Παρασκευή 8 Αυγούστου 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ...ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ!

Τέλος στα σενάρια περί εικόνας της Παναγίας που βρίσκεται αποθησαυρισμένη στον Πανάγιο Τάφο, στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα και δήθεν ανοιγοκλείνει περιστασιακά τα μάτια της, βάζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με ανακοίνωσή του. 
Αναλυτικά αναφέρει: Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, πιστός φύλαξ των Παναγίων Προσκυνημάτων και της Ορθοδόξου εν αυτοίς πίστεως, πληροφορεί τους αναγνώστας της Ιστοσελίδος αυτού και πάντα άνθρωπον αναζητούντα την αλήθειαν, η οποία ελευθερώνει- «γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώση υμάς» (Ιωάν. 8,32) – ότι η εικών της Θεοτόκου, η φυλασσομένη εις το προσκύνημα όπισθεν του παρεκκλησίου των Κλαπών εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως «δεν ανοιγοκλείνει τα μάτια», ως ωρισμένοι πιστοί ενίοτε διατείνονται και ως προσφάτως διεδόθη. Ανταύγειαι του φωτός δυνατόν να δημιουργήσουν τοιαύτην απατηλήν εντύπωσιν.
 Η αλάνθαστος Ορθόδοξος ημών πίστις και παράδοσις καθοδηγεί ημάς, πως τιμώμεν το Πάνσεπτον πρόσωπον της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και πως αποδεχόμεθα της παραμυθίας και βοηθείας αυτής προς ημάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου