OPTOCENTER

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΑΝΤΑ: "ΚΥΡΙΕ ΤΙΓΚΑ..."

Χολαργός, 14 Μαρτίου 2017
Κύριε Τίγκα,
σε απάντηση της επιστολής σας σχετικά με την 219570/5298/2017 από...


6/2/2017 γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη σας επισημαίνω τα εξής:
• H απάντηση του Δήμου μας (4444/3-3-2017) προς τον Συνήγορο του Πολίτη επισημαίνει τα συγκεκριμένα άρθρα του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Παπάγου, βάσει των οποίων υφίσταται διάκριση μεταξύ των δύο κατηγοριών (τάφοι τριετούς χρήσεως και οικογενειακοί τάφοι). Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει από τον Κανονισμό η δυνατότητα συμψηφισμού ή επιστροφής του καταβληθέντος ποσού.
• Ακόμα και στη γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη παρά το γεγονός ότι ο Συνήγορος προτείνει στο Δήμο την επιστροφή του ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, δεν γίνεται μνεία σε νόμο ή διάταξη βάσει της οποίας θα μπορούσε η συγκεκριμένη διαδικασία να εισαχθεί νομίμως στο Δημοτικό Συμβούλιο και να είναι δυνατή η επιστροφή
των χρημάτων.
• Ως εκ τούτου οι υπηρεσίες μας, και ειδικά η ταμειακή υπηρεσία η οποία φέρει και την ευθύνη για τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου μας, και οποιαδήποτε μη σύννομη ενέργειά της επιφέρει συνέπειες τόσο προς το Δήμο, όσο και προς τα φυσικά πρόσωπα αυτά καθαυτά της οικονομικής υπηρεσίας, δεν δύναται να ικανοποιήσει το εν λόγω αίτημα.
• Παρόλα αυτά, ο Δήμος μας έχει ήδη απαντήσει προς το Συνήγορο του Πολίτη ότι θα επικαιροποιήσει και θα επαναδιατυπώσει τον Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη.
• Επιπλέον δε, έχω ήδη αποστείλει επιστολή προς τον Συνήγορο του Πολίτη ζητώντας επιπλέον πληροφορίες και διευκρινήσεις για τη διευθέτηση του ζητήματος, την οποία και σας επισυνάπτω, ζητώντας ουσιαστικά να μας υποδείξει τη νόμιμη διαδικασία για την επιστροφή του ποσού.
• Τέλος, όσον αφορά στα σχόλιά σας περί Κοινωνικής Πολιτικής, μέριμνας για την Ασφάλεια του Δημότη και μέριμνας για τα σχολεία, δράττομαι της ευκαιρίας και σας παραθέτω τα κάτωθι:
1. H δημοτική αρχή από τον Σεπτέμβριο του 2014 ως και σήμερα στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής έχει φέρει τα εξής αποτελέσματα:
i. Στο πλαίσιο μιας πρώτης αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών μας ενισχύσαμε το τμήμα πρόνοιας του Δήμου τόσο με επιστημονικό όσο και με διοικητικό προσωπικό, ενώ παράλληλα ανασυγκροτήσαμε τις επιτροπές που υπάγονται στο εν λόγω τμήμα αποδίδοντάς τους το ρόλο που αρμόζει. Με όρους διαφάνειας και ορθής διαχείρισης ανασυγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, που όπως και εσείς παραδεχτήκατε σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργεί άψογα.
ii. Προχωρήσαμε στην αξιοποίηση του κληροδοτήματος επί της Βουτσινά, στεγάζοντας εκεί κοινωνικές δομές όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
iii. Διευρύναμε τη λειτουργία και τiς υπηρεσίες του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου μας, με την ίδρυση και λειτουργία
• Κοινωνικού Φαρμακείου,
• Κοινωνικού Φροντιστηρίου
• Πύλης Διαμεσολάβησης
επεκτείνοντας το δίχτυ προστασίας των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.
iv. Αναλάβαμε και υλοποιούμε την παροχή των προνοιακών επιδομάτων προς κοινωνικά ευάλωτους συμπολίτες μας, προωθώντας παράλληλα νέες αιτήσεις συμπολιτών μας, ώστε να περιληφθούν στους δικαιούχους του επιδόματος πρόνοιας.
v. Θεσμοθετήσαμε και λειτουργούμε στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοντά στο Δημότη», όπως αυτό τροποποιήθηκε και εμπλουτίστηκε με σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, την Επιτροπή Λειτουργίας του εν λόγω προγράμματος με τη συμμετοχή και εκπροσώπου της μειοψηφίας, με γνώμονα την ορθή λειτουργία και τη διαφάνεια, σε όλα τα προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα.
vi. Θεσμοθετήσαμε και υλοποιούμε Πρόγραμμα Υποτροφιών για μαθητές σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, αλλά και σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών. Ήδη με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της έχουν ενταχθεί 58 μαθητές που παρακολουθούν φροντιστηριακά μαθήματα εντελώς δωρεάν.
vii. Εντάξαμε στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 168 ωφελούμενους στο πλαίσιο της κοινωνικής σύμπραξης «Αμάλθεια» στην οποία συμμετέχει ο Δήμος μας.
viii. Θεσμοθετήσαμε και λειτουργούμε την Αγορά Χωρίς Μεσάζοντες από τον Δεκέμβριο του 2014, ενός θεσμού που αγκαλιάστηκε από το σύνολο των κατοίκων του Δήμου μας.
ix. Στηρίζουμε με προσωπικό, εξοπλισμό και αναλώσιμα τα Δημοτικά Πολυιατρεία του Δήμου μας που προσφέρουν σπουδαίο έργο στους δημότες μας.
Παράλληλα, και για τα επόμενα τρία χρόνια εξασφαλίσαμε μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων 411.840,00 ευρώ και επτά (7) άτομα επιπλέον προσωπικό, για την εύρυθμη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου και του Κέντρου Κοινότητας, της νέας δομής που θα λειτουργήσουμε άμεσα (είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού). Σημειώνεται δε ότι τα χρήματα αυτά θα προστεθούν στα ήδη προϋπολογισθέντα ποσά που αναφέρονται στην κοινωνική δράση του Δήμου μας.
Επιπλέον, σας θυμίζω ότι μόλις τις προηγούμενες ημέρες παρευρεθήκατε στα εγκαίνια του 1ου Παιδικού Σταθμού της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου επί των οδών Βερσή και Αλευρά, ενός έργου που ήδη φιλοξενεί και εξυπηρετεί παιδιά και οικογένειες συμπολιτών μας, ενώ με γοργούς ρυθμούς προωθείται και η κατασκευή του κτιρίου ΚΑΠΗ - Πολυιατρείου στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου.
2. Όσον αφορά στην Ασφάλεια του Δημότη, σας θυμίζω ότι η σημερινή διοίκηση είναι αυτή που θεσμοθέτησε και λειτουργεί το πρόγραμμα «Ασφαλής Γειτονιά» από το 2015, με στόχο την περιφρούρηση της δημοτικής περιουσίας και την τόνωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, μέσω καθημερινών περιπολιών ιδιωτικής εταιρείας παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας, υπηρεσία που λειτουργεί καθημερινά και 365 ημέρες το χρόνο.
3. Επίσης όσον αφορά στα σχολεία και στις υποδομές εκπαίδευσης, εκτός του 1ου Νηπιαγωγείου Χολαργού που θεμελιώθηκε τον Μάιο του 2015 και παραδόθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2016, πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση έργα συνεχούς συντήρησης και ανανέωσης του εξοπλισμού σε όλα τα σχολεία, με αυξημένο κάθε έτος
προϋπολογισμό. Επιπλέον, προωθείται η επέκταση του 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου (κατατέθηκε η οριστική μελέτη και αναμένεται η δημοπράτηση του έργου), ενώ επίσης αναμένεται η δημοπράτηση του έργου για την εκτεταμένη αναβάθμιση του 1ου Λυκείου Χολαργού, έργο της τάξης τους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.
Αυτά προς το παρόν και Συνεχίζουμε…
Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

8 σχόλια:

 1. Το...``Αυτά προς το παρόν και συνεχίζουμε...΄΄ μου άρεσε πιο πολύ από όλα τα παραπάνω.
  Εμ, δεν έχει καταλάβει ο κύριος ό,τι είναι δήμαρχος και όλα αυτά είναι στοιχειώδεις υποχρεώσεις του, που προκύπτουν εκ της θέσεως του και οφείλει να τα πράξει δίχως καμμιά έκπτωση και χρονοτριβή;
  Τι θέλει να μας πει δλδ, ό,τι πρέπει να του έχουμε και..."υποχρέωση", επειδή πράττει τα αυτονόητα έστω και με καθυστέρηση;;;

  ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΚΑΝΕ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΕΣΥ ΟΛΑ ΤΟΥ ΞΥΔΗ ΕΡΓΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΕΣΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ....ΜΟΝΟ ΦΑΜΦΑΡΕΣ ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατί ο Ξύδης τον στηρίζει;

   Διαγραφή
  2. Και βέβαια τον στηρίζει. Είναι γάτος ο παλιός. Κατέβασε τον Δασκαλόπουλο στου Παπάγου για να κόψει ψήφους από τον Τίγκα και έμμεσα υποστήριζε Λιάκουρα. Όπου βρισκόταν και όπου στεκόταν έλεγε ψηφίστε Αποστολόπουλο . Ο Δασκαλόπουλος κάηκε χωρίς να το καταλάβει. Τόσο στόκος κι αυτός. Ο Λιάκουρας είναι κατ εξοχήν "πουλέν" του Ξύδη. Μια από τα ίδια δηλαδή. Για να δούμε θα ξαναβγεί η θα ξυπνήσουμε κάποτε ?

   Διαγραφή
 3. Μεγάλη η γραφειοκρατία για την "προστασία"του δημοσίου χρήματος.Το αποτέλεσμα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. 4. Όσον αφορά τις άπειρες φωτογραφίες με το πατσουροχαρέμι μου οφείλετε να παραδεχτείτε κύριε Τίγκα ότι είναι κατά πολύ λιγότερες από όλων των προηγουμένων βλαχοδημαρχέων μαζί. Αυτά επειδή το ξέχασα πριν.
  Με εκτίμηση
  Ο Δήμαρχος (Smile !!!)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΠΙΣΤΑ ΣΤΑ ΑΔΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΞΥΔΗ !!!!!!!ΜΠΑΓΑΣΙΚΟ!!!!ΠΕΣ ΑΛΕΥΡΙ ????ΟΠΡΩΗΝ,,,,,, .......

  ΑπάντησηΔιαγραφή