Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΩΤΑΓΩΡΑΣ, Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΠΣ ΠΑΠΑΓΟΥ!

της
Ελένης Ευαγγελοπούλου
Δημοτικής Συμβούλου

        Ο Πρωταγόρας, στον φερώνυμο πλατωνικό διάλογο, λέει ότι ο Δίας ζήτησε από τον Προμηθέα να αναλάβει το ζήτημα της δημιουργίας των ειδών. Εκείνος όμως ανέθεσε αυτό το καθήκον στον αμελή αδελφό του Επιμηθέα. Αυτός λοιπόν, αφού εξόπλισε όλα τα ζωντανά με τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους μέσα, ανακάλυψε ότι είχε λησμονήσει να εξοπλίσει τον άνθρωπο, ο οποίος, γυμνός και ξυπόλυτος, κινδύνευε με αφανισμό.
        Προκειμένου να σωθεί, του έμαθε να οργανώνει κοινωνίες για να προστατεύεται από εξωτερικούς εχθρούς. Ο άνθρωπος όμως ενώ μπορούσε, μέσα στην κοινωνία, να αντιμετωπίζει τις απειλές, κινδύνευε από τη μεγαλύτερη, τον αλληλοσπαραγμό. Οπότε, για να μην αφανιστεί, αναγκάστηκε να του δώσει την πολιτική σοφία, τον τρόπο να συνυπάρχει, την πολιτική σοφία που ο ίδιος ο Ζευς κρατούσε για τον εαυτό του.
        Τί δηλοί ο μύθος; Ότι η απειλή της διαφοράς που οδηγεί στην καταστροφή είναι συγγενής διαμαρτία της κοινωνίας. Ότι από την αρχαιότητα, η απειλή ήταν γνωστόν οτι έπρεπε να αντιμετωπιστεί αφού δε γινόταν να εξαφανιστεί. Και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί; Με το διάλογο, ο οποίος όμως προϋποθέτει ενημέρωση.
        Κατά τη συζήτηση για το ΓΠΣ της Κοινότητας Παπάγου, διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος δεν κατόρθωσε να μεταδώσει στους δημότες του, στους Παπαγιώτες αλλά εξίσου και στους Χολαργιώτες αφού ο Δήμος είναι ένας, τα στοιχεία που οδήγησαν στη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων. Και μόνο το γεγονός ότι η εισήγηση της δημοτικής αρχής για τον συντελεστή δόμησης άλλαξε την τελευταία στιγμή, την ώρα της συζήτησης στο Συμβούλιο και μετά από επί μέρους διμερείς περίπου διαβουλεύσεις, δείχνει ότι το όλο ζήτημα δεν είχε μελετηθεί σε βάθος.
        Ότι οι πολίτες αλλά και κάποιοι αιρετοί, μάλλον άγνοια είχαν για τις λεπτομέρειες που αποβαίνουν καθοριστικές πολλές φορές. Γιατί δηλαδή η συμμετοχή περιορισμένου αριθμού ατόμων ή ομάδων στη διαβούλευση σημαίνει ότι η πλειοψηφία των κατοίκων συμφωνούμε με το περιεχόμενο του ΓΠΣ;
         Η πρόταση για τη μείωση του συντελεστή δόμησης που δημιουργεί προβλήματα οικογενειακά και οικονομικά στο μισό πληθυσμό του Παπάγου, πήγε πόρτα-πόρτα; Αυτή δεν είναι η υποχρέωση της αυτοδιοίκησης; Αν εγώ, ως δημοτική σύμβουλος, είχα μόνο μία εβδομάδα για να μελετήσω την εισήγηση ώστε να ψηφίσω για την περιουσία των συμπολιτών μου, πώς ο δημότης που δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, θα έχει άποψη;   
         Πότε οι συνάδελφοι που δεν είχαν προσέλθει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε μοιράσθηκε η εισήγηση, πρόφθασαν να τη μελετήσουν σε βάθος; Ανταλλαγή απόψεων ηλεκτρονικά μεταξύ μας ή με τους δημότες δεν έγινε. Προσωπικά--επειδή μόνο για τον εαυτό μου μπορώ να ομιλώ--σποραδικές σημειώσεις και επί μέρους απόψεις είχα διαβάσει στον τοπικό τύπο και αυτές πολύ γενικές και χωρίς τεκμηρίωση.
        Την επίσημη θέση της Δημοτικής Αρχής έλαβα μία εβδομάδα πριν από τη συζήτηση. Ακόμη και στη ιστοσελίδα του Δήμου όπου είχε αναρτηθεί η Β1 φάση του ΓΠΣ, όταν έγινε η πρόσκληση για διαβούλευση τον Ιούλιο 2013, μνημονεύονταν οι βασικές αρχές του ΓΠΣ που αποτελούσαν απλό οδηγό ενημέρωσης. Πώς να κατανοήσει ο δημότης τις επιπτώσεις της μελέτης στην καθημερινότητά του, στην περιουσία του και στο μέλλον των παιδιών του;
        Τη διαβούλευση παρακολούθησαν μόνο 12 πολίτες. Εγώ, ως δημοτική σύμβουλος που έπρεπε υπεύθυνα να ψηφίσω, δεν είχα προσκληθεί. Αν αυτό ήταν αβλεψία των υπηρεσιών πώς μπορούμε να υποστηρίζουμε ότι είχαν λάβει γνώση οι δημότες στο σύνολό τους; Και με ποιά λογική η παρουσία 12 μόλις πολιτών τεκμαίρει ότι όλοι οι υπόλοιποι συμφωνούσαν; Και αν είναι έτσι γιατί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντες περισσότεροι από 100 συμπολίτες μας;
         Η συζήτηση για το ΓΠΣ όμως αποκάλυψε, εκτός του ελλείμματος ενημέρωσης, και τεράστιο έλλειμμα κοινωνικής πολιτικής. Πότε έγινε έρευνα των οικονομικών αναγκών και των αντοχών της τοπικής κοινωνίας ώστε να συνεκτιμηθούν και τα πλεονεκτήματα ή και τα μειονεκτήματα και οι ανάγκες από τη συνένωση των δύο πρώην Δήμων;
         Γιατί ο τομέας κοινωνικής πολιτικής του ενιαίου Δήμου μας, αντί να περιορίζεται στα βιβλιάρια των οικονομικά αδύναμων, δεν προχώρησε σε έρευνα των αναγκών της τοπικής κοινωνίας  ώστε να τεθούν και μετρήσιμοι στόχοι; Να μελετηθεί  με ποιούς τρόπους οι συμπολίτες μας  θα επιθυμούσαν την αναβάθμιση της ζωής τους;
         Η σημερινή οικονομική κρίση δεν θα τελειώσει γρήγορα. Ερευνήσαμε, λοιπόν, πώς επενδύουν οι καταστηματάρχες σε αυτές τις συνθήκες; Τους εξηγήσαμε, ώστε να πεισθούν, αν θα διατηρηθούν οι υφιστάμενες χρήσεις γης;  Με ποιές συνταγματικές διατάξεις απαγορεύθηκαν; Και πώς θα λειτουργήσει η αγορά του Χολαργού, σε ελάχιστη απόσταση από τον Παπάγου, όταν θα γίνουν εκεί τα τοπικά κέντρα;
        Χρόνος υπήρχε αφού το ΓΠΣ είχε παραδοθεί από το μελετητικό γραφείο τον Μάιο 2011. Σχεδιάστηκε, λοιπόν, ένα ΓΠΣ χωρίς να μετρηθούν τα νέα οικονομικά, συνεπώς και τα κοινωνικά δεδομένα, σε βάθος δεκαετίας τουλάχιστον. Χωρίς να ληφθούν υπόψη  οι οικονομικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας όπως διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Χωρίς να συνεκτιμηθεί το ΓΠΣ του Χολαργού ώστε να υπάρξουν, ίσως, και οικονομίες κλίμακας και δυνατότητες χρηματοδότησης.
        Το έλλειμμα κοινωνικής πολιτικής αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι το μελετητικό γραφείο δεν παρουσίασε αναλυτική καταγραφή των κοινωνικών αναγκών σε βάθος χρόνου, με εξαίρεση τον αριθμό των κατοίκων του Παπάγου κατά το 2025.Πώς μπορεί να γίνει πολεοδομικός σχεδιασμός χωρίς ουσιώδεις κοινωνικούς όρους; Εξάλλου ο Νέος οικοδομικός Κανονισμός ( ΝΟΚ ) στον οποίο βασίστηκε η μείωση του συντελεστή δόμησης, είναι μια καθαρώς διοικητική πράξη που μπορεί να αλλάξει οποτεδήποτε και με διαφορετικούς όρους.
         Σήμερα γίνονται σε όλη την Ευρώπη πολλές συζητήσεις για την ποιότητα της ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις πόλεις. Γίνεται λόγος για γενικότερη ανάπλαση των πόλεων και για περιβαλλοντικούς ή ιστορικούς περιπάτους. Στο Δήμο μας ο περίπατος αυτός μπορεί να αρχίζει από τα αρχαιολογικά ευρήματα στο Κορακοβούνι και να τελειώνει στην ανασκαφή του μετρό, περνώντας από τα βυζαντινά μνημεία της παρυφής του Παπάγου και από τον τόπο εκτέλεσης των έξι, στα όρια των δύο Κοινοτήτων.  
          Αυτές οι συζητήσεις στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις στοχεύουν και στην ώθηση της τοπικής οικονομίας, μέσω μελετών που εκπονούν τοπικά πολεοδομικά γραφεία, μέσω αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στους οποίους παίρνουν μέρος ντόπιοι επιστήμονες και εργαζόμενοι, μέσω ενίσχυσης των τοπικών επιχειρήσεων και μέσω δημιουργίας δεξαμενών σκέψης των δημοτών. Η Δημοτική Αρχή του τότε Δήμου Παπάγου σχεδίασε ένα καλό ΓΠΣ αλλά την πρόλαβε ο " Καλλικράτης " και η οικονομική κρίση.
          Η όλη διαδικασία του ΓΠΣ ανέδειξε σειρά αδυναμιών οι οποίες εγκυμονούν τον κίνδυνο να ανασταλεί η " κούρσα προς τα εμπρός ". Η συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο ανέδειξε, όχι τις διάφορες πτυχές του ΓΠΣ ή τις διαφορετικές απόψεις των αιρετών αλλά την αδυναμία μηχανισμών που θα έπρεπε να λειτουργούν. Δεν είναι του παρόντος οι λόγοι αυτής της αδυναμίας.
          Είμαι απολύτως πεπεισμένη ότι η πρόθεση του Δημάρχου που αγαπά την πόλη του ήταν ανιδιοτελής και στόχευε στη βελτίωση της ζωής των δημοτών. Αλλά οι πολιτικές αποφάσεις και μάλιστα τόσο σοβαρές, αποτελούν συνισταμένη πολλών επί μέρους στοιχείων. Και αυτά, κατά τη δική μου άποψη, δεν ελήφθησαν υπόψη ως προς την πραγματική βαρύτητά τους. Ας θυμόμαστε τον Επιμηθέα αφού θεωρούμε ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων ημών.


4 σχόλια:

 1. Άντε ρε ψωνάρα που εκλεισες τα γήπεδα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΗΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΗΣ΅!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μια χαρά τα λέει η Ευαγγελοπούλου καμια ΣΟΒΑΡΗ ενημερωση και διαβουλευση δεν έγινε άπό πλευράσ Δήμου , ο Δασκαλόπουλος μαζι με 5 φίλους του που δήθεν μαζευτηκάν στο Δημαρχείο, δεν εκπροσωπούν τις απόψεις των Δημοτών του Παπάγου....

  ΑπάντησηΔιαγραφή