Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

ΤΟ "ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ" ΠΕΤΑ ΤΟ ΜΠΑΛΑΚΙ ΣΤΟΝ ΞΥΔΗ

Την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011, καλούμαστε να εκλέξουμε τα μέλη του Προεδρείου του νέου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής βάση του Ν. 3852/2010 και της υπ΄αριθμ. 41/ 14-12-2010 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εμείς σαν "Δίκτυο Πολιτών" που υπερασπιζόμαστε την απλή αναλογική, χαιρετίζουμε σαν θετικό βήμα τη δέσμευση που ανέλαβε ο Δήμαρχος κ. Β. Ξύδης στην επιστολή που απέστειλε ενόψει του β’ γύρου των εκλογών στους Χολαργιώτες, όπου μεταξύ των άλλων γράφει : «Μια δημοτική αρχή που στηρίζεται στους κανόνες της ηθικής αντλεί ενέργεια από τους πολίτες της.Ένα δείγμα αυτής της αντίληψής μας είναι η δέσμευσή μας να είναι αναλογικότερη η συμμετοχή των δημοτικών παρατάξεων στα όργανα του Δήμου και στα Νομικά του Πρόσωπα. Το νέο διοικητικό περιβάλλον που επιβάλλει ο «Καλλικράτης», παρά τη συνθετότητά του, κυριαρχείται από τη μονοπαραταξιακή αντίληψη διαχείρισης, το σημαντικότερο κομμάτι της διαβούλευσης και του έργου του νέου Δημοτικού Συμβουλίου θα περνάει από τις δύο επιτροπές,θεωρούμε απόλυτη αναγκαιότητα να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πολιτών και στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει,καλούμε τόσο την πλειοψηφία, όσο και τη μειοψηφία να εκλέξουμε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής διασφαλίζοντας την αναλογικότερη σύνθεση των επιτροπών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σχετικά με τις θέσεις των Αντιπροέδρων των δύο επιτροπών που εκλέγονται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας, προτείνουμε, τηρώντας τη σειρά εκλογής των παρατάξεων της μειοψηφίας, να εφαρμοστεί η αρχή της εναλλαγής των εκπροσώπων τους.Όσον αφορά τη θέση του Γραμματέα του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου που αναδεικνύεται από την ελάσσονα μειοψηφία, προτείνουμε, τηρώντας τη σειρά εκλογής των παρατάξεων της ελάσσονος μειοψηφίας, να εφαρμοστεί η αρχή της εναλλαγής των εκπροσώπων τους.
Τέλος πιστεύουμε και προτείνουμε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 2ας Ιανουαρίου 2010 να είναι δημόσια, όπως προβλέπεται από το νόμο και τις σχετικές εγκυκλίους για όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για το "Δίκτυο Πολιτών" Χολαργού - Παπάγου"

Περικλής Ζήκας

1 σχόλιο: