μικρότερη τιμή ζώνης είναι κάπου στον Ασπρόπυργο εκεί που είναι κάτι ασήμαντο, που αν μας βάζανε το πρόστιμο με αυτή τη διάταξη του νόμου που είναι η μόνη νόμιμο το πρόστιμο δεν ήταν 185.000, ήταν κάπου 12.000. Αλλά εάν όμως εσείς μιλάτε ότι εκείνος ο χώρος είναι παράνομος, όσο παράνομος είναι ο χώρος της Κοινότητας Παπάγου άλλο τόσο παράνομος είναι και της Κοινότητας Χολαργού. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τη δεύτερη ερώτηση, κ. Κεχρή.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κι αυτό να το θυμόσαστε για όταν θέλετε να θίξετε αυτό το θέμα για την Κοινότητα Παπάγου να θυμόσαστε τα αντίστοιχα, διότι όταν μιλάμε για παρανομίες του Αθλητικού Ομίλου Αντισφαιρίσεως... ΚΕΧΡΗΣ: Δήμαρχε, δεν...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν τελείωσα, δεν τελείωσα. Οταν μιλάμε για παρανομίες του
Αθλητικού   Ομίλου   Αντισφαιρίσεως   Παπάγου,   όσο   παράνομες  είναι   οι
εγκαταστάσεις του Αθλητικού Ομίλου Αντισφαιρίσεως Παπάγου, άλλο τόσο
παράνομες είναι και οι εγκαταστάσεις του Αθλητικού Ομίλου Αντισφαιρίσεως
Χολαργού, έτσι; Για να καταλάβουμε τι λέμε.
ΚΕΧΡΗΣ: Δήμαρχε, εγώ δεν έχω σκοπό να κάνω κρίση...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξέρω εγώ τον σκοπό σας, τον ξέρω τον σκοπό σας.
ΚΕΧΡΗΣ: Αυτό που σας λέω και ρωτάω, είναι δυνατόν το ΓΠΣ να περάσει στη Γ'
φάση όταν η συγκεκριμένη περιοχή ανήκει στον πυρήνα του Μητροπολιτικού
Πάρκου; Είναι ερώτημα, δεν είναι κριτική.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας το πει ο μελετητής. Ωραία, κ. Κεχρή.
ΚΕΧΡΗΣ: Κύριε μελετητά, εσάς ρώτησα. Είναι δυνατόν όταν αυτή η περιοχή
εντάσσεται στον πυρήνα του Μητροπολιτικού Πάρκου, όταν υπάρχει απόφαση
του Διοικητικού Εφετείου -σωστή λάθος, δεν την κρίνω-, μπορεί να περάσει αυτή
η θέση στην Γ' φάση; Απλό ερώτημα.
ΜΑΡΑΒΕΑΣ: Οταν έγινε η διαβούλευση έχετε κάνει τέτοιο ερώτημα ή για πρώτη φορά το λέτε σήμερα; Την ερώτηση την κάνετε σήμερα για πρώτη φορά; (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ησυχία, παρακαλώ. Μπορείτε να απαντήσετε σ' αυτό που σας
ρώτησε ο κ. Κεχρής; Δεν μπορεί να απαντήσει. Τελείωσε.
ΚΕΧΡΗΣ: Δεύτερη ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος θέλει να πει κάτι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σου απαντήσω εγώ. Ολα έχουν απάντηση. Ολα έχουν απάντηση.
ΚΕΧΡΗΣ: Δεν θέλω να απαντήσετε εσείς, δεν έχει νόημα. Ο μελετητής πρέπει να απαντήσει. Δηλαδή η απάντηση του μελετητή είναι συγκεκριμένη. Τι να απαντήσετε εσείς; Δεν έχει νόημα να μου απαντήσετε αυτή τη στιγμή. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπα; Αλήθεια; Λοιπόν, πάρτε την απάντηση λοιπόν. ΚΕΧΡΗΣ: Δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία αντιδικίας. Θέτω ένα θέμα το οποίο μπορεί να προβληματίσει, να είναι προβληματικός ο έλεγχος, η χρήση του ΓΠΣ στη Γ' φάση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην επαναλαμβάνεστε, γίνατε σαφής. Θέλει ο Δήμαρχος να σας πει κάτι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα πάρετε την απάντηση. Σας είπα ότι έχουμε... ΚΕΧΡΗΣ: Δεν είμαι σε διαδικασία αντιδικίας μαζί σας, Δήμαρχε. Δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία αντιδικίας. Εκανα μια λογική ερώτηση, δεν μου απάντησε ο μελετητής. Για ποιο λόγο επιμένετε και θέλετε να υψώσετε τους τόνους; Δεν επιθυμώ αντιπαράθεση. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Να γίνει μια λογική και
σωστή συζήτηση χωρίς να υψώσουμε τους τόνους. Αυτό προσπαθώ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Κεχρή, εμείς έχουμε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που λέει ότι η χρήση αυτή είναι συμβατή. Το καταλάβατε; Επομένως, εμείς θα το συμπεριλάβουμε στο ΓΠΣ. Από 'κει κι έπειτα, το ΓΠΣ όταν το ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο πηγαίνει στο ΥΠΕΚΑ, πηγαίνει στον Οργανισμό της Αθήνας και από εκεί εγκρίνονται. Λοιπόν, εμείς θα δώσουμε τη
μάχη μας.
ΚΕΧΡΗΣ: Σας ευχαριστώ. Πολύ καλή απάντηση, σας ευχαριστώ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βλέπετε λοιπόν ότι ούτε υψώνω τους τόνους ούτε τίποτα. Οταν δεν μπορεί να απαντήσει ο μελετητής, αν είχε ο μελετητής 20 χρόνια Δήμαρχος θα μπορούσε να απαντήσει.
ΚΕΧΡΗΣ: Μια δεύτερη ερώτηση. Σας ευχαριστώ, Δήμαρχε. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά, υπάρχει μια δέσμευση του Αττικό Μετρό να δημιουργηθεί πάρκινγκ στην περιοχή Μεσογείων και Αναστάσεως. Υπάρχει μια δέσμευση, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις στη συγκεκριμένη περιοχή, θεωρητικά θα μπορούσε να δημιουργηθεί εκεί πάρκινγκ. Γιατί ο μελετητής δεν μελέτησε, δεν υπολόγισε αυτή την πρόταση, αντίθετα επιμένει σε μία πρόταση η οποία αφορά την περιοχή κάτω από το γήπεδο. Είναι μία εναλλακτική λύση. Τη μελέτησε αυτή την πρόταση; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος θα απαντήσει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η προοπτική δημιουργίας υπογείου χώρου στάθμευσης στη γωνία Αναστάσεως και Μεσογείων έχει απορριφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Παπάγου όταν υπήρχε, διότι συναρτάτο με την κατασκευή 28 μέτρων ύψους οικοδομήματος. Τέσσερις όροφοι κάτω και 28 μέτρα ύψος του οικοδόμημα από πάνω και το είχε απορρίψει το Δημοτικό Συμβούλιο του Παπάγου και επομένως το Αττικό Μετρό λέει ότι αν δεν μου δώσετε όρους δόμησης 28 μέτρα ύψος εγώ δεν φτιάχνω εκεί πάρκινγκ. ΚΕΧΡΗΣ: Εντάξει, με καλύψατε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και για να προχωρήσω, εμείς αυτό το χώρο στάθμευσης, τον υπόγειο χώρο στάθμευσης που έχουμε πει κάτω από το γήπεδο ποδοσφαίρου, όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει καμία προοπτική να το φτιάξουμε κ.λπ.. Θα ήθελα όμως να παρακαλέσω να το δεχθούμε αυτό, ακόμα και σαν περιουσιακό στοιχείο του Δήμου. Ακόμα και σαν περιουσιακό στοιχείο του Δήμου έστω και αν δεν κατασκευαστεί στο ορατό μέλλον. Μπορεί να έχει ο Δήμος μία προοπτική εάν παρουστιαστεί κάποια ανάγκη σαν περιουσιακό στοιχείο να υπάρχει. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου)
Δεν υπάρχει, δεν βλέπω να υπάρχει προοπτική να φτιαχτεί αλλά νομίζω ότι και σαν περιουσιακό στοιχείο του Δήμου θα πρέπει να... ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Και τρίτη ερώτηση;
ΚΕΧΡΗΣ: Ναι, υπάρχει... Απ' ό,τι διάβασα στο ΓΠΣ περιλαμβάνει και τις περιοχές Κορακοβούνι και Αγία Ελεούσα. Είχα την εντύπωση ως δημοτικός σύμβουλος του
Χολαργού ότι αυτές οι περιοχές περιλαμβάνονταν στον Χολαργό, δεν έχει καμία σημασία, ο Δήμος είναι ενιαίος. Ποια ειναι η θέση του ΓΠΣ, αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση για την καταπατημένη περιοχή της ΕΥΔΑΠ των 10 στρεμμάτων. Κανονικά αυτή η περιοχή θεωρείται δασική έκταση, έχει καταπατηθεί από την ΕΥΔΑΠ, της είχε δοθεί από το Υπουργείο Γεωργίας 1 στρέμμα, 1.200-1.600 μέτρα και έχει καταπατήσει μια περιοχή 10 στρεμμάτων. Απ' ό,τι δεν μιλάει καθόλου το ΓΠΣ γι' αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Θα έπρεπε να υπάρχει μια παραπομπή ειδικά γι' αυτή την περιοχή. Το έχετε μελετήσει αυτό το θέμα; Εχετε κάποια πρόταση, προτείνετε κάτι να γίνει γι' αυτό το ζήτημα; ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως, η περιοχή δεν είναι καταπατημένη. Δεν είναι καταπατημένη.
ΚΕΧΡΗΣ: Είχε δοθεί από το Υπουργείο Γεωργίας, αν δεν κάνω λάθος, από το Υπουργείο Γεωργίας το 1960 αν δεν κάνω λάθος είχαν δοθεί 1.260 μέτρα και επεκτάθηκε η ΕΥΔΑΠ την έκτασή της στα 10 στρέμματα. Αυτό είναι γνωστό ότι είναι καταπατημένη περιοχή.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως, αυτή η περιοχή είναι εκτός οικιστικού ιστού. Παραμένει εκτός οικιστικού ιστού.
ΚΕΧΡΗΣ: Θα έπρεπε το καινούριο ΓΠΣ να κάνει μια αναφορά γι' αυτή την περιοχή. Είναι δική μου πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, τελειώσαμε το στάδιο των ερωτήσεων. Τελειώσαμε το στάδιο των ερωτήσεων και τώρα ήρθε η ώρα των δημοτών. Παρακαλώ, σας είπα όμως θα κάνετε μια προεργασία για τρεις ομιλητές. Πιστεύω ότι έχετε καταλήξει, θα μου δώσετε τα ονόματα, έχω ήδη ετοιμάσει την καρέκλα και το μικρόφωνο. ΔΗΜΟΤΗΣ: Πρόεδρε, συγγνώμη που παρεμβαίνω αλλά έχουμε διαφορετικές απόψεις και δεν είμαστε οργανωμένοι. Δεν είμαστε οργανωμένοι. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, τότε θα βάλουμε χρόνο δύο λεπτά, δύο λεπτά. Εχει ζητήσει το λόγο κάποιος κύριος καθηγητής είπε. Ελάτε, ναι. Λοιπόν, βάζω και το λόγο, να μιλήσετε οι περισσότεροι. Λοιπόν, ο κ. Παλασόπουλος. Ο κ. Παζαρζής, ο κ. Παπαχατζής, ο κ. Καρατζάς και η κυρία; Θα μου τα πείτε μετά.
Λοιπόν, κ. Παλασόπουλε, επειδή υπάρχει ενδιαφέρον παρακαλώ εν συντομία, συνοπτικά, καταλαβαίνω ότι είστε και μηχανικός όπως είπατε, θα τα ξέρετε τα θέματα και πιο, έτσι... να τα πείτε. Εντάξει. Λοιπόν, βάζω και τον χρόνο για να...
ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα. Λέγομαι Παλασόπουλος, είμαι μόνιμος κάτοικος του Παπάγου από το 1957, δηλαδή 57 χρόνια, είμαι διδάκτωρ πολιτικός μηχανικός και πανεπιστημιακός καθηγητής. Θα είμαι όσο μπορώ πιο σύντομος.
Θα ξεκινήσω από τον συντελεστή δομήσεως γιατί είναι το κύριο θέμα που ενδιαφέρει, θα με συγχωρέσετε, μετά θα πάω στα κύρια σφάλματα του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, θα πάω σχετικά με τη μείωση του επιτρεπόμενου ύψους και θα μιλήσω και για το γηροκομείο στην οδό Κυρηνείας 34, εγώ μένω και γεννήθηκα εκεί, μεγάλωσα μάλλον, Κυρηνείας 38. Είμαι ακριβώς γείτονας και θα μιλήσω και για τις ενστάσεις επί της διαδικασίας της διαβούλευσης. Αυτά είναι τα πέντε θέματα.
Καταρχήν, πρώτον, όσον αφορά το συντελεστή δομήσεως, με ηρεμία. Υπάρχει ένα βασικό σφάλμα κατά τη δικιά μου γνώμη. Γίνεται εσφαλμένη υπόθεση ότι κάθε οικόπεδο ανήκει σε έναν και μόνο ιδιοκτήτη. Αυτό ήταν αρχικά όταν δόθηκαν τα οικόπεδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οριζόντιες ιδιοκτησίες και συνεπώς, η μείωση του συντελεστή δομήσεως κατά 20%, από 1 σε 0,80, επιβαρύνει διαφορετικά τους διάφορους συνιδιοκτήτες. Ο κ. Αποστολόπουλος είχε πράγματι κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσίευση. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι το προφανές. Οτι αν κάποιος έχει κάνει γονική παροχή στις δύο κόρες του, όπως είναι πράγματι η γειτόνισσά μου, και στη μία έχει δώσει τον 1ο και τον 2ο όροφο και στην άλλη τον 3ο και τον 4ο όροφο, προφανώς η μείωση του συντελεστή δομήσεως για τη μία κοπέλα είναι 50%. Οπως επίσης για κάποιον ο οποίος έχει αγοράσει το δικαίωμα υψούν σε ένα τριώροφο, μία τριώροφη οικοδομή, η μείωση του συντελεστή δομήσεως, της αξίας της περιουσίας του είναι 100%. Δεν είναι ούτε καν 50%. Αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη σας. Δεν μπορεί να έχετε γνώμη ότι τα οικόπεδα πλέον ανήκουν σε έναν και μόνο ιδιοκτήτη.
Ενα δεύτερο που θα ήθελα να πω όσον αφορά τους υπολογισμούς που είδα στην επιστολή που έστειλε ο κ. Δήμαρχος, τον οποίο των εκτιμώ πρέπει να πω σαφώς, και τους οποίους σας τους έστειλε και στην εισηγητική έκθεση και η κα δημοτική σύμβουλος έθεσε ερώτημα. Λαμβάνει υπόψη του το κλιμακοστάσιο, πράγματι το λέει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, με 25 τ.μ.. Αυτό είναι αυτό που επιτρέπει. Ομως, οποιονδήποτε πολιτικό μηχανικό και αν ρωτήσετε το πλέον άνετο κλιμακοστάσιο, αυτό που έχει και ενδιάμεσο πλατύσκαλο δηλαδή και έχει πλάτος 1,20, αυτό είναι που μας... είναι το μέγιστο 13 τ.μ. Με σφηνοειδή κλίμακα είναι 10 τ.μ., σε κάτοψη το μέγιστο 13. Και σας καλώ πάρα πολύ, είναι εντυπωσιακό, πηγαίνετε στο κλιμακοστάσιο εδώ που είσαστε τώρα. Πήγα, αυτό που ανεβαίνουμε. Δέστε σε κάτοψη ότι είναι ακριβώς 13 τ.μ. Και όσον αφορά τον υπολογισμό επίσης, θα σας παρακαλούσα να μου υποδείξετε μία πολυκατοικία η οποία να έχει είσοδο 40 τ.μ. που λαμβάνει υπόψη του στον υπολογισμό ο κ. Δήμαρχος. Δηλαδή 4Χ10. Είναι εξωφρενικό. 40 τ.μ. είναι μια πολύ πολύ μεγάλη γκαρσονιέρα. Η είσοδος που κάνουμε γενικά στις πολυκατοικίες είναι στην πραγματικότητα 2,5X4=10 τ.μ. και πολύ είναι θα σας έλεγα, αν την κάνουμε κι αυτή.
Επίσης, στον υπολογισμό, γιατί οι Αμερικανοί όπου εκεί εκπαιδεύθηκα και δίδαξα εν μέρει, λένε mathematics never lie but mathematicians do, που σημαίνει ότι με τα μαθηματικά, βέβαια τα ίδια τα μαθηματικά δεν λένε ποτέ ψευδείς πληροφορίες αλλά όσοι τα χρησιμοποιούν μερικές φορές μπορεί να καταλήξουν σε εσφαλμένα συμπεράσματα, έχει λάβει υπόψη του ως οικόπεδο, μέσο οικόπεδο στου Παπάγου...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Παλασόπουλε, ο χρόνος έχει τελειώσει, είστε όμως... (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου)
Ακούστε, μην φωνάζετε! Είστε ειδικός και θα δώσουμε κι άλλο λίγο, όμως λίγο στα βασικά. Λίγο στα βασικά.
ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τότε, κοιτάξτε, άμα δεν εξηγήσω αυτό το βασικό που είναι το κύριο επιχείρημα του Δημάρχου... ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λίγο στα βασικά θέλω να μείνετε. Ευχαριστώ. ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία. Εχω και άλλα πολύ σημαντικά. Κοιτάξτε, κύριοι, να σας πω. Εγώ προσωπικά δεν έχω...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα δύο τελειώσανε πολλή ώρα. Δίνω κι άλλα δύο, αλλά πρέπει λίγο τα βασικά, για να ακουστούν όλοι.
ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε, εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, εν πάση περιπτώσειτώσει: ότι στο μέσο οικόπεδο με 475 τ.μ. που είναι του Παπάγου, δεν υπάρχει με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό κτίζει απλώς 36 παραπάνω και ουσιαστικά αντί να έχει μείωση το 20% με το νέο Οικοδομικό Κανονισμό έχει μείωση 14%. Εχω εδώ τον υπολογισμό. Εντάξει, αυτό είναι όλο. Αρα, ο άλλος υπολογισμός που έχει δώσει ο κ. Δήμαρχος ότι κτίζει τα ίδια, εγώ σαν πολιτικός μηχανικός το θεωρώ θεμελιωδώς εσφαλμένο. Δεν υπάρχει κλιμακοστάσιο πουθενά στου Παπάγου 25 τ.μ., δεν υπάρχει πουθενά είσοδος 40 τ.μ.
Ενα άλλο ερώτημα, το προφανές, ότι όσον αφορά το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό που τον θέτετε, είναι βασικό σφάλμα ένας γενικού χαρακτήρα νόμος να χρησιμοποιείται προκειμένου να εξουδετερωθούν κατά τη γνώμη σας δυσμενείς τοπικές συνέπειες. Είναι θεμελιωδώς λάθος. Και λάβετε ένα πολύ βασικό σημείο υπόψη, είναι πάρα πολύ απλό. Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, στον οποίο εν μέρει συμμετέχω για τα αντισεισμικά, ισχύει από το 2012. Ποιες πολυκατοικίες εδώ στου Παπάγου ή στον Χολαργό ή στο Ψυχικό ή σε όλη την Ελλάδα κτίστηκαν με υπερδόμηση; Εχετε ένα παράδειγμα; Εχετε ένα παράδειγμα; Σε όλη την Ελλάδα ένα! Αυτό θέλω να σας πω. Οσον αφορά εμάς, καταλαβαίνω ότι πιθανότατα θα ψηφίσετε την μείωση του συντελεστή δομήσεως. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής: ότι έχουμε συνεννοηθεί και με δικήγορο και να έχετε υπόψη σας το εξής σε περίπτωση που γίνει αυτό το πράγμα. Οτι υπάρχει θέμα και του Δήμου, πρώτον, γιατί έχουν γίνει πληρωμές στο Δήμο για μελλοντική δόμηση όπως μας είπε. Δεύτερον, ότι αυτό σημαίνει μείωση του συντελεστή δόμησης είναι παράνομη απαλλοτρίωση περιουσίας, απαλλοτρίωση. Και, τρίτον, γίνεται ακόμα πιο παράνομη, πρέπει να σας το πω, γιατί όπως φαίνεται και από εδώ και από τις εισηγητικές εκθέσεις μόνη δικαιολογία είναι ένας νόμος του κράτους τον οποίο επιδιώκει ο Δήμος να μην εφαρμοστεί, ενώ ισχύει για όλους τους Ελληνες πολίτες, εξουδετερώνοντάς τον με τη μείωση του συντελεστή δομήσεως. Νομίζω ότι στο Συμβούλιο Επικρατείας δεν έχει καμία ελπίδα να κρατηθεί. Τελειώνω όσο αφορά το συντελεστή δομήσεως.
Πάω στο δεύτερο θέμα. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε πέντε είπατε θέματα, ε; ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: ΝΑΙ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, θέλετε όμως πέντε λεπτά στο κάθε θέμα. ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε, στο δεύτερο θα είμαι πολύ πιο σύντομος. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πάρετε μισή ώρα μόνος σας δεν είναι ωραίο. Ούτε είστε ... για τους άλλους.
ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι, άμα θέλετε με κόβετε αλλά αν αυτά που λέω τα θεωρείτε δεν είναι ουσιαστικά παρακαλώ κόψτε με. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μονολεκτικά, γραμμές.
ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το δεύτερο. Κοιτάξτε, θα είμαι πάρα πολύ επιγραμματικός. Είναι θεμελιώδες, όσον αφορά το ΓΠΣ, είναι θεμελιώδες σφάλμα να μη λαμβάνεται υπόψη η αλληλοεπίδραση του ΓΠΣ Παπάγου με το Χολαργό. Εκανα ένα απλό search στο κείμενο του ΓΠΣ. Η λέξη Χολαργός αναφέρεται μόνο δύο φορές και μόνο σε συνδυασμό με τη λέξη "Παπάγου-Χολαργού". Τίποτα. Πλήρης και θα σας έλεγα το εξής: εγώ είμαι από το 1957. Δεν υπάρχει καμία αναλογία μεταξύ σχέσεως Ψυχικού και Φιλοθέης που λέγεται. Θα σας έλεγα ότι όλες οι τράπεζες είναι στο Χολαργό. Ολα τα σούπερ μάρκετ είναι στον Χολαργό. Ολα τα εμπορικά κέντρα είναι στον Χολαργό για μας τους Παπαγιώτες. Η Εφορία, η Πολεοδομία. Είναι δυνατόν, το θεωρώ εξωφρενικό κυριολεκτικά, είναι δυνατόν να μην το λαμβάνετε υπόψη σας; Για μένα ως πολιτικό μηχανικό είναι σαν να κάνω μια μελέτη κτιρίου χωρίς να λαμβάνω υπόψη τη θεμελίωση. Αν σας το έκανα θα με διώχνατε. Σκεφτείτε το κι εσείς.
Οσον αφορά το ίδιο το επίπεδο της μελέτης θέλω να αναφέρω δύο πράγματα και παρακαλώ εδώ πρέπει να μου δώσετε το λόγο, γιατί για πρώτη φορά εμφανίζεται ο μελετητής τώρα και έχει δύο πίνακες, τους οποίους έγινε όταν έγινε η δημόσια διαβούλευση, όπως και στα σχόλια που έδωσα είπα ότι έχει αυθαίρετες παραδοχές και δεν έδωσε κανείς απάντηση όσον αφορά το μελλοντικό πληθυσμό. Είναι οι πίνακες 2.1.2 και 2.1.3. Τι ακριβώς έχει κάνει; Εχει πάρει το λεγόμενο ΜΕΜΠ, Μέση Ετήσια Μεταβολή Πληθυσμού, και το έχει τροποποιήσει για μεν την περίοδο 2001-2011 νομίζω το έχει αυξήσει αυθαίρετα κατά 120%, για δε την περίοδο 2011-2021 τη μείωσε επίσης αυθαίρετα, χωρίς καμία δικαιολογία, κατά 30%. Και επίσης είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και παρακαλώ εδώ δεν νομίζω ότι Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να το ξεπεράσει, ότι για να υπολογίσει τον μελλοντικό πληθυσμό λαμβάνει υπόψη στη σελίδα 18 ένα βαθμό κορεσμού Λ, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να ασχοληθείτε με τα μαθηματικά αλλά είναι η πραγματικότητα και αυτόν για μεν την Πολεοδομική Ενότητα 1 τον βάζει 0,6, για τις 2 και 3 0,7 και για την 4 0,9 χωρίς καμιά, καμία δικαιολογία απολύτως. Σας προκαλώ να το ελέγξετε.
Επίσης, θα σας έλεγα το εξής: ότι όταν παίρνει το χάρτη και βάζει τη
Δημοτική Αστυνομία, που έθεσε πάρα πολύ σωστά, να μετρήσει τα πολυώροφα αγνοεί ένα πολύ απλό μέσο που το ξέρουν νομίζω και τα μικρά παιδιά. Το Google και το ... Ετσι και δει τρισδιάστατη προβολή τα έχει βρει όλα. Και αυτά που γράφει είναι εσφαλμένα. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Αρα, σε είσαστε σε σαφώς εσφαλμένο σχέδιο για μένα... ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλετε να με κόψετε; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, καλέ... Προς θεού!
ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το δεύτερο, παρακαλώ... Παρακαλώ! Δεν κάνει καμία επιλογή, δεν υπάρχει καμία ιεράρχηση του οδικού δικτύου, δεν προλαβαίνω να σας τα πω. Εκανα 13 σελίδες αναφορά και δεν απαντήθηκε, 13 σελίδες στο Δήμο και δεν απαντήθηκε τίποτα, τίποτα απολύτως ούτε αναφέρεται στη διαβούλευση, έχει τίποτα για την διαμπερή κυκλοφορία, τίποτα για όλα αυτά. Δεν προλαβαίνω, δε μου δίνει το λόγο. Αν μου δώσει θα τον είχα.
Δεν έχει κανένα όραμα για το μέλλον. Σας ρωτάω, τα παιδιά σας όπως και το δικό μου που είναι 20 ετών, τι μέλλον θα έχουν ύστερα από 20 χρόνια; Το μέλλον που έχει είναι μόλις μια δεκαετία δια της βίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηδη μας έχετε κατατοπίσει σε πάρα πολλά. Πάμε στα άλλα τρία θέματα μονολεκτικά τώρα.
ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  Ευχαριστώ.  Τώρα,  παρακαλώ,  λεπτομέρειες σ'  αυτά υπάρχουν στην αναφορά μου η οποία δεν απαντήθηκε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, το είπατε. Πάμε.
ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα, όσον αφορά τη μείωση του επιτρεπόμενου ύψους μερικοί τη θεωρούν θεμιτή. Υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα, κύριοι. Οτι τα οικόπεδα δεν είναι οριζόντια. Είναι κεκλιμένα. Και αν έχει αρνητική κλίση όπως καταλαβαίνετε, στο ισόγειο τα πίσω παράθυρα θα είναι κάτω από το έδαφος. Γι' αυτό έχουμε βάλει γι' αυτό το συντελεστή, φυσικά για πολύ μεγάλες κλίσεις που δεν υπάρχουν στου Παπάγου, τα 17 και 25. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να μείνει το 14. Οποιος έχει πάει στο εξωτερικό ξέρει ότι η σημερινή τάση, η οποία δεν υπάρχει ατυχώς στην Ελλάδα, είναι ψηλότερα κτίρια με περισσότερους κήπους. Αυτή είναι η τάση. Και παρακαλώ, όταν μειώνετε το ύψος και καταλάβετέ το, μειώνετε τους ακάλυπτους χώρους. Αυτό κάνετε. Και ουσιαστικά είναι το λεγόμενο επιστημονικά περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου αρνητικότατο. Αρνητικότατο. Γι' αυτό πάμε λίγο αν δείτε την διεθνή βιβλιογραφία, στα υψηλά και λεπτά κτίρια για τον ίδιο όγκο φυσικά.
Λοιπόν, και αναφέρομαι, έχω πολλά εκεί που άλλωστε θα μπορούσα να πω, δεν μου δίνετε το λόγο και αναφέρομαι τώρα στο Γηροκομείο Παπάγου. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τελειώνετε.
ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ. Στο Γηροκομείο Παπάγου θα ήθελα να σας πω το εξής: ότι η λειτουργία του Γηροκομείου είναι ιδιαίτερα υψηλής όχλησης. Γιατί; Γιατί στο γηροκομείο δεν είναι μόνον οι αντίστοιχοι ένοικοι. Είναι και οι νοσοκόμοι, είναι οι γιατροί, είναι οι μάγειροι όπως σωστά είπε και ο κ. Δήμαρχος και όλοι αυτοί. Ουσιαστικά και νομίζω θα παρακαλούσα τον κ. μελετητή να το επιβεβαιώσει, αντιστοιχεί σε πυκνότητα κατοίκων όχι δεκαπλάσια, περίπου δεκαπενταπλάσια από τη συμβατική κατοικία.
Συνεπώς, εάν εκεί -δεκαπενταπλάσια- εάν εκεί μας κάνετε γηροκομείο όπως το λέτε, έχετε καταστρέψει πλήρως τη γειτονιά. Ξεκάθαρα. Και τι λέμε. Δεν ισχύει για σας ο νόμος του ΥΠΕΧΩΔΕ, τα σταθερότυπα; Τα οποία σταθερότυπα σας τα έφερα. Είναι δημοσιευμένα στο Φύλλο Εφημερίδος Κυβερνήσεως και προβλέπουν το διαχωρισμό του ιδρυματικής μορφής γηροκομείου σε δύο: σε γεροντική στέγη και γηριατρική κλινική. Και τι προτείνουμε όλο κι όλο; Να γίνει γεροντική στέγη. Πού είναι το πρόβλημα; Μόνο γεροντική στέγη. Και είναι πολύ κατάλληλο αυτό, χωρίς φυσικά να αυξηθεί ο συντελεστής δομήσεως. Και θα σας έλεγα το εξής: κοιτάξτε το βαθμό αυθαιρεσίας που κάνετε. Αγνοείτε το ΝΟΚ και με την απόφαση έχετε επιβάλει πλάγια όρια σύμφωνα με τον παλιό ΓΟΚ, για να κάνετε γύρω γύρω δηλαδή. Αυτό είναι, με καταλάβατε; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.
ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Συνεπώς, θα πάμε και αυτό Συμβούλιο Επικρατείας.
Τέλος, θέλω να πω δυο πράγματα για τη δημόσια διαβούλευση. Κύριοι, γίνονται και στο εξωτερικό δημόσιες διαβουλεύσεις. Πώς γίνονται όμως. Τα σχόλια που αναρτώνται, τα σχόλια που γίνονται αναρτώνται και απαντώνται. Εδώ δεν έγινε τέτοια. Εδώ έγινε μονόλογος. Στη χώρα του διαλόγου και του Σωκράτη και του Πλάτωνα έγινε καθαρά μονόλογος. Από την πρώτη στιγμή και σας το ξαναπροτείνω και τώρα, πρώτη στιγμή είχα πει ένα και μοναδικό πράγμα: να γίνει μία ημερίδα, εγώ ως επικεφαλής επιτροπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΟΑΣΠ έχω κάνει σειρά ημερίδων. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει.
ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Στην ημερίδα τι έχετε; Ακούτε απόψεις, υπάρχουν ανταλλαγές και υπάρχουν καινούριες ιδέες. Και το κυριότερο, όταν λέμε κάτι υπάρχει απάντηση. Δεν έχετε δικαίωμα, σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, εμένα
δεν με νοιάζει προσωπικά, να .......   τη νεολαία μας για τα επόμενα, σκεφτείτε.
Γιατί ήμαστε στο εξωτερικό. Ολοι οι Ελληνες που ήμαστε στο εξωτερικό αποδίδαμε άριστα. Οταν ερχόμαστε στην Ελλάδα καταβαραθρωνόμαστε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Παλασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Ηταν πολύ σημαντικά αυτά που είπατε. Ηταν σημαντικά. (χειροκροτήματα)
κ. Δήμαρχε, θα κάνετε σχόλιο ή μετά; Θα κάνει σχόλιο ο κ. Δήμαρχος, κ. Παζαρτζή καθίστε εσείς. Ελάτε. Οχι, δεν κάνουμε διάλογο τώρα, τα είπατε όλα. Θα πει και ο Δήμαρχος την άποψή του και μετά στον άλλον ομιλητή. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Παλασόπουλος αναφέρθηκε στον συντελεστή δόμησης. Καταρχήν θέλω να πω ότι κι εγώ μένω Κυρηνείας, έτσι; Δηλαδή, την ευαισθησία του κ. Παλασόπουλου την έχω κι εγώ εξ ίσου σαν γειτονιά. ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν μένετε δίπλα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι δίπλα, παραδίπλα. Εντάξει. Πάντως, πολύ κοντύτερα από πολλούς από τους παρισταμένους. Για το συντελεστή δόμησης ο κ. Παλασόπουλος αναφέρεται στα παραδείγματα που βάζουμε μέσα στην εισήγηση και βεβαίως εάν δεν κάνεις την είσοδο 40 τ.μ. το κέρδος που έχεις σε τετραγωνικά μειώνεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω σε μια κουβέντα που είχα και με τον παλαιό συνάδελφό μου τον κ. Καρατζά είχαμε καταλήξει ότι με όλες τις περιπτώσεις του συντελεστή δόμησης για να μην αδικηθεί κανένας, εντός εισαγωγικών βέβαια το "αδικηθεί", εν σχέσει με το ΓΟΚ εάν το 0,80 το κάναμε 0,85 δεν θα υπήρχε έστω και ένα τετραγωνικό μέτρο που να μειωθεί κάποιος που θα κτίσει τώρα με το ΝΟΚ εν σχέσει με αυτόν που είχε κτίσει με το ΓΟΚ. Επομένως, εάν το πρόβλημα είναι το 0,8 να το κάνουμε 0,85 είναι μικρή σημασία, απλό ψυχολογικό μάλλον είναι.
Θα διαφωνήσω κάθετα με τον κ. Παλασόπουλο στο θέμα ότι το ΓΠΣ Παπάγου πρέπει να συνδέεται άμεσα με το ΓΠΣ του Χολαργού. Οχι. Εχει τις απόψεις του επιστημονικές, έχω κι εγώ τις εμπειρικές μου απόψεις εξ ίσου ισχυρές.
Στο ύψος των 14 μέτρων και βεβαίως όταν έχεις ένα συντελεστή δόμησης και μια κάλυψη κ.λπ. κι ένα ύψος, όσο ψηλότερο το κάνεις το κτίριο τόσο λιγότερη κάλυψη έχεις, με τα 12 μέτρα που λέμε αντί για τα 11 μπορεί να γίνουν τετραώροφα, οπότε η κάλυψη είναι πολύ μικρότερη του οικοπέδου. Επομένως, διατηρούμε το πράσινο και το αυξάνουμε. Θα μπορούσε αυτό που είπε ο κ. Παλασόπουλος να έχει κάποια μεγάλη βάση όταν αφήναμε το ύψος στα 11 μέτρα οπότε δεν θα μπορούσες να κάνεις τετραώροφο κτίριο, επομένως το κτίριο θα απλωνόταν σε κάλυψη. Τώρα με τα 12 που δίνουμε τη δυνατότητα 4 ορόφων, ισογείου και τριών, η κάλυψη μικραίνει και επομένως δεν ισχύει αυτό που είπε. Και ως προς το άλλο το γηροκομείο θέλω να σας πω το εξής, κύριοι. Οτι η μακαρίτισσα η Σκυριανού είχε την καλοσύνη, την ευγένεια, τη γενναιοδωρία κ.λπ., να δωρίσει την οικοδομή της, ισόγειο και τρεις, και δυόμισι, στο Δήμο για να γίνει οίκος ευγηρίας. Ενας οίκος ευγηρίας μπορεί να περιλαμβάνει έναν οίκο και για αρρώστους κ.λπ., μπορεί να περιλαμβάνει ένας οίκος για γεροντική στέγη, όλα αυτά λέγονται οίκος ευγηρίας.
Επομένως, όταν εμείς θα το δώσουμε σε κάποιο τεχνικό γραφείο για να μελετήσει το υφιστάμενο κτίριο με το υφιστάμενο οικόπεδο και με τους υφισταμένους όρους δόμησης, θα μας πει αυτό το γραφείο και θα έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά όλοι αυτοί, γεροντική στέγη, γηροκομείο, οίκος ευγηρίας, οίκος ανιάτων κ.λπ. όλα αυτά λέγονται οίκοι ευγηρίας. Επομένως, τώρα αν λέμε οίκος ευγηρίας δεν λέμε αν θα είναι γεροντική στέγη ή θα είναι, ξέρω 'γω, όλα τα άλλα. Αυτό θα το αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο όταν έρθει το θέμα μετά από μελέτη. Επομένως, θα πρέπει να καθησυχάσει ο κ. Παλασόπουλος, διότι αυτό το κτίριο το οποίο είναι ένα πάρα πολύ κτίριο, σε πολύ ωραία θέση κ.λπ., δεν έχει και μεγάλες δυνατότητες να γίνει ένα γηροκομείο με την έννοια που θα μπορούσαμε να την θέλουμε, δηλαδή να δεχθεί πολλούς αρρώστους, πολλούς γέροντες, να καλύψει όλες τις ανάγκες. Περιορισμένες οι ανάγκες θα είναι, διότι το κτίριο είναι περιορισμένων δυνατοτήτων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Παζαρζής, παλιός δημοτικός σύμβουλος Παπάγου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να καλωσορίσω τον φίλο τον κ. Παζαρζή, διότι είχαμε μια αρίστη συνεργασία στο παρελθόν. Είναι ένας από τους ευπρεπέστερους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ τον είχα και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εκανα όμως ένα Κέντρο Νεότητος. Το ξεχάσατε, όμως. Το Κέντρο
Νεότητας το ξεχάσατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Παζαρζή, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά εσείς τους παιδικούς σταθμούς τους είχε κάνει ο Σκούρτης, δεν τους είχατε κάνει εσείς όμως. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Παζαρζή, έχετε το λόγο.
ΠΑΖΑΡΖΗΣ: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι σας ευχαριστώ πολύ για την εισήγηση που κάνατε για μένα.
Για μένα καταρχήν πλέον δεν υπάρχει Χολαργός και Παπάγος. Ενδεχομένως να υπάρχει περιοχή Χολαργού και περιοχή Παπάγου, ή αν θέλετε Ανω και Κάτω Παπάγος, Ανω και Κάτω Χολαργός κ.λπ..
Θα ήθελα να πω ότι δεν πίστευα ότι θα μίλαγα ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ μετά από εκείνη την οκταετία, διότι επίστευα και πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκλεγεί με τη σύμφωνη γνώμη του λαού της περιοχής, του Παπάγου δηλαδή και του Χολαργού, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το αίσθημα της ευθύνης και είναι γνωστό αυτό, για την λήψη των όσο γίνεται πιο δύσκολων αποφάσεων. Ομως, θεώρησα ότι θα ήταν ίσως μια ένοχή σιωπή για μένα εάν σε τέτοια ζητήματα αυτή την περίοδο, αυτή την περίοδο που αν θέλετε φτωχοποιήθηκε ο τόπος και ξέρετε ότι τόσο στον Χολαργό όσο και στον Παπάγο δεν υπήρχαν ούτε μεγαλοεισοδηματίες ούτε μεγαλοσυνταξιούχοι, αλλά υπήρχαν άνθρωποι μισθοσυντήρητοι, ίσως με κάπως μικρότερους ή μεγαλύτερους μισθούς, οι οποίοι στη φάση αυτή όπως ξέρετε έχουν σχεδόν εξισωθεί.
Θα ήθελα λοιπόν σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο να μου επιτρέψετε και ζητώ συγγνώμη για την παρουσία μου εδώ, να σας πω ότι είναι κατά την άποψή μου μετά από την, αν θέλετε, εμπεριστατωμένη ανάλυση των όσων σκέπτεται η παρούσα Δημοτική Αρχή να ψηφίσει σήμερα, ότι είναι μάλλον λάθος. Και θα έβγαζα μάλιστα και τη λέξη "μάλλον" και θα έλεγα λάθος. Πίστευα αυτή την οκταετία που ήμουν κι εγώ δημοτικός σύμβουλος ότι η ανάπτυξη των θέσεων και των απόψεων από τον κάθε ένα σύμβουλο χωριστά ήταν μια σημαντική ειδική περίπτωση και έτσι λήφθηκαν οι καλύτερες αποφάσεις της περιόδου που ήμουν στο συμβούλιο εκεί.
Ξέρετε, αυτό που λέμε καμία φορά συμπολίτευση και αντιπολίτευση είναι ένα μεγάλο λάθος. Και γίνεται ακόμη μεγαλύτερο όταν στα πλαίσια αυτά και κάποια, έτσι, πείσμονη αντιμετώπιση. Θα έλεγα λοιπόν σήμερα ότι εάν και εσείς οι δημοτικοί σύμβουλοι με την ανεξαρτησία που σας διακρίνει και πρέπει να σας διακρίνει, χωρίς να υπάρχει η διαφοροποίηση Χολαργός και Παπάγος, που δεν υπάρχει και δεν πρέπει πλέον να υπάρχει και λυπούμαι γιατί άκουσα μια δυο φράσεις Χολαργός και Παπάγος δεν υπάρχει, ίσως αν ήταν μια ονομασία διαφορετική δεν θα μπορούσαμε ίσως και να την αναπτύξουμε, θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή η ανεξαρτησία την οποία έχετε εσείς θα ήθελα σήμερα να την επικαλεστώ και να πω ότι ζητώ από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο εάν κρίνει και εάν νομίζει και εάν πιστεύει ότι αυτή την περίοδο σ' αυτή τη συγκυρία με τη λήξη της δημοτικής, αν θέλετε, περιόδου όπου θα πάμε σε εκλογές και θα υλοποιηθεί η όποια απόφαση στην συνέχεια, αυτή την απόφαση με τη δική σας συνείδηση όπως την αισθάνεστε να μην την ψηφίσετε.
Επειδή όμως γνωρίζω και πιστεύω ότι αυτό το δικαίωμα δεν το έχω, δεν έχω το δικαίωμα να σας ζητήσω να κάνετε κάτι, παρακαλώ εσείς να το σκεφτείτε.
Κλείνοντας μια λέξη. Στα πλαίσια των όσων αποφάσεων πήραμε παλαιότερα με, αν θέλετε, κάποιας μορφής πειθαρχία, το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό. Επειδή σας εκτιμώ ιδιαίτερα τους περισσότερους από σας, σας ευχαριστώ και συγχωρέστε μου γιατί αυτή την περίοδο αισθάνθηκα ότι η όποια σιωπή θα ήταν ένοχη σιωπή.
Σας ευχαριστώ πολύ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Ο κ. Παπαχατζής. Μετά είναι ο κ. Καρατζάς, μετά είναι ο κύριος; Πείτε μου το όνομά σας; Ο κ. Λαμπρόπουλος. Και μια κυρία μου έχει πει. Ο κ. Καβουρόπουλος και η κα Λαγουδάκη; Πλ; Ωραία και εσείς και κλείσαμε. Ο κύριος; Ηλιάδης.
κ. Παπαχατζή, παρακαλώ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε, που μου δώσατε το λόγο. Θέλω να επισημάνω τρία βασικά σημεία στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να γνωρίζουν. Ακούσατε τον κ. Παλασόπουλο, θέλω να σας θυμίσω στους παλιούς δημοτικούς συμβούλους του Παπάγου ότι παρόμοιο πρόβλημα είχαμε αντιμετωπίσει με το Πολιτιστικό Κέντρο Παπάγου, σας είχα παρακαλέσει τότε να μην προχωρήσουμε σε βιαστικές αποφάσεις, αναγκαστήκαμε, πήρατε την απόφαση, αναγκαστήκαμε σαν κάτοικοι της κάτω περιοχής Παπάγου να προσφύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας, μας στοίχισε πάρα πολλά χρήματα, κόστος ωρών, πίεση και αγωνία. Καταφερθήκαμε εναντίον του ΥΠΕΧΩΔΕ βέβαια που έβγαλε την αλλαγή του συντελεστή δόμησης από 1 σε 1,45, τελικά μετά από μακροχρόνια διαδικασία και κόστος καταφέραμε να πετύχουμε.
Εκεί είχαμε κοντά μας πολεοδόμους, τοπογράφους, μηχανικούς και δικηγόρους. Το ίδιο θα κάνουμε σας λέω και τώρα και το χειρότερο απ' όλα θα είναι ότι αυτή τη φορά θα έχουμε εσάς απέναντί μας. Την προηγούμενη φορά είχαμε τον Υπουργό του ΠΕΧΩΔΕ που είχε βγάλει την αλλαγή του συντελεστή δόμησης, παρά το γεγονός ότι σας παρακαλούσα να μην φτάσουμε εκεί.
Σας παρακαλώ σαν κάτοικος Παπάγου, σε μία εποχή που είναι πολύ δύσκολη οικονομικά η κατάσταση για όλους μας και θέλω να σας βλέπω και να σας μιλάω όπως μιλάω και σε αυτούς που είχαν ψηφίσει και τότε δεν με ακούσανε και πήγαμε σ' αυτή την αντιπαράθεση. Σας παρακαλώ για να σας βλέπω αύριο που θα κατέβετε και σας εύχομαι όλους καλή επιτυχία, έχω κατέβει κι εγώ σαν δημοτικός σύμβουλος υποψήφιος, ξέρω πολύ καλά την αγωνία σας, σας εύχομαι καλή επιτυχία αλλά θέλω να σας κοιτάζω και να με κοιτάτε στα μάτια. Θέλω να καταλάβετε ότι δεν θα σταματήσουμε, δεν θα μείνουμε μετά από αυτά που ακούσατε από τον κ. Παλασόπουλο και θα προχωρήσουμε.
Επίσης, θέλω να πω δύο παραδείγματα που θέλω να τα λάβετε υπόψη σας. Για την αλλαγή συντελεστή δόμησης και για όλες τις καταστάσεις που επικρατούν στον Παπάγο. Από το 2001 έδωσα αγώνα προσωπικά εγώ και οι κάτοικοι της περιοχής εναντίον ενός Κοτσόλη εργολάβου και καταφέραμε να κάνουμε με δικαστικούς αγώνες να ρίξει έναν όροφο γιατί παρανομούσε χωρίς να έχουμε καμία υποστήριξη από τη Δημοτική Αρχή.
Επίσης, ο κ. Δήμαρχος είπε ότι να γίνουμε Φιλοθέη. Οι παλιοί γνωρίζουν ότι υπήρχε το Blue Bell. To Blue Bell καταργήθηκε και έχουμε σήμερα ένα Verde στον Παπάγο που είναι 10 φορές Blue Bell. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει όλα να τα λάβουμε υπόψη μας για ό,τι κάνουμε στον Παπάγο, ούτως ώστε στα παιδιά μας να αφήσουμε αυτά που άφησαν οι γονείς του Παπάγου, γιατί εγώ είμαι σώγαμπρος, οι γονείς του Παπάγου στους κατοίκους και έτσι έμεινα και έχουμε ένα ωραίο προάστιο, που είναι πραγματική κηπούπολη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Παπαχατζή. Ο κ. Δήμαρχος. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οπως δεν είναι επιτρεπτό και δεν είναι καλό και δεν είναι ωραίο εμείς να απειλούμε τους δημότες, έτσι έχω την εντύπωση ότι δεν θα πρέπει και οι δημότες να απειλούν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και να επισείουν την προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας και τον αγώνα εναντίον των αποφάσεών
μας.
Θα ήθελα να παρακαλέσω λοιπόν, οι απόψεις είναι δεκτές, γίνονται με ευχαρίστηση τις ακούμε, η διαβούλευση εμάς μας ωφέλησε διότι πήραμε θετικά στοιχεία και βάζουμε τώρα παρατηρήσεις στον μελετητή να τις λάβει υπόψη του και να τις υλοποιήσει από τη διαβούλευση, αλλά παρακαλώ πολύ απειλές ότι αν κάνεις αυτό θα πάω στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πήγαινε. Δικαίωμα στο Συμβούλιο Επικρατείας έχει ο καθένας. Δικαίωμα να πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας έχει ο καθένας. Εδώ πέρα νομίζω ότι μαζευτήκαμε να ανταλλάξουμε απόψεις, να ακούσουμε τις απόψεις των δημοτών...
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, κ. Νικολάου. Μιλάει ο κ. Δήμαρχος.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Παρακαλώ, επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μιλήσετε μετά, μετά από τρεις δημότες.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Νικολάου, εσείς ήσασταν δήμαρχος και ξέρετε ότι ο δήμαρχος
δεν μπορείτε να τον διακόψετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Επί της διαδικασίας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορείτε να τον διακόπτετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Οταν ένας δημότης λέει θα προσφύγει στη δικαιοσύνη δεν σημαίνει απειλή. Σημαίνει....
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορείτε να τον διακόπτετε. Μην κάνετε μικροπολιτική, μην κάνετε μικροπολιτική.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο, παρακαλώ. κ. Δήμαρχε, ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Νικολάου, μην κάνετε μικροπολιτική τώρα. Είναι από την πρώτη φορά που καθόσαστε...
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Σας απειλεί; Μπορεί να πάει όποιος θέλει. Δεν σας απειλεί.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ, κ. Νικολάου. Πρώτη φορά σας βλέπω στο
Δημοτικό Συμβούλιο να καθόσαστε έτσι. Εντάξει, προεκλογική περίοδο έχουμε,
το καταλαβαίνουμε ότι πάσχετε από ψήφους.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κάθομαι, κ. Δήμαρχε, όταν υπάρχει σοβαρότητα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, ναι, ναι... Τα άλλα δεν είναι σοβαρά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κ. Δήμαρχε; Ο κ. Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ήθελα να παρακαλέσω όποιος θέλει να πει οτιδήποτε επί του
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου αλλά απειλές και φοβέρες ότι θα πάω στο
Συμβούλιο Επικρατείας, εμείς δεν μπορούμε να τα δεχθούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι έχουμε μια καλή κουβέντα μέχρι τώρα. Παρακαλώ τον
κ. Καρατζά, πρώην Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου να
έρθει να πει την άποψή του.
ΔΗΜΟΤΗΣ: Η καλή κουβέντα να μην παρερμηνεύεται από τον κ. Δήμαρχο, έτσι; Η τοποθέτησή μας δεν είναι απειλή. Αν ήταν απειλή...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, να συνεχίσουμε τώρα ήρεμα κι ωραία εδώ την κουβέντα μας για να καταλήξουμε κάπου. κ. Καρατζά, παρακαλώ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ: Θα ήθελα την κατανόησή σας, μπορεί να χρειαστώ λίγο... ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την έχουμε δώσει σε όλους, σε σας δεν θα την δώσουμε; ΚΑΡΑΤΖΑΣ: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η συζήτηση σήμερα πρέπει να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα. Τι Παπάγο θέλουμε. Θέλουμε τον Παπάγο όπως είναι σήμερα; Τον θέλουμε να τον αλλάξουμε; Και αν θέλουμε να τον αλλάξουμε, προς τα πού θέλουμε να τον πάμε. Θέλουμε να τον κάνουμε Βύρωνα; Εγώ μεγάλωσα στον Βύρωνα όταν ο Βύρωνας ήταν καλύτερος από τον Παπάγο, σήμερα που περνάω από τον Βύρωνα αισθάνομαι ότι βιώνω μία κόλαση και
λυπάμαι για τα όνειρα που είχαν σαν μικρό παιδί και μεγάλωσα εκεί.
Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι εάν αφήσουμε τον συντελεστή δόμησης, για να ξεκινήσω από το καυτό θέμα που ουσιαστικά καίει όλους, 1 μιλάμε ότι θα πρέπει να δεχθούμε ότι σε τριώροφα ή τετραώροφα κτίρια θα προσθέσουμε γύρω στα 80 τ.μ., που ουσιαστικά αν αφήναμε και το ύψος να πάει στα 15 θα είχαμε πενταώροφα κτίρια. Και βεβαίως δίνουμε και ένα μεγάλο επιχείρημα σε όσους θέλουν να έρθουν εδώ πέρα να κτίσουν με αντιπαροχή έχοντας 80 επιπλέον τ.μ. αυτό να το υλοποιήσουν.
Πράγματι, εγώ ξεκίνησα και το είπα στον κ. Δήμαρχο με την εξής υπόθεση εργασίας: δεν με ενδιαφέρει αν το κτίσμα έχει λίγα τ.μ. παραπάνω. Εκείνο που με ενδιαφέρει και το λέω γιατί εγώ έχω εξαντλήσει με τον αδελφό μου τον συντελεστή δόμησης για να μην... ναι, ναι, το λέω για να ακούσετε, αφήστε όμως... Επειδή επικαλέστηκε ο πρώτος ομιλητής που ήταν πολύ σοβαρός τον Σωκράτη και τον Πλάτωνα αφήστε να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου, μην φωνάζετε. Λοιπόν, εγώ το λέω για να μην έρθει κάποιος εκ των υστέρων και πει ότι μιλάς υστερόβουλα.
Λοιπόν, για να έχετε λοιπόν κι εσείς την ίδια αντιμετώπιση που έχω κι εγώ που εξάντλησα τον συντελεστή, για ένα οικόπεδο 400 τ.μ., δηλαδή να κτίσετε κι εσείς τα διαμερίσματά σας μιλάω, δεν μιλάω για τη σκάλα και ασανσέρ, τα διαμερίσματά σας, έχω κάνει τους υπολογισμούς, όποιος θέλει μπορούμε να το συζητήσουμε, με 0,85 έχετε σε οικόπεδο με 400 έχετε ακριβώς τα ίδια τετραγωνικά στα διαμερίσματα. Τα νούμερα είναι εδώ πέρα. Είναι εδώ πέρα. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πω κάτι; Να πω κάτι; Ολες οι απόψεις είναι σεβαστές. Είναι σεβαστές όλες.
ΚΑΡΑΤΖΑΣ: Σήμερα σε ένα οικόπεδο 400 τ.μ. χτίζεται 400 τ.μ. Θα πρέπει λοιπόν από αυτά να αφαιρέσετε τη σκάλα και το ασανσέρ. Η σκάλα και το ασανσέρ, δυστυχώς για τον πρώτο ομιλητή, δεν είναι 13 τ.μ. Εγώ που έχω μια καλή σκάλα, όχι περιστρεφόμενη, για να μην πέφτουν οι ηλικιωμένοι και πηγαίνουν είτε από πέσιμο είτε από σπάσιμο, είναι 16 με 17 και το ασανσέρ να το βάλουμε μέσα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ, μην κάνετε διάλογο. Παρακαλώ, κ. Παλασόπουλε! κ. Καρατζά, μην κάνετε διάλογο, κύριοι. Συνεχίστε παρακαλώ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ: Αν βάλουμε λοιπόν και το ασανσέρ θα έχουμε 17 με 18 μέτρα. Αν βάλουμε λοιπόν και το ασανσέρ θα πάμε στα 18 οπωσδήποτε. Αν αφαιρέσετε αυτά τα 18 μέτρα από κάθε όροφο και κάνετε τον υπολογισμό θα δείτε ότι σε ένα τριώροφο κτίσμα έχουμε γύρω στα 345 με 350 που κτίζουμε και ένα τετραώροφο κάτι ανάλογα. Αν λοιπόν τα πολλαπλασιάσετε αυτά με τον συντελεστή 0,85 θα βγάλετε αυτά τα νούμερα.
Ναι, πάμε παρακάτω τώρα. ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ, μην διακόπτετε. Σεβαστείτε τον ομιλητή όπως σεβαστήκατε και τους προηγούμενους. Συνεχίστε κ. Καρατζά. Παρακαλώ! Σας παρακαλώ κύριοι, καθίστε κάτω, αφήστε τον ομιλητή να συνεχίσει!
Συνεχίστε κ. Καρατζά. Οσοι δεν θέλετε να παρακολουθήσετε βγέστε έξω παρακαλώ. κ. Ζήκα και οι υπόλοιποι, βγέστε έξω όσοι δεν θέλετε να παρακολουθήσετε. κ. Κεχρή, σας παρακαλώ! 'Η καθίστε κάτω ή βγέστε έξω αν δεν θέλετε να παρακολουθήσετε.
Συνεχίστε κ. Καρατζά. ΚΑΡΑΤΖΑΣ: Λοιπόν, τώρα αν θέλουμε να μιλήσουμε για τα μαγαζιά. ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ κύριοι, εσείς οι όρθιοι! Κύριοι! Σας παρακαλώ, ή καθίστε κάτω ή βγέστε έξω όσοι δεν θέλετε να παρακολουθήσετε! κ. Ζήκα, κ. Κουτάκη, βοηθήστε την κατάσταση! Σας παρακαλώ!
ΚΑΡΑΤΖΑΣ: Λοιπόν, αν θέλουμε να μιλήσουμε για τα μαγαζιά, κύριοι, οι αγορές από τότε που δημιουργήθηκε ο Παπάγος ήταν στα χέρια του ΑΟΟΑ... ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Συγγνώμη, γιατί πρέπει κάποιοι να μιλάνε με ησυχία και αυτή τη στιγμή να ακούμε στη διαπασών μια άλλη συζήτηση; Αν θέλετε να συζητήσετε είστε ελεύθεροι, περάστε έξω. Δεν σέβεστε έναν άλλον δημότη που λέει την άποψή του. Είναι απαράδεκτο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Λοιπόν, τα είπα πέντε φορές! Θερμή παράκληση. Λοιπόν, μην κάνετε διάλογο, ειδικά οι δημοτικοί σύμβουλοι που έχετε εμπειρία.
Λοιπόν, συνεχίστε κ. Καρατζά. ΚΑΡΑΤΖΑΣ: Αν πάμε λοιπόν τώρα στα μαγαζιά, οι αγορές από την αρχή που δημιουργήθηκε ο Παπάγος ήταν στον ΑΟΟΑ και τώρα κάποιες έχουν περάσει στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και κάποιες έχουν παραμείνει στον ΑΟΟΑ. Οπως βλέπετε λοιπόν δεν έχουν κτιστεί και δεν έχουν κτιστεί διότι συνεχώς το αίτημα αυτών των φορέων που πρέπει οπως είπε η κα Κούτρα να τις αντιμετωπίζουμε με συμπάθεια, διότι π.χ. το Μετοχικό Ταμείο Στρατού δίνει βοήθημα και μέρισμα σε στρατιωτικούς και συνταξιούχους, για να τα κτίσουν ζητήσανε και στο παρελθόν έχει γίνει στον Παπάγο, γιατί ήθελε να λειτουργήσει με ΣΔΙΤ το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, ζητήσανε το συντελεστή δόμησης 1. Δεν τον πήραν ποτέ, δεν τα κτίσανε και δεν πρόκειται να τα κτίσουν. Αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και θέλουμε πράγματι να δημιουργήσουμε αγορές με τα δικά μας μέτρα και σταθμά, τότε θα πρέπει ο Δήμος Παπάγου τα 6 εκατομμύρια που κέρδισε να τα χρησιμοποιήσει για να αγοράσει αυτούς τους χώρους και τότε πιστεύω ότι μπορεί πράγματι να κτίσει αγορές με τα μέτρα που θέλουμε εμείς. Οσο αυτά τα οικόπεδα είναι στα χέρια αυτών των φορέων, καλά κάνουν και υπερασπίζονται τα δικαιώματα των μετόχων τους, αυτών που εκπροσωπούν και δεν προχωράνε στο να τις αξιοποιήσουν γιατί δεν πρόκειται με αυτά τα μέτρα και σταθμά που τους δίνουμε να τις αξιοποιήσουν ποτέ και επομένως, δεν νομίζω ότι τα παράνομα μαγαζιά ή τα νόμιμα, θα έχουν χρόνο ζωής μόνο 10 χρόνια. Θα έχουν πολλά περισσότερα γιατί θα αναγκαστεί το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο σε 10 χρόνια να δώσει νέα παράταση.
Για τις πολυκατοικίες θα ήθελα να πω ότι έχουν περάσει δύο μεγάλους σεισμούς, το '81 6,6 Ρίχτερ και το '99 5,9 Ρίχτερ. Επομένως, αν φτάσουμε ποτέ να πέσουν οι πολυκατοικίες να είσαστε σίγουροι ότι θα έχει ισοπεδωθεί σχεδόν όλη η Αθήνα και ελπίζω ότι δεν θα το ζήσουμε ποτέ αυτό το πράγμα και επομένως θα ισχύσουν ειδικές συνθήκες.
Πιστεύω και εγώ ότι θα πρέπει σε κάποια φάση τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια όχι μόνον του Χολαργού αλλά και της Αγίας Παρασκευής το τμήμα που είναι πάνω από τη Μεσογείων και του Δήμου Αθηναίων να επικαιροποιηθούν τουλάχιστον για το θέμα του κυκλοφοριακού που πρέπει να αντιμετωπίσει η βιώσιμη κινητικότητα, πρέπει να αντιμετωπίσει διαμπερή κίνηση, πρέπει να αντιμετωπίσει τις παράνομες συνδέσεις του κόμβου της Αναστάσεως με τον οικιστικό ιστό. Επομένως κάποια στιγμή θα πρέπει και προτείνω η μελέτη Τίλη που έχει εκπονηθεί και είναι στα χέρια του Οργανισμού της Αθήνας να είναι η βάση την οποία ο μελετητής θα χρησιμοποιήσει γι' αυτά τα πράγματα.
Νομίζω δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε σήμερα είτε σε μια μελλοντική του συνεδρίαση να προχωρήσει με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, διότι όσο λείπει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο από το τραπέζι και όσο προχωράει να ενεργοποιηθεί ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός τα πράγματα για το Παπάγο θα είναι οπωσδήποτε χειρότερα και όχι καλύτερα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Καρατζά. Ο κ. Καβουρόπουλος. Και έχει κι άλλους δύο ομιλητές.
ΚΑΒΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω εκ των προτέρων να πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ το έργο του Δημάρχου, του κ. Ξύδη. Πάρα πολύ και το ξέρει αυτό. Είμαι νομικός. Στο Ρωμαϊκό Δίκαιο υπήρχαν τρεις μορφές καταδίκης. Θα τηρήσω το δίλεπτο που θέλετε. Η μία λεγόταν capitis diminutio maxima, η άλλη media και η άλλη minima. Η μεγίστη καταδίκη ήταν η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Η δεύτερη ήταν η θανατική καταδίκη και η τρίτη ήταν η αφαίρεση της ιδιοκτησίας.
Σας ερωτώ: με ποιο δικαίωμα εμείς αυτή τη στιγμή θέτουμε τον πυρήνα του προβλήματος που είναι η προσβολή της ιδιοκτησίας, αφαιρούμε την ιδιοκτησία και πώς είπε ο κ. Καρατζάς ότι αυτός που δεν έχει κτίσει δεν θα κτίσει ποτέ; Δεν είναι δυνατόν. Εχει το δικαίωμα να κτίσει. Γιατί του το αφαιρούμε;
Κάνω έκκληση στο Δημοτικό σας Συμβούλιο να μην - έχει πληθώρα χρησίμων διατάξεων το νέο σχέδιο το οποίο προβάλλετε, το οποίο σήμερα είναι σε... Σας παρακαλώ. κ. Καρατζά, σας παρακαλώ ησυχία. Υπάρχει πληθώρα διατάξεων στις οποίες μπορείτε να προχωρήσετε και να τις εγκρίνετε. Η μείωση του συντελεστή δόμησης από 1 σε 0,85 θα δημιουργήσει έναν εμφύλιο πόλεμο στον οικισμό Παπάγου. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός οικιστών που δεν έχει ασκήσει το δικαίωμα γιατί δεν είχε χρήματα. Πώς έρχεστε και θεσπίζετε μια κυριολεκτικώς μνημονιακή διάταξη; Τρόικα είμαστε; Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε
το δικαίωμα ιδιοκτησίας των πολιτών. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να 'στε καλά, κ. Καβουρόπουλε. Η κα Πλακουδάκη, καλά έγραψα; Ελάτε κα Πλακουδάκη.
ΠΛΑΚΟΥΔΑΚΗ: Γεια σας. Λέγομαι Πλακουδάκη Χριστίνα και είμαι κάτοικος Παπάγου τα τελευταία 40 χρόνια. Δεν είμαι καλή στο public speaking οπότε συγχωρείστε με.
Λοιπόν, λέγομαι Πλακουδάκη Χριστίνα και είμαι κάτοικος Παπάγου τα τελευταία 40 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ κ. Νικολάου. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την πήρατε την ψήφο.
ΠΛΑΚΟΥΔΑΚΗ: Δεν είμαι ψηφοφόρος ούτε του κ. Νικολάου ούτε του κ. Ξύδη, για να..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αστειευόμαστε και λίγο.
ΠΛΑΚΟΥΔΑΚΗ: Για να ξεκαθαρίζω τη θέση μου. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω ούτε για το συντελεστή δόμησης, μας τα είπε πάρα πολύ ωραία ο κ. Παλασόπουλος, ούτε για το ανέκδοτο του γηροκομείου στην οδό Κυρηνείας, που είναι ο πλέον ακατάλληλος χώρος για να γίνει κάτι τέτοιο και προσωπικά εμένα και όλη τη γειτονιά εκεί στην οδό Κυρηνείας μας θίγει πάρα πολύ. Εχουμε κινηθεί νομικά έτσι κι αλλιώς γι' αυτό το θέμα, για την περίπτωση που θα ψηφιστεί. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πού μένετε εσείς; Που μένετε κα Πλακουδάκη; ΠΛΑΚΟΥΔΑΚΗ: Στην οδό Κυρηνείας 33. Λοιπόν, θα μιλήσω γι' αυτό που είπε ο κ. Ξύδης προηγουμένως για τα παιδιά των αξιωματικών που έχουν φύγει από το προάστιο. Εγώ ειμαι εγγονή αξιωματικού και όπως πάρα πολλοί άλλοι συμμαθητές δικοί μου και της αδελφής μου όχι απλά δεν έχουμε φύγει από το προάστιο, έχουμε φέρει τους άντρες μας, τις γυναίκες οι συμμαθητές και έχουμε φτιάξει τις οικογένειές μας εδώ επενδύοντας ακόμα περισσότερο στο προάστιο, αλλά στο προάστιο που μεγαλώσαμε. Οχι στο προάστιο όπως έχει εξελιχθεί μέχρι στιγμής ο Παπάγος και όπως οραματίζεστε κατά τα φαινόμενα να τον φτιάξετε.
Λοιπόν, εγώ μεγάλωσα σε ένα προάστιο καταπράσινο, πεντακάθαρο που στις 12 και στη 1 και στις 2 το βράδυ έβγαζα βόλτα το σκύλο μου και δεν φοβόμουν όχι μη μου συμβεί οτιδήποτε, δεν φοβόμουνα τίποτα. Θυμάμαι σαν παιδάκι ένα Δήμαρχο τον κ. Βλαδένη που ήταν στα πάρκα και πότιζε και όλα λειτουργούσαν εύρυθμα και στην εντέλεια. Μου άρεσε που δεν υπήρχαν μαγαζιά και πρέπει να περπατήσω 10 λεπτά μέχρι το κοντινότερο μαγαζ\ Βολευόμασταν με το μαγαζάκι, γιατί το πατρικό μου είναι στην Μπλέσσα, δεν είναι στην οδό Κυρηνείας, με το μαγαζάκι της κας Φρόσως, με το μαγαζάκι του Τρίγκα κ.λπ. και νομίζω ότι καλό θα είναι να συνεχίσουμε να βολευόμαστε έτσι, καθώς δεν έχουμε καμία ανάγκη για εμπορικά κέντρα όπως νοούνται αυτά. Και στην ουσία να σκεφτούμε αυτό που προανέφερε και ένας άλλος δημότης, δεν θυμάμαι το όνομά του, τι προάστιο θέλουμε.
Οσο για κάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Νικολάου, είπε ότι πώς φτιάχτηκε
όλο αυτό από αξιωματικούς και δεν υπήρχε κανονισμός κ.λπ.. Αν ζούσαν οι άνθρωποι που φτιάξανε το προάστιο, πιστέψτε με, δεν θα ήμασταν εδώ αυτή τη στιγμή να συζητάμε αυτά που συζητάμε. Πιστέψτε με, δεν θα ήμαστε. Και ο λόγος που δεν υπήρχαν κανονισμοί ήταν γιατί τους τηρούσαμε όλοι. Δεν υπήρχε λόγος να έχουμε τιμωρίες, κανονισμούς. Ολοι σεβόμαστε τον διπλανό μας, όλοι σεβόμασταν τα δικαιώματα του συμπολίτη μας. Σεβαστείτε λοιπόν τα δικαιώματά μας, τα οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια θεωρώ ότι έχουμε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχήν, ήθελα να πω και στην κα Πλακουδάκη αλλά και σε όλους τους παρισταμένους ότι εμείς δεν πήγαμε να αγοράσουμε ένα οικόπεδο στην Κυρηνείας 34 να το κάνουμε οίκο ευγηρίας. Οταν όμως μία δημότισσα αφήνει το σπίτι της κληροδότημα στο Δήμο για οίκο ευγηρίας δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια Δημοτική Αρχή η οποία θα το αποποιηθεί και αυτό το οικόπεδο θα πάει στους φυσικούς κληρονόμους και θα φύγει από το Δήμο μόνο και μόνο επειδή λέει ότι είναι μια επιβαρημένη κατάσταση ο οίκος ευγηρίας όπως είπε ο κ. Παλασόπουλος και ότι δημιουργεί πολλές οχλήσεις στους περιοίκους.
Το δεύτερο σημείο που ήθελα να σημειώσω σ' αυτά που είπε η κα Πλακουδάκη, ενώ στην αρχή διαφώνησε με αυτό που είπα εγώ ότι φεύγουν οι παλιοί κάτοικοι και τα παιδιά, έρχονται καινούριοι οι οποίοι δεν έχουν συναισθηματικό δεσμό με την πόλη, μετά στο τέλος της ομιλίας της συμφώνησε μαζί μου. Κι αυτό είπα κι εγώ. Και το πρόβλημα που έχει ο Παπάγος και νομίζω το έχει και ο Χολαργός, διότι και ο Χολαργός αστικές οικογένειες έχει και γηγενείς πολλούς, είναι το εξής: ότι κάποτε δίναμε αντιπαροχή το οικόπεδό μας, παίρναμε, ξέρω 'γω, δύο ορόφους και χτιζόταν μια πολυκατοικία από έναν εργολάβο αλλά ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου ήταν μέσα εκεί και κοίταγε να μην κάνει παρανομίες, διότι αυτές τις παρανομίες θα τις επωφελείτο ο εργολάβος και δεν θα τις επωφελείτο ο ιδιοκτήτης. Και ήταν από πάνω κέρβερος. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει πάψει το σύστημα της αντιπαροχής να ισχύει στου Παπάγου, ο καθένας πουλάει το οικόπεδό του, το παίρνει ένας εργολάβος και ο οποίος εργολάβος χωρίς σεβασμό στον Παπάγο, στην πόλη του Παπάγου κοιτάει πώς θα βγάλει από τη μύγα ξίγκι, πώς θα κάνει τις περισσότερες παρανομίες και δεν υπάρχει κανένας ιδιοκτήτης του οικοπέδου να τον ελέγξει όπως παλιά.
Επομένως, αν θέλουμε μια πόλη θα πρέπει να βάλουμε κανόνες. Και αν σεβόμαστε το μαγαζάκι που λειτουργούσε εκεί κ.λπ., όλα αυτά ήταν παράνομα. Και βεβαίως δεχόμαστε τις παρανομίες αλλά νομίζω ότι όλες αυτές οι παρανομίες κάποτε θα πρέπει να τακτοποιηθούν, ούτως ώστε να ξέρουμε σε ποια πόλη ζούμε. Και αν δεν θέλουμε τις αγορές θα πρέπει να δεχθούμε ότι αυτά τα οικήματα που είναι αγορές δεν μπορούμε να τα καταργήσουμε, διότι αυτά είναι ιδιοκτησίες άλλων. Και δεν μπορείς, όπως οι δημότες ζητάνε από μας να σεβαστούμε τα δικαιώματά τους και τις ιδιοκτησίες, έτσι θα σου ζητήσει και το
Μετοχικό Ταμείο Στρατού και το Ταμείο Αλληλοβοηθείας και ο ΑΟΟΑ και όλοι αυτοί οι φορείς που έχουν ιδιοκτησίες να σεβαστούμε τις ιδιοκτησίες. Και πάμε λοιπόν με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, σεβόμενοι τις ιδιοκτησίες των δημοτών μας διότι κι εμείς ένας από αυτούς είμαστε, ένας από αυτούς είμαστε, δεν είμαστε διαφορετικοί, και αν είμαστε εδώ πέρα και καθόμαστε, καθόμαστε για να υπηρετήσουμε αυτή την κοινωνία, σεβόμενοι λοιπόν τις ιδιοκτησίες αυτών των ανθρώπων, σεβόμενοι και τις ιδιοκτησίες των άλλων φορέων κοιτάμε να συγκεράσουμε με τον καλύτερο τρόπο, ούτως ώστε να ζούμε σε μία πόλη ανθρώπινη και με κανόνες. Και οι κανόνες δεν είναι ο καθένας που θέλει να ανοίξει ένα μαγαζάκι να το ανοίγει και μετά να ζητάει να παρανομήσει η Δημοτική Αρχή για να του δώσει άδεια να δουλέψει και η Δημοτική Αρχή να αναγκάζεται να του δώσει άδεια για να εξυπηρετείται η κοινωνία. Καλό είναι η κοινωνία να εξυπηρετείται με τον σωστό τρόπο και όπως θα τον έχει καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι όπως θα το έχει καθορίσει ο οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης ο οποίος θέλει να εκμεταλλευθεί το ισόγειό του και αντί να είναι το ισόγειό του ένα σπιτάκι το κάνει κατάστημα για να το νοικιάζει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ηλιάδης έχει το λόγο. Τώρα δεν κατάλαβα, συγγνώμη, ο κύριος πίσω. Α, δεν μου ζητήσατε το λόγο; ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η κα Ηλιάδη είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μιλήσει η κυρία για σας. Εντάξει, η κα Ηλιάδη, επειδή κρατάω ονόματα, γι' αυτό. Παρακαλώ. Και τον κύριο πώς τον λένε; Παρακαλώ, κα Ηλιάδη.
ΗΛΙΑΔΗ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Ηλιάδη Ιόλη ονομάζομαι. Μένω στου Παπάγου από 5 χρονών, είμαι κι εγώ παιδί στρατιωτικού. Και θα ήθελα να ζητήσω και από τον κ. Δήμαρχο και να του θυμίσω του κ. Δημάρχου ότι παραμονές εκλογών και παραμονές συνένωσης των δύο καλλικρατικών Δήμου, Χολαργού-Παπάγου, ήμασταν όλοι μαζί στη διαβούλευση που έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο όπου εκεί έβαλα τον προβληματισμό μου ότι τι θα γίνει με τον συντελεστή δόμησης του Χολαργού σε σχέση με τον Παπάγο που θέλουμε να τον διατηρήσουμε στα επίπεδα που είναι σήμερα και να μην δούμε κι εδώ τα τερατουργήματα αυτά, τεράστιες πολυκατοικίες, του Χολαργού. Και εσείς κ. Δήμαρχε ήσασταν αυτός ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι ο συντελεστής δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω. Αυτά ήταν τα λόγια σας.
Νιώθω πολύ αδικημένη και αναρωτιέμαι πώς άνθρωποι, δεν μιλάω για το συμβούλιο αυτή τη στιγμή διότι δεν έχω ακούσει τις τοποθετήσεις τους, πώς άνθρωποι οι οποίοι είναι ευνοημένοι και τακτοποιημένοι διότι είχαν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τον συντελεστή τους έρχονται και μιλούν και δεν σιωπούν. Εγώ, μιλάω για τον εαυτό μου, θα σιωπούσα. Συμφωνούσα δεν συμφωνούσα. Από 'κει και πέρα, η κηπούπολη που πραγματικά κ. Δήμαρχε έχετε κάνει αρκετά πράγματα και το ξέρετε ότι σας είχα υποστηρίξει πάρα πολύ στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, είναι ένα πραγματικά κόσμημα, ένα προάστιο κόσμημα για το Λεκανοπέδιο Αττικής πλην όμως εγώ μένω στη Σμύρνης 21 που απέναντί μου έχω ένα υπέροχο πάρκο και το καυσάεριο από το Verde μας πνίγει. Αυτό δεν είναι μείωση του επιπέδου ζωής μας; Οι τέσσερις όροφοι που θα μπουν, που θα γίνουν και που θα καλύψουμε κι εμείς αυτά τα οποία μας αφήσανε οι γονείς μας είναι το πρόβλημά σας;
Και μία τελευταία ερώτηση. Τι ήταν αυτό που σας έκανε, κ. Δήμαρχε, και το φέρατε, πολύς κόσμος αναρωτιέται και με όλη την καλή διάθεση που έχω απέναντί σας σας θέτω το ερώτημα, τι ήταν αυτό; Διότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι να σώσουμε τον Παπάγο. Ο Παπάγος είναι μια χαρά σωσμένος. Είναι ένα από τα ωραιότερα προάστια του Λεκανοπεδίου Αττικής. Εάν παραμείνει ο συντελεστής ως έχει δεν νομίζω ότι θα πάθει τίποτα.
Από 'κει και πέρα, τα διάφορα Βέρντε με τα 300-400 αυτοκίνητα, τα έχει μετρήσει ο Στάμος ο άντρας μου επανειλημμένα, ε, αυτό είναι που μας πνίγει. Και κάποια πράγματα που ακούγονται για κάτι πάρκινγκ που πρόκειται να γίνουν. Οσο δε για τα υπάρχοντα κτίσματα, και με συγχωρείτε δεν θα πάρω άλλο χρόνο, ξέρουμε πολύ καλά και φωνάζανε εδώ και η Κατερίνα η Ατάρτ η οποία μένει στην κάτω περιοχή και έχει αγωνιστεί τόσο πολύ για τα οικόπεδα και τα διαμερίσματα που γίνανε κατά παράβαση του συντελεστή.
Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε και κάνω κι εγώ έκκληση. Δεν μπορώ να υποχρεώσω κανέναν, αλλά αν μη τι άλλο με το χέρι στην καρδιά και με τη συνείδησή σας καθαρή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πορφύρης. Μετά είναι η κα Ατάρτ και πείτε μου κι εσείς το όνομά σας. Ολοι θα μιλήσουν, τώρα αφού μιλάνε όλοι δεν θα ... Απλά, εντάξει. Αν έχετε μετά και το ενδιαφέρον, γιατί θα τοποθετηθούν και οι δημοτικοί σύμβουλοι και όλα αυτά να ακούσετε, θα τραβήξει, θα έχει... ΠΟΡΦΥΡΗΣ: Καλησπέρα. Πορφύρης ονομάζομαι, μένω στην Μπλέσσα 33 πάνω από 50 χρόνια στου Παπάγου, 12 χρονών είχα έρθει. Τρία καταστήματα στο ισόγειο από τα λεγόμενα παράνομα, όπως έχουν αναφερθεί εδώ κατ' επανάληψη, μεταξύ και των άλλων καταστημάτων που εμείς οι κάτοικοι κυρίως της νέας περιοχής αναγκαστήκανε τότε οι πατεράδες μας φυσικά, αναγκάστηκαν να μετατρέψουν τη χρήση τους σε καταστήματα γιατί ο ΑΟΟΑ ποτέ δεν υλοποίησε αυτά που είχε υποσχεθεί. Μία περιοχή έρμαιο. Εγώ θυμάμαι κατέβαινε ο πατέρας μου με το αμάξι για να πάρει ψωμί στη Μεσογείων. Δεν υπήρχε φούρνος καν στου Παπάγου.
Λοιπόν, καλώς ή κακώς κάποιοι λοιπόν κάτοικοι πήραν την πρωτοβουλία για την εξυπηρέτηση του προαστίου, γι' αυτό και από κοινότητα κατάφερε σήμερα και έγινε Δήμος. Να υποστηρίξουν την περιοχή και να κάνουν την αλλαγή της χρήσης. Κάποιοι από τους κατοίκους φυσικά που είχαν κάνει αυτή την αλλαγή κατάφεραν με κάποιους τρόπους, δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος να τους πω, να βγάλουν και οικοδομική άδεια σαν κατάστημα. Τώρα, πώς συνάδει η οικοδομική άδεια να λέει ότι ειναι κατάστημα και να μην υπάρχει και η αντίστοιχη χρήση γης. Αυτό να μας το εξηγήσουν εδώ οι ειδικοί. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, πόσο νόμιμο είναι αυτό το πράγμα. Κάποιοι δεν καταφέρανε να κάνουν ούτε αυτό. Ο κ. Δήμαρχος είχε αναφέρει τον κ. Παπαευθυμίου π.χ. που κατάφερε με κάποιο τρόπο να βγάλει άδεια οικοδομική. Αλλά χρήση γης δεν έχει ο κ. Παπαευθυμίου, ούτε ο φούρνος του Παπάγου ούτε η Ολυμπιάδα, ούτε ο Αλέξανδρος ούτε κανένα κατάστημα δεν έχει χρήση γης.
Ετσι λοιπόν, είτε νόμιμα κατά την οικοδομική άδεια όπως αναφέρετε μέσα στο πολεοδομικό τώρα που πάτε να ψηφίσετε είτε παράνομα εντελώς, δηλαδή σαν οικία που λειτουργούν καταστήματα, έχουμε φτάσει σ' αυτή την κατάσταση.
Ομως, με αυτό που πάτε τώρα να ψηφίσετε, που εισηγείται η Δημοτική Αρχή, τι θα γίνει. Να πάρουμε το εμπορικό κέντρο της Πίνδου, το οποίο εμπορικό κέντρο της Πίνδου τώρα θα μπει στο σχέδιο. Είναι και ανύπαρκτο πολεοδομικά. Της Πίνδου, όπως και οι πολυκατοικίες, αλλά εγώ στέκομαι στο θέμα των καταστημάτων, που θα εστιάσω εκεί την προσοχή μου γιατί τα άλλα θέματα νομίζω καλύφθηκαν κατά κόρον από τους άλλους προλαλήσαντες. Μόλις λοιπόν δώσετε τη χρήση γης, γιατί ο Βασιλόπουλος που λειτουργεί και το φαρμακείο και τα άλλα καταστήματα που υπάρχουν εκεί, δεν έχουν χρήση γης για καταστήματα. Λειτουργούν δηλαδή κι αυτά παρανόμως. Δίνετε λοιπον τώρα, θα δώσετε χρήση γης στο φαρμακείο και παίρνω αυτό σαν παράδειγμα, οπότε αυτό θα ειναι απολύτως νόμιμη η λειτουργία του, την επόμενη μέρα τι θα κάνει; Θα μηνύσει όλα τα άλλα φαρμακεία που υπάρχουν στη νέα περιοχή του Παπάγου, τα οποία κι αυτά είτε έχουν οικοδομική άδεια σαν κατάστημα, σαν φαρμακείο, είτε όχι, σαν οικία, στερούνται χρήση γης. Πώς λοιπόν στα δικαστήρια ακόμη και ο κ. Παπαευθυμίου θα στηρίξει το δίκαιό του; Χρήση γης δεν έχει ούτε ο κ. Παπαευθυμίου. Τι θα γίνει λοιπόν; Ψηφίζεται αυτό το πράγμα, λέτε, υποκριτικά το λέω εγώ, ότι διατηρούνται αυτά τα καταστήματα με την οικοδομική τους άδεια, αορίστως εννοείται, τα υπόλοιπα που δεν έχουν καν την οικοδομική άδεια για 10 χρόνια και μετά θα τα κλείσετε, αλλά εγώ σας λέω τα υπάρχοντα και θα φτιάξετε κάποιο εμπορικό κέντρο, αν θα γίνουν ποτέ αυτά τα εμπορικά κέντρα. Εγώ σας λέω την επόμενη μέρα μόλις ψηφίσετε αυτό το καινούριο πολεοδομικό τι θα συμβεί; Μόλις λάβουν αυτοί, τα υπάρχοντα τη χρήση γης θα μηνύσουν τους υπόλοιπους και θα κλείσουν όλοι. Θα μείνει μόνο το φαρμακείο όποιος θέλει να πάει στην Πίνδου ή πρέπει να πάει στην Εθνικής Αμύνης.
Εκανα την πρόταση και τελειώνω, δευτερόλεπτα. Η πρόταση ήταν για να μην γίνει ο Παπάγος ένα ξέφραγο αμπέλι και ο καθένας να ανοίγει καταστήματα και να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση, είχα προτείνει στη διαβούλευση ότι να προσθέσετε τα υπάρχοντα καταστήματα, που τα καταγράψατε πριν κάνετε τη διαβούλευση, περάσατε και τα καταγράψατε, όλα αυτά και μόνο γι' αυτά να αλλάξει η χρήση γης ώστε να νομιμοποιηθούν και αυτά. Να δώσετε έναν χρονικό ορίζοντα στους ιδιοκτήτες να κάνουν την αλλαγή γιατί τι συμβαίνει τώρα. Κατ' επανάληψη πήγα εγώ στην Πολεοδομία να τα αλλάξω χρήση γης, να τα κάνω καταστήματα και αυτά, είναι τρία καταστήματα, ήταν και το κρεοπωλείο του Λευτέρη αν το θυμούνται όσοι είναι από τη νέα περιοχή, και η Φρόσω ήταν εκεί πέρα. Η Πολεοδομία μου έλεγε πηγαίντε στον Παπάγο να μας φέρετε τη χρήση γης, ο Παπάγος μας έλεγε πηγαίντε στην Πολεοδομία να μας φέρετε τη χρήση γης και παίζαμε ένα πινγκ πονγκ και δεν γινόταν τίποτα. Αυτά. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. Ευχαριστούμε. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Πορφύρης μίλησε στην πραγματικότητα επάνω και είπε αυτά τα οποία είπα εγώ με άλλα λόγια. Διότι ο κ. Πορφύρης έχει τρία μαγαζιά και τώρα που έχουν γίνει αυστηροί οι όροι όταν πήγε να πάρει άδεια για κρεοπωλείο ερχόταν σε μας και του λέγαμε κοίταξε, το κρεοπωλείο αν μπορείς να το ανοίξεις άνοιξέ το διότι εξυπηρετεί τη γειτονιά. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να σου δώσουμε άδεια διότι είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος και έπρεπε λοιπόν να πάρει άδεια από το Υγειονομικό της Περιφέρειας και η οποία για να του δώσει άδεια το Υγειονομικό της Περιφέρειας έπρεπε να πάει στην Πολεοδομία και να πάρει τη νομιμότητα του καταστήματος και δεν μπορούσε λοιπόν να γίνει αυτό.
Επομένως, εάν ο κ. Πορφύρης δεν ήθελε να το κάνει κρεοπωλείο, ήθελε να το κάνει χαρτοπωλείο ας υποθέσουμε, δεν ήθελε άδεια από το Υγειονομικό και τέτοια και κανένας δεν θα του μίλαγε. Εκτός αν βρισκόταν κάποιος ο οποίος του έκανε μια καταγγελία που τότε θα το έκλεινε. Αυτό το κακό έχουν τα μαγαζιά τα οποία είναι παράνομα. Ως προς αυτό που λέει ο κ. Πορφύρης βέβαια τον βολεύει τον ίδιο, διότι έχει τρία μαγαζιά κάτω, εάν νομιμοποιήσουμε τα υφιστάμενα μαγαζιά του Παπάγου θα νομιμοποιηθούν και τα τρία του κ. Πορφύρη και θα μπορεί να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλά θα πεταχτεί όμως ο δίπλα από τον κ. Πορφύρη και θα πει, για κάτσε, ο κ. Πορφύρης του νομιμοποιείς τα μαγαζιά τα τρία τα οποία τα έκανε παράνομα και δεν με αφήνεις κι εμένα να κάνω τρία μαγαζάκια τώρα εδώ και να μου τα νομιμοποιήσεις και τα τρία τα δικά μου; Επομένως, με ποια λογική να νομιμοποιήσουμε όσα είχαν το θράσος ή το θάρρος οι ιδιοκτήτες να τα κάνουν τα μαγαζιά παράνομα και να 'ρθούμε εμείς και να τα νομιμοποιήσουμε, διότι η αρχή που έγινε ο Παπάγος, έγινε αμιγής κατοικία και σε ορισμένα τμήματα, σε αποστάσεις το ένα με το άλλο, να είναι καταστήματα για να εξυπηρετείται η τοπική αγορά. Εξ ου και όταν κτίστηκε το 20ο πρόγραμμα του ΑΟΟΑ εκεί που κτίστηκαν οι πολυκατοικίες της Πίνδου, της Παπακωνσταντίνου που είναι κοντά εκεί, φτιάξανε κι ένα εμπορικό κέντρο με τη λογική ότι κάθε περιοχή που θα κτίζεται και θα μπαίνει στο σχέδιο πόλεως πρέπει να έχει και μια τοπική αγορά.
Επομένως, πολύ σωστά κ. Πορφύρη με αυτό το σχέδιο όπως νομιμοποιούμε τις πολυκατοικίες νομιμοποιούμε και όλους τους χώρους που γίνανε για να εξυπηρετούν τις πολυκατοικίες όπως είναι οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης, όπως είναι οι επίγειοι χώροι στάθμευσης, όπως είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις, διότι και τότε αυτές γίνανε διότι θα μεγάλωνε ο Παπάγος. Και βεβαίως όπως είναι το εμπορικό κέντρο, το οποίο εμπορικό κέντρο έγινε για να εξυπηρετήσει μια μεγάλη περιοχή και θα εξυπηρετούσε μια ακόμα μεγαλύτερη αν δεν βρισκόταν ο Δήμος και κάτοικοι να προσφύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας να καταπέσει η επέκταση του σχεδίου πόλεως, να ακυρωθεί, να βγουν παράνομες οι πολυκατοικίες και ερχόμαστε βεβαίως τώρα εμείς μετά από 30 χρόνια και λέμε δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι όταν πήραν τα σπίτια τους ήταν νόμιμα και μετά αφού τα πληρώσανε και μπήκαν μέσα, τους είπανε, ξέρετε, τα διαμερίσματά σας είναι παράνομα γιατί βγήκαν εκτός σχεδίου. Εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτούς τους ανθρώπους. Και επομένως δεν θα κοιτάξουμε μόνο τους ανθρώπους, θα κοιτάξουμε και τα παρελκόμενα αυτών των διαμερισμάτων που είναι οι χώροι στάθμευσης, που είναι οι παιδικές χαρές, διότι με αυτό τον τρόπο θα πρέπει να καταργήσουμε και την παιδική χαρά που είναι στη Νευροκοπίου. Θα πρέπει να καταργήσουμε και την παιδική χαρά που είναι στη γωνία Μπαλοδήμου και Πίνδου. Επομένως, δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα που είπατε. Σας καταλαβαίνω, αλλά με αυτά που είπατε είπατε την αλήθεια που αντιμετωπίζει ο Παπάγος αν παραμείνει έτσι μπάχαλο όπως είναι τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ατάρτ. Καλυφθήκατε. Ο κύριος; Και τελευταίος είναι ο κ. Γεροντόπουλος; Ελάτε κ. Γεροντόπουλε. Και μετά θα περάσουμε στις τοποθετήσεις των επικεφαλής και των δημοτικών συμβούλων. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου)
Τοποθέτηση δεν μπορεί να μην κάνουν αν ζητήσει κάποιος, κα Μουντάκη. Το καταλαβαίνετε. Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε κατευθείαν σε ψηφοφορία. Αλλά δεν γίνεται.
Παρακαλώ κ. Γεροντόπουλε. ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Λέγομαι Ακης Γεροντόπουλος, καμία σχέση με τον βουλευτή, απλή συνωνυμία. Δεν μοιάζω κιόλας, σωστό.
Εγώ δεν είμαι, είμαι 51, δυστυχώς δεν είμαι στον Παπάγο από τότε που γεννήθηκα, ζω τα τελευταία 8 χρόνια αλλά ήρθα εδώ γιατί το ήθελε η γυναίκα μου, πρώτον και δεύτερον γιατί μένοντας στην Αγία Παρασκευή και περνώντας συνέχεια από τον Παπάγο είχα ενθουσιαστεί. Αρα, λοιπόν, η επιλογή δεν ήταν μόνο χάρη στη γυναίκα μου, ήταν και δικιά μου επιθυμία. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πού μένετε;
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μένω στην Κυρηνείας 33. Λοιπόν, θα έρθω στο θέμα το οποίο είναι φλέγον για μένα και την οικογένειά μου αλλά πριν απ' αυτό θα ήθελα να σας κάνω δυο ερωτήσεις.
Υποτίθεται ότι όλοι εσείς εδώ είστε στις θέσεις που είστε με τα ονόματά σας δημόσια για να εκπροσωπείτε εμάς που είμαστε δημότες αυτού του Δήμου. Το να μας εκπροσωπείτε σημαίνει ότι θα πρέπει να πράττετε αυτά τα οποία είναι συμφέρον δικό μας και επιθυμία μας. Μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Κι επειδή αυτό που έχω μάθει στη δουλειά μου 25 χρόνια που δουλεύω είναι ότι αν βγάλω στην αγορά ένα προϊόν το οποίο δεν καλύπτει ανάγκες του καταναλωτή δεν θα το αγοράσει, είπε ο κ. Δήμαρχος ότι η ανάγκη δημιουργίας καταστημάτων στην περιοχή του Παπάγου έρχεται να καλύψει την ανάγκη μας. Πού την ξέρετε; Κάνατε κάποιο δημοψήφισμα; Κάνατε κάποια έρευνα και βγάλατε ότι θέλουμε καταστήματα στην περιοχή μας; Πρώτη ερώτηση. Να απαντήσετε όταν έρθει η ώρα να ψηφίσετε.
Δεύτερη ερώτηση. Είπε ο κ. Δήμαρχος ότι η θανούσα συνδημότις μας κληροδότησε το οίκημά της στο Δήμο και θα ήταν κρίμα να μην το αποδεχθεί ο Δήμος και να μην το αξιοποιήσει. Ερωτώ, πρώτον, εάν εγώ πέθαινα αύριο και κληροδοτούσα το δικό μου οίκημα στο Δήμο με την επιθυμία να γίνει μπαρ ή ακόμα χειρότερα οίκος ανοχής, τι θα έκανε ο Δήμος για να μην χάσει το ακίνητο; Και δεύτερη υποερώτηση στη συγκεκριμένη ερώτηση, το γηροκομείο ή ό,τι άλλο, κ. Δήμαρχε, θα είναι αυτό που αφορά, συγχωρήστε με, τους γέρους, εκ της λέξεως ορμώμενος, θα το λειτουργήσει ο Δήμος ή κάποιος τρίτος; Θα το λειτουργήσετε με τα δημοτικά τέλη τα οποία πληρώνουμε εμείς; Ερωτώ. Λέω, εγώ πληρώνω κάποια δημοτικά τέλη, ο Δήμος θα λειτουργήσει ... ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοεί το κόστος του γηροκομείου πώς θα καλυφθεί, αυτό λέει. ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Το κόστος, οι υπάλληλοι θα πληρώνονται από το Δήμο; Από το δικό μου... (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα απαντήσει ο κ. Δήμαρχος.
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εκεί που θέλω να καταλήξω, αγαπητέ μου κ. σύμβουλε, είναι ότι αυτό το κληροδότημα το οποίο έρχεται στο Δήμο πιθανά να λειτουργήσει ως εμπορική επιχείρηση κάποιου τρίτου μέσα στο προάστιο, απέναντι από το σπίτι μου. Δεν είπα να απαντήσετε, επειδή τοποθετηθήκατε, γι' αυτό μίλησα σε σας. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε τον κ. Γεροντόπουλο να ολοκληρώσει. ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το γνωρίζω, λυπάμαι. Οπότε, όταν θα έρθει αυτή η ώρα να ψηφίσετε, νομίζω ότι καλό θα ήτο να έχετε δώσει τις απαντήσεις σ' αυτά τα ερωτήματα τα οποία είναι στο μυαλό όλων μας. Δεν ήρθαμε εδώ για να κάτσουμε να σας δούμε να διαβουλεύεστε. Ηρθαμε εδώ γιατί μας καίει και αντί -έχει γίνει διαβούλευση πού; Εγώ στο Ιντερνετ όταν έψαξα, όπως είπε και ο κ. Παλασόπουλος... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου)
Δεν ζητήθηκε από κανέναν η γνώμη μου για να με εκπροσωπήσει στη διαβούλευση. Εντάξει, εγώ δεν το είδα. Αν έχει γίνει, ζητώ συγγνώμη. Αν έχει γίνει αυτό ζητώ συγγνώμη. Δεν ξέρω αν κάποιοι άλλοι συνδημότες το ξέρουν. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Γεροντόπουλε, κάνατε τρεις ερωτήσεις. Θέλετε να τις ξαναπείτε εν τάχει για να...
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, και η τρίτη για να ολοκληρώσω και θα τις συνοψίσω, είναι ποιος πιστεύετε ότι έχει το δικαίωμα να απαξιώνει την περιουσία κάποιου; Γιατί δεν φτάνει που έχουν απαξιωθεί τα ακίνητά μας λόγω της κρίσης, ένα ακίνητο το οποίο θα έχει απέναντί του, δίπλα του, διαγώνια ένα τέτοιου τύπου ίδρυμα πόσο πιστεύετε ότι θα απαξιωθεί;
Αρα, συνοψίζω. Αν έχει γίνει διαβούλευση δεν υφίσταται το ερώτημα. Αν δεν έχει γίνει διαβούλευση... Ωραία. Πώς ξέρετε ότι αυτά είναι τα συμφέροντα τα δικά μας τα οποία καλείστε να υλοποιήσετε με την ψήφο σας. Δεύτερον, τι σημαίνει απαξίωση περιουσίας και ποιος μπορεί να πάρει αυτή την απόφαση και τελευταία, αν εγώ ήθελα να κληροδοτήσω το οίκημά μου με σκοπό να το κάνετε κάτι το οποίο εμένα μου άρεσε τι θα κάνατε; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστούμε, κ. Γεροντόπουλε. ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείσαμε με τους δημότες, νομίζω ακούστηκαν όλες οι απόψεις, δίνω το λόγο στον κ. Δήμαρχο για να απαντήσει στον κ. Γεροντόπουλο στα τρία ερωτήματα και να προετοιμαστούν οι επικεφαλής και οι δημοτικοί σύμβουλοι για τοποθετήσεις.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Γεροντόπουλε, μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Εχετε σχέση με την κα Πλακουδάκη; Σύζυγός της, εντάξει. Αρα, λοιπόν, οι δύο έσονται εις σάρκαν μία.
κ. Γεροντόπουλε, δεύτερη ερώτηση. Είσαστε δημότης Παπάγου; ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει. Θα απαντήσω στον κύριο. Καταρχήν, εάν αφήνατε το διαμέρισμά σας για οίκο ανοχής να ξέρετε ότι δεν θα το δεχόμαστε γιατί δεν επιτρέπονται οι οίκοι ανοχής στου Παπάγου. Και εμείς οι οποίοι είμαστε εδώ ταγμένοι για να προστατεύουμε την πόλη μας δεν θα δημιουργούσαμε έναν οίκο ανοχής έστω και αν μας το χαρίζατε. Εάν όμως το δίνατε το διαμέρισμα για κάποια επιτρεπτή και κοινωφελή χρήση να είσαστε σίγουρος ότι θα το δεχόμαστε.
Τρίτον, ακούστε με τώρα. Τρίτον, τα λεφτά που δίνετε για δημοτικά τέλη τα δίνετε για τις υπηρεσίες που σας προσφέρει ο Δήμος για την καθαριότητα και το φωτισμό. Τίποτε άλλο δεν πληρώνετε στο Δήμο παρά μόνον όσα ξοδεύει ο Δήμος για σας για την καθαριότητα και το φωτισμό. Επομένως, αυτό πληρώνω εγώ δημοτικά τέλη για να δουλεύετε εσείς γηροκομείο και τέτοια, ξεχάστε τα, όχι εδώ μέσα. Οχι εδώ μέσα.
Δεν σας επιτρέπω. Εσείς είπατε. Δεν σας επιτρέπω. Εσείς είπατε για δημοτικά τέλη, δεν μίλησα εγώ. Είναι λάθος αυτό. Ο Δήμος σας εξυπηρετεί, σας υπηρετεί, σας προσφέρει όλες τις υπηρεσίες χωρίς να τον πληρώνετε ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που πληρώνετε είναι τα έξοδα που κάνει ο Δήμος για σας για την καθαριότητα και το φωτισμό. Τίποτε άλλο.
Πάμε λοιπόν πιο κάτω, διότι είσαστε νέος στου Παπάγου και δεν τα ξέρετε. Λοιπόν, ο Παπάγος έχει κτιστεί με το σύστημα ότι κάθε περιοχή πρέπει να εξυπηρετείται από μία τοπική αγορά. Εμείς δεν προσθέσαμε τοπικές αγορές. Εμείς όσες τοπικές αγορές αναφέρουμε εδώ μέσα είναι αυτές που υφίστανται είτε στην πραγματικότητα, όπως είναι ο Αλέξανδρος, η Ολυμπιάδα, ο ΑΒ, είτε αυτές οι οποίες είναι χαρακτηρισμένες για τοπικές αγορές και δεν έχουν γίνει. Επομένως, δεν προσθέτουμε εμείς που λέτε εσείς "και πού ξέρετε εσείς τις ανάγκες μας". Καταρχήν, γιατί, εσείς είσαστε από άλλο πλανήτη; Είναι ανάγκη να ξέρω τις δικές σας ανάγκες; Δεν ξέρω ότι εσείς τρώτε φρούτα ας υποθέσουμε ή τρώτε λαχανικά ή τρώτε κρέας ή χρειάζεστε ένα ψιλικατ^δικο; Είναι ανάγκη να ξέρω τις δικές σας δηλαδή ανάγκες; Οι δικές σας ανάγκες διαφέρουν από του κοινού ανθρώπου; Επομένως, αυτά που λέτε καλό είναι ερχόμενος στο Δημοτικό Συμβούλιο να ξέρετε ότι απευθύνεστε σε κάπως σοβαρούς ανθρώπους, έτσι; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Νικολάου. Ξεκινάμε με τις τοποθετήσεις. Ξεκινάνε οι τοποθετήσεις.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από εσάς γιατί συμμετείχα σ' αυτή τη διαδικασία σήμερα, που δεν θα ήθελα, γιατί είναι μία προεκλογική περίοδος που τέτοιο θέμα δεν συζητείται τώρα, για να κάνω τον αρεστό αν θέλετε στο κοινό ή έξω στον τοπικό Τύπο.
Ομως, παρά που έθεσα το θέμα να το πάρει η νέα Δημοτική Αρχή η Διοίκηση του Δήμου δια του κ. Δημάρχου, του σεβαστού κ. Ξύδη φίλου μου, θέλησε να το συζητήσει. Ακούστηκαν όλες οι απόψεις. Δυστυχώς, το θέμα αυτό εξακολουθώ να λέω ότι είναι θέμα της επόμενης Δημοτικής Αρχής, έχει θετικά, έχει και αρνητικά. Ο συντελεστής είναι αρνητικό στοιχείο. Κάποιες χρήσεις είναι αρνητικές. Εχει και θετικά. Σας είπα κ. Δήμαρχε, έχει κάποια θετικά. Αρα, αφού δεν συζητείται, συζητείται ολόκληρο, είμαι υποχρεωμένος να το καταψηφίσω. Δεν μ' ακούσατε να το αναβάλλετε. Θέλετε ψηφοφορία. Η ευθύνη είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Εγώ καταθέτω, γιατί δυστυχώς, για να ξέρουν ήμουν πρώτος συνδυασμός και είμαι μόνος μου, μου έχουν φύγει οι δημοτικοί σύμβουλοι, έχουν γίνει υποψήφιοι Δήμαρχοι σήμερα. Δεν πειράζει. Εγώ είμαι μόνος μου. Κι επειδή λοιπόν θέτω θέμα αναβολής αλλά αν δεν το αναβάλλετε, το καταψηφίζω. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Νικολάου, μια διευκρίνιση μόνο. Οταν είπατε την αναβολή την έβαλα σε ψηφοφορία και όλοι πλην τεσσάρων είπαν να συζητηθεί. Αρα, έγινε με τη βούληση του σώματος.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μάλιστα. Σεβαστή η βούληση του σώματος και σεβαστή και η άποψη η δική μου. Και τώρα λοιπόν αφού δεν σεβάστηκε την άποψή μου το σώμα, καταψηφίζω την πρότασή του σε σύνολο και σας περιμένω στις 25 Μαϊου που θα είμαι Δήμαρχος να το συζητήσουμε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Πολυκαλά.
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Είναι απορίας άξιον ότι ο κ. Νικολάου ζητάει αναβολή του θέματος και το βάζει για μετά τις εκλογές. Και λέω ότι είναι απορίας άξιον γιατί όταν ήρθε πριν από δύο Δημοτικά Συμβούλια η αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού του Χολαργού, στην οποία αναθεώρηση αυτή ο Χολαργός χειροτερεύει την κατάστασή του γενόμενος περιοχή γενικής κατοικίας όπου τα πάντα μπορούν να συμβούν μέσα σ' αυτή την περιοχή, ο κ. Νικολάου έλειπε και από την ψηφοφορία.
Ερχεται λοιπόν σήμερα -να πάρω την απάντηση-, έρχεται λοιπόν σήμερα και μας λεει ότι ήρθε αργά το Γενικό Πολεοδομικό, παραμονές εκλογών. Μα εδώ φαίνεται η συνείδηση του κάθε συμβούλου ο οποίος θα υποστηρίξει αυτά που πιστεύει πραγματικά και όχι αυτά που μπορεί να θέλουν κάποιοι άλλοι μαζεύοντας αυτή τη στιγμή κάποιες ψήφους.
Το Γενικό Πολεοδομικό εμείς σαν δημοτική παράταξη, που εδώ εγώ και η κα Σπηλιωτοπούλου δεν ερχόμαστε σαν άτομα αλλά εκπροσωπούμε ολόκληρη παράταξη, την οποία καλούμε, συνεδριάζουμε και συναποφασίζουμε, ζητάμε να έρθει το Γενικό Πολεοδομικό από την αρχή της τριετίας στην οποία συμμετέχουμε σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Γενικό Πολεοδομικό καθυστέρησε. Είμαστε η μόνη παράταξη, με εξαίρεση και τον κ. Τίγκα που κάποιες φορές το ανέφερε, που ζητούσαμε να έρθει και ζητούσαμε γιατί καθυστερεί η μελέτη και γιατί καθυστερεί η ψήφιση του Γενικού Πολεοδομικού, θεωρώντας ότι το Γενικό Πολεοδομικό είναι ένα εργαλείο μέσα από το οποίο οι κάτοικοι, οι δημότες σχεδιάζουν και αποτυπώνουν τις μακροχρόνιες επιλογές τους για το τι είδος πόλης θέλουν να ζήσουν. Τελικά ήρθε με μεγάλη καθυστέρηση, που δεν οφείλεται στη δική μας παράταξη τουλάχιστον.
Ηρθε λοιπόν το Γενικό Πολεοδομικό παραμονές εκλογών. Εστω και παραμονές εκλογών, που για μας δεν σημαίνει τίποτε αυτό, το θεωρούμε πολύ σημαντικό που ήρθε. Και θα παραθέσω τώρα για να πω και επιπλέον κάτι σ' αυτό, ότι ετοιμάζεται από το ΥΠΕΚΑ να ψηφιστεί νόμος όπου στις περιοχές αμιγούς κατοικίας και καλό είναι όλοι να ξέρουμε τι σημαίνει αμιγής κατοικία, θα επιτρέπονται όχι αυτές οι χρήσεις οι απλές που μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι έχουμε, αλλά θα επιτρέπονται εκτός της κατοικίας, της κοινωνικής πρόνοιας, αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών εγκαταστάσεων κ.λπ., θα επιτρέπονται και εμπορικά καταστήματα καθημερινών αναγκών όπως τροφίμων, προσέξτε, θα επιτρέπονται τρόφιμα, φαρμακεία, χαρτοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, οπωροπωλεία, ψιλικά, γαλακτοπωλεία, πρατήρια γάλακτος, άρτου, αρτοποιεία. Τι επιπλέον; Επαγγελματικά εργαστήρια που θα εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων και τα οποία απαλλάσσονται από τις διαδικασίες άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας. Ξενοδοχειακά καταλύματα, ξενώνες μέχρι 50 κλίνες. Στάθμευση, κτίρια, γήπεδα οχημάτων μέχρι 3,5 τόνους. Περίθαλψη πρωτοβάθμια χωρίς νοσηλείω όπως κέντρα υγείας, μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης, μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης.
Αυτά ετοιμάζονται να μπουν μέσα στην αμιγή κατοικία. Αρα, λοιπόν, εάν εμείς αφήσουμε και αναβάλλουμε όπως κάποιοι επιθυμούν το να ψηφιστεί το Γενικό Πολεοδομικό, αύριο θα βρεθούμε με όλες αυτές τις χρήσεις που θα πρέπει να μπουν στην αμιγή κατοικία και θα είναι νόμος του κράτους. Αρα, λοιπόν... ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πού το βρήκατε αυτό;
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Το βρήκα εκεί που δεν το βρήκατε εσείς γιατί δεν ψάξατε.
Συνεχίζω λοιπόν και λέω ότι καλώς κάνουμε σήμερα και θα αποφασίσουμε για το Γενικό Πολεοδομικό στο οποίο και εμείς έχουμε κάποιες διαφωνίες, τις διατυπώσαμε, στείλαμε κείμενο πολυσέλιδο στη διαβούλευση, σε κάποια από αυτά το ξαναείδαμε, ακούμε τις κουβέντες και βεβαίως σημειώσαμε και εμείς ότι στη διαβούλευση που έγινε θα έπρεπε να εμφανίζονται στο σάιτ του Δήμου όλες οι απόψεις, έτσι ώστε ο καθένας από μας να μπορεί να παρακολουθεί και να ακούει και να βλέπει μάλλον και να διαβάζει τις απόψεις των υπολοίπων. Αυτό δεν έγινε αποδεκτό και η μόνη δυνατότητα που είχαμε ήταν να έρθουμε στο Δήμο και να διαβάζουμε τις απόψεις των άλλων ατόμων, ομάδων ή διαφόρων οργανισμών που συμμετείχαν. Πάντως, η διαβούλευση έγινε και ευτυχώς έγινε επί τέσσερις μήνες, γιατί οι δύο μήνες που ήταν οι αρχικοί, το αρχικό περιθώριο που είχαμε ήταν μες στο καλοκαίρι και προφανώς κανείς δεν μπορούσε εκείνη την εποχή να το πάρει είδηση ή να συμμετάσχει και κράτησε τέσσερις μήνες.
Συνεχίζω τώρα για το συγκεκριμένο. Εμείς είχαμε ένα όραμα όλα αυτά τα χρόνια που διατυπώναμε εδώ και αναφερόμαστε στο ότι είμαστε τώρα ένας Δήμος ενιαίος και άρα ένα πολεοδομικό σχέδιο, επειδή εμείς δεν είχαμε στον Παπάγο και τώρα φτιάχναμε, θα έπρεπε να ιδωθεί και να γίνει μια συνεργασία μεταξύ των μελετητών των δύο Πολεοδομικών, του δικού μας που ήταν υπό εκπόνηση και της αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού του Χολαργού, να τα μελετήσουν, να δουν μαζί τι μπορεί να γίνει μέσα στον ενιαίο Δήμο. Και τι σημαίνει αυτό. Θα μπορούσε ένα Γενικό Πολεοδομικό να μην περιορίζεται σ' αυτά που περιορίστηκε το δικό μας Γενικό Πολεοδομικό. Θα μπορούσε, και τα διαβάζω μερικά για να μην καθυστερώ στο χρόνο, θα μπορούσε να δώσει κατευθύνσεις σχεδιασμού δικτύου πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας καθώς και ποδηλατόδρομων, τα οποία θα μπορούσαν να καλύπτουν όλη την έκταση του αστικού ιστού του ενιαίου Δήμου. Να διασυνδέουν περιοχές των τοπικών κέντρων, τα πάρκα, τα άλση, πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, μέχρι και την περιαστική ζώνη.
Θα μπορούσε να δώσει κατευθύνσεις για την προστασία του δάσους του Υμηττού και την επέκτασή του σε δενδροφυτεύσεις, καθώς και την προστασία της άγριας πανίδας. Τίποτα από αυτά δεν περιελήφθη στο Γενικό Πολεοδομικό.

Η μελέτη όφειλε να δώσει σαφείς πολεοδομικές κατευθύνσεις με κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτη στάθμευσης στον ενιαίο Δήμο, με στόχο τον περιορισμό της χρήσης του Ι.Χ. και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και ποδηλατών. Δυστυχώς, τίποτα από αυτά δεν περιέχονται στο προτεινόμενο για διαβούλευση Γενικό Πολεοδομικό του Παπάγου.
Εχουμε παρέμβει σε πολλές συνεδριάσεις του Δ.Σ. με αφορμή προτεινόμενες κυκλοφοριακές, σημειακές ρυθμίσεις, παρεμβάσεις κ.λπ.. Είπαμε για πολλοστή φορά και προτείναμε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι κυκλοφοριακές μελέτες που υπάρχουν, να γίνει μελέτη στάθμευσης στον ενιαίο χώρο, να χρησιμοποιηθεί η μελέτη Τίλη που είναι πολύ σοβαρή και να μπορέσουμε να μπει όλη αυτή η ιστορία και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μέσα στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και θα πρέπει να το συνοδεύει.
Εχουμε διαφωνίες σε μερικά σημεία. Το πρώτο είναι το κομμάτι της κάτω περιοχής του Παπάγου όπως λέμε. Εξακολουθούμε να διαφωνούμε με την κατασκευή του υπογείου σταθμού, του υπογείου παρκινγκ που είναι να γίνει κάτω και παραμένει κάτω από το γήπεδο του ποδοσφαίρου και αυτό γιατί θεωρούμε ότι η κατεύθυνση πρέπει να είναι η ενδυνάμωση της τοπικής συγκοινωνίας, έτσι ώστε ο κόσμος να χρησιμοποιεί την τοπική συγκοινωνία για να πηγαίνει στο μετρό και όχι να παίρνει το αυτοκίνητό του και να κατεβαίνει μέχρι την Κύπρου, να δημιουργεί μια συμφόρηση εκεί και να υποχρεώνεται μετά, και να έρχεται τώρα η Δημοτική Αρχή να λέει, όπως από παλιά ισχυρίζεται, ότι πρέπει να κάνουμε ένα πάρκινγκ κάτω από το γήπεδο, το οποίο βεβαίως ξέρουμε όλοι ότι θα πάψει να λειτουργεί σαν γήπεδο ποδοσφαίρου, δεν θα μπορεί να είναι. Το πολύ πολύ να γίνουν ένα δύο μικρά γήπεδα 5Χ5.
Αρα, θεωρούμε ότι κι εδώ η κατεύθυνση δεν είναι σωστή. Το πάρκινγκ χρειάζεται όταν δεν έχουμε αυτές τις συγκοινωνίες που πρέπει ώστε ο κόσμος να κυκλοφορεί με τα λεωφορεία και εδώ νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε και να αφήσουμε αυτή την άποψη του πάρκινγκ.
Το δεύτερο είναι ότι και εγώ θα διαφωνήσω πάλι και απευθύνομαι στον κ. Δήμαρχο και διαφωνώ από παλιά, για το θέμα της διατήρησης των απορριμματοφόρων στο χώρο της περιοχής που υπάρχουν σήμερα. Πρέπει οπωσδήποτε από εκεί να φύγουν. Μπορεί να λέμε ότι κάποιες χρήσεις που είναι γενικής ανάγκης μπορεί να επιτρέπονται αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι εκεί είναι Β' Ζώνη Υμηττού και ξέρουμε ότι αυτή η χρήση, κ. Δήμαρχε και απευθύνομαι σε σας γιατί είπατε ότι αυτό καλώς είναι, πρέπει από εκεί να φύγει. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μας πείτε όμως πού να πάει. Να μας πείτε πού θα πάει. ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Συνεχίζω και λέω το εξής...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν διαφωνώ μαζ σας, να μας πείτε πού θα πάει. ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Ναι, ναι, εντάξει. Συνεχίζω λοιπόν και λέω ότι θα μπορούσε κ. Δήμαρχε να συνεννοηθούμε και το ξέρετε καλά αυτό, θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε και για το χώρο εκείνο που θα γίνει η μεταφόρτωση, είναι πολύ μεγάλος χώρος, πάρα πολύ μεγάλος χώρος και ξέρετε καλά ότι εκεί χωράει το να μπουν και τα απορριμματοφόρα.
Λοιπόν, συνεχίζω. Προχωράω προς την πάνω περιοχή και πηγαίνω προς το Ο.Τ. 217. Στο Ο.Τ. 217, στο οποίο τυχαίνει να μένω κοντά και έτσι να ζω την κατάσταση και επίσης να μένω και στο στενό κομμάτι της Πίνδου που εμάς το καυσαέριο, επειδή μία δημότης εδώ το ανέφερε, είναι καθημερινή τραγική κατάσταση, να πω λοιπον ότι εκεί είναι ένα οικοδομικό τετράγωνο μεγάλο, στο οποίο ο κ. Δήμαρχος πρότεινε σήμερα να είναι στην περιοχή που αφορά στα κτίρια τα δημόσια ο συντελεστής να πάει στο 0,8 από 1 που ήταν η αρχική εισήγησή του και στο κομμάτι που αφορά στα καταστήματα να πάει από το 0,5 που ήταν η αρχική εισήγηση στο 0,4. Εμείς ακόμα πιστεύουμε, βεβαίως αυτή είναι μια θετική εξέλιξη, πιστεύουμε ότι παρ' όλα αυτά είναι υψηλοί ακόμη οι συντελεστές για ένα οικόπεδο 5,600 περίπου στρεμμάτων. Είναι μεγάλοι. Παρ' όλα αυτά, θα δεχόμασταν να παραμείνει έτσι, εφόσον βεβαίως το είδος των καταστημάτων είναι αυτά που επιτρέπονται σήμερα στην αμιγή κατοικία. Δηλαδή δεν θα θέλαμε να υπάρχουν εκεί καταστήματα τα οποία να πουλάνε ρούχα, να πουλάνε παπούτσια, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνουν, αλλά να είναι αυτά που είναι στην αμιγή κατοικία, δηλαδή τα απαραίτητα για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, που επειδή στο Δήμο Παπάγου όπως ξέρετε ειναι και ένας Δήμος που γηράσκει, έχουμε πάρα πολύ ηλικιωμένους και μεθαύριο θα είμαστε κι εμείς έτσι, όπου χρειάζονται πραγματικά αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης και να γεμίσουμε από άλλου είδους καταστήματα τα οποία δεν μας χρειάζονται.
Σ' αυτό λοιπόν στο 217 νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε εάν υπάρχει δυνατότητα μείωσης ακόμα των συντελεστών, απευθύνομαι και στους άλλους δημοτικούς συμβούλου, καλό θα ήταν να μειωθούν ακόμα οι συντελεστές εκεί.
Για τους άλλους χώρους αγορών ο συντελεστής είναι μικρότερος, κ. συνάδελφοι. Εκεί για τις αγορές είναι 0,3, ενώ σε μας εκεί στην περιοχή του 217 είναι 0,4. Είναι 0,3 και καλώς είναι. Και εκεί πιστεύω ότι τα καταστήματα πρέπει να είναι καταστήματα αμιγούς κατοικίας, ξαναλέω πάλι και το τονίζω, της σημερινής αμιγούς κατοικίας.
Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα των καταστημάτων, τα οποία σήμερα υπάρχουν με άδεια ή χωρίς άδεια, τα οποία πραγματικά εξυπηρετούν τους κατοίκους. Εδώ ειναι ένα δύσκολο θέμα. Πιστεύω ότι οι αγορέ αυτές τις οποίες προσπαθούμε και θέλουμε να είναι μαζεμένα τα καταστήματα εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης και του χαμηλού συντελεστή που βάζουμε και καλά κάνουμε σαν Δήμος, δεν θα υπάρξει μεγάλη προσφορά. Ομως, αυτό δεν λύνει και τις ανάγκες που έχουν οι κάτοικοι. Αν δηλαδή δίνουμε την άδεια για 10 χρόνια να λειτουργήσουν αλλά μετά τα 10 χρόνια τι θα γίνει, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μέριμνα ώστε αυτά τα καταστήματα να εξακολουθήσουν να υπάρχουν και μετά τη δεκαετία εξυπηρετώντας τις ανάγκες του κόσμου. Εχουμε πολλούς ηλικιωμένους που θα πρέπει να τους σεβόμαστε και να μπορούν να πηγαίνουν περπατώντας μέχρι τα μαγαζιά αυτά της πρώτης ανάγκης.
Πάμε τώρα στο φλέγον θέμα που είναι ο συντελεστής. Στο συντελεστή εγώ θα συμφωνήσω με την πρόταση του κ. Καρατζά και επειδή εγώ μαθηματικός είμαι αλλά επίσης αντιλαμβάνομαι και τους αριθμούς, θα έλεγα ότι όπως το εξήγησε καταλαβαίνω και όπως εμείς το μελετήσαμε γιατί κι εμείς είμαστε μια παράταξη που έχουμε και πολεοδόμους και τα μελετάμε, ο συντελεστής 0,85 θα έλεγα και όχι ο 0,80 διασφαλίζει το ποσοστό των τετραγωνικών, τα τετραγωνικά μέτρα για τα οποία ανησυχούν οι κάτοικοι. Πραγματικά, το ύψος μολονότι άκουγα και προηγούμενες συζητήσεις, το ύψος είναι το καθοριστικό που βοηθάει μια κατάσταση στο Δήμο. Τα 12 μέτρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν. Κτίζονται τέσσερις όροφοι. Εάν υπάρχουν, όπως το βλέπετε και γραμμένο αν δεν το έχετε δει, αν υπάρχουν είδη μέσω συμβολαιογράφων όλες αυτές, έχουν γίνει στα παιδιά όσοι έχουμε δώσει την ταράτσα και την έχουμε μοιράσει ο συντελεστής θα παραμείνει 1, άρα δεν πρόκειται να υπάρξει πρόβλημα ανάμεσα στις οικογένειες, στα μέλη της οικογένειας. Νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τη διατήρηση του προαστίου. Δεν θα βλαφθούν οι περιουσίες των κατοίκων, τα τετραγωνικά θα μείνουν τα ίδια και πραγματικά θα έλεγα ότι σ' αυτό πρέπει πάρα πολύ να σταθούμε, κ. Δήμαρχε, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι σαφές. Υπάρχουν διιστάμενες απόψεις. Υπάρχουν κάποιοι, και αυτό για μένα είναι ακατανόητο, το να μην μπορούμε να συμφωνήσουμε στο ότι είναι ή το ένα ή το άλλο σωστό. Δεν μπορεί να λέμε κάποιοι ότι είναι σωστό και ότι δεν πρόκειται να χαθούν τετραγωνικά και κάποιοι άλλοι να λένε ότι θα χαθούν. Αρα, κάπου γίνεται λάθος.
Αρα, λοιπόν, επειδή σέβομαι και τους ομιλητές και σέβομαι και τις γνώσεις τους αλλά σέβομαι και τον εαυτό μου και τους ανθρώπους με τους οποίους συνομίλησα, πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθούν παραδείγματα συγκεκριμένα, με σαφήνεια, ξανά ώστε από 'δω μέσα να φύγουμε ξέροντας πάρα πολύ καλά τι υποστηρίζουμε και τι ψηφίζουμε. Εγώ σ' αυτό είμαι πεισμένη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πειστούμε όλοι.
Κλείνοντας λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει το Γενικό Πολεοδομικό για να μπορέσουμε να σώσουμε την κατάσταση να περάσει αλλά θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας όλες τις παρατηρήσεις και όλες τις ενστάσεις που έχουμε και να δούμε πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε και να μου απαντήσετε κ. Δήμαρχε και αν θέλει και ο κ. μελετητής, στο γιατί δεν μπήκε και δεν ασχοληθήκατε με το κυκλοφοριακό και τη στάθμευση μέσα σ' αυτό που είναι πολύ βασικό το κομμάτι και θα ήθελα να μην μου πείτε αυτό που λέτε κάθε φορά, ότι δεν είναι θέμα πολεοδομικού σχεδίου το θέμα της στάθμευσης και του κυκλοφοριακού. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κ. Πολυκαλά; ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. Η πρότασή σας ποια ήταν, ρωτάνε κάποιοι σύμβουλοι. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν κάνει πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίζετε το πολεοδομικό εσείς. Οχι, επειδή με ρωτήσανε. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν κάνει πρόταση. Εμείς κάνουμε πρόταση. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλίμονο αν ο καθένας που μιλάει να κάνει προτάσεις. Ο καθένας που μιλάει κάνει πρόταση; Δηλαδή θα βάλουμε... (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, η κα Πολυκαλά αναφέρθηκε στις παρατηρήσεις για τη διαβούλευση. Πράγματι, θα μπορούσαμε να το βάλουμε στο διαδίκτυο, δεν το βάλαμε στο διαδίκτυο. Οταν όμως εκφράστηκε αυτή η επιθυμία εδώ πέρα να λαμβάνουν γνώση οι διαβουλευόμενοι των τοποθετήσεων το ρυθμίσαμε και βγάλαμε και μάλιστα μια ανακοίνωση που λέγαμε σε όλους τους κατοίκους ότι μπορείτε να λαμβάνετε γνώση όλων των παρατηρήσεων που έχουν κάνει αυτοί που έχουν συμμετάσχει στη διαβούλευση, είχαμε δημιουργήσει ένα γραφείο στην Τεχνική Υπηρεσία με έναν φάκελο που μπορούσε ο καθένας να πηγαίνει εκεί και το κάνανε αρκετοί.
Για τους ποδηλατοδρόμους που είπατε κα Πολυκαλά, σας υπενθυμίζω ότι εμείς έχουμε μία σχεδόν πλήρη μελέτη ποδηλατοδρόμων την οποία την έχουμε κάνει με τον κ. Βλαστό του Πολυτεχνείου, που όταν μπορούμε να φτιάχνουμε ποδηλατοδρόμους επάνω σ' αυτή τη μελέτη στηριζόμαστε και κάνουμε αυτούς τους ποδηλατοδρόμους, όπως έχουμε δημιουργήσει ποδηλατόδρομο στο πεζοδρόμιο της Κορυτσάς, όπως έχουμε δημιουργήσει σε όλα τα αλσύλλια που έχουμε φτιάξει διαδρόμους μέσα ποδηλατοδρόμων και περιπάτου. Επομένως, υπάρχει η υποδομή. Αλλά δεν είναι εύκολο να δημιουργήσεις ποδηλατοδρόμους με την σωστή έννοια όταν έχεις φτιάξει την πόλη σου. Οταν σχεδιάζεις μια πόλη σχεδιάζεις και τους ποδηλατοδρόμους. Οταν πας σε μια πόλη που την έχουν σχεδιάσει με τις αρχές της δεκαετίας του '50 και του '60 που το ποδήλατο τότε ήταν μέσο μεταφοράς και όχι να εξυπηρετεί τις τοπικές... ΔΗΜΟΤΗΣ: Υπάρχουν πόλεις που έχουν κάνει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, όχι όμως εκ των υστέρων. Οχι εκ των υστέρων. Αφήστε τα Τρίκαλα τώρα. Κι εμείς έχουμε ποδηλατοδρόμους με την έννοια...
Επομένως, εμείς στους ποδηλατοδρόμους είμαστε πολύ προηγμένοι εν σχέσει με όλους τους άλλους Δήμους.
Για κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτη στάθμευσης, υπάρχουν. Στα πλαίσια της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου έχει φτιάξει ο μελετητής και θα μπορεί να σας το αναπτύξει πιο κάτω. Αλλά εγώ να τελειώσω τις παρατηρήσεις σας.
Μελέτη Τίλη, θεός σχωρέστον με όλη την κυριολεξία της λέξης γιατί έχει πεθάνει ο Τίλης, δεν υπάρχει. Δεν είχε γίνει αποδεκτή. Η μελέτη Τίλη, από το Υπουργείο. Το Υπουργείο δεν την είχε κανει δεκτή τη μελέτη Τίλη. Επομένως, δεν υπάρχει μελέτη Τίλη. Δεν υπάρχει μελέτη Τίλη διότι τη μελέτη Τίλη την είχε αναθέσει το Υπουργείο και δεν είχε γίνει αποδεκτή.
Πάμε λοιπόν στον υπόγειο χώρο στάθμευσης. Στον υπόγειο χώρο στάθμευσης σας είπα ότι η πρόθεση της παρούσας Δημοτικής Αρχής δεν είναι να το κάνει διότι δεν προλαβαίνει να το κάνει. Επομένως, οι επόμενες Δημοτικές Αρχές που θα έρθουν θα σταθμίσουν με τα δικά τους δεδομένα γι' αυτό τον υπόγειο χώρο στάθμευσης αλλά καλό είναι να υπάρχει σαν δυνατότητα. Δεν ξέρετε τι συμβαίνει. Πάντως, πρόθεση να γίνει εκεί χώρος στάθμευσης προς το παρόν δεν υπάρχει κανένας.
Πάμε λοιπόν στους χώρους βοηθητικών υπηρεσιών του Δήμου. κα Πολυκαλά, κοιτάχτε να δείτε κάτι. Εσείς είστε προσγειωμένος άνθρωπος, ξέρετε τις ανάγκες του Δήμου κ.λπ.. Δεν μπορεί να δουλέψει ένας Δήμος αν δεν έχει ένα εργοτάξιο όπως το λέγαμε παλιά, αλλά επειδή χτυπάει λίγο άσχημα το λέμε χώρο βοηθητικών υπηρεσιών. Ο χώρος βοηθητικών υπηρεσιών που έχεις τις αποθήκες σου, τα συνεργεία σου, τις επισκευές σου, τα αυτοκίνητά σου να σταθμεύουν, αυτός πρέπει να είναι σε επαφή με την πόλη. Δεν μπορεί αυτός ο χώρος να είναι στην καρμανιόλα της Κατεχάκη που όταν θέλεις, ξέχασες να πάρεις ένα εργαλείο, πετάγεσαι και το παίρνεις από την αποθήκη σου ή σού χάλασε ένα μηχάνημα και χρειάζεσαι ένα λουρί, πας και το παίρνεις. Δεν μπορεί αυτό να είναι στην καρμανιόλα της Κατεχάκη και να θέλεις μεταφορικά μέσα να πηγαίνει κάθε έναν από εκεί που δουλεύει στην πόλη μέχρι εκεί κάτω και να περνάνε αυτά όλα τα αυτοκίνητα και να θρηνείς δεκάδες εργάτες νεκρούς κάθε μέρα. Και όταν θα θέλεις να φύγεις από εκεί να θέλεις να πηγαίνεις μέσω Καισαριανής για να ξαναγυρίσεις στην πόλη.
Λοιπόν, εάν μιλάμε να φύγουν από εκεί ο χώρος βοηθητικών υπηρεσιών του Δήμου, να μας πει αυτός που θέλει να φύγει πού να πάει και θα φύγει. Το πιο εύκολο αυτό είναι. Δεν βαριέσαι, τα χρήματα για τις αποθήκες και τέτοια, φτιάχνουμε αποθήκες. 6 εκατομμύρια πήραμε προχθές από την απαλλοτρίωση της περιφερειακής Υμηττού. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλος χώρος βοηθητικών υπηρεσιών και όταν μιλάμε να φύγει αισθάνομαι ότι κοροϊδεύουμε τους κατοίκους. Κι επειδή εγώ 20 χρόνια που βγαίνω Δήμαρχος δεν κορόιδεψα ποτέ τους κατοίκους και αυτό εκτίμησαν οι κάτοικοι και με βγάζανε Δήμαρχο, εγώ δεν μπορώ τώρα να τους κοροϊδεύω. Εάν εσείς έχετε ένα χώρο που να είναι σε επαφή με την πόλη, που να μην κινδυνεύουν οι εργάτες να πηγαίνουν στη δουλειά τους, στον τόπο εργασίας και να ξαναγυρίζουν, να μας το πείτε και αύριο θα φύγει αυτός ο χώρος.
Για το Ο.Τ. 217 νομίζω ότι είχαμε μιλήσει εκτενώς μαζί και είχαμε βρει ένα modus vivendi που λένε οι Ελληνες. Είχαμε κανονίσει αυτά που είπαμε, εσείς τα είπατε με τα δικά σας λόγια και στο 0,4 είχαμε πει κ.λπ., διότι όπως θέλουμε να σεβαστούμε τις περιουσίες των δημοτών πρέπει να σεβαστούμε και τις περιουσίες των άλλων φορέων. Οταν θέλουμε να πούμε ότι στο 217 θα γίνει μια αγορά, πρέπει και ο άλλος ο οποίος είναι ιδιοκτήτης και θα φτιάξει την αγορά να του αποδώσει τα έξοδα τουλάχιστον που θα κάνει να φτιάξει την αγορά. Επομένως, δεν μπορείς να του πεις φτιάξε μια αγορά με 0,1 συντελεστή δόμησης. Επειδή λοιπόν λέτε για τις άλλες αγορές να πάμε να δούμε τις άλλες αγορές. Και δεν σας λέω τι ισχύει - μισό λεπτό κα Πολυκαλά. Μισό λεπτό, μην τα λέτε όπως τα θέλετε. Θα τα πούμε με τα νούμερα. Το 217 έχει 0,8 συντελεστή δόμησης τώρα, έχει 0,8 κι εμείς επειδή θέλουμε να είμαστε πιο πατριώτες στου Παπάγου το κάνουμε 0,5 και γίναμε ακόμα πιο πατριώτες αφού μιλήσαμε μαζί και το κάνουμε 0,4. Το 0,8 λοιπόν που ισχύει τόσα χρόνια στο 158 το κάνουμε 0,6 και το αφήνουμε 0,6. Οχι, δεν είναι. Η Ολυμπιάδα δεν έχει όρους δόμησης. Η Ολυμπιάδα, ανοίχτε παρακαλώ το παράρτημα Γ. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου)
Κοιτάχτε, άμα μου λέτε ότι έχει - όχι "το ξέρετε". Εσείς λέτε ότι έχει. Δεν έχει. Δεν έχει. Μπορεί να είναι κτισμένο αλλά... κ. Τίγκα, είναι κτισμένο με πολύ περισσότερο, διότι αν φανταστείτε την Ολυμπιάδα που την ξέρετε... ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε τον Δήμαρχο και μην κάνετε διάλογο. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Διότι εκεί κάνατε άλλωστε και τις διαβουλεύσεις σας. Λοιπόν, η Ολυμπιάδα έχει 100% κάλυψη. Εχει 100% κάλυψη κι εμείς τη βάζουμε 40%. Είναι κτισμένη όλη η Ολυμπιάδα. Επομένως, ο συντελεστής δόμησης της Ολυμπιάδος... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου)
Μιλάει ο Δήμαρχος, κ. Νικολάου. κ. Νικολάου, μιλάει ο Δήμαρχος. Αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε. Αν βαρεθήκατε σηκωθείτε και φύγετε, όπως φεύγατε στις άλλες συνεδριάσεις. Οπως φεύγατε στις άλλες συνεδριάσεις. Πάμε λοιπόν τώρα πιο κάτω.
Η Λέσχη Αξιωματικών την κάνουμε 0,3. Του Βασιλόπουλου είναι 0,6 και το αφήνουμε 0,6, εντάξει; Επομένως, δεν είναι αδικημένο το 0,4. Και σας είπα... ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Πολυκαλά, το είπατε. Τώρα να κλείσει ο κ. Δήμαρχος να πάμε στους άλλους ομιλητές.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και είπατε ότι τα μαγαζιά να εξυπηρετούν την καθημερινότητα. Αυτό το έχουμε θέσει σαν γενική αρχή. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε.
Λοιπόν, για τη δεκαετία που λέτε ότι έχουμε εξασφαλίσει και να εξασφαλίσουν και την επόμενη δεκαετία κ.λπ., γι' αυτό θα είναι η μεθεπόμενη Δημοτική Αρχή, η οποία θα το λάβει υπόψη της και δεν νομίζω να είναι κανένας χειρότερος Δήμαρχος από εμένα να μην το εξασφασλίσει. Μάλλον ο επόμενος Δήμαρχος θα είναι καλύτερος από εμένα και επομένως, μάλλον θα το εξασφαλίσει. Επομένως, όσο δεν δημιουργούνται αγορές και μακάρι να δημιουργηθούν, αυτά τα καταστήματα είναι καταδικασμένα να δουλεύουν.
Για το συντελεστή δόμησης που λέτε 0,85 είμαι έτοιμος να το υιοθετήσω, άλλωστε το έχω συζητήσει με τον κ. Καρατζά και πριν έρθουμε εδώ πέρα είχαμε πει, ξέρω 'γω, εάν αυτό είναι το καθοριστικό σημείο και θα ήθελα να κάνω μια έκκληση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς είδατε ότι βγάλαμε τα καταστήματα από την Εθνικής Αμύνης. Βγάλαμε τα εργαστήρια μικρής όχλησης. Ρυθμίσαμε τη μελλοντική δόμηση. Βγάλαμε την Αναστάσεως. Κάνω έκκληση, αν είναι αυτό το καθοριστικό σημείο το 0,8 να το κάνουμε 0,85, θέλετε 0,90; Να το κάνουμε 0,90, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το καθοριστικό σημείο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάνω έκκληση προκειμένου να περάσει η Β1 φάση, να την εγκρίνουμε και να την παραλάβουμε με τις επιμέρους παρατηρήσεις που θα δώσουμε στο μελετητή, κάνω έκκληση λοιπόν για να βάλουμε κάποτε επιτέλους τάξη σε αυτή την πόλη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζήκας. κ. Ζήκα, θα τοποθετηθείτε; Να σας βάλω πιο μετά; Μπορώ και πιο μετά, μπορώ. κ. Ρεμούνδο, παρακαλώ. Συγγνώμη, κ. Ρεμούνδο, μπερδεύτηκα. Επειδή κάθετε πιο κοντά σας, γι' αυτό, και το πήγα έτσι.
Ο κ. Ρεμούνδος έχει το λόγο. ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: κ. Πρόεδρε, συζητάμε σήμερα ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το Γενικό Πολεοδομικό μιας πόλης αφορά και πρέπει να κοιτάει και να λύνει τα προβλήματα μιας πόλης 30 και 40 χρόνια μετά. Να έχουμε αυτό υπόψη μας. Το ότι ο Παπάγος έχει φτάσει σήμερα και στην ουσία το 2014 δεν είχε πολεοδομικό, είναι μια μεγάλη ευθύνη την οποία κάποιοι πρέπει να την αναλάβουν. Και την αναλαμβάνουν. Τουλάχιστον ο κ. Δήμαρχος έχει την παρρησία και κάνει την προσπάθεια σ' αυτή τη φάση, καθυστερημένα, εμείς πιστεύουμε καλοπροαίρετα να δώσει λύση.
Ομως, ποιο είναι το βασικό πράγμα που θέλει να κάνει ένα πολεοδομικό. Να δημιουργήσει συνθήκες, και ξαναλέω αρκετά χρόνια μετά, να λειτουργήσει καλά η πόλη. Συνήθως όχι για μας, αλλά για τα παιδιά μας. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι το κύριο ο συντελεστής δόμησης; Και ειδικά στου Παπάγου που έχει ένα σχετικά χαμηλό συντελεστή δόμησης. Δηλαδή, τι να πουν άλλες περιοχές;
Ομως είναι και αυτό με βάση τον καινούριο, τον ΝΟΚ, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στην ουσία να οικοδομήσεις ακόμα παραπάνω. Σκεφθείτε ότι το διαθέσιμο δομήσιμο στον Παπάγο είναι άλλο τόσο, όσο είναι σήμερα, τι λειτουργίες θέλει, τι εξυπηρετήσεις θέλει αυτή η πόλη.
Εμείς γενικά ξεκινάμε απ' τη θέση ότι καλό για μια πόλη είναι ο χαμηλός συντελεστής δόμησης, όσο χαμηλότερα μπορείς. Αυτό είναι και η επιστημονική θέση γενικά και είναι μια θέση προς όφελος των πολιτών που ζουν σε αυτή την πόλη. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση φαινομενικά με την ιδιοκτησία, το οικονομικό συμφέρον των ανθρώπων. Για παράδειγμα, τι να πούμε σ' αυτόν που δεν είχε τα λεφτά για να χτίσει και έχει μείνει και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί έστω τα 30 τετραγωνικά αυτά, γιατί γι' αυτό συζητάμε. Δεν μιλάμε για καμιά μεγάλη μείωση. Είναι αδικία. Δηλαδή τι, εξυπηρετούμε τους πλουσιότερους και φέρνουμε δυσκολία στους φτωχότερους; Υπάρχει θέμα.
Για εμάς εάν υπήρχε πολιτική βούληση και απ' την Κυβέρνηση και είπε και κάτι για κάποιους νόμους η κ. Πολυκαλά, ξέρουμε κι απ' άλλα και οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι πρέπει να πιέζουν και τις Κυβερνήσεις και γι' αυτά τα θέματα. Θα μπορούσαν, υπάρχουν τρόποι να δίνονται αντισταθμιστικά οφέλη, ώστε να μη δημιουργούνται κοινωνικά προβλήματα. Ο Παπάγος δεν είναι μια τέτοια περιοχή. Δηλαδή, δεν δημιουργεί το 0,8 ή το 0,85 τόσο μεγάλο πρόβλημα.
Παρόλα αυτά όμως, εμείς τα ζητάγαμε, να υπάρχουν κάποια αντισταθμιστικά οφέλη. Αυτό θα διεκδικούσαμε και αυτή την εξουσία, αυτή την Κυβέρνηση θα θέλαμε, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τα θέματα. Παρόλα αυτά, εμείς θετικά στεκόμαστε στη μείωση του συντελεστή.
Δεύτερο θέμα, όσον αφορά τις κοινοφελείς και κοινόχρηστες χρήσεις. Δεν θα μπω στα μαγαζιά, είναι το τρίτο κομμάτι που θα πιάσω. Ο Παπάγος αυτή τη στιγμή έχει έλλειμμα σε Νηπιαγωγεία, έχει έλλειμμα σε Τοπικό Κέντρο Υγείας δημόσιο, που έπρεπε να έχει και να παρέχει υπηρεσίες υγείας, έχει έλλειψη σε δημόσιους χώρους ερασιτεχνικής δημιουργίας για τη νεολαία, έχει έλλειψη σε δημόσιους χώρους για απογευματινό παιχνίδι των παιδιών, έχει ελλείψεις τεράστιες, όπως μία πόλη σύγχρονη έπρεπε να είναι σε δημόσιες εξυπηρετήσεις.
Η προβολή του πληθυσμού του που θα διπλασιαστεί, σημαίνει ότι τα παιδιά των κατοίκων σήμερα, μετά από κάποια χρόνια στου Παπάγου δεν θα μπορούν να καλύψουν στοιχειώδεις δραστηριότητες. Αυτό η μελέτη δεν το έχει λάβει καθόλου υπόψη. Τα σταθερότυπα που 'χει χρησιμοποιήσει είναι αδιανόητα. Αυτό για εμάς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που 'χει η ρύθμιση του πολεοδομικού που κάνουνε.
Δεν είναι δυνατόν να διπλασιάζεται ο πληθυσμός, αυτή είναι η πρόβλεψη, σε τριάντα χρόνια, σε σαράντα, τα οικόπεδα δεσμεύονται σήμερα, τότε θα 'ναι αργά. Αυτό που κάναμε στο Χολαργό το '90 και δεσμεύσαμε τριάντα (30) οικόπεδα και μπορούσαμε, βεβαίως οι Διοικήσεις κατόπιν τα χάσαν, τα αποδεσμεύσαν, δεν είχαν να τ' αγοράσουνε. Ετσι; Δημιούργησαν όμως ένα όφελος στο Χολαργό.
Να πω ότι εμείς ήμασταν η μοναδική Παράταξη που το '90, όταν ο Χολαργός είχε νόημα να μειωθεί ο συντελεστής δόμησης, ενώ όλες οι άλλες Παρατάξεις υποχώρησαν, ήμασταν οι μόνοι που επιμείναμε στη μείωση του συντελεστή δόμησης. Και η Παράταξη της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, όλοι οι άλλοι υποχώρησαν, μόνο εμείς και τελικά δεν έγινε η μείωση του συντελεστή το 1990 στο Χολαργό. Το αποτέλεσμα το ζούμε σήμερα. Βλέπετε τη διαφορά και με τον Παπάγο, παρότι είχε πολλούς κοινόχρηστους χώρους και ο Χολαργός δεσμευμένους.
Αυτό δεν ξέρω αν θα μπορέσει η μελέτη στην επόμενη φάση να το δει. Η επόμενη φάση λογικά έχει και το χρονικό προγραμματισμό υλοποίησης αυτών των δημόσιων χώρων και λειτουργιών. Για εμάς είναι το θεμελιακό της μελέτης και γι' αυτό αν αυτό δεν λυθεί, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε συνολικά την πολεοδομική μελέτη.
Υπάρχουν επίσης θέματα, όπως κυκλοφοριακό. Στοιχειώδης παρέμβαση δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν έχει συμπληρώσει κάτι η μελέτη το τελευταίο διάστημα. Εμάς τα στοιχεία που ήρθαν στα χέρια μας, δεν είχε κυκλοφοριακή μελέτη. Δεν είχε μελέτη του συγκοινωνιακού δικτύου, το οποίο είναι τεράστιο στου Παπάγου. Δηλαδή, η συγκοινωνία δεν εξυπηρετεί. Δεν μπορεί να 'ρχεσαι σε δέκα λεπτά απ' το Σύνταγμα και μετά να θες μια ώρα να φτάσεις σπίτι σου με τη συγκοινωνία, όπως και στο Χολαργό βεβαίως.
Είναι, είναι, είναι. Σας πληροφορώ ότι είναι και θα 'πρεπε να 'χει εντοπίσει και τις ενέργειες που θα 'πρεπε να 'χει κάνει ο Δήμος και οι Δημόσιες Υπηρεσίες, ώστε να λύσουν αυτό το πρόβλημα.
Οσον αφορά τα μαγαζιά και τις χρήσεις τις εμπορικές ας το πούμε έτσι της πόλης, υπάρχει το εξής πρόβλημα για εμάς. Τα εμπορικά κέντρα, τα τοπικά εμπορικά κέντρα που προτείνονται, δεν πρόκειται για εμάς να εφαρμοστούν ποτέ. Θα συνεχίσει η Εθνικής Αμύνης να είναι ο εμπορικός άξονας. Θα γίνει ο Φάρος του Ψυχικού όπως είναι, δεν θα αναπτυχθούν τα τοπικά εμπορικά κέντρα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τα μαγαζιά, που δεν νομιμοποιούνται, αλλά με ένα γενικευμένο τρόπο, ίσως έπρεπε να ληφθεί υπόψη η διάταξή τους και πιστεύουμε ότι δεν θα λειτουργήσει.
Οπότε, πάλι ο κάτοικος δεν θα εξυπηρετείται, δεν θα 'χει κοντά το μαγαζί. Τα μαγαζιά ή θα συνεχίσουν να 'ναι παράνομα, ή θα κλείνουν κι υπάρχει ένα θέμα, ότι αυτή η πρόβλεψη της λειτουργίας των τοπικών αγορών δεν θα δημιουργηθεί ποτέ. Δεν ξέρω, θα ακούσουμε και το μελετητή. Εμείς είχαμε ζητήσει και σε προηγούμενη διαβούλευση να είναι. Πήραμε υπόψη μας και παρακολουθήσαμε από τα στοιχεία από το Δήμο τη διαβούλευση που έγινε, αν και να πω ότι αυτό δεν ήταν διαβούλευση. Δηλαδή, οι κάτοικοι δεν είναι ενημερωμένοι.
Οι κάτοικοι δεν έχουνε ακούσει ολοκληρωμένα απόψεις, που έχουν κατατεθεί. Αρα, πρέπει να δοθεί χρόνος ενδεχομένως και γι' αυτή τη διαδικασία. Το ότι σήμερα είναι εδώ πενήντα άνθρωποι απ' του Παπάγου, πρώτη φορά που 'χε τέτοια συμμετοχή κι είναι ελάχιστη, δείχνει ότι το θέμα δεν έχει συζητηθεί κι όταν θες να αποφασίσεις για τη ζωή των άλλων, των παιδιών τους μετά από τριάντα χρόνια, δεν γίνεται να παίρνεις αποφάσεις με αυτά που εμείς, ο καθένας λιγότερο ή περισσότερο, καλώς ή κακώς έχει στο μυαλό του. Το επισημαίνουμε επιπλέον.
Πολλά επιμέρους στις προτάσεις θα 'χαμε να πούμε. Ο χρόνος νομίζω και η ώρα είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Ρεμούνδο. Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Ρεμούνδο, θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπατε, πενήντα άτομα είναι εδώ, κ.λπ., άρα δεν έχουν ενημερωθεί, κ.λπ. Μήπως συμβαίνει το αντίθετο; Δηλαδή, μήπως έχουν ενημερωθεί τόσο πολύ και συμφωνούνε τόσο πολύ με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, που είπανε, δεν χρειάζεται να πάμε; Κύριε Τίγκα, είμαι σίγουρος ότι έχετε κάνει κινητοποίηση και να το αποτέλεσμα της κινητοποιήσεώς σας. ΤΙΓΚΑΣ: Δεν έχω κάνει καμία κινητοποίηση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει. Υπάρχει λοιπόν και το αντίθετο. Στη γενική διαβούλευση συμμετείχανε λίγοι, συμμετείχανε άνθρωποι οι οποίοι είπανε ναι, μπράβο σας και μπορώ να σας διαβάσω και συγκινητικές επιστολές που έγραφε υπέρ του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Αλλά γιατί να συμμετάσχουνε, όταν ένα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο είναι τόσο πολύ προσεγμένο, που επιλύει και όλοι οι κάτοικοι συμφωνούνε; Οι περισσότεροι.
Αλλά θα πάω να καθησυχάσω τις ανησυχίες σας και να παρακαλέσω να το ψηφίσετε, λέγοντας ότι αυτό το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο όπως είναι συντεταγμένο, επιλύει αυτά τα προβλήματα όχι μόνο της επομένης δεκαετίας, αλλά και της εικοσαετίας και πολύ περισσότερο. Θα σας πω μόνο τα εξής ως παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Παπάγου δεν έχει κανένα Παιδικό Σταθμό ιδιόκτητο και είναι σε δύο νοικιασμένα. Ενα κατάφερε να βάλει σε, να αρχίσουν σε λίγες μέρες οι εργασίες για να οικοδομηθεί, αυτό της Βερσίκε Αλευρά και με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο δημιουργούμε τρείς Παιδικούς Σταθμούς ιδιόκτητους στου Παπάγου.
Ο ένας είναι αυτός της Βερσίκε Αλευρά, που ξεκινάνε οι εργασίες με το ΕΣΠΑ, να κατασκευαστεί. Ο άλλος είναι στο Ο.Τ. 205, το κληροδότημα της Γκανασούλη και ο τρίτος είναι στο Ο.Τ. 188Ζ, που είναι δίπλα από το Πολιτιστικό Κέντρο και βεβαίως βοήθησε και η συνένωση των Δήμων, που από πολιτιστικούς χώρους μας καλύπτει η Κοινότητα του Χολαργού και επομένως είχαμε τη δυνατότητα εκεί που λέγαμε να φτιάξουμε το Πολιτιστικό Κέντρο στο Ο.Τ. 188Ζ, να φτιάξουμε Παιδικό Σταθμό. Επομένως, από Παιδικούς Σταθμούς είμαστε εντάξει.
Νηπιαγωγεία, διότι η μελέτη που έχει κάνει ο μελετητής, απέδειξε ότι πρέπει να έχουμε τρία για την επόμενη εικοσαετία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κάνετε διάλογο κ. Ρεμούνδο και πρέπει να προχωρήσουμε τώρα. Ολοκληρώσατε κ. Δήμαρχε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, δεν ολοκλήρωσα. Το τρία βγήκε μετά από τη μελέτη, την οποίαν έχει τα στοιχεία ο μελετητής. Επομένως, πάμε τώρα στα Νηπιαγωγεία. Μέχρι τώρα έχουμε δύο Νηπιαγωγεία και φτιάξαμε και ένα τρίτο σε νοικιασμένο σπίτι. Δημιουργούμε τρίτο σε ιδιόκτητο χώρο. Δηλαδή στην Καλαβρύτων, που ήταν ένας χώρος αγοράς, μια ξεχασμένη αγορά, που δεν είχε γίνει ποτέ, εμείς το κάνουμε χώρο Νηπιαγωγείου και με την απόφαση που πήραμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να κάνουμε αυτή την Επιτροπή για να εξετάσουμε για ένα οικόπεδο στου Παπάγου, κ.λπ., θα 'χουμε και τέταρτο οικόπεδο.
Επομένως, καλύπτουμε τις ανάγκες της επομένης εικοσαετίας και επομένως, αν αυτοί είναι οι ενδοιασμοί σας για να το ψηφίσετε, να μην το ψηφίσετε, θα 'λεγα ότι αίρονται οι ενδοιασμοί σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, για να συνοψίσουμε όλοι και να τελειώνουμε. Ετοιμάστε τις τοποθετήσεις σας, να είναι σύντομες. Θα σας πω ότι, απ' ότι βλέπω, αν είναι να γίνει κάποια σύνθεση στο Πολεοδομικό Σχέδιο, γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μιλήσουμε και να δούμε, θα την κάνουμε στο τέλος, στο ρεζουμέ, οπότε σκεφθείτε αν θέλετε κάποια αλλαγή, κάποια τροποποίηση και στο τέλος θα την δούμε και θα συνοψίσει ο κ. Δήμαρχος και θα συνθέσει όλες τις απόψεις και να είμαστε λίγο σύντομοι, για να τελειώνουμε. Τώρα ο κ. Ζήκας.
ΖΗΚΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, κ. Πρόεδρε, θεωρώ ότι για τέτοια ζητήματα όπως το Γενικό Πολεοδομικό, που είναι τόσο σοβαρά ζητήματα, θα πρέπει να επιδιώκεται η ευρύτερη δυνατή συναίνεση. Παρακαλώ πάρα πολύ, αν θέλετε, κάνετε ησυχία. Θα πρέπει να επιδιώκεται η ευρύτερη δυνατή συναίνεση τόσο εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και σε επίπεδο κοινωνίας.
Είναι ζητήματα που αφορούν την πορεία της πόλης για δεκαετίες από εδώ και πέρα και άρα δεν μπορεί να παίρνονται με οριακές πλειοψηφίες. Αυτό είναι ένα ζήτημα.
Το δεύτερο ζήτημα, επειδή πραγματικά έγινε διαβούλευση, αλλά η διαβούλευση η οποία έγινε, κατά την άποψή μας δεν ήταν επαρκής. Παρά το ότι επιμήκυνε η Δημοτική Αρχή το χρόνο της διαβούλευσης και πάλι θεωρούμε ότι δεν ήταν επαρκής η διαβούλευση. Ο ίδιος ο Δήμαρχος στην επιστολή που απευθύνει, λέει ότι υπήρξαν πολίτες ανενημέρωτοι. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ το λέω αυτό; ΖΗΚΑΣ: Εσείς το γράφετε. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πού το γράφω;
ΖΗΚΑΣ: Στην επιστολή την οποία μας απευθύνετε, γράφετε "τις πιέσεις που
ασκούν οι ελάχιστοι, προφανώς γιατί είναι ανενημέρωτοι".
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ξέρουνε τι σημαίνει πολεοδομικό, δεν ξέρουν τι σημαίνει
συντελεστής δόμησης, δεν ξέρουν τι σημαίνει ποσοστό κάλυψης.
ΖΗΚΑΣ: Θεωρώ λοιπόν ότι, επειδή ακριβώς είναι ένα ζήτημα κομβικό, η
Δημοτική Αρχή οφείλει να επιδιώξει οι πολίτες να ενημερωθούν, όσο αυτό είναι
εφικτό και με τον καλύτερο τρόπο. Δεν προκύπτει ότι αυτό το πράγμα έχει
συμβεί.
Τρίτο ζήτημα, το οποίο δεν αναφέρθηκε εδώ. Υπάρχει απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Παπάγου ομόφωνη απόρριψης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου που προτείνεται.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πού το λέει ομόφωνη απόρριψη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου;
ΖΗΚΑΣ: Εγώ έτσι διάβασα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για διαβάστε το, για διαβάστε το. Πού λέει ομόφωνη απόρριψη; ΖΗΚΑΣ: Με συγχωρείτε, αμέσως να το δω. "Αποφασίζει ομόφωνα την παραπομπή του θέματος", όχι συγνώμη, αυτή είναι της Επιτροπής. "Διαφωνεί με τη μείωση του συντελεστή δόμησης, διαφωνεί με τη δημιουργία Τοπικού Κέντρου. Αποφασίζει, εισηγείται στην Επιτροπή όπως σχετικά με την έγκριση του σταδίου, κ.λπ. Ισχύσουν οι παρατηρήσεις και οι επισημάνσεις του Συμβουλίου, όπως αυτές αποτυπώνονται λεπτομερώς στην εισήγηση".
Δηλαδή, δεν δέχεται τη μείωση του συντελεστή δόμησης και με τη δημιουργία του Τοπικού Κέντρου στην οδό Εθνικής Αμύνης. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μάλιστα. Επομένως, πού λέει, απορρίπτει το Γενικό Πολεοδομικό; ΖΗΚΑΣ: Σωστή η διόρθωση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και για το Τοπικό Κέντρο είπα τη βελτίωση που κάναμε, ότι φεύγουνε τα μαγαζιά, κ.λπ. Οχι, είπατε ομόφωνη απόρριψη. Το διορθώνετε, εντάξει. Να εμπεδωθεί.
ΖΗΚΑΣ: Ναι, σύμφωνοι, σύμφωνοι κ. Δήμαρχε. Σας έκανα την ερώτηση, γιατί καθυστέρησε η δρομολόγηση όλης αυτής της διαδικασία από τον καιρό που ήσασταν Δήμαρχος στου Παπάγου, όπως και από την περίοδο που αναλάβατε ως Δήμαρχος του ενιαίου πλέον Δήμου. Δεν απαντήσατε.
Είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Από τη στιγμή που επικαλείστε ότι υπάρχει η πίεση χρόνου, θα έπρεπε να δικαιολογήσετε, να εξηγήσετε, γιατί υπήρξε αυτή η καθυστέρηση.
Αυτά τα οποία αναφέρει η κ. Πολυκαλά, που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν από το ΥΠΕΚΑ, πράγματι είναι σχεδιασμοί οι οποίοι επιβαρύνουν το μέλλον των πόλεων, όχι μόνο της δικής μας, αλλά συνολικά της χώρας. Αλλά επειδή ακριβώς είναι σχεδιασμοί, οι οποίοι θα ακυρώσουν οποιοδήποτε πολεοδομικό έτσι όπως έχει ψηφιστεί, με την έννοια ότι αλλάζουν το περιεχόμενο των όρων, δηλαδή τι σημαίνει αμιγής κατοικία, ακόμα και αν ψηφίσουμε εμείς σήμερα ένα Πολεοδομικό, που λέει και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, η τροποποίηση από την Κυβέρνηση του όρου της αμιγούς κατοικίας και άρα των δυνατοτήτων οι οποίες παρέχονται, δεν μπορούν να προστατεύσουν την πόλη μας.
Αρα, το συμπέρασμα είναι αυτό, που θα πρέπει να επιδιώξουμε να φύγει αυτή η Κυβέρνηση, για να μην αλλάξουν οι όροι. Εχουμε λοιπόν την ευκαιρία στις εκλογές που πλησιάζουν, να δώσουμε το μήνυμα, για να μην επιδεινωθούν οι όροι της πόλης μας και συνολικά στην Ελλάδα.
Επειδή λοιπόν η όλη διαδικασία έχει πολλά ζητήματα, τα οποία για εμένα δεν είναι ικανοποιητικά κι επειδή και σε επιμέρους ζητήματα, όπως οι χρήσεις που νομιμοποιεί π.χ. επάνω στο βουνό, μας βρίσκει αντίθετους. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι νομιμοποιεί; ΖΗΚΑΣ: Τις εγκαταστάσεις του τένις κλαμπ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό που έλεγε ο κ. Νικολάου, ότι πρέπει να τους νομιμοποιήσουμε.
ΖΗΚΑΣ: Βεβαίως. Εγώ διαφωνώ με τον κ. Νικολάου. Δεν συμφωνώ με τον κ. Νικολάου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Καβουρόπουλος ακούει;
ΖΗΚΑΣ: Θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να αναβληθεί για την επόμενη Δημοτική Αρχή, ώστε να επανέλθει το θέμα στη διαβούλευση, να εξεταστούν όλες οι πλευρές, πολλές απ' τις πλευρές της που έθιξε κι ο κ. Ρεμούνδος, που είναι πολύ σοβαρές πλευρές, να εξεταστεί διεξοδικά, να δούμε πραγματικά ποιές είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν για να προστατέψουμε την πόλη.
Να δρομολογηθούν λύσεις, οι οποίες δεν θα κόβουν κεφάλια, γιατί πραγματικά εδώ ακούστηκαν κι επιχειρήματα, τα οποία είναι τεκμηριωμένα επιστημονικά και η ευκολία αν θέλετε που κι εσείς ο ίδιος, υποχωρήσατε αμέσως, για να δεχθείτε από το 8 που προτείνετε στο 8,5 και μετά στο 9, δείχνουν το ότι υπάρχουν περιθώρια να συνεχίσει η διαβούλευση πάνω σε τέτοια ζητήματα. Δείχνει το ότι μπορούν να υπάρξουν συγκλίσεις και να δρομολογηθούν λύσεις, που θα διασφαλίζουν το συμφέρον, αλλά και το μέλλον της πόλης, χωρίς να υπάρχουν και οι αντιδράσεις αυτές, που τουλάχιστον και εδώ εμφανίστηκαν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ενδεχομένως θα υπάρξουν και στη συνέχεια.
Θεωρώ ότι δεν είναι ζήτημα, μετά που έχει καθυστερήσει τόσο καιρό, το να αναβληθεί για να συζητηθεί από την επόμενη Δημοτική Αρχή σαν πρωτεύον ζήτημα στον πρώτο χρόνο της θητείας της. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Ζήκα. Ο κ. Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχήν, ξεκινήσατε την ομιλία σας, αφήνω στην μπάντα τις ανακρίβειες που είπατε και τις ανακαλέσατε μετά και αφήνω και στην μπάντα βέβαια το ότι να φύγει η Κυβέρνηση, λες και η Κυβέρνηση φτιάχνει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Παπάγου. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Παπάγου το φτιάχνουμε εμείς, που 'μαστε ταγμένοι στην κοινωνία και δεν έχει καμία σχέση η Κυβέρνηση κ. Ζήκα.
ΖΗΚΑΣ: Τότε δεν ακούσατε τι είπε η κ. Πολυκαλά, προφανώς. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Μην πάμε να το πολιτικοποιήσουμε το θέμα,  ή να το ξεφτιλίσουμε, γιατί μιλάμε, σοβαροί άνθρωποι είμαστε εδώ πέρα και μιλάμε σοβαρά. Αφήνω λοιπόν στην μπάντα αυτά.
Ξεκινήσατε την ομιλία σας, λέτε ότι πρέπει να επιδιώξουμε την ευρεία συναίνεση. Μα, αυτό κάνουμε εδώ και βλέπετε ότι πήραμε από τη διαβούλευση τις προτάσεις, τις συνθέσαμε, είδαμε με το μελετητή τι μπορούμε να βελτιώσουμε, τι παραλήψεις είχε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, αυτές οι ιδέες που 'χαν οι κάτοικοι, αν μπορούσαμε εμείς για το καλό του προαστείου να τις υιοθετήσουμε, υιοθετήσαμε του κόσμου τις προτάσεις μέχρι και την τελευταία στιγμή με την ευρεία συναίνεση που επιδιώκουμε, οδηγούμεθα σε αυτή τη συζήτηση.
Αν συζητάμε τώρα, συζητάμε για να έχουμε ευρεία συναίνεση. Ευρεία συναίνεση όμως δεν είναι να συναινέσεις σε αυτόν που δεν ξέρει και σου λέει, αυτό που νομίζει ότι είναι σωστό. Να συναινέσει σε αυτό που ξέρει και σου προτείνει το σωστό. Επομένως, θα πρέπει να 'χετε περισσότερη εμπιστοσύνη και στη Δημοτική Αρχή και στο Μελετητικό Γραφείο, που είναι ένα από τα γνωστότερα στην περιοχή μας.
Εάν θέλετε λοιπόν ευρεία συναίνεση, κάντε μας εποικοδομητικές προτάσεις και να δείτε ότι αν είναι σωστές οι προτάσεις σας, πως θα υιοθετηθούν αμέσως από το Σώμα. Διότι, όταν είπα εγώ στην Εθνικής Αμύνης να μην έχουμε μαγαζιά και να μην έχουμε και εργαστήρια χαμηλής όχλησης, το σκεφθήκαμε με το μελετητή και μέσα στο πνεύμα της συναίνεσης κάναμε, είπαμε να υιοθετήσουμε την πρόταση αυτή και όταν είπαμε το 0,8 να το κάνουμε 0,85, ακόμα και 0,90, για να 'χουμε μία συναίνεση το κάναμε.
Επομένως, αυτά όλα είναι υπεκφυγές, για να μην ψηφίσετε. Χαλάλι σας. Μην το ψηφίσετε. Αλλά μην πείτε όμως ότι αγαπάτε τον Παπάγο. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουτάκης έχει το λόγο. Κύριε Κουτάκη, παρακαλώ, δύο λεπτά
αν θέλετε.
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να σας πω εγώ πόσα χρόνια είμαι Παπαγιώτης. Νομίζω το γνωρίζετε όλοι. Εκείνο που θα 'θελα να πω, το Γενικό Πολεοδομικό είναι ένας μπούσουλας, ένας χάρτης. Στο χάρτη αυτό λοιπόν όλοι συζητάμε και λέμε, θέλουμε να τον κάνουμε Κηπούπολη. Ερχομαι όμως και βλέπω ορισμένα πράγματα.
Λέμε λοιπόν, ότι θέλουμε να είναι μία Κηπούπολη. Πώς συζητούμε λοιπόν για μία Κηπούπολη, όταν τρείς ελεύθερους χώρους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και δη στην πάνω ζώνη, η μία είναι το 217, η άλλη είναι στη Λέσχη, η άλλη στο τέρμα των λεωφορείων, αυτή τη στιγμή είναι ελεύθεροι χώροι πρασίνου, θέλουμε να τους οικοδομήσουμε; Να δώσουμε το δικαίωμα να οικοδομηθούνε. Μα, τους δίνουμε το δικαίωμα να οικοδομηθούν. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα, το 'χουν το δικαίωμα.
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Δεν το 'χουν, αν δεν τους το δώσουμε. Εάν δεν τους δώσουμε χρήσεις γης, δεν το έχουνε. Στο χέρι μας είναι να μην το δώσουμε. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει χρήση.
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Μπορούμε να μην τους δώσουμε χρήσεις γης. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει η χρήση.
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Εντάξει. Οπως επίσης λέμε πίσω, εκεί που είναι το πρώτο Σύστημα Παπάγου για Γηροκομείο. Δηλαδή, μόνο για χτίσιμο ακούω, για τσιμέντο ακούω και δεν βλέπω κάποιο θέμα να πηγαίνει προς την πλευρά της Κηπούπολης.
Ερχόμαστε και συζητάμε για το συντελεστή δόμησης και λέμε για 0,8. Το 0,8 το εξισορροπήσατε εν ολίγοις κ. εισηγητά στο 1 το σημερινό. Αρα, το 1,3 που ζητάμε να γίνει ο συντελεστής για το Γηροκομείο, ισοδυναμεί με 1,5. Αυτό να το πούμε, για να το ξέρει ο κόσμος. Το 1,3 που ζητάμε συντελεστή λοιπόν, ισοδυναμεί με 1,5. Δεν είναι το 1,3 λοιπόν. Οταν μου λέτε ότι το 0,8 του συντελεστού που προτείνετε, είναι ισοδύναμο του 1 που υπήρχε στο ΓΟΚ, άρα το 1,3 που ζητάτε σαν συντελεστή, ισοδυναμεί με το 1,5.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πού ζητάω το 1,3;
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Στο Γηροκομείο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΤο Γηροκομείο είναι κοινοφελές κτίριο, κ. Κουτάκη. ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Εγώ δεν είπα κάτι άλλο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ζητάω. Το έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ομόφωνα. ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Αυτό σας λέω. Το 1,3 λοιπόν ισοδυναμεί με 1,5. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ομόφωνα το έχει αποφασίσει και το 'χετε ψηφίσει εσείς. ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Ερχόμαστε λοιπον και λέμε, από τη μία θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι σε ένα κτίσμα παίζουνε ρόλο δύο πράγματα, ο συντελεστής δόμησης και το ύψος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θέλουμε να μειώσουμε το ύψος. Τι κάνουμε ουσιαστικά; Κόβουμα τα πόδια μας.
Γιατί το λέω αυτό; Με τα 12 μέτρα είναι σαν να καταργούμε τις πυλωτές. Αφού μπορούμε να κάνουμε τέσσερις ορόφους πάλι, καταργούμε ουσιαστικά τις πυλωτές. Αυτά είναι τα δύο μέτρα τα επιπλέον. Κόβοντας όμως τις πυλωτές, έχετε σκεφτεί τις συνέπειες; Τα αυτοκίνητα που παρκάρουν από κάτω, πού θα παρκάρουνε; Αρα, ούτε εκεί βοηθάμε στο να γίνει η Κηπούπολη. Βοηθάμε να βγαίνουν τα αυτοκίνητα έξω, ή να καταλαμβάνουνε το υπόλοιπο του κήπου που θα μείνει, για να παρκάρουν τα αυτοκίνητα στο πλάι του κήπου. Αρα, καταργούμε ουσιαστικά τους κήπους. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω και διορθώστε με αν κάνω λάθος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας διορθώσω, γιατί κάνετε λάθος.
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Εντάξει. Ερχόμαστε και λέμε, τα καταστήματα. Τα υπάρχοντα καταστήματα υπάρχει τρόπος να νομιμοποιηθούνε. Εάν τους δώσουμε χρήσεις γης, μπορούν να πάνε στην Πολεοδομία, πληρώνουν το αντίτιμο να βγάλουν άδεια αλλαγής χρήσης γης και να γίνουνε νόμιμα τα καταστήματα αυτά.
Και γιατί το λέω αυτό. Τα καταστήματα τα οποία υπάρχουν σήμερα και εξυπηρετούν ειδικά την πάνω ζώνη, θα σας πω γιατί αναφέρομαι στην πάνω ζώνη του Παπάγου, είναι κάτω από 1.000 τ.μ., εάν τα συναθροίσουμε όλα μαζ\ είναι πολύ κάτω από 1.000 τ.μ. Τα τρία καταστήματα που θέλουμε να κάνουμε, τα πολυκαταστήματα είναι μεταξύ 7.500 - 8.000 τ.μ., μη περιλαμβανομένων των κλιμακοστασίων και των ασανσέρ. Δηλαδή, ξεπερνάμε τα 8.500 τ.μ.
Επιβαρύνουμε λοιπόν την πάνω ζώνη και λέω πάνω ζώνη, γιατί είναι από Αργυροκάστρου μέχρι τέρμα λεωφορείων, τα τρία αυτά κτίρια με 9.000 τ.μ. καταστήματα.
Μια άλλη σοβαρή διαφορά. Αυτή τη στιγμή όλα τα καταστήματα είναι ισόγεια και ερχόμαστε λοιπόν και δίνουμε δικαίωμα 11 μέτρων, να τα κάνουμε και πολυόροφα. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας, γιατί αλλοιώνουν το χαρακτήρα της Κηπούπολης και του προαστείου μας. Αυτή τη στιγμή η γειτονιά που υπάρχει στο προάστειό μας είναι αυτό, τα χαμηλά, τα μικρά τα μαγαζάκια που εξυπηρετούνε τις ανάγκες και όχι τα μεγαθήρια, τα οποία με 0,4 συντελεστή, για υπολογίστε τα να δείτε, στα 5,5 στρέμματα που είναι το οικόπεδο του ΑΟΑ και το οικόπεδο του. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιο είναι το 5,5 στρέμματα; ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Πόσο είναι Δήμαρχε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό το 5,5 στρέμματα πηγαίνει σε 3, πηγαίνει σε Δημοτικές Υπηρεσίες, πηγαίνει σε Αστυνομία και πηγαίνει σε αγορά. ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Κτίσμα δεν είναι όλο αυτό; ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, δεν είναι κτίσμα.
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Αλλά η Πυροσβεστική στην έξοδο είναι, η Αστυνομία; Κτίσμα είναι. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι κτίσμα.
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Αλλά τι είναι;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οταν θα πάρει ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού π.χ., θα πάρει 1.000 τ.μ. για να κάνει τις Δημοτικές Υπηρεσίες, θα το κάνει με συντελεστή 0,8 όπως λέμε, με ύψος 12 και με 40% κάλυψη, η Αστυνομία το ίδιο. Αυτό το κομμάτι που
θα πάρει.
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Μην μου το αναλύετε. Πέστε μου πόσα τετραγωνικά είναι όλο μαζ\
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ολο μαζί είναι 5,5, αλλά το καθένα.
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Μα, αυτό σας λέω, με 0,4 από 5,5.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι τρία κομμάτια.
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Δεν έχει σημασία. Στο σύνολό τους εγώ λέω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ελάτε τώρα κ. Κουτάλη, ελάτε τώρα κ. Κουτάκη. Τελειώστε, να
σας απαντήσω.
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Στο σύνολό τους λοιπόν είναι μία επιβάρυνση στην επάνω ζώνη, αυτή η επιβάρυνση που συζητούμε τώρα επί 3 και αυτοί οι χώροι θα μπορούσανε κάλλιστα να παραμείνουνε πράσινο, ή να χωροθετηθούνε για κάποιες αθλοπαιδιές, για κάποια γήπεδα, για κάτι που λείπει στη νεολαία του Παπάγου, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι για νεολαία.
Κοιτάμε για γηροκομεία και καλά κάνουμε, κοιτάμε πάντα για την τρίτη ηλικία. Εκεί θα πάμε. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, περνάμε από την πρώτη ηλικία και τη δεύτερη. Θα πρέπει να δούμε και αυτό το θέμα, το οποίο δεν το βλέπω να προβλέπεται από πουθενά.
Ερχεται ένα άλλο ερώτημα λοιπόν εδώ και λέει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα στα χρόνια έχουν πληρώσει για το δικαίωμα, του να έχουν το δικαίωμα να υψώσουν το σπίτι τους. Αυτοί θα αποζημιωθούνε; Πώς θα γίνει αυτό; Τους έχουμε κάνει παρακράτηση χρημάτων για το δικαίωμά τους να σηκώσουνε όροφο. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα αυτά που πληρώνανε τόσα χρόνια και τους τα κόβουμε. Θα τους αποζημιώσουμε;
Αν υπάρχει πυλωτή αυτή τη στιγμή σε ένα σπίτι, παρόλο που μπορεί να 'χει τετραγωνικά να εξαντλήσει, αν έχει πυλωτή δεν θα μπορέσει να ρίξει τον άλλο όροφο. Για εμένα είναι μεγάλο λάθος λοιπόν, το να ρίξουμε από τα 14 μέτρα στα 12, διότι καταργούμε την πυλωτή, χωρίς να αλλάζουμε ουσιαστικά τα τετραγωνικά. Απλώς συρρικνώνουμε τον κήπο και κατεβάζουμε, απλώς κόβουμε τα πόδια μιας καρέκλας που καθόμαστε και επειδή ακριβώς ο Παπάγος είναι επικλινής, τα περισσότερα ισόγεια θα είναι υπόγεια. Στο πίσω μέρος τους θα είναι υπόγεια.
Τέλος, επειδή εδώ γίνεται πολύς λόγος για τον έλεγχο και τις αυθαιρεσίες που ενδέχεται να κάνουν κάποιοι εργολάβοι, νομίζω είναι μέσα στις υποχρεώσεις του Δήμου μας να φτιάξει Πολεοδομικό Γραφείο. Αφού θα γίνει Πολεοδομικό Γραφείο, είναι στο χέρι μας να ελέγχουμε τις αυθαιρεσίες αυτές και να μην το βρίσκουμε σαν πρόφαση, ότι επειδή υπάρχουν οι αυθαιρεσίες, κόβουμε το συντελεστή, κόβουμε το ύψος, κόβουμε το κεφάλι μας. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιός μίλησε για αυθαιρεσίες, ότι κόβουμε; Μίλησε κανένας; ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Το είπαν οι συνάδελφοί μου. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό. Μίλησε κανένας;
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Εσείς το είπατε κ. Δήμαρχε, όταν είπατε ότι έρχονται οι εργολάβοι και αγοράζουν τα οικόπεδα και αυθαιρετούν. Δεν το είπάτε; Οταν λοιπόν αυθαιρετούν και έχουμε το Πολεοδομικό Γραφείο, δεν θα μπορούν να αυθαιρετήσουν. Αυτό λέω. Δεν είπα κάτι διαφορετικό.
Ευχαριστώ πολύ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτον, την Απόφαση 170/2013 που πήρε Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, για να βάλουμε 1,3 συντελεστή δόμησης στον Οίκο Ευγηρίας, πρώτος και καλύτερος την ψηφίσατε εσείς. Μάλιστα. Επομένως, γιατί τώρα το θέτετε το θέμα, δεν το καταλαβαίνω.
Πάμε πιο κάτω λοιπόν, πάμε λοιπόν πιο κάτω. Υπόγειους χώρους στάθμευσης δεν φτιάχνουν οι πολυκατοικίες; Είναι υποχρεωμένες να φτιάξουν υπόγειους χώρους στάθμευσης. Εγώ λέω υπόγειο χώρο στάθμευσης, όταν φτιάχνεις μία πολυκατοικία, είσαι υποχρεωμένος να φτιάξεις χώρους στάθμευσης. Οταν λοιπόν δεν έχεις την πυλωτή, φτιάχνεις υπόγειους χώρους στάθμευσης.
Τρίτον. Το Πολεοδομικό Διάταγμα για την αμιγή κατοικία προβλέπει κατοικία, ξενώνες μικρού δυναμικού, εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής και το λέω αυτό και για την κυρία Πολυκαλά για να ησυχάσει, το λέει μέσα το Προεδρικό Διάταγμα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε, μικρά καταστήματα, βάζουμε συντελεστές δόμησης 0,3 και 0,4 και λέμε ύψος 8 μέτρα.
Στο δε, εκεί που λέτε εσείς ότι θα γίνονται 11 και θα πάνε ψηλά τα μαγαζιά, αν διαβάζατε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, λέει μόνον στο ισόγειο, λέει μόνον στο ισόγειο επομένως και εκεί είσαστε αδιάβαστος. (διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Το 8 μέτρα είναι στα εμπορικά καταστήματα, δηλαδή να κάνεις δύο ορόφους, τι θα κάνεις;
Επειτα, δεν μπορείς να αλλάξεις τη χρήση γης επί τω δυσμενέστερω και σημειακά, δεν μπορείς να αλλάξεις και προσέχτε το αυτό, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη χρήση γης να την κάνετε επί τω δυσμενέστερω, δηλαδή όταν έχει χρήση γης κατοικία δεν μπορείς να την κάνεις κατάστημα, να την κάνεις πράσινο μπορείς ή το κατάστημα να το κάνεις κατοικία μπορείς, την κατοικία να την κάνεις κατάστημα δεν μπορείς.
Και έπειτα, θα επιβραβεύσουμε αυτόν ο οποίος παρανόμησε; για πέστε μου, θα επιβραβεύσουμε αυτόν που παρανόμησε; για ποιόν λόγο; για ποιόν λόγο να τον

(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου) Δεν τον βάλαμε εμείς να παρανομήσει. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν ο επόμενος, ο κ. Αποστολόπουλος. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.
Θα αναφερθώ περισσότερο στο θέμα της μείωσης του συντελεστή, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι που αφορά όλους τους Παπαγιώτες και όχι μόνον βέβαια αυτούς που δεν πρόλαβαν να χτίσουν.
Ενα λοιπόν από τα επιχειρήματα που αναφέρθηκαν υπέρ τη μείωσης του συντελεστή, είναι ότι τα καλύτερα και ακριβώτερα προάστια της Αττικής έχουν χαμηλούς συντελεστές δόμησης.
Νομίζω ότι όλοι μας θα συμφωνήσουμε σ' αυτό, όπως και όλοι φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσουμε ότι τέτοιες αλλαγές στους όρους δόμησης μιάς περιοχής είναι προτιμότερο να γίνονται σχετικά νωρίς όταν υπάρχει πρόσφορο έδαφος, τόσο για να είναι ευεργετική η αλλαγή ως προς την πολεοδομική εξέλιξη της περιοχής όσο και για να περιοριστούν στο ελάχιστο οι αδικίες και η αναστάτωση.
Οπως είπαν, το 75% των κτιρίων είναι μέχρι και 3 ορόφους, οπότε έχουν να χτίσουν και άλλο, αλλά αυτοί που θα χτίσουν και άλλο είναι ιδιοκτήτες με δικαίωμα υψούν ή αλλιώς αέρα, που πρέπει να καταλάβουμε δύο πράγματα για όλους αυτούς τους ανθρώπους, ότι πρώτον εάν ψηφιστεί η προτεινόμενη μείωση είναι πολύ πιθανόν αυτοί να χτίσουν πολύ πιό κάτω από το 0,8% που προτείνεται και δεύτερον ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι λίγοι, αφού το 75% αφορά αυτούς τους ανθρώπους.
Συγκεκριμένα σε ένα κτίριο που δεν έχει εξαντλήσει τη δόμηση ο ιδιοκτήτης του τελευταίου ορόφου, αυτός δηλαδή που δεν έχει χτίσει ακόμα, χάνει πρακτικά το 20% για τον δικό του όροφο και 20% χονδρικά για κάθε άλλο όροφο που έχει χτιστεί από κάτω του. Οι οποιεσδήποτε διορθώσεις της "αδικίας" με την εφαρμογή του ΝΟΚ για τις προσθήκες καθ' ύψος που χρησιμοποιούν τα τετραγωνικά των κλιμακοστασίων των κάτω ορόφων, πρώτον δεν ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις και καταλαβαίνετε τι εννοώ, σε περίπτωση που κάποιος από τους κάτω ορόφους έχει κλείσει έναν ημιυπαίθριο, δεν νομίζω να έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα στην κουβέντα μας, αν έχει κλειστεί λοιπόν κάποιος ημιυπαίθριος, ακόμα και εάν τον έχουν τακτοποιήσει αυτόν τον ημιυπαίθριο, τότε χάνονται δια παντός αυτά τα τετραγωνικά για τον ιδιοκτήτη του τελευταίου ορόφου. Δηλαδή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το κλιμακοστάσιο που λέμε.
Και δεύτερον, για εμένα δεν είναι ούτε καν σίγουρο ότι θα εφαρμοστούν τελικά στον βαθμό που θα αναμέναμε, γιατί ήδη οι Υπηρεσίες δόμησης πολλών Δήμων έχουν κατανοήσει τη δυσκολία στην εφαρμογή του συγκεκριμένου πεδίου του ΝΟΚ και αναμένουν τη σχετική εγκύκλιο για να καθοριστούν επ' ακριβώς οι ενέργειές τους επί του θέματος.
Τέλος, όπως ανέφερε και ο κ. Παλασόπουλος, τα κλικοστάσια στον Παπάγο δεν είναι 25% για να κάνουμε αυθαίρετες προσθέσεις και ξεκαθαρίζω βέβαια ότι αναφέρομαι μόνον στις προσθήκες και όχι στις νέες οικοδομές.
Δεύτερον, συγκριτικά με άλλες περιοχές της Αττικής υπάρχουν πολλά κτίρια στου Παπάγου που δεν έχουν εξαντλήσει την δόμηση και ο λόγος βέβαια που συμβαίνει αυτό είναι ότι οι ίδιοι οι Παπαγιώτες έχτιζαν την περιοχή τους πάνω στο μοντέλο της οικογενειακής πολυκατοικίας, χτίζοντας μονοκατοικίες ή διπλοκατοικίες και δίνοντας με γονική παροχή το δικαίωμα του υψούν στα παιδιά τους. Αυτή όμως η προτεινόμενη μείωση αυτή τη χρονική στιγμή ιδιαίτερα πλήττει περισσότερο απ' όλους τα παιδιά αυτών των ανθρώπων, όπως και αυτούς που ίσως δεν είχαν χρήματα για να χτίσουν ή ακόμα και αυτούς που συνειδητά κινήθηκαν στον αντίποδα της υπερδόμησης που φοβόμαστε και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι είνα πολλοί και χάνουν πολλά.
Λοιπόν, δεν θα ψηφίσω τη μείωση του συντελεστή δόμησης, γιατί ειδικά για το προάστιο του Παπάγου που είπαμε το 75% αφορά μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες και κατοικίες με τρίτο όροφο, φοβάμαι ότι είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι αδικούνται και θα μειωθούν πάρα πάνω από 20%. Πολύ σωστά κατά την γνώμη μου δόθηκε λύση για το ύψος το οποίο θα αυξάνεται μέχρι και τα 14 μέτρα, ώστε να μην χαθεί εντελώς το δικαίωμα δόμησης οι ιδιοκτήτες αέρα από τη στιγμή που δεν πρόκειται κάτι τέτοιο ή δεν είναι εφικτό από τον νόμο, δεν προτίθεται να υπερψηφίσω την πρόταση γιατί το θεωρώ άδικο να χτιστεί κάποιος λιγότερο από 0,8 που προτείνετε να ισχύσει στη περιοχή και θεωρώ ότι δεν μπορούμε να βάζουμε σε περιπέτειες τόσους πολλούς συμπολίτες μας.
Τέλος θα ήθελα να προσθέσω το ενδεχόμενο να δούμε μεγαθήρια στου Παπάγου, πράγματι ο ΝΟΚ, εάν δεν πάρουμε απόφαση να μειώσουμε τον συντελεστή και μείνει ο συντελεστής στο 1,0, σύμφωνα με τον ΝΟΚ μιλάει ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος είναι 17,25, στην περιοχή όμως του Παπάγου υπάρχει η απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής από το 1993 η οποία ορίζει μέγιστο ύψος τα 14 μέτρα, οπότε δεν υπάρχει η δυνατότητα να φτάσουμε τα 17,25 και να δούμε μεγαθήρια στη περιοχή μας, μας προστατεύει δηλαδή. Και ακόμα και εάν δεν ψηφίσουμε την μείωση και παραμείνουμε στο 1,0 δεν κινδυνεύουμε να δούμε αυτά τα μεγαθήρια. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Αποστολόπουλε.
Τον λόγο έχει η κυρία Βεντουζά. ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Εγώ θα ήθελα να πω ότι το να πάει ο συντελεστής στο 0,8 με καλύπτει εμένα προσωπικά, γιατί το σπίτι μου είναι διόροφο, μπορώ να χτίσω άνετα άλλους δύο ορόφους.
Από την άλλη όμως όπως λέει ο Δήμαρχος στην εισήγησή του, πριν 22 χρόνια οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψηφίσανε την μείωση του συντελεστή, του ύψους και μέσα σ' αυτούς ήταν και ο αείμνηστος Δημήτρης Παπανικολάου που ήταν ο πατέρας μου και είναι τιμή μου.
Δεν θα μπορούσα όμως να βγω από το σπίτι μου να κοιτάξω τους συνδημότες μου στα μάτια εάν αυτή τη στιγμή ψηφίσω την μείωση του συντελεστή και στο ύψος.
Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να μείνει στο 1,0 στα 14 μέτρα όπως είναι .... (διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνώ ναι βέβαια και θα τα πω και εγώ όταν θα έλθει η ώρα μου.
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Κυρία Πολυκαλά, συγνώμην που απευθύνομαι σε σας, αλλά πιστεύω ότι άνθρωποι που έχουν καλύψει τον συντελεστή τους, δεν θα έπρεπε να παίρνουν μία τέτοια θέση.
Οσο για τα μαγαζιά μας καλύπτουν αυτά που έχουμε, ο συγχωρεμένες ο Πορφύρης έφτιαξε αυτά τα μαγαζιά, ήταν σε πιλοτή το σπίτι του, έφτιαξε αυτά τα μαγαζιά από κάτω γιατί τον είχαν παροτρίνει οι γονείς μας γιατί δεν είχαμε να πάρουμε ούτε ψωμί από πουθενά, παίρναμε το λεωφορείο από την Αρτεμις, φεύγαμε από την Αλεβιζάτου και πηγαίναμε στην Αρτεμις για να πάρουμε το λεωφορείο του Παπάγου. Ηταν αναγκαία αυτά τα μαγαζιά, παράνομα ξε παράνομα ήταν αναγκαία και έτσι γίνανε.
Θέλω να πω λοιπόν με αυτό ότι να φροντίσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο από σήμερα κι όλας να νομιμοποιηθούν όλα αυτά τα καταστήματα που είναι παράνομα, όπως έχουν νομιμοποιηθεί και κάποια άλλα και να αποφύγουμε οτιδήποτε άλλο που λέγεται εμπορικό κέντρο. Ευχαριστώ πολύ.
....... : Παρακαλώ τον Μελετητή να απαντήσει στην κυρία Βεντουζά.
(ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ): Κανένα κατάστημα δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί διότι το απαγορεύει η παλιά χρήση της αμιγούς κατοικίας. Εάν 2 - 3 καταστήματα έχουν νομιμοποιηθεί με παλιές διατάξεις οι οποίες ήταν άσχετες με τη χρήση της γης, δηλαδή έχουν πάρει άδειες νομιμοποίησης που δεν ζητούσαν τότε τη χρήση της γης, υπήρχε ευεργετική διάταξη στον νόμο, τον παλαιό νόμο. Τώρα ακόμα και εάν παίρνατε νομιμοποίηση σε έναν χρόνο, δεν θυμάμαι πόσο λέει ο νόμος, πρέπει να πάρετε οριστική άδεια αλλαγής χρήσης και δεν μπορείτε να την πάρετε ποτέ. Μην θεωρείτε ότι είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν να νομιμοποιηθούν και είναι και διάσπαρτα, δεν υπάρχει περίπτωσης. (διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου) ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, κυρία Βεντουζά όχι.
Κύιε Αυγουρόπουλε έχετε τον λόγο. ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αναμφισβήτητα η μελέτη που συζητάμε απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει μόνον αρνητικά, έχει και πάρα πολλά θετικά και προσωπικά εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα εάν ψηφίζαμε κατ' άρθρο, κατά περίπτωση να τα ψήφιζα αυτά τα θετικά.
Οπως όμως αναλύθηκε από πολλούς συνδημότες μας που πήραν τον λόγο απόψε και ειδικά από τον Παλασόπουλο με επιστημονική τεκμηρίωση, τα αρνητικά είναι θεμελιώδη και εγώ σαν ένας απλός Δημοτικός Σύμβουλος και μάλιστα Χολαριώτης που με τιμήσανε από την Δημοτική Κοινότητα Παπάγου 14 συνδημότες μου και δεν ξέρω εάν έχουν ή δεν έχουν πρόβλημα, δεν έχω κανένα δικαίωμα να συμβάλω με την ψήφο μου στην αφαίρεση ιδιοκτησίας.
Συμφώνησα απόψε, όταν έκανε πρόταση ο κ. Νικολάου, θα την έκανα και εγώ, να αναβληθεί το θέμα, να αναβληθεί το θέμα και να ρθεί να το λύσει η νέα
Διοίκηση και γιατί όχι, να μην κάνουμε χρήση της σχετικής διάταξης του Καλλικράτη με δημοψήφισμα. Επειδή είναι ένα θεμελιώδες, είναι το σοβαρότερο θέμα που συζητάμε, τουλάχιστον εγώ στα 31 χρόνια που είμαι Δημοτικός Σύμβουλος είναι το πιό βασικό.
Και μία απάντηση στονκ. Ρεμούνδο, δεν είναι εδώ, είπε ότι το 92.... Εδώ είναι; δεν σε είδα. (διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Το 90, το 91-92 τότε έγινε η ψηφοφορία, είχαμε συμφωνήσει αγαπητέ Γιώργο συνάδελφε, στη μείωση τη σταδιακή του συντελεστή δόμησης αλλά η Δημοτική παράταξη η δικιά σας που συνέπραξε με την τότε Διοίκηση, είχατε κατέβει με τον κ. Σκούρτη, ενώ έκανε εισήγηση ο κ. Δραγασάκης τότε σ' αυτά που είχαμε συμφωνήσει, πήρε τον λόγο ο τότε Δήμαρχος και τα ανέτρεψε όλα, γιατί ήταν 300 άτομα από κάτω τότε και δεν τα ανατρέψαμε εμείς, εμείς μείναμε σταθεροί στη συμφωνία που είχαμε κάνει, έτσι για την αποκατάσταση της αλήθειας. Ευχαριστώ πολύ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς. Ο κ. Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή ο κ. Αυγουρόπουλος μίλησε για δημοψήφισμα, θέλω να πω το εξής, ότι σε ένα οικόπεδο του Παπάγου που είναι μονοκατοικία, η διπλοκατοικία, ή τριπλοκατοικία, άντε να ψηφίζουν 10 άτομα. Σε ένα οικόπεδο που είναι μία πολυκατοικία ψηφίζουν τουλάχιστον 100 άτομα ή εάν δεν είναι 100 είναι 60 - 80.
Επομένως να είσαστε σίγουρος κ. Αυγουρόπουλε ότι εάν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε δημοψήφισμα στου Παπάγου, επειδή στις πολυκατοικίες μένουν δεκαπλάσιος αριθμός οικογενειών απ' ότι στα άλλα οικόπεδα των μονοκατοικιών, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα ήταν συντριπτικά υπέρ της μειώσεως του συντελεστού δόμησης και του ύψους, γιατί αυτός ο οποίος ... (διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Επομένως μη μιλάτε για δημοψήφισμα, γιατί δεν συμφέρει αυτούς οι οποίοι μένουν σε μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κεχρής και μετά εσείς είστε κ. Τίγκα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας είπα ότι σ' αυτό το θέμα δεν γίνεται δημοψήφισμα, διότι το δημοψήφισμα, πάρτε παράδειγμα στο σπίτι μου, είναι μονοκατοικία, 2 ψήφοι υπάρχουν, το δίπλα που είναι πολυκατοικία υπάρχουν 10 οικογένειες, επομένως υπάρχουν 20 ψήφοι. Επομένως εμείς θα ψηφίσουμε να μην μειωθεί, τα 2 άτομα και στη δίπλα πολυκατοικία γιατί να μην μειωθεί; αυτοί έτσι ή αλλιώς το έχουν το σπιτάκι τους, θα ψηφίσουν να μειωθεί.
Επομένως δεν γίνεται δημοψήφισμα σ' αυτό το θέμα των συντελεστών και των
όρων δόμησης γενικά.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κεχρή παρακαλώ.
ΚΕΧΡΗΣ: Να μου συγχωρήσετε λίγο τον αργό τρόπο ομιλίας μου γιατί έχω συμπληρώσει 36 ώρες αυπνίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τον συγχωρήσουμε σίγουρα αλλά άμα το πάτε για ένα τέταρτο να μιλάτε δεν θα το συγχωρήσουμε, εντάξει;
ΚΕΧΡΗΣ: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για μένα ενιαίος Δήμος σημαίνει, αυτή είναι η πολιτική μου θέση, ένα ΓΠΣ. Οταν οι δύο Κοινότητες έχουν δύο ΓΠΣ σημαίνει ότι αντιμετωπίζονται ως δύο ανεξάρτητες Κοινότητες που κοιτάνε την Μεσογείων με διαχωριστικό όριο την Αναστάσεως, χωρίς να μπορούν ουσιαστικά να ενοποιηθούν. Ενα ΓΠΣ θα έδινε τη δυνατότητα, θα είχε της οριζόντιας διασύνδεσης των δύο Κοινοτήτων, της οριζόντιας διασύνδεσης εμπορικών, διοικητικών, πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων, το οποίο δεν μπορεί να γίνει όταν έχουμε δύο ΓΠΣ.
Ενα δεύτερο σημείο, το κυρίαρχο σημείο είναι η μείωση του συντελεστή δόμησης και του ύψους των κτισμάτων.
Εδώ εγώ θα διαφωνήσω, υπό την έννοια ότι θα ήταν ένα μέτρο που θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί πριν από 20 χρόνια, πριν από 10 χρόνια, θα δημιουργήσει αρκετές αδικίες και στρεβλώσεις, μοιράζει ουσιαστικά τον Παπάγο σε δύο κατηγορίες, σε κάποιους οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τον συντελεστή δόμησης δεν έχουν να χάσουν απολύτως τίποτα και κάποιους οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον συντελεστή δόμησης θα χάσουν ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας τους. Οταν μιλούμε για μία ευνοούμενη πολιτεία θα πρέπει αυτές οι αλλαγές να μην γίνονται απότομα, απροσδόκητα, χωρίς τέλος πάντων να το επιθυμούν και οι ίδιοι οι πολίτες. Δηλαδή εάν τελικά επιμένατε σε κάτι τόσο σημαντικό ας προχωρούσατε σε ένα τοπικό δημοψήφισμα, ήταν μία πρόταση που έγινε εάν δεν κάνω λάθος από τον Παπαγεωργίου για πρώτη φορά, την κάνει και ο κ. Αυγουρόπουλος. Εάν επιθυμείτε ντε και καλά να αλλάξετε τα πάντα, πρέπει αυτό που επιθυμείτε να το κάνετε να έχει την βούληση, ανεξάρτητα εάν είναι σωστό ή λάθος, να γίνει αποδεκτό από την κοινωνία, έτσι λειτουργούν οι δημοκρατικές κοινωνίες.
Από εκεί και πέρα, σε ότι αφορά το θέμα της αμιγούς κατοικίας, εγώ θα πω ότι είμαι αντίθετος από την δημιουργία του τοπικού κέντρου στην Εθνικής Αμυνας, με την έννοια ότι αυτό πραγματικά αλλάζει τον χαρακτήρα της κηπούπολης και εδώ θα έλεγα ότι εάν είχαμε ένα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ο Μελετητής θα διαπίστωνε ότι υπάρχει μία οργανωμένη τοπική αγορά στον Χολαργό, η οποία εξυπηρετεί το σύνολο του Δήμου μας και η οποία σήμερα θνήσκει λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Ποιός είναι ο λόγος σ' αυτόν τον Δήμο να δημιουργήσετε μία δεύτερη παράπλευρη και ανταγωνιστική τοπική αγορά;
Εδώ λοιπόν εάν υπήρχε ένα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο πιθανόν ο Μελετητής να μην υπολόγιζε τη δημιουργία μίας δεύτερης τοπικής αγοράς παράπλευρης και ανταγωνιστικής.
Τέταρτο θέμα σημαντικό, τα μικρά μαγαζιά που υπάρχουν εδώ και 20 χρόνια, αυτά δεν επιβαρύνουν το προάστιο του Παπάγου από καμία άποψη, δεν δημιουργούν όχληση, δεν αλλάζουν τον χαρακτήρα που έχει ο Παπάγος εδώ και πολλά χρόνια και τον οποίο θέλουμε να τον διατηρήσουμε. Παρένθεση, όταν λέω ένα ΓΠΣ δεν εννοώ ότι δύο περιοχές δεν θα έχουν διαφορετικό συντελεστή δόμησης, διαφορετική χρήση γης, υπάρχουν Δήμοι που έχουν σε διαφορετικές περιοχές τους διαφορετικό συντελεστή δόμησης, διαφορετική χρήση γης. Θα μπορούσε λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Σε ότι αφορά όμως τα μικρά μαγαζιά και επανέρχομαι σ' αυτό, δεν προκαλούν καμία ουσιαστικά ενόχληση, θα έπρεπε λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να τα νομιμοποιήσουμε.
Πέμπτον, το θέμα του εργοταξίου του Παπάγου. Δήμαρχε, η εισήγησή σας για το γεγονός ότι, είναι κάποια εισήγηση που όντος με προβλημάτισε.
Από εκεί και πέρα το να έχετε το εργοτάξιο του Παπάγου στην είσοδο, στο πιό ωραιότερο σημείο του Παπάγου, όταν σας δίνει τη δυνατότητα το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, η νομοθεσία να μεταφέρετε αυτή τη χρήση στο κέντρο, στην Κατεχάκη τέλος πάντων, στην Α ΜΠΕΤΟΝ, κάτι αντίστοιχο ίσως θα μπορούσε να γίνει και για το εργοτάξιο του Χολαργού και να φύγει και από εκεί το εργοτάξιο του Χολαργού και να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο. Γιατί δεν λογαριάσατε αυτή τη περίπτωση εάν πραγματικά θα ήταν εφικτό, έχοντας υπ' όψιν τις ενστάσεις του Δημάρχου οι οποίες είναι λογικές, χρειάζεται κάπου να πάνε αυτά τα απορριμματοφόρα, αλλά από την άλλη, στο κέντρο της πόλης, στην είσοδο της πόλης; όταν υπάρχει μία λύση που την προτείνει το Μητροπολιτικό Πάρκο. Γιατί ούτε καν δεν την λογαριάσατε ... ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι λέει το Μητροπολιτικό Πάρκο, μισό λεπτό, ποιά λύση δίνει το Μητροπολιτικό Πάρκο κ. Κεχρή; γιατί παραπληροφορείτε τον κόσμο; γιατί παραπληροφορείτε τον κόσμο; πέστε μου ποιά είναι η λύση που δίνει; δεν μπορείτε να μιλάτε και να λέτε ότι θέλετε εδώ πέρα και να λέτε ψέματα. ΚΕΧΡΗΣ: Πρώτα απ' όλα Δήμαρχε, εδώ και 3 χρόνια δεν κάνετε τίποτα άλλο
παρά όταν παίρνω τον λόγο να υψώνετε τον τόνο της φωνής σας......
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί λέτε ψέματα ...
ΚΕΧΡΗΣ: Να στέλνετε την μπάλα στα κεραμίδια ...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέτε ψέματα ...
ΚΕΧΡΗΣ: Να αλλάζετε θέμα ...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πέστε μου τι λέει το Μητροπολιτικό Πάρκο ....
ΚΕΧΡΗΣ: Και να αποπροσανατολίζετε με τις φωνές σας τον κόσμο. Αυτός δεν
είναι πολιτικός διάλογος.
Εγώ σας είπα με πολύ καλό τρόπο ότι ενστερνίζομαι κάποιες από τις ενστάσεις
σας, αυτό που πρότεινα είναι ότι το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, η κείμενη
νομοθεσία σου λέει ότι υπάρχει ένας χώρος......
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πού το λέει αυτό; λέτε ψέματα αυτή τη στιγμή, λέτε ψέματα.... ΚΕΧΡΗΣ: Οχι, δεν λέω ψέματα Δήμαρχε ... ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέτε ψέματα ...
ΚΕΧΡΗΣ: Δεν λέω καθόλου ψέματα, δεν λέω καθόλου ψέματα... ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέτε ψέματα ...
ΚΕΧΡΗΣ: Μη με αναγκάσετε να σας πω ότι λέτε εσείς ψέματα, γιατί πραγματικά υποβαθμίζουμε αυτή τη στιγμή και την ποιότητα του πολιτικού μας λόγου. Δεν
λέω ψέματα, πείτε μου ότι μπορεί να κάνω λάθος, να το δεχθώ.......
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ξέρετε ότι κάνετε λάθος ...
ΚΕΧΡΗΣ: Οχι, δεν κάνω λάθος Δήμαρχε και τέλος πάντων υπάρχει ένας χώρος ο
οποίος ονομάζεται, πώς ονομάζεται αυτός ο χώρος επάνω στο......
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Κέντρο, Σταθμός Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων, Κεντρικός Σταθμός Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων, αυτός ο χώρος είναι μία μεγάλη έκταση που θεωρητικά θα μπορούσαν οι χρήσεις του εργοταξίου να συζητηθούν, να διερευνηθούν, να πάνε εκεί. Αυτό σας λέω, έγινε αυτή η διερεύνηση; έγινε αυτή η διερεύνηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα δεν κάνουμε ερωτήσεις, τοποθετήσεις.
ΚΕΧΡΗΣ: Σας απαντώ, εγώ μπορεί να κάνω λάθος Δήμαρχε, εγώ σέβομαι το
γεγονός ότι έχετε 20 χρόνια πείρας, ότι αγαπάτε τον Παπάγο, ότι διατηρήσατε
κάποια χαρακτηριστικά του και αυτό είναι προς όφελός σας και σας λέω, ότι στην
είσοδο της πόλης καλό είναι να διερευνήσουμε εάν θέλετε αυτή τη πιθανότητα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κεχρή ...
ΚΕΧΡΗΣ: Συγνώμην κύριε ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, άλλο θέλω να πω, κ. Κεχρή πηγαίνετε στην τοποθέτησή σας

ΚΕΧΡΗΣ: Οχι, με διέκοψε ο Δήμαρχος, μου είπε ότι λέω ψέματα, προσπαθώ να μην έλθω σε αντιπαράθεση μαζί του, σέβομαι τον λόγο του και του λέω ότι δεν μπορεί να υπάρχει εργοτάξιο στην είσοδο του Παπάγου. Αυτή η χρήση ... ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κατανοητό έγινε...
ΚΕΧΡΗΣ: Αυτή η χρήση καλώς ή κακώς με την κείμενη νομοθεσία θεωρείται παράνομη. Για ποιόν λόγο ο Μελετητής δεν διερεύνησε και αυτή τη πρόταση; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ήθελε, δεν ξέρουμε. Προχωρήστε. ΚΕΧΡΗΣ: Αρα η πρότασή του είναι ελλειπής.
Πάμε στο Ο.Τ. 217, Αργυροκάστρου και Πίνδου. Είναι τεράστιο οικόπεδο το οποίο κατ' εμέ.... (διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Δήμαρχε μη με διακόπτετε έτσι, γιατί χάνουμε τον ειρμό της συζήτησης ...
..... : Δεν σας διέκοψε ο Δήμαρχος...
ΚΕΧΡΗΣ: Λέω γενικότερα.
Από εκεί και πέρα, κατ' εμέ αυτός ο χώρος δεν μπορεί να γίνει αστυνομικό
κέντρο, τι θα γίνει; θα μπορούσε κάλιστα ακόμα και μείνει χώρος πρασίνου. Σε τελική ανάλυση αυτή η πρόταση για έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών με βρίσκει σύμφωνο.
Μιλάμε για το κτίριο που υπάρχει στην Βενιζέλου, εκεί επί 10 χρόνια προγραμματίζατε να γίνει Πνευματικό Κέντρο, ήταν πάγια η αντιπαράθεσή μου όλα αυτά τα χρόνια μαζ σας ότι δεν μπορούσε να γίνει Πνευματικό Κέντρο με αύξηση του συντελεστή δόμησης ενώ αυτό που θα χρειαζότανε πραγματικά ο Δήμος, η Κοινότητα του Παπάγου, ήταν ένας ισόγειος Παιδικός Σταθμός που θα καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες, θα κόστιζε 4 φορές λιγότερο. Εσείς επιμένατε και πολλές φορές είχατε έλθει σε αντιπαράθεση με τον ίδιο τρόπο που έρχεστε τώρα σε αντιπαράθεση μαζί μου και τελικά αποδεικνύεται ότι είχα δίκιο, πρέπει να το παραδεχθείτε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κεχρή, θα μιλήσω εγώ εδώ, δεν συζητήθηκε ποτέ το Πνευματικό Κέντρο εδώ μέσα, δεν έχει συζητηθεί το Πνευματικό Κέντρο.... ΚΕΧΡΗΣ: Σε ότι αφορά, απαντάω στις προκλήσεις του Δημάρχου εδώ και 3 χρόνια γι' αυτό το θέμα το οποίο ήταν ένα κυρίαρχο θέμα της πολιτικής μου αντιπαράθεσης με τον Δήμαρχο εδώ και 3 χρόνια.
Από εκεί και πέρα εγώ δέχομαι και χαίρομαι ότι ενστερνίστηκε την άποψη τη δική μου και πολλών άλλων.
Αυτό που θα ήθελα να πω γι' αυτό το συγκεκριμένο κτίριο, θα πρέπει ο
συντελεστής δόμησης και το ύψος της κατασκευής να μην είναι ίδιο με την
γειτονική περιοχή, δεν χρειάζεται ένας Παιδικός Σταθμός να είναι 3όροφο ή
4όροφο κτίριο. Αυτό που πραγματικά χρειάζεται η περιοχή είναι ένας ισόγειος
Παιδικός Σταθμός με μία πιθανόν πεζοδρόμηση που υπάρχει πεζοδρόμηση,
ενοποίηση όλης της περιοχής με την διπλανή παιδική χαρά. Αυτό είναι το δικό
μου όραμα για τη συγκεκριμένη περιοχή.
Πάμε πάρα κάτω.
.....
: Τελείωσε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, έχει εδώ πολλά, είπα ένα τέταρτο, 20 λεπτά θα κάνει.
ΚΕΧΡΗΣ: Τελειώνω.
Σε ότι αφορά την κατασκευή πάρκινγκ, είναι ένα .... (διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσπαθώ να σας προστατεύσω να ακουστείτε, αλλά όπως βλέπετε με την κατάχρηση που κάνετε βλέπετε τι δημιουργείτε, πρέπει εντός ορίων να είστε.
ΚΕΧΡΗΣ: Ακούστε κ. Πρόεδρε, όποτε μιλάω γίνεται αυτή η χάβρα.... ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνον με εσάς ...
ΚΕΧΡΗΣ: Αρχίζω πλέον να αναρωτιέμαι μήπως είναι εσκεμένη αυτή η χάβρα ... ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από 35 άτομα;
ΚΕΧΡΗΣ: Μήπως τη δημιουργείτε εσείς με τον τρόπο που θέλετε ώστε να μην
ακουστούν κάποιες αλήθειες.....
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ;
ΚΕΧΡΗΣ: Κάποια παπαγαλάκια εδώ μέσα προσπαθούν να αποδομήσουν και να απαξιώσουν τον λόγο μου, ήταν συνήθεια εδώ και 3 χρόνια να γίνεται αυτό. (διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εν τω μεταξύ κάνετε κατάχρηση επειδή πάντα σας δίνω πολύ πάρα
πάνω χρόνο, κάνετε κατάχρηση πάντα .....
ΚΕΧΡΗΣ: Είστε φίλος μου Νίκο και θα σε πω Νίκο, είσαι φίλος μου και δέχομαι
την φιλοφρόνηση....
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εσύ είσαι φίλος μου.
ΚΕΧΡΗΣ: Λοιπόν, σε ότι αφορά το πάρκινγκ  και δεν θέλω να σας κουράσω
πάρα πάνω ....
Βρε παιδιά ησυχία λιγάκι. Λοιπόν για το πάρκινγκ ....
...... : Κάντε ησυχία παρακαλώ, μιλάει ο κύριος υποψήφιος Δήμαρχος.
ΚΕΧΡΗΣ: Δεν μιλάω για ένα πάρκινγκ ......
Να σταματήσω; ησυχία σας παρακαλώ, λίγο σεβασμός.
Λοιπόν, σε ότι αφορά το πάρκινγκ, εγώ πιστεύω ότι η δημιουργία πάρκινγκ κάτω από το γήπεδο του Παπάγου είναι ανεδαφική, δεν μπορεί να προχωρήσει. Από την άλλη θα συμφωνήσω με το Δημοτικό Συμβούλιο του Παπάγου, ότι δεν μπορεί να έχεις ένα πάρκινγκ στην Αναστάσεως και στην Μεσογείων 28 μέτρα, θα μπορούσε όμως να διερευνηθεί η περίπτωση ενός υπογείου πάρκινγκ σε εκείνη τη περιοχή, που πιστεύω ότι θα ήταν η καταλληλότερη περιοχή για θέση στάθμευσης.
Ενα σημαντικό θέμα το οποίο μπορεί να μην το γνωρίζετε, είναι το θέμα της ΕΥΔΑΠ. Το ανέφερα στο ερώτημά μου.
Η ΕΥΔΑΠ καλώς ή κακώς έχει καταπατήσει 10 στρέμματα, είναι μία παράνομη περιοχή, λειτουργεί ως ιδιωτική εταιρεία, είναι στο Χρηματιστήριο και δεν μπορεί ο Δήμος μας να μην σταθεί σ' αυτό το θέμα. Μιλάμε για δασική περιοχή, για ζώνη απολύτου προστασίας του Υμηττού, για μία περιοχή για την οποία κανείς δεν μιλάει.
Πρέπει πραγματικά το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο να πάρει θέση στο θέμα της ΕΥΔΑΠ.
Και τελειώνω με το θέμα του ΚΤΕΟ και της Περιφέρειας Αττικής. Το ΚΤΕΟ απομακρύνθηκε, πιθανόν να απομακρυνθεί και η Περιφέρεια, πιστεύω ότι αυτός ο χώρος θα πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος του ενιαίου Δήμου. Πιστεύω ότι εάν είχαμε ένα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο θα μπορούσε εκεί θεωρητικά να μεταφερθεί η ΔΟΥ Χολαργού, είναι πρόταση της παράταξής μου, ο περιβάλλοντας χώρος θα μπορούσε να διαμορφωθεί ως χώρος πρασίνου, περιπάτου και αναψυχής, υπάρχει μία συνολική πρόταση για την οποία θα πρέπει να σταθείτε, δεν θέλω να σας κουράσω με λεπτομέρειες, στην οποία θα έπρεπε να σταθεί ο Μελετητής με περισσότερο προσοχή και ενδιαφέρον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Κεχρή.
ΚΕΧΡΗΣ: Για όλα αυτά τα θέματα, δεν λέω ότι δεν έχετε κάποιες προτάσεις, αυτό που λέω είναι ότι δεν με καλύπτει η πρόταση του ΓΠΣ γι' αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, τώρα θα σας πει ο Δήμαρχος ...
ΚΕΧΡΗΣ: Κλείνοντας λοιπόν την εισήγησή μου, για όλους αυτούς τους λόγους δεν θα ψηφίσω το ΓΠΣ. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατ' αρχήν το ότι δεν θα ψηφίσετε το ΓΠΣ το ξέραμε εδώ και μήνες, δεν χρειαζότανε να μας το πείτε, αλλά θα σας απαντήσω σε όλα αυτά που είπατε.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Ετσι θέλω εγώ, από την 1η Σεπτεμβρίου που θα είσαστε Δήμαρχος εσείς να
τοποθετείστε ....
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Λοιπόν, Τοπικό κέντρο. Η Κοινότητα Παπάγου χρειάζεται να έχει ένα τοπικό κέντρο και μάλιστα με τις βελτιώσεις που είπαμε προηγουμένως ότι βγάζουμε τα μαγαζιά, πρέπει όλα τα άλλα να υπάρχουν κάπου, διότι η Κοινότητα Παπάγου μπορεί να είναι αμιγής κατοικία, έχει όμως ταχυδρομείο, έχει τράπεζες, έχει φροντιστήρια που πρέπει τα παιδιά να πάνε φροντιστήριο, έχει διάφορες υπηρεσίες τέτοιες, επομένως χρειάζεται το τοπικό κέντρο.
Βγάζοντας δε τα μαγαζιά και τις επιχειρήσεις μικράς όχλησης γίνεται ένα τοπικό κέντρο πολύ καλό και δεν θίγονται και τα μαγαζιά του Χολαργού για τα οποία κόπτεστε.
(διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Δεν θα κάνουμε διάλογο, σας επιτρέπω να με διακόψετε εάν λέω ψέματα, όπως εγώ σας διέκοψα όταν λέγατε ψέματα, επειδή λοιπόν δεν λέω ψέματα δεν θα με διακόψετε.
Τα μικρά μαγαζιά να βρούμε τρόπο να τα νομιμοποιήσουμε, αυτό είναι μία πρόταση για εντυπώσεις, ενώ ξέρετε ή πρέπει να ξέρετε επειδή ασχολείστε με τα κοινά, ότι δεν νομιμοποιούνται και σας το επιβεβαίωσε και το Μελετητικό γραφείο.
Το εργοτάξιο, λέτε στην είσοδο της πόλης κ.λ.π.
Πρώτον, ότι είναι στην είσοδο χωροταξικά, κοντά στην είσοδο της πόλης ναι, αλλά όχι ότι φαίνεται από την είσοδο, δεν φαίνεται τίποτα, εκεί πέρα που είναι, είναι κρυμένο, δεν ενοχλεί κανέναν, αλλά όταν μιλάμε για χώρο βοηθητικών υπηρεσιών του Δήμου μιλάμε για έναν χώρο που πρέπει να είναι εγγύτατα της πόλης, κοντά στους χώρους εργασίας.
Εκείνο το εργοτάξιο που λέτε στην Κατεχάκη δεν είναι χαρακτηρισμένο για
εργοτάξιο όπως ανακριβώς είπατε προηγουμένως, είναι χαρακτηρισμένο για Κεντρικό Σταθμό Μεταφόρτωσης και όχι μόνον δεν είναι χαρακτηρισμένο για χώρο βοηθητικών υπηρεσιών αλλά είναι επικίνδυνο να πάει εκεί και δεν μπορεί να πάει.
Εάν λοιπόν εσείς πείτε να φύγει από εκεί που είναι γιατί είναι χώρος πρασίνου και να πάει κάπου αλλού και το υιοθετήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά χαράς να πάει, αλλά δεν μπορεί να λέτε ότι το Μητροπολιτικό Πάρκο του Γουδί προβλέπει άλλον χώρο, δεν προβλέπει κανέναν, δεν προβλέπει κανέναν.
Το Ο.Τ. 217, λέτε ότι το Αστυνομικό Τμήμα δεν πρέπει να πάει εκεί και να γίνει χώρος πρασίνου. Ακούστε κύριε ...
ΚΕΧΡΗΣ: Τώρα όμως, αυτό που σας είπα είναι ότι δεν μπορεί να αξιολογηθεί, τώρα όμως λέει ψέματα ο Δήμαρχος γιατί δεν είπα αυτό το πράγμα και μου είπε να τον διακόψω εάν λέει ψέματα. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για πέστε μου λοιπόν, για πέστε μου....
ΚΕΧΡΗΣ: Αυτό που είπα είναι ότι δεν μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό το τεράστιο οικόπεδο στο κέντρο του Παπάγου ως αστυνομικό κέντρο. Αυτό σας είπα, θα ήθελα να μείνει χώρος πρασίνου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κεχρή, προσέξτε να δείτε κάτι, αυτό είναι ιδιοκτησία του ΑΟΑ, εάν το απαλλοτριώσουμε για πράσινο πρώτον εάν δεν θέλει ο ΑΟΑ έχει δυνατότητα και τρόπο να μας πολεμήσει, διότι ένα προάστιο ... Σας παρακαλώ πολύ κυρία Κούτρα, σας παρακαλώ ...
Ενα προάστιο το οποίο είναι γεμάτο πράσινο αν πας να το απαλλοτριώσεις για να προσθέσεις και άλλο πράσινο δεν σημαίνει ότι το Συμβούλιο Επικρατείας θα σ'το εγκρίνει. Επομένως αν δεν θέλει ο ΑΟΑ να το δώσει δεν μπορεί να το κάνεις πράσινο. Αν σου λείπει πράσινο, έχεις άλλα όπλα να το κάνεις. ΚΕΧΡΗΣ: Συμφωνούμε σ'αυτό που λέτε Δήμαρχε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σαν ένα αστυνομικό κέντρο. Και αυτό πρότεινα, ας γίνει μία, αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών, ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα. Αν είναι να γίνει ένα αστυνομικό κέντρο, ας μείνει έτσι όπως είναι, αυτό σας είπα. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κεχρή, τι μου λέτε τώρα, έκθεση ιδεών θα κάνουμε εδώ πέρα; Εδώ πέρα κάνουμε ένα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο που το μελετάμε και είδαμε ότι μετά από μελέτη το μελετητικό γραφείο σου λέει ότι αυτός ο χώρος είναι κατάλληλος για να τον κάνεις αστυνομικό τμήμα. Είναι σε κεντρική θέση, είναι σε κεντρική θέση, έχει χώρο ευρύχωρο. Λοιπόν και επίσης, και επίσης, και επίσης εμείς με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο είμαστε υποχρεωμένοι αυτές τις χρήσεις να τις προσδιορίσουμε. Εάν είχαμε ανάγκη από σχολεία, έπρεπε να προσδιορίσουμε τις χρήσεις των σχολείων, εδώ δεν έχουμε αστυνομικό τμήμα, πρέπει να προσδιορίσει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ένα οικόπεδο που θα μπορεί να γίνει αστυνομικό τμήμα.
Πάμε λοιπόν στο 188 ζ' που είναι το Πολιτιστικό Κέντρο που εμείς τώρα το λέμε Βρεφονηπιακό Σταθμό. Δεν είναι ότι ακούσαμε την πρότασή σας, απλώς μην κάνοντας το Πολιτιστικό Κέντρο εκεί τόσο καιρό, προέκυψαν άλλες συνθήκες, δηλαδή προέκυψε το ότι ενοποιήθηκε ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και επομένως υπάρχουνε πολιτιστικές ευκολίες στο, στο Χολαργό. Προέκυψε το κληροδότημα   Γκανασούλη που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε εκεί Βιβλιοθήκες και τέτοια. Επομένως προέκυψαν άλλα στοιχεία τα οποία μας δίνουνε τη δυνατότητα να μην κάνουμε εκεί το Πολιτιστικό Κέντρο και να το κάνουμε Παιδικό Σταθμό. Επομένως δεν είναι ότι υιοθετήσαμε την πρότασή σας. ΚΕΧΡΗΣ: Δεν θα ήταν και άσχημο να υιοθετήσετε και μία πρότασή μου. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάμε λοιπόν, πάμε λοιπόν. Λέτε να μην κάνουμε τετραώροφο Παιδικό Σταθμό. Και να θέλαμε να κάνουμε τετραώροφο Παιδικό Σταθμό, πρέπει να ξέρετε ότι δεν επιτρέπονται τετραώροφοι Παιδικοί Σταθμοί. Επομένως... ΚΕΧΡΗΣ: Εγώ σας είπα να ρυθμίζεται ο συντελεστής δόμησης. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι συντελεστές δόμησης είναι της πόλης, είναι της πόλης, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορείς να τον εξαντλήσεις όταν τον κάνεις Βρεφονηπιακό, τον κάνεις Παιδικό Σταθμό. Επομένως, η πρότασή σας είναι δώρο, άδωρο.
Το ΚΤΕΟ, το ΚΤΕΟ τώρα που έφυγε είναι χώρος πρασίνου, είναι μητροπολιτικό πάρκο στο Γουδή, δεν μπορείτε να το κάνετε ούτε Δ.Ο.Υ. ΚΕΧΡΗΣ: Το κτίριο της Περιφέρειας Αττικής, το κτίριο της Περιφέρειας Αττικής, γι'αυτό λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία, ε; Λοιπόν, τώρα εντάξει, πρέπει να προχωρήσει. Δεν κάνετε διάλογο τώρα εσείς. Κύριε Κεχρή, παρακαλώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το οικόπεδο το 188 εκεί που είναι η Περιφέρεια Αττικής είναι ιδιοκτησία της Περιφέρειας Αττικής. Οταν δημιουργήθηκε η Περιφέρεια το 2005, δώσανε ιδιοκτησία όλα τα, όλα τα κτίρια και όλη την περιοχή στην Περιφέρεια Αττικής, επομένως δεν μπορούμε εμείς να πάμε στην Περιφέρεια και να της πούμε σ'το παίρνουμε και το κάνουμε δημοτικό. Επομένως, δεν τα ξέρετε, δεν τα ξέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, λοιπόν κ. Τίγκα, κ. Τίγκα, παρακαλώ προχωρήστε. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορείτε να το κάνετε τίποτα, τα κτίρια της Περιφέρειας είναι της Περιφέρειας. Το ΚΤΕΟ όταν θα φύγει τώρα που έχει κλείσει, είναι μητροπολιτικό πάρκο του Γουδή. Επομένως ούτε Δ.Ο.Υ. μπορεί το κάνουμε εμείς ούτε έχουμε υποχρέωση. Εκεί, αυτό δεν μας είπες; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα, παρακαλώ.
Επιμένετε λέγοντας ότι το ΚΤΕΟ να γίνει. Οχι δεν είπα αυτό. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τίγκας έχει το λόγο, ο κ. Τίγκας έχει το λόγο. ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, η τοποθέτησή μου η οποία θα είναι πάρα πολύ σύντομη, η ώρα είναι ακατάλληλη για πολλά λόγια, θέλω να ξέρετε ότι δεν απηχεί μόνο τις προσωπικές μου απόψεις, είναι αποτέλεσμα της διαβούλευσης που κάναμε στις 7 και 23 Οκτωβρίου στην
Ολυμπιάδα, όπως επισήμανε ο κ. Δήμαρχος. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγκεντρώσεις, όχι διαβούλευση. ΤΙΓΚΑΣ: Συγγνώμη; ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγκεντρώσεις κάνατε.
ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, απαξιώστε το όπως θέλετε, διαβούλευση είναι, δεν
είναι διαβούλευση όταν μας λέτε εδώ ότι ήρθε ένας κάτοικος στην Επιτροπή και
έξω όταν μαζεύονται 200 άτομα δεν είναι τίποτα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ το λέω διαβούλευση διότι έτσι το ονομάζει ο νόμος.
ΤΙΓΚΑΣ: Καλά το λέτε εσείς, αλλά να το λέτε παντού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπε ο κ. Δήμαρχος, δεν το είπε γι'αυτό, εντάξει.
ΤΙΓΚΑΣ: Ερχομαι, έρχομαι λοιπόν παρά την απαξίωση να πω τις προτάσεις
κατευθείαν.
Γιατί λοιπόν το 0,8 δεν πρέπει να ισχύσει και πρέπει να μείνουμε στο 1.
Γιατί δεν διατηρείται η φυσιογνωμία του προαστίου που είναι βέβαιο ότι με τα τριώροφα και τετραώροφα έχει αλλοιωθεί σημαντικά.
Και εδώ βεβαίως, όπως είπα και στις ερωτήσεις μου στην αρχή, εμείς θέτουμε υπό αμφισβήτηση τη στικτή μέθοδο στο χάρτη επάνω περνούσε η Δημοτική Αστυνομία και έβαζε μια κουκκίδα ποιο είναι το μονώροφο, ποιο είναι το διώροφο, ποιο είναι το τριώροφο. Θεωρώ ότι αγγίζει τα όρια της αστειότητος αυτή η αξιόπιστη προσέγγιση, αν είναι αξιόπιστη.
Κατά την άποψή μας τα σπίτια ενός ή δύο ορόφων κυμαίνονται στο 25 έως 30% το πολύ. Και βεβαίως εάν είναι έτσι ή αλλιώς, θα θέλαμε να έχουμε τα στοιχεία της στικτής αυτής μεθόδου, να ελέγξουμε κάποιους δρόμους, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
Επιπλέον, είναι κοινωνικά άδικο να προχωρήσουμε στο 0,8, γιατί διαχωρίζει τους δημότες σε τυχερούς και άτυχους. Και αντιλαμβάνεστε βεβαίως τυχεροί είναι αυτοί που είχαν την οικονομική ευχέρεια να κάνουν αυτό και άτυχοι αυτοί που δεν πρόλαβαν.
Πλήττονται τόσο οι οριζόντιες όσο και οι κάθετες ιδιοκτησίες εάν δεν έχουν χτιστεί.
Περιορίζεται η κληρονομική δυνατότητα του γονέος παρόχου και αποτελεί ουσιαστική αρνητική παρέμβαση στα δικαιώματα της ιδιοκτησίας.
Και εδώ θα ήθελα να πω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κα Αντιδήμαρχος, ακούστε σας παρακαλώ πολύ, εμείς σας προσέχουμε όταν μας λέτε, λοιπόν και εδώ θα ήθελα να επισημάνω ότι εάν αυτό ήτανε γεγονός, θα πηγαίναμε και στους άλλους Δήμους που έχουν και αυτοί αμιγούς κατοικίας, να δούμε αν μειώνουν και εκεί τους συντελεστές, αλλά κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Και βέβαια θα ήθελα εδώ να πω ότι αν αυτή η πρόταση είχε γίνει πριν 20 ή 30 χρόνια, σαφέστατα θα ήταν στη σωστή κατεύθυνση.
Το επόμενο σχετικά με το ύψος, προτείνουμε να παραμείνει στα 14 μέτρα, διότι η μείωση του ύψους σημαίνει ελάττωση χώρων, σημαίνει απαγόρευση ενός ορόφου, άρα μείωση της περιουσίας.
Σε ό,τι αφορά τα καταστήματα στην οδό Εθνικής Αμύνης ένθεν κακείθεν, προτείνεται να μη γίνουν, να διατηρηθούν τα υφιστάμενα μικρά καταστήματα. Και βέβαια προσπαθώ με πολύ μεγάλη προσοχή να καταλάβω γιατί αν στο καινούργιο Γενικό Πολεοδομικό αυτά τα μικρά καταστήματα που γνωρίζουμε τα αποτυπώσουμε σαν χρήση για το συγκεκριμένο λόγο ότι εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη χρήση γης και να νομιμοποιηθούν; Ομολογώ ότι δεν το καταλαβαίνω, αλλά το υποστηρίζω μέχρι να το καταλάβω. Επίσης, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τα καταστήματα στο Χολαργό φυτοζωούν, δεν θα πάμε να ανοίξουμε νέες πληγές.
Εκτός αυτού, τα μικρά καταστήματα στον Παπάγο έχουν τρία πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα. Είναι χώροι καθημερινής συνάντησης των κατοίκων. Δεν χρειάζονται αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις. Δεν καταπονούνται οι ηλικιωμένοι συνάνθρωποί μας.
Νομιποποίηση λοιπόν των μικρών καταστημάτων που αποδεδειγμένα εξυπηρετούν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Προτείνεται ακόμη το υπόγειο πάρκινγκ στο οικοδομικό τετράγωνο 168, που όπως με πολλή προσοχή άκουσα τον κ. Δήμαρχο εκτιμά ότι δεν θα μπορέσει να το κάνει. Γιατί επιμένουμε ότι πρέπει να γίνει εκεί, όταν έχουμε χώρους και αναφέρομαι όπως αντιλαμβάνεστε Μεσογείων & Αναστάσεως σ'εκείνο το κομμάτι που μπορούμε να κάνουμε το πάρκινγκ.
Το Ο.Τ. 217, έχει γίνει πολύς ντόρος γι'αυτό. Η πρότασή μου, επειδή κανένας δεν μπορεί να... η πρότασή μου είναι ότι καλό θα ήταν να μελετηθεί σε βάθος, σε απόλυτη συνεργασία με τον ΑΟΑ. Δεν μπορεί εμείς να κλείνουμε τα μάτια και να μην βλέπουμε τον ΑΟΑ, διότι εγώ θα σας πω το εξής κυρίες και κύριοι. Εάν κάποιος από εσάς είναι ο επιχειρηματίας και πάει και αγοράσει τα 3,5 στρέμματα του ΑΟΑ για να κάνει μια εμπορική χρήση, θα ανεχθεί το κομμάτι του Δήμου το οποίο θα 'ναι σε αθλία κατάσταση; Δεν απαξιώνεται η περιουσία του, δεν απαξιώνεται η χρήση; Αρα, θα πρέπει ό,τι αποφασιστεί από μία αρχιτεκτονική μελέτη να είναι προϊόν κοινής συμφωνίας με τον ΑΟΑ, δεν πρέπει να τον αγνοούμε τον ΑΟΑ.
Τα απορριμματοφόρα, νομίζω ότι τα 15 στρέμματα στην Αλφα Μπετόν είναι ένας πολύ καλός χώρος.
Το Γηροκομείο, δεν μπορεί να συζητάμε πλέον για Γηροκομείο στην πλατεία Δερέκα, όταν ήδη έχουμε κληρονομητήριο στην Κυρηνείας 34.
Και εδώ θα ήθελα κυρίες και κύριοι να πω κάτι και παρακαλώ να το προσέξετε. Ερχόμαστε αυτή τη στιγμή και βάζουμε στη λογιστική λογική το 0,8 ή 0,85 με το κομμάτι το οποίο δεν υπολογίζεται από το κλιμακοστάσιο, να δούμε αν χάνουμε ή αν κερδίζουμε τετραγωνικά. Πριν φτάσουμε εκεί, θα πρέπει να δούμε και μια άλλη αλήθεια, αυτή τη στιγμή η τροποποίηση του νέου οικοδομικού κανονισμού είναι αποτέλεσμα μιας αποφάσεως μιας Διοικητικής
Υπηρεσίας, ενός συγκεκριμένου Υπουργείου. Πόσο οι δημότες αυτού του Δήμου ελέγχουν τις αποφάσεις του Υπουργείου; Ενώ τον συντελεστή εδώ είδατε πώς τον ελέγχουν και πώς τον εμπιστεύονται. Διότι δεν νομίζω ότι αυτοί που θα υπερψηφίσουν τη μείωση του συντελεστή, θα μπορούν εύκολα να κυκλοφορούν αύριο, μεθαύριο και να υπεραμύνονται των θέσεών τους. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν το κατάλαβα, μπορείτε να το πείτε; ΤΙΓΚΑΣ: Θα σας το εξηγήσω, κλείνω, μισό λεπτό. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για εξηγήστε το, δεν το κατάλαβα.
ΤΙΓΚΑΣ: Λέω ότι εφόσον δεν υπάρχει λογική στη μείωση κατά την άποψή μου, δεν νομίζω ότι θα μπορώ αύριο να βλέπω τον κύριο ή την κυρία τάδε και να υποστηρίζω τι, ότι ξέρεις με τον νέο οικοδομικό κανονισμό δεν χάνεις μέτρα, αυτό είπα κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, είπατε ότι με τον... και κάτι τέτοιο. ΤΙΓΚΑΣ: Ναι, να σας το πω πάλι, ευχαρίστως. Λέω...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα, τα 'χουμε πει δέκα φορές, όλο λέμε πολλά. Τα ξέρει ο κ. Δήμαρχος, σας έχει ετοιμάσει εδώ τώρα τα bullet points, κλείστε εσείς. ΤΙΓΚΑΣ: Αρα να μην απαντήσω, να κλείσω τότε, να μην απαντήσω. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι κλείστε, κλείστε.
ΤΙΓΚΑΣ: Λοιπόν, θέλω λοιπόν να παρακαλέσω και να δηλώσω κάτι. Εάν παρ'ελπίδα το Γενικό Πολεοδομικό έτσι όπως είναι διατυπωμένο περάσει, νομίζω ότι το βήμα της επόμενης Δημοτικής Αρχής όποια και αν είναι αυτή που θα προκύψει απ'τις εκλογές του Μαϊου, θα είναι να το τροποποιήσει ανάλογα, γιατί, γιατί δεν θέλει να είναι σε ευθεία αντίθεση μ'αυτό που η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας του Παπάγου επιθυμεί. Ευχαριστώ πολύ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, θα απαντήσω επιγραμματικά στον κ. Τίγκα. Λέει, είπε ότι η αλλαγή του συντελεστή δόμησης από 1 σε 0,8 πλήττει τους δημότες. Και θα σας πω το εξής, ευτυχώς που άλλαξε ο ΓΟΚ και ο ΝΟΚ και έγινε ΝΟΚ και δεν πλήττονται... αλλά όσο πλήττει η μεταβολή του συντελεστή δόμησης από 1 σε 0,8, άλλο τόσο πλήττονται οι δημότες από την αλλαγή του ΓΟΚ σε ΝΟΚ. Θέλω να πω δηλαδή, ναι, δηλαδή και η αλλαγή από το ΓΟΚ στο ΝΟΚ πλήττει τον δημότη, διότι αυτός ο οποίος έχει χτίσει τώρα, έχει χτίσει ναι μεν με συντελεστή δόμησης 1 αλλά έχει υπολογίσει μέσα κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες, εισόδους και λοιπά, ενώ τώρα που τα χαρίζει αυτά ο ΝΟΚ, σου λέει ο άλλος εγώ επλήγην επειδή έχτισα με το ΓΟΚ και δεν έχτισα με το ΝΟΚ. Κάθε αλλαγή, κάθε αλλαγή, κάθε αλλαγή κάποιος πλήττεται και κάποιος βγαίνει κερδισμένος. Αλλά επειδή έγινε η μείωση μεν του συντελεστή δόμησης που προτείνουμε εδώ με την αλλαγή του ΓΟΚ σε ΝΟΚ, ευτυχώς το ένα εξισορροπεί το άλλο. Τα 12 μέτρα που λέτε με τα 14, άποψή σας.
Να διατηρηθούν είπατε τα  μικρά  καταστήματα.  Κύριε Τίγκα, το επαναλαμβάνουμε συνεχώς και σας το λέει και ο αρμόδιος μελετητής, δεν είναι
δυνατόν να -κ. Μαραβέα κι εγώ αν ήμουνα δίπλα στην κα Ευαγγελοπούλου θα με τραβούσε, θα μου τραβούσε την προσοχή, αλλά τώρα έχουμε συζήτηση- λοιπόν, σας το λέει και ο ειδήμων, δεν είναι δυνατόν να νομιμοποιηθούν αυτά τα μαγαζιά, δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί... πέστε το κύριε... πέστε το. ΜΑΡΑΒΕΑΣ: Κοιτάξτε, κατ'αρχήν ακούω και απόψεις ότι έπρεπε να 'χουμε κάνει και το Πολεοδομικό του Χολαργού ή να συσχετίσουμε με τον Χολαργό. Εχουμε μία συγκεκριμένη σύμβαση για το Δήμο Παπάγου. Τα καταστήματα, ακούτε, τα καταστήματα κατά κόρον το λέμε δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν. Το να λες ότι θα νομιμοποιηθούν να καταβάλλουμε, είναι, είναι αδύνατον, γιατί το κουβεντιάζουμε; Ολοι λένε να σκεφτούμε τι θα γίνει με τα καταστήματα.
Γιατί κ. Μαραβέα, γιατί πέστε μας, να το καταλάβουμε. ΜΑΡΑΒΕΑΣ: Διότι δεν επιτρέπει χρήσεις. Η χρήση η υφιστάμενη είναι παράνομα από τη φύση της αμιγούς κατοικίας.
ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, τα καταστήματα στον Παπαευθυμίου που είπατε εσείς προηγουμένως, έτσι, μέχρι το 1957 νομιμοποιηθήκανε. Και εγώ ρωτάω οι προβλέψεις...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα, έχετε και εσείς την άποψή σας, έχουν τη δική τους, δεν βγάζουμε άκρη. Αυτό που... όχι, αυτό που... όχι δεν βγάζουμε άκρη με την κουβέντα αυτή.
Πώς δεν βγάζουμε άκρη; Το εξήγησε, υπήρχαν άλλες διατάξεις τότε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ. Τσοχαλή, την τοποθέτησή σας.
Α, έχετε και άλλο, ναι. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προχωράμε. Υπόγειος χώρος στάθμευσης λέτε στη γωνία Μεσογείων & Αναστάσεως. Αυτός ο χώρος είναι ιδιοκτησία του Αττικό Μετρό και είναι, συναρτά την κατασκευή του υπογείου χώρου στάθμευσης με την κατασκευή 28 μέτρων ύψους κτιρίου. Αυτό το έχει απορρίψει το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου. Ο βοηθητικός χώρος... ποιο; Μας τον απαλλοτρίωσε, μας τον απαλλοτρίωσε τον χώρο αυτό, μας πλήρωσε βέβαια, αλλά το απαλλοτρίωσε και είναι ιδιοκτησίας του Αττικό Μετρό. Δεν μπορείς να κάνεις εκεί και να θέλεις να κάνεις, σου λέει το Αττικό Μετρό, το οποίο είναι σε νοικιασμένο οίκημα, σου λέει εγώ θέλω να κάνω 28 μέτρα κτίριο για να κάνω υπόγειο χώρο στάθμευσης από κάτω, για να στεγάσω το Αττικό Μετρό και να εκμεταλλεύομαι.
Πάμε λοιπόν τώρα, βοηθητικός χώρος του Δήμου, οι χώροι βοηθητικών υπηρεσιών. Δεν μπορεί να πάει στην Κατεχάκη όχι μόνο διότι δεν επιτρέπεται και από το διάταγμα προστασίας του Υμηττού, αλλά και διότι δεν μπορούνε οι βοηθητικές υπηρεσίες του Δήμου να είναι σ'εκείνη τη θέση. Δεν γίνεται για δύο λόγους.
Μετά λέτε το Γηροκομείο της πλατείας Δερέκα. Το Γηροκομείο της πλατείας Δερέκα είπα και εγώ και το γράφουμε και μέσα στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο θα το γράψουμε ότι αυτό θα γίνει όταν δεν θα καλύπτονται οι ανάγκες μας με την Κυρηνείας. Και το έχουμε βάλει στην πλατεία Δερέκα επειδή εκεί το
'χει προβλέψει το ΥΠΕΚΑ με το μητροπολιτικό πάρκο, με το διάταγμα προστασίας του Υμηττού εκεί έχει βάλει Γηροκομείο. Να πούμε εμείς δεν το θέλουμε; Γιατί να το πούμε δεν το θέλουμε; Δεν θα το φτιάξουμε, άσ'το εκεί. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα 'πε όλα ο κ. Δήμαρχος. Ο κ. Τσοχαλής.
ΤΣΟΧΑΛΗΣ: Οταν ήρθα εδώ είχα μία αποκρυσταλωμμένη άποψη του τι θέλω, τώρα η άποψή μου αυτή έχει παγιωθεί. Απλώς πριν για το επίμαχο θέμα του συντελεστή δόμησης και μιλάω εδώ για να απαντήσω στην κα Πολυκαλά στο ερώτημά της, θέλω να κάνω δυο, τρεις παρατηρήσεις.
Πρώτη παρατήρηση, δεν θεωρώ το γεγονός προεκλογικό, καλώς συζητάμε αυτό το θέμα σήμερα.
Δεύτερον, κάτι που είπε η κα Κούτρα. Εγώ μένω στη Μεσογείων και 17 Νοέμβρη, κάποιος μου είπε με ποιο δικαίωμα εσύ όντας Δημοτικός Σύμβουλος Χολαργιώτης θέλεις να ψηφίσεις για τη ζωή μας; Συγγνώμη λίγο. Η απάντηση είναι για εμένα, ναι, από νομική άποψη όλοι έχουμε την ίδια θέση εδώ σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι, πιστεύω όμως ότι και θα ακούσω τους Δημοτικούς Συμβούλους Παπάγου, έχουν μία ιδιαίτερη βαρύτητα η γνώμη τους γι'αυτό το θέμα.
Ενα τρίτο που θέλω να πω. Συμφωνώ, συμφωνώ κατ'αρχήν με τους περισσότερους, ιδίως με τον συνάδελφό μου, γιατί τυχαίνει να είμαι και εγώ τοπογράφος... με τον συνάδελφό μου τον κ. Μπαλασόπουλο σε όλα αυτά που είπε. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες.
Συμφωνώ επίσης μ'αυτά, σε πολλά θέματα που είπε η κα Πολυκαλά περί του τι πρέπει να περιέχει ένα Πολεοδομικό Σχέδιο όπως και ο κ. Ρεμούνδος, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες.
Μ'αυτή την έννοια εφόσον συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, θεωρώ ότι και για εμένα αυτό το Σχέδιο δεν με καλύπτει από άποψη μηχανικού. Παρ'όλα αυτά θα το ψήφιζα, με την προϋπόθεση ότι η επόμενη Δημοτική Αρχή θα άλλαζε τις επί μέρους ατέλειές του.
Ομως θέλω να επιμείνω στον συντελεστή δόμησης και εδώ είμαι κάθετος, είμαι οριζόντια και διαγώνια κάθετος και θα σας εξηγήσω γιατί με απλά παραδείγματα. Βεβαίως ο κ. Μπαλασόπουλος το είπε πολύ απλά, πιθανόν κάποιοι που δεν είναι σχετικοί δεν το καταλάβανε. Απλώς όμως εγώ απαντώ ειδικά για την κα Πολυκαλά και ειδικά για τον συνάδελφό μου και απορώ για τον κύριο... πώς κάνει τέτοια λάθη μηχανικού, απορώ δηλαδή και θα εξηγήσω γιατί. Εστω ότι έχουμε σύμφωνα με το παράδειγμα που έχει ο κ. Δήμαρχος, κατ'αρχήν θέλω να μιλήσω λίγο για τον νέο οικοδομικό κανονισμό. Είναι μία βασική λέξη που κατά τη γνώμη μου δεν ξέρω γιατί κανείς δεν την ανέφερε, λέει λοιπόν εδώ κάπου ειδικά για τους εσωτερικούς εξώστες και λοιπά, λέει και στις δύο περιπτώσεις και για τις σοφίτες χωρίς να δημιουργούν ανεξάρτητη ιδιοκτησία, παρακάτω, χωρίς να αποτελούν ανεξάρτητο όροφο. Εδώ η επίμαχη λέξη είναι η "ανεξάρτητη ιδιοκτησία".
Και έρχομαι στο παράδειγμα, 400 μέτρα οικόπεδο, συντελεστής δόμησης 1, σημαίνει ότι μπορούμε να χτίσουμε 400 τετραγωνικά, που σημαίνει έστω και με τα 12 μέτρα που έχει εδώ, γιατί συμφωνεί ο Δήμος για 12 μέτρα, σημαίνει ότι μπορώ να χτίσω 100, 100, 100, 100, δηλαδή στα 12 μέτρα έχω 4 ορόφους από 100 τετραγωνικά. Αν πάμε σε 0,80, σημαίνει ότι μπορώ να χτίσω 320 μέτρα, που σημαίνει πάλι 80, 80, 80, 80. Τι σημαίνει αυτό, ότι στην πρώτη περίπτωση η ιδιοκτησία είναι 100 τετραγωνικά, στη δεύτερη 80. Και αν δούμε κάτω το περίγραμμα της οικοδομής, τα 100 τετραγωνικά σημαίνει σε μία επιφάνεια 400 τετραγωνικών 10Χ10. Τα 320 τετραγωνικά σημαίνει σε μία επιφάνεια... 9Χ9. Και εγώ σας ερωτώ, αν είμαι έξω στο δρόμο και βλέπω μια οικοδομή με φάτσα 10 ή με 10, 9, ποιος μπορεί να καταλάβει ότι 1 μέτρο διαφορά; Καμία. Επομένως από άποψη θέας, αισθήσεων και λοιπά, κανένα πρόβλημα, από άποψη ύψους κανένα πρόβλημα, γιατί... το δέχεται ο Δήμος για τα 12 μέτρα. Επομένως και με τα 12 έχοντας τον συντελεστή 1, μπορώ να χτίσω 4 ιδιοκτησίες. Γιατί αν πάω στο 0,80, αυτομάτως κάποιος θα μπορεί να χτίσει 3 ιδιοκτησίες των 110, επομένως χάνει μία, ένα ολόκληρο όροφο, που σημαίνει δεν μπορεί να δικαιοπραξήσει, δεν μπορεί να το δώσει προίκα κλπ, κλπ.
Ερχομαι τώρα σ'αυτά που λέει ο νέος... που τα μπερδεύετε κα Πολυκαλά, για κλιμακοστάσια, για εσωτερικούς εξώστες και λοιπά. Κατ'αρχήν ο νέος, ο νέος Οικοδομικός Κανονισμός δίνει τη δυνατότητα έστω και με συντελεστή 1 να εκμεταλλευτούμε αυτό και να συμπεριλάβουμε και το επιπλέον το κλιμακοστάσιο, το οποίο βεβαίως δεν είναι 25 τετραγωνικά, είναι μία ειδική περίπτωση. Αν ... όλο το Χολαργό, 12, 13, τόσο είναι τα τετραγωνικά, γιατί τα λέτε 25 και στο παράδειγμα λέτε 3Χ25 και το βγάζετε πάνω από 400; Είναι λάθος αυτό. Αν βάλετε 12Χ3, είναι 36, επομένως είναι κάτω από 400, επομένως χάνετε πάλι, έτσι; Μ'αυτή την έννοια το λέω.
Κατ'αρχήν λοιπόν με τον νέο ΓΟΚ έχοντας συντελεστή 1, κερδίζουμε το κλιμακοστάσιο που είναι 12 τετραγωνικά και δεν με ενδιαφέρει εγώ να κάνω ούτε υπόγειο ούτε εξώστες ούτε έρκερ, αυτά είναι ιδιοκτησίας εξαρτημένης με το διαμέρισμα, είτε όχι είτε ναι, αυτά είναι μες στην ιδιοκτησία του διαμερίσματος. Ενώ αν το κάνουμε συντελεστή 0,80 που σημαίνει χάνω ένα όροφο, στην ουσία έχοντας κλιμακοστάσιο και εσωτερικούς και λοιπά, χάνω ένα ολόκληρο όροφο, δηλαδή μια ολόκληρη περιουσία. Μ'αυτή την έννοια λοιπόν, όταν βλέπω εδώ στη μελέτη ότι το 75% είναι ενός, δύο, τριών ορόφων και τους αποκλείεις τους ανθρώπους να κερδίσουν μια ιδιοκτησία, αυτομάτως αφαιρώ ιδιοκτησία και θεωρώ ότι δεν είναι ηθικό και μ'αυτή την έννοια δεν μπορώ να ψηφίσω μείωση του συντελεστή. Αυτά τα λίγα να πω και αν θέλετε ο κ. Δήμαρχος να μου απαντήσει...
Επομένως, θέλω να πω ότι θα καταψηφίσω, ναι τη μείωση του συντελεστή σε 0,8, επιμένω ότι με 12 μέτρα και με 1 δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ούτε...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας απαντήσω τηλεοπτικά. Είσαστε σαφής. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ. Ισκο.
ΙΣΚΟΣ: Το 1976 αγόρασα το σπίτι που έχω τώρα στου Παπάγου, μια μονοκατοικία, με συντελεστή 1,2. Κάποια στιγμή πριν 6 χρόνια ανέθεσα σε ένα μηχανικό για να μου κάνει σχέδια για να κάνω 3 ορόφους επάνω. Τότε ανεκάλυψα ότι μου λείπουνε το 0,2. Τότε έμαθα ότι δεν έχω συντελεστή 1,2 που αγόρασα και είναι μέσα στο συμβόλαιό μου, αλλά είναι 1. Σήμερα λοιπόν μαθαίνω ότι έχω 0,8. Εχω 4 παιδιά και φυσικά όταν αγόρασα το σπίτι και το οικόπεδο, ήτανε με την προοπτική ότι θα έφτιαχνα 4 ορόφους, ένα για κάθε παιδί. Δυστυχώς με το 0,8 ούτε τρεις δεν μπορώ να φτιάξω, διότι το σπίτι έχει πιλοτή, έχει πιλοτή και αν υποθέσεις ότι κάθε όροφος έχει 3 μέτρα ύψος, είναι 3Χ4=12 και 3 η πιλοτή 15. Πώς μπορώ να ψηφίσω εγώ αυτό το... ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κ. Ισκο.
Κύριε Σταθογιάννη. Ετσι γρήγορα να τα περνάμε, να... Και μετά τον κ. Σταθογιάννη ο κ. Τούτουζας.
ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υστερα απ'αυτά που ακούσαμε από τους μηχανικούς, πιστεύω ότι όλοι λίγο έχουμε πειστεί ότι η ωφέλεια που προκύπτει πράγματι από τον ΝΟΚ 12 δεν είναι τόσο μεγάλη όσο στην αρχή τονίστηκε. Και για να μην λέω πολλά, προτείνω μια μικρή αύξηση ή μια μεγαλύτερη, το 0,8 τουλάχιστον να γίνει 0,9, έτσι ώστε να μη χάσουν αυτά τα 12 μέτρα που άκουσα ότι προκύπτουν από 'δω και από 'κει. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Κύριε Τούτουζα.
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Παρ'ό,τι η κα Κούτρα μας προέτρεψε να μην τοποθετηθούμε εμείς απ'το Χολαργό, αλλά ως εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Παπάγου-Χολαργού θεωρώ πως πρέπει να 'χουμε όλοι την ίδια αντιμετώπιση και στις δύο Κοινότητες. Με τον συντελεστή δόμησης θα συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα τον κ. Σταθογιάννη, είτε 0,8 είτε 0,9 είναι κοντινές οι αποστάσεις και δεν νομίζω ότι θα 'τανε εκεί το πρόβλημα. Αλλά εστιαζόμαστε όλοι στον συντελεστή δόμησης και μόνο. Με τον συντελεστή δόμησης τον συγκεκριμένο που αναφέρεται στο 0,8 όσοι επέλεξαν πριν από χρόνια να μείνουν στου Παπάγου, επέλεξαν τον Παπάγο ως κηπούπολη, δεν πήγαν να μείνουνε στο Κερατσίνι, γιατί μιλώντας με ειδικούς αυτή τη βδομάδα και μελετώντας την εισήγηση του Δημάρχου, μου είπανε κάποιοι ειδικοί, μου λένε αυτός που ήθελε να πάει να μείνει στου Παπάγου, πήγε και έμεινε στου Παπάγου γιατί ήταν οικιστική περιοχή, αλλιώς θα πήγαινε στο Κερατσίνι, θα πήγαινε στη Νίκαια, θα χτίζανε πενταώροφα. Δεν έχω διακόψει κανένα και σας παρακαλώ όπως σας σεβάστηκα να με σεβαστείτε και εσείς.
Εγώ θεωρώ και με τη μείωση αυτού του συντελεστή, ότι η αξία των ακινήτων όλων των Παπαγιωτών ανεβαίνει και θεωρώ ότι θα ψηφίσω την εισήγηση που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Ευαγγελοπούλου. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ ήθελα κ. Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι... ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και πολύ σύντομα παρακαλώ, έχει πάρει μια ροή τώρα. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Συντομότατη θα είμαι. Να επισημάνω δύο ελλείμματα.
Στο ένα αναφέρεται στο έλλειμμα τεκμηριωμένης και επιστημονικής μελέτης της κοινωνίας του Παπάγου. Δεν, βλέπω στην εισήγηση ότι έχουμε κάποιες προοπτικές αύξησης του πληθυσμού μέχρι τότε, δεν έχουμε τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Συνεπώς δεν μπορούμε να μιλάμε χωρίς αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για ένα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.
Το δεύτερο το οποίο έχω να επισημάνω είναι έλλειμμα επικοινωνίας. Οταν εγώ που έχω καθίσει μια βδομάδα και μελετάω, σήμερα ακούω διαφορετικές απόψεις, παραπέμπομαι όταν ρωτώ για τα ποσοστά της μείωσης από οικόπεδο μέχρι τετραώροφο, παραπέμπομαι στην εισήγηση και ακούω τον κ. Παλασόπουλο να μιλάει για μειώσεις από έως και 100%, όταν χθες ως μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής διερωτώμαι και αναρωτηθήκαμε όλοι αν υπάρχει σχέση μεταξύ του συντελεστή δόμησης και του ύψους και δεν μπορούσε κανείς να μας απαντήσει και ακούω σήμερα από τον κ. Αποστολόπουλο ότι υπάρχει μια περιοριστική διάταξη από το ύψος, ακούω όμως και από τον μελετητή να λέει ότι αυτό δεν είναι απόλυτο και δεν μπορεί να αποτελέσει νόμο, θεωρώ ότι έχουμε ένα έλλειμμα ενημέρωσης. Με το δεδομένο ότι η μελέτη έχει κατατεθεί στο Δήμο από το 2011, είμαστε στο 2013 και δεν μπορεί αυτό να εξαντληθεί σήμερα σε μία συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. η κα Δημητριάδη.
Τώρα δεν είναι επί του σταδίου αυτού, εντάξει. Η κα Δημητριάδη.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ: Οπωσδήποτε είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και εκ πρώτης όψεως θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ συμφέρον για το Δήμο, για το Δήμο Παπάγου να ψηφιστεί αυτό το ΓΠΣ, διότι πραγματικά θεώρησα ότι θα περισώσει ας πούμε τους χώρους πρασίνου και ότι γίνεται για το κοινό καλό και ότι θα ανεβούνε τα ποσοστά του. Και πραγματικά και ακόμη δεν έχω πειστεί απόλυτα. Ακουσα όμως τόσους πολλούς ομιλητές να λένε ότι θίγονται τα συμφέροντά τους. Φυσικά δεν πρέπει κανείς με βάση το προσωπικό συμφέρον να προχωράει, αλλά με βάση το γενικό συμφέρον και εκεί κρίνεται πάρα πολύ πού θα γείρει η πλάστιγγα. Αλλά φυσικά όταν ακούω τους ίδιους τους ιδιοκτήτες συμβούλους, τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Παπάγου να αποφαίνονται, οι οποίοι βέβαια υποτίθεται ότι είναι οι πιο προβληματισμένοι και είναι και πιο υπέρ του κοινού καλού άτομα, πράγματι ας πούμε πιστεύω ότι τελικά πρέπει να γίνει κάποια σύγκλιση, να μην δημιουργηθεί δηλαδή κοινωνική αναστάτωση και αδικία. Οχι όμως και να καταστραφεί από κάποια διάταξη τέτοια το προάστιο, αλλά να γίνει κάποια σύγκλιση. Δηλαδή συμφωνώ με τον, την πρόταση του κ. Σταθογιάννη από 0,8 να γίνει 9. Και επίσης για το ύψος, εάν πρόκειται να καλύψει τις διαφορές και να επιτύχει αυτή τη σύγκλιση, αν είναι δυνατόν να γίνει 13, από 12 να γίνει 13. Αυτή την πρόταση, αυτή η πρόταση πιστεύω εάν γίνει αποδεκτή από τον κ. Δήμαρχο, πιστεύω ότι θα έλυνε αυτή τη διαφορά και αυτή την αναστάτωση και δεν θα δημιουργούσε στο προάστιο αυτή την, δηλαδή θα ήταν... Οχι, δεν τελείωσα, συγγνώμη.
Οσον αφορά το τοπικό κέντρο, επειδή υπήρξαν πολύ δυνατές αντιρρήσεις, εγώ πιστεύω ότι όπως σε όλες τις χώρες του κόσμου πρέπει να υπάρχει ένα τοπικό εμπορικό κέντρο, το οποίο όμως να μην είναι μαμμούθ, το οποίο να είναι σύμφωνο στα, στα μέτρα, με τα μέτρα του προαστίου και αυτό πρέπει επίσης να ληφθεί υπ'όψιν, να μην είναι τεραστίων δηλαδή διαστάσεων ούτε σε ύψος, αλλά ούτε και σε μήκος, σε πλάτος. Αν είναι δυνατόν και αυτό να επιτευχθεί, πιστεύω ότι δεν θα αλλοιωνότανε η φυσιογνωμία του προαστίου. Ευχαριστώ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Κούτρα.
ΚΟΥΤΡΑ: Κύριε συνάδελφε, κ. Τούτουζα, δεν έκανα διαχωρισμό μεταξύ Χολαργού και Παπάγου, αλλά θεωρώ, αυτό που είπε και ο κ. Τσοχαλής ο συνάδελφος, πιο πολύ μας ενδιαφέρει εμάς ως Σύμβουλοι ο τόπος του Παπάγου. Και δεν έκανα διαχωρισμό ότι εσείς δεν πρέπει να ψηφίσετε ή δεν ξέρω τι, κακώς το εκλάβατε, έτσι;
Λοιπόν, θεωρώ ότι η μελέτη αυτή δεν έχει νομική και οικονομική τεκμηρίωση. Δεν θα 'ρθω σε επί μέρους για ό,τι έχει κατατεθεί εδώ, δεν θα αναφερθώ για τον συντελεστή δόμησης, τον οποίο και προσωπικά με βλάπτει, διότι είμαι και εγώ στην κατηγορία αυτή. Δεν θα αναφερθώ στο ότι δημιουργείται μία διάσταση μεταξύ των κατοίκων των τυχερών και των μη τυχερών. Δεν θα σταθώ σε πάρα πολλά τα οποία είναι τελείως αντίθετα.
Και θέλω να θυμίσω στον κ. Δήμαρχο τους αγώνες που έχουμε κάνει για την πλατεία Κονίτσης και για τη λέσχη παλιότερα όταν επρόκειτο να χτιστούν από τον Μπαλάφα και αυτά που είχαμε περάσει όταν ήμασταν στη Δημοτική Αρχή, που και βεβαίως με τη δική του την παρέμβαση αποφύγαμε όλη αυτή την ιστορία.
Θέλω να πω το εξής, ότι πάλι θα επαναλάβω την ίδια κουβέντα που είπα αρχικά, ότι ένα τόσο, τόσο σοβαρό θέμα, το οποίο εμένα προσωπικά θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι έτσι που το αισθάνομαι, με φέρνει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι είναι και το τέλος της συνεργασίας μου με τον κ. Δήμαρχο με τον οποίο τώρα θεωρώ ότι έχω συνεργαστεί άριστα και δεν θα 'θελα φεύγοντας να τον δυσαρεστήσω και θα 'θελα τέλος πάντων όπως πέρασε όλη η θητεία, να είναι και απόψε. Είναι όμως ένα θέμα που είναι τελείως αντίθετο και με το προσωπικό μου συμφέρον, αλλά και το ότι αισθάνομαι πολύ αδύναμη, πολύ αδύνατη να εκπροσωπήσω τους δημότες σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Και θα το πω και εγώ όπως το είπε και ο κ. Αυγουρόπουλος. Είχα σκοπό να την κάνω την πρόταση αυτή. Εγώ θεωρώ κ. Δήμαρχε ότι αυτό το θέμα έπρεπε να έρθει σε δημοψήφισμα. Και είπατε ότι, αν πάμε να ψηφίσουν οι πολυκατοικίες... Είναι σωστό αυτό που λέτε. Ξέρετε όμως κάτι; Για μένα, είτε πονηρό είτε δεν ξέρω τί, θα ήταν απόφαση των κατοίκων. Οποια και να ήταν αυτή. Και δεν θα είχα το βάρος ότι εγώ, χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα τεχνικά γιατί δεν είναι και η δουλειά μου, επηρέασα να είναι εις βάρος ορισμένων με την ψηφοφορία μου το αποτέλεσμα.
Ετσι λοιπόν κ. Δήμαρχε, παρ' ότι είναι λίγα τα Δημοτικά Συμβούλια που θα είμαστε μαζί, θεωρώ ότι θέλω να κάνω αυτό που πιστεύω αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι πρέπει αυτό το θέμα να έρθει σε δημοψήφισμα και να αποφασίσουν οι κάτοικοι ποιό είναι το συμφέρον τους, και αυτό θα αποδεχθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι δημότες θα ψηφίσουνε; Οι κάτοικοι θα ψηφίσουνε; Οι ενοικιαστές θα ψηφίσουνε;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Οσοι πρέπει να ψηφίσουνε. Ποιοί είναι αυτοί που πρέπει να ψηφίσουνε, να έχουν αυτοί την ευθύνη του αποτελέσματος. Του αποτελέσματος την ευθύνη να την έχουν εκείνοι και όχι εγώ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Μαραβέα.
ΜΑΡΑΒΕΑΣ: Ο νόμος είναι ρητός. Γνωμοδοτεί το Δημοτικό Συμβούλιο και αποφασίζει ο Υπουργός. Ούτε δημοψηφίσματα ούτε... Ρητή διάταξη του νόμου. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Μαραβέα. Η κ. Τσικρικώνη.
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ακούστηκαν πάρα πολλά όλες αυτές τις ώρες που είμαστε εδώ, και η αλήθεια είναι ότι πήραμε πάρα πολλές πληροφορίες, αν και εμένα προσωπικά με είχε καλύψει η εισήγηση. Ακουσα πάρα πολλά. Τα λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψιν.
Θέλω να επισημάνω το εξής. Στις αντιρρήσεις τις οποίες άκουσα, εκεί που μείνανε όλοι και εκείνο το οποίο επεσήμαναν ήταν στον συντελεστή δόμησης και στο ότι οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες των κατοικιών χάνουνε ένα ποσοστό από την κατοικία και από αυτό το οποίο θα μπορούσαν να χτίσουν. Είναι υπολογήσιμο αυτό. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Ομως είναι γεγονός ότι εμείς εδώ δεν είμαστε για να αποφασίζουμε και για να ψηφίσουμε μονάχα για το αν θα μειωθεί ένα περιουσιακό στοιχείο κατ' άτι κάποιων κατοίκων ή όλων των κατοίκων. Εμείς εδώ ως Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε για να αποφασίσουμε για το μέλλον μίας περιοχής. Για το μέλλον μίας περιοχής όπου θα ζήσουν τα παιδιά μας. Και αυτό έχει να κάνει με το αν θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον.
Δεν σας κρύβω, είμαι Χολαργιώτισσα από το 1978. Θυμάμαι με πολύ μεγάλη νοσταλγία τις μονοκατοικίες του Χολαργού με τους κήπους, με τις λεμονιές, με τις πορτοκαλιές. Εχει φτάσει ο Χολαργός, στην ίδια έκταση με τον Παπάγο, και έχει τριπλάσιο πληθυσμό.
Λοιπόν, θα ήθελα να πω, δεν θέλω να σας κουράσω, ότι υπολογίζω αυτό το οποίο λένε οι κάτοικοι. Υπολογίζω τους ιδιοκτήτες και γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω, για να μην υπάρξει μεγάλο χάσιμο από αυτό, να υπάρξει μία τροποποίηση. Να μείνουμε έστω στο 0,9 στο συντελεστή δόμησης. Το ύψος εγώ το θεωρώ ότι είναι έτσι όπως πρέπει. Και αν δούμε και όλες τις σύγχρονες περιοχές οι οποίες δημιουργούνται τώρα και γίνονται, αυτά τα μέτρα και αυτούς τους κανόνες έχουν. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι σε κάθε περίπτωση θα ψηφίσω την εισήγηση. Απλά κάνω αυτή την πρόταση, αν μπορούμε να μείνουμε στο 0,9. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πατεργιαννάκη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Θέλω να συμφωνήσω σε όλα όσα είπε η κ. Τσικρικώνη, και επιπλέον να εκφράσω την απορία μου με κάποιους συναδέλφους, ειδικά από του Παπάγου. Δεν ξέρω, έχω μία διαφορετική προσέγγιση στο όλο θέμα. Εγώ βλέπω ότι όσον αφορά τα τετραγωνικά δεν χάνονται. 'Η αν χάνονται, χάνονται λίγα.
Από την άλλη τη μεριά, χάνουμε σε ύψος. Αυτό σημαίνει για μένα, για την δικιά μου την λογική ότι όταν χάνεις σε ύψος γίνεται λιγότερο ελκυστικό για κάποιους εργολάβους. Αυτό σημαίνει ότι του Παπάγου θα παραμείνει κηπούπολη. Η περιουσία που υπάρχει θα αξιοποιηθεί περισσότερο και θα αποκτήσει μεγαλύτερη αξία. Γιατί, μην παραγνωρίσουμε, το στολίδι αυτή τη στιγμή στην Αττική είναι ο Παπάγος. Δεν είναι ούτε το Ψυχικό ούτε η Εκάλη. Μένεις στον Παπάγο; Σε 20 λεπτά είσαι στην θάλασσα. Σε άλλα 20 λεπτά είσαι στην Πάρνηθα. Στην εθνική οδό. Φεύγεις. Είσαι στην Εκάλη; Θα πληρώνεις διόδια σε λίγο για να πας. Είναι κατάρα δηλαδή το να είσαι εκεί πέρα, εντάξει;
Αρα λοιπόν το στολίδι, μην το παραγνωρίσετε, είναι του Παπάγου. Και όλα αυτά που ακούγονται ότι "θα χάσω περιουσία"... Είναι σαν να ακούω την Τρόικα, σαν να ακούω κάποιους εργολάβους στα αφτιά μου, να θέλουν να τα πάρουν όλα. Οπως τα πήρε η Τρόικα, να θέλουν και οι εργολάβοι να πάρουν τα αντίστοιχα αυτά.
Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αναβαθμίζεται η περιουσία των Παπαγιωτών. Θα διατηρηθεί και θα αυξηθεί μέσα στα επόμενα χρόνια. Θα προστατευθούν οι περιουσίες τους από τους εργολάβους. Γιατί αν τώρα πάνε να ψωνίσουν, θα ψωνίσουν για ένα κομμάτι ψωμί. Πήγαινε ... να τα πάρεις.
Λοιπόν, εγώ θα στηρίξω τη γνώμη μου. Αν σας ενοχλεί η γνώμη μου, να μην την ακούτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ. Πατεργιαννάκη. Είναι σεβαστή η γνώμη σας. Σεβαστή. Βεβάιως. Εγώ έχω αντίθετη από εσάς, αλλά είναι σεβαστή. Ολες οι γνώμες είναι σεβαστές.
ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Γιατί έχεις αντίθετη κ. Πρόεδρε; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα την πω.
Η κ. Μπρέμπου.
ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Εχω ακούσει εδώ και πολλές ώρες προσεκτικά όσα είπαν οι συνάδελφοί μου και όσα είπαν οι δημότες οι οποίοι είχαν πάρα πολύ μεγάλη υπομονή για να κάτσουν εδώ μέχρι πάρα πολύ αργά για να ακούσουν όσα έχουμε να πούμε.
Κατανοώ πολλά πράγματα από αυτά που έχουν ειπωθεί. Επίσης, κατανοώ κάτι που δεν ξέρω αν έχετε υποψιαστεί. Πιστεύω ότι ο κ. Ξύδης, ο κ. Δήμαρχος, αν και ανήκουμε σε διαφορετικές παρατάξεις, σε διαφορετικές προσεγγίσεις, μπορεί να θέλει να αποχωρήσει αφήνοντας κάτι που σημαίνει φροντίδα. Οταν αφήνουμε κάτι... Ακούστε την τοποθέτησή μου και αν θέλετε να την προγγίσετε ή οτιδήποτε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Σας λέω ακριβώς αυτό που αισθάνομαι. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν κάποιος έχει μία σύλληψη για κάτι και το αφήνει σαν παρακαταθήκη, δεν επιδέχεται βελτίωσης ή προτάσεων ή αλλαγής ή οτιδήποτε.
Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι σε κάθε προάστιο, σε κάθε προάστιο του κόσμου, η μείωση συντελεστού δόμησης σημαίνει αναβάθμιση του προαστίου. Μακροπρόθεσμα το προάστιο αποκτά πολύ μεγαλύτερη αξία αγοράς.
Ξέρω περισσότερο από τον καθένα σας εδώ μέσα ότι οι εποχές που ζούμε είναι πάρα πολύ δύσκολες και φέρνουν τον κόσμο σε έναν πανικό εκτίμησης της καθημερινότητάς του. Αυτό το κατανοώ πολύ καλά. Ομως δεν θα ήθελα να με εμποδίσει στο να έχω μία κρίση μακροπρόθεσμη για τα επόμενα 30 χρόνια.
Πιστεύω λοιπόν ότι η πρόταση που έχει γίνει είναι μία καλή πρόταση η οποία όμως επιδέχεται πάρα πολύ πρόσθετων πληροφοριών.
Αυτό είναι η τοποθέτησή μου όσον αφορά την γενική πρόταση για το προάστιο του Παπάγου, στο οποίο δεν μένω εκεί, μένω στον Χολαργό, όμως επειδή έχω εκλεγεί Δημοτική Σύμβουλος και για τα δύο προάστια, μπορώ να έχω μία προσέγγιση και για τα δύο ισότιμα.
Το πιο άσχημο όμως που άκουσα, ένας κύριος ο οποίος έχει αποχωρήσει πια, είναι ότι πόσο θα μειωθεί η αξία ενός σπιτιού που είναι δίπλα σε ένα γηροκομείο. Κοιτάξτε. Δεν φέρνουμε εγκληματίες ή ισοβίτες στον Χολαργό ή στον Παπάγο. Μιλάμε για άνθρώπους μεγάλης ηλικίας. Ισως είμαι η νεώτερη, από τους νεώτερους από όλους εδώ και κάποια στιγμή θέλω και ευελπιστώ και έχω τη φιλοδοξία να γίνω και εγώ 85. Δεν ξέρω καμία τύχη αν θα έχω στη ζωή, αν θα μπορώ να έχω τα μέσα για να ζω, αλλά ξέρω ότι θα ήμουν ευγνώμων σε έναν άνθρωπο που άφηνε κάτι για να μείνω αξιοπρεπώς, και ευγνώμων σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα έλεγε, αυτό θα διατηρήσω. Δεν καταλαβαίνω γιατί συνεχίζουμε ακόμα σήμερα να έχουμε αυτή την κακή κρίση για τον οποιονδήποτε είναι σε αδυναμία και να μην τον θέλουμε δίπλα μας. Και δεν είμαι η γιαγιά μου που είναι 90. Δεν είμαι καν 40. Και σκέφτομαι ότι ένας άνθρωπος, και εγώ θέλω να γίνω, και δεν θεωρώ βδέλυγμα κάποιον που μεγαλώνει και είναι δίπλα μου και θα μειώσει την αξία του σπιτιού. Δεν είναι ισοβίτης, δεν σκότωσε κάποιον. Μεγάλωσε. Αυτό είναι φυσιολογικό, και είναι η ζωή. Αυτό είναι το χειρότερο που άκουσα.
Ολα τα άλλα, θα μου συγχωρέσετε ίσως και μία εκτίμηση της περιουσίας ... ; Ξέρετε, μου είναι αρκετά δύσκολο να το προσεγγίσω γιατί έχω την εντύπωση ότι πρέπει να βλέπουμε σε 40 και 50 χρόνια μπροστά και πραγματικά ελπίζω να γίνω 85 και ας μη με βγάλει η ζωή να έχω κάποια ανάγκη. Αλλά εαν έχω θα ήθελα να μένω κανονικά σε ένα πολύ ωραίο προάστιο όπως είναι ο Χολαργός και ο Παπάγος, και όχι κάπου φυλακισμένη ή παρκαρισμένη.
Δηλαδή θέλω να πω ότι, ας είναι δύσκολοι οι καιροί. Ας χρειαζόμαστε όλοι πολλά πράγματα για να ζήσουμε, αλλά ας υπάρχει και μία ελάχιστη ανθρωπιά σε κάτι που δεν ελέγχουμε, και κάτι που είναι η ζωή. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Μπρέμπου. Ο κ. Δήμαρχος θέλει να κάνει μία σημείωση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Μπρέμπου, κατ' αρχήν σας ευχαριστώ γιατί μιλήσατε με πολλή ευαισθησία. Αλλά αυτές τις απορίες δεν έπρεπε να τις είχατε. Οταν πήγε να χτιστεί ο Αη Γιώργης, ξεσηκώθηκε όλη η γειτονιά όχι γιατί δεν θέλανε εκκλησία. Θέλανε εκκλησία. Αλλά όχι δίπλα τους.
ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Συγγνώμη για το απρεπές του διαλόγου, αλλά θα σας πω ότι από την κοινωνική επαφή που έχω από 18 χρονών που δραστηριοποιούμαι στη δουλειά μου γνωρίζοντας ανθρώπους από πολύ διαφορετικούς χώρους, κοινωνικούς, πολιτικούς, οποιουδήποτε εισοδήματος, θέλω να πω ότι έχω διαπιστώσει ότι το χειρότερο που έχουμε κάνει σήμερα είναι να μην αναγνωρίζουμε την αδυναμία και να την θεωρούμε κουσούρι. Ενώ είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε δίκιο. Το είπατε πριν. Ο κ. Δήμαρχος. Πρέπει να κλείσουμε το θέμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέω το εξής. Οτι όλα τα θέλουμε. Δηλαδή θέλουμε την εκκλησία, απλώς δεν την θέλουμε δίπλα μας. Θέλουμε τον παιδικό σταθμό, αλλά δεν τον θέλουμε δίπλα μας. Θέλουμε το πολιτιστικό κέντρο που θέλαμε να φτιάξουμε δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Παπάγου εκεί, αλλά δεν το θέλουμε δίπλα μας. Θέλουμε την λαϊκή αγορά, την θέλουμε κοντά στο σπίτι μας αλλά όχι μπροστά στο σπίτι μας. Επομένως, και ο οίκος ευγηρίας, ο οποίος μπορεί να είναι οίκος γερόντων, ό,τι βγάλει η μελέτη εν πάση περιπτώσει, τον θέλουμε, απλώς δεν τον θέλουμε να είναι στο 34 και εγώ να μένω στο 33 ή στο 36. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Μπουφούνου, και εσείς. Ελάτε.
ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ: Θέλω να πω το εξής. Δεν θέλω να κουράσω. Πολλά ακουστήκανε. Μελέτησα την εισήγηση. Καλύφθηκα από την κ. Πολυκαλά, ήταν εμπεριστατωμένα όλα αυτά που είπε, όπως και από την κ. Τσικρικώνη. Θα ψηφίσω την εισήγηση όπως είναι.
Αλλά θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο αλλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί είμαι από τους ανθρώπους που είμαι μεγαλύτερη απ' ότι είναι και η κ. Μπρέμπου αλλά και πολλοί άλλοι δίπλα μου, που είναι η μοναδική η οποία έθιξε
αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα. Χωρίς να κουράσω περισσότερο, ένα μπράβο, και μακάρι όλοι οι νέοι άνθρωποι να την έχουν παράδειγμα προς μίμηση. Θερμά συγχαρητήρια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω και εγώ να πω δυό κουβέντες βεβαίως, διότι είναι και το θέμα ενδιαφέρον αλλά έχω εκλεγεί και από την συγκεκριμένη περιοχή και δεν θα μπορούσα και εγώ να μην πω κάτι. Βεβαίως δεν θα κλείσω εγώ την ομιλία. Την ομιλία θα την κλείσει ο κ. Δήμαρχος με την τελική του τοποθέτηση και θα συνθέσει όλες τις απόψεις ώστε να καταλήξουμε κάπου.
Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεδομένων των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα μας αλλά και γενικότερα των θεμάτων ότι ο Χολαργός τελείως αλλά και ο Παπάγος στον μεγαλύτερο βαθμό πήραν τον δρόμο τους, δεν είναι σε αρχική κατάσταση ακόμα τα προάστια για να μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να κάνουμε διορθωτικές ενέργειες. Συνεπώς δεν πιστεύω ότι μία τέτοια διαφορά στον συντελεστή που είναι και το βασικό θα ωφελήσει κάποιον. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που κάνανε πολυκατοικίες είχαν οικονομική άνεση και καλώς πράξανε. Κάποιοι άλλοι μείνανε λίγο πιο πίσω για κάποια γεγονότα. Ας έχουν και αυτοί την ευκαιρία να το κάνουνε και να μην δημιουργηθεί τώρα ένα ζήτημα τέτοιο. Και παρακαλώ θερμά τον κ. Δήμαρχο όπως το ξανασκεφτεί με τους συνεργάτες του που συνθέσανε αυτό το πολεοδομικό σχέδιο, ο συντελεστής και το ύψος να παραμείνει.
Και προσωπικά να σας πω και κάτι άλλο; Είχα την πολυτέλεια πάντα να μένω σε μονοκατοικία. Δεν έχω μείνει ποτέ σε πολυκατοικία. Εγώ προσωπικά θα ήθελα, όπως το σπίτι μου έχτισε ο παππούς μου το 1948 στον Χολαργό, πρέπει να είμαι ο πιο παλιός απόγονος κάποιου από όλους εδώ μέσα. Το 1948 έχτισε το σπίτι στον Χολαργό. Είναι μονοκατοικία από το 1948 μέχρι σήμερα. Και αγόρασα και εγώ, από την μεγάλη μου αγάπη για τον Παπάγο, δικό μου σπίτι στου Παπάγου, σε διπλοκατοικία πάλι. Συνεπώς, εγώ θα ήμουνα ο τελευταίος που θα ήθελα έναν συντελεστή υψηλό.
Ομως δεν μπορώ όταν ένα προάστιο, άνθρωποι πολλοί προγραμματίσανε τις ανάγκες τους, να 'ρθω εγώ σήμερα με μία ψήφο και να διαχωρίσω τις ομάδες αυτές σε μία που απέλαβε και σε μία που δεν απέλαβε. Γι' αυτό κάνω έκκληση στον κ. Δήμαρχο να συνθέσουμε μία πρόταση και να δούμε πώς θα προχωρήσει, γιατί είναι πραγματικά μία αναγκαιότητα το πολεοδομικό σχέδιο. Ο Παπάγος δεν είχε τόσα χρόνια. Πρέπει να τακτοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα και να δούμε πώς μπορεί αυτό το πράγμα να βγει προς όφελος όλων, και της κοινωνίας και των δημοτών. Ευχαριστώ.
Κύριε Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πριν συνθέσω, όπως είπε και ο Πρόεδρος, τις απόψεις, θέλω να πω ότι ο κ. Νομικός απουσιάζει από την σημερινή συνεδρίαση διότι βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Είχε λοιπόν την ευγένεια να μου στείλει την εξής επιστολή και παρακαλώ πολύ να την διαβάσω για να την ακούσετε:
"Λόγω ειλημμένης υποχρεώσεώς μου και μετάβασής μου στην πόλη της Θεσσαλονίκης προκειμένου να ομιλήσω σε διεθνές ιατρικό συνέδριο, αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετηθώ για το μείζον ζήτημα του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.
Φρονώ πως σε ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο είναι αδύνατον να συμφωνούν όλοι σε όλα. Συμφωνώντας όμως επί της αρχής και με τα βασικά στοιχεία του πιστεύω ότι πρέπει να υπερψηφιστεί και σαφώς τάσσομαι υπέρ της συγκεκριμένης εισηγήσεως.
Εν κατακλείδει, πιστεύω πως πρέπει να αποφασίσουμε με βάση αντικειμενικά κριτήρια και ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε μελλοντικές επιλογές μας σε πολιτικά ή αυτοδιοικητικά ζητήματα. Προς τούτο αποστέλλω και την παρούσα επιστολή μου η οποία επέχει τις απόψεις μου και συνιστά θετική ψήφο.
Με τιμή, Αλέξανδρος Νομικός"

Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να πω το εξής. Ακουστήκανε όλες οι απόψεις, επομένως αν μετρήσει κανείς πώς θα ψηφίσει ο καθένας, το ξέρει το αποτέλεσμα. Εγώ όμως δεν θα αρκεστώ σε αυτό. Το ξέρω το αποτέλεσμα εαν έλεγα αυτά έχουμε και ψηφίστε τα. Αλλά η δουλειά μου δεν είναι ούτε να μετράω ψήφους και να αποφασίζω, αλλά είναι να συνθέτω απόψεις και να κάνω το καλό, όπως σας ομολογώ με μεγάλη ικανοποίηση εργάστηκα 20 χρόνια που είμαι Δήμαρχος για το καλό του Παπάγου, και φεύγω με το κεφάλι ψηλά.
Υπηρέτησα αυτόν το λαό όσο μπορούσα καλύτερα. Εδωσα τα πάντα γι' αυτή την κοινωνία και τα 4 τελευταία χρόνια και για την κοινωνία του Χολαργού και δεν θέλω να φύγω ούτε για να με βρίζει ο κόσμος. Θέλω να κάνω το σωστό. Ούτε να δυσαρεστώ εκλεκτούς συναδέλφους με τους οποίους συνεργάζομαι τόσα χρόνια και για ορισμένα θέματα τα οποία έχουμε διαφορετική άποψη να χαλάμε τις καρδιές μας και να χαλάμε τα αισθήματα που έχει ο ένας στο άλλον.
Κλείνοντας, πάνω σ' αυτή την αρχή θα ήθελα να παρακαλέσω να συμφωνήσουμε όλοι στο εξής. Να συμφωνήσουμε στην παραλαβή και έγκριση της μελέτης. Να εγκρίνουμε τις παρατηρήσεις που είναι στην εισήγηση στο παράρτημα Ε με τις διαφοροποιήσεις που ανέφερα προηγουμένως ως προς το τοπικό κέντρο, να διαγράψουμε τα μαγαζιά και τις επιχειρήσεις μικρής όχλησης, τις τροποποιήσεις για το Ο.Τ. 217 ως προς τους συντελεστές και τους όρους δόμησης, και για το κτίριο της Αγίας Σκέπης που είπαμε αντί για 300, 250. Σε αυτά να συμφωνήσουμε. Και να θέσουμε σε ψηφοφορία τον συντελεστή δόμησης, εαν θα είναι 0,9 ή 1 και το ύψος αν θα είναι 12 ή 14.
Νομίζω ότι είναι μία πρόταση η οποιά περικλείει όλες τις απόψεις. Διότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο περιέχει πολλά θετικά στοιχεία και επιλύει πολλά προβλήματα της πόλεως, επομένως πρέπει να προχωρήσει. Πρέπει να πάμε στην επόμενη φάση. Η Δημοτική Αρχή η επόμενη έχει την δυνατότητα ορισμένα πράγματα εαν νομίζει ότι πρέπει να τα τροποποιήσει, να τα τροποποιήσει. Ακόμα και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο να έχει ψηφιστεί, μπορείς να το τροποποιήσεις με τις σωστές διαδικασίες.
Επομένως νομίζω ότι παραλαμβάνουμε την μελέτη και την εγκρίνουμε, συμφωνούμε με τις παρατηρήσεις όπως είναι αναγεγραμμένες και όπως τις τροποποίησα τώρα ως προς το τοπικό κέντρο, ως προς το Ο.Τ. 217 και ως προς το κτίριο της Αγίας Σκέπης, και θέτουμε σε ψηφοφορία τον συντελεστή δόμησης αν θα είναι όχι 0,8, να το κάνουμε 0,9 ή 1, και το ύψος των οικοδομών αν θα είναι 12 ή 14.
Η δική μου άποψη είναι ότι το 0,8 είναι το σωστό και το 12 είναι το σωστό. Εγώ όμως δεν ψηφίζω. Είναι υπό την κρίση σας εαν θα ψηφίσετε το 0,9 ή το 1 στη μία περίπτωση, και αν θα ψηφίσετε τα 12 ή τα 14 στην άλλη. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοιτάξτε, τώρα θα δώσω τον λόγο σε όλους πάλι, για λίγο. Επί της διαδικασίας. Διότι εδώ πέρα τώρα δεν το πάμε συνολικά. Το κάνουμε μία κατάτμηση κάπως, σε δύο σκέλη. Αυτό δεν ξέρω τώρα εγώ. Δηλαδή πάνω στο πολεοδομικό...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τί κατ' άρθρο βρε παιδιά; Λέω, δηλαδή η απόφαση που θα γραφτεί είναι ότι ψηφίζουμε ομόφωνα την παραλαβή και την έγκριση της μελέτης και εγκρίνουμε τις παρατηρήσεις του παραρτήματος Ε' και κατά πλειοψηφία το ύψος και κατά πλειοψηφία το άλλο. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, πείτε κ. Τίγκα, και μετά ο κ. Τσοχαλής. ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, για να καταλάβουμε τί ψηφίζουμε, είπατε αν κατάλαβα καλά ότι θα βάλουμε χωριστά σε ψηφοφορία το 0,9 ή 1 του συντελεστή, το 12 ή 14 του ύψους και όλα τα άλλα μαζί. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Ολα τα άλλα τα ψηφίζουμε.
ΤΙΓΚΑΣ: Οχι, μισό λεπτό, ακούστε να σας πω κάτι. Δεν μπορούμε να το σπάσουμε σε όλα τα άρθρα. Αλλά εαν κάποιος, λέω παράδειγμα, δεν συμφωνεί με το Ο.Τ. 217, πρέπει να καταψηφίσει και τις πολυκατοικίες. Δείτε το και ετσι. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τί να κάνουμε; Να πάρουμε ένα - ένα κομμάτι δηλαδή θέλετε; Τί θέλετε δηλαδή;
ΤΙΓΚΑΣ: Οχι. Ακούστε με. Η πρόταση. Οπως τα είπατε και βγάλτε και σε ξεχωριστή ψήφο τις πολυκατοικίες. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιές πολυκατοικίες;
ΤΙΓΚΑΣ: Μα εαν το καταψηφίσεις κ. Δασκαλόπουλε αυτό, καταψηφίζεις και τις πολυκατοικίες.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιές πολυκατοικίες; Αμα καταψηφίσεις το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, όλα, και αφήσεις μόνο τις πολυκατοικίες, τί γενικό πολεοδομικό σχέδιο είναι;
ΤΙΓΚΑΣ: Μισό λεπτό. Οπως ξεχωρίζετε το ύψος και τα υπόλοιπα... ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέτω σε ψηφοφορία κ. Τίγκα. Τί να θέσω, τις πολυκατοικίες να
θέσω σε ψηφοφορία; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νικολάου.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Λοιπόν, για να μην βάλουμε σε περιπέτεια τον Δήμο, αυτό που διαμορφώνεται τώρα σίγουρα, εαν προσφύγει ένας στην Περιφέρεια, θα το απορρίψει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί θα το απορρίψει;
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Θα σας πω γιατί. Η ημερήσια διάταξη κ. Δήμαρχε και όλη η συζήτηση που έγινε, έγινε επί συγκεκριμένου θέματος της εισήγησης. Εαν πάμε σε δύο αποφάσεις... Είναι δύο αποφάσεις.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μισό λεπτό. Δύο αποφάσεις. 'Η φέρνετε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο το ένα ξεχωριστά, που εγώ θα το ψηφίσω και σε μία άλλη απόφαση το άλλο. Σήμερα δεν έχετε καμία εξουσιοδότηση αυτή τη στιγμή να το χωρίσετε. Επρεπε από την αρχή να πείτε, ξεχωρίζω αυτό να αποφασίσει το Σώμα, έχουμε αυτό το θέμα. Τώρα αυτά δεν γίνονται.
Εγώ σας κρούω τον κίνδυνο. Στην διαδικασία αυτή σαφώς έχω τοποθετηθεί όσον αφορά τον συντελεστή. Δεν θα ήθελα και για το άλλο θέμα... Να το ψηφίσω, δεν είχα αντίρρηση. Πλην όμως...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διευκολύνει νομίζω ο διαχωρισμός που κάνει ο Δήμαρχος για το οικιστικό με το θέμα της χρήσης όλου του άλλου προαστίου, νομίζω ότι... ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μου επιτρέπετε; Θα πρέπει να γίνουν δύο θέματα τα οποία μετέπειτα να ενσωματωθούν σε μία πρόταση έγκρισης του Σταδίου Β'1 Μελέτης. Εαν πάει έτσι ξεχωριστά, είναι κάτι διαφορετικό.
Δηλαδή, να εξηγήσω; Πώς θα πάει στην ίδια μελέτη η οποία είναι ενιαία, δεν ξεχωρίζει και θα γίνει διάταγμα, εαν ξεχωριστεί τούτη τη στιγμή; Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αυτά που είπε ο κ. Δήμαρχος, σωστά, με μία άλλη απόφαση το άλλο και να έρθουμε και να πούμε μετά σε ένα άλλο θέμα, σε ένα άλλο Συμβούλιο ή στο ίδιο Συμβούλιο με διαφορά μισής ώρας και να πούμε, αφήσαμε αυτό και αυτό. Ενσωματώνουμε τις δύο προτάσεις σε μιά και πάει μία. Θα σας πέσει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δεν είναι σωστό. Και πάρετε στο λαιμό σας και την Αγία Σκέπη και τα γραφεία γύρω γύρω. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ. Νικολάου, την πήραμε την άποψή σας. Εντάξει, την καταθέσατε.
Κύριε Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Διαφωνώ κάθετα με τον κ. Νικολάου. Κάνουμε ολόκληρη συζήτηση εδώ πέρα και καταλήγουμε σε προτάσεις. Και λέμε, η παραλαβή και η έγκριση της μελέτης πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Από κει και έπειτα, εαν συμφωνούμε με τις προτάσεις του παραρτήματος Ε', τις παρατηρήσεις όπως τις διαμόρφωσα στην αρχή της ομιλίας μου και τώρα τις επανέλαβα, και θέτουμε σε ψηφοφορία αν θα είναι το γενικό πολεοδομικό σχέδιο με βάση τον συντελεστή δόμησης 0,9 ή 1 και το ύψος αν θα είναι 12 ή 14. Παρακαλώ πολύ ψηφοφορία, κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Τσοχαλή, πείτε.
ΤΣΟΧΑΛΗΣ: Εγώ θέλω να πω κάτι για να διευκολύνω. Κατ' αρχήν κ. Νικολάου, δεν υπάρχει κανένα θέμα νομιμότητος. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Δεύτερον, προσωπικά δηλαδή είπα τις παρατηρήσεις μου γενικά επί του σχεδίου. Στο βασικό επίμαχο θέμα είπα την άποψή μου.
Για να συγκεράσουμε τις δύο απόψεις κ. Δήμαρχε, αν θέλετε, προτείνω το εξής. Να μιλήσουμε για συντελεστή δόμησης 0,9 που σημαίνει κάποιος που σήμερα έχει το ένα, δεν χάνει στην ουσία τίποτε, γιατί 0,9 επί οικοπέδου 400 χτίζει 360. Συν τα σκαλιά κλπ. που είναι εκτός, φτάνει τα 400. Επομένως, τα ίδια είναι περίπου. Και να μιλήσουμε για ύψος ορόφων 13, ώστε να υπάρχει μία πρόταση. 0,9 και 13 ύψος ορόφων. Ούτε 12 ούτε 14. Αν θέλετε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι όχι, εγώ προσωπικά θα μείνω σε αυτό που θέλω. Συντελεστής και ύψος ως έχει. Και νομίζω ότι διευκολύνεστε όλοι αυτή τη στιγμή με δύο ψηφοφορίες. Το ένα είναι θέμα ανθρώπων που έχουν τα νοικοκυριά τους. Νομίζω...
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ... (παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιός είπε δεν θα νομιμοποιηθούν; Ε καταψήφισέ το τότε. Τί θέλεις να κάνουμε δηλαδή; Δηλαδή θα βάλουμε ένα - ένα πράγμα; Εντάξει, κάνε ό,τι θέλεις. Ποιές πολυκατοικίες; Μα είναι μέσα.
ΤΙΓΚΑΣ: Δήμαρχε, γιατί επιμένετε με τις πολυκατοικίες; Να σας πω κ. Δήμαρχε, μισό λεπτό. Για τις πολυκατοικίες όλοι συμφωνούμε ότι ... Ναι. Εαν όμως με τις υπόλοιπες διατάξεις, αυτές που λέτε στο παράρτημα εδώ δεν συμφωνούμε, θα το καταψηφίσουμε αυτό. Αρα καταψηφίζουμε και τις πολυκατοικίες. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα, εαν καταψηφίσετε τις υπόλοιπες διατάξεις, δεν υπάρχει γενικό πολεοδομικό σχέδιο.
ΤΙΓΚΑΣ: Τί θα πει αυτό το πράγμα; Κοιτάξτε, εγώ μπορεί να καταψηφίσω, αλλά να περάσει από τους άλλους κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βάλε και τις πολυκατοικίες. Βάλε και τις πολυκατοικίες. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χωριστά; Εντάξει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό δηλαδή είναι πρωτάκουστο που ακούω εδώ μέσα. Δηλαδή θα ψηφίσουμε τις πολυκατοικίες να νομιμοποιηθούνε, όλα τα άλλα θα τα καταψηφίσουμε; Εγώ σας λέω το εξής. Εαν μεν ψηφίσουμε το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, ψηφίζουμε και τις πολυκατοικίες. Αν ψηφίσουμε τις πολυκατοικίες και δεν ψηφίσουμε το άλλο, προχωράει το γενικό πολεοδομικό σχέδιο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν θα βάλω... Ομως εδώ πέρα, ακούστε κάτι. Μετά την ψηφοφορία θα εκφωνήσω τί έχει, και γιατί αυτά θα διορθωθούνε για να ετοιμαστεί ένα νέο τέτοιο με όλα αυτά. Δεν πάνε τρία ξεχωριστά μετά στην Περιφέρεια. Ενα πάει. Αναλόγως της ψηφοφορίας ο κ. Μαραβέας θα πάρει το αποτέλεσμα και θα το ενσωματώσει μέσα στο νέο σχέδιο, στο Β1 που θα εγκριθεί από εδώ πέρα.
Ναι παρακαλώ, κ. Αποστολόπουλε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ νομίζω πρέπει να βάλετε σε ψηφοφορία 0,9 συντελεστή ή 1; Αποφασίσαμε τί θέλουμε. 0,9 ή 1. Μετά, 12 ή 14. Και στο τέλος μετά την πρόταση, με αυτά που έχουμε πει. Αφού περνάει. Από αυτά που ακούσαμε...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αποστολόπουλε, θα βάλω το 0,9 με το αντίστοιχο ύψος και το 1 με το ίδιο. Μην μπλεκόμαστε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Από αυτά που ακούσαμε, η τελευταία πρόταση περνάει. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 09, ή 1, δεύτερη ψηφοφορία 12 ή 14 και την άλλη θα είναι όλο. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτάκη.
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Θα ήθελα και από τον κ. Δήμαρχο να κάνει την διευκρίνηση αυτήν που είπαμε για τα νόμιμα τα μαγαζιά, διότι δεν αναφέρεται σαφώς μέσα. Κύριε Δήμαρχε, επιτρέψτε μου. Δεν δίδονται χρήσεις γης στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή δεν έχουνε χρήσεις γης. Οσο και νόμιμες να είναι πολεοδομικά, όταν δεν έχουνε χρήσεις γης δεν έχουν καμία αξία. Εκπίπτει και η... Ρωτήστε και τον τεχνικό σας σύμβουλο, τον κ. Κουρέτα να σας το πει, ότι συμφωνεί σε αυτό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχω ρωτήσει και τον Κουρέτα και όλους τους έχουμε ρωτήσει. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εαν η Τεχνική Υπηρεσία είχε κάποιο τέτοιο θέμα, θα μου το είχε πει.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ έχω σαφή πρόταση. Και καταψηφίστε τη. 'Η υπέρ της έγκρισης της εισήγησης με διαφοροποίηση 0,9 που θέλει, ή κατά. Δύο είναι. Εγώ έχω πρόταση και θέλω να τεθεί σε ψηφοφορία. Είμαι κατά της εισήγησης σε όλα τα σημεία μέχρι να ξανάρθει, χωρίς να σημαίνει ότι όλα τα υπόλοιπα δεν θα τα ψηφίσω.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Εγώ θα σταθώ σε αυτά που είπε ο Δήμαρχος προηγουμένως. Λέμε, θέλουμε το 0,9 ή το 1, μία ψηφοφορία. Θέλουμε το 12 ή 14, άλλη ψηφοφορία. Θέλουμε τις πολυκατοικίες; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είπατε, εντάξει, θα τα βάλουμε. Θα τα βάλουμε και τα τρία. Γιατί κ. Πολυκαλά να μην τα βάλουμε και τα τρία; Γιατί;
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Γιατί τότε θα σας πω και εγώ κάτι που θέλω να βάλετε σε ψηφοφορία, και ένα, και δύο, και τρία θέματα. Και δεν τελειώνουμε ποτέ. Θα έπρεπε ένα - ένα τότε. Δεν γίνεται.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Με το Ο.Τ. 217 τί κάνουμε; Ως έχει; Αυτό είναι μία πάρα πολύ
μεγάλη έκταση η οποία θα βγει...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα το είπε ο κ. Δήμαρχος να μπούνε.
(διαλογική συζήτηση μη αποδιδόμενη) ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως, το έχετε πάρει ελαφρά τη καρδία. Δεν είναι τόσο ελαφρύ θέμα αυτό. Αυτό το θέμα έχει σχέση με νοικοκυριά, με ανθρώπους, με οικονομίες. Δεν είναι τόσο ελαφρύ το θέμα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Επειδή κ. Πρόεδρε θεωρώ ότι τα ποσοστά ανταποκρίνονται σε ανθρώπους και στο μέλλον οικογενειών, και γενικότερα στην διαβίωσή τους στου Παπάγου, εγώ ξαναρωτώ. Πέρα από τα ξεχωριστά θέματα του συντελεστού ή του ύψους, με το Ο.Τ. 217 που είναι μία τεράστια περιοχή, καθοριστική για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, τί κάνουμε; Το περνάμε ως έχει; 'Η το βάζουμε μετά σε ψηφοφορία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο,τι πει ο Δήμαρχος. Για το 217; Αλλο οι πολυκατοικίες με το 217. Τις έβαλε χωριστά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τί θέλεις βρε Κική; Εδώ έχουμε κάνει γενικό πολεοδομικό σχέδιο. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν με ενδιαφέρει, Κική. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το λέω για να διευκολύνω. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1 με 14 ως έχει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νίκο, σου έχω πει, το λέει εδώ πέρα. Το λέει εδώ. Διάβασέ το: Υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες, οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος αλλά υφίστανται νόμιμα με βάση την οικοδομική άδεια, διατηρούνται. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατρέ, στο πρώτο ψήφισε το 1 με το 14. Στο πρώτο. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σας ξαναλέω και πάλι, η οικοδομική άδεια είναι άσχετη με τη
χρήση γης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχεις λόγο να μην το ψηφίσεις αφού περνάει σπαστά. (Διάλογοι εκτός μικροφώνου)
Ναι, κα Πολυκαλά. Καθίστε κάτω να τελειώνουμε! Παρακαλώ, καθίστε
κάτω!
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: κ. Πρόεδρε...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Νικολάου, ξέρετε, έκανε πρόταση. Ακούστε την πρόταση του κ. Νικολάου. Ως έχει και να περάσει ομόφωνο. Γιατί, σύνθεση είναι αυτό; Μα κι εμείς το θέλουμε, εμείς δεν το θέλουμε; Και θα τα περάσουμε ομόφωνα. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, κύριε. Οχι, δεν θέλω!!! (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς το θέλουμε αυτό. Ολα. Είπε ωραία πρόταση. Οχι, Χριστίνα, να μου πεις. Αλλά το 1 με το 14 πρέπει να το θες, την υφιστάμενη κατάσταση. Συμφωνώ κι εγώ σ' αυτό. Και όλα, μα εμένα δεν με νοιάζει. Και στα άλλα δίκιο έχεις. Πρέπει να τακτοποιηθούν θέματα, αυτό που είπα εγώ. Η κυρία πρέπει να τακτοποιήσει θέματα.
...... : κ. Δασκαλόπουλε, κι εσείς πρέπει να πάρετε θέση. Είσαστε υποψήφιος
Δήμαρχος και πρέπει να πάρετε θέση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, καθίστε κάτω να τελειώνουμε! Να τελειώνουμε! Την βρήκε τη λύση, αυτή που είπε είναι λύση καλή. 1 και 14 και ομόφωνα, Δήμαρχε. Η κα Πολυκαλά.
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Λέω το εξής: το να ψηφίσουμε για τις πολυκατοικίες που λέει, δεν έχει νόημα γιατί πολυκατοικίες χωρίς να έχει περάσει πολεοδομικό δεν στέκει. Στον αέρα είναι. Το καταλαβαίνουμε αυτό; Δεν πάει με αρίθμηση να πούμε ότι θέλουμε και τις πολυκατοικίες χωρίς το πολεοδομικό. Αρα, τι συζητάμε; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στον αέρα όλα μπορούμε να τα πάμε ένα ένα, εντάξει. (Διάλογοι
εκτός μικροφώνου)
Να κάνω διάλειμμα; ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πάμε σε ψηφοφορία. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να πάμε ομόφωνα, ρε παιδί μου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μας ενδιαφέρει, κ. Νικολάου, το ομόφωνα. Δεν μας ενδιαφέρει το ομόφωνα. (Διάλογοι εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατρέ, το 1 και 14, να περάσει αυτό. Κι εγώ όλα θέλω να περάσουν.
Λοιπόν, ελάτε κάτω να κλείσουμε το θέμα. Εντάξει, εντάξει, την είπατε. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επαναλαμβάνω την πρότασή μου. Αποφασίζουμε με ψηφοφορία εάν ο συντελεστής θα είναι 0,9 ή 1. Αποφασίζουμε με ψηφοφορία εάν το ύψος θα είναι 12 ή 14. Κάνουμε και δεκτές τις παρατηρήσεις που γράφουμε στην εισήγηση στο παράρτημα Ε όπως τις τροποποίησα στην πρότασή μου που έκανα για το τοπικό κέντρο το 217 και το 181 οικοδομικό τετράγωνο και τελειώνουμε. Προσέχτε να δείτε κάτι. Εάν βάλουμε τις πολυκατοικίες και τις ψηφίσουμε τις πολυκατοικίες και μετά δεν ψηφιστεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο... ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το ίδιο και για τον συντελεστή.  Εάν καταψηφιστεί το Πολεοδομικό και υπερψηφιστεί ο συντελεστής δεν περνάει πάλι. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά λέω το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο να συμφωνήσουμε να το ψηφίσουμε, δηλαδή με την τροποποίηση όπως θα τροποποιηθεί με ψηφοφορία ως προς τον συντελεστή δόμησης και το ύψος. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αποστολόπουλος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Απλά, Δήμαρχε, νομίζω ότι δεν έχει νόημα. 'Η θα είναι 0,9 και 12 μέτρα ή θα είναι 1 και 14. Οπότε, μπορούμε να τα ενοποιήσουμε σε μία ψηφοφορία. Δεν έχει νόημα να κάνεις 0,9 και 14.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, μπορεί ο άλλος να θέλει 0,9 και 14. Μπορεί να θέλει 1 και 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τα ζευγαρώσουμε αυτά. Κι εγώ συμφωνώ. κ. Κεχρή. ΚΕΧΡΗΣ: Νομίζω έχει δίκιο ο κ. Αποστολόπουλος. Δεν μπορεί να διαχωρίσουν αυτά τα δύο. Ας ρωτήσουμε κάποιον τεχνικό σύμβουλο αν είναι δυνατόν να έχεις 14 μέτρα και 0,9 και αντιστοίχως την άλλη πρόταση. Πρέπει να είναι ενιαίο: ή 12 και 0,9 ή 14 και 1.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, να είναι μιά ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Λοιπόν, καθίστε κάτω, είναι σοβαρή ψηφοφορία. Ψηφίζει και η κα Παρίση σ' αυτή την ψηφοφορία, είναι από τη Δ. Κ. Παπάγου. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Κουτάκη, μπορείτε να καθίσετε κάτω; κ. Κουτάκη, μπορείτε να καθίσετε κάτω να κάνουμε ψηφοφορία; Καταψηφίστε το κ. Κουτάκη.
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: κ. Δήμαρχε...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το έχουμε ξεκαθαρίσει.
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει. Ο κύριος έθεσε μια άλλη γνώμη, ο κ. μελετητής έχει άλλη γνώμη. Πώς θα γίνει; Δύο άτομα και έχουν δύο διαφορετικές γνώμες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε σε ψηφοφορία, Νίκο.
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Δεν μπορεί να πάει ξεχωριστά, κ. Πρόεδρε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορεί.
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Πώς μπορεί να πάει, κ. Δήμαρχε; Δηλαδή να ψηφίσω κάτι το οποίο μεθαύριο θα είναι διάφορο από αυτό που λέω εγώ; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι πολυκατοικίες θα μπουν χωριστά; ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου)
ΤΙΓΚΑΣ: Λέω το εξής: με την ίδια λογική που το 0,9 ή το 1 έχουν νόημα εάν ψηφιστεί το υπόλοιπο Γενικό Πολεοδομικό, αν δεν ψηφιστεί το Γενικό Πολεοδομικό...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Τίγκα, γιατί δεν το λέτε ευθέως; Θέλετε να σας πω τι θέλετε να πείτε; Οτι εγώ θέλω - εσείς δηλαδή, θέλετε να ψηφίσετε τη νομιμοποίηση των πολυκατοικιών αλλά όχι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Αυτό θέλετε. Αυτό θέλετε.
ΤΙΓΚΑΣ: Εγώ είχα υποβάλει πρόταση γι' αυτό. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάνε την ψηφοφορία. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν...
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ, κ. Πρόεδρε, δεν έχω καταλάβει, ανεξάρτητα από τη διαφορά του συντελεστή...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γραμματέα, βγάλτε δυο κόλλες. Θα ψηφίσουμε δύο φορές. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: κ. Πρόεδρε, δεν έχω...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας πω εγώ τώρα κα Ευαγγελοπούλου αυτό που έχω καταλάβει και αν έχω καταλάβει κάτι διαφορετικό θα με διορθώσει ο κ. Δήμαρχος.
Θα γίνει μία ψηφοφορία -είναι σοβαρό θέμα- θα γίνει μία ψηφοφορία ως προς τον συντελεστή και το ύψος για το θέμα για τις οικίες και θα γίνει και μία ψηφοφορία για το υπόλοιπο Πολεοδομικό στο σύνολό του. Λέω σωστά;
κ. Δασκαλόπουλε, πείτε, ναι. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσύ δεν θα ψηφίσεις το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο; Τι "όχι όλο"; Ε, δεν μπορεί να βάζουμε ό,τι θέλει ο καθένας σε ψηφοφορία. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: κ. Πρόεδρε, η εισήγηση που έχει κατατεθεί και έχει συζητηθεί απ' όλο τον κόσμο εδώ είχε συγκεκριμένες μέσα - μισό λεπτό, κ. Κουτάκη, σας παρακαλώ. Υπάρχει μια εισήγηση την οποία την φέραμε εδώ και έγινε όλη η συζήτηση αυτή. Στην εισήγηση αυτή υπήρχαν οι περισσότερες τροποποιήσεις με βάση τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, που είχε να κάνει με το Τοπικό Κέντρο που απεσύρθησαν οι περισσότερες. Καταργήθηκε της Αναστάσεως η πλευρά, έγινε αμιγής κατοικία. Καθορίστηκαν στο 217 αυτά που ήταν. Είπαμε για τα παράνομα καταστήματα τι συμβαίνει και μείναμε περισσότερο και έχουμε εγκλωβιστεί στο συντελεστή και το ύψος. Στο συντελεστή κάνατε την εισήγησή σας και την πρότασή σας να πάει 0,90 και στο ύψος το 12 που καθορίστηκε εάν θα δεχθείτε να γίνει 13 που είπε ο κ. Τσοχαλής για να αρθούν και οι τελευταίες παρεξηγήσεις.
Επομένως, προτείνω να μπει καθαρά η πρόταση με βάση την εισήγηση και αυτά που είπαμε και συντελεστή δόμησης 0,90 και 13 ύψος ή όχι. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι λέτε, κ. Δασκαλόπουλε τώρα; Για να αποκλείσετε όλους εμάς που θέλουμε το ως έχει; ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι, όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι λέτε; 'Η να καταψηφίσουμε όλο το Πολεοδομικό; ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόταση έκανα, κύριε. Γιατί διαφωνείτε εσείς; Τι θέλετε; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα τι λέτε τώρα;
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ετσι πάει η εισήγηση. Αν δεν το δέχεστε, μην το δέχεστε. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παρακαλώ πολύ, ας σταματήσει ο καθένας να κάνει προτάσεις και να καταλήξουμε κάπου.
Ψηφίζουμε 0,9 και 12, θέλετε και 13; ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Οχι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 0,9 και 12 ή 1 και 14 και μετά θα ψηφίσουμε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Τσοχαλής είπε 0,9 και 13.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Διότι εάν υπάρχει...  Και  μετά  θα  ψηφίσουμε το  Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο, διότι δεν ειναι δυνατόν να καταψηφιστεί το ΓΠΣ αλλά να
θέλουμε τις πολυκατοικίες νομιμοποίηση. Η νομιμοποίηση των πολυκατοικιών
συναρτάται με την ψήφιση του ΓΠΣ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, συμφωνώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ετσι είναι. Πάμε στην ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, όλα δεν γίνονται. Και αυτό έχει κάποια βάση γιατί αλλιώς
δεν θα τελειώσουμε. Δεν θα τελειώσουμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ένα είναι 0,9 και 12 και το άλλο είναι 1 και 14.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό που θα ψηφίσετε όλοι. Λοιπόν, πάμε. Ψηφοφορία. Δύο
κόλλες, κ. Γραμματέα, δύο κόλλες. Ψηφοφορία για τον συντελεστή και το ύψος.
ΖΗΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, δεν μπορεί να ψηφίσουμε πρώτα το ύψος. Πρώτα
ψηφίζουμε το κείμενο βάσης που είναι το Γενικό Πολεοδομικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, πρώτα είναι ο συντελεστής, είναι το βασικό που είναι όλο το
θέμα και μετά. κ. Ζήκα, τώρα το βρήκαμε, με το αφήνετε...
Ψηφοφορία για τον συντελεστή και το ύψος. κ. Κουτάκη, ψηφοφορία για τον συντελεστή και το ύψος έχουμε τώρα. Για το συντελεστή και το ύψος.
Η μία πρόταση είναι ως έχει η υφισταμένη σημερινή μορφή. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, παιδί μου. 0,9 και 12.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 0,9-12 και 1 και 14. Λοιπόν, ψηφοφορία μόνο για το συντελεστή.
Η κα Δημητριάδου να εκφωνήσει τον κατάλογο. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κουτάκης.
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: 1 και 14.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κούτρα.
ΚΟΥΤΡΑ: Ομοίως.


ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κουκής.
ΚΟΥΚΗΣ: Ομοίως.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βεντουζά. ΒΕΝΤΟΥΖΑ: 1 - 14. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φασούλη. ΦΑΣΟΥΛΗ: 0,9-12. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σταθογιάννης. ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΗΣ: 1 - 14. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ισκος.
ΙΣΚΟΣ: 1 - 14.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τούτουζας.
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: 1-14.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δασκαλόπουλος.
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: 0,9-12.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αποστολόπουλος. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: 0,9-12. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσοχαλής.
ΤΣΟΧΑΛΗΣ: 1-14. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ρετσινιά. ΡΕΤΣΙΝΙΑ: 0,9-12. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μπουφούνου. ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ: 0,9-12. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσικρικώνη. ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: 0,9-12. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κτιστάκη. ΚΤΙΣΤΑΚΗ: 0,9-12. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δοπτόγλου. ΔΟΠΤΟΓΛΟΥ: 0,9-12. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μπελιτσάκος. ΜΠΕΛΙΤΣΑΚΟΣ: 0,9-12. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ευαγγελοπούλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: 1-14.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πατεργιαννάκης. ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: 0,9-12. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νομικός είπαμε 1-14; 0,9-12; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μετράει ο Νομικός, κυρία. Είναι εκτός.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νικολάου. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 1-24.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 1-14. κ. Νικολάου, μπορείτε να επαναλάβετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 1-14. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τίγκας.


ΤΙΓΚΑΣ: 1-14. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κεχρής.
ΚΕΧΡΗΣ: 1-14.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αθανασάκου. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: 1-14. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυγουρόπουλος.
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: 1-14.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικάκη απών. Παπαγεωργίου απών. Μπρέμπρου. ΜΠΡΕΜΠΟΥ: 0,9-12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημητριάδου.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: 0,9-12.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολυκαλά.
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: 0,9-12.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σπηλιωτοπούλου. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ: 0,9-12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρεμούνδος.
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: 0,9-12.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζήκας.
ΖΗΚΑΣ: Λευκό. Θεωρώ ότι πρέπει να συζητηθεί πρώτα η έγκριση του Πολεοδομικού και μετά να ψηφιστεί ο συντελεστής δόμησης.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λευκό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Παρίση.
ΠΑΡΙΣΗ: 1-14.
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εχω κάνει λάθος εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τούτουζας ζητάει και λέει ότι έχει κάνει λάθος στην
ψηφοφορία, του είχα βάλει 0,9-12.
ΚΟΥΤΡΑ: Δεν είναι ψηφοφορία αυτή. Θα αποχωρήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πειράζει, καθίστε κα Κούτρα κάτω. Καθίστε κα Κούτρα κάτω.
ΚΟΥΤΡΑ: Οχι, δεν το δέχομαι αυτό, μετανιώνω...    (παρεμβάσεις εκτός
μικροφώνου-διάλογοι)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, καταμέτρηση. Καταμέτρηση. Στο 0,9-12. (διάλογοι)
Δεκατέσσερις (14) ψήφους το 1-14 και σε περίπτωση ισοψηφίας του
Προέδρου διπλή. Αλλάζει κανενός αλλουνού η ψήφος; (παρεμβάσεις εκτός
μικροφώνου-διάλογοι)
Λοιπόν, θα ξανακάνω καταμέτρηση. Λοιπόν...
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εφόσον έγινε η ψηφοφορία και ψηφίζει, δεν μπορεί να αλλάξει
μετά. Αυτό είναι...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι γραμμένο στα πρακτικά, θα το διερευνήσω αύριο. Εάν η ψηφοφορία μετράει η πρώτη, του κ. Τούτουζα αν η ψηφοφορία μετράει του κ. Τούτουζα το 1-14 είναι ισοψηφία. Εντάξει; (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου)
Υπάρχουν πρακτικά, είναι και δημότες, μπορεί να θέλει κάποιος να το διερευνήσει. Δεν μπορώ να πω κάτι. Λοιπόν... Λοιπόν, αν η ψήφος ήταν η αρχική ήταν 15-15. Αν η ψήφος είναι η δεύτερη είναι 16-14 υπέρ του νέου μειωμένου συντελεστή. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου).
Εχουμε κι ένα (1) Λευκό. 16-15 πάει. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αρα, δεν περνάει. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι δεν περνάει;
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Συγγνώμη, εψήφισε. Εψήφισε, δεν μπορεί να το αλλάξει μετά με τίποτα. Αυτό είναι... Εγώ αποχωρώ, το καταγγέλλω. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λευκό δεν πιάνει ως αρνητικό. (Διάλογοι)
κ. Νικολάου, καθίστε και στην επόμενη. Καθίστε και στην επόμενη. Είναι γραμμένο στα πρακτικά, θα το δούμε. ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Η τοποθέτηση του κ. Τούτουζα ήταν σαφής. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το δούμε, κα Πολυκαλά αυτό. Θα δούμε τι λέει ο Κώδικας. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παμε τώρα, δεύτερη ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ. Νικολάου! Λοιπόν... Εσείς κ. Αποστολόπουλε 0,9-12 είπατε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν με ακούσατε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί στην εισήγησή σας δεν είπατε να μην μειωθεί, ότι θίγονται οι
δημότες; Δεν το κατάλαβα! Ειλικρινά. Ο άλλος λέει ψηφίζει το άλλο, ο άλλος λέει
άλλο στην εισήγηση ψηφίζει άλλο. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν το
καταλαβαίνω. Οχι, για να καταλάβω ...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είσαι Πρόεδρος εσύ; Είσαι Πρόεδρος εσύ τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, είμαι και παραείμαι, βέβαια.
Λοιπόν, ψηφοφορία για το δεύτερο θέμα. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το δεύτερο ότι εγκρίνεται η παραλαβή και η Β1 φάση με τις παρατηρήσεις όπως έχουν διατυπωθεί. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία ονομαστική. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κουτάκης.
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: ... ότι υπάρχει ασάφεια και όταν υπάρχει ασάφεια δεν μπορώ να ψηφίσω κάτι ασαφές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθίστε κάτω για ψηφοφορία! ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταψήφισέ το, εντάξει. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθίστε κάτω! ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάμε ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθίστε κάτω! Ψηφοφορία! (παρεμβάσεις εκτός διαλόγου)
Ασε μωρέ, εντάξει... Ασε, θα τα πούμε αύριο αυτά όλα. Λοιπόν, εκφώνηση καταλόγου. Ψηφοφορία. ΦΑΣΟΥΛΗ: Πρόεδρε, θα μας δείρεις κιόλας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί, είπα κάτι για σας; Είπα εγώ κάτι για σας κα Φασούλη; Είπα κάτι για σας; Στον Κουτάκη είπα. Είπα κάτι για σας;
ΦΑΣΟΥΛΗ: Μα γενικά το είπατε...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπα κάτι για σας εγώ; Θιχθήκατε εσείς για κάτι; Ας μην είχατε εξαντλήσει τον συντελεστή και ας ψηφίζατε κανονικά! Και μη θίγεστε τώρα! Αντε...
ΦΑΣΟΥΛΗ: Κάνετε λάθος. Δεν τον έχω εξαντλήσει και χάνω όροφο εγώ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, παρακαλώ! Ούτε θα μου απαγορεύσετε να μιλάω στον συνάδελφό μου, εσείς προσωπικά. Εκφώνηση καταλόγου. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ντροπή σου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, ναι... Εκφώνηση καταλόγου. Με αυτά που γίνονται; Μα με αυτά που γίνονται; Εκφώνηση καταλόγου! Εκφώνηση καταλόγου, πάμε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κουτάκης.
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Οχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πρόεδρε, η πρώτη ψηφοφορία πώς πήγε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμφωνα με το τελευταίο ανακοινωθέν είναι δεκάξι (16) -δεκατέσσερα (14) υπέρ του νέου συντελεστή. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πώς έγινε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρω. Εγώ δέχομαι τον κ. Τούτουζα που είναι εδώ πέρα. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μου επιτρέπετε; ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εγώ καταγγέλλω τη διαδικασία... ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχουν πρακτικά. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Απέχω από το υπόλοιπο. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και πάλι 15-14 θα ήταν. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 15-15 θα ήταν.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κούτρα. Φωνάζω αλλά δεν ακούγομαι, Δήμαρχε. Κούτρα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Καντε ξανά την ψηφοφορία να τελειώνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, τώρα έγινε η ψηφοφορία. Πάμε. Ρώτησα αν κάποιος άλλος
αλλάζει. Είπατε όλοι εμμένετε, κλείνει η ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: κα Κούτρα, θα ψηφίσετε ;
ΚΟΥΤΡΑ: Η όλη διαδικασία με βρίσκει, η όλη διαδικασία απο την ώρα της ψηφοφορίας με βρίσκει τελείως αντίθετη. Η όλη διαδικασία κατά την ώρα της ψηφοφορίας με βρίσκει αντίθετη γι' αυτό θα ψηφίσω παρούσα. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρούσα. Κουκής.
ΚΟΥΚΗΣ: Υπέρ. Για το δεύτερο εγώ λέω υπέρ. Εγώ όταν λέω κάτι το τηρώ. Υπέρ. Πάμε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βεντουζά. κα Βεντουζά; ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Παρούσα. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: κα Φασούλη.
ΦΑΣΟΥΛΗ: Σύμφωνα με την εισήγηση και τις τροποποιήσεις που έγιναν... ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν ακούμε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σταθογιάννη. Λοιπόν, να επαναλάβω ένα λεπτό; Μόνο να
κάνετε ησυχία.
Λοιπόν, ο κ. Κουτάκης όχι. Η κα Κούτρα παρούσα. Ο κ. Κουκής υπέρ. κα Βεντούζα παρούσα. κα Φασούλη.. ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Μισό λεπτό, κα Δημητριάδου. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μετά θα τα πεις αυτά. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρούσα δεν είπατε;
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και το υπέρ μου επειδή γίνανε όλες οι τροποποιήσεις για τις
αγορές, στα πάντα, ε; Αυτά που είπατε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ναι. Η κα Φασούλη.
ΦΑΣΟΥΛΗ: Με την εισήγηση με τις τροποποιήσεις.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Με βάση την εισήγηση. Ο κ. Σταθογιάννης.
ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σύμφωνα με την εισήγηση.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: κ. Ισκος. ΙΣΚΟΣ: Οχι.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Οχι. κ. Τούτουζας. ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Σύμφωνα με την εισήγηση. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: κ. Δασκαλόπουλος. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σύμφωνα με την εισήγηση. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: κ. Αποστολόπουλος. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Με την εισήγηση. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: κ. Τσοχαλής. ΤΣΟΧΑΛΗΣ: Σύμφωνα με την εισήγηση. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: κα Ρετσινιά. ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Σύμφωνα με την εισήγηση. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: κα Μπουφούνου. ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ: Σύμφωνα με την εισήγηση. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: κα Τσικρικώνη. ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Σύμφωνα με την εισήγηση. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: κα Κτιστάκη.
ΚΤΙΣΤΑΚΗ: Ομοίως.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ομοίως. κα Δοπτόγλου; (δεν έχει καταγραφεί) κ. Μπελιτσάκο;
ΜΠΕΛΙΤΣΑΚΟΣ: Ομοίως.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: κα Ευαγγελοπούλου; ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι με τις παρατηρήσεις που κάναμε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: κ. Πατεργιαννάκη; ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Σύμφωνα με την εισήγηση. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Νομικός σύμφωνος νομίζω εδώ τώρα. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Μα δεν είναι εδώ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Οχι; Εντάξει. κ. Νικολάου;
ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Λευκό.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τι είπατε; Λευκό. κ. Τίγκα;
ΤΙΓΚΑΣ:   Παρών,  διότι  θεωρώ  ότι  το  αποτέλεσμα  της  προηγούμενης
ψηφοφορίας έχει νοθευτεί.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: κ. Κεχρή;
ΚΕΧΡΗΣ: Λευκό.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: κα Αθανασάκου;
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Παρούσα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρούσα είπε η κα Αθανασάκου. κ. Αυγουρόπουλε; ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρών. κα Μπρέμπου; ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Σύμφωνα με την εισήγηση.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Δημητριάδου σύμφωνα με την εισήγηση. Η κα Πολυκαλά;
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Ομοίως.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: κα Σπηλιωτοπούλου; ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ: (Δεν έχει καταγραφεί) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: κ. Ρεμούνδο; ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: κ. Ζήκα;
ΖΗΚΑΣ: Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: κα Παρίση;
ΠΑΡΙΣΗ: Υπέρ σύμφωνα με την εισήγηση.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Υπέρ.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: κα Δημητριάδου, θα ήθελα να πω ότι ψήφισα παρούσα, είμαι υπέρ όμως για τη νομιμοποίηση των πολυκατοικιών, όπως και για το Γηροκομείο. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συνεχίστε. Τελειώσαμε; Το αποτέλεσμα να εκφωνηθεί. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συντριπτικό.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λοιπόν, είναι είκοσι (20) Υπέρ και τέσσερα (4) Κατά, δύο (2) Λευκά, πέντε (5) Παρών. Επαναλαμβάνω είναι 20 Υπέρ, 4 Κατά, 2 Λευκά και 5 Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εγκρίθηκε και το δεύτερο στάδιο. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Παραλαμβάνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εγκρίθηκε. Αυτό νομίζω αρκεί. Εχει εγκριθεί. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η παραλαβή και η έγκριση. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, και τα δύο στάδια. Ολοκληρώσαμε. Λύεται η συνεδρίαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ


ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΡΕΤΣΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΔΟΠΤΟΓΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ απών ΤΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ απών ΠΟΛΥΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΚΟΥΤΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΑΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΛΙΤΑ ΜΠΕΛΙΤΣΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΧΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ απούσα ΜΠΡΕΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΖΗΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ


ΠΑΡΙΣΗ ΧΡΥΣΑ


ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ απών

1 σχόλιο:

  1. Από όλη την πολύωρη συζήτηση ξεχωρίζει η φιλοσοφημένη ομιλία της κορυφαίας δραματικής μας ηθοποιού, η οποία λέει σε κάποιο σημείο :"Και δεν είμαι η γιαγιά μου που είναι 90. Δεν είμαι καν 40". Από τον εκλογικό κατάλογο προκύπτει οτι γεννήθηκε το 1973. Δηλ. είναι 41. Αλλά νομίζω οτι ένας ηθοποιός δεν είναι απαραίτητο να ξέρει αφαίρεση σαν το Ζήκο που ήταν άσσος στην προπαίδεια "Εφτά οχτώ 56, με τ' μπρώτ' " Για την περίπτωση υπάρχει και μια ατάκα του Βέγγου από την ταινία "Εξω φτώχεια" : Α να χαθείτε, αρκουδόγυφτοι !!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή