Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012

ΣΥΝΤΑΓΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ! ΔΕΙΤΕ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ!

germanoi
ΜΕ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ & ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΕΝΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
mnimonio-1941
Το παραπάνω Μνημόνιο της 5ης Μαϊου 1941 που αποτέλεσε διαταγή του Φρουραρχίου της Χίου, υπογράφηκε από τον ταγματάρχη Βίνκλερ, τότε κατοχικό Διοικητή του νησιού. Διαβάστε τις εντολές και κάνετε σύγκριση με τα σημερινά Μνημόνια που υπογράφει η ελληνική Κυβέρνηση των δωσιλόγων, εκτελώντας εντολές της Μέρκελ και των εταίρων μας! Ποια η διαφορά; Εμείς θα λέγαμε ότι τα σημερινά Μνημόνια έχουν χαρακτήρα πιο δόλιο και κτηνώδη. Διότι γίνονται υπό την σκέπη των...φίλων και συμμάχων μας εταίρων, με τον μανδύα της κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Τότε τουλάχιστον, ήξερες ότι είχες να κάνεις με κατακτητή. Σήμερα, ο κατακτητής έχει το πιο καταχθόνιο, δολοφονικό πρόσωπο, καλυμμένο πίσω από την ...κουκούλα της ψευτοδημοκρατίας! Της ήδη δολοφονημένης Δημοκρατίας!
Για όσους δεν μπορούν να διαβάσουν το πρωτότυπο, ιδού τι εντέλονταν οι ναζιστές κατακτητές, στην Χίο το 1941:
1) Οι Έλληνες σρατιώται θα παραδώσουν απαραιτήτως εντός δύο ημερών το βραδύτερον εις τους στρατώνας Χίου ολόκληρον τον οπλισμόν των και πάντα τα πολεμοφόδια των. Όστις δύο ημέρας μετά την γνωστοποίησιν της Διαταγής ταύτης κατέχει ακόμη όπλα και πολεμοφόδια θα τυφεκίζεται.
2) Οι αξιωματικοί θα παραδώσουν ωσαύτως τα πυροβόλα όπλα των, θα διατηρούν όμως το ξίφος των.Υποχρεούνται να φέρουν την στολήν των.
3) Εις άπαντας τους Έλληνας στρατιωτικούς δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψουν την νήσον.
4) Άπαντες οι Έλληνες στρατιωτικοί, αστυνομικοί και λοιποί εν στολή οφείλουν να χαιρετούν τους αξιωματικούς του Γερμανικού Στρατού.
5 ) Όλα τα όπλα τα ευρισκόμενα εις την κατοχήν των πολιτών,(συμπεριλαμβανομένων και των κυνηγετικών) και πολεμοφόδια πρέπει να παραδίδωνται εις την αστυνομίαν έναντι αποδείξεως. Να ειδοποιείται το Φρουραρχείον.
6) Αστυνομικοί,τελωνειακοί υπάλληλοι,αστυνομία Λιμένος και Αγροφύλακες διατηρούν τα όπλα των.
7) Εις την νήσον εισάγεται η Γερμανική ώρα.Η κυκλοφορία επιτρέπεται μέχρι τις 21 ώρας. Μετά την ώραν ταύτην ουδείς πλέον επιτρέπεται να κυκλοφορεί εις τας οδούς.
8) Πάσα πράξη ληστείας, σαμποτάζ ή κατασκοπείας τιμωρείται δια θανάτου.
9) Πρέπει να γίνεται συσκότισις των φώτων.
10) Μέσων συναλλαγής: 100 δραχμαί=2 R M (μάρκα).
11) Υπερτιμήσεις παντός είδους μετά την άφιξιν του Γερμανικού Στρατού απαγορεύονται και θα παταχθούν δι'αυστηρών ποινών.
12 ) Κάτοικοι, οίτινες θέλουν να εγκαταλείψουν την νήσον, οφείλουν να ζητώσιν άδειαν παρά του Φουραρχείου Χίου κατόπιν αναφοράς μιάς επειγούσης αιτίας.
13) Όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά και μοτοσυκλέται πρέπει να παρουσιάζωνται εις το Φρουραρχείον Χίου προς χορήγησιν αδείας περαιτέρω κυκλοφορίας.
Η μη συμμόρφωσις προς την διαταγήν ταύτην εντός 3 ημερών συνεπάγεται δήμευσιν άνευ αποζημιώσεως.
14) Αποθέματα ελαίου, πετρελαίου, βενζίνης, ελαστικών τροχών, δημητριακών, αλεύρου και άλλων τροφίμων δέον να γνωστοποιούνται αναφερομένων των υπαρχόντων ποσών.
15) Ο Γερμανικός Στρατός φροντίζει δια την ησυχίαν και ασφάλειαν της χώρας και επιθυμεί όπως έκαστος ασχολείται με τα ειρηνικά του έργα.
Από τους κατοίκους αναμένομεν μόνον να αποδοθή η δέουσα προσοχή της παρούσης Διαταγής, ίνα καταστή δυνατή συνεργασία άνευ προστριβών.
Είδατε; Οι Γερμανοί ήταν φίλοι μας από τότε!!!
Σημ. Το παραπάνω εντυπωσιακό ντοκουμέντο το αλιεύσαμε από τον "Μέγα Αλέξανδρο",  τον Παγκόσμιο Ελληνικό Σύνδεσμο Προάσπισης και Προαγωγής Ατομικών-Συλλογικών και Εθνικών Δικαίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου