Σάββατο 25 Αυγούστου 2012

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς:

1    ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέμα : Δημιουργία εργοστασίων παραγωγής ενέργειας και κομπόστ από απορρίμματα.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι η διαχείριση των παραγόμενων Αστικών Στερεών Απορριμμάτων, καθώς σύμφωνα με μελέτες, παράγονται ημερησίως περίπου 15.000 τόνοι απορριμμάτων, δηλαδή σχεδόν 5,5 εκατομμύρια τόνοι ετησίως.

Παρόλα αυτά, δεν γίνεται καμμία προσπάθεια ενεργειακής αξιοποίησης του τεράστιου όγκου απορριμμάτων. Έτσι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία ερευνών, ενώ κατά μέσο όρο σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση των απορριμμάτων κυμαίνεται στο ποσοστό του 40-60%, στην Ελλάδα βρίσκεται στο 23%. Ακόμη χειρότερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων μέσω αποτέφρωσης αγγίζει το 30-45% ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται στο 0%! Αντιθέτως, η ταφή απορριμμάτων που στην Ευρώπη χρησιμοποιείται κατά ποσοστό 1-20% στην χώρα μας χρησιμοποιείται κατά 77%.

Κατόπιν όλων αυτών, προφανώς κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη υποδομών για τη δημιουργία εργοστασίων, ώστε η χώρα μας να διαχειρίζεται τον τεράστιο όγκο απορριμμάτων κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, τόσο από οικονομικής απόψεως όσο και περιβαντολογικής.

Επειδή με τη διαδικασία αποτέφρωσης των απορριμμάτων θα υπάρξει αξιoποίηση της ενέργειας ενώ μέσω της διαδικασίας παραγωγής κομπόστ, θα εκμεταλλευτούν αρκετοί πόροι που έως σήμερα παρέμεναν ανεκμετάλλευτοι.

Επειδή με τις πρακτικές που ακολουθούνται στην Ελλάδα και οι οποίες δεν συνάδουν ούτε με την δεκαετία στην οποία βρισκόμαστε ούτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χάνονται πηγές που θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε ήδη εκμεταλλευτεί.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1)      Τι προτίθενται να πράξουν τα αρμόδια Υπουργεία για τη διαχείριση του τεράστιου όγκου απορριμμάτων, που εξακολουθούν να μένουν αναξιοποίητα;
2)      Υπάρχουν μελέτες ή βλέψεις για τη δημιουργία εργοστασίων παραγωγής ενέργειας από την αποτέφρωση απορριμμάτων, σε σύντομο χρονικό διάστημα;
3)      Για ποιο λόγο έως σήμερα, η Ελλάδα έχει μείνει τόσο πίσω στον τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη;
4)      Ποια είναι τα πιθανά οικονομικά, ενεργειακά και περιβαντολογικά οφέλη από την κατασκευή εργοστασίων διαχείρισης απορριμμάτων;
5)      Διαθέτει η χώρα μας εργοστάσια ανακύκλωσης και παραγωγής κομπόστ; Και εαν ναι, σε ποιες περιοχές και τι όγκο απορριμμάτων αξιοποιούν κάθε έτος;   
     Αθήνα 22 Αυγούστου 2012                                       
      Ο Ερωτών Βουλευτής

                                                                                                                                       
                                                                                           Βύρων Γ. Πολύδωρας
                                                                                               ΝΔ – Β΄ Αθηνών


 
ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ
Βουλευτής Β’ Αθηνών Νέας Δημοκρατίας

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς:

1    ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
3    ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέμα : Παραγωγή βιοκαυσίμων από αναξιοποίητες πηγές.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προώθησης της χρήσης των βιοκαυσίμων στον τομέα των μεταφορών. Και αυτό, γιατί έως σήμερα, το σύστημα μεταφορών της Ευρώπης εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το πετρέλαιο, το οποίο ως επί το πλείστον, είναι εισαγόμενο – συνεπώς κοστίζει πολύ ακριβά.

Όπως αναφέρουν μελέτες, τα βιοκαύσιμα μπορούν να παραχθούν – εκτός των γεωργικών προϊόντων – από βιοδιασπώμενα απόβλητα της βιομηχανίας, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της δασονομίας και των οικογενειακών δραστηριοτήτων. Πηγές που ουσιαστικά τόσα χρόνια μένουν κατά βάση αναξιοποίητες.

Η χρήση τους, μάλιστα, θεωρείται απαραίτητη, βασιζόμενη στην ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων αειφορίας, που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης, την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά την προώθηση της βιομηχανικής και τεχνολογικής καινοτομίας.

Η Ελλάδα, όντας χώρα κατά βάση γεωργική και κτηνοτροφική, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα της αποψίλωσης που προέρχονται από τις καλλιέργειες και τα χωράφια, τα βιολογικά απόβλητα και τα περιττώματα των μονάδων εκτροφής ζώων αλλά και τα υπολείμματα των δασικών εκτάσεων, που αποψιλώνονται κάθε έτος για λόγους πυρασφαλείας.

Επειδή όλες αυτές οι πηγές, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας, είτε κίνησης είτε θέρμανσης είτε ηλεκτρικής, παραμένουν κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανεκμετάλλευτες.

Επειδή η Οδηγία 2003/30/ΕΚ στοχεύει στην προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς αντικατάσταση του πετρελαίου κίνησης ή της βενζίνης στις μεταφορές κάθε κράτους – μέλους, ως μέτρο για τη συμμόρφωση προς το πρωτόκολλο του Κιότο.

Επειδή η εισαγωγή των βιοκαυσίμων στην ελληνική αγορά έγινε με την ένταξή τους στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τα πετρελαιοειδή προϊόντα με τροποποίηση του νόμου 3054/2002 με το νόμο 3423/2005 «Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων» (ΦΕΚ 304Α΄/13-12-2005).

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του συγκεκριμένου νόμου ορίζεται πως «η συμμετοχή των βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων στην ελληνική αγορά, έως την 31η Δεκεμβρίου 2012, καθορίζεται σε ποσοστό 5,75%».

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1)      Υπάρχει σχέδιο για την αξιοποίηση των παραγώγων της αποψίλωσης αλλά και άλλων πηγών για την παρασκευή βιοκαυσίμων;
2)      Ποια είναι τα πιθανά οφέλη στον τομέα της ενέργειας από την παραγωγή βιοκαυσίμων στην Ελλάδα; Προωθείται το Δημόσιο συμφέρον;
3)      Επετεύχθη ο στόχος του 5,75% που είχε καθοριστεί από το 2005 έως το 2010 για την παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων στην Ελλάδα, όπως αναφέρεται στο νόμο 3423/2005; Ποιος είναι ο στόχος για τα επόμενα έτη;
4)      Έχουν δοθεί οικονομικά κίνητρα στη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Οδηγία; Και εάν ναι, κατά πόσο έχουν αξιοποιηθεί;
5)      Δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα εταιρείες παραγωγής βιοκαυσίμων; Και εάν ναι, σε τι στάδιο βρίσκεται η δραστηριότητά τους;  

     Αθήνα 22 Αυγούστου 2012                                       
      Ο Ερωτών Βουλευτής
                                                                                             
                                               
                                                                                           Βύρων Γ. Πολύδωρας
                                                                                               ΝΔ – Β’ Αθηνών


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου