Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014

ΑΝΤΙΟ ΕΥΡΩ! ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΣΜΑ, GEURO!!!

Το σενάριο για αύξηση ΑΕΠ 7% και δημιουργία 550 χιλιάδων θέσεων εργασίας με πρόγραμμα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας παραθέτει το Levy Institute το οποίο σε έκθεσή του είχε πει ότι το 2015 εάν συνεχιστεί η λιτότητα το χρέος της χώρας θα φτάσει το 208% του ΑΕΠ. 
Ας δούμε όλο το σχέδιο για έκδοση και λειτουργία παράλληλου με το ευρώ εγχώριου νομίσματος, του Geuro, που προτείνει τώρα για την Ελλάδα το Levy Institute
H ενδεικνυόμενη λύση για την Ελλάδα είναι η υιοθέτηση προγράμματος στην κατεύθυνση της εξασφάλισης απασχόλησης μέσω του Κράτους σε ρόλο "ύστατου καταφυγίου  για την απασχόληση" -Εmployment of Last Resort-,  που το ονομάζει ELR, και το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω διάφορων εναλλακτικών, ανάμεσα στις οποίες και ένα προσωρινό παράλληλο χρηματοοικονομικό σύστημα εντός της ευρωζώνης.
Το παράλληλο χρηματοοικονομικό σύστημα σύμφωνα με τη μελέτη "Strategic Analysis - Prospects and Policies for the Greek economy", θα βασιστεί στην έκδοση νέων κρατικών ομολόγων με τα οποία το Κράτος θα πληρώνει υποχρεώσεις του (π.χ. επιστροφές φόρων, πληρωμές προμηθευτών κ.λπ.) και τα οποία θα δέχεται επίσης για εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο.
Ισχυρό επιχείρημα για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής αυτής, είναι η ελαστικότητα που παρουσιάζει το ελληνικό εμπόριο. Από τη στιγμή μάλιστα που η μελέτη των δεδομένων από την πλευρά του Ινστιτούτου δείχνει ότι η ελαστικότητα αυτή είναι χαμηλή, κρίνεται σαν καλύτερη επιλογή ένα τέτοιο πρόγραμμα, που θα εξασφαλίσει την καλύτερη στρατηγική για ανάκαμψη  του βιοτικού επιπέδου της ελληνικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των όποιων συνεπειών από το εξωτερικό χρέος.
Σαν εναλλακτικές λύσεις αναφέρονται ένα σχέδιο Μάρσαλ με κεφάλαια τα οποία θα διαχειριστούν κυβερνητικοί και κρατικοί φορείς, καθώς και ένα πάγωμα αποπληρωμής των τοκοχρεολυσίων του χρέους για τρία χρόνια με στόχο να κατευθυνθούν οι πόροι στην εγχώρια ζήτηση και στην αύξηση της απασχόλησης.
Υποδείγματα των ομολόγων που μπορούν να εκδοθούν είναι τα λεγόμενα φαρμακευτικά ομόλογα, pharma bonds, που εκδόθηκαν για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τον κλάδο των Φαρμάκων. Αυτά τα ομόλογα σαν εργαλεία είχαν όλα τα χαρακτηριστικά των κλασσικών ομολόγων και θα μπορούσαν να είναι διαπραγματεύσιμα στην αγορά ισότιμα.
Για πολλούς οικονομολόγους, η δημιουργία πραγματικής ρευστότητας διαμέσου τέτοιων χρεογράφων, θα μπορούσε να υλοποιηθεί με την ενεχυρίαση τους στις τράπεζες.
Το νέο χρηματοοικονομικό σύστημα θα προχωρήσει με την έκδοση νέων ομολόγων μηδενικών κουπονιών, απόλυτης προσαρμοστικότητας στο χρόνο αποπληρωμής τους, χωρίς δηλαδή συγκεκριμένες δεσμεύσεις για αποπληρωμή, που δε θα επιβάρυνε κατά συνέπεια το χρέος.
Αυτά θα μπορούσαν να μεταφερθούν ηλεκτρονικά σε τραπεζικές καταθέσεις ιδιωτών ή εταιρειών μέσα από ένα εξειδικευμένο σύστημα ασφαλείας. Έτσι θα  μπορούσαν να εκδοθούν πιστοποιητικά για μικρές είτε μεγάλες συναλλαγές στην αγορά.
Κατά το τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί μία ονομαστική ισοτιμία μεταξύ των ομολόγων - χρεογράφων που θα είναι η βάση του Geuro, σε σχέση με το ευρώ. Τα ομόλογα θα μπορούν να συνδεθούν με φορολογικές απαλλαγές από τη στιγμή που η κυβερνητική πολιτική θα τα χρησιμοποιούσε για να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ του κράτους και των προμηθευτών του.
Παράλληλα, θα μπορούσε κανείς να περιμένει η κυβέρνηση να ζητήσει ένα μέρος των μελλοντικών φορολογικών καταβολών των ιδιωτών να γίνει σε τέτοια ομόλογα για να ενισχύσει και να εδραιώσει τη ζήτηση και την εμπιστοσύνη στο παράλληλο νόμισμα, σχολιάζει η μελέτη.
Το Geuro θα μπορεί να ανταλλαγεί προς  μία κατεύθυνση, από ευρώ σε Geuro, ώστε να αποφευχθούν οι κερδοσκοπικές επιθέσεις και να μειωθεί η χρήση του στην εγχώρια αγορά αλλά και να περιοριστούν οι πιθανότητες μεταφορές καταθέσεων έξω από τη χώρα.
Οι καταθέσεις φυσικά των τραπεζών θα παραμείνουν σε ευρώ και όποιες συναλλαγές έχουν γίνει σε ευρώ θα παραμείνουν σε αυτό το νόμισμα. Η υιοθέτηση του παράλληλου νομίσματος δε θα σημάνει έξοδο από την Ευρωζώνη και θα απαιτούσε μικρές μόνο διαφοροποιήσεις στη Συνθήκη της ΕΕ, ξεκαθαρίζει το Ινστιτούτο.
 Το Levy Institute είχε ανακοινώσει σε πρώτη φάση τις προτάσεις του αυτές, όπως είναι γνωστό, σε συνέδριο με χορηγό την "Αυγή" και συμμετοχή κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στα τέλη του 2013.
Τη μελέτη υπογράφουν οι καθηγητές Δ. Παπαδημητρίου, Μ. Νικηφόρος και Τζενάρι Τσέζα.
Το σενάριο για αύξηση ΑΕΠ 7% και δημιουργία 550 χιλιάδων θέσεων εργασίας
 Σύμφωνα με τη μελέτη, εάν υιοθετηθεί το συγκεκριμένο σενάριο, το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 7% το 2014, επηρεάζοντας ελάχιστα το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
 Περιληπτικά, η κυβέρνηση θα πετύχει να προσφέρει δουλειές με ένα κατώτατο μισθό για την παραγωγή υπηρεσιών στον καθένα που θα μπορεί και θα θέλει να δουλέψει. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υιοθετήσει μία πολιτική, που θα δώσει το κέντρο βάρους στην απασχόληση όσον αφορά στις ωφέλειες που θα έχει από το παράλληλο χρηματοοικονομικό σύστημα.
Εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν 550 χιλιάδες θέσεις εργασίας μέσα σε ένα χρόνο.
 defencenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου