Σάββατο 28 Μαΐου 2016

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΣΕ ΘΕΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016! ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού σε θερινές κατασκηνώσεις για το έτος 2016
Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής και της προσφοράς κοινωνικών παροχών προς τους δημότες, ο Δήμος μας διοργανώνει και...

φέτος, «Πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών σε θερινές ιδιωτικές κατασκηνώσεις», καλύπτοντας τα σχετικά έξοδα από τον Προϋπολογισμό του. Για το φετινό καλοκαίρι αυξήθηκε ο αριθμός των παιδιών των οποίων τα έξοδα καλύπτονται από το Δήμο, σε 60 από 45.
Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 6 έως 14 ετών, των οποίων οι γονείς είναι δημότες Παπάγου-Χολαργού και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο Ταμείο που καλύπτει τα έξοδα θερινών κατασκηνώσεων. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των γονέων δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ με βάση τα εισοδήματα του 2014.
Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις, προτεραιότητα θα δοθεί σε παιδιά μονογονεϊκών ή πολυτέκνων οικογενειών. Επίσης σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο αριθμός των 60 αιτήσεων με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, θα συμπληρωθούν οι θέσεις με τις αμέσως επόμενες αιτήσεις.
Οι ιδιωτικές κατασκηνώσεις που θα φιλοξενήσουν τα παιδιά του Δήμου μας, θα καλύπτουν όλες τις απαραίτητες τυπικές και ουσιαστικές προδιαγραφές και οι γονείς θα μπορούν να επιλέξουν όποια προτιμούν. Η περίοδος των κατασκηνώσεων θα αφορά ένα 11 ήμερο, από τα μέσα Ιουνίου έως τα τέλη Αυγούστου, το οποίο θα επιλέξουν οι γονείς.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τη Δευτέρα 30 Μαΐου έως και την Παρασκευή 10 Ιουνίου στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού (κα Παυλοπούλου) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είναι τα εξής:
α. Φωτοτυπία ταυτότητας γονέα
β. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
γ.Αντίγραφο τελευταίας Φορολογικής Δήλωσης. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
δ. Αίτηση-Δήλωση Συμμετοχής (θα δίδεται στο Δημαρχείο, με την κατάθεση των υπόλοιπων δικαιολογητικών).
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Παιδείας- τηλ. 2132002831-893-901 & 694 4699587, Αντιδήμαρχος κα Αθανασάκου-Μουντάκη).

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

  1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ «Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» – ΑΦΙΔΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 16 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου / αριθμός θέσεων: 60
Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 27 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου/ αριθμός θέσεων: 60
Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 9 Ιουλίου έως 20 Ιουλίου/ αριθμός θέσεων: 60
Δ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 20 Ιουλίου έως 31 Ιουλίου/ αριθμός θέσεων: 60

  1. «THE RANCH» – Σοφικό Κορινθίας
Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 28 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου / αριθμός θέσεων: 10
Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 22 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: 10
Γ1’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 4 Αυγούστου έως 15 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: 10
Γ2’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 14 Αυγούστου έως 25 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: 10

  1. «ΤΟ ΞΕΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ» – Σούνιο
Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου / αριθμός θέσεων: ανοιχτός
Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 22 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: ανοιχτός
Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 3 Αυγούστου έως 14 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: ανοιχτός
Δ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 14 Αυγούστου έως 25 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: ανοιχτός

  1. «KINDERLAND» – Κάλαμος
Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 20 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου / αριθμός θέσεων: 15
Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ –  29 Ιουλίου έως 9 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: ανοιχτός
Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ –  1 Αυγούστου έως 11 Αυγούστου / αριθμός θέσεων: ανοιχτόςΓραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου