Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΥΓΚΑΛΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ!

       
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                                        Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                            ΠΡΟΣ:
1.Το Δήμαρχο                                                                     
2.Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3.Τον Πρόεδρο Δημοτικής 
    Κοινότητας Παπάγου
4.Τον Πρόεδρο Δημοτικής 
    Κοινότητας Χολαργού


            Καλείστε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 17/09/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και αποφασιστούν τα κάτωθι θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:
1.    Συνεργασία του Δήμου με φορείς της πόλης για τη διοργάνωση δράσεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2014 (16 – 22 Σεπτεμβρίου).
2.    Συγκρότηση Επιτροπής για επιλογή Τράπεζας με την οποία θα συνεργάζεται ο Δήμος.
3.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Σημειακές παρεμβάσεις πλακοστρώσεων 2011».
4.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού».
5.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή δημοτικού βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου».  
6.    Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2014.
7.    Έγκριση διενέργειας φανερών πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκμίσθωση τριών (3) ακινήτων του Δήμου.
8.    Εξέταση αιτήματος της εταιρεία «Ι. Σταθόπουλος – Αικ. Ρώϊμπα ΟΕ» για διατήρηση του μισθώματος του κυλικείου στο κοιμητήριο Παπάγου.
9.    Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠ «ΔΟΠΑΠ» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
10.  Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠ «ΔΟΚΜΕΠΑ» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
11.  Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠ «Σχολική Επιτροπή Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
12.  Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠ «Σχολική Επιτροπή Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
13.   Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠ «Αρχείο – Μουσείο παλαιών χαρτών και χαρακτικών Αττικής» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
14.  Ορισμός μελών Κοσμητείας Ι.Ν. «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» κοιμητηρίου Παπάγου.
  1. Ορισμός μελών Κοσμητείας Ι.Ν. «Ταξιαρχών» κοιμητηρίου Χολαργού.
16.  Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού. (Άρθρο 76 Ν3852/2010)
17.  Ορισμός μελών Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου. (Άρθρο 78 Ν.3852/2010)
18.  Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
19.  Καθορισμός ύψους αποζημίωσης Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των ΝΠ, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
20.  Συγκρότηση επιτροπών: α) Χαρακτηρισμού Εδαφών και β) Παραλαβής και Ελέγχου της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται ή ενσωματώνονται στο έργο: «Κατασκευή δημοτικού βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου».
21.  Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Καταστροφής Υλικών.
22.  Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Καταμέτρησης και Εκτίμησης Εκποιούμενων Κτημάτων του Δήμου.
23.  Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Κρίσης Ακαταλληλότητας Οχημάτων.
24.  Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών –Υπηρεσιών.
25.  Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών για Εκποίηση ή Εκμίσθωση Πραγμάτων του Δήμου.
26.  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή στις Επιτροπές Παραλαβής Έργων.
27.  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλους της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
28.  Ορισμός δύο (2) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου εκ των συνδυασμών της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, όταν επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν στο προσωπικό του Δήμου. (ν.4018/2011)
29.  Ορισμός δύο (2) μηχανικών του Δήμου με τους αναπληρωτές τους για τη συμμετοχή τους στις Τριμελείς Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
30.  Ορισμός μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου ως εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του «ΑΡΓΩ».
31.  Έγκριση πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων.
32.  Έγκριση Ισολογισμού του ΝΠ «ΔΟΚΜΕΠΑ», έτους 2011.
33.  Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠ «ΔΟΚΜΕΠΑ», έτους 2015.
34.  Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠ «ΔΟΠΑΠ», έτους 2015.

            Συνεδρίαση: 12η
Ανακοινώσεις - Αιτήσεις

                                                                Χολαργός 12/09/2014
       Ο Πρόεδρος
                                                                 Δημήτριος ΟικονόμουΚΟΙΝ: Το Γενικό Γραμματέα του Δήμου
           Σύμβουλοι Δ.Κ. Παπάγου
           Σύμβουλοι Δ.Κ. Χολαργού                                         
           Τους Διευθυντές Υπηρεσιών                                                    

           Τον Σύλλογο Εργαζομένων   

1 σχόλιο:

  1. Που είναι ο Κουγιουμτζόπουλος, ο αντιχρυσαυγίτης να μας κάνει να γελάσουμε πάλι και να πάρει την...Ε-ΠΑΕ;;;;;

    ΑπάντησηΔιαγραφή