Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με μεγάλη συμμετοχή, η παρουσίαση του...

ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, σε μια συνάντηση στην οποία είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης και πολίτες που μπορούν να συνεισφέρουν με τις γνώσεις τους για το θέμα. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση, συζήτηση και απαντήσεις σε ερωτήματα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα για τη διατύπωση παρατηρήσεων και απόψεων τόσο αμέσως, όσο και κατά το επόμενο διάστημα μέχρι την εισαγωγή του Σχεδίου στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.
Σκοπός του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Αγίας Παρασκευής είναι να καλυφθεί η πρόσφατη απαίτηση του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για την εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης από όλους τους Δήμους της χώρας. Επιπλέον, σύμφωνα και με τον επικαιροποιημένο Περιφερειακό Σχεδιασμό της Αττικής (ΠΕΣΔΑ), τα Τοπικά Σχέδια είναι αναπόσπαστα μέρη του Περιφερειακού Σχεδίου και θα ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά τον τελικό σχεδιασμό των απαιτούμενων έργων και υποδομών. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής οραματίζεται να υλοποιήσει μία τοπική κοινωνία μηδενικών αποβλήτων, με έμφαση (α) στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης (β) στον συστηματικό έλεγχο και τη μείωση του κόστους διαχείρισης και (γ) στη σταδιακή απεξάρτηση από κεντρικές μονάδες επεξεργασίας και διάθεσης.
Η παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής πραγματοποιήθηκε από τον Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Γιάννη Σιδέρη και τον Τεχνικό Σύμβουλο για την εκπόνηση του σχεδίου Αντώνη Μαυρόπουλο.
Στη συνέχεια, αναλύθηκε η προσέγγιση του Δήμου όσον αφορά στην ανάπτυξη των δράσεων του Τοπικού Σχεδίου στην οποία διαφαίνεται ότι η επίτευξη των στόχων του νέου ΕΣΔΑ και του ΠΕΣΔΑ Αττικής απαιτεί μεγάλη χρηματοδότηση, καθώς και μία σειρά από επιμέρους εργαλεία (διοικητικά, χρηματο-οικονομικά, επικοινωνιακά) για να μπορεί να θεωρηθεί εφικτή. Το σενάριο υλοποίησης αυτών των στόχων, εντός των συγκεκριμένων αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων, θεωρείται το αισιόδοξο σενάριο και ως τέτοιο αναλύεται στο Τοπικό Σχέδιο.
Στη συνέχεια αναλύθηκαν τα δύο σενάρια, το ρεαλιστικό σενάριο, το οποίο περιλαμβάνει τους εξής άξονες: Σταδιακή μείωση της ποσότητας προς ταφή, κατασκευή και λειτουργία Πράσινου Σημείου και δορυφορικών συστάδων, βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής των οικιακών στερεών αποβλήτων, ανταποδοτική κάρτα του πολίτη, σταδιακή εισαγωγή πράσινων προμηθειών στον Δήμο, όπως και το αισιόδοξο σενάριο, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις, επιπρόσθετα του ρεαλιστικού: Μείωση των ποσοτήτων που θα οδηγηθούν στο ΧΥΤΑ με Διαλογή στην Πηγή (α) 4 ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών με σταδιακή κατάργηση του μπλε κάδου και (β) βιοαποβλήτων, δράσεις πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης.
Τέλος έγιναν τοποθετήσεις από πολλούς παριστάμενους και δόθηκαν σε όλους οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις για αποστολή παρατηρήσεων. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου