Σάββατο 25 Μαΐου 2013

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ-ΒΟΜΒΑ: ΞΕΣΚΕΠΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟ (;) ΚΕΚ ΧΟΛΑΡΓΟΥ!


ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΓΑΖΕΙ...ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΑ
«ΠΕΡΙΕΡΓΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗ»
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ Ο κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΚ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Η εφημερίδα μας προβαίνει σε μια ακόμη αποκάλυψη-βόμβα. Τέτοιες συγκλονιστικές αποκαλύψεις μόνον στον «Ανεξάρτητο Παρατηρητή» βρίσκετε.
Οι ορκωτοί λογιστές, Κων/νος Τάκης και Ελένη Καραγκούνη κάτω από δυσχερείς συνθήκες, χωρίς δηλ. να τους δίνονται τα στοιχεία από τη προηγούμενη δημοτική αρχή (όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι) προέβησαν σε έλεγχο με βάση τα στοιχεία που διέθεταν κι έβγαλαν ... μαργαριτάρια. Όπως για παράδειγμα τη σύμβαση του Κ.Ε.Κ Χολαργού με την κ. Φωκά Μαρία με αντικείμενο της σύμβασης «... ως Συνεργάτης-Ειδικός Σύμβουλος, με θέμα την Έρευνα – Καταγραφή στοιχείων σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των θεσμικών παρεμβάσεων σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής του Δήμου Χολαργού, την ώρα που η Φωκά Ι. Μαρία επαγγέλλεται «Επιδιορθώσεις Ενδυμάτων» !!!
Επίσης, οι ορκωτοί λογιστές διατηρούν επιφυλάξεις για τη διαδικασία επιλογής της Μαρίας Ζαχαράκη, καθώς δεν προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία, ότι είναι η βέλτιστη επιλογή για τις υπηρεσίες που παρέχει!!! Κάτι σαν προνομιακή μεταχείριση ΜΥΡΊΖΕΙ αυτό!
Επίσης, οι ορκωτοί λογιστές, εκφράζουν επιφυλάξεις και για τη δαπάνη της σύμβασης €6.000,00, για Προώθηση ενεργειών του Δήμου για την υλοποίηση προγραμμάτων και πιστοποίηση του Δήμου στο EMAS!!!

Μετά απ' όλα αυτά, καλείται ο κ. Αναγνωστόπουλος που ήταν Πρόεδρος του ΚΕΚ την επίμαχη περίοδο, αντί να απειλεί εμάς με μηνύσεις για τα... υπονοούμενα που λέει ότι εκφράσαμε με την ερώτηση που του κάναμε περί του έργου που παρέδωσε η κ. Ζαχαράκη, να απαντήσει στο πόρισμα που έβγαλαν οι ορκωτοί λογιστές.
Ιδού λοιπόν μερικά από τα ...μαργαριτάρια που έβγαλε το πόρισμα των ορκωτών λογιστών για το ΚΕΚ Χολαργού.

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΤΑΚΗΣ
ΕΛΕΝΗ Β. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
• Οι φάκελοι για τα έργα: α) "equal", "Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.": υποέργα « "185" Υπεύθυνοι Προγραμμάτων Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών» και « "50" Στελέχη Αθλητικού Marketing για μη κερδοσκοπικούς Αθλητικούς Οργανισμούς», β) "Επιχορήγηση για τη λειτουργία νέας δομής: Βοήθεια στο Σπίτι", γ) "Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης των Δήμων του Συνδέσμου των 21 ΟΤΑ Β.A Αθήνας με την εφαρμογή της Habitat Agenda -Αστικό Παρατηρητήριο", υποέργο « "1" Κατάρτιση Προσωπικού και Συνεργατών Συνδέσμου και ΟΤΑ Στελέχη Δήμων και Συνδέσμου καθώς και το εποχιακό προσωπικό», δ) "Ηorizon", ε) "MedClima".
Λόγω των ελλείψεων που είχαν οι φάκελοι των έργων δεν κατέστη εφικτή η διενέργεια επαρκώς εξασφαλιστικών ελεγκτικών διαδικασιών.
Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε την δυσκολία που αντιμετωπίσαμε ως προς:
• Την λήψη των στοιχείων.
• Την μη ύπαρξη αρμοδίων για διευκρινίσεις που θέλαμε κατά την διενέργεια του ελέγχου μας.
Στις 15/2/2013 παραβρεθήκαμε στα γραφεία του Δημάρχου του Δήμου Χολαργού – Παπάγου και επισημάναμε προφορικά, αλλά και εγγράφως με επιστολή (η οποία στάλθηκε με e-mail) τις ελλείψεις που υπήρχαν για την ολοκλήρωση του ελέγχου μας.
Ο Δήμαρχος μας πληροφόρησε ότι θα επιμεληθεί να σταλεί σχετική επιστολή ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα στοιχεία που εκκρεμούσαν από τους αρμόδιους που είχαν διατελέσει πρόεδροι στο Κ.Ε.Κ την υπό εξεταζόμενη περίοδο.
Οι ανωτέρω επιστολές κοινοποιήθηκαν και σε εμάς. Αναλυτικότερα στάλθηκαν επιστολές στους:
1. Άγγελο Αναγνωστόπουλο , πρώην Πρόεδρο Δ.Σ Κ.Ε.Κ Χολαργού, για την περίοδο 2.3.2007 έως 18.3.2008 και 24.3.2010 έως 20.10.2010 (Αριθ. Πρωτ. 5398/21.2.2013).
2. Καλλιοντζή- Νικολοπούλου Κων/να , πρώην Πρόεδρο Δ.Σ Κ.Ε.Κ Χολαργού, για την περίοδο 18.3.2008 έως 8.9.2009 (Αριθ. Πρωτ. 5399/21.2.2013).
3. Δημητρίου Νικόλαος , πρώην Πρόεδρο Δ.Σ Κ.Ε.Κ Χολαργού, για την περίοδο 8.9.2009 έως 23.3.2010 (Αριθ. Πρωτ. 5392/21.2.2013).
4. Γεώργιο Τέντη , πρώην Διευθυντή του Κ.Ε.Κ Χολαργού, για την περίοδο που ελέγχετε (2008, 2009, 2010).
Στην ανωτέρω επιστολή αναφερόταν μεταξύ των άλλων ότι η παράδοσης των στοιχείων θα πρέπει να περατωθεί μέχρι την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2013.
Στις 12 Μαρτίου 2013 παραβρεθήκαμε στα γραφεία του Δήμου Χολαργού – Παπάγου , μετά από πρόσκληση του Δημάρχου. Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε ενημερώσαμε τον δήμαρχο και τους παραβρισκόμενους ότι δεν μας έχει δοθεί κανέναν επιπλέον στοιχείο από αυτά που έχουν ζητηθεί , ούτε έχουν σταλεί στα γραφεία μας, ρωτήσαμε εάν έχουν σταλεί στο Δήμο και μας ενημέρωσαν ότι δεν έχουν σταλεί.
Με την από 14/3/2013 επιστολή του Δήμου του Δήμου Χολαργού – Παπάγου μας ζητήθηκε να συντάξουμε την έκθεση του διαχειριστικού ελέγχου μας με βάση των στοιχείων που έχουμε.
Δεν τέθηκαν υπόψη μας ολοκληρωμένοι φάκελοι των έργων ...δελτίο ολοκλήρωσης πράξης, παρουσιολόγια των επιμορφώσεων, ωρολόγια προγράμματα, όλο το πλήθος των σχετικών συμβάσεων, απολογισμοί κ.λ.π. Με συνέπεια ο έλεγχος να περιοριστεί μόνο στη συσχέτιση του στοιχείου του Κ.Β.Σ. με τα βιβλία.
IV. Υπήρχαν παραστατικά δαπανών με ελλιπή στοιχεία του Κ.Β.Σ (π.χ δεν αναγραφόταν η ιδιότητα/επάγγελμα του παραλήπτη της αμοιβής της δαπάνης, δεν υπήρχε η σφραγίδα του Κ.Ε.Κ όπως ορίζεται από το άρθρο 12 παρ. 10 του Κ.Β.Σ.).
Τα τιμολόγια υπ' αριθμ. 127/13.5.2008 και τιμολόγιο υπ' αριθμ. 171 στην επωνυμία «Φωκά Ι. Μαρία, Επιδιορθώσεις Ενδυμάτων...» φέρουν επιπλέον σφραγίδα με την ένδειξη «Υπηρεσίες Συμβούλου – Ερευνητή».
Για την ανωτέρω δαπάνη (€ 8.250,00 πλέον Φ.Π.Α) τέθηκε υπόψη μας η από 3/3/2008 σύμβαση μεταξύ Δημοτικού Κ.Ε.Κ Χολαργού και κ. Φωκά Μαρία με αντικείμενο της σύμβασης «... ως Συνεργάτης-Ειδικός Σύμβουλος, έναντι της συμφωνούμενης στην παρούσα αμοιβής, Έρευνα – Καταγραφή στοιχείων σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των θεσμικών παρεμβάσεων σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής του Δήμου Χολαργού».

3) Στα υπόλοιπα των λογαριασμών "Αμοιβές & Έξοδα Οργανωτών", "Αμοιβές – Έξοδα Διαφόρων Τρίτων" περιλαμβάνονται αμοιβές σε Ζαχαράκη Αντ. Μαρία, "Υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων", συνολικού ποσού €6.000,00, για Προώθηση ενεργειών του Δήμου για την υλοποίηση προγραμμάτων και πιστοποίηση του Δήμου στο EMAS.
Αναλυτικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι παραστατικά:
 ΑΠΥ6/14.5.2008 ποσού €1.500,00 για υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων
 ΑΠΥ7/1.8.2008, ποσού €1.500,00 για υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων
 ΑΠΥ8/30.9.2008ποσού €3.000,00 για υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων
Διατηρούμε επιφυλάξεις για την διαδικασία επιλογής της, καθώς δεν προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία, ότι είναι η βέλτιστη επιλογή για τις υπηρεσίες που παρέχει.
Δεν τέθηκε υπόψη μας πρωτόκολλο παραλαβής καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας.
Διατηρούμε επιφυλάξεις εάν η δαπάνη θα έπρεπε να χρεωθεί στο Κ.Ε.Κ. και όχι στο Δήμο, διότι δεν γνωρίζουμε πως συνδέεται η πιστοποίηση του Δήμου στο EMAS με τις δραστηριότητες του Κ.Ε.Κ. Δεν υπήρχε αρμόδιος για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και επεξηγήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου