Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ! ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ!

Καλείστε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει...

στις 18/02/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55) προκειμένου να συζητηθούν και αποφασιστούν τα κάτωθι θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:
1.       Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
2.       Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Έτους 2015.
3.       Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου, Έτους 2015.
  1. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, Έτους 2015, κατόπιν της υπ’ αριθ. 18/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
5.       Ανατροπή – Αποδέσμευση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων.
6.       Διαγραφή Ποσού από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους της Οικονομικής Υπηρεσίας.
7.       Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Δημοτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Χολαργού της 4ης Εκκαθάρισης Χρήσης, 07/08/2013 – 06/08/2014.
8.       Λύση της Σύμβασης Μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και της Εταιρείας: «Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Συσκευών ΑΕ».
9.       Μίσθωση δύο (2) Ακινήτων για την Κάλυψη Αναγκών: 1) Πολιτιστικού Κέντρου και 2) Εγκατάστασης Γηπέδου Skate Board.
10.   Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών.
11.   Πρόσληψη Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, Δίμηνης Διάρκειας, για Έκτακτες και Κατεπείγουσες Ανάγκες, Σύμφωνα με το Άρθρο 204 του Ν.3584/2007.
12.   Καταβολή Εργοδοτικών Εισφορών στα Πλαίσια της αναγνώρισης Χρόνου Απασχόλησης Σχολικών Φυλάκων ως Συντάξιμου Χρόνου.
13.   Ανάκληση Απόφασης που Καταργεί την υπ’ αριθ. 48758/12-12-02 Άδεια Περιπτέρου και Μεταβίβαση  της Άδειας στην κα Ελένη Μπαρλή.
14.   Έγκριση των υπ’ αριθ. 1, 2, 3 και 4/2015 Αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Περί Παραχώρησης ή μη, Θέσεων Στάθμευσης Οχημάτων ΑμεΑ σε Οδικά Τμήματα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού.
15.   Παραλαβή Μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφικές Αποτυπώσεις Δήμου Παπάγου – Χολαργού 2014», προϋπολογισμού 11.107,15 € με ΦΠΑ 23%.
16.   Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τελικού) του Έργου: «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΔΚΧ, Έτους 2014».
17.   Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ (τελικού) του Έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Γυμνασίων – Λυκείων Δήμου Παπάγου – Χολαργού, Έτους 2014».
18.   Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης Υπαλλήλων ως Μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
19.   Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.
20.   Συγκρότηση  Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας.
21.   Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, ως εκπροσώπου του Δήμου στο Α’/βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων
22.   Ορισμός Ειδικού Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
23.   Έγκριση Κοπής Δέντρων.Συνεδρίαση: 4η
Ανακοινώσεις - Αιτήσεις
                                                                                                                                              Χολαργός 12/02/2015


                                                                                                                                                         Ο ΠρόεδροςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου