Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014

ΕΚΤΑΚΤΟ! ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΣΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ!

Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε ότι μετά από εισήγηση των τεχνικών του συμβούλων έκρινε ότι η τεχνική προσφορά της Lamda Development (συμφερόντων του Ομίλου Λάτση) για την ανάπτυξη της έκτασης στο Ελληνικό είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού και καταρχήν συμβατή με το σχετικό νομικό πλαίσιο αξιοποίησης, και κατά συνέπεια γίνεται αποδεκτή.
Σε επόμενη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσει στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς, αφού προηγουμένως έχει αποσφραγίσει τον φάκελο αποτίμησης του Ανεξάρτητου Αποτιμητή. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει βελτιωμένη οικονομική προσφορά. Σ
τη συνέχεια, οι Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι (Citigroup, Piraeus Bank) με τη συνδρομή του διεθνώς εξειδικευμένου συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ, Happold Consulting, θα προχωρήσουν στην αξιολόγηση του δικαίου και ευλόγου της οικονομικής προσφοράς για το ΤΑΙΠΕΔ, με βάση διεθνώς αποδεκτές διαδικασίες και πρότυπα αξιολόγησης ("fairness opinion").
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ λαμβάνοντας υπόψη του όλα τα ανωτέρω, καθώς και την εισήγηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, θα αποφασίσει για την ανακήρυξη ή μη προτιμητέου επενδυτή.
Η διαδικασία αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα και διασφαλίσεις πλήρους διαφάνειας, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου 2014.
emea.gr

1 σχόλιο:

 1. Προσωπική Καταγγελία Του Κου Ευάγγελου Δ. Γούτου Προς Το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Στην Ελλάδα (26/02/2014)
  Το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα υπέχει θέση καταγγελίας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και θέση αποδεικτικού μέσου.26/02/2014, Ελλάδα
  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

  Του Ευάγγελου Δ. Γούτου, Έλληνα υπηκόου, κατοίκου προσωρινά Πορτοχελίου του Δήμου Εμιονίδας, Ν. Αργολίδας – Ελλάδα (Τ: (+30) 27540 52165 – Ε: info@goutos.com) ως έχων έννομο συμφέρον από την παράνομη μη αξιολόγηση της πρότασης έργου “Ελλήνων Πολιτεία”, που έγινε τον Οκτώβριο του έτους 2011, στην οποία υπήρχε πρόβλεψη της δωρεάν συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου σε αυτό, με ποσοστό 30%, με αποτέλεσμα τη μη ευόδωση του ως άνω έργου.

  ΠΡΟΣ

  Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ – Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.”, που εδρέυει στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου), και εκπροσωπείται νόμιμα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του και πιο συγκεκριμένα από

  α/τον Κωνσταντίνο Σ. Μανιατόπουλο, Πρόεδρο,

  β/τον Ιωάννη Εμίρη, Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO),

  γ/τον Ανδρέα Ταπραντζή, Εντεταλμένο Σύμβουλο,

  δ/το Γεώργιο Κουτσουδάκη, Μέλος του Συμβουλίου και

  ε/τον Άρη Καλλιπολίτη, Μέλος του Συμβουλίου.-

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

  1)Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Rue de la Loi / Wetstraat 170 B-1049, Βρυξέλλες),

  2)Την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (Βασιλίσσης Σοφίας 2, Αθήνα)

  3)Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (12, rue Alcide De Gasperi, Λουξεμβούργο),

  4)Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ελλάδας (Τσόχα & Βουρνάζου 4, Αθήνα),

  5)Τα μέλη της Επιτροπής της Τρόικα στην Ελλάδα, όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Horst Reichenbach (Χορστ Ράιχενμπαχ), (Πειραιώς 132, Αθήνα),

  6)Την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδας (Πρώην Σχολή Ευελπίδων Αθηνών, Κτίριο 6),

  7)Την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα, ως εκπρόσωπο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας (Καραολή & Δημητρίου 3, Αθήνα),

  8)Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (6a, Circuit de la Foire Internationale, Λουξεμβούργο),

  9)Την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (98-100, Boulevard Konrad Adenauer L-2950, Λουξεμβούργο) και

  10)Την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, Γερμανία), για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες ενέργειές τους.-

  Θέμα: Έργο Μητροπολιτικό – Θεματικό – Οικιστικό Πάρκο “Ελλήνων Πολιτεία”

  Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δυνάμει του υπ’ 3986/2011 νόμου του ελληνικού κράτους που προσάρμοσε το Μνημόνιο στην ελληνική έννομη τάξη, σας έχει ανατεθεί η διαχείριση και αξιοποίηση – εκποίηση (μεταξύ άλλων) του μεγαλύτερου σε έκταση και αξία ελληνικού δημοσίου ακινήτου, ήτοι του πρώην Διεθνούς Αεροδρομίου του Ελληνικού Αττικής. Η σύσταση του Ταμείου σας είχε ως αποκλειστικό σκοπό την εν γένει αξιοποίηση των κρατικών ακινήτων, ώστε να απομειωθεί το ελληνικό δημόσιο χρέος. Για το σκοπό αυτό, ο Νομοθέτης φρόντισε η σύστασή σας να οπλιστεί με το κατάλληλο νομοθετικό (αναπτυξιακό) πλαίσιο, καθώς και να χρηματοδοτηθεί επαρκώς για την στελέχωσή του, ώστε η Διοίκησή σας να είναι ανεξάρτητη από την κρατική εξουσία και κατ’ επέκταση να απεμπλακεί με την κρατική διαφθορά, όπως αρμόζει στα ΔΙΕΘΝΗ νομικά πρόσωπα – ταμεία (τύπου fund).......
  http://www.hdb-ag.de/?page_id=88&lang=gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή