OPTOCENTER

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: "ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ"! ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ!

Η αποκλειστική συνέντευξη του δημάρχου Αγίας Παρασκευής δόθηκε στον δημοσιογράφο Κώστα Δεληγιάννη για λογαριασμό του "Αντίλογου".

Κύριε δήμαρχε συμπληρώθηκαν 26 μήνες από τότε που αναλάβατε την...

διοίκηση του δήμου. Μπορείτε να μας κάνετε ένα απολογισμό του τι παρα­λάβατε και τι έργο έχετε επιτελέσει μέχρι σήμερα γιατί η αντιπολίτευση σας κατηγορεί για μηδενικό έργο.
Δήμαρχος: Όταν αναλάβαμε καθήκοντα ως Δημοτική Αρχή την 1η Σεπτεμβρίου 2014, μέσα στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για την χώρα και την Αυτοδι­οίκηση, κληθήκαμε, να επιλύσουμε δυσεπίλυτα μεγάλα και χρονίζοντα προ­βλήματα της Αγίας Παρασκευής και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των κατοίκων της στηρίζοντας ταυτόχρονα τη δοκιμαζόμενη από την κρίση και τα μνημόνια κοινωνία.
Η Αγία Παρασκευή διαθέτει δίκτυο απορροής όμβριων μόλις στο 13% των 128km Δημοτικών δρόμων και επαρκή πεζοδρόμια μόλις 24km στα 270km. Οι αστικοί ελεύθεροι χώροι της πόλης καταλαμβάνουν επιφάνεια περίπου 95στρ., οι αθλητικές εγκαταστάσεις 60στρ. και οι πολιτιστικές χρήσεις 15στρ. έναντι 450στρ., 310στρ. και 45στρ. αντίστοιχα που απαιτούνται βάσει του πληθυσμού της.

Μέσα σε ένα δυσμενές περιβάλλον για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (περικοπές των θεσμοθετημένων πόρων που έχουν ξεπεράσει το 65% από το 2009, μειώ­σεις προσωπικού και απαγορεύσεις προσλήψεων, μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, ατέ­λειωτοι γραφειοκρατικοί ελέγχοι κλπ) έχουμε πετύχει πολλά και σημαντικά σε όλους τους τομείς. Αναφέρω μερικά παραδείγματα της δουλειάς μας και των αποτελεσμάτων της:
   Εντάχθηκε η ανέγερση του Δημαρ­χιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής προϋπολογισμού 21 εκ. ευρώ, στο πρό­γραμμα εκτελεστέων έργων της Περι­φέρειας Αττικής για το 2017, έργο έτοι­μο προς δημοπράτηση. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο κτίριο με πολλαπλά οφέλη για την Αγία Παρασκευή καθώς αφενός οδηγεί στην ενοποίηση των υπηρεσιών και στην εξοικονόμηση πόρων του Δήμου (μέχρι σήμερα ο Δήμος στεγάζεται σε διάσπαρτους ενοι­κιαζόμενους χώρους) και αφετέρου προάγει πολιτιστικά και οικονομικά το κέντρο αλλά και την πόλη συνολικά.
   Έγιναν πολλές ρυμοτομήσεις για να ολοκληρωθεί η Βιοκλιματική Ανάπλαση Κοντοπεύκου.
   Έγιναν έργα ομβρίων στις οδούς Πεντέλης, Χίου και Ολυμπίας ύψους 1 εκατ. .

   Δημοπρατήθηκε (μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020) μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο κατασκευής αγωγών ομβρίων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, προυπολογι-σμού 4.385.365,86_.
   Δημοπρατήθηκε το 1ο Επαγγελματι­κό Λύκειο (πρώην Μπαρμπίκα) με προϋ­πολογισμό 5.192.000,00 _, έργο που είχε "σταματήσει" για 8 χρόνια.
   Έγινε η ανάπλαση των οδών Ελευθε­ρίας και Ιερολοχιτών, πεζοδρομίων και πλατειών σε όλη την πόλη.
   Έγινε το έργο επισκευής οδοστρωμά­των, πεζοδρομίων και ασφαλτοτάπητα σε 57 σημεία της πόλης.
   Ολοκληρώθηκε το έργο καθολικών ασφαλτοστρώσεων σε 16 οδούς της πόλης.
   Κάναμε πιλοτική πεζοδρόμηση της οδού Γιαβάση στο τμήμα από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου μέχρι την οδό Στρατ. Τόμπρα τα καλοκαίρια και προ­χωράμε σε έργο για την ανάπλαση της οδού καθώς και της αρχής της οδού Αγίου Ιωάννου.
   Απελευθερώσαμε την Κεντρική Πλα­τεία από τα οχήματα.
   Έγιναν έργα και παρεμβάσεις ανα­βάθμισης (ανακατασκευές αύλειων χώρων, βαψίματα εσωτερικά και εξωτε­ρικά, ευρείας κλίμακας επισκευές, ανα­κατασκευές και συντηρήσεις, προμήθει­ες ηλεκτρονικού εξοπλισμού όπως φωτοτυπικά, προτζέκτορες, ΗΥ, καθώς και εξοπλισμού επίπλων, κ.α.) σε ΟΛΑ τα σχολεία (όλων των βαθμίδων), που άλλαξαν την εικόνα τους.
   Έγινε η ανάπλαση των αύλειων χώρων του 7ου Δημοτικού και προχωρά στο 13ο Νηπιαγωγείο, έργο το οποίο βασίστηκε στην πρωτοποριακή πιλοτική εφαρμογή Συμμετοχικού Σχεδιασμού από το Δήμο με εργαστήρια μαθητών, δασκάλων και γονέων των 2 σχολείων. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί το 2017 στο σχολικό συγκρότημα 2ου δημοτι-κού-1ου Λυκείου (στον Αι-Γιάννη) και θα ακολουθήσει η ανάπλαση των αύλειων χώρων.
   Έγινε η ανάπλαση και πιστοποίηση 13 Παιδικών Χαρών σε σύνολο 16. Οι υπό­λοιπες τρείς έχουν ξεκινήσει και θα ολο­κληρωθούν σύντομα.
   Προχωρήσαμε στη φύλαξη των Παιδι­κών χαρών από εξειδικευμένη εταιρία, μετά από διαγωνισμό.
    Ολοκληρώθηκε η πλήρης λειτουργία και έγινε ονοματοδοσία της πεζογέφυ­ρας Μιχ. Μιχαηλίδης στο Σταυρό.
    Δημοπρατείται τον Ιανουάριο νέα πεζογέφυρα επί της Λεωφόρου Μεσο­γείων από την Πλατεία Πέτρουλα (οδός Χίου) έως την οδό Ευαγγελιστρίας (πλησίον του ΙΚΑ Αγίας Παρασκευής).
•   Έγινε αναβάθμιση του πάρκου «Σταύρος Κώτσης» (πρώην στρατόπε­δο) και αναμένεται σύντομα η τροπο­ποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου για την αξιοποίηση και ανάπλαση του.
   Έγινε με μεγάλη επιτυχία Δημοτικός Κινηματογράφος στο πάρκο «Σταύρος Κώτσης».
   Ολοκληρώνονται σύντομα οι ενέργει­ες για την απόκτηση χώρου πολιτισμού στο κέντρο της πόλης.
   Διοργανώσαμε μουσικό φεστιβάλ μεγάλης εμβέλειας με την ΕΡΤ.
   Έγιναν βελτιώσεις στους Αθλητικούς χώρους όπως και η επίσημη Αδειοδότη-ση τους για πρώτη φορά.
   Γίνεται συστηματική προσπάθεια και διεκδίκηση για την απόκτηση σημαντι­κών ελεύθερων χώρων που σύντομα θα αρχίσει να δίνει τα πρώτα αποτελέσμα-

   Μειώσαμε τα Δημοτικά τέλη 12% για όλους και τα μηδενίσαμε για τις ευπα­θείς ομάδες.
   Μειώσαμε τα τέλη Νεκροταφείου άνω του 30%.
   Καταργήσαμε τα τροφεία στους Παι­δικούς Σταθμούς σε εισοδήματα μέχρις 18.000 _ και καθιερώσαμε κοινωνικά κριτήρια εγγραφής των παιδιών.
   Λειτουργήσαμε τον νέο Παιδικό Σταθ­μό στα Πευκάκια και κάναμε περιμετρι­κή πεζοδρόμηση.
   Λειτουργήσαμε με πλήρη επάρκεια σε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη το Κοινωνικό Παντοπωλείο, Μαγειρείο και Φαρμακείο και πετύχαμε την ένταξη τους στο ΕΣΠΑ με 477.360_.
   Πετύχαμε τη δημιουργία και λειτουρ­γία Δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής» με 168.480,00 _.
   Δημιουργήσαμε Γραφείο Ενημέρω­σης Ανέργων-Ανασφάλιστων και Γρα­φείο Συμβουλευτικής για ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά.

   Δημιουργήσαμε και λειτουργούμε Κοινωνικό φροντιστήριο για 3η χρονιά.
   Αναλάβαμε τη φιλοξενία του Σχολεί­ου Δεύτερης Ευκαιρίας στο 3ο Γυμνά­σιο Αγίας Παρασκευής.
   Υλοποιήσαμε πολλά προγράμματα πρόληψης υγείας και δημιουργήθηκε Κ.Ε.Π. Υγείας.
   Βελτιώσαμε τα οικονομικά, τις Διοικη­τικές λειτουργίες και τους χώρους εργασίας του Δήμου.
     Εφαρμόσαμε πλήρη διαφάνεια σε όλες τις προμήθειες του Δήμου με διε­νέργεια διαγωνισμών και δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας από την αντι­πολίτευση και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.
     Βελτιώσαμε την επικοινωνία του Δημότη με το Δήμο καθιερώνοντας τις ώρες «ο Πολίτης στο Δήμαρχο» και «Γραμμή του Δημότη».
• Αναβαθμίσαμε τη συνεργασία και την επικοινωνία του Δήμου με τους Συλλό­γους και τους Φορείς της πόλης.
    Στηρίξαμε την τοπική αγορά με συγκεκριμένες ενέργειες.
    Βρεθήκαμε στο πλευρό των εργαζο­μένων στο Δήμο.
Με το θέμα της καθαριότητας τι εισπράττετε από τους δημότες είναι ευχαριστημένοι;
Δήμαρχος: Το έργο μας είναι σημαντικό και πλούσιο και στον τομέα του Περιβάλλο­ντος και της Καθαριότητας: Εκπονήσα­με νέο Κανονισμό Καθαριότητας και Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχεί­ρισης Στερεών αποβλήτων. Ενισχύσαμε τον εξοπλισμό και τα προγράμματα καθαριότητας με έμφαση στην ανακύ­κλωση. Τοποθετήσαμε τρία οικολογικά συστήματα Βυθιζόμενων Κάδων στην Κεντρική πλατεία και ξεκινάει η διαδικα­σία Διαγωνισμού για την προμήθεια τριών νέων. Ολοκληρώσαμε σε συνερ­γασία με τους Δήμους Παπάγου-Χολαργού και Ζωγράφου κοινή πρόταση που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία «Σταθμού Μεταφόρτωσης και Προσωρι­νής Αποθήκευσης Αποβλήτων και Ανα­κυκλώσιμων Υλικών-Μονάδα Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων», η οποία θα υπο­βληθεί για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Υλοποιούμε την απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων από πλειοδότρια εταιρεία. Κάναμε εργασίες καθαρισμού Δημοτικών και ιδιωτικών οικοπέδων, γενικού καθαρισμού και ευπρεπισμού του χώρου και της περίφραξης του Κολυμβητηρίου και γενικού καθαρισμού του Δημοτικού Κοιμητηρί­ου Αγίας Παρασκευής με χρήση ειδικών μηχανημάτων και υλικών. Εγκρίθηκε από το ΔΣ η αγορά ακινήτου με τη δια­δικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση σύγχρονου αμαξο­στασίου και Πράσινου Σημείου για υλικά προς ανακύκλωση ή επαναχρησι­μοποίηση, για το οποίο υπάρχει χρημα­τοδότηση 2.500.000_, ενώ λειτουργού­με ήδη Κινητό Πράσινο Σημείο για το οποίο βραβευτήκαμε. Προχωράμε σε προμήθεια νέων πράσινων κάδων και σε αγορά νέου σαρώθρου για την ενίσχυ­ση του οδοκαθαρισμού.
Από την συστηματική επαφή μας με τους πολίτες διαπιστώνουμε την ανα­γνώριση τους σε αυτό το έργο μας στην Καθαριότητα. Ωστόσο επιδιώκοντας να το βελτιώσουμε περαιτέρω πραγματοποιήσαμε έρευνα αξιολόγησης του έργου της Υπηρεσίας Καθαριότητας από τους πολίτες, η οποία ολοκληρώθη­κε και αξιολογείται.
Ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητες που έχετε θέσει και σκοπεύετε να υλοποιήσετε στο άμεσο και απώτερο μέλλον;
Δήμαρχος: Αυτό που θέλουμε τελικά να πετύχουμε είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της Αγίας Παρασκευής και   εκεί στοχεύουν το πρόγραμμα μας, οι πολιτικές επιλογές μας και ο σχεδιασμός μας για τα επό­μενα χρόνια. Ειδικότερα οι προτεραιό­τητας μας είναι:
   Η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής με εξοικονόμηση ενέργειας, φυσικών και οικο­νομικών πόρων, με εναλλακτική διαχεί­ριση και αξιοποίηση των απορριμμάτων, με διεκδίκηση, απόκτηση και αξιοποίη­ση των ελεύθερων χώρων της πόλης και με υλοποίηση ποιοτικών βασικών έργων υποδομής.
   Η ουσιαστική συμβολή του Δήμου του στις κοινωνικές ανάγκες των κατοίκων με ενίσχυση όλων των υφιστάμενων κοινωνικών δομών υποστήριξης και υγείας, με τοπικό σχέδιο ενίσχυσης της απασχόλησης και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και με στήριξη των νέων.
   Η Παιδεία, ο Πολιτισμός και ο Αθλητισμός με αναβάθμιση και διεύρυνση των σχολικών υποδομών, με ανάδειξη της Αγίας Παρασκευής σε πόλη Πολιτιστι­κής Δημιουργίας με υποδομές, προ­γράμματα και πρωτοβουλίες και με στήριξη και ενίσχυση του μαζικού αθλη­τισμού.
• Η ενεργοποίηση των πολιτών και η ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας με αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και με ενίσχυ­ση και οργάνωση του εθελοντισμού.
Διεκδικούμε επίσης την άμεση αποκατάσταση και την ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία από το 2009 έχει δεχθεί σοβαρά πλήγ­ματα από τις μνημονιακές πολιτικές.
Το κυκλοφοριακό στην πόλη παρου­σιάζει σοβαρά προβλήματα. Αρκετοί δρόμοι είναι απροσπέλαστοι με πιο χαρακτηριστικό την Αγίου Ιωάννου όπου κυριολεκτικά σε ώρες αιχμής είναι κόλαση. Βέβαια το έργο το βρή­κατε έτοιμο από τις προηγούμενες διοικήσεις. Μπορείτε σήμερα να προ­χωρήσετε σε παρεμβάσεις για βελ­τίωση της εικόνα;.
Δήμαρχος: Το κυκλοφοριακό είναι από τη φύση του ένα σύνθετο πρόβλημα που επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους τις οποίες ο σχεδιασμός μας λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Προωθούμε ολοκληρωμένο σχέδιο που περιλαμβάνει κυκλο­φοριακές παρεμβάσεις, διεκδικήσεις από τους φορείς συγκοινωνιών για την αύξηση και βελτίωση του έργου τους στην πόλη μας, περιορισμό της διαμπε­ρούς κυκλοφορίας οχημάτων στην πόλη, προβολή των εναλλακτικών τρό­πων μετακίνησης, ασφαλείς διαβάσεις πεζών στη Λεωφόρο Μεσογείων κ.α. Επίσης έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση ελεγχόμενης στάθμευσης, υπάρχει όμως δυσκολία εφαρμογής της που οφείλεται στην έλλειψη Δημοτικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό είμαστε σε συνεργασία με Πανεπιστημιακό φορέα για την εφαρμογή πρότυπης εφαρμογής συστήματος ελέγχου.
Με αυτό το αιώνιο γιαπί του κολυμβη­τηρίου τι σκοπεύετε να κάνετε; θα προχωρήσει επιτέλους η κατασκευή και που κολλάει τόσα χρόνια;
Δήμαρχος: Η απόφαση μας για το Κολυμβητή­ριο, που είναι η αξιοποίηση της υπάρ­χουσας κατασκευής, χωρίς επιβάρυνση της περιοχής συμβαδίζει απόλυτα με το στόχο μας να δημιουργήσουμε τις υποδομές σε όλους τους τομείς που έχει ανάγκη αλλά τις στερείται η πόλη μας. Έτσι ανατίθεται σύντομα η μελέτη βιωσιμότητας και θα υπάρχει κωδικός μελέ­της κατασκευής του στον προϋπολογι­σμό του 2017. Η κατασκευή του θα προ­χωρήσει με την στήριξη της Περιφέρει­ας Αττικής και θα είναι κλειστό για εξοι­κονόμηση ενέργειας.
Η περίφραξη του χώρου του Κολυμβητηρίου θα ανακατασκευαστεί με τρόπο καλαίσθητο και αποτελεσματικό και θα παραμείνει και μετά την κατασκευή και λειτουργία του, ενώ ήδη κάναμε λεπτομερή καθαρισμό και βελτιώσεις στους χώρους του.
Ακούγεται ότι οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα γίνουν με σύστημα απλής αναλογικής. Ποια είναι η άποψη σας περί αυτό;.
Δήμαρχος: Ο Καλλικράτης, ο νόμος για την Τοπι­κή Αυτοδιοίκηση που ψηφίστηκε το 2010 μεταξύ των προβλημάτων που δημιούργησε στη λειτουργία της αποδυνάμωσε τον χαρακτήρα της ως γνήσι­ου λαϊκού θεσμού, τη δημοκρατική λει­τουργία και τη συμμετοχή των πολιτών. Εμείς ως Δημοτική αρχή έχουμε θέση ως προτεραιότητα να δυναμώσουμε τη συμμετοχή των πολιτών και το προσπα­θούμε με διαδικασίες διαβούλευσης, επαναφέροντας τις Συνοικιακές Συνελεύσεις, βελτιώνοντας τη συνεργασία του Δήμου με τους Συλλόγους και τους Φορείς της πόλης, καθιερώνοντας τις ώρες «ο Πολίτης στο Δήμαρχο» και «Γραμμή του Δημότη», κ. α. Ωστόσο αυτά δεν αρκούν όσο δεν αλλάζει το πλαίσιο για την αυτοδιοίκηση.
Η γνήσια δημοκρατική εκπροσώπηση και λειτουργία, η συμμετοχή και η συλλογικότητα σε όλους τους θεσμούς και τα όργανα της δημόσιας ζωής αποτε­λούν για μένα σταθερές πολιτικές θέσεις αρχής. Κατά συνέπεια τάσσομαι υπέρ της απλής αναλογικής στην Αυτοδιοίκηση. Ωστόσο το να λειτουργήσει θετικά ενισχύοντας τη δημοκρατική και συμμετοχική λειτουργία, την κουλτούρα συνεργασιών, την επιχειρησιακή ικανότητα, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια στη λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών, δεν είναι εύκολο και αυτονόητο. Πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα, να αποσαφηνιστούν θέμα­τα, να μελετηθούν και να αξιοποιηθούν η Ελληνική και διεθνής εμπειρία από την εφαρμογή της απλής αναλογικής στην Αυτοδιοίκηση και να προωθούμε τη συναίνεση και τις συνεργασίες.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου