Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ-ΣΟΚ! ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΦΤΙΑΧΤΕΙ ΤΕΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ! ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ: ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΟΥΦΛΙΑΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ...ΘΑ ΣΑΣ ΣΗΚΩΘΕΙ Η ΤΡΙΧΑ!!!

Τό 1976 ό τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής είχεν αναλάβει έναντι τής Σαουδικής Αραβίας τήν ύποχρέωσιν νά φτιάξη «συγκρότημα τεμένους καί ισλαμικού πολιτιστικού κέντρου». Από τότε ξεκινά ή ιστορία αυτής τής ντροπής.

Ή περιοχή τοΰ Έλαιώνος έχει ενταχθή στό σχέδιον από τό έτος 1924 καί μετά τό έτος 1978 έχουν καθορισθή οί χρήσεις γής οί οποίες είναι κοινόχρηστοι χώροι διά τούς Έλληνες πολίτες γενικώς όλης τής πόλεως τών Αθηνών καί όλης τής Αττικής καί δέν επιτρέπεται ή άνέγερσις νέου κτίσματος. Κάθε νέον κτίσμα είναι παράνομον.

 Δέν μπορεί πολεοδομικά νά κτισθή ούτε ΤΕΜΕΝΟΣ ούτε ΤΖΑΜΙ. Είτε τζαμί είτε Τέμενος κτισθή αυτό θά εΐναι κέντρον Ισλαμικής προπαγάνδας - κράτος μέσα στό κράτος μας.

Η Κατερίνα Παντελίδου, η δικηγόρος που χειρίζεται την υπόθεση αποτροπής δημιουργίας τεμένους στην Αθήνα (μαζί με τον σύζυγό της Γεώργιο Χορτάτο), αποκάλυψε συγκλονιστικά στοιχεία για το έγκλημα που συντελείται σε βάρος του έθνους και της Ορθοδοξίας από τους ...εθνοπατέρες μας. Στη χθεσινή συγκέντρωση-ομιλία στο Πολεμικό Μουσείο, η κ. Παντελίδου ενημέρωσε τον κόσμο για τις νομικές ενέργειες που έχουν γίνει. Φοβερά τα εγκλήματα και οι παρανομίες από τους εθνοπατέρες μας  οι οποίοι θέλουν πάση θυσία το τέμενος στην Αθήνα. Θα φέρουν την καταστροφή αλλά Έλληνες ψυχωμένοι σαν την Κατερίνα Παντελίδου και άλλους, δηλώνουν: "Θα περάσετε πάνω από το πτώμα μας".

Εξασφαλίσαμε την ομιλία της δικηγόρου. Προσέξτε πόσα φοβερά και τρομερά αποκαλύπτει:

Καλησπέρα σ' όλες καί όλους.
Σήμερα θά προσπαθήσω νά σας ενημερώσω όσο πιο άπλα μπορώ γιά τήν εν γένει νομική καί διαδικαστική πορεία καί δικαστηριακήν στήριξη τής υποθέσεως ώστε νά μήν γίνη τό ΤΕΜΕΝΟΣ στόν Βοτανικό από τήν πλευρά διαφόρων Ελλήνων πολιτών, τών κατοίκων τής περιοχής καί εμένα προσωπικά. Συνολικά οί αιτούντες Έλληνες πολίτες εΐναι 111.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ ΣτΕ, ΕΤΔΕΚ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, Α.Τ. ΚΟΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ.
Α. ΣΤΟ Σ.τ.Ε.
1.      Έχομεν υποβάλλει δύο αιτήσεις ακυρώσεως τών Διοικητικών Πράξεων διά τήν κατασκευήν τού ΤΕΜΕΝΟΥΣ.
2.      Έχομεν υποβάλλει δύο δικόγραφα προσθέτων λόγων.
3.      Δύο αιτήσεις προσωρινών διαταγών.
4.      Δύο αιτήσεις αναστολής εκτελέσεως τών εργασιών.
5.      Καθώς καί τέσσερα υπομνήματα.
Δηλαδή συνολικώς έχομεν καταθέσει δώδεκα δικόγραφα τά οποία συνοδεύονται μέ πλήθος αποδεικτικών έγγραφων, σχεδιαγραμμάτων, φωτογραφιών κ.λ.π. κί έχουν σχηματισθή τέσσερις δικογραφίες τεράστιες καί υπερπλήρεις. Καί ζηταμε τήν ακύρωση τών διαδικασιών ώστε νά μή γίνη τό ΤΕΜΕΝΟΣ. Οί λόγοι πού έχομεν προτείνει εΐναι πάρα πολλοί καί νομικά στηριγμένοι αλλά όμως τό Σ.τ.Ε. έχει σταθή στούς παρακάτω   λόγους   πού   θά   αναπτύξω   (Σημειωτέον   ότι περιλάβαμε πλείστους στούς λόγους ακυρώσεως αυτά καί άλλα τόσα απ' όσα ανέφεραν οί προλαλήσαντες).
Β. ΣΤΗΝ ΕΥΔΕΚ καί ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΝ ΑΘΗΝΩΝ
Έχομεν υποβάλλει συνολικώς δέκα αιτήσεις, τέσσερα εξώδικα, δύο ενστάσεις καί μίαν καταγγελίαν. Μέ τίς αιτήσεις ζητήσαμε διάφορα έγγραφα καί πράξεις, μέ τά εξώδικα διαμαρτυρηθήκαμε κατά τού Υπουργού Δημοσίας Τάξεως (Δένδια) καί τού Προϊσταμένου της ΕΤΔΕΚ γιά τήν μεθοδευμένην καί παράνομον διενέργεια τών δημοπρασιών καί μέ τήν καταγγελία προλάβαμε νά μήν γίνη ή έναρξις τών εργασιών τού έργου.
Γ. ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΩΝΟΥ καί ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ύποβάλλαμεν καταγγελία - μήνυσιν διά έναρξιν εργασιών άνευ οικοδομικής αδείας καί προλάβαμεν τήν οποιαδήποτε έναρξιν κατασκευής τού έργου. Θεωρώ υποχρέωσίν μου νά επισημάνω ότι τήν μήνυσιν αυτήν υπέβαλλεν ένας συνέλληνας συναγωνιστής στό ΤΖΑΜΙ ΣΤΟΠ. Αυτές εΐναι οί διαδικαστικές ενέργειές μας επίπονες καί χρονοβόρες.
Έρχομαι κατά δεύτερον στό ιστορικό θέμα της υποθέσεως καί στούς λόγους πού στηριχθήκαμε διά ν' αποτρέψωμε τό επάρατο καί εθνικά προσβλητικό αυτό έργο, τό οποίον επιχειρεί νά φέρη δυστυχώς σέ πέρας τό Ιδιο μας τό Κράτος.
Δηλαδή τό Κράτος έχθρεύεται καί πολεμά τό ΕΘΝΟΣ. ΟΜΩΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ! ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ.
Τό 1976 ό τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής ό παλαιός, όπως μας πληροφορεί ό Ιδιος ό Γ.Γραμματέας τού Υπουργείου Θρησκευμάτων εις τό Υπόμνημα του (στήν σελίδα 32) στό ΣτΕ, είχεν αναλάβει έναντι τής Σαουδικής Αραβίας τήν ύποχρέωσιν νά φτιάξη «συγκρότημα τεμένους καί ισλαμικού πολιτιστικού κέντρου». Από τότε ξεκινά ή ιστορία αυτής τής ντροπής.
Από τό 1991 ξεκινά μία αλυσίδα αλληλογραφίας μεταξύ τού ΓΕΝ, Υπουργείου Οικονομικών καί ΤΠΕΧΩΔΕ προκειμένου νά παραχωρηθή έκτασις στό Δημόσιο απο τό ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ γιά νά ύλοποιηθούν τά σχέδια τής Διοίκησης. Σημειωτέον ότι τό ΝΣ τού Κράτους μέ τήν ύπ' αριθμόν 766/1996 γνωμοδότησίν του σέ σχετικό ερώτημα τού ΓΕΝ απήντησεν αρνητικά δεδομένου ότι ή εδαφική έκτασις είναι χαρακτηρισμένη ώς ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ καί έχει εφαρμογή ό Ν. 376/1936 μ' έντονον χαρακτήρα δημοσίας τάξεως διότι άφορα τήν άμυνα τής χώρας.
Σημειωτέον ότι:
Ή περιοχή τοΰ Έλαιώνος έχει ενταχθή στό σχέδιον από τό έτος 1924 καί μετά τό έτος 1978 έχουν καθορισθή οί χρήσεις γής οί οποίες είναι κοινόχρηστοι χώροι διά τούς Έλληνες πολίτες γενικώς όλης τής πόλεως τών Αθηνών καί όλης τής Αττικής καί δέν επιτρέπεται ή άνέγερσις νέου κτίσματος. Κάθε νέον κτίσμα είναι παράνομον.
Μετά τό ΠΔ τοΰ 1995 έχει άναπτυχθή ό πολεοδομικός σχεδιασμός τού Οργανισμού Αθήνας καί εις τήν περιοχήν του Έλαιώνος εντάσσονται 4 δήμοι, Αθηναίων, Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Ταύρου καί Αιγάλεω. Δηλαδή υπάρχει ένα συνολικόν Διαδημοτικόν σχέδιον αναπτύξεως τής περιοχής εις τό όποιον περιλαμβάνεται τό ιστορικόν τρίγωνον Ακρόπολις - Θησεΐον -Κεραμεικός καί άφορα όλη τήν Αττική συνολικώς. Εις αυτόν τόν πολεοδομικόν σχεδιασμόν εντάσσεται τό μοναδικόν έναπομείνον τμήμα πρασίνου εις τήν περιοχήν. Εις τήν ιδίαν περιοχήν ευρίσκεται άπό τοΰ έτους 1930 περίπου τό Ναυτικόν Όχυρόν, υπαγόμενον εις τό ΓΕΝ καί διεπόμενον άπό διατάξεις δημοσίου δικαίου λόγω τής εξαιρετικής εθνικής του σημασίας, όπως προαναφέραμεν.
Τελικώς μέ τόν Νόμον 3512/5.12.2006 (ΦΕΚ Α' Φ.264) ιδρύεται Ν.Π.Ι.Δ. μέ τήν έπωνυμίαν «ΔΙΟΙΚΟΎΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΛΑΜΙΚΟΎ ΤΕΜΕΝΟΥΣ» μέ σκοπόν τήν Διοίκησιν καί διαχείρησιν τού Ισλαμικού Τεμένους πού θ' άνεγερθή στά όρια τού Δήμου Αθηναίων γιά τήν κάλυψη τών θρησκευτικών αναγκών τών μουσουλμάνων πού διαβιούν στήν Αττική καί θά επιχορηγείται κατά τούς τακτικούς του πόρους άπό τόν Κρατικόν προϋπολογισμόν τού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Τόν Νόμον αυτόν υπογράφουν Παπούλιας, Παυλόπουλος, Αλογοσκούφης,
Σουφλιάς, Γιαννάκου, Παπαληγούρας. Μέ τό ΦΕΚ 83/Α/6.5.2011 εγκρίνεται ή κατασκευή τού Τεμένους είς τόν Βοτανικόν καί συνοδεύεται από τό απόσπασμα σχεδίου.
Από αυτό τό σχεδιάγραμμα καί την τεχνική έκθεσιν προέκυψαν μεταξύ τών άλλων καί οί εξής λόγοι ακυρώσεως είς τούς όποίους καί μόνον έχει σταθή τό Σ.τ.Ε. δηλαδή:
-   Δέν μπορεί σύμφωνα μέ τήν ισχύουσα Νομοθεσία νά κτισθή στήν περιοχή κανένα νέον κτίσμα.
Διότι θά πρέπη ν' ανεγερθή έπί περιγράμματος παλαιού κτηρίου προϋφισταμένου τού έτους 1955. Καί δέν υπάρχουν περιγράμματα τέτοια διότι τά κτήρια τού Ναυτικού Όχυρού εΐναι μεταγενέστερα τού έτους 1955. Χρονολογούνται κατά τά έτη 1970-1980. Ζητήσαμε λοιπόν νά γίνη αυτοψία από τήν αρμόδια Υπηρεσία, ή όποία όμως αντί τής αυτοψίας προσεκόμισε στό Σ.τ.Ε. τρία κατασκευαστικά σχέδια χωρίς βέβαια χρονολογία τά όποία όμως δέν εΐναι αποδεικτικά τής παλαιότητας τών κτηρίων.
Ή Διοίκησις γνωρίζει ότι ή ανέγερσις του τεμένους στήν περιοχή αντίκειται στίς κείμενες πολεοδομικές διατάξεις γι' αυτό καί δέν αναφέρεται στήν τεχνικήν έκθεσιν πουθενά ό όρος ανέγερσις αλλά ό όρος ΜΕΤΑΣΚΕΤΗ, ανύπαρκτος στήν πολεοδομική νομοθεσία. Μέ τέτοια τεχνάσματα πονηρά προσπαθεί ή Διοίκησις νά έπιβάλη τήν κατασκευή τού Τεμένους παραβιάζουσα καί τήν νομοθεσία.
Τό θέμα αυτό τού περιγράμματος όπως τό προαναφέραμε ήταν καί τό αγκάθι, ή δυσκολία τής Διοικήσεως, δέν ήξερε πώς νά τό διορθώση καί γι' αυτό επήρεν πέντε αναβολές μέχρι τήν 12.5.2015, αφού εγνώριζεν ότι δέν θά δικαιωνόταν στό ΣτΕ.
Προσπάθησε τά λάθη αυτά, όπως τά προαναφέραμε, νά τά διορθώση καί νά προβή εις τήν εκπόνησιν νέου σχεδίου καί περιγράμματος καί εις τήν Τροπολογίαν Λαφαζάνη.
Θά ήθελα, νά προσέξετε, σας παρακαλώ, τί σοφίσθηκε ή Διοίκησις.
Ό Οργανισμός Αθήνας πού είναι συμβουλευτικός Οργανισμός καταργήθηκε 30/6/2014 (Αρθρον 12 παρ. 1 Ν. 4250/ΦΕΚ Α74).
Παρ' όλα αυτά Διοίκησις ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ καί ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ αδιαφορώντας διά τούς Ιδιους τούς Νόμους της επιβάλλει νά συνεδριάση ή Ε.Ε τού Οργανισμού παράνομα στίς 23/9/2014, δηλαδή τήν ιδίαν ήμέραν συντάχθηκαν ή Είσήγησις, συνεδρίασεν ή Εκτελεστική Επιτροπή καί έπηρεν καί άπόφασιν αυθημερόν, ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ταχύτητα γιά δημόσια Υπηρεσία καί προτείνουν νέον σχεδιάγραμμα καί νέον περίγραμμα, τό οποίον αποστέλλεται στήν Βουλή καί περιλαμβάνεται στήν Τροπολογίαν τού Ν. 4327/14.5.2015, τού Ν. τού Λαφαζάνη. Τόν Νόμον αυτόν υπογράφουν οί Παυλόπουλος, Μπαλτάς, Ξυδάκης, Κουράκης, Λαφαζάνης, Τσιρώνης, Βαρουφάκης, Μάρδας, Σκουρλέτης, Στρατούλης.
Όμως καί τήν διάταξιν τού Άρθρου 34 τού Νόμου αυτού εντός τών ημερών θά προσβάλωμεν όπως θά ενημερωθήτε αργότερα διότι καί σ' αυτόν τόν Νόμον υπάρχουν μεγαλύτερες παρανομίες καί πολεοδομικές παραβάσεις.
Ένας ακόμη σοβαρός λόγος ακυρώσεως πού έχομεν προτείνει καί έχει σταθή τό ΣτΕ εΐναι ό εξής:
Ή έγκρισις καί τροποποίησις τών πολεοδομικών σχεδίων τών πόλεων καί τών οικισμών τής χώρας μπορεί νά γίνη μόνον μέ Π.Δ. Μπορεί νά γίνη μέ Νόμον ώς ατομική ρύθμισις χωροταξικού σχεδιασμού μόνον αν συντρέχουν οί εξής προϋποθέσεις πού στήν προκειμένη περίπτωσιν τού Νόμου περί τού τεμένους δέν συντρέχουν, δηλαδή:
α) πρέπει νά συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι πού νά προκύπτουν από τίς προπαρασκευαστικές εργασίες τού Νόμου.
Ακούστε λοιπόν τό τραγελαφικόν πού ανέφερεν η τότε Υπουργός κ. Γιαννάκου ώς εξαιρετικόν λόγον κατά τήν συνεδρίασιν τής 7.11.2004 τής Όλομελίας τής Βουλής:
«Ότι δηλαδή είναι ανάγκη διασφάλισης τής «λατρευτικής εκφράσεως του μεγάλου άριθμου «μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Αττικήν καί τής «απουσίας ενιαίας εκφράσεως του μουσουλμανικού «στοιχείου...».
Τό 2004 η κ. Γιαννάκου μας όμιλεί γιά μεγάλο αριθμόν μουσουλμάνων στήν Αττική, κατά παράβασιν τής Συνθήκης τής
Λισσαβόνος (ότι δηλαδή μειονότης Μουσουλμάνων υπάρχει μόνον στήν Θράκη)!! Φαίνεται ότι άπό τότε έσχεδιάζετο ή εισβολή τών εισβολέων αυτών στήν Αθήνα καί σ' όλη τήν Ελλάδα, διότι άναμφισβήτητα πρόκειται γιά συντονισμένη, καί στοχευμένη εισβολή.
Καί συμφώνησαν μαζί της καί οί υπόλοιποι περιφρόντιδες τών ισλαμιστών βουλευτές μας.
β) πρέπει νά μήν θίγωνται τά άτομικά δικαιώματα, νά μήν παραβιάζωνται συνταγματικές διατάξεις ή άρχές τού κοινοτικού δικαίου.
Καί θίγωνται όμως τά δικαιώματα τών κατοίκων καί όλων μας ώς Ελλήνων. Αρκεί νά σας άναφέρω ότι οί κατοικίες τών Ελλήνων στούς δρόμους ΜΑΡΚΟΝΙ, ΝΑΥΤΙΚΟΎ, ΑΝΟΙΞΕΩΣ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ άπέχουν περίπου 60 μ. άπό τό υπό άνέγερσιν ΤΕΜΕΝΟΣ.
Καί παραβιάζονται οί συνταγματικές διατάξεις, παραβιάζονται τά μισά καί πλέον άρθρα τού Ισχύοντος συντάγματος καί τό Κοινοτικόν δίκαιον. Αρκεΐ νά σας πώ ότι τό Ευρωπαϊκόν Δικαστήριον Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει νομολογήσει ώς εξής:
«Ότι τό Ισλάμ δέν είναι μιά απλή θρησκεία, άλλά ένα «πλήρες νομικό, πολιτικό, οικονομικό καί κοινωνικό σύστημα πού διέπει όλες τίς πτυχές τής ζωής τών «υποστηρικτών του». Δηλαδή δέν θά πρόκειται απλώς γιά τόπον προσευχής, άλλά θά δημιουργηθή ένα Κράτος μέσα στό
Ιδιον τό Κράτος μας, τό όποίον θά διέπεται αποκλειστικώς καί μόνον από τούς Νόμους τής Σαρία στούς όποίους καί μόνον ύπακούουν οί εισβολείς.
γ) καί τρίτη προϋπόθεσις εΐναι νά ύπάρχη ειδική επιστημονική περιβαλλοντική μελέτη (πού δέν ΤΠΑΡΧΕΙ).
Κατά συνέπειαν βιάζεται ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜΕΝΟΥΣ κατά ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΝΟΜΟΝ ΑΤΘΑΙΡΕΤΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΕΘΝΙΚΟΝ ΤΡΟΠΟΝ.
Θά ήθελα νά επισημάνω συνοψίζοντας δύο σημεία τά όποία πρέπει νά θυμόμαστε:
1.      Δέν μπορεί πολεοδομικά νά κτισθή ούτε ΤΕΜΕΝΟΣ ούτε ΤΖΑΜΙ. Είτε τζαμί είτε Τέμενος κτισθή αυτό θά εΐναι κέντρον Ισλαμικής προπαγάνδας - κράτος μέσα στό κράτος μας.
2.      Δέν πρέπει νά ύποχωρήσωμε στό Σχέδιο μονιμοποιήσεως τών εισβολέων στήν χώρα μας μ' όλες τίς συνέπειες πού είναι γνωστές σ' όλους μας, γιατί στήν ουσία παραδίδομε τήν πατρίδα μας στούς εισβολεΐς καί παραδινόμεθα στόν απόλυτον αφανισμόν μας.
Τελειώνοντας θέλω νά ευχαριστήσω τούς διοργανωτές πού μάς καλέσατε νά μιλήσωμε, όλους έσας πού μέ τήν φλόγα σας μας δίνετε δύναμη νά συνεχίσωμε καί
Τελευταίους άφισα νά ευχαριστήσω τόν αφανή, σεμνό πολιτικό μηχανικό πού σ' όλο αυτό τό πόνημα στάθηκε δίπλα μας, προσφέροντάς μας τίς πολύτιμες γνώσεις του καί πού θέλει νά διατηρή τήν ανωνυμία του, ώς καί τήν ακοίμητον συναγωνίστρια συνελληνίδα πού μ' έχει βοηθήσει καί μέ βοηθεί μέ τήν συγκέντρωσιν αποδεικτικού υλικού καί πού αυτή θέλει νά διατηρήση τήν ανωνυμίαν της.

Σας ευχαριστώ

5 σχόλια:

 1. Ρε βραχιολιδη μας δουλεύεις ΕΣΥ μου φαίνεται!
  Στο προηγούμενο άρθρο σου που λες φτάνει πια έρχεσαι σε κάποιες τρομερές αντιφάσεις απο μόνος σου και βάζεις απο κάτω πληρωμένους σχολιαστές να λένε μπράβο και τι καλα που τα λες!
  Κατ αρχας λες οτι δεν μπορεις να προσλάβεις υπάλληλο και μετα γράφεις σαν να υπάρχουν και άλλοι στην εφιμεριδα και ενώ γράφεις ΕΣΥ ο ίδιος απευθύνεσαι στον εαυτό σου με τους χαρακτηρισμούς του στυλ ο εκδότης της εφημερίδας ΜΑΣ
  ΠΟΙΑΣ ΜΑΣ ΑΦΟΥ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΕΙΣΑΙ(ΕΣΥ το λες άλλωστε οτι εισαι μόνος σου) ΓΙΑΤΙ ΓΡΑΦΕΙΣ ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ?
  Αφού είστε το ίδιο πρόσωπο!!!!!!!!
  Επιπροσθέτως η εφιμεριδα του Αλαφούζου ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩ ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΥΛΑ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ!
  ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΕΙΣ ΜΠΕΡΔΕΨΕΙ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ.
  Και κατι αλλο.Δεδομενου του μίσους σου για τον Παπάγο και την λατρεία σου για τον Χολαργό σταματάς να εισαι ανεξαρτητος διότι αναφέρεις σχεδόν όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται στο Λυκειο Χολαργου ενώ καμία απο αυτές που γίνονται στο Λυκειο Παπαγου.
  ΕΙΣΑΙ Η ΝΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΟΥ ΣΟΒΑΡΑ ΑΝ ΘΕΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΡΥΘΜΟ Η ΑΝ ΘΕΣ ΝΑΑΛΛΑΞΕΙΣ ΡΟΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Βλέπετε όλοι μου φαίνεται το ήθος του κυρίου Βραχιολιδη.
  Ενώ βλέπει την ανάρτηση δεν μπαίνει καν στον κόπο να απαντήσει.
  Θα μου πείτε τί να πει και αυτός;
  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΠΕΙ ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΕΝΤΟΝΤΑΙ ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΩΣΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ!
  Η μόνη απάντηση που θα δώσει αν δώσει...ειναι οτι δεν μιλάει με ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ, η συνήθης καραμέλα του...., αλλα στην πραγματικότητα θα ειναι επειδή δεν εχει να πει κατι για αυτα δεν εχει μια λογική αντίκρουση.
  Απογοητευμένος ένας αναγνώστης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Είσαι ο ίδιος ανώνυμος-κουκουλοφόρος σχολιαστής που ζητάς ήθος από μένα ενώ εσύ κρύβεσαι μέσα στην ανωνυμία σου χωρίς να έχεις τον ανδρισμό να πεις το ονοματεπώνυμό σου. Σε ό,τι αφορά στο πρώτο πληθυντινό πρόσωπο που γράφω, όπως ο "εκδότης της εφημερίδας μας", επιβεβαιώνεις ότι είσαι και ηλιθιος και δεν γνωρίζεις τα ισχύοντα. Θυμάσαι ρε άσχετε τη φράση του Χαρίλαου Τρικούπη «ανθ’ ημών Γουλιμής»; Ειπώθηκε τον Απρίλιο του 1895 από τον Χαρίλαο Τρικούπη και αναφερόταν στον ίδιο τον εαυτό του, όταν δεν εκλέχθηκε ούτε βουλευτής και στη θέση του εκλέχθηκε, με διαφορά 4 ψήφων, ο Μιλτιάδης Γουλιμής. Δωσε λοιπόν απάντηση ρε γελοίε; Τι εννοούσε ο Χαρίλαος Τρικούπης όταν μιλούσε στον πληθυντικό και αναφερόταν στον εαυτό του; Αφού έλεγε «ανθ’ ημών Γουλιμής» και με το "ημών" εννούσε τον εαυτό του, πώς το εξηγεί η κούφια σου η κεφάλα; Όταν μάθεις να μιλάς ελληνικά θα καταλάβεις πώς και για ποιους λόγους χρησιμοποιείται σε μερικές περιπτώσεις ο πληθυντικός αν και αναφέρεσαι στον εαυτό σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κύριε Βραχιολίδη, γιατί ασχολείσθε (χρησιμοποιώ πληθυντικό, μολονότι είστε ένας !!!)
  με σχόλια άνευ σημασίας και ενδιαφέροντος;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Είναι γνωστό ότι η ύπαρξη των Εθνών και της Εθνικής Συνείδησης στέκεται ως
  εμπόδια στα σχέδια της Παγκοσμιοποίησης για την επιβολή της Παγκόσμιας
  Κυβέρνησης.
  Άρα το πρώτο και σημαντικό βήμα είναι η εξάλειψη της Εθνικής συνείδησης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή