Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ: ΑΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΚΟΠΗΜΕΝΟΣ, ΚΑΤΑΧΡΕΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΣΠΑΤΑΛΕΣ!40.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ!

του Μάκη Βραχιολίδη
vrachiolidis@yahoo.gr
Σε καιρό απίστευτης λιτότητας, με σχεδόν ενάμισι εκατομμύρια πολίτες άνεργους, άλλους καταχρεωμένους κι άλλους να κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους, ο Δήμος Φυλής, ένας δήμος χρεωμένος και υπό επιτήρηση, επιβαρύνει με απίστευτες δαπάνες τους δημότες του. Έχει εγγράψει στις δαπάνες του 40.000 ευρώ μόλις πριν από λίγες μέρες για αμοιβές καλλιτεχνών, ενώ χιλιάδες είναι τα ευρώ που έχει ξοδέψει για το πανηγύρι του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Σχεδόν 5.000 ευρώ έχει πληρώσει το ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού για την προμήθεια μελανιών για τα φωτοτυπικά μηχανήματα!
Δείτε και τραβήξτε τα μαλλιά σας!   

Α. Αριθμός Απόφασης 61/29-4-2013: Αμοιβές καλλιτεχνών σε εκδηλώσεις= 40.000 ευρώ!


«Ομόφωνα αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου και εγκρίνει την Ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 15.6114.0001 με τίτλο " Αμοιβές καλλιτεχνών σε εκδηλώσεις " ποσού 40.000,00€.
Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω. Αφού έγινε η πράξη αυτή υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος                                             
ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ»                                         


Α. Αριθμός Απόφασης 16/30-4-2013: Κλλιτεχνική συμμετοχή στον εορτασμό Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης 1599,00 ευρώ!
«Ότι για την απρόσκοπτη & σύννομη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ απαιτείται η παροχή της υπηρεσίας για καλλιτεχνική συμμετοχή στον εορτασμό Αγ. Κων/νου & Ελένης προϋπολογισμού 1.599,00 € (με Φ.Π.Α) η οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας.
Αποφασίζει

Εγκρίνει την παροχή της υπηρεσίας για καλλιτεχνική συμμετοχή στον εορτασμό Αγ. Κων/νου & Ελένης προϋπολογισμού 1.599,00 € (με Φ.Π.Α) με απευθείας ανάθεση.
Αναθέτει την ανωτέρω υπηρεσία στην Χ… ΕΥ…, κέντρο διασκέδασης- εστιατόριο- υπηρεσίες εκτέλεσης Μουσικών έργων έναντι του ποσού των 1.599,00 € με Φ.Π.Α.»Β. Αριθμός Απόφασης 8/22-5-2012: για καλλιτεχνική συμμετοχή
στον εορτασμό Αγ. Κων/νου & Ελένης = 4.500 ευρώ

«…Ότι για την απρόσκοπτη & σύννομη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ απαιτείται η παροχή της υπηρεσίας για καλλιτεχνική συμμετοχή στον εορτασμό Αγ. Κων/νου & Ελένης προϋπολογισμού 4.500,00 € (με Φ.Π.Α) η οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας.
Εγκρίνει την παροχή της υπηρεσίας για καλλιτεχνική συμμετοχή στον εορτασμό Αγ. Κων/νου & Ελένης προϋπολογισμού 4.500,00€ (με Φ.Π.Α) με απευθείας ανάθεση.
Αναθέτει την ανωτέρω υπηρεσία στην Σ.. Β…, Μ… έναντι του ποσού των 4.500,00 € με Φ.Π.Α.
1.    Η διάθεση πίστωσης ποσού 4.500,00 € με Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 15.6114.0001 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013».

Γ. Αριθμός Απόφασης 17/30-4-2013: Απευθείας ανάθεση για καλλιτεχνική συμμετοχή στον εορτασμό Αγ. Κων/νου & Ελένης = 2.300 ευρώ

1. Εγκρίνει την παροχή της υπηρεσίας για καλλιτεχνική συμμετοχή στον εορτασμό Αγ. Κων/νου & Ελένης με ορχήστρα 5 ατόμων ,προϋπολογισμού 2.300,00 € (με Φ.Π.Α) με απευθείας ανάθεση.
2. Αναθέτει την ανωτέρω υπηρεσία στον ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΩΤΗ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗΣ έναντι του ποσού των 2.300,00 € με Φ.Π.Α.
3. Η διάθεση πίστωσης ποσού 2.300,00 € με Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 15.6114.0001 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013.
4. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας ποσού 2.300,00€ με Φ.Π.Α θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών που θα παρακρατούνται όλες οι προβλεπόμενες από την φορολογική νομοθεσία φόροι και κρατήσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»

 Γ. Αριθμός Απόφασης 11/30-4-2013: για απευθείας ανάθεση για προμήθεια Μελανιών για φωτοτυπικά μηχανήματα = 4.992 ευρώ!
«Κάνει δεκτή την από 30/4/13 γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και γνωμοδότησης επί αυτών καθώς και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης,
Αναθέτει στην εταιρεία Κ… Θ.. Μ.. ΕΙΔΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ την προμήθεια Μελανιών για Φωτοτυπικά Μηχανήματα, Φαξ συνολικής δαπάνης ποσού 4.992,66€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ποσοστού 23%, σε βάρος της εγγεγραμμένης Κ.Α 10.6613.0003 στον εν χρήσει προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»

Δ. Αριθμός Απόφασης 14/30-4-2013: 1.076,25  ευρώ για απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ενοικίασης στολών!

«…Ότι για την απρόσκοπτη & σύννομη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ απαιτείται η παροχή υπηρεσιών για ενοικίαση στολών, προϋπολογισμού 1.076,25€ (με Φ.Π.Α) η οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας.
Αποφασίζει
1.    Εγκρίνει την παροχή υπηρεσιών για ενοικίαση στολών, προϋπολογισμού 1.076,25€ (με Φ.Π.Α), με απευθείας ανάθεση.
2.    Αναθέτει την ανωτέρω υπηρεσία στην εταιρεία Β.. Γ. Κ…, ενοικιάσεις κουστουμιών θεάτρου- κινηματογράφου- τηλεόρασης- αποκριάτικα έναντι του ποσού των 1.076,25€ με Φ.Π.Α.
3.    Η διάθεση πίστωσης ποσού 1.076,25€ με Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 15.6472.0023 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ε Αριθμός Απόφασης 15/30-4-2013: απευθείας ανάθεση για φωτιστική κάλυψη αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων = 4.990 ευρώ!

«Εγκρίνει την παροχή υπηρεσιών για φωτιστική κάλυψη πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων προϋπολογισμού 4.990,00€ με Φ. Π Α με απευθείας ανάθεση.
Αναθέτει την ανωτέρω υπηρεσία στην εταιρεία Λ.. Γ…, ενοικίαση & πώληση ηχοφωτιστικών συστημάτων, έναντι του ποσού των 4.990,00€ με Φ.Π.Α.
Η διάθεση πίστωσης ποσού 4.990,00€ με Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 15.6472.0003 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»

Πρόεδρος Αθλητικού Οργανισμού Κ. Σκαμαντζούρας: «Στον κωδικό “Αμοιβές καλλιτεχνών” περνούμε και άλλα έξοδα»!
Ο κ. Σκαμαντζούρας ο οποίος έχει βάλει την υπογραφή του σχεδόν σε όλα τα παραπάνω έξοδα, είπε: Οι αμοιβές καλλιτεχνών πρόκειται για κωδικό. Σε αυτό τον κωδικό me ta 40.000 ευρώ περνάνε οι καρέκλες, τα ηχεία και οι αμοιβές βεβαίως. Όπως για παράδειγμα  ήρθε ο καλλιτέχνης κ. Γιώτης και πήρε 2.000 ευρώ και η κ. Κολητήρη άλλα 2.300 ευρώ» (Λες και είναι στραγάλια)!
--Δεν είναι τρελά τα ποσά αυτά κ. Πρόεδρε;
Πρόεδρος: «Είναι τρελά ποσά να κάνεις μια 4ήμερη εκδήλωση με 6.000 ευρώ;
--Κατ’ αρχήν εμείς τα βγάζουμε περισσότερα. Αλλά έστω, πείτε μας σας παρακαλώ, σε καιρό πρωτοφανούς κρίσης, που ο δημότης δεν έχει να πληρώσει τα χαράτσια, θα του πάρουν το σπίτι κι εσείς κάνετε αυτές τις εκδηλώσεις με τα χιλιάδες ευρώ τις οποίες χρεώνετε στον πολίτη, πράττετε σωστά;
Πρόεδρος: Τι να σας, πώ, αυτή είναι η άποψή σας! Εμείς κάνουμε τεράστιες εκδηλώσεις με πολύ χαμηλό budget. Συνεχώς κατεβάζουμε το budget αλλά δεν μπορούμε και να μη κάνουμε τίποτα.  
--Ο Δήμος Φυλής είναι σε επιτήρηση ή όχι;
Πρόεδρος: Αυτά να τα βρείτε με τον Δήμαρχο, κύριε Βραχιολίδη.
--Εσείς δεν γνωρίζετε εάν είστε υπό επιτήρηση;
Πρόεδρος: Στείλτε μας ένα έγγραφο που να μας απαγορεύει να κάνουμε τις εκδηλώσεις!  
 Όπως ήδη έχει δημοσιευτεί στον τύπο, ο Δήμος Φυλής βρίσκεται σε κατάσταση επιτήρησης, έχει κτυπήσει  «κόκκινο»  εξαιτίας «μαύρης τρύπας» 24 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς στον προϋπολογισμό έχει εγγράψει έσοδα από αντισταθμιστικά οφέλη του ΧΥΤΑ, από τα οποία ένα μεγάλο μέρος δεν προβλέπεται να δοθούν από τον Ειδικό Διαβαθμικό Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ). Κάτι που δεν έχει κρύψει ούτε ο νυν Δήμαρχος κ. Δ. Μπουραΐμης ο οποίος παρέλαβε χρέη από τις προηγούμενες δημοτικές διοικήσεις του κ. Παπαδήμα και του κ. Παππού. 
Ο κ. Μπουραϊμης παρά το ότι τον αναζητήσαμε και αφήσαμε μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο, δεν εμφανίστηκε! 

"Ελεύθερη Ώρα"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου