Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ! ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ!!! ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ...


ΘΕΜΑ:  Ενημέρωση σχετικά με την επανασύσταση θέσεων Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4325/2015


Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που...

κατείχαν θέσεις ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και οι οποίες καταργήθηκαν δυνάμει του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄), ότι δημοσιεύτηκε ο Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-5-2015), σύμφωνα με το άρθρο 19 του οποίου επανασυστήνονται η ειδικότητα και οι θέσεις των Δημοτικών Αστυνόμων.
Οι ενδιαφερόμενοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4325/15, μπορούν να καταθέσουν, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, σχετική αίτηση επαναφοράς τους στη θέση που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση αυτού, δηλαδή έως και την Πέμπτη 21/5/2015.

Το παρόν ενημερωτικό έγγραφο να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Πληροφορίες κα Μπαρδή
τηλ. 213.2002.852
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου