Πέμπτη 23 Αυγούστου 2012

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ


             
       Στο άρθρο 24 §3.5.1 (Φύτευση δένδρων) του Κτιριοδομικού Κανονισμού
(Υ.Α. 3046/304/1989 – ΦΕΚ 59Δ/1989) ορίζεται ότι:
    «Κατά την διαμόρφωση των πεζοδρομίων για την φύτευση δένδρων, θάμνων, κλπ., οπωσδήποτε αφήνεται ελεύθερη δίοδος, πλάτους τουλάχιστον 0,60μ. για την διέλευση των πεζών.
      Ειδικά σε πεζοδρόμιο πλάτους ίσου ή μεγαλύτερου των 1,50μ., η ελεύθερη δίοδος πρέπει να έχει πλάτος 0,80μ.
      Ο κορμός των δένδρων τοποθετείται τουλάχιστον 0,50μ. εσώτερα από την ακμή του κρασπέδου»  
        Επικουρικά αναφέρεται ότι ο κανονισμός πεζοδρομίων του Δήμου  Αθηναίων ορίζει ότι απαγορεύεται η φύτευση δένδρων σε πεζοδρόμια με πλάτος μικρότερο των 2,00μ.
        Η λογική των πιο πάνω διατάξεων κινείται στην βασική παραδοχή ότι τα πεζοδρόμια κατασκευάζονται για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών στην πόλη τους. Η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που προσδιορίζουν την ποιότητα ζωής μίας κοινωνίας. Η ποιότητα ζωής δεν αφορά μόνον Α.Μ.Ε.Α. ή μητέρες  με καροτσάκια μωρών ή υπερήλικες. Αφορά όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα πεζοδρόμια δεν είναι επέκταση του κήπου μας. Είναι κοινόχρηστοι χώροι προορισμένοι για πολύ συγκεκριμμένη χρήση. Ο νομοθέτης προσδιορίζει τον σκοπό αλλά και τις ελάχιστες προδιαγραφές για την λειτουργία των πεζοδρομίων. Η ανάγκη μιάς πόλης σε πράσινο δεν μπορεί να ικανοποιείται με ακύρωση και σε βάρος μιάς άλλης ανάγκης, εξίσου ζωτικής για την ποιότητα της ζωής μας. Είναι ευθύνη της πολιτείας (δημοτικής αρχής) να αξιολογήσει εάν υπάρχει πραγματική έλλειψη πρασίνου και να προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες αναπλήρωσης.
      Στην κατασκευή νέων πεζοδρομίων θα πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές του νόμου. Για την αντιμετώπιση της υπάρχουσας κατάστασης και των δύσβατων ή αδιάβατων πεζοδρομίων, πρέπει να πάρουμε το βάρος να αποφασίσουμε τι ποιότητα ζωής θέλουμε. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να περπατάμε στο κατάστρωμα του δρόμου, φοβούμενοι ένα πρόσκαιρο και αμφίβολο κοινωνικό κόστος, ή αν θέλουμε να αποκαταστήσουμε, προοδευτικά, τα «στραβά» που παραλάβαμε και να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια αξιοπρεπή πόλη.
      Εν κατακλείδει, προτείνεται να συνταχθεί από την δημοτική αρχή ένας σύννομος κανονισμός πεζοδρομίων, με την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης αλλά και με την σχετική εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΠ. ΚΑΖΑΚΟΣ
Πολιτικός Mηχανικός Ε.Μ.Π.
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 25, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Τηλ.:  210.6543.888,   6972.337716
Mail: kazakos@tee.gr                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου