Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

ΝΕΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΚΥΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ!!!

Ο αναγνώστης μας στέλνει νέα στοιχεία-σοκ που αποδεικνύουν ότι το ΓΠΣ όπως ψηφίστηκε από το ΔΣ καθίσταται άκυρο.
Ιδού:
Η "νεοπλασματική" απόφαση του Δ.Σ. Παπάγου-Χολαργού με τα στοιχεία :
Ημερομηνία: 24/03/2014 09:56:24
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΞ1-Α6Θ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
παρουσιάζει τα εξής εργαστηριακά & κλινικά συμπτώματα.
Σύμφωνα με την δημοσίευση-ανάρτηση στη διαύγεια είναι, υποτίθεται, κανονιστική πράξη. Δεν είναι κανονιστική πράξη διότι δεν αφορά το σύνολο των οικοπέδων της περιοχής Παπάγου, αλλά ένα μέρος αυτής, το περίπου 35%. Ακολούθως, αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα - τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που θίγονται από το περιεχόμενο της απόφασης -Το ποσοστό αυτό προέκυψε από ένα μεγάλο δείγμα, περίπου 1000 οικοπέδων και η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο 2014. 
Συνεπώς, πρόκειται για πολλαπλή ατομική διοικητική πράξη για την οποία το Σύνταγμα στο αρθ. 20 και ο Ν.2690/99 στο αρθ. 6 ορίζουν ρητά ότι :
Στην παρ. 2 του άρθρου 20 του Συντάγματος ορίζεται: «Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του».
 Στη διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 ορίζονται τα εξής: «1. Οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα. 2. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της ακρόασης, προσδιορίζει δε το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας κλπ 
Φυσικά, τίποτα απ' αυτά δεν έγινε. Το Σύνταγμα και ο Νόμος έχουν εφαρμογή μόνο όταν πρόκειται για τον καθορισμό της αμοιβής της Δημοτικής Αρχής.
Σύμφωνα με τον εις βάθος έλεγχο, πρόκειται για υποτροπή παλαιάς "κακοήθους νεοπλασίας" από την οποία νοσεί εδώ και πολλά χρόνια ο "ασθενής".
Νεώτερο "ιατρικό ανακοινωθέν" θα εκδοθεί εντός της ημέρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου