Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΙΣΧΟΣ! Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΜΠΛΕΚΕΙ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ! ΤΟΥΣ ΒΑΖΕΙ ΘΕΜΑ ΤΟΝ...ΡΑΤΣΙΣΜΟ!!!

Προσέξτε το παρακάτω θέμα και τις άθλια πολιτικά παιχνίδια της κυβέρνησης στα οποία εμπλέκει τα παιδιά των σχολείων, τον σχολικό αθλητισμό, τους γονείς, τις τοπικές αρχές και τον τοπικό τύπο, για κάνει πλύση εγκεφάλου περί ρατσισμού, διαφορετικότητας και ισότητας! 

Πρώτα το δελτίο τύπου και πιο κάτω η απάντηση-χαστούκι από αναγνώστη μας: 
Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού για τα σχολεία όλης της χώρας με θεματικό άξονα «Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι». 
Σύμφωνα με έγγραφό του Υπουργείου Παιδείας για την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, σε κάθε σχολείο της χώρας (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για τον τρόπο οργάνωσης της 1ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού». Επιθυμητή είναι η συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες καθώς και τα μαθητικά συμβούλια του κάθε σχολείου στην προετοιμασία της ημέρας. Η 1η «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» πρέπει να είναι ανοικτή στην ευρύτερη κοινωνία, συνεπώς προτείνεται η πρόσκληση των τοπικών αρχών, του τοπικού τύπου, των γονέων κλπ., προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις του κάθε σχολείου. 
Οι δράσεις υλοποιούνται, κυλιόμενα καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου, από όλη τη σχολική κοινότητα, με τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών και των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, μετά από κατάλληλο σχεδιασμό και προετοιμασία. 
Η διάχυση των δράσεων της ημέρας μπορεί να επιτευχθεί, μέσω παραγόμενου υλικού, τοπικά ή ευρύτερα, με διάφορους τρόπους (π.χ. πανό, κολάζ κλπ. στις εισόδους ή σε άλλα ευδιάκριτα σημεία της σχολικής εγκατάστασης ή σε άλλα σημεία της ευρύτερης περιοχής, αρθρογραφία σε ΜΜΕ σχετικά με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν κλπ.). 
Ενδεικτικά, το πρόγραμμα της 1ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού» περιλαμβάνει:
Αθλητικές δραστηριότητες, κινητικές δραστηριότητες, παιχνίδια, χορό, αθλήματα κλπ. ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών και τις υποδομές του σχολείου. Ο τρόπος οργάνωσης όλων των παραπάνω πρέπει να διασφαλίζει την εφαρμογή της θεματικής της ημέρας (Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι) και τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών/τριών, τόσο στις δραστηριότητες όσο και στην οργάνωση της ημέρας. Οι δράσεις της ημέρας αυτής αναδεικνύουν, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, την κοινωνική διάσταση, τη φιλοσοφία και τη δυναμική του Σχολικού Αθλητισμού στο πλαίσιο του σύγχρονου «Κοινωνικού Σχολείου».
Οι κινητικές δράσεις που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο εμπλουτίζονται και συνδυάζονται με (μέρος ή το σύνολο από) τα παρακάτω:
-Προβολές ταινιών συναφούς θεματολογίας και διαδραστική συζήτηση – αναστοχασμός.
-Επεξεργασία και συζήτηση για τις έννοιες της βίας, του ρατσισμού, του κοινωνικού αποκλεισμού κ.ά. μέσα από μικρά κείμενα, τίτλους αθλητικών εφημερίδων, βιογραφίες αθλητών κλπ.
-Καλλιτεχνική – εικαστική – μουσική δημιουργία με συναφή θεματολογία (π.χ. δημιουργία αφίσας, πανό, κολάζ κλπ.). 
-Η διάχυση των δράσεων της ημέρας μπορεί να επιτευχθεί, μέσω παραγόμενου υλικού, τοπικά ή ευρύτερα, με διάφορους τρόπους (π.χ. πανό, κολάζ κλπ. στις εισόδους ή σε άλλα ευδιάκριτα σημεία της σχολικής εγκατάστασης ή σε άλλα σημεία της ευρύτερης περιοχής, αρθρογραφία σε ΜΜΕ σχετικά με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν κλπ.).
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση της 1ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού», στη φάση του σχεδιασμού και της οργάνωσης της, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας:
-Σε περίπτωση μη ύπαρξης επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής είναι δυνατόν να προγραμματιστούν οι προαναφερόμενες εκδηλώσεις σε συνεργασία με άλλη σχολική μονάδα ή αθλητικό κέντρο. Σε περίπτωση μετακίνησης να λαμβάνονται όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειας.
-Για τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ.6/311/79278/21.05.2014 (Φ.Ε.Κ. 1296 τΒ΄21.05.2014) και τις σχετικές διευκρινιστικές εγκυκλίους. Μαθητές και μαθήτριες που δεν διαθέτουν Α.Δ.Υ.Μ. σε ισχύ, μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις μη κινητικές δραστηριότητες (οργανωτικές, δημιουργικές, διαδραστικές κλπ.). Αυτοί οι μαθητές/τριες, κατά τη διάρκεια των κινητικών δράσεων, μπορούν να αναλάβουν άλλους ρόλους (πχ. γραμματεία, βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση κλπ.).
-Σε περίπτωση που στις 6 Οκτωβρίου 2014 υπάρχουν καιρικά φαινόμενα, ή άλλοι λόγοι που δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων της ημέρας αυτές μεταφέρονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων εντός του μηνός. Σε περίπτωση τοπικής εορτής – αργίας οι εκδηλώσεις μεταφέρονται σε άλλη μέρα, για όλα τα σχολεία της περιοχής, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή.
-Ολιγοθέσια σχολεία που δεν διαθέτουν εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής οργανώνουν την 1η «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» σε συνεργασία με άλλη σχολική μονάδα ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, χωρίς κινητικές δραστηριότητες.
-Σχολεία που δεν διαθέτουν κανένα εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής με πλήρες ωράριο, οργανώνουν την 1η «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» σε συνεργασία με άλλη σχολική μονάδα ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, εντός Οκτωβρίου, μετά από συνεννόηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 11 και τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης (δηλαδή με αλλαγή ημερομηνίας).
-Στο σχεδιασμό και την προετοιμασία της ημέρας συμβάλουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ11 της χώρας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ΦΑ των σχολικών μονάδων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - ΕΡΩΤΗΣΗ  ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ Η ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ: "ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ,ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ";

ΝΑ ΥΠΟΘΕΣΩ ΟΤΙ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΑΛΟΥΧΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΩΣΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ Ή ΝΑ ΥΠΟΘΕΣΩ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ;
ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ,ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ,Ο ΠΑΠΠΟΥΣ,Η ΓΙΑΓΙΑ,Η ΘΕΙΑ, Ο ΘΕΙΟΣ, ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ - ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ-  ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΛΠ.

ΝΑ ΤΟΝΙΣΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ, ΣΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΟΥ ΑΣΠΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΑΣΠΑΖΟΜΟΥΝ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΣΥΝΤΡΩΓΑΜΕ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΡΩΓΟΥΜΕ  ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΛΛΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΦΥΛΗΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ, ΕΚΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΝΩ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ. 

ΑΠΛΑ, ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΑΤΙΣΜΟ .

ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ "ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ" ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ "ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ" ; 

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΑΛΤΗ, ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΕΑ, ΣΤΟΝ ΠΑΙΧΤΗ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. 
Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΚΑΙ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ! 

ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ! 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου