Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

ΑΝΟΙΞΕ Ο ΑΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ-ΠΑΠΑΓΟΥ! Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΙΓΚΑ: "ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ. ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ..."! ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ....


Χολαργός, 9 Μαΐου 2017
Απάντηση στο δελτίο τύπου 21/2017 του κ. Τίγκα
Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε τη δημιουργία χωματερής στο Δήμο μας από τον κ. Τίγκα.
Διαστρεβλώνοντας τελείως την πραγματικότητα ο κύριος Τίγκας επτά (!) μήνες μετά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και την έγκριση του....

Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για τη διαδημοτική συνεργασία του Δήμου μας με τους όμορους δήμους Αγίας Παρασκευής και Ζωγράφου με στόχο την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων, ανακαλύπτει δημιουργία χωματερής στο Δήμο μας.
Καταλύοντας κάθε έννοια λογικής και μη μπορώντας καν να διαχωρίσει ή μη γνωρίζοντας τις έννοιες του Χώρου Υγειονομικής Ταφής, του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, του Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων (Πράσινο Σημείο) και της Μονάδας Κομποστοποίησης Πρασίνων (κλαδεμάτων), παρουσιάζει μία τελείως στρεβλή εικόνα, δίνοντας άλλοθι αλλά και την αφορμή σε όσους επιβουλεύονται το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, να επιχειρηματολογήσουν κατά του Δήμου. Θεωρούμε ότι η συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι, και ο κύριος Τίγκας προσφέρει χείριστες υπηρεσίες στο Δήμο μας σε μία δύσκολη για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή περίοδο.    

Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους:
1.      Ήδη από το 2003 με τον νόμο 3164/2003 στην εν λόγω θέση έχει χωροθετηθεί «Κεντρικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»,  και «Μονάδα Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων». Επιπρόσθετα, ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται εντός της Ζώνης Δ1 του ΠΔ 187Δ/16-06-2011 «Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των μητροπολιτικών πάρκων Γουδή – Ιλισίων», σύμφωνα με το οποίο (Άρθρο 4, παρ.6) επιτρέπεται:
«(α) Η χρήση γης στον πυρήνα των δύο Πάρκων (Δ1) … συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας για την ανακύκλωση των υπολοίπων κλαδέματος…
(η) η χωροθέτηση του Κεντρικού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΚΣΜΑ), βάσει του ν. 3164/2003 (Α ́ 176) στη θέση του πρώην εργοταξίου της Αττικής Οδού.»

2.       Ο Δήμος μας λοιπόν, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και του οικείου Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία του Υμηττού και την υλοποίηση του σχεδιασμού για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, προχωράει στη διαδημοτική συνεργασία ώστε στο χώρο να λειτουργήσει μία σύγχρονη εγκατάσταση εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων που βέβαια ουδεμία σχέση έχει με την εικόνα που ο κ. Τίγκας παρουσιάζει.

3.       Η διαδημοτική συνεργασία συνίσταται στη:

·         Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων με άμεση – αυθημερόν μεταφορά των απορριμμάτων στην εγκατάσταση υγειονομικής ταφής της Φυλής. Στην πρόταση που ο Δήμος μας έχει υποβάλλει διευκρινίζεται το σύνολο των μέσων που απαιτούνται και περιγράφεται η διαδικασία μεταφοράς των απορριμμάτων. Ο Δήμος μας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα διενεργείται κανενός είδους διαλογή των σύμμεικτων απορριμμάτων – διαδικασία που θα απαιτούσε  άδειασμα των απορριμματοφόρων και απόθεση απορριμμάτων στο δάπεδο της εγκατάστασης – αλλά προβλέπεται απευθείας μετάγγιση των απορριμμάτων σε κλειστά κιβώτια μεταφοράς μέσω χοάνης, και η άμεση μεταφορά τους στην εγκατάσταση της Φυλής για υγειονομική ταφή. Άλλωστε, δεν θα μπορούσε να γίνεται κάτι διαφορετικό αφού το αποκλείει η σχετική νομοθεσία και το Προεδρικό Διάταγμα Προστασίας του Υμηττού. Σημειώνεται δε ότι η ίδια διαδικασία, στον ίδιο χώρο, εφαρμόζεται σήμερα από το Δήμο μας για τα σύμμεικτα απορρίμματα ήδη από το 2011.

·         Λειτουργία Κεντρικού Πράσινου Σημείου (Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών) για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών που προέρχονται από συστήματα χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων (πράσινα σημεία γειτονιάς) ή μεταφέρονται απευθείας στην εγκατάσταση από τους πολίτες. Το κεντρικό Πράσινο Σημείο δηλαδή δεν αναφέρεται στο γνωστό δίκτυο των μπλε κάδων, οι οποίοι θα συνεχίσουν να συλλέγονται από απορριμματοφόρα ανακύκλωσης και να μεταφέρονται απευθείας στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)  της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Η εν λόγω εγκατάσταση θα είναι προσβάσιμη από τους πολίτες, ώστε να μπορούν να ανακυκλώσουν στο χώρο διάφορα υλικά (ρούχα, γυαλί, πλαστικό, cd, αλουμίνιο κτλ.) , στο πρότυπο λειτουργίας ανάλογων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης που εδώ και χρόνια λειτουργούν με επιτυχία σε όλη της Ευρώπη. Η άμεση δε πρόσβαση των πολιτών στο χώρο αποτελεί ένα ακόμα εχέγγυο καλής λειτουργίας της εγκατάστασης και βέβαια πιστοποιεί ότι δεν πρόκειται για «χωματερή» όπως υποστηρίζει ο κύριος Τίγκας.  

·         Λειτουργία Μονάδας Κομποστοποίησης Πρασίνων (κλαδέματα). Τα πράσινα απορρίμματα του Δήμου μας (κλαδέματα πάρκων, πλατειών, νησίδων, αλλά και πράσινα απόβλητα από κήπους των κατοίκων) υπολογίζονται σε 3000 τόνους ετησίως. Είναι ασύμφορο οικονομικά αλλά κυρίως ανεπίτρεπτο περιβαλλοντικά τα πράσινα υπολείμματα  να μην ανακυκλώνονται και να θάβονται μαζί με άλλα απορρίμματα. Η πρόταση, λοιπόν, του Δήμου μας είναι η λειτουργία εγκατάστασης κομποστοποίησης για πράσινα υπολείμματα σύμφωνα και με την χρήση που έχει αποδοθεί στο χώρο με το Προεδρικό Διάταγμα του 2011. Για να είναι δε οικονομικά βιώσιμη και λειτουργική η εγκατάσταση, προτάθηκε η από κοινού με τους άλλους δύο δήμους διαχείριση των πράσινων υπολειμμάτων, ώστε να επιτύχουμε την παραγωγή κομποστ το οποίο θα μοιράζεται δωρεάν στους πολίτες για τους κήπους τους και θα χρησιμοποιείται για τη λίπανση των δημοτικών πάρκων και κήπων. Ήδη μάλιστα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Οικιακής Κομποστοποίησης» που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, 160 συμπολίτες μας χρησιμοποιούν την ίδια τεχνική για την διαχείριση των υπολειμμάτων του κήπου τους, μέσα μάλιστα στην ίδια τους την ιδιοκτησία.
4.       Στον συγκεκριμένο χώρο, ήδη από το 2011 λειτουργεί Σταθμός Μεταφόρτωσης του Δήμου μας, ενώ σε διπλανό χώρο (απόσταση λιγότερη των 300 μέτρων) λειτουργεί επίσης Σταθμός Μεταφόρτωσης του Δήμου Ζωγράφου. Η ορθή χωροθέτηση, η νομοθετική τακτοποίηση και η αδειοδότηση των επιμέρους εγκαταστάσεων στο πλαίσιο μιας ενιαίας σύγχρονης και περιβαλλοντικά πιστοποιημένης εγκατάστασης, θωρακίζει τόσο την καλή λειτουργία αυτής καθαυτής της εγκατάστασης, όσο και την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής βάσει και της ισχύουσας νομοθεσίας.

5.       Στην υποβληθείσα πρόταση για την υλοποίηση του έργου περιγράφονται οι ακόλουθες μελέτες ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου:

·         Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (μάλιστα έχει προβλεφθεί η δημοπράτησή της στον προϋπολογισμό του 2017)
·         Μελέτη Χωροθέτησης Κατασκευής και Οργάνωσης της Εγκατάστασης σύμφωνα με την οικεία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων  
·         Μελέτη Οικονομικής Βιωσιμότητας και Λειτουργίας
·         Οριστικές Τεχνικές Μελέτες.

6.       Όσον αφορά στην πορεία του έργου και στην «μυστικότητα» όπως αναφέρετε στην επιστολή σας, σας θυμίζουμε:

·         Η διαβούλευση για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο Δήμο μας έγινε σε δύο μέρη ήδη από τον Δεκέμβριο του 2014. Μάλιστα στο Β’ μέρος της διαβούλευσης το 2015, που αφορά στο Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων που τελικά εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, η συγκεκριμένη έκταση και η δημιουργία της διαδημοτικής συνεργασίας  περιγράφονται στο ίδιο το κείμενο του Τοπικού Σχεδίου με συγκεκριμένα στοιχεία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και βάσει του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού για τα απορρίμματα. (στη συγκεκριμένη διαβούλευση γνώση του κειμένου έλαβαν τουλάχιστον 1056 πολίτες)

·         Επιπλέον, με την απόφαση 101/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας με τη συμμετοχή – μεταξύ άλλων – αιρετών και εκπροσώπων της αντιπολίτευσης , αλλά και πολιτών του Δήμου μας που διαθέτουν αντίστοιχη εξειδίκευση και γνώση, με στόχο την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων, κύρια προτεινόμενη δράση του οποίου είναι λειτουργία της συγκεκριμένης εγκατάστασης και η αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου.

·         Επιπλέον, το θέμα συζητήθηκε και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η οποία με την υπ.’ αριθμ. 26/2015 απόφασή της ενέκρινε το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων και το παρέπεμψε προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο και ενέκρινε τελικά το προτεινόμενο σχέδιο με την υπ. αριθμ. 171/2015 απόφασή του.

·         Επίσης, ιδιαίτερα το θέμα της εγκατάστασης απασχόλησε και μετά την έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων την εν λόγω Ομάδα Εργασίας, ενώ επιπρόσθετα, οι συναντήσεις των τριών Δημάρχων για την οικοδόμηση της διαδημοτικής συνεργασίας δημοσιοποιήθηκαν με κάθε επισημότητα μέσω δελτίων τύπων.

·         Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 25ης Οκτωβρίου 2016, το θέμα συζητήθηκε ενδελεχώς, καθώς παρουσιάστηκε «Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης» για τον σχεδιασμό της εγκατάστασης και τη λειτουργία της διαδημοτικής σύμπραξης. Το Δημοτικό Συμβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε τελικά την σχετική πρόταση, καθώς από τους 27 παριστάμενους συμβούλους υπερψήφισαν το θέμα 25 δημοτικοί σύμβουλοι ανάμεσα στους οποίους 7 σύμβουλοι της αντιπολίτευσης. Σημειώνουμε μάλιστα ότι στο σύνολο των δημοτικών συμβούλων είχε κοινοποιηθεί τόσο το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, όσο και μια σειρά μελετών και εγγράφων τεκμηρίωσης της συγκεκριμένης πρότασης όπως αυτά είχαν εκπονηθεί από υπηρεσιακούς παράγοντες και στελέχη του Δήμου μας με την επιστημονική υποστήριξη του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι στο σύνολο των αυτοδιοίκητων στελεχών του Δήμου μας (συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης) που στο παρελθόν υπηρέτησαν ως Αντιδήμαρχοι στον τομέα της καθαριότητας, όχι μόνο υπερψήφισαν, αλλά υπερθεμάτισαν με θερμά λόγια υπέρ του συγκεκριμένου σχεδίου στις τοποθετήσεις του στο Δημοτικό Συμβούλιο.


Αν όλη αυτή η πορεία και οι περιγραφείσες διαδικασίες συνιστούν για εσάς «μυστικότητα» και καταφυγή «στη συντεταγμένη πλειοψηφία» είναι προφανές ότι υποτιμάτε τη νοημοσύνη των πολιτών.

7.      Όσον αφορά στην ακατάσχετη κινδυνολογία που επιδίδεστε για τις περιπτώσεις απεργίας του προσωπικού της εγκατάστασης της Φυλής, είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχετε επαφή με την πραγματικότητα. Σας ερωτώ, σε τέτοιες περιπτώσεις όλα αυτά τα χρόνια τί κάνει ο Δήμος μας; Πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα; Συσσωρεύει τα απορρίμματα στο χώρο του ΣΜΑ όπως παρουσιάζετε; Κύριε Τίγκα, στην προσπάθειά σας να τρομάξετε και να παραπληροφορήσετε τον κόσμο, υπερβαίνετε εαυτόν. Μήπως σε περιόδους απεργίας η λύση που προκρίνεται κατά πάγια τακτική στο Δήμο μας, αλλά και σε όλους τους Δήμους της χώρας είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των κατοίκων να κρατούν αποθηκευμένα τα απορρίμματά τους και να μην τα απορρίπτουν στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης και συλλογής;     Προσέξτε γιατί η κινδυνολογία δεν σας έχει βγει σε καλό ως τώρα. Ακόμα θυμόμαστε τις κραυγές σας για δημιουργία hot spot στο Δήμο μας.


Κύριε Τίγκα, σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το σύνολο των εγγράφων και των στοιχείων που σας έχουν δοθεί για την εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου μας, αλλά και για την οικοδόμηση της διαδημοτικής συνεργασίας με τους Δήμους Αγίας Παρασκευής και Ζωγράφου. Αν και πάλι έχτε απορίες - και όχι ψευδαισθήσεις – είμαστε στη διάθεσή σας να σας παρέχουμε οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Σας παρακαλούμε όμως, μην εξυπηρετείτε αυτούς που επιβουλεύονται το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή και βρίσκουν αφορμή να κάνουν λόγο για επιλεκτική ευαισθησία του Δήμου Παπάγου – Χολαργού όσον αφορά σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και των καιρών. Η δημόσια τοποθέτησή σας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, επτά ολόκληρους μήνες από τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι τουλάχιστον ατυχής.  

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

3 σχόλια:

 1. Πες τα Δημαρχε. Κάποιοι στην προσπάθεια εντιπωσιασμου ή παραμυθιαζουν τους πολίτες με λόγια του αέρα ή είναι τελείως ανίδεοι και δεν ξέρουν πραγματικά τι συμβαίνει στον δήμο μας. Συγχαρητήρια Δήμαρχε για την πλήρως τεκμηριωμένη απάντηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα είπε ο δήμαρχος...
   ΚΑΙ σε δύο χρόνια θα τα πουν του δήμαρχου και οι δημότες, για το τι συμβαίνει στον δήμο μας!

   Διαγραφή
 2. Αν καθάριζε και τη βρώμα,πριν υλοποιήσει τα μεγαλεπίβολα σχέδια ανακύκλωσης,κομποστοποίησης,κλπ,θα ήταν καλλίτερα.Ευτυχώς βοηθούν παλιατζήδες και ρομά και αδειάζουν οι κάδοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή